torsdag 3 juni 2010

Hemvärnets relativa tyngd

Gårdagens besök på Hemvärnets Stridsskola gav anledning till eftertanke. Under lång tid har nedmonteringen av insatsförbanden varit snabbare och mer brutal än den som drabbat hemvärnet.

Skälet till detta är nog inte primärt att vi får mycket pang för liten peng. Snarare handlar det om folkförankring och en större frispråkighet än vad den övriga Försvarsmakten kunnat erbjuda. Min tro är att frivilig rekrytering ställer tydliga krav på öppenhet. Möjligheten att kunna ifrågasätta stimulerar i sin tur effektivitet och ändamålsenlighet. Och det som fungerar möts med respekt både av soldaterna och det lokala samhället. By the people and for the people...

Besöket på Vällinge bekräftade för mig att frivillig rekrytering så långt möjligt bör bygga just på det lokala initiativet. Personliga kontakter, korta ledtider och individuellt mottagande åstadkommer sannolikt mer än 307 Mkr i central marknadsföring.

Fram till 2014 kommer insatsdelarna, som andel av det samlade hemvärnet, att öka markant. Rörligheten och eldkraften förstärks. Möjligheterna att genom det materiella arvet försörja Hemvärnet minskar, bland annat till följd av en historia med ständigt färre insatsförband på armésidan.

Samtidigt är uppgifterna olika. Skydd och bevakning av infrastrukturen är fortfarande dimensionerande. Men sannolikt kommer ett allt spetsigare och spänstigare hemvärn på sikt att aktualisera nya förmågor. Även i Vällinge finns en utvecklingsenhet.

I veckan föreslog RPS regeringen att avveckla beredskapspolisen. Som skäl angavs att antalet ordinarie poliser i Sverige ökat från 16 000 till 20 500 sedan vi på 90-talet inrättade styrkan om 1 500 beredskapspoliser. Därför bedöms de nu som överflödiga. Av förslaget framgår inte om effekten av fler poliser i termer av t.ex. yttre tjänst motsvarat den nominella ökningen...

För mig framstår förslaget som feltänkt. Den svenska poliskåren kommer, oavsett storlek, att i varje given stund vara uppbunden av ordinarie verksamhet. Beredskapspolisen ska användas när exeptionella händelser kräver en kraftig förstärkning. Så har också skett i samband med det första Gulfkriget på 90-talet och under Gudrun. Tror RPS att något motsvarande aldrig mer kommer att inträffa?

Om RPS finner uppgiften att administrera beredskapspoliserna betungande kan detta uppdrag med fördel överföras på Hemvärnet, även om utbildning och beslut om insats kvarblir.

På frågan om den krock som uppstått mellan Hemvärnets jubileumsdag och den nya minnesdagen för våra veteransoldater svarade Roland Ekenberg att själva högtidlighållandet kanske bäst sker under den helg som närmast ansluter till den 29 maj. Ett sådant beslut av Hemvärnet skulle välkomnas. Säkert blir det enklare för hemvärnssoldaterna att genomföra nödvändiga ceremonier. Samtidigt behöver veteransoldaterna och deras anhöriga inte konkurrera om utrymmet på minnesdagen, åtminstone inte varje år.

Allan Widman

6 kommentarer:

 1. förstärks eldkraften ökar rörligheten? hv lär väl fortsatt vara beroende av egna och hyrda bilar även om enhetsfordon planeras som kuriosa så tog det nästan 8 år att införa 90 hjälmen i hv, hur lång tid kommer fordon att ta knappast klart till 2014 iaf. Eldkraften hv lär väl även fortsättningsvis bara ha personliga vapen och vapen för direkt understöd vilket har varit fallet de senaste decenniet i vart fall, eller kommer det att tillföras förmåga för indirekt eld nu vilket testades för ett antal år sedan men som skrinlades av en eller annan anledning förmodligen grundad på att FM tyckte det var jobbigt och kostade pengar. Så vitt jag kan se av det som sagts och gjorts från politiskt håll är det precis som vanligt att man inte tar ett helhets grepp och bestämmer sig för vad det är man vill ha och behöver utan småduttar och kastar ut pengar på en massa skräp projekt till ingen nytta.

  Hemvärnare

  SvaraRadera
 2. Nilsson,

  Tror att intresset för hemvärnet har förutsättningar att bli mer strukurerat. Det handlar naturligtvis om materielanskaffning, men också om uppgifterna. Ett verkligt problem är den trögrörlighet som finns i föreställningen om hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Potentialen är allmänt underskattad.

  Folkpartiet förbereder för närvarande en del förslag.


  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Jag anser att du har helt rätt ang Beredskapspolisen. Den behövs vid exceptionella händelser och då är med all sannolikhet den ordinarie polisen redan engagerad till fullo. Det kommer aldrig vara så att det finns 1500 poliser ej sysselsatta vid behov.

  SvaraRadera
 4. Wise,

  Nä, en mer ogrundad argumentation får man nog leta efter. De verkliga skälen är fackliga.


  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 5. Fackliga skäl kan möjligen inte direkt ha inverkat försvårande när Försvarsmakten i avsaknad respektive tvärtemot fattade politiska beslut:

  - Inställer rekrytering och utbildning av reservofficerare under en längre sammanhängande tidsperiod.

  - Endast avtalar om heltidskontrakt för framtidens gruppchefer, soldater och sjömän (GSS).

  Det är vida enklare och mindre riskabelt för sinnesfriden i vardagen för handläggare och chefer inklusive myndighetschefen att bära av lagenligt beslutade krav från försvarspolitiker än de egna fackliga företrädarnas personliga preferenser.

  Hur benägen är min egen fackförening att stötta mig om jag i jobbet bidragit till en annan lösning än den som fackföreningen gillar?

  SvaraRadera
 6. Bra att du tar upp hv/ns. Folkpartiets förslag att utveckla vissa hvbataljoner till infanteribataljoner är utmärkt OCH HELT KOSTNADSEFFEKTIVT nödvändigt mht till den potententiella motståndare som finns i närområdet. Det är dagas att leva upp till TOEM och Uppgifterna Ö1,Ö2 och Ö3 störa,fördröja och försvara.Då krävs rörlighet understöd skydd och effektiva fältarbeten mm.
  Det är dags för hv/NS att lämna baskrav,skyddsvaktstjänst mm och inse att vi försvarar inte landet med kunskap och färdighet på skyddslagen utan här krävs samtränade infanterikompani och infanteribataljonsförband som kan lösa Ö1.Ö2 samt Ö3.
  Det största problemet är våra attityder och vår utbredda okunskap om motståndares vilja och förmåga inte själva genomförandet påstår jag.

  SvaraRadera