onsdag 24 juni 2015

Bör vi fråga oss vad vi ska göra för Finland?

Nytt gästinlägg på blogg som saknar egen energi.

Alla Sveriges militära förband förutom Ubåtsflottiljen och Hemvärnets Stridsskola bidrog aktivt med personal och accelerationsspår till NBG 08 då EU BG stod i Försvarsmaktens absoluta fokus. Sveriges belöning uteblev inte. Sverige fick bemanna ordförandeskapet i EU:s militärkommitté under en period.

Därefter har det allnordiska försvarssamarbetet NORDEFCO intagit den svenska försvarspolitiska tätpositionen för att sedan avlösas av ett bilateralt finländskt-svenskt samarbete. De koncentriska samarbetscirklarnas radie har vartefter den säkerhetspolitiska spänningen stigit i snart sagt varje hörn av världen minskat sin längd utgående från ett centrum på Gustaf Adolfs torg i Stockholm.

Försäljningsansträngningar avseende JAS 39 Gripen de senaste decennierna till stater i vår omedelbara närhet: Finland, Norge, Danmark och Schweiz har inte kunnat krönas med framgång. Däremot har det gått bra utanför Sveriges säkerhetspolitiska närområde, varför det är fullt logiskt att ansträngningarna nu riktas mot stater söder om Sahara som Botswana, Kenya och Namibia.

Självklart ska vi inte tacka nej till stater, som är beredda att deltaga i finansieringen av en svensk stridsflygplansindustri. Likväl bör vi vara medvetna om att aldrig så starka försvarsindustriella band till stater på södra halvklotet inte nödvändigtvis räknas Sverige till godo till sitt fulla ekonomiska värde på andra sidan Bottenhavet. Självklart levererar också Finland försvarsmateriel till afrikanska stater när de tjänar på en sådan export. Men Helsingfors måste värdera sitt försvarssamarbete med oss utifrån den konkreta säkerhetspolitiska nyttan av samarbetet med Sverige för det egna landet och dess medborgare.

Ingen tror att Finland kommer göra sin värnplikt vilande i fred. Därmed är det knappast tillskott av förbandsmassa av militär betydenhet i storleksordning en eller flera brigader från Sveriges jämförelsevis begränsade arméstridskrafter, som är vårt mest aktuella bidrag österut i händelse av krig på finländsk mark. Däremot kanske den trovärdighetsförstärkning av Sveriges solidaritetsförklaring redan i fred, som en permanent stationering på finländskt territorium av ett mindre truppförband bemannat med svenska medborgare skulle konstituera?

- En svensk frivilligbataljon underställd Kommendören för Finlands Försvarsmakt är inte konstigare än den frivilligkår, som mycket snabbt organiserades för att fullt ut deltaga i Vinterkriget på Sallafronten.

Gustav Wasa

55 kommentarer:

 1. Vi hjälper Finland bäst genom att vilja, avse och kunna försvara Gotland.

  SvaraRadera
 2. Problemet med Sverige är att kan man lita på att Sverige ställer upp då det krävs ? Mer troligt att svenska rikspolitiker får en släng utav pk-sjuka om det krisar till. T.ex. esterna har en mycket realistisk inställning till Sverige. Och nyss visade det sig att Sverige inte deltar I Europols insats mot IS propagandaverksamhet mm. Så den relevanta frågan är: KAN MAN LITA PÅ SVERIGE ? Ingenting hos dagens svenska elit inger någon större tilltro till att svaret vore positivt på denna fråga ...

  SvaraRadera
 3. Någon som tror på det där eller var det bara ett inslag av nyhetstorka?

  /R Tunholm

  SvaraRadera
 4. Vore intressant att veta vad skribenten ser framför sig att vi kan sända.
  Ska vi förstärka det finska artilleriet genom att skicka någon av våra fyra pjäser?
  Ska vi förstärka deras moderna luftvärn genom att gruppera vårt 60 år gamla dito i Helsingfors?

  SvaraRadera
 5. Nej, du har ingen energi. Och inget existensberättigande. Lägg ner!

  SvaraRadera
 6. Bästa vad Sverige kan göra för Finland, är att förstärka sin egen arme.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förstärka armén - varför då?
   Genom ett väl utvecklat bilateralt försvarssamarbete med Finland kan Sverige försvaras till sista finne...

   Radera
 7. Gustav Wasa sa...

  a) Försvarsuppgörelsen för 2016-2020 säger ingen utredning av konsekvenserna av ett svenskt Nato-medlemskap.

  - Jag tolkar detta som att svenskt Nato-medlemskap är uteslutet de närmaste tio (10) åren om inte svenskt territorium öppet och flagrant invaderas dessförinnan.

  b) Försvarsmaktens generaldirektör säger på kvällsmöte tisdagen 9 juni i år att Försvarsmaktens rekrytering till nuvarande yrkesförsvar går i allt väsentligt bra och att ingen personalförsörjning med värnplikt kommer att återupptas förutan att ett nytt försvarsbeslut tas av riksdagen.

  - Jag tolkar detta som att myndighetsledning ej nås av information från första linjen och att myndighetsledningen inte kommer att verka för ett återupptagande av en selektiv värnplikt förrän tidigast efter nästa försvarsbeslut. Ett beslut som idag förutses gälla för perioden efter 2020.

  Bedömning:
  Det råder bred svensk konsensus att den närmaste framtiden tänka bort Nato samt likaledes selektiv värnplikt.

  Den svenska frivilligkåren till Vinterkriget var just som namnet säger frivillig. Svenska yrkessoldater av alla grader fick avsked från staten som arbetsgivare och i förstone fick ingen annan annonsering ske i svensk press än ordet "Finland" och adressen till en "Upplysningsbyrå".

  Det blev inom loppet av några dagar bättre. När Sovjetunionen i januari 1940 protesterade mot Finlandshjälpen och frivilligrörelsen, så svarade den nytillträdda samlingsregeringen att det rörde sig om ett privat företag utan medverkan från svenska myndigheter och att inga officerare eller soldater i övrigt i svensk tjänst deltog i Finland.

  Efter några dagar genmälde Sovjet, att det svenska svaret inte var helt tillfredsställande, men man återkom inte.

  SvaraRadera
 8. Gustav Wasa sa...

  Dagens svenska militära förmåga benämns ofta som Insatsorganisation 2014 (IO 14). Till hälften är den bemannad med personal, som krigsplacerats efter att en gång i tiden ha grundutbildats med värnplikt och den andra hälften utgörs av personal, som har en anställning med antingen kontinuerlig eller tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten.

  Slarvigt uttryckt är hälften amatörer och hälften proffs avseende sitt försörjningsmässiga förhållande till myndigheten Försvarsmakten.

  Förutom IO 14, så har riksdagen först beslutat i enlighet med proposition 2008/09:140 sidan 71 och sedan bekräftat med beslut i enlighet med proposition 2014/15:109 sidan 70 om en förbandsreserv bestående av fyra bataljoner.

  För förbandsreserven gäller sedan 2009:
  "Befintlig organisationsbestämmande materiel som inte erfordras för insatsorganisationen förrådsställs för förbandsreserven."

  - Det är en av förbandsreservens bataljoner som bör bli den svenska frivilligbataljonen stationerad i Finland.

  Dess personal ska vara svenska medborgare, men kan självfallet som dubbelt medborgarskap också vara finländska medborgare. Denna personal skall inte ha något anställningsförhållande med svensk myndighet.

  SvaraRadera
 9. "För förbandsreserven gäller sedan 2009:
  "Befintlig organisationsbestämmande materiel som inte erfordras för insatsorganisationen förrådsställs för förbandsreserven.""

  Läs sid 20 i Officerstidningen nr 2 2015 om hur mycket materiel det finns till de befintliga bataljonerna i IO14.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Det blir då inte precis lättare eller tidigare om det svenska militära försvaret kvantitativt ska stärkas utan att använda sig av den redan beslutade förbandsreserven med alla sina brister och tillkortakommanden.

   Nedan är ett klipp från:
   http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=16528699&displaypage=TRUE

   "Officersförbundet på Svd Brännpunkt: Sveriges försvar behöver fördubblas

   Det försvar som riksdagen på tisdagen beslutade om är halva den minimivolym som krävs. De ofta sagda klyschorna om att inget direkt militärt angreppshot mot Sverige föreligger, samt att Sverige skulle ha haft fred i 200 år, försvårar allvarligt dagens debatt om vårt försvar, skriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker."

   Radera
  2. Det är viktigt att vara tydlig mot politikerna hur illa läget är. Att allt detta hade har eldas upp eller malts ner för att finansiera NBF, PRIO osv.

   Förslag har inkommit att visan "somliga går i trasiga skor" skall spelas vid varje högvaktsavlösning.

   Radera
 10. Tarja Halonen 2004.
  "Vi kan inte göra som svenskarna och lämna åt grannarna att sköta försvaret".

  Vi har inte kommit längre på vägen mot förbättring, snarare tvärtom.
  Vi har ett underfinansierat försvar som går minus i effekt varje år.

  Det blir inte bättre av att delar av försvarsmaktsledningen och politiker vägrar att inse vad som sker.

  Skyll inte på "den okunniga folket".
  Det fanns insatta politiker som trodde att IO14 var något som var klart 2014.
  Det fanns dessutom de som trodde sig ha fått det svaret av ÖB.
  Det fanns nyligen folk i FMled som trodde att svenska brigader skulle spränga fram över nejderna 2014.
  De finns fortfarande människor innanför och utanför "grindarna" som tror att det finns materiel i högar i ladorna.

  Varför de som är insatta i läget ljuger eller vägrar att inse fakta får analyseras av någon annan än mig.

  Alla verkar nu vara överens om läget men ingen vet vad de skall göra:-((

  Alla förbättringar (i den gamla betydelsen) som vi kan göra är en bra sak för Finland.

  Den så kallade förbandsreserven kan vi börja tala om när vi har några förband att vara reserv till.
  "Fotbollslag byggs inte med början på vilka som skall sitta på bänken och vilka knäskydd/skor m.m. de skall ha och var de finns."
  Gammalt teaterordspråk.

  Pust!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Det verkar vara helt tillräckligt för FM att hålla reda på sju korvetter. Man kunde nyligen läsa om en åttonde på FM hemsida. "Skyll inte på det okunniga folket".

  P.S.2 Fråga i min mail.
  "Du skriver om de sju korvetterna men aldrig om kryssarna och jagarna. Räknas inte dessa?"
  Det värsta är inte frågan utan att den kom från en anställd inom FM!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Förslaget här ovan tar sin utgångspunkt i:

   a) att svensk säkerhetspolitik är militärt alliansfri i fred, men syftar till solidariskt militärt försvar i krig

   b) att militär förmågeframtagning är åtminstone till del privatiserad och i ökande omfattning så till följd av att Offentlig Privat Samverkan (OPS) är en anvisad strategi.

   c) att politik och myndighet stängt dörren till de enkla internationellt väl beprövad lösningarna Nato-medlemskap och personalförsörjing med selektiv värnplikt.

   En svensk frivilligbataljon innebär med samlingsregeringens ord redan publicerade här ovan "ett privat företag utan medverkan från svenska myndigheter och att inga officerare eller soldater i övrigt i svensk tjänst deltar i Finland".

   - Självfallet borde den svenska statsmakten i dagens säkerhetspolitiskt mycket prekära situation ägna omsorg till att återupprätta sådant som nationell krypterad stridsledningsförmåga av sina luftstridskrafter samt egen utsjömineringskapacitet. Men detta är inget som jag ser måste eller ens innebär fördelar att realisera tillsammans med Finland. Och det är finländsk-svenskt försvarssamarbete, som nu är högsta prioritet i kvarteret Vinstocken.

   Radera
  2. Frivilligkåren 1940 var ju tänkt att bli en liten del av något mycket större och får väl ses som ett unikum.
   Jag vet att det Finland och övriga grannländer helst ser är att Sverige skaffar sig ett försvar värt namnet med de mest basala förmågorna. Inget av länderna förväntar eller räknar med något som helst stöd i form av trupper eller liknande. Sveriges bidrag idag och under en mycket lång tid framöver är och förblir "pressmeddelande".

   Vill någon sätta upp en privat "frivilligbataljon" så är denne välkommen. Vi kommer att lämna en offert på både anskaffningskostnad för önskad materiel, löner, driftskostnader. Jag ser inga som helst problem att rekrytera personal med rätt kompetens.
   Jämför gärna med svensk sjukvårdspersonal som arbetar i Norge. Där finns inga problem med rätt kompetens eller annat.

   Jag är dock övertygad om att Finland m.fl. har vissa invändningar till upplägget.
   Har vi inte annat att ta tag i;-))

   SUCK!

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Den materiel som du refererar till har passerat sin sista förbrukningsdag långt innan förbanden är organiserade.
   P.S. Vi har idag stora problem med att uppfylla den lilla styrkan vi disponerar för vårt försvar med både personal och materiel. Där finns bara saker på minuskontot så eventuell materiel till "frivilligstyrka" får inköpas någon annan stans. Önskelistan kommer bli dyr och lång, men skaffa en finansiär, så levererar vi en offert. Däremot kommer styrkan förmodligen dränera vårt försvar rejält på kompetent personal. Jämför med ovan ref till Norge. Mer än dubbel lön, traktamente o.s.v.

   Radera
 11. Sverige skulle kunna satsa på dom blåa försvarsgrenarna, skulle vi ha 200 stridsflygplan och 24 ubåtar skulle inte ryssland kunna utnyttnja östersjön för några större operationer utan att hamna på havsbotten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du jobbar på Saab, eller...

   Radera
 12. Gustav Wasa sa...

  Regeringen och restalliansen har slutit en försvarsuppgörelse för perioden 2016-2020. Det kostar nog mycket politisk prestige att inom det närmaste året ändra i den?

  Någon svensk beställning på nästa generation ubåt (NGU/A 26) till flottan har ännu inte gjorts och någon brasiliansk order på JAS 39 Gripen till dess flygvapen har inte heller gjorts. I bägge fallen råder det tvist om storleken på ordersumman och i bägge fallen så är skillnaderna i storleksordningen miljarder i plural. Bägge dessa affärer skulle varit i hamn i och med halvårsskiftet. Efter idag så börjar diskussionerna om vad som ska bantas bort ur respektive projekt för att pengarna ska räcka.

  Naturligtvis bör svensk statsmakt i dagens svåra säkerhetspolitiska situation prompt återupprätta vår förmåga till nationell krypterad stridsledningsförmåga av våra luftstridskrafter samt iordningsställa en egen utsjömineringskapacitet av mer än symbolisk omfattning.

  Till dess så sker så förlitar sig Sverige i fred, kris och krig på talstridsledning i klartext av vår incidentjakt och sjöminläggning av USAF med B-52 i Östersjön.

  SvaraRadera
 13. Ingen direkt koppling till ämnet, MEN:
  Förra året gav riksdagen, efter begäran från FM, ok till att bygga helt nya 39E istället för att skrota en C/D för varje nytt fpl. Enligt initierade källor har dock inget hänt i denna fråga och planen som ligger är fortsatt att skskrota C/D. Allt för att göra en mindre kostnadsbesparing (tot drygt en miljard). Är det rimligt att skrota 60 fullt fungerande moderna stridsflygplan för att spara en i sammanhanget mindre summa pengar? Flygplanen, kan dessutom om de ej skrotas, säljas i ett senare skede och försäljningen av endast ett mycket litet antal skulle inbringa mer pengar än skrotningen av 60st...
  Pågår ngt politiskt arbete för att lösa denna fråga?? Detta är ej rimligt, och går dessutom stick i stäv med senaste föbeslut där det beslutats att vi ska ha 6 stridsflygdiv och att synnerliga skäl skall föreligga om mtrl skall avvecklas innan ersättaren är tagen i bruk!

  SvaraRadera
 14. Ingen direkt koppling till ämnet, MEN:
  Förra året gav riksdagen, efter begäran från FM, ok till att bygga helt nya 39E istället för att skrota en C/D för varje nytt fpl. Enligt initierade källor har dock inget hänt i denna fråga och planen som ligger är fortsatt att skskrota C/D. Allt för att göra en mindre kostnadsbesparing (tot drygt en miljard). Är det rimligt att skrota 60 fullt fungerande moderna stridsflygplan för att spara en i sammanhanget mindre summa pengar? Flygplanen, kan dessutom om de ej skrotas, säljas i ett senare skede och försäljningen av endast ett mycket litet antal skulle inbringa mer pengar än skrotningen av 60st...
  Pågår ngt politiskt arbete för att lösa denna fråga?? Detta är ej rimligt, och går dessutom stick i stäv med senaste föbeslut där det beslutats att vi ska ha 6 stridsflygdiv och att synnerliga skäl skall föreligga om mtrl skall avvecklas innan ersättaren är tagen i bruk!

  SvaraRadera
 15. Gustav Wasa sa...

  Det som går att flytta från JAS 39C/D till JAS 39F är pitotrör, radom, huv, förarstol, vissa radioapparater och möjligen APU.

  All struktur är lastbärande och rimligen korrekt dimensionerad för JAS 39C/D och inte överdimensionerad för den tyngre och med starkare framdrivning försedda versionen JAS 39F.

  För den händelse att den svenske beställaren skulle vara frestad att spara mer betydande summor, så skulle JAS 39F kunna konstrueras för att också kunna använda befintliga RM 12:or. Självfallet utan att bygga bort möjligheten att kunna använda den kraftigare direktimporterade F-414 när så önskas och kan finansieras.

  Tvåmotoralternativet medger "graceful degradation" för den händelse att F-414 skulle beläggas med flygförbud om än det mest sannolikt endast vore temporärt kan det i en situation av "ensad flotta" vara nog så allvarligt.

  SvaraRadera
 16. Dra inte fokus från huvudfrågan, Gustav Wasa!

  I sig betydelselöst vad som går att återanvända. Den ekonomiska vinsten blir ca en miljard. Om vi sparar C/D bibehåller vi numerären under ombeväpningen till E, men framförallt håller vi dörren öppen för en ökad numerär(bara 4 år till nästa försvarsbeslut)! Om historien bara lärt oss en sak är det att ej skrota fullt fungerande materiel! Det innebär i förlängningen bara ökade kostnader och minskad förmåga!

  SvaraRadera
 17. Dra inte fokus från huvudfrågan, Gustav Wasa!

  I sig betydelselöst vad som går att återanvända. Den ekonomiska vinsten blir ca en miljard. Om vi sparar C/D bibehåller vi numerären under ombeväpningen till E, men framförallt håller vi dörren öppen för en ökad numerär(bara 4 år till nästa försvarsbeslut)! Om historien bara lärt oss en sak är det att ej skrota fullt fungerande materiel! Det innebär i förlängningen bara ökade kostnader och minskad förmåga!

  SvaraRadera
 18. Gustav Wasa sa...

  Min text här ovan är deskriptiv inte normativ.

  Jag har mig veterligen aldrig pläderat för annat än bibehållen numerär ända sedan Håkan Syrén på SvD Brännpunkt 2007 plötsligt bytte fot och pläderade för "ensad flotta" om 100 st. JAS 39C/D istället för 70 st. av vardera JAS 39A/B respektive JAS 39C/D i enlighet med en aldrig offentligjord "Handlingsplan JAS Gripen".

  Dåvarande ÖB:s Brännpunktsartikel inleds med konstaterandet att ensad flotta inte blir billigare än den då gällande 40% större JAS-flottan likväl så förordar ÖB den mindre ensade flottan utan vidare argumentering. Alla vet att förlusten av JAS 39A/B innebar förlusten av ett antal vapen inte bara BK90.

  Alla leverantörer har ett egenintresse av att skrota ut gammal avbetald utrustning från marknaden. Detta för att öka chansen att få leverera nyutvecklad och nytillverkad, som ersättning till befintliga kunder. (Detta är ett konstaterande av ett faktiskt sakförhållande, inte en plädering för ett sådant handlingssätt.)

  Slovakien har i ett antal år utpekats som nästa JAS-kund. Uppenbarligen räcker inte nuvarande oro i grannlandet Ukraina för att Slovakien ska känna det motiverat att gå i författning med att anskaffa bättre begagnade JAS 39C/D liksom sina bägge andra grannländer Tjeckien och Ungern.

  - Om inte nu när kommer Slovakien att skaffa JAS 39C/D?Och om Brasilien inte slutför anskaffning av JAS 39E, som i dagsläget tyvärr inte kan uteslutas, så behövs heller inga begagnade JAS 39C/D, som inkilningspresent till Brasilien.

  Vad allt kokar ihop till är att försvarsuppgörelsen 2016-2020 är satt under stark ekonomisk press. Nu gäller det att spara överallt där så låter sig göras eller att utöka uppgörelsens ekonomiska ram. Vi får se vad uppgörelsens försvarspolitiska styrgrupp kommer fram till eller om det är regeringens säkerhetsråd, som tar initiativet?

  SvaraRadera
 19. Bra att du belyser processen som lett oss dit där vi är i dag! Låt oss lära av historien...

  Som det ser ut nu kommer Slovakien skriva avtal med Sverige i höst om leasing av JAS 39C/D(Ca 10st). Denna uthyrning accentuerar ytterligare behovet av att ej skrota C/D. Det kloka vore att använda pengarna från denna uthyrning till att finansiera nybyggnation av JAS 39E. En så kallad win-win situation!

  SvaraRadera
 20. Gustav Wasa sa...

  Bistånds- och försvarspolitiker larmar och står i om sina respektive politikområden i elva och en halv månad.

  Årets sista självande arbetsdagar samordnat med att statens myndigheterna får sina regleringsbrev för nästkommande år och efter det att riksdagens utskott haft sina julfester, så exekveras det slutliga anslagssparandet för bland andra bistånds- och försvarsområdets myndigheter. Ett antal miljarder hyfsar därmed statens resultat utan att illusionen av att något visst procenttal avsätts för något visst verksamhetsområde behöver äventyras.

  - Det finns inte ens skuggan av en illusion att intäkter från svensk försvarsmaterielexport tillkommer gagnandet av svensk försvarsförmåga, som behöver upprätthållas. För så har det aldrig varit mening att det ska vara.

  SvaraRadera
 21. Gustav Wasa sa...

  Slovakiens säkerhetspolitiska val heter mest sannolikt även framgent Nato. Centralt för Nato är idén om kollektivt försvar genom dess stadgas femte artikel, i folklig mun benämnd såsom "Musketörsparagrafen - Alla för en, en för alla".

  Vartefter som Nato:s "Contingency Planning" fortskrider efter det kalla krigets återkomst, ju fler förberedelser kan gemensamt i alliansen vidtas för skarpt operativt dugligt luftförsvar av också slovakiskt luftrum för bruk i fred, kris och krig.

  Det kan då komma att visa sig att bland de kostnadseffektivaste åtgärderna härför inte återfinns ytterligare ett förhållandevis litet antal enmotoriga stridsflygplan framskjutet baserade till just slovakiskt territorium. Dess tillskott av praktiskt realiserad tröskeleffekt för luftarenan kan vid närmare analys visa sig vara begränsad även om det symboliska nationella värdet av ett eget flygvapen inte är obetydligt.

  Nato har sammantaget säkerligen ett operativt motiverat behov av ytterligare stridsflygskapacitet och JAS 39 Gripen är ett kostnadseffektivt stridsflygplan. Men är det optimalt att i ett skarpt läge operera tiotalet stridsflygplan i vardera Tjeckien, Ungern samt Slovakien? Borde inte dessa tre staters luftrum hanteras i ett (1) operativt sammanhang och borde inte deras stridsflygplan vara baserade på en bas, som ger tillräcklig förvarningstid för att de ska hinna upp i luften innan basen överflygs av potentiellt fientligt flyg eller träffas av medeldistans robot?

  Det skulle inte förvåna denna skribent om det inom alliansen idag föregår en debatt rörande värdet av slovakiska investeringar i markbaserat luftvärn.

  Slovakien är de senaste årens mest framgångsrika bilbyggarland i Europa varför löften om omlokalisering av svensk produktion till Slovakien, som motköp/offset/juste retour inte måhända har riktigt samma specifika vikt i förhandlingarna, som vid de tidigare exportaffärerna till Tjeckien och Ungern.

  SvaraRadera
 22. Follow the money (eller var finns inte pengarna)

  Sverige har (haft) världens största offentliga sektor, statligt, landstingskommunalt och kommunalt organiserad, med världens mest skattelojala medborgare och med en starkt försvar och en mycket stark försvarsindustri, som gav oss mycket spin-off inom alla andra civila sektorer, inkl att arbeta i större lag/team. Sedan kom nödvändiga privatiseringar, på gott och ont. Kvartalskapitalism är faktiskt mest på ont, så (av)grunden handlar om svagt privat realt kapital. Det är här den policyprofesionella industrin kommer in.

  Sverige utmärker sig också av att ha en av världens mest utbyggda banksektorer / capita) oh värdnes mest utbyggda välfärdssystem, für alle, något vi var stolta över, eller för att översätta i socialliberal kontext, först en stor gemensam (kommunitär) grund, som tar risk, (jmfr försäkringsbolag) och sedan toppar man med individuell frihet, som var minst sagt eftersatt fram till 1976.

  Med monopol på våld och monopol på skatteindrivning mot löte att borga för medborgarnas fred, frihet och välstånd, går det att fundera på om inte just våra egna politiker lite glömde bort en sak, follow the money, eller som det heter i det privata - vem är kunden, vem betalar? Vad har politiken istället lagt pengar på, för att just svika Finland och Baltstaterna ännu en gång? S.W

  SvaraRadera
 23. När S-gökarna skulle privatisera, så tänkte de de dubbelfel, och sedan kopierade Nya M med samma tankefel, praktiskt och ideologiskt.

  Privatiseringar fungerar, om individen själv får ta hand om valet, före skatt. När Kaliforniern privatiserade fängelserna, så så minskade kostnaden per fånge - men.... antalet fängslade steg med det tredubbla, så det blev dyrare (för uppdragsgivaren)

  Vad finansmarknaderna och riskkapitalbolagen upptäckte, i (efter att Sverige avindustrialiserat sig) var att politiken satt kvar på skatten och inte kunde släppa greppet, (om skatterna), så tom borgarna tog in skatten och handlade upp välfärdstjänster via kommuner och landsting.

  Då kan det bara gå på ett sätt, styckekostnaden går ner lite, den "uppmätta" kvaliteten ökar radikalt (typ antalet kvalitetspärmar) och själva marknaden exploderar, eftersom kapitalet allokeras ot de sektorer som ger mest avkastning.

  Det fungar i privat sektor, men när man gör samma trick, sossekapitalism, som borgarna kopierat, och sas privatkapitaliserar stats- och kommunalbudgeten, för att finanisera välfärdssektorn, så skulle både alla gamla ädelsossar och gedigna högermän vända sig i graven, man släppte in krimskramsarna, skojarna, spelgalningarna, hästhandlarna och hela Pirayaklubben i partikanslierna och PR-industrin med arméer av kommunikatörer.
  S.W

  SvaraRadera
 24. Men...,politiker kan väl ingenting om den privata marknaden.... nä, inte mer än deras lojala hantlangare tjänstemännen, som sitter med sitt LOU. (och de som kan, rekryteras över).

  Så när politiken sitter med 1000 miljarder bara i statsbudgeten + alla 290 kommunalbudgetar, så är det klart att kapitalkrafterna såg "potentialen".

  Detta är en naturlag. Sverige är världsledande inom flyktinghantering av individer mellan 16 och 20, eftersom det är lönsamt. och det är en ädel sak, kapitalismen går hand i hand med Moder Theresa-gänget, som förr bara satt och wankade på SIDA och inom Pingströrelsen, men nu fått igång finasvalpar, Jan-Emanuelsossar och självaste Bert.

  Sverige ligger främst i hela världen, med skatteindriven välfärdsindustri, och marginalerna är goda, eftersom det är som att stjäla godis av ett barn, och ju enklare det är, desto fler byter sida, så detta med närande och tärande har kommit i ny dager. Ingen vet längre vad som är vad, alla tjänar på affärer, utom förstås de politikområden som det dras ner inom.

  Nersidan är att Sverige sedan 25 år slutat att investera, (kunskap + FoU) S.W

  SvaraRadera
 25. Dessutom har finansen slutat med investerings- och underhållsbudget i statsförvaltningen, vilket nationalekonomerna lite ångrar. (det innebar att investerarna gick över till tjänstesamhälle, dvs ingen investerar i något, alla lånar och ser till att intäkterna komma via staten. Detta har så klart slagit extra hårt på utgiftsområde nr 6, eftersom de inte har råd med uniformer sedan de shoppade loss ökengrejorna.Det fings inga investerings- och utvecklingskonton kvar, och då finns det inga utvecklare, och finns det bara privatpraktiserande cash-flow-sossekapitalser kvar, eftersom nya M och nya C har gått all in, pengarna kommer från Gud (skattebetalarna) och mervärdet reinvesteras dåligt, vi köper visserligen in en massa grunkor, men vi kan inte längre göra några själva, vi kan inte ens bygga (bra) hus
  Investeringskunskapen, investera för att kapitalisera, inte sälja, finns inte kvar.

  Kvar finns kompetensen (munlädret) för det svåraste, att få kunden att betala (skatt). Där är politiken ännu överlägsen kapitalet, och får därför gärna springa dess ärenden.

  Är man tradborgerlig är det en sak
  socialist en annan, ngn typ av konsekvent socialist)
  mellantinget socialliberal eller
  socialkonservativ fungerar också, men inte
  sossekapitalismen, som sossarna fann upp, och nymoderaterna förädlade till en illusion större än Gud.
  S.W

  SvaraRadera
 26. Nu lajar politiken bort skattepengar, allt mer till den privata marknaden, som är på gränsen till stöld. Endera kränger det något som Rosengren, Telia, med förlust för småspararen, eller så kränger de verksamheten (det reala kapitalet) till underpris, eftersom de inte förstår det riktiga kapitaliserade värdet, som köps på kredit.

  När S och sedan M började nära (gödsla) välfördsindustrin för riskkapitalbolagen, genom att samla in pengarna (cash-flow) med skattsedeln och sedan kränga ut kapitalet (det reala), så är det klart att det går bra, ett tag. Lite som Grekland. Riskkapitalbolag tar inte risker, har väldigt lite eget kapital, utan lånar billigt eftersom risken är nära 0, och då kan det bara sluta på ett sätt, marknaden växer och all offentlig styrning / verksamhetskontroll upphör. Privat är privat, även om det är offentligt finansierat, och då blir det
  "a revolution in public affaris" dvs pengarna prioriteras dit det ger mest avkastning, och det är inte försvaret eller försvarsindustrin. S.W

  SvaraRadera
 27. Så om försvaret av Finland handlar om försvaret av Sverige (dvs statsbudgetens prioriteringar) så är det nog där man måste starta. Tillträdande ÖB har framtiden intecknad till 2022 genom DÖ, så väljarna kan inte göra mycket. Politiken har beställt mer julklappar för pengar de inte har, och har inte (ännu) finansierat det beslut de fattade 2009, och nu har det gått sex år, och det blev inte alls som det var sagt (som det borde ha blvit), förutom att moderaterna sannolikt (glädjande nog) förlorade makten genom Åsas talbantal (skrämde gudskelov bort alla marginalväljare) samt öppna hjärtan, och den välkomna skogsbranden, utan den hade nog inte debatten tagit samma skruv (tex om civilförsvar), och så toppade Ryssarna med Krim och Ukraina så klart misilen.
  Det var i greens tid, hade inte Alliansen förlorat valet, hade
  AKB fortsatt med MP-linjen, då hade Finland varit ännu mer rökt. men fokus måste ligga på statsbudgeten, var finns pengarna, och när går de att inteckna, nu, eller i framtiden? Pengar nu finns inte, allt går till utbetalningar, och pengar för investeringar finns inte, om det inte är välfärdsindustrin, som ju är pengar nu (omedelbart).

  Kommer det nu lite ekonomisk motförsbacke, som det ser ur att göra, och lite räntor (riskpremie), så blir det ännu mer hopplöst, att återta förlorad terräng. och bristen på långtidsbudget, fyra - åtta år framåt, som att spela krigsspel, fast med hela samhället, det är det som saknad, det finns ju ingen offentlig perspektivstudie, allt är här och nu, det enda vi vet, är att om vi måste spara eller hitta resurser, så finns alltid försvaret, säkerhet och handlingsfrihet, går att skjuta framåt, och framåt. S.W

  SvaraRadera
 28. Förr hade Sverige investeringskonton i statsbudgeten, vilket gjorde att politiken, väljarna, FM och industrin, kunde titta framåt i tiden, och se vad som intecknades i framtiden för investeringar, vilket sas gav viss förutsägbarhet, och ngt mindre sårbarhet, även om även detta system sas kunde förskjutas framåt, så fanns det en plan, för något som var realt, utveckling, projektering och produktion av något som vi visste att vi skulle behöva, inkl samarbete med andra aktörer. Om det är något som faktiskt påverkat Sveriges tidigare konkurrenskraft och kunskapsläge är det sannolikt kombinationen värnplikt, egen vapenutveckling och investeringskonto i statsbudgeten, inkl nära samverkan med FoU. Utrymmet för Svenskt näringsliv att bidra till "nationens välstånd" känns inte lika superstabil inom välfärdsindustrin. handelsnettot blir bakvänt, och ingen vågar riskera kunskap och utveckling, om de tär dyrt, utan säker avkastning. S.W

  SvaraRadera
 29. "Däremot har det gått bra utanför Sveriges säkerhetspolitiska närområde, varför det är fullt logiskt att ansträngningarna nu riktas mot stater söder om Sahara som Botswana, Kenya och Namibia."

  Denna mening är ju obetalbar som realitet, världsklass.

  Därtill vår exploderande migration, eftersom den ökar lavinartat i Sverige jämfört med andra länder. den gamla vpk-märka läraren från Matteus påstår att det är för att människor vill just komma hit för att göra nytta, och alltså inte för att det är Svenska politiker som allokerar riskfritt kapital, för välfärdsindustrin, som sas gör det möjligt. Följ pengarna, någon betalar, och de som flyr har inte mycket pengar, men man numera fly på kredit, eftersom det är en alltigenom ruskfri investering för den som sköter färden väl.
  Det lustiga är att att alla är nöjda, våra politiker som är världsledande i humanitära frågor, kapitalet- och bankerna, eftersom det är en supersäker affärsmodell, Svenskarna är nöjda, så länge inte skatten höjs, eller tills de märker vad som skjuts på framtiden, det är nog här skon klämmer. Var enda kotte vill väl vara generös, och helst med andra pengar,problemet är när det drabbar den egna verkstaden, och just nu inteckarn politken vår egen och våra barns framtid, i en sektor som de inte har en aning om, kommer ge skatteintäkter, vinsten seglar utomlands, och frågan är om alla lärare, tolkar, socialarbetare och sjukvårdspersonal klarar av jobbet? eftersom nymoderaterna och nycentern kommit på att ekonomin i Sverige (och därmed försvarets ekonomi) ska ske med hjälp av enklare arbeten?
  suck, skoputsning? Det är brist på avancerade arbeten, som ger konkurrensfördel. Sedan kan man undra om inte nymoderaterna redan före 2018 kommer dragandes med att vi ska lösa personalbristen i FM med "enklare arbeten" och varför inte lösa bristen på lärare, (inte kompetenta lärare) utan just lärare per se, med enklare lärartjänster?
  S.W

  SvaraRadera
 30. Sveriges attraktivitet som destinationsland och vårt nedmonterade försvar, är sannolikt en funktion av snöd kapitalism, även om våra politken inte ser det nu, för när den eviga freden kom, och Sverige skattebetalare fått borga för bankernas kreditgivning under 80-talet, så slutade man med investeringsdelen i statsbudgeten, och så gick vi med i EU, och frågan är vad vinsten är, det är inte Euron. EU är förbaskat bra, som idé, men inte demokratisk, och då måste man fundera lite, p om inte grunden även ligger där, till sossarns sossekapitalism?

  Nä att Sverige avviker från andra länder i migration beror på NPM, att vi har privatiserat humana frågor, som är lönsamt och helt utan risk, och så har vi likt övriga Europa sparat in på försvaret, utom möjligen Grekland. Så man skulle vilja vet hur de tänkte, var planen bara panikbesparingar, 1998 - 2015, dvs man hade inget val, eller var det för att person släppte in mp i finrummet?
  Det är in thriller, och vi borde vara svaret skyldiga Finland, hur tänkte politiken, nu vi har facit, och har talat om den Svenska skolan som inte verkar komma ihåg Per-Albin och kriget.


  Det man glädjer sig åt är alla lättförtjäna pengar som går till välfärdskapitalisterna och skapar rena Klondykestämningen i Sverige, och att Sossarnas kurs (att inte ändra på det vinnande konceptet) ligger kvar :-)

  Generositeten kommer från Svenska folket via paritigängarna, över till tjänstemännen som sedan handlar upp stormaktsställningen vi har genom entreprenörer som har fri tillgång till kapital, eftersom det är skattebetalarna som sitter med Svarte Petter, och så får S makalöst svårt med debatten. Kapitalintressenterna skålar, bankerna skålar, mp är lyckliga eftersom deras vision är uppnådd.

  När inte bara nymoderaterna utan även riskkapitalbolagen använder exakt samma argument som vänstern, om solidaritet och generositet och full lador och plikt, och alla som arbetar i det så kallade samhället går på knäna, fråga sjuksyrrorna, polisen och socialtanterna? och när allt toppas med att det är väldigt lönsamt (för bolagen naturligtvis), så blir det bara ännu mer osannolikt bakvänd humor. De bästa du kunnat hitta på är DÖ, men ska de lösa saken på riktigt, krävs nog något bättre, än icke-konstitutionella metoder, för det är ju poängen i fungerande demokratier, att de ska självreglera politiken.
  Försvaret av Finland börjar i statsbudgeten, som är fast och fixerad i vart fall till 2018.

  Förenklat, följ pengarna, försvarsanslagen har minskat, och andra mer prioroterade områden har ökat, och den förändring som skett i världen är inte antalet flyktingar eller krig, utan att man finaniserer välfärd privat med skattepengar, billligare och effektivare per capita, och till fler intressenter, men utan långsiktig investering, dvs staten skämmer bort kapitalet, till att upphöra med FoU (ngt som är svårt och ger konkurensfördel) och så sitter det ekonomjeppar på kanalöarna och räknar på kapitalisering så ögonen blöder. SD fick fäste under alliansen, migration och försvar deras frågor, eftersom nymoderaterna blev sossekapitalister, och alla andra hängde med. Men nog hade man kunna vinna valet ändå, att apa efter mp är idiotiskt, den gröna luckan efter Fälldin fanns ju.

  Att kostnaderna för omhändertagande och hantering av väldfärd , inkl migration ökar, beror nog inte på att världen blir säkrare eller eller att kriget mot terrorismen varit framgångsrikt, utan att riskkapitalbolagen och välfärdsindustrin fått tag i en ny vinstgivande näring, och lyckats driva detta genom PR-byråerna. kanalbolagen var tidigt ute och rekryterade bland annat sossar som kommunikationschefer.

  Om marknaden exploderar som permanent riskfri (staten betalar hur hög notan än blir) humankapitalitisk funktion,
  så ökar kraven på cash-flow, och då minskar utrymmet för att göra något för egna medel framgent, man lever sas på kredit, vilket försvaret gör för närvarande, kredit i den meningen att utlovade funktioner skjuts på framtiden.
  S.W

  SvaraRadera
 31. Så välfärdsindustrstrin är en väldigt säker investering, och ju fler som blir beroende av välfärden, desto större marknad. Neuraths / Almgrens bok är utmärkt, och avslutas med framtidskapitlet "veterinärmarknaden" som är det senaste påhittet. Boken är helt i klass med javisst hr minister, och nu fattas det bara mer journalister (Var är vänstern) som tecknar hela spektaklet med human- och flyktingindustrin, som sas det politiska etablissemanget verkar ha gått all in i. Hur många fler medlemmar advokatsamfundet fått sedan 2002 är olklart, men branschen för jurister blomstrar, och som Anne, förlåt Marx hävdade, intresset ljuger inte. I dagens debatt tycker man nästa synd om försvarspolitker och försvarsindustrin, vad ska de komma med? Avkastningen är faktiskt högre och till längre risk, att smuggla människor genom till Europa till Sverige, än att konstruera eld, eldrör och eldrörslavetter.
  Och när nu mp slutat kritisera vita infödda män, och börjat ge sig på kvinnor från fjärran östern, så kan man bara skåla, vänsterfeminismen hand i hand med Sunnifundamentaliser, och Svenska högermän äntligen en funktion/mening som tillskyndare av samma frihet och rättigheter han givit de Svenska kvinnorna, som inte riktigt har samma erfarenhet som sina systrar, av att leva i Norden. Livet känns plötsligt meningsfullt, bekämpa den påklistrade låtsasfemininismen inom mp :-) och slå ett slag för jämlikhet och jämställdhet där den behövs som bäst, i de stockkonservativa kulturerna, där männen inte har ngn makt, kan de nog mest sparka nedåt, men när det smäller, så är det nog när allt kommer omkring viktigare vad männen tycker, än kvinnorna som protesterar.

  Här måste man nästa se javisst hr minister, avsnittet om jämställdhet, det är ofattbart aktuellt, och säger lite om detta med snack och verkstad, var enda vänsterkvinna som tar jämställdhet (för andra än sig själv) på allvar borde se avsnittet, det är oskattbart, och nu mer all migration, och låtsasintegration, har det sas blivit ännu snurrigare och
  tomt på innehåll, än på 80-talet. :-)

  Equal Opportunities (Yes Minister)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Equal_Opportunities_%28Yes_Minister%29

  Skolavsnittet är också bra, (lite på samma tema)
  när ungarna i en mönsterskola inte är mönstergilla inför ett besök
  The National Education Service

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Education_Service

  S.W

  SvaraRadera
 32. Här har nog inte ung- eller nymoderaterna (i vart fall inte väljarna) och kommunpolitikerna håller tyvärr tyst) begripit hur kapitalism fungerar. Om staten ska samla in skatt, som är hög, och sedan handla upp marknadstjänster med medborgarnas skattemedel, så kommer de ju bli blåsta, eller så blir de smörjda, eller mer sannolikt, både ock,

  Effektiviteten ökar oftast (men inte tex när det gäller Svensk bilprovning, det blev bara sämre, men när effektivietet ökar, så kan fler komma i åtnjutande av tjänsten, och då ökar marknaden/kakan, prolbmet som uppstår är när en branch, tex vård av diagnostierade barn som far illa. blir lönsam, då kommer det blir fler barn som far illa. marknadslösningen finns inte till för svaga grupper som inte har pengar, marknadens finns till för att få avkastning på sitt kapital, dvs gå med vinst, allt annat säljsnack. Så allt som det finns behov kring som kan finansieras med statens monopol på skatt, och som sedan politiken kan dela ut till marknaden, kommer att växa, och då minskar en annan kaka. Allt kan inte växa, någon förlorar och någon vinner.

  Det verkar finurligt nog som att marknaden listat ut hur man kan exploatera en gammal våt sossedröm, välfärd für alle. och då blir det välfärd für alle, så länge det finns utrymme i budgeten och skattebetalarna gillar kollektiv välgörenhet är det helt ok. men om vinsterna med den nya ekonomin uteblir, och vinsterna landar utomlands, så finns en politisk risk, som inte bara gäller nyfrälsta Manchesterliberaler - det kan faktiskt slå bakut på alla möjliga kanter - och kanske är välfärd für alle, ett koncept som väljare utanför mp:s hårda kärna inte går igång på lika mycket längre?

  Om välfördsinstístrin är hur lönsamt som helt, men inget vi kan exportera, och vi slutar att fokuisera på vad vi kan exportera, förutom då möjligen Longtbortistan-insatser, Terroristinsatser av de ointegrerbara missanpassade äventyrarna, och export av välfärdskapitalister till kanalöarna, så kanske det kan finnas utrymme för lite Svenska och Svenskfinländska män, att exportera sig till Finland, eller Åland. Idén är lysande, rösta med fötterna, försvara det som är värt att försvara, och kanske tycker många Svenska (och utländska) män att det känner sig mer uppskattade hos granntanten, den egna frun gnäller ju bara om att männen inte duger till något,istället för att försvara landet, ägnar de sig åt kapitalistisk humanhjälp, gud så vekt, kan ni inte hugga lite ved, skaffa lite mat, och hålla er borta när vi uppfostrar våra barn, som normala män. Nä satir fungerar nog inte, men jag kan ge mig den på att män som ska försvara Finland kommer att klassas som neofascister eller möjligen bara terrorister. S.W

  SvaraRadera
 33. Men om nu inte allt (arbetande) kapital stannar i Sverige, och det dessutom inte går att beskatta, och dessutom används till att finansiera ännu större leder och transitpunkter til Sverige (vilket det så klart gör) och kapitalet kommer från skattebetalarna, (medelklassen) som inte lika lätt kan flytta till kanalöarna och ha sommarresidens i Sverige., eftersom några förväntas att ta hand om alla nyanlända, tex ge dem pengar, ett språk, en bostad, en utbildning, och vi inte ens har socialsekreterare eller lärare i närheten av vad som behövs, eller sjukskköterskor för den delen, kan man då tänka sig att det kan uppstå problem, alltså vilka orkar långsiktigt arbeta med löner som bara går ner, med allt större krav, ute på fältet? Nä, det är något lurt med ansvar och risk, och kapitaliseringen, vem är det som tar risken, kapitalisten, politikern eller skattebetalaren? Om man misstänker att risken sitter hos skattebetalaren, och att välfärden inte blir bättre, och att närområdet blir osäkrare, eftersom Sverige lagt ner försvaret, och hotet från terrorismen ökar, eftersom många stormuftigubbar inte gillar västs interventioner, (och ärligt talat skulle jag, om jag var arab, inte gilla om Sverige närmast imperialistiska hållning i vissa frågor på samma sätt som jag skulle hosta till till om någon stormufti talade om hur kvinnor i Sverige ska klä sig. Kan man då tänka sig en protest? När kapitalet förenat sig med sossekapitalismen, och det dessutom verkar vara väldigt få kvar, begåvade elitsossarna, de har kanske blivit krämare? Ingen vet, borta är de.

  Det verkar rimligt med en protest, när moderater blir sossarna och sossar hittepåkapitalister, och alla talar om integration, men inte gör något åt den, förutom kommundumpingen, med på följande interna flyttkedjor.
  Och så lägger den ner civilförsvaret, och tror att marknaden ska lösa öven detta, det hade ju inte ens Nozic kommit på när han var som mest frälst, att inte ens hålla liv i nattväktarstaten, men det klarade sossarna av att lista ur helt själva, kan de ha drabbats av höjdsjuka i och med EU?
  Sannolikhet finns, och då var det lika bra att lägga ner allt, och sedan är det bara för Nya M att kopiera.

  Den där protesten stavas SD och kapitaliserades tidigt av några vakna ena, en affärslucka som alla övriga bara lämnade öppen, och i efterhand är det obegripligt.

  Av detta följer att budgeten är intecknad för åtta år, oavsett vem som vinner valet 2018. Välfärdskapitalsmen från vänster och höger klarar sas skivan, och håller stånd, men frågan är vad som händer i valet 2018, om ekonomin inte går som de tänkt sig. S.W

  SvaraRadera
 34. Det enda som kan ändra ekvationen (rädda Finland) obs detta är satir, men satir blir aldrig bra, om den inte delvis är på allvar, är om det börjar gå utför med nymoderaterna,
  det gäller att starta någon slags mobbinggrupp, och frammana lite ångest så att de ser risken för en hägrande valförlust 2018 redan i opiniopnen 2016.

  Först då händer något, under tiden är det bara att hålla tummarna för att Gudrun och Sjöstedt gör allvar av planerna och gifter sig, då börjar det bli svettigt :-)

  Valet 2018 är ju redan klart (genom DÖ) det kan inte hända mycket eftersom de låst upp varandra (Genom DÖ och naturligtvis genom EU)

  Så Alliansen får 40 %och om småborgarna kammar till sig bör de hamna tillsammans över 20 %, dvs Kapten AKB under 20, det är en rimlig och genomförbart hyss, med lite vind i seglen, och fortsatta bleka insatser kan tom småborgarna kamma hem 25 %, då landar nyM på 15 % och då börjar det hända grejor, för då ser småpåvarna bakom linjera sina ministerposter på den internationella arena fara och flyga :-)

  och S+Vp och mp får inte mer än 40 % heller. Mp kan egentligen bara förlora, på puckade rör, och att kramas ihjäl av desperata sossar som egentligen inte vill ligga med liberala grönsakshipsters. Så Sjöstedt bör kunna stiga mot i vart fall 8 %, Mp landar på max 5% och om nu sossarna går som en raket och får 27 % så blir det tillsammans med ingift Gudrun 42 % :-) och då har firma Reinfeldt/AKB gjort bort sig big time, och det är nog ända vägen, att nymoderaterna börjar se att att matchen, (Reinfeldts konstruktiva strategi för partiet, och destruktiva för övriga, kanske inte går att upprepa. Dvs nymoderaterna ska ringas in med en dubbel omfattning, dels med hjälp av irreguljära rosa styrkor, har större meningslösa ballonger än nymoderaterna, och helst se till att byta ut de gröna rören mot någon som har skägg, och en kvinna som kan se utanför sin egen arrogans. Om sedan den andra flanken anfaller från höger, dvs småborgarna tydligare segmenterar upp den borgliga marginalväljarmarknaden, och fokuserar på tex löneökningar för kvinnor :-) alla har väl noterat att Nya C och nymoderaterna ska sänka lönerna, och det riskerar ju att gälla kvinnor :-) för inte fan finner sig män i att slava åt herrskapsfolk som rabblar om jämställdhet och jämlikhet, jo, nymoderaterna bör definitivt kunna omfattas från fler håll än strikt höger, från småborgarna, ska det bli jämställdhet av, så måste lönerna upp i väldfärdsbolagen, och stressen minska, det skulle omedelbart ge ett par procent, och fullständigt ta luften ur moderatplakat politik, alltså det handlar om strategin för hur vi ska bistå Finland med en en politisk ledning i Sverige man skäms över, och satir är den enda vägen, det är ändå något vi Svenskar klarar av. S.W

  SvaraRadera
 35. Tänk, om man skulle skriva en komedi, för Finland, och driva tesen att deras säkerhet bygger på Gudruns feministiska utrikespolitik, att vi från höger till vänster måste förena oss alla i solidaritet med våra Finska bröder och systrar, och icke att förglömma Baltsyskonen, så att vi tillsammans, hand i hand, bestämmer oss för att leda tillbaka moderaterna till den hörna de kom från. Vi kan kalla det jourhavande medmänniska, psykologiskt stöd eller varför inte bistånd. Nato skulle kunna finansiera några PR-firmor, Putte några (i hopp om att ett starkare Svenskt försvar gör det lite mindre omöjligt för sossekapitalisterna att hävda att vi inte ska vara med, fast vi ska vara med nästan). Det finns säkert intressen i den gamla hederliga Svenska industrikapitlaismen (och defitnivt LO/metall) som skulle jubla om de bara fick tillbaka någon att bråka med, en ärkemoderat, som stod upp för sunda värderingar, som låg skatt, kontrollerad gräns, starkt blått försvar(flyg, flotta), Kungen är alltid bäst och genast upphöra med den här flummiga postmodernismen där blått är rött och rött är en patatis. och så tillbaka med latinet och matematiken och grammatiken, och fan om inte skolunivormen borde introduceras, jämte ordentliga satsningar (via skattemedel) på stora grande designade projekt, ordentlig industrikapitalsim som att bygga JAS-plan och Ubåtar och varför inte ett nytt kommunikations och Geosystem, som Sverige öppnar upp (säljer) für alle, inte som vapen, utan trixa sig undan Svenska freds genom att kalla det social feministisk kommunikationsteknik, alla kan styra sin egen måldata. inkl allmän värnplikt och ett återtagande av tvåkammarsystemet, och naturligtvis avskaffa landstingen,

  Istället för att som nu, den hemliga motsatta planen (S+M) driver nu, man knäcker kommunernas ekonomi, dvs självbestämmande och skattekraft, och kör dem i konken, flera kommuner är i princip i konkurs utan ständiga flöden av kommunalbidrag (ca 100 miljarder), så kanske de kan genomföra den politiska höjdaren, kommunalt planmonopol, för att kapitalisera även motsträviga borgare i Danderyd, Täby som kanske inte är helt på samma linje med hur mycket förtätning friheten tål. för inte vill bankerna bygga i tassemarken och obygden, där marken är billig.

  En parodi på Svensk politik i allmänhet och moderat i synnerhet, och skulle kunna heta "jag tänkte inte på det"
  - "jag trodde alla skulle vilja vara och göra som oss i Sverige"
  Det skille bli fantastisk Svensk drama/humor, om hur verige med hjälp av Sjöstedt/Schyman nymoderaterna, att hitta tillbaka till sin gamla identitet och ge plats för mitten, eftersom verkligheten överträffar dikten, är det kanske vad som händer, och först då, börjar moderaterna fundera på var de ska hitta medel i budgeten för 2 % av BNP, de bör börja nu :-) eftersom vi ska med i Nato, och dit kommer vi inte i på en dag, så varför inte börja med anslaget :-) Så bidrar vi till Finlands säkerhet? S.W

  SvaraRadera
 36. Ju mer S kramar mp, och ju kåtare mp är på makt, desto mer kommer nya M apa efter, och så har moderaterna några lydpartier till höger, precis som S, så är det bara att hänga med Hipstertåget, om det inte vore för....the bad boys, så man för glädjas åt det lilla, att nymoderaterna tappar mer till SD är S, även om det inte är sant, eftersom det är M som tagit över de flesta sosseröster. Småborgarna kan ju inte ha gjort det, eftersom man ägnar sig åt självutplåning och på fullt allvar tror att politiken avgörs av ett plakat (ledaren) och inte vad politiken levererar. Det nya Sverige, Sverige kan mer, det var ju man blev illamående, av skenheligheten, och blev saligt skadeglad när sossarna äntrade manegen med mp, och började tala om försvaret som om det vore en angelägenhet för samhället och inte ett hot.

  Kapital- och investeringarklanerna skyr alltid risk - den får skattebetalarna stå får.

  Politiken kan till nöds handla upp försvarsteknik och lite infra, men numera inte ens sjukhus, eftersom nymoderaterna verkar ha övertrumfat Grekerna avs ekonomiskt lättsinne när de handlade upp "nya Karolinska"

  Sjukhusavsnittet ”det medkännande samhället”
  The compassionate society dessutom (före sin tid) driver inte bara med G Bush jr påfund "medkännande konservatism" utan med med all politisk mumbojump-prosa.

  Sjushusavsnittet (det medkännade samhället) är så roligt att det slår allt annat inkl pang i Bygget. Det är så underbart cyniskt i relation till väljarna att bara verkligheten kan överträffa dikten.

  Avsnittet inkluderar en trilskandes fackpampar som är helt med Sir Humprey - att sjukhuset inte ska ha patienter men att budgeten sysselsätter 500 administrativa "workers"
  Så det handlar lite om vilka som är arbetare, vilka som utför ett realt arbete, och vilka som låtsas gör det.

  Desstom hade sjukhuset fått kvalitetspris, för renaste och mest effektiva sjukhuset i hela Britanien. I verkligheten fanns det vid tiden mycket riktigt sjukhus med stora tomma sjukhusavdelningar av det slaget.

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Compassionate_Society

  Medelklassbedrägeriet är inte heller dum
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Middle-Class_Rip-Off

  och mest relevant, för detta annars rätt ickerelevanta inlägget är ändå:

  Grand design
  Vad som väntar en ny statsminister, kärnvapenknappen och ett nytt misilsystem från USA :-) Hacker försöker med allt, inkl allmän värnplikt, (men officerarna vill inte vara ute i bushen, utan på klubben vid högkvarteret, och definitivt inte i Skottland. Det slutar med att Hacker godkänner misil-systemet (det militärindustriella komplexet :-) och viker sig för ett ny vapensystem från USA (RMA fanns givetvis då med),

  i utbyte mot en egen kock på Ten Downing, (Hacker fick av olika skäl inte äta på klubben som PM)

  något ingen annan premiärminister tidigare lyckats med.

  Ungefär så fungerar människans nog (politikens) hjärna, man tänker tankar om att förändra, det gör politiker med och i praktiken förändrar vi det som är möjligt, här och nu.
  (som man inte kan få skit för)

  Så förändrar, det gör de i smyg, men det går aldrig som de tänkt sig, eftersom
  de säger vad de inte gör, gör vad de inte säger
  och
  inte säger vad de gör, inte gör vad de säger.
  och då kan det gå precis hur som helst, tex som att Sveriges försvar börjar i Longtbortistan.

  Talar man ut skägget, så får man för mycket mothugg, om man är fel och lever i en curlingvärld från Täby, kanske inte så mycket inom politiken, som i samhällsdebatten genom alla inköpta PR-kosnulter, eftersom allt numera går att köpa, inkl advokatsamfundet.

  Det är här Cash-flow kommer in, vinsten är nu, inte sedan, för sedan är "bör" och borde, eller möjligen "vi måste" och vi, det är inte politiken utan verkstadsgolvet. S.W

  SvaraRadera
 37. Herr S.W

  Men det är ändå något jag inte förstår!

  Världen är idag säkrare och tryggare än någonsin, tack vare allt arbete och pengar nerplöjda i EU, FN o.s.v.
  De flesta västländer nedrustar och allt som har med krig att göra är på en låg nivå.
  Allt detta och lite till från våra politiker.

  Men i verkligheten är det fler människor i rörelse, just nu än under andra världskriget.

  Det är något som inte stämmer;-(

  Ljuger våra politiker eller flyr alla dessa människor i onödan?
  Har politikerna rätt borde vi inte uppmuntra till en massinvandring utan satsa på att pedagogiskt förklara den politiska verkligheten för dem och hjälpa dem hem.
  Har de fel borde vi satsa på en rejäl upprustning, som även gagnar våra grannländer.

  Vilket alternativ gäller och/eller är politiskt korrekt idag?

  Bör vi dra några slutsatser som kräver beslut?

  Problemen under mattan under några år i ett antal utredningar? Sedan förvåning och "det hade vi ingen aaaning om"!

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 38. 1. Säkerhet?

  Vet inte, världen ansågs för visso relativt trygg under 1a och 2a Balkankriget, som sedan fick sin logiska förlängning. Den där tryggheten beskriver Englund ganska bra i sitt pågående projekt, att skildra människan som partikulär, i den verkliga världen, långt under helikopterns perspektiv. Sedan fick vi NF och en massa bankfonder som skulle hantera skulderna efter kriget, BIS är väl den mest centrala? Sedan kom 20-talet och det elända 30-talet, och världen blev säkrade?

  Mellankrigstiden (1918-1939) var ingen dans på rosor, och
  ekonomin repade sig först på 50-talet, kulminerade på 60-talet, och så återgång/stagnation på 70-talet, innan man uppfann Fiat 1979/90 tror jag, hittepåpengarna, som kallas credits, att bankerna kan tillverka pengar av skulder,
  det är nog detta som är den stora risken, vi tror att resurserna ökar (krediterna) men hela tiden minskar de reala tillgångarna, i takt med att aptiten ökar och vi blir fler individer på moder jord.

  Hr Stål (oktoberrevolutionen) var en funktion av 1a, och naturligtvis hr Hydda, efter att de hårt prövade Tyskarna inte kunde försörja sig och betala skadestånd. Elände och armod lyfte sas fram galningar, (magiskt tänkande) tror jag det heter inom psykologin, så började de "hälsa" lite här och var. Vad som osäkrade det hela var med all sannolikhet oförmåga att förstå slagkraften i ny teknik i händerna på fel ledare, jämte krediter, jämte detta med att koka grodan, en psykologisk process.

  Brakar det på ett ställe, så brakar det på fler, och inte nödvändigtvis avseende plats/geo, utan det brakar i andra kategorier, så man blandar samman orsak och verkan.

  Hobsbawns indelning i:
  det långa 1800-talet (1776-1914) och
  det korta 1900-talet (1914 - 1991) är bra
  och perioden 1914 - 1945 är ju i praktiken ett långt krig, med andrum innan Spanska inbördeskriget inleds, och tyskarna fick ordning på sin handel/sjöfart igen. Tekniken gjorde stormsteg, men inte direkt ekonomin, och spåren efter den skuldhärvan sitter vi i praktiken fortfarande fast i?
  S.W

  SvaraRadera
 39. Hobsbawm ska det va.

  2. Säkerhet är förrädiskt. Tar man funktionen för ränta:

  Ränta = inflation + risk - vinst/avkastning + kostnad (att driva bankrörelsen och betala bankirerna) så kan vi konstatera samma fenomen, risk är en försäkring, ungeför som ett försvar, och har vi inte råd med försäkringen, så kompenserar vi med självbedrägeri (det finns ingen annan väg, om verkligheten är för hård.

  Den måste endera accepteras, eller manipuleras, och för det har vi människor några helt magiska filter, vi går in i "bör-världen" tror politiken kallar det ideologi, och skäggen kallar det visst religion, magiskt tänkande. Hur det borde vara, är ju mycket bättre (och säkrare) än hur det är, hu.
  Det är nästa så man ryser av obehag, av att blotta tanken, hur världen skulle vara utan en kredit till St Pär.

  Den där skyddade trygga "borde-världen" bor i svanskärnorna bakom PFC (tror jag neurologerna hittat där filtrerna som utgör vårt psykologiska försvar, när vi inte står ut med verkligheten, tex förtränga, förvränga och förstärka, vad vi faktiskt ser och hör. Men så enklelt är det nog inte heller, för utöver våra sinnesorgan, och system 2 i hjärnan (som tänker), så har vi ju känslor, och vad värre är :-) vi har några slags skuma spegelneuron, som några Italienska forskare (Rizzolatti, Fogassi, Gallese) hittade på Chimpanser, och vi människor har samma funktion, dvs vi speglar vår egen upplevelser i varandra, fåglar har samma system (när de flyger i rote), kanske lite som när 10 000 zebrafiskar samtidigt svänger hit och dit, ingen (zebrafisk) är medveten om vem som startar rörelsen, det bara sker, alla (zebrafiskar) agerar lika dant, och stoppar man dit en torsk, så fattar den ingen ting.

  Fast spegelneuron på fiskar är nog inte forskat på ännu :-), för svårt. Det intressanta är fåglarna, eftersom de är arvtagare till dinosauriera, alla barnens favoritdjur, dvs ngt primitivt. Så har fåglar spegleneuron, så är det nog en ganska basal funktion hos djur, som vi människor ärvt, och sas inte låtsas om.

  Anae att bokstavsrörelsen, där alla är unika i sin egen identitet och hatar normalfördelningskurvan, tex medellängd, mmedelviktig medelbegåvad, medelinkomsttagare eller medelframgångsrik (dvs 9 av 10 människor) alltså de som inte är i normalen, utan fungerar som makaer och har sluat svänga sig med det där q(et) som ingen vet vad det är, de där identitetskoryféerna. Dessa, liksom hipstersarna, har ju en matematiker räknat ut, är precis lika de med, ena mästare på att spegla varandra, i sin egen förespelgade unika nyliberala eller anarkistiska verklighet, alla tror sig vara unikt parikulära i sin identitet, och eftersom det uppfattas som framgångsrikt, måttstocken är som skäggiga damen på cirkus förr, dvs att det visas upp till allmänhetens förskräckta förtjusning, så har det numera tranformeras om till en borde-norm, som i allt väsentligt är påhittad, det är inget mer märkligt än en spegling av något som förespeglas oss.

  Egentligen är det bara en bunt nötter som agerar lite som när samma typmänniskor stegade omkring i Nürnberg :-) Tror det kallas härmning (eller lite mer avancerat, ngn typ av mentalisering) När det inte fungerar, så kommer det nya förebilder, som sas varit i makakstadiet och surat, och så vips, blir det framgångsrikt, och det går på två röda, så är svansen på :-) Det ser vi nu med S som haft det mörkt på avbytarbänken länge, och med viss fördröjning, omspeglingen tar tid, så försvinner de, en efter en, även från M, och det går så sakta, partikulär för parikulär, att ingen ser det, förrän i efterhand. Under tiden nojar vi oss för Putte, och det är vi själva som bjudit på tillfället Som gör tjyven) och då blir vi jätteupprörda, på Putte, eftersom vi skuldsatt oss själva, för att vi inte tänkte, utan heilade med Reinfeldt i åtta år, som i sin tur bara speglade av vissa framgångsrika delar av S, de delar de glömde bort, när vänstern på 90-talet blev individualistiskt och nyliberal.
  Irrmarsch. S.W

  SvaraRadera
 40. Spegelneuroner hos makaker har en annan funktion, tror jag, än hos de flesta människor, eftersom makakerna inte imiterar varandras beteende så exakt som vi människor eller våra hundar, (de är induvidualister i högre grad) så spegelneuronerna har en annan funktion för efterapning, men inte nödvändigtvis vanlig efterapning, utan egensinnig efterapning, dvs spegelneuronet förefaller kunna fungera för inlärning, medelst härmning. I lumpen var detta enkelt, förklara, visa, träna (apa efter), och har nog varit grunden för pedagogiken sedan Hedenhöös, dvs det är vad vi gör, och om detta är framgångsrikt, som sätter agendan, (och så klart epigentiska spår) förklarar man något som man själv inte gör, tex praktiserar mångfald med sitt eget boende, så blir det sas lite kortis, när alla barnen ska praktisera, dvs det går fullständigt åt fanders, inte bara pga av dubbelmoralen, utan med själva praktiken, apflocken ska lösa en uppggift som chefspedagogen inte har tänkt igenom, och då blir det svårt, tom inadekvat. Drar man upp detta beteende till kolossalformat, som i Sverige, tex vårt försvar, så hinner dt hända mycket på kort tid, så klart med material, men framför allt kunskap/medvetenhet, att alla lärdomar från 1a vk, mellankrigstiden och 2a vk försvinner all världens väg, inte hos de som är kvar, men hos den osäkrade fårflocken. Den blir sas ängslig och lättledd.
  S.W

  SvaraRadera
 41. Vi vet tex numera att hundar speglar människor, och i vissa situationer vet något om oss själva, innan vi själva det om det. Lär man en hund ett (1) enda kommando, (det behövs som pedagogik bara ett grundbeteende, det är: repetera/härma, när hunden lärt sig att det säger pling i belöningssystemet (mat) så kan man lära hunden nästa vad som helst, inkl 10 kommandon på rad, som vi tror att hunden förstår språkligt (och det är nog lite lika dant med människor :-) Orden betyder väldigt lite, tex mångfald, det är själva agerandet bakom, och der ser vi tex på när mp hyrde in den där tjejen med afrikanskt påprå, dumpade henne på regeringskansliet, som fick köpa ut henne via en domstol, och hela affären, fullskalig diskriminering, genom ordet mångfald, föranstaltad av vice statsministern, har vi helst suddat bort, officiellt, men vi vet, när vi tänker efter, att det är ren Orwellska, på samma sätt som samma ledare gapade om de onda vita männen i Almedalen, så sköt Putte ner en kärra, och så var tillbaka till praktiken, det tar bara lite tid innan retoriken speglar verkligheten, och tyvärr, ofta, sker det under svält, nöd, naturkatastrof eller krig. När retoriken speglgar praktiken i verkligheten.

  Så hundarna :-) verkar den kunna repetera in rätt många handlingar på rad, Rena cirkuskonsterna och vi tror att hunden lärt sig alla våra kommandon/språk, ord för ord, inkl innebärden av dem, när det bara är en enda funktion och ett långt kommando.

  Spegelneuron har nog ingen vidare logik eller ens förnuft, det är en prgrammeringsfunktion, som symboler, tex vapensköldar eller som i Sverige, blommor, där S tom lyckades spegla in Ian och Berts feta förnöjsamma glada gula gubbe, i sin nya ros. Spelar nog inte så stor roll vilken blomma det är, bara den är framgångsrik (mängd), och så finns det förstås makaker, som ger fan i hur andra gör, utan speglar varandra genom att inte härma (så mycket)
  Kanske speglar de individuellt agerande, när det är som bäst, sannolikt lika dant med kattdjur. S.W

  SvaraRadera
 42. Hos apor (människor) återfinns spegelneuroner i
  - undre delen av pannloben (gyrus frontalis inferior) och
  - undre halvan av hjässloben (lobulus parietalis inferior).
  Hjällsloben är sas mer primitiv (känslomässig) än pannloben.
  Spegelneuronen är helfestliga, de aktiveras när apor (människor) utför vissa handlingar, och (konkunktion) inte bara när apan (människan) själv handlar utan aktiveras även när apan (människan) ser (eller tom hör) någon annan utföra samma specifika (inlärda/inövade) handling. Systemet är att likna vid ett – observation – indentifikation – handling – matchnings system) i hjärnan, som sas styr oss, utan att vi egentligen vet om det, förrän hjärnan i efterhand bygger en baklänges (efterhandskonstruerad) rationell förklaring till vårt handlande, dvs hos människan, aporna slipper detta, utan handlar i enlighet med sitt spegelneuron utan att behöva fundera varför. Så vi speglar varandra, och så uppfinner vi människoapor den ena mer bisarra efterhandskonstruktionen efter den andra, till vårt nuhandlande, det är därför det i princip hopplöst att förstå/förklara vår handlande i nuet, det är sas en funktion av vårt spegelneuron, som får oss att agera på ett visst sätt, utan att vi är medvetna. Sedan förändras både beteende och tankar (och känslor), men det går inte så fort, den kontext vi befinner oss i och speglar oss i, förändrar sig själv realativt långsamt.
  Vi kan därför bara se klart i efterhand, när vi ser det empiriska resultatet, opinionsundersökningar är vad det är, men valet är på riktigt, och det som är intressant är ju att se förändring över tid, mellan olika val. Centerpartiet och Nymoderaterna är exempel på partier som gjort ganska stora vändningar, genom top-down-management. Sossarna likaså, ett parti man aldrig trodde skulle bli top-down, är mp, men det gick lika fort, och då spelar gamla tradioner eller ideologier ganska liten roll, det är spegling av ett varumärke, som man drar en skokartong framför några ankungar, så följer de efter, (tills de märker att de inte får käk)
  Historieböckerna lärt oss att elasticitetsprincipen inte fungerat så bra, (empiriskt) eftersom det skapar ”tillfälle” för någon annan med ett syfte,/vilja att bygga upp en förmåga på förhand, innan organismen/organisationen hinner anpassa sig). Vi svalt och led under 1a VK men höll vår neutralitet, eftersom vi hade förmåga. Under andra VK hade vi inget val, vi var instängda, och beroende av omvärlden och sjöfart, och av Bälten och Kattegatt (som vi varit sedan Kalmarunionen), så vi fick ta och kompromissa, eftersom vi inte hade något val, mat och eftergifter, eller svält enligt vald policy. Vi valde maten. Hade vi haft ett starkt försvar, hade det nog inte spelat så stor roll, vi hade för tomma lador. Så vi var beroende av Danmark och Norges förmåga att hålla öppet hav, de valde också elasticitetsprincipen under det magra 30-talet. Sverige har valt samma princip nu, efter bank- och finanskrisen 1992 – 94, och fortsätter naturligtvis på samma spår, eftersom vi (politiken) inte anser sig ha något val i statsbudgeten. Man gör hela statsapparaten mer och mer beroende av en komplex organism i Bryssel, som inte begriper sig på sig själv, och när tex Ungern med sin komplexa historia, som på allvar inledde Sveriges närmande till Nato 1956, så börjar tom vänstern mumla om uteslutning, men alltså inte avs Grekland. Vi greppar helt enkelt inte omfattningen eller orsak och verkan till vare sig vårt eget eller andras nutida handlande. (Ungern söker inre stabilitet och trygghet, och ser sannolikt inte detta hos sina grannar) S.W

  SvaraRadera
 43. Glömde bort fortsättningen, något med Filippas pappa, och marin strategi, och kanske något om fadersuppror, ofta är det skumma grejor, med maktmänniskor, som driver dem, och vad som ska bli intressant att läsa är Reinfeldts memoarbok.
  Det gick som sagt var inte som han tänkt sig, och och det är ändå Fredrik som är medarkitekt till DÖ, och att dränera kommuner och regioner genom gränslöshet, så att samhällskontraktet aldrig mer ska kunna upprättas, så man kan se det som ett slags krig.

  Hur ska de nu få ihop detta? S+M? det ser inget vidare bra ut, vare sig med opinionen eller med den verklighet som politiken är satt att styra, få att fungera, tex funktionsansvaret vid kris, tex vem griper in om funktionen hos en myndihget inte fungerar? Jo eftersom både S + lagt ut allt på entreprenad, till kommuner och landsting, tex flyktingmottagandet, eller civilförsvaret, så har de nu upptäckt att det inte fungerar, om detta skrev SvD briljant på ledarplats igår. Möjligtvis kan man tillägga att ju längre den som fattar beslut är från verkligheten, desto sämre beslut, därav tex manöverkrigföring, eftersom du inte kan råda över ett utfall, oförutsägbarheten, så ska du inte sitta i en bunker och styra, på information du får från fältet, den kommer inte att spegla verkligheten, och verklighehten ute på våra sjukhus, våra kommuner, specialkontor och klassrum kommer inte upp till lejonkulan, just så som det gick till när Adolf (och för övrigt Josef) ställde till det.
  S.W

  SvaraRadera
 44. Nu ska regeringen tillsätta två förhandlingsmän att rita om våra regioner, det är fifflande på hög nivå, man ska rita om valkretsarna. Precis som Grekland inte klarar sig utan EU håller många regioner genom den förda politiken på att duka under. Så man ska slå samman länen till storregioner, och så foftsätta styra genom länsstyrelserna, men lägga resurs och demokratiansvar på lokalpolitker, som inte längre gillar läget, vare sig inom S eller M.

  Så håll uppsikt, alla småpartier, när S?M ska lösa vad de ställt till med genom DÖ och genom att fiffla om gränser, så har det gått långt, dessutom utan parlamenterisk insyn, man tror inte det är sant, och just därför kommer sannolikt planerna att haverera, många småpartier kommer att åka ur, pga valretsindelningen, gvietvis inte SD, men småborgarna bör se upp, och börja de den konstitutionella (demokratiska) kampen, all makt utgår från folket, våra politiker är våra förtroendevalda, som ska driva folkets intressen, problemet uppstår när de myglar sig samman, och driver sina egna. Budkavle går - rid i natt. Snart är feodalsamhälet här, Junkrarna, och inte en gråsosse är vaken. S.W

  SvaraRadera
 45. Nu är det bara att hålla tummarna för att folkpartiklarna står för subsidiaritetsprincipen, dvs att beslut ska fattas och lösas p lokal nivå, börja med beskattningen, och fundera på Grekland som sedelärnade exempel, när tokvänstern får fatt i banksystemet, med oändliga krediter med medborgarna (skattebetalarna) som pant, så är vi i princip redan socialiserade, via Bryssel, och moderaterna har ju tagit långlunch från realism och verklighet. Under Axel O hade vi tionde, nu har vi, inräknat pensionsinbetalningarna, som går till cash-flow av dagens pensioner och moms snart 9/10e, i vart fall säkert 3/4 av arbete i skatt, och om skatten går till luftslott, så kanske skatteviljan minskar lite. En bra början, är att bärja återgå till byteshandel, dvs byta tjänster med varandra, det andra sättet är att inte arbeta alls, utan skaffa sig svarta inkomster och leva på bidrag, och det tredje, är att leva på kapital, det är ganska enkelt, så länge det inte går att bevisa hur det kan komma sig att kapitalet ökar, och man inte tar ut ut lön, så slipper man skatt, och kan leva på att låna av sig själv, principen är i vart fall tid, varför slösa bort sin tid på att arbeta ihjäl sig, och betala skatt, om man inte har förtroende för kassören, och har man inte det, ska man vara försiktig med vad man lägger sin tid på.

  Så vem kan man tro på? Lyssna på Anders Björk, han vet mer än vad som framgår, ansvarskommittén är fortfarande aktuell, även om de inte kom fram till någon lösning, (bland annat påg grund av sosseSörmland, som S kört i botten, och nu vill inkorporera med Stockholm.
  Håll tummarna för trad,moderaterna, utan denna kraft kommer nymoderaterna att hjälpa sossekapitalisterna att skratta sig hela vägen till banken och se till att Sverige blir ett tvåpartisystem, med enmans valkretsar, vägen dit heter alliansen.

  2018 är nyckeln, att få ner Fredriks skapelse till under 18 och helst 15 % AKB fick förtroedet att leda marschen och uppgiften vidare. Småborgarna bör paradoxalt nog tillsammans nå över 25% för att känna sig säkra att stå emot. och ärligt talat liberalism, om vi tar bort tramset, är det inte så enkelt att friheten är vitkigast där man är, friheten av att kunna kontrillera sitt liv, försörja sina barn, och känna soig trygg, och att det lokala samhället är något man kan lita på, och engagera sig i. Kanske är det så enkelt att de två folkrörelsepartierna S + Fp som sedan blev tre, S + Fp + C har tappat rörelsen i folket? I vart fall är det något allvarligt fel på S, alltså på partigängarna, det finns inte längre någon verklighetskontakt. S.W

  SvaraRadera
 46. Det kan gå vägen, att stoppa myglet inför valet 2018, om bara S+M fortsätter den inslagna vägen :-) "high-way to hell", det fungerar inte på verkstadsgolvet, där väljarna befinner sig, och fungerar inte heller på RK med styrningen av riket, det fungerar inte i Bryssel, det fungerar inte med Ryssland eller nato, det fungerar inte med mellanöstern, inte med Israel, och förmodligen inte heller med FN. Det fungerar definitivt inte med statsbudgeten, varför S måste fortsätta att slakta / lägga ner civilsamhällets hela grund, tex genom att skjuta allt underhåll och alla invsteringar framåt, allt ska bli cash-flow med hittepåpengar, med människor som går runt och löser hittepåuppgifter, medan de som kontrollerar kapital, inte investerar en krona, varför arbetslösheten stiger, och så blir det som i Grekland, förtroende för staten undergrävs, och då får man inte inte skatt, och då går det som det går.

  Så grattis demokratin, S + M fortsätter att blunda och ritar om kartan, lite som efter Stalingrad. Ett meningslöst mål, som förintade en armé, som länge hemlighälls avs fakta, och som när katastrofen var ett faktum och inte kunde döljas, förklarades/viftades bort med nonsensargument, rena Ull*nh*gskan för att dra en sedelärande parallell hur det fungerar med propaganda von oben, som man sedan försöker sopa under mattan, propaganda är en idé om en abstrakt verklighet, men de är inte och kommer aldrig att bli verklighet, det finns risker med "von oben" och de finns inte bara hos Putte, de finns lite till mans, även i en DöÖ-demokrati.

  Just nu ska förståsigpåarna (några i KU) rita om kartan, och sparka burken fram lite till, men de löser inga problem, de avskärmar bara verkligheten och lösningarna ännu en bit från folket (valmanskåren), då spelar politiska färgskalor mindre roll - stora visioner lika så, tvärt om är de livsfarliga. Business is local - war is reality. S.W

  SvaraRadera
 47. Med anledning av att Reinfeldt nu, på sitt klassiak manér, pissar på Björklund, så är det inte svårt att räkna ut spänningar inom regeringen, att det knorrats en del, och mest från FP, C har ju blivit en slags bisarr variant av nymoderaterna, helt utan egen försvarspolitik. Så det gamla liberala alternativet, som haft hög, ibland alltför hög, svansföring inom utrikes, säkerhets och försvarspolitik, fick inget inflytande alls under hövdingen, och som man känner folkpartister, kan de inte ha varot helt nöjda med en tandlös EU (och demokratiminister) och en integrationsminister som undervisade om fördomar genom en hemsida på nätet.

  Nä, det går att misstänka att Fp och Björklund gjort vad den kunnat mot en del av det värsta tokerierna, som tidigare var helt otänkbart, och det samma som pårökt mp-politik. Nu gick det inte som Reinfeldt tänkt sig (han underskattade kraften i folkrsningen ute i landet) varför han fick avgå och hitta på DÖ, som bara gör fallet värre.

  När nu Fp visat en egen väg, genom att inte vara med i försvarsuppgörelsen, som ju i grunden är en sosse - moderatöverenskommelse, så blir det blotta. Detta är hövdingen urförbannad på, då det försvårar ett alliansbygge 2018 för AKB genom att fortsätta driva mp:s linje i migration och försvar, allt för att nymoderaterna ska komma åt alla centrala nycklar igen. En väg har varit att få bort den pragmatiske Björklund och bana väg för en mer policyprofessionell falang likt nycenter transformerats till, och vi ser redan hur nymoderata Stockholmsmoderater talar om en fördjupad värdegrund....öh, den står redan i vår regeringsform.

  Av detta följer att det inte finns korrelation mellan mål och medel, och därmed finns inga metoder, om det blir skarpt, så hövdingens mål är ett annat. Natofrågan är mindre viktig, realt, men urvikig politiskt. Alla som önskar korrelation mellan mål och medel, få inte gå på finten med nato, en nations suveränitet beror på i vilken grad den kan värna sig själv, och utan ett eget försvar, blir vi beroende, med eller utan nato. Därför är den enda trovärdiga vägen att likte FP rusta upp försvaret, med mer medel, och sedan vara ärliga med alliansfrågan nato, att vara fripassagerare och säkerhetskonsument, är inte bara fegt mot våra grannar, det är fegt mot valmanskåren, som luras att att tro att vi är ett fritt och oberoende folk, utan försvar.
  S.W

  SvaraRadera
 48. Det hänger inte på nato, utan p oss själva, sedan är nato ett välkommet tillskott. Att i detta läge påstå att Björklund leker med soldater och att militärer inte kan vara politiker slår bara tillbaka på hövdingen. Faktum är att Reinfeldts store idol Winston, var militär. Adolf var det inte på samma sätt, även om han varit vid fronten. Josef var det definitivt inte, och Roosevelt var ju militär. var enda israelisk statsminister har varit officer, oftast general/ÖB, och Palme icke att förglömma, inte bara kavallerist, utan även underrättelseofficer. och honom ömmar tom vänstern ömt, och inte har många gamla ädelmoderater klagat på Palme heller.

  Så frågan är om inte nymoderate hövdingen ser ett problem med tillväxt och försvarspolitik, hos en konkurrent, som talar ur skägget... Det var tur att inte hövdingens plan gick hem, för annars hade nämligen Reinfeldt personligen utsett ny ÖB och nu knep S den skalpen, och tillsatte Salestrand :-) och nu hinner S ändra lite på ordningen bland eklöven, så visst ÖB är ingen liten fråga, men frågan är om inte S drag att sätta en riktig general som statssekr är ett genidrag, som en person med ngt grandios självuppfattning aldrig skulle kommit på :-)

  Det viktiga draget är redan klart, Reinfeldt åkte ut, och in kom Salestrand :-), avseende faktor VSB (vem som bestämmer) inom försvaret, för även om det är Hultqvist, så spelar val av rådgivare ingen liten roll. och säkerhetspolitiken hänger samman med försvars- och utrikespolitiken, och är den gren som S haft mest fantomsmärtor av. S.W

  SvaraRadera
 49. Nu är hövdingen rädd för att Fp kommer konkurrera med nymoderaterna om det mest grundläggande, dvs statskonsten, då börjar hövdingen med "kärringskvaller" (förlåt alla kära -ingar med paradoxen med Reinfeldtmetoden), och det är ett tecken på att han har kvar sina mål och sin strategi, vilket bara talar ännu mer för att Bjärklund sitter kvar, sossarna reder ut försvaret på hemmaplan, som börjar och slutar med vår egen förmåga, för att sedan se nymoderaterna sjunka som en sten, innan det blir en omsvängning från medlemmarna. Under tiden behöver S en ÖB som an peka med hela handen, och säga lite som det är.

  I väntan på marinkåren, måste vi hålla ställningarna, då duger inte Tolgfors policyprofessionell PR-kumpaner. Och det är vad människor gör som räknas, inte vad de säger. Reinfeldt avsatte Odenberg, och tillsatte Tolgfors, och sedan en kvinnlig officer, är det ok med kunskap inom ämnet, om man är kvinna, officer och eftergiven medan en vapenfri eftergiven (inte efterbliven, det är Reinfeldska) man skulle vara likvärdig :-) ? S.W

  SvaraRadera