torsdag 8 april 2010

Inte för militärt bruk

Försvarsministern vill hitta en lösning för vår medeltunga helikopterförmåga fram till 2017-18, då Helikopter 14 ska bli fullt ut operativ. Därför anskaffas ett nytt men beprövat system, som bloggvärlden för länge sedan konstaterat blir amerikanska UH 60. Dock fortfarande osäkert vilken version. Anskaffningen påstås också medge en avvecklingen av Hkp 10 och vertolerna när UH 60:na blir operativa 2013.

Jag är positiv till anskaffningen av Black Hawk. Inte som en ersättning för vertolerna, men som en hållbar och långsiktig ersättning för Helikopter 14 som aldrig kommer att kunna användas för specificerat, militärt bruk. Och det är här som regeringen ännu inte hittat rätt. Om UH 60 anskaffas kräver det att vi nu avslutar vårt deltagande i Helikopter 14. Ja, det kan säkert bli dyrt att komma ur den affären, men Helikopter 14 är som en taxameter som tickar och tickar. Redan nu står taxametern på 5-6 miljarder, utan att vi fått en enda nyttotimme ur maskinen. Vi ska inte lägga ut lika mycket till innan vi bestämmer oss för att kliva ur och promenera hem.

Jag är också besviken över att försvarsministern känner ett behov av att göra ned Helikopter 4. Den lösningen döms ut som kostsam och kortsiktig. Och att ställa den i ordning för internationellt bruk påstås ta flera år. Alla vet att dessa påståenden inte är korrekta.

Om uppgiften är att komma till Afghanistan och kunna understödja NBG 11 står vertolen fortfarande närmast till. Till skillnad från allt som nu diskuteras så har Sverige rätt många tusen timmars erfarenhet av den maskinen. Valideringar, certifieringar och handböcker finns i allt väsentligt redan. Det som nu satsas på inköp hade med de betalda vertolerna kunnat läggas direkt på bristerna i flygtrimmet.

En tröst är att vertolen, enligt Sten Tolgfors, inte avvecklas förrän UH 60 är här. Kanske är det ett försiktighetsmått när en långtifrån riskfri, ny strategi nu målas upp.

Jag tillstyrker Black Hawk som ersättning för Helikopter 14. Men jag fortsätter arbeta för det senare systemets avveckling. Vi ska inte betala för det som inte levererar. Det sker på bekostnad av oskyldiga skattebetalare och på det ynka antal flygtimmar som Helikopterflottiljen ännu kan ta ut.


Allan Widman

14 kommentarer:

 1. - Nu är det dags att bjuda in Maud Olofsson i matchen! Låt oss få se ett tungt Trollhättanpaket med rätt tajmning i valrörelsens slutskede!

  Om vi avsätter skattemedel för att importerar splitternya helikoptrar fix och färdiga från Sikorsky, så ska vi banne mig ha full kompensation till det västsvenska fordonsklustret i form av beställningar från Pratt & Whitney till Volvo Aero i Trollhättan.

  Bägge de amerikanska företagen ovan ingår i koncernen United Technologies Corporation, så det är inga problem att koordinera och sy ihop en offset-/motköps/juste retour affär.

  SvaraRadera
 2. Bäste Allan,

  Kloka synpunkter som vanligt,

  Det hela är en katastrof, dessvärre kan långt ifrån allt skyllas på NHI. Ansvaret vilar tungt på HKV och FMV. Att nu komma ur den här affären blir inte lätt. Nyligen så tecknades en interimsuppgörelse mellan FMV och NHI om hur projektet skall hanteras de närmaste åren.

  Jag tror att vi måste bita in det sura äpplet och konstatera att vi kommer att bli en HKP 14 operatör.

  Däremot kan man fortfarande göra mycket; eftersom samtliga 18 plattformar nu byggs identiska bör man inrikta sig på att behålla 8 -10 maskiner för ubåtsjakt och för SAR. Dessa kan då operara från flottiljbaserna.
  Resterande 8 - 10 maskiner erbjuds till försäljning. HKP 14 ersätter därmed HKP4 och Hkp 10A/B/D. Problemet med försenad ubåtsjaktförmåga måste nog accepteras.

  Fördelen med denna lösning är att vi inte behöver anskaffa BlackHawk i flera olika versioner utan kan fokusera på en ren transport/Medevac version. Det är helt avgörande för hela projektets framgång att man inte plottrar bort det hela och köper 10 BlackHawk i 4 olika versioner; då blir kaoset totalt!

  Hälsar vakthavande

  SvaraRadera
 3. Jag säger väl äntligen, men det finns farhågor menar jag.

  Äntligen, för att en ren hyllvara äntligen köps! Farhågorna är att vi antagligen lär köpa ett för litet antal och då är vi tillbaks på ruta ett igen. Det bästa hade ju varit att bli av med hkp 14 och köpa in 40st blackhawk, så är problemet HELT ur världen.

  Jag hoppas att vi köper åtminstone 20st, nåt annat vore kontraproduktivt om vi ska ha en "rörlig" "snabb" förmåga.. Sen har vi vad jag förstått lagt ned förmågan till måldataöverföring från hkp till fartyg vid ubåtsjakt i samband med hkp 4.

  Jag vill se att Marinen får sina egna helikoptrar för Ubåtsjakt som de andra inte har att göra med, samma gäller för Armén.

  SvaraRadera
 4. Förövrigt ska du ha en eloge Widman! Du har ett oerhört stort engagemang som syns och behövs. Jag är övertygad om att du haft en hel del i det här beslutet.

  SvaraRadera
 5. Vänner,

  Jag har hört om den nya överenskommelsen mellan FMV och NHI. Det var ju smart att göra precis innan vi fattar beslut om ny anskaffning av annat medeltungt system. Redan på kadettskolan fick jag lära mig betydelsen av att vidmakthålla handlingsfrihet, men detta verkar vara okänd mark för FMV.

  Emellertid kan alla avtal hävas. Det är bara en kostnadsfråga. Min tro är att även om vi skulle betala NHI hela den kalkylerade vinsten på de 18 helikoptrar Sverige beställt skulle detta ändå vara det minst kostsamma. Men mest sannolikt kommer heller inte de nya leveransplanerna och kraven att innehållas, varför en hävning kan göra på grund av såväl oskäligt dröjsmål med leverans som fel i godset.

  Förhoppningen att vi nu köper "plain vanilla" delar jag, men det återstår att se. UH 60 finns i många versioner. Frågan är bara vad man kunnat undvara?

  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Som vanligt mycket bra Allan!

  En fråga som inte Tolgfors berör och som du inte riktigt till fullo besvarar är följande.

  Går det att vränga sig ur NH90 rävsaxen?. Om ja, vad kostar det både ekonomiskt och sura miner runt om i Europa hos alla som sitter kvar i samma ruttna båt?

  Tyskland, Norge och Finland som alla är vapendragare i norra Afghanistan har alla beställt NH90.

  Kanske det smartaste är att solidariskt sitta kvar i NH90 båten och flyga HKP4 tills den NH90 så småningom blir klar (för det lär den nog bli)?

  SvaraRadera
 7. @ UAV. Som Tolgfors poängterar är att även efter hkp 14 blivit operativ kommer vi fortfarande ha för få helikoptrar. Visst, alternativet hade ju varit att då köpa fler hkp 14, men vem vill ta det beslutet? ;)

  För att leka med tanken, kan vi inte byta NH90 mot några Tiger helikoptrar istället? Vapnen har vi ju redan. =)

  SvaraRadera
 8. NH90 är världens första serietillverkade helikopter med ett skrov helt i kompositmaterial.

  Det må vara starkt. Kanske till och med starkare och segare än ett skrov av samma vikt tillverkat helt i metall.

  Men skrovet är inte tillräckligt vridstyvt för att tillåta minsta lilla flygning med öppen akterramp eller landning utanför slät och hårdgjord yta.

  Förutom för att underlätta snabb i- och urlastning, tillämpas flygning med öppen akterramp vid landning under "brown-out" förhållanden.

  Problemet är att NH90 och därmed också vår särlösning HKP 14 nu serietillverkas i ett utförande som inte tillåter taktisk flygning med öppen akterramp. De 18 st exemplaren i "High Cabin Version (HCV)" det vill säga HKP 14 torde inte vara styvare än de över femhundra exemplaren som beställts med standardskrovform. Snarare tvärtom.

  Det enda rätta är att gå tillbaka till ritbordet och konstruera om kompositskrovet från första början. En uppstagande efterhandskonstruerad förstärkning av ett från början alldeles för vekt kompositskrov låter sig svårligen göras. Det som introduceras som en förstärkning måste ju infästas någonstans och då blir det istället en ökad punktbelastning på detta ställe.

  Teoretiskt skulle det kunna realiseras som en jämt avlastande "instickspipa/liner". Men då skall insidan av NH90:s helikopterskrov vara tillräckligt slät och jämn för att det inte lokalt någonstans i skrovet ska uppstå större belastningar än utan förstärkningen.

  SvaraRadera
 9. Upp med mungiporna surgubbar, nu är det köpfest...

  Valet av den snart 40 år gamla helikopterkonstruktionen UH-60 ger inte bara begreppet beprövad konkret innebörd, nej den finns ju dessutom att tillgå i fler varianter än vad Allan Widman har alias på webben.

  Det lämnar närmast obegränsade möjligheter till alla högljudda särintressen att få anskaffa just den variant som avseende uppdragsutrustning och konfiguration bäst motsvarar de egna behoven - såväl reella som imaginära.

  Önskelistan toppas - av uppenbara skäl - av en MEDEVAC-variant, tätt följd av en trupptransportvariant till ISAF.

  Säg sedan den SF-soldat som vill flyga fjuttig HKP15 när det finns Black Hawk i försvarsmakten, en SF-variant är gjuten.

  Om inte annat så bara för att tysta den ihärdiga ASW-lobbyn, är det nödvändigt med en fartygsbaserbar uåtsjakt- och måldataöverföringsvariant.

  Det är sedan länge ett omvittnat faktum att S-76 inte riktigt håller måttet vid överhandsväder (M/S Finnbirch), så en SAR-variant är ett måste.

  Givetvis måste det dessutom till kvalificerad kapacitet att transportera prominenta personer ur statsrådsberedning, kungahus, försvarsmaktsledning och dessutom en och annan lös riksdagsledamot - en VIP-transportvariant är således ett måste.

  För typutbildning och grundläggande besättningsutbildning krävs givetvis en grundkonfigurerad utbildningsvariant som dessutom skall ha förmåga att nationellt kunna stödja räddningstjänst och polis.

  Slutligen ska givetvis FMV T&E disponera en egen och dunkelt definierad variant för genomförande av diverse obskyr provverksamhet.

  Om nu inte K3 har uttalat behov av en obemannad variant (osvuret är bäst), stoppar försvarsmaktens behov vid ungefär åtta olika varianter.

  Det låter väl alla tiders - eller?

  Nu kan ni ta ner mungiporna igen...

  De merkostnader det medför att snuttifiera en serie helikoptrar - avseende version, variant och konfiguration - på detta sätt medför sannolikt att tillgängligt ekonomiskt utrymme inte medger anskaffning, drift och vidmakthållande av så många helikopterindivider av denna typ att det i slutändan resulterar i någon nämnbar operativ effekt.

  Men det är väl inget bekymmer...

  SvaraRadera
 10. Per,

  Jag inser att Du har förstått. Not plain vanilla och ingen ensning. Undrar varifrån Du får Din information?

  Sverige borde idag ha ett enda mål för ögonen: Snabbast att kunna verka i Afghanistan. Har Romeo, Sierra eller Mike bättre förutsättningar än det som är betalt, befintligt och beprövat? Nej knappast. Kankse är det inte längre krigets krav som gäller.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 11. Henrik, hur väl flyger Tiger i Europa?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. @ J.K Nilsson. Jag sa att jag lekte med tanken. Jag hade nog varit mer intresserad av Indiens LCH om attack-helikopter någonsin blir intressant för Sverige.

  SvaraRadera
 13. Bara för att det är vansinnigt att anskaffa två medeltunga multifunktionshelikoptersystem parallellt för att lösa identiska uppgifter betyder inte det att detta är uppenbart för alla.

  Någon måste påpeka att kejsaren är naken för att det ska bli uppenbart.

  Det här upphandlingen är nog sista chansen, innan nästa datum för IOC kommer och går, att få stopp på Hkp 14.

  Ta den!

  Angående attackhelikoptrar:
  krypa -> gå -> springa

  SvaraRadera
 14. Hurra !!!
  Nya helikoptrar som BARA är 30 år gamla, tänka sig att byta en volvo pv (hkp4) mot en volvo amazon (UH60). Jag har svårt att se vitsen om man inte samlar på veteranflyg vilket verkar vansinnigt då man inte underhåller det man redan har. Hur var det med "Använda det vi redan har" mottot, kan vi spola det nu och skaffa nytt (annat gammalt) för flera miljarder ?

  SvaraRadera