onsdag 28 april 2010

Lobbyn för ett starkare svenskt försvar

Ja, det går ibland tid mellan inläggen. Just nu passerar personalförsörjningspropositionen försvarsutskottet samtidigt som jag försöker besöka så många förband i grundorganisationen som möjligt före sommaren. Sedan blir det ju bara valrörelse.

En erfarenhet som jag gjort vid den senaste veckans olika besök är att styrningen på armésidan inte tycks stå i överensstämmelse med inriktningspropositionen när det gäller fördelningen mellan heltidsanställda och periodvis tjänstgörande soldater. Prods anvisningar till grundorganisationen innebär i princip att heltidsanställda ska rekryteras först och att de runt 2014 ska utgöra mer än hälften av de anställda soldaterna.

Inriktningsbeslutet uttalade tydligt att tre fjärdedelar skulle vara periodvis tjänstgörande.

Tron på att utvecklingsbara unga män och kvinnor, under en period av 6-8 år på heltid ska arbeta som enskilda soldater, är med förlov sagt naiv. Det kommer inte att bli tillräckligt utmanande och utvecklande, oavsett antalet insatser och övningar. Redan den begränsade anställningstid som gällde för NBG 08 visade detta. Man tröttnade och slutade. I många fall långt innan beredskapsperiodens slut.

Sverige har väl heller knappast säkerhetspolitiska åtaganden som motiverar ett mycket stort antal stående förband inom markstridskrafterna. Solidaritetsförklaring till trots.

Tidvis tjänstgörande soldater som avbryter högre studier eller i något fall arbeten för att göra insats eller delta i repetionsövningar ger dubbla kompetenser till försvaret. Tillgängligheten på sådana förband räcker för de svenska behoven och ger oss en möjlighet att hålla en rimlig numerär. För dem blir en framtida karriärsväxling dessutom mycket enklare än för en 28-åring vars enda arbetslivserfarenhet är att ha varit skyttesoldat.

Jag tänker följa upp Högkvarterets inriktning och överensstämmelse med de av riksdag och regering fattade besluten.

I morgon kommer Fredsbaskrarna att beredas möjlighet att tala inför det samlade Försvarsutskottet. Veteransoldatpolitiken står på dagordningen. Tror det är första gången för Bo Wranker och hans kamrater. Lycka till!

Därtill kommer FMV till utskottet för att redogöra för de stora materielprojekt som är på gång. En av de specifika frågeställningarna gäller de juridiska möjligheterna att frånträda avtalet om anskaffning av Helikopter 14. Det blir nog intressant.

Idag uppvaktades jag av något så udda som en grupp herrar som ville verka för ett starkare försvar av Sverige. Nej, det handlade inte bara om en återgång till invasionsförsvar utan även om starkare avtryck internationellt. De talade om vikten av fokus på operativ förmåga, om frigörelse från industriintressen och om medlemskap i Nato.

Jag har länge väntat på en lobby för ett starkare svenskt försvar, men blev ändå överraskad. Någon var redan verksam i branschen, andra saknade helt koppling till försvaret. Glädjande.

Till sist läste jag i DN om att USA:s försvar nu ska rata power point presentationerna. En general uttalade att "power point har fått oss att sluta tänka". Som luttrad konsument av oändliga sådana presentationer tänkte jag stillsamt; var inte det själva avsikten..?


Allan Widman

12 kommentarer:

 1. Allan, skall vi ha någon form av kontinuitet i våra utlandsåtaganden så måste vi satsa på heltidsanställda soldater i första hand. Nu när vi äntligen får ett verktyg att bli bättre och bättre i våra insatser så varför vill ni politiker strypa möjligheterna?

  *Besvikelsen är stor*

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Jag satt och läste en intressant analys av Irakkriget 2003 och varför man misslyckades med de visioner som presenterades innan. De militära ledningsystemen var helt enkelt inte tekniskt kompatibla med Power Point. Det gick inte att bryta ner visionerna i militära eller civila uppgifter.

  SvaraRadera
 3. J.K.Nilsson,

  Begränsningen till en fjärdedel heltidsanställda fanns redan i inriktningsbeslutet.

  I den bästa av världar skulle naturligtvis hela den kommande insatsorganisationen om 28 200 soldater vara välavlönade heltidsanställda. Resurser skulle avsättas för att varje soldat skulle mötas av ett inferno av utbildning, övningar, insatser och parallella akademiska studier. Men det är inte i en sådan värld vi lever.

  Om innehållet i tjänstgöringen inte bjuder ett högt tempo och personlig utveckling är risken överhängande att de vi vill ha slutar och att de andra blir kvar.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Allan, jag tänker så här:

  Vi vet inte än under vilka former som soldater skall anställas, vi har några målbilder och gemensamt är att de kommer att ha en anställningstid på två år.

  Vi vet att vi kommer att ha ett fokus på Afghanistan än på en par år. Prio kommer att ligga på att försörja FSxx med förband. Det är i runda slängar 500 man som tjänstgör i Afghanistan. Skall vi försörja den insatsen och om vi skall tänka oss att soldaterna under sina två anställningsår tjänstgör två gånger i Afghanistan så kommer vi att anställa 2000 soldater över tiden enkom för FS. Dessutom så skall vi än så länge ha en närvaro i Kosovo som också kräver dryga tusentalet anställda soldater.

  Vi har en stor osäkerhet om hur många soldater som vi kan anställa till sommaren, min bedömning är att vi kan komma upp i tre tusen anställda om något år när anställningsformer, löner och förmåner satt sig. Vi kommer alltså att få fokusera att anställa för att täcka våra internationella åtaganden. När det väl har satt sig så kan vi börja på att fokuera att grundutbilda våra soldater med avtal om periodvis tjänstgöring.

  Jag delar inte din farhåga om att heltidssoldater inte kommer att stimuleras nog under den anställningstid vi kan erbjuda dom nu. Jag är övertygag om att vi kan erbjuda soldater fullgod utbildning med ökande svårighetsgrad i övningarna utan att det för den skull skulle bli dyrare. Du anar inte vad billiga bra övningar är om vi har en professionell inställning hos soldater och befäl.

  Alltså mitt budskap är att det här måste växa fram och att prio måste ligga på att ersätta utlandsstyrkan i första hand.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 5. Dessutom Allan så tror jag att du tolkar att hälften av soldaterna skall vara heltidsanställda 2014 fel, det är vad som ligger i linje med mitt resonemang om att bygga upp en bas för internationella insatser. t.ex. 2014 börjar Flygvapnet att anställa soldater på riktigt.

  Det kan väll inte vara meningen att om man heltidsanställer en soldat så måste man kontraktera tre soldater bara för att det står så i inriktningsproppen? Meningen måste väl vara att det skall vara en fjärdedel av 28 200 soldater som skall vara heltidsanställda. Några 28 200 soldater heltidsanställda och med avtal om periodvis tjänstgöring kommer vi inte att se 2014.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. Det blir "kanonmaten" som stannar kvar. De tekniskt kunniga och tänkande kommer inte att söka sig till försvaret, utan vi får skrapet. Det kanske duger för att vara tuff i basker och åka Galt iförda Raybands solglasögon.

  SvaraRadera
 7. Widman:
  Jag föreslår att du försöker övertyga övriga i försvarsutskottet om det orimliga att ha ett så stort antal stående förband då våra säkerhetspolitiska åtaganden inte kräver det. Vi kan lägga pengarna på att öka antalet på de tidvis tjänstgörande soldaterna istället. Både de nationella och utlands förbanden kan då öka.

  Jag föreslå att enbart en snabbinsatsstyrka på 300-500 man har stående förband. Försvarsberedningen föreslog en snabbinsatsstyrka på 300 man om jag inte mins fel.
  Jag kan också tänka mig att de tjänster som innan kallades för ”grå arbetskraft” består av heltidsanställda yrkessoldater. Vi måste börja tänka på produktiviteten (mest pang för pengarna).

  FL är antagligen rädda (med all rätt) att pengarna tar slut när det är dags att rekrytera de tidvis tjänstgörande soldaterna, därför startar de med de heltidsanställda. Varför de prioriterar de heltidsanställda är en svår fråga, men jag har fått uppfattningen att en del av officerskåren vill arbeta med heltidsproffs till soldater, alltså en fråga om mer intressantare arbetsuppgifter. Det är inget konstigt med det. Frågan är om detta är något som politiker/skattebetalare vill lägga en stor del av försvarsbudgeten på

  SvaraRadera
 8. Zeta, nu är det ju sagt att en fjärdedel av 28 200 soldater skall vara heltidsanställda. Vi skall vidare inte ha någon utlandsstyrka med rotationsförband. Det logiska är alltså att rekrytera heltidarna först.

  Intressant att jobba med yrkesmän? Med tanke på de ökande kraven i Afghanistan så är det mer än intressant att ha yrkesmän i plutonerna. Skulle du gå till en läkare som jobbar på lasarett två måndader om året och resterande tid jobbar som målare eller gå till tandläkaren där tandsköterskan som plockar med bedövningen och verktygen gått en kortareutbildning för att tjänstgöra på mottagningen i ett halvår?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 9. J.K Nilsson
  Inga rotationsförband? Det blir väldigt korta insatser då, eller väldigt långa utlandsvistelse för personalen. Förklara mer utförligt?

  Jag skulle gärna gå till en topp läkare med 20 års erfarenhet och nobelpriset i medicin. Problemet du glömmer med detta resonemang är att sjukhuset enbart skulle har råd med 10 läkare av denna kvalité och de kan därför enbart ta emot ett fåtal patienter. Vårdköerna skulle bli årslånga och lidandet stort.

  Om sjukhuset istället anställer 150 läkare av normal kvalité som är tillräckligt för att täcka hela vårdbehovet för alla patienter som kommer in, då kommer patienterna att vara nöjda och vårdköerna korta, även om alla patienter hellre skulle vilja ha en nobelpristagare till läkare.
  Nu överdriver jag en del men du måste tänka på produktiviteten, mest vård för pengarna.

  Kortare utbildning?
  Vill du ge de tidvis tjänstgörande soldaterna sämre och kortare utbildning än de heltidsanställda yrkessoldaterna? Att motivera ett stort antal heltidsanställda yrkessoldater genom att ge de tidvis tjänstgörande soldaterna sämre och kortare utbildning är rätt bedrägligt, det visar bara på svaga motiv. Jag hade tänkt att de tidvis tjänstgörande soldaterna skulle ha likvärdig utbildning som de heltidsanställda innan första insatsen. Det är mer produktivt så.

  /Zeta

  SvaraRadera
 10. Zeta, jobbar du aktivt på att missförstå vad jag skriver eller tror du bara att du är så insatt att du inte behöver läsa vad jag skriver?

  Vi skall inte ha en särskild utlandsstyrka enligt Tolgfors utan de olika missionerna bemanas av de redan stående förbanden. Alltså till FS22 kan Livgardet bemanna skyttet, till FS23 så bemannar I19 skyttet. Över tiden får trängregementet bemanna transportplutoner och sjukvårdsplutoner. Repplutonerna kan Lv6, Ing2, m.fl. bemanna.

  Dagens utlandsstyrka är ju just kortare utbildning av många tjänster. Vi har också GSU US för att göra militärer av dom som aldrig varit militär.

  Inriktningen är att anställa 7050 soldater. Det räcker till att försörja Afghanistanmissionen med råge. Alliansambitionen om 2000 man i ständig utlandstjänst får anses som en utopi när man lägger ett så stort anslagssparande på utlandsbudgeten som man gjorde i fjol.

  Jovisst tror jag också att man har ambitionen att grundutbilda sodlaterna likadant men jag tror knappats att det kommer att finnas pengar att reputbilda 21 150 soldater om år.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. J.K Nilsson:
  Ja, jag var nog lite elak där, men det taggade dig att skriva ett svar. Du var lite oklar, så frågan var motiverad. Jag vet att du viste svaret när jag ställde frågan, även jag viste svaret, men det är inte bara du och jag som läser dessa inlägg. Jag ville även mellan raderna påpeka att det blir rotation även med yrkessoldater, då dessa inte stannar utomlands hela sin tjänstetid, utan roterar.

  Att vi inte ska ha någon särskild utlandsstyrka enligt Tolgfors är en sanning med modifikation. En särskild utlandsstyrka kommer vi alltid ha så länge vi har förband på internationella uppdrag. Förbanden särskiljer sig genom att de befinner sig i utlandet, som inte de övriga gör, alltså en särskild utlandsstyrka. I allmänhetens och medias ögon kommer utlandsstyrkan alltid kallas för utlandsstyrkan. Även du kallade den för utlandsstyrkan i din kommentar lite längre upp(29/4 01:56). En annan sak att tänka på är att hemvärnet aldrig kommer skickas utomlands, inklusive deras ”insatts” plutoner och kompanier.

  Allt detta är dock bara ordbubbel och ordlekar som Tolgfors är en mästare i. Inga andra politiker som jag har hört kommer ens i närheten av hans skicklighet i detta ämne.

  Målbilden på storleken på utlandsstyrkan har tyvärr nedgraderats från 2000 man till 1700 man. Jag hade gärna sett en utlandsstyrka på 3000 man som jag finansierar genom att enbart ha ett fåtal yrkessoldater.

  Det är alltid roligt med en intellektuell diskussion. Mina kunskaper är inte starkare än mina källor, eller brist på sådana.

  /Zeta

  SvaraRadera
 12. @ Zeta:

  Läkarvetenskapen är så beskaffad att läkarna vet mer och mer om mindre och mindre.
  Vad spelar det för roll om läkarna är 10 eller 150, när det inte opererats på sjukhuset under de senaste 200 åren?

  Eller är det ändå så att pennan är mäktigare än svärdet - hellre recept än kirurgi...

  SvaraRadera