söndag 8 september 2013

Boföring, en kreativ konst?

I dagarna kom den senaste utredningen om försvarsfastigheterna. Bland annat föreslås att Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket läggs ned och att en ny myndighet inrättas med ett samlat ansvar för de fastigheter staten ska behålla.

Det som ej behålls ska antingen överföras till statliga bolag eller avyttras på marknaden. Till den förstnämnda kategorin föreslås garnisonerna i Arvidsjaur, Halmstad, Enköping, Umeå, Kungsängen, Käringberget, Skövde och Revinge att föras. Det är en beaktansvärd andel av det svenska försvaret.

Så långt är väl allt väl, men sedan kommer det som oroar: Utredningen för omfattande resonemang om hur hyressättningen av försvarsfastigheterna ska regleras. Fastigheterna ska värderas och ligga till grund för ett avkastningskrav. Man diskuterar olika modeller - som alla har det gemensamt att det kan ge stora utslag på FMs lokalkostnader.

Hur denna utredning hanteras i regeringskansliet förtjänar stor uppmärksamhet de kommande månaderna. I den nuvarande "hyresmodellen" för FM är självkostnadsprincipen fundamentet. Trots det bör väl också nämnas att den egna kassan i Fortverket enligt årsredovisningen för 2010 uppgår till nära trekvarts miljard.

För mer än sju år sedan skrev jag, på förekommen anledning, följande interpellation till den dåvarande försvarsministern Leni Björklund (s):

den 24 april 2006
 
Interpellation 2005/06:363 av Allan Widman (fp) till försvarsminister Leni Björklund (s)
Försvarsmaktens hyror
 
Riksdagens revisorer gjorde 2002 en genomgång av Fortifikationsverkets och Försvarsmaktens hyresrelationer. I början av 90-talet infördes som bekant ett beställar- och utförarsystem som innebar att Fortifikationsverket och försvarets fastigheter separerades från Försvarsmakten. Genom den nya modellen skulle effektiviteten i lokalnyttjandet höjas till båtnad för både Försvarsmakten och statskassan.
 
Redan vid revisorernas genomgång stod det klart att Fortifikationsverket tog ut för höga hyror. Vid tidpunkten för rapporten hade ett resultat på 564 miljoner kronor redan ackumulerats hos myndigheten. Strax därefter drogs medlen in till statskassan av Finansdepartementet.
Riksdagens revisorer reagerade starkt mot förfaringssättet och hänvisade till att riksdagen "betonat att självkostnadshyra bör vara den självklara utgångspunkten i de fall hyresgästen har begränsade alternativ och är beroende av en statlig hyresvärd".
 
Våren 2006 har Fortifikationsverket arbetat upp ett nytt eget kapital. Nu handlar det om drygt 955 miljoner kronor. Enligt regleringsbrevet till Fortifikationsverket för 2006 ska myndigheten nu betala in delar av sitt överskott till statskassan.
 
Innebörden blir att de medel som riksdagen anslår till försvaret tas hem bakvägen till statskassan via Fortifikationsverkets överhyror. Försvarsmakten har i princip bara en leverantör av lokaler och kan inte värja sig.
 
Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga försvarsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att säkerställa att riksdagens uttalande om självkostnadshyra blir gällande för Försvarsmaktens lokalutnyttjande? 
 
 
Allan Widman

17 kommentarer:

 1. Bra Allan att du bevakar denna utredning som är ännu en variant där staten lurar staten.

  SvaraRadera
 2. Ja du Allan....

  Då vet vi att den i dag utlovade höjningen av förbandsanslaget kommer att tas igen genom hyreshöjningar.....

  Gud bevare försvarsmakten för alliansens "satsningar"!

  apropå satsningar,det påstår att du sagt följande:

  "En sak är dock säker - blir det inte en ramhöjning för försvaret i storleksordningen miljard/miljarder -avser inte jag att kvarbli i försvarsutskottet efter nästa försvarsbeslut."

  Nu är det väl inte ens säkert att du har kvar dom riksdagsplats om man får tro opinionsmätningarna- men ponera att du sitter kvar - kommer du då att fullfölja ditt
  "löfte" ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En kanske mer angelägen fråga, är vad en nu uppenbarligen grundlurad ÖB avser göra med sin framtid. De halvfulla glasen ser misstänkt tomma ut.

   Radera
 3. Det bästa skulle väl ändå vara att överföra alla fastigheter försvaret behöver till försvarsmakten och sedan sälja resten och lägga ner FortV

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu ska vi ta det lite lugnt...

   Borde inte alla fastigheter istället säljas ut till privata aktörer, så kan FM hyra till en mycket billigare peng...

   Det kan ju inte vara någon större skillnad mellan hyresverksamhet, matsalar och materielunderhåll....

   ALLT blir sååå mycket billigare om det istället drivs av privata aktörer....

   Så Allan - det är väl bara att göra som med materielunderhållet - sälj ut rubbet!

   Radera
 4. Trident,

  Gärna argument, men inga kränkande omdömen om enskilda.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allan Widman,

   Ursäkta om jag fattar dåligt men vad bestod det kränkande omdömet i från Trident?
   Vilket tog du illa vid dig av?
   Du skrev ju själv på denna sida att du skulle avgå från utskottet om moderaternas trojka gjorde verklighet att det vi alla trodde.
   Trodde verkligen någon på miljard tillskott när FM är ett sk "särintresse"?

   Hur såg det ut innan FortV fanns? Ägde inte försvaret sina egna fastigheter då?
   Om de gjorde det, vilket jag förutsätter, vilket pris fick då FortV betala försvaret för fastigheterna? Marknads-, under eller överpris?

   Radera
  2. vi är nog många som väntar på att ord ska bli handling istället för tuggad luft!

   minns jag inte helt fel så var det väl IB-affären som gjorde att man fattade beslut om att FM inte får äga fastigheter, men rätta mig gärna om jag har fel...

   det var väl även bokföringstrixande med på ett hörn inför medlemskapsansökan till EU och därav bolagagiseringen av statens fastighetsinnehav - så har jag fått det förklarat....

   Jag undra om det räknas som kränkande mot väljarna att blåljuga dem rakt upp i ansiktet som alliansen gör...

   Vad tycker du Allan?

   Tycker du att Cecilia Widegrens senaste artikel är sanningsenlig, att det som hon beskriver stämmer med hur verkligheten ser ut?

   om inte - vad avser du vidta för åtgärder för att tydliggöra för medborgarna att det hon publicerat inte är hur verkligheten ser ut?

   Eller ska du sitta still i båten och tigande hålla med?

   Avslutningsvis - som medborgare och väljare känner kag mig kränkt när förtoendevalda politker helt ogenerat ljuger mig och resten sv svenska folket rakt upp i ansiktet!

   Radera
 5. man kan allt undra man ger FM växelpengar så att de knappt kan anställa de som de ålagts anställa, samtidigt ger man 3.1 miljarder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Hade man gett de pengarna till FM kunde de ha anställt en hel drös med ungdomar som dessutom lärt sig en massa bra saker till samhällets fromma....man häpnar ibland över politikens sätt att vägra göra något nyttigt för medlen de stjäl av oss medborgare..

  /maggan

  SvaraRadera
 6. "Innebörden blir att de medel som riksdagen anslår till försvaret tas hem bakvägen till statskassan via Fortifikationsverkets överhyror. Försvarsmakten har i princip bara en leverantör av lokaler och kan inte värja sig."

  Har inte detta varit läget hela tiden sedan fortverket tog upp denna hyresverksamhet?

  Vad föreslår du som alternativ?

  /Kadetten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra sammanfattning på en politisk maffiametod. Intäktsfinansieringen var ett "påfund" som startades någon gång på 70-talet - därefter har ekonomin i Försvarsmakten skapat ständiga svarta hål som politikerna beskyllt FM för. Med Fortverket som regulator mellan stat och FM fungerar det ekonomiska systemet som ett "pyramidspel" där det till slut blir bara en tummetott kvar. Har ingen förstått att en försvarsbudget måste kompenseras för hyres- och prisökningar? Sak samma med våra pensioner mm.
   När FM bara har en tummetott kommer den att säljas för en symbolisk krona - nästan samma summa som FM fick för utförsäljningen av alla flottiljer och regementen efter finansintäkternas tidevarv

   Radera
 7. Alliansens försvarspolitik driver de som värnar om Sveriges försvar rakt i armarna på Sverigedemokraterna.

  SvaraRadera
 8. Snarare obegriplig eller rentav sjuk bokföring.

  Men din öppenhet, Allan, är ett ljus i mörkret.

  Vänliga hälsningar,

  Lars

  SvaraRadera
 9. Ibland har man inga färdiga lösningar, utan vill bara peka ut de osäkerheter och eventuella risker som kan dyka upp. Ännu finns ingen proposition från regeringen och därmed heller inget konkret att förhålla sig till.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 10. TobbeT,

  Jag tål nog de mest kritiska omdömen, men Trident uttalade sig inte om mig.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag fattar då fortfarande inte vad som kränkt vem.

   Radera
 11. Gustav Wasa sa...

  Obama engagerade sig helt nyligen offentligt starkt för R.Wallenberg och förre ärkebispen K-G Hammar för D.Hammarskjöld.

  Det finns likaledes starkt levande och fullt berättigat stöd för att vårda minnet av Harald Edelstams och Raoul Nordlings föredömliga diplomatiska gärningar.

  Frågan är bara varför personer, som tjänat mänskligheten på utomordentligt sätt ska behöva dö innan svensk officiell statsmakt kan visa dem tillbörlig erkänsla?

  Ulf Henricsson och Åke Sellström kan nog inte jämföras med de fyra svenskarna nämnda här ovan. Likväl är de sällsynt goda exempel på svenskar som med fara för eget liv tjänat världsfreden på ett särskilt berömvärt sätt. Regeringen borde kunna ge dem sin egen belöningsmedalj innan de dör.

  Nedan följer hur landet ligger:

  2012/13:101 Regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser

  Försvarsminister Karin Enström svarade på frågan 14 november 2012:

  "Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder, så att regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser för första gången kan utdelas den 29 maj 2013.

  Regeringen redovisade i propositionen Modern personalförsörjning för ett användbart försvar våren 2010 en samlad veteransoldatpolitik. En del i denna politik var att regeringen avsåg att instifta en regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser (prop. 2009/10:160). Riksdagen kommenterade i sin behandling av propositionen inte frågan om belöningsmedaljen (bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269).

  I juni 2010 uppdrog regeringen åt Statens försvarshistoriska museer (SFHM) att redovisa förslag om en regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser. SFHM redovisade uppdraget i mars 2011. Ärendet bereds inom Regeringskansliet."

  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Regeringens-beloningsmedalj-fo_H012101/

  SvaraRadera