lördag 12 juni 2010

Vallöften

Snart är valrörelsen här. Det finns ett parti som tar ställning till våra bergsanläggningar. Nedanstående publicerades i Kristianstadsbladet igår:


"Likt en besvärjelse uttalar Försvarsmaktens ledning gång på gång att stridsledningscentralen i Hästveda ska läggas ned. Det heter att man ska kunna göra besparingar.

Stridsledningscentralen i Hästveda svarar för hälften av ledningen och luftläget i de svenska flygstridskrafterna. Under årtionden har infrastruktur och personell kompetens byggts upp till en världsledande nivå. Miljarder har investerats i skydd och funktionssäkerhet. Men istället för att förvalta och bygga vidare på detta arv ska verksamheten nu ryckas upp med rötterna.

Nedläggningen kräver att inte mindre fyra nya enheter i Kallinge, Såtenäs, Luleå och Mälardalen etableras. Det är illa att väl skyddade och betalda investeringar under jord ska ersättas av nya och oskyddade sådana ovan jord. Än värre är att detta infall kommer att bringa en fungerande, nationell stridsledning på fall. Följden blir allvarliga begränsningar operativt och säkerhetsmässigt.

Ett flygvapen är ett system av system. Förutom flygplanen krävs vapen, sensorer, piloter, flygtrim, samband och ledning. Svagheter i vissa delar kan inte kompenseras genom styrka i andra. Våra stridsledningscentraler och deras personal är på flera av dessa punkter nödvändiga förutsättningar för en slagkraftig helhet.

Sverige satsade tidigt på en kvalificerad ledning av stridsflyget. Redan under 60-talet kunde vi leda genom krypterade datameddelanden till våra piloter. De taktiska fördelarna ifråga om uppträdande kompenserade det lilla, militärt alliansfria landets begränsade resurser. På detta har vi sedan byggt vidare. Idag kan den tekniska komplexiteten och beroendet av kompetenta specialister knappast överskattas.

En flytt av verksamheten i Hästveda är kritisk i två avseenden; tekniskt och personellt. Att bryta upp från en väl etablerad teknisk infrastruktur är förenat med stora ekonomiska och operativa risker. Det kan dröja många år innan nya, fungerande anläggningar är på plats. Särskilt gäller detta när man som nu vill lyfta förmågan utan fastställda tekniska och taktiska målsättningar, det vill säga utan ett tydligt definierat slutresultat.

Måhända är ändå riskerna störst när det gäller vidmakthållande av personalens kompetens. I dag är det sällsynt att officerares familjer bryter upp från arbete och skola och beger sig till nya tjänstgöringsorter i andra delar av landet. Särskilt om de är etablerade i en region där tillgången till arbete och högre utbildningar får betecknas som mycket god. Vid en nedläggning av Hästveda kommer bristen på erfarna stridsledare att i ett slag bli akut. Följden blir att vi tvingas flyga mindre och begränsa svårighetsgraden i våra övningar.

Folkpartiet kan tydligt se faran i de förändringar som Försvarsmaktens högkvarter vill genomdriva. Vi säger nej till en nedläggning av Hästveda och fler äventyrligheter med det svenska luftförsvaret".

Allan Widman (FP), Försvarspolitisk talesman

Christer Nylander (FP), riksdagsledamot Kristianstad

8 kommentarer:

 1. Liten faktaändring.
  Dataförbindelsen(styrdata) mellan Stril-Fpl J35/JA37 har aldrig varit krypterad. den första krypterade förbindelsen var jaktlänken mellan JA 37-JA 37 (infördes i mitten av 80-talet). RA-90 sytemet som var tänkt för StriC-JAS 39 är/var krypterat. Link 16 som nu införs är krypterat och innehållet är av enklare typ jämfört med det äldre och eller RA90tekniken.

  SvaraRadera
 2. Liten faktaändring till:

  Anläggningarna i Luleå och Såtenäs finns redan. De har full funktionalitet. Dessa är betalda. Kallinge blir dock ny.

  SvaraRadera
 3. För att inte tala om stora gruvan i Bålsta men det är väl inte tillgången på FSL-platser utan FSL-personal

  SvaraRadera
 4. Lennart,

  Tack för upplysningen. Borde stått kodade, om än ej textskyddade, datameddelanden.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 5. Ja du nyfiken! Jo då Såtenäs och Luleå finns redan, men dessa skall också "bytas ut" mot en enklare typ av anläggning vid namn Ledningsplats. Beslut om att bygga Ledningsplatser på Såtenäs, Luleå och Ronneby tas först 2012. Om det inte blir några pengar att bygga Ledningsplatser, så verkar saga all för Såtenäs och Luleå efter 2014, precis som Hästveda.
  Cobra

  SvaraRadera
 6. Känns som ett konstigt fokus på kommentarerna, och ska man faktakritisera, så gör det med sanning (nyfiken). Fokus bör ligga på att FM faktiskt ska bibehålla sin idag redan stukade luftförsvarsförmåga, (en av huvuduppgifterna i regleringsbrevet senast). Då är det viktigt med redundanta, skyddade anläggningar. Precis som du beskriver Allan. Annars blir det som med andra "projekt" - försenade HKP, UAV och extremdyra NBF(vad det nu är)?

  SvaraRadera
 7. Ja du Cobra, Såtenäs och Luleå finns redan, det var det jag skrev ingenting annat. Det är en viss skillnad på att matrielomsätta och att bygga nytt. Jag är fullt medveten om att det inte finns några "säkra" anläggningar i FM idag och då är det extra viktigt att fakta kommer fram.

  Jag är rätt säker på att Allan är välkommen till dessa anläggningar för att bilda sig en uppfattning om hur de ser ut.

  Mitt fokus är bara att fakta kommer fram (svea)likt CL:s kommentar.

  SvaraRadera
 8. .....ÄNTLIGEN har regeringen fattat beslut som stoppar nedläggning!!!!

  //Diane

  SvaraRadera