måndag 3 maj 2010

Jag kommer aldrig att skriva dödsrunan...

...över vertolerna. För mig förblir det obegripligt att en betald, beprövad helikopter med grym lyftkraft och gott om lastutrymme ska pensioneras.

Helikopterutredningen, som avser att presentera sitt slutbetänkande - precis som delbetänkandet - i semestermånadens mediaskugga, kommer naturligtvis att på nytt sänka Hkp 4 och prisa Hkp 14. En naturlig utgångspunkt för en utredning som tillsattes i frustrationen över vår oförmåga att projicera helikopterkapacitet till Afghanistan borde naturligtvis vara den operativa. Men icke så.

Efter att ha framtvingat utredningen genom en interpellation i augusti 2008 känner jag mig ganska snopen. Vad talar för att en LFU (Luftförsvarsutredning) skulle ge ett mera rationellt och objektivt beslutsunderlag? Förmodligen ingenting. Försvarsmakten vill nu presentera sin egen "luftförsvarsstudie" för försvarsutskottet. Måhända är den ägnad att mota Olle i grind; likväl ser jag fram emot den. Vilka möjligheter har myndigheten att ensa sin syn på luftförsvaret, lösa ut sina inbördes motsättningar och samtidigt hålla industriintressena stången?

Oppositonen vill omedelbart spara två miljarder på försvaret. Den uppgiften är omöjlig såväl i teorin som i praktiken. Men det är bra att man nu är tydlig om sitt engagemang för ett starkt och alliansfritt försvar. Sälenkonferensens uppgörelse med satsningar på svensk försvarsindustri, omfattande utbildning av värnpliktiga och solidaritet med mindre lyckligt lottade länder fick sin tydliga dementi. Alliansen kanske inte gör allting rätt, men alternativet förskräcker...

Nästa inlägg kommer att ägnas åt Hästvedaberget. Aldrig förr har så mycket förslösats på att avveckla en av de viktigaste förmågorna i vårt försvar.

Allan Widman


PS Den 20 maj om eftermiddagen kommer Folkpartiet Liberalerna att diskutera nödvändigheten av ett starkare svenskt försvar. Seminariet arrangeras tillsammans med Folk och Försvar. Jan Björklund, Thomas Ries, Håkan Juholt, Annika Norgren Christensen, Rolf K Nilsson, Jan Mörtberg och undertecknad medverkar. Välkomna. DS

2 kommentarer:

 1. Tekniskt och taktiskt interoperabla datalänkar inom ett politiskt arrangemang för kollektiv säkerhet ger tranparens emellan staternas säkerhetsorgan i stridsledningen av respektive deltagande stats nationella luftförsvar av eget territorium. Det torde stärka sammanhållningen.

  ”En för alla - Alla för en” blir trovärdigare när det kan verifieras hela vägen ner till enskild plattform av alla medlemsstater. Vem vill lägga ”Alla sina ägg i samma korg” om man inte själv kan se att andra deltagare också finns med i korgen?

  Svenska folkets främsta företrädare har medvetet eller mindre så, valt en gemensam säkerhetspolitisk lösning för Sverige. Ett sådant val är inte tekniskt och taktiskt lätt att återkalla även om det skulle visa sig sakna politisk legitimitet. Det som brukar kallas folklig förankring.

  - Vill verkligen en majoritet av svenska folket att Sverige ska vara bundet till Nato utan ratifikation av Washingtonfördraget?

  Om så ändå är fallet är det inget problem att lägga ner Hästveda.

  SvaraRadera
 2. Vi hade kunnat haft 8 HKP4 på linjen idag med beslut i dec -09.

  I stället har vi många tappade sugar i mässen
  i dag...
  och i morgon....
  och nästa vecka...
  och i juni...
  och i höst.

  Men än är kanske inte undrens tid förbi

  /ZY

  SvaraRadera