tisdag 1 juni 2010

Upp till...

Vid närmare kontroll befanns inriktningspropositionen 2009 innehålla en säkerligen noga genomtänkt formulering; "upp till sju" Tp 84 ska moderniseras. Detta kan naturligtvis rent bokstavligt tolkas som ett handlingsutrymme för Försvarsmakten att modernisera mellan 0-7 Herkor.

Tekniken användes redan vid förslaget att konvertera JAS Gripen A/B (A2C) våren 2007. Texten i vårpropositonen löd så här: "Regeringen får under 2007 besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D". Analogt med det som nu beslutats av myndigheten ifråga om taktisk lufttransportkapacitet finns det väl då inte heller några garantier för att vår flotta av Gripar verkligen ska bli 100 C/D till slut?

Denna tolkning av besluten är dock inte rimlig rent konstitutionellt. I praktiken skulle det då inte finnas några möjligheter för riksdagen att göra avvägningar mellan kvalitet och kvantitet vid större investeringar. Det kan bli noll ifråga om modernisering eller konvertering för de miljarder som anslås. Det blir vad det blir.

Min övertygelse är att den politiska styrningen inte kan ges en så oförpliktigande tolkning. I så fall kan Sverige förmodligen aldrig bli medlem av Nato. Inte på grund av den politiska beröringsångesten, men väl på grund av avsaknad av demokratisk kontroll över de militära myndigheterna...


Allan Widman

2 kommentarer:

 1. Med känslan hos den där lite dammiga zebran, lite vid sidan av flocken, för personalen i Hästveda fortsatt sin kamp för ett vidmakthållande av landets flygstridslednings- och luftbevakningsförmåga.

  Sedan länge är Per Nilssons fantasier om GLC i Enkpg nu glömda och det allt förhärskande argumentet är nu de besparingar som en nedläggning av Hästveda kommer att innebära. Sakargument som att besparingen ligger kusligt nära kostnaden för det sällan använda bergrum som, sedan flera år, står för fäfot i Norrland. Eller för den delen kritik mot den påstådda besparing som den indragna bevakningsstyrkan vid Hästveda skulle innebära möts med argument, inte helt olika den faderliga klappen på det lilla barnets huvud.

  Stora kvalitets- och kvantitetssänkningar är numera fullt accepterade i försvarsmaktsledningen och kostnader för återtagning av förmågan i annan del av landet (läs: längs E18:s sträckning) avgränsas med fast hand bort från gjord analys. Till torgs förd tidshorisont för sökt besparing är numera satt till 15 år! Än en gång anser sig FM kunna överblicka en säkerhetspolitisk- och ekonomiskt tidshorisont som överstiger exempelvis tiden för Korpralen Hitlers uppgång och fall!

  Länge har jag varit fast i min övertygelse om att regeringens och riksdagens folkvalda, i denna fråga, är uppdribblade på läktaren! Frågan är om de, med den senaste tidens utveckling är på väg att få sällskap av landets ÖB!

  SvaraRadera
 2. Medelåldersmannen,

  Håll ett öga på Kristianstadsbladet de kommande dagarna.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera