torsdag 3 mars 2011

Tycker vad jag vill

I budgetunderlaget för 2012 nämns inte ordet veteransoldat eller veteranpolitik. Svårt att förstå vad detta betyder för själva implementeringen av ett nytt, bättre omhändertagande av veteransoldater och deras anhöriga. Dock finns det rätt bistra skrivningar om myndighetens tillkortakommanden avseende attraktionskraft, varumärke och rekryteringsförmåga. Att ett fullgott veteranstöd härvid skulle kunna göra skillnad föll dock aldrig författarna in.

Ej heller finns det något förslag om omfattande och långsiktigt förmågelyft av stridsflyget. Både FM och FMV anser att mer tid behövs. Gott så. En och annan kanske är besviken också över detta, men viktiga beslut måste ha fullgoda underlag.

På sid 9 i BU 12 anges att "försvarsplanering omvandlar politisk inriktning, via militärstrategiska bedömanden, till operativa och taktiska planer för genomförande av såväl nationella som internationella insatser". Så sant. Och lite längre ned anges även att försvarsplanen, som först sägs vara användbar om några år, ska ligga till grund för förmågeutvecklingen. Det är med andra ord fullt förståeligt om ÖB vill invänta detta planeringsverktyg innan han fattar ett av vår tids mest betydelsefulla utvecklingsbeslut.

Under tiden finns det säkert en del självklara "hemtagningar" som kan och bör göras. Omfattningen av dem måste naturligtvis, tillsammans med ytterligare exportansträngningar, medge handlingsfrihet med industrins utvecklingsförmåga.

Till sist dock en jobspost. På Försvarsmaktens hemsida finns bilder av den sista flygningen med Helikopter 4. "Y70" tog sig från Kallinge till Säve och blir nu en flygande museihelikopter med 100 friska timmar till nästa D-service. Helikopterflottiljens chef, Magnus Westerlund, uttalade att man kan tycka vad man vill om avvecklingsbeslutet, men för sin del var han var övertygad om att alla kunde förenas i kärlek till denna speciella helikopter.

På bägge punkter har han rätt. Kärleken är stor och jag tycker vad jag vill om avvecklingen...

Allan Widman

4 kommentarer:

 1. Jag tar mig friheten att citera Teaterdirektörens inlägg på Wisemans:

  "HYDRAN är på plats i BU12. På sidan fem tittar den fram.

  “Försvarsmakten föreslår att beslut fattas att genomföra åtgärder för att skapa en funktionalitet avseende markläge samt gemensam lägesinformation (GLI) och
  Network Operations Center (NOC) för operativ- och teknisk styrning av Försvarsmaktens ledningssystem samt sammanställning av lägesbild i befintlig infrastruktur.”"

  Var inte denna hydra dödad en gång för alla - eller löper FM amok från den politiska nivån...?

  SvaraRadera
 2. Trident,

  Hydror lär vara svåra att dekapitera. Det gäller även den aktuella. Att döma av de rykten jag hör så kan likväl slutet vara nära. Lägg noga märke till formuleringen; "Försvarsmakten föreslår..."

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. På sidan 23 av bilaga 1 av BU 12 står det:

  "BG 14 ska i huvudsak utformas som NBG 11 och planeringen ska omhänderta de erfarenheter som har dragits efter genomförande av NBG 08 och NBG 11."

  Det vill säga erfarenheterna av att stå i beredskap, så mycket mer har det väl inte blivit?

  NBG-staten Irland har nyligen haft allmänt val, NBG-staten Estland gick till valurnorna nu i helgen och NBG-staten Finland ska i april hålla allmäna val.

  Knappast helt oförutsägbara händelser och många regeringsskiften blir det. Det är kollektivet av NBG-stater som måste vara starkt pådrivande om den större EU-kretsen ska kunna övertygas om en BG-insats just detta halvår. Valrörelse med därpå följande regeringsbildning är en hektisk tid i varje demokrati och nationella val vinns sällan med internationella utspel. Däremot så kan de förloras på utrikespolitikens område.

  Är samlingen av alla dessa val just det halvår, som NBG 11 står i beredskap för insats bara olyckliga tillfälligheter?‏ Eller tvärtom praktiskt inopererade "giftpiller" som garanterar att militärt alliansfria stater inte ska behöva utöva väpnad solidaritet i europeiska unionens namn?

  SvaraRadera
 4. Norge har gjort sin handlingsplan för veteraner klar:
  http://www.regjeringen.no/pages/16370836/Veteraner_Handlingsplan_nettversjon.pdf

  SvaraRadera