måndag 11 maj 2015

Nja, inte ens S.W nappade på gästinlägget (vi befinner oss nu bortom bottenplattan, medaljer och kalorier i Mali). Därför publiceras, som utlovat, lite indicier som varit införda i BLT:

I förförra veckan pågick övningar i ubåtsjakt runt den svenska kusten. Efter den underrättelseoperation som genomfördes i höstas finns det naturligtvis alla skäl att för Försvarsmakten att på nytt öva förmågan att detektera och bekämpa främmande undervattensverksamhet på svenska vatten.
Att vi för första gången med säkerhet kunde slå fast att Sverige kränkts av främmande makt är också skälet till att försvarsöverenskommelsen tar upp ubåtsjakt under en särskild rubrik. Från regeringens sida vill man ge sken av att det sker en verklig satsning på området.
Begränsad livstidsförlängning av två korvetter och satsningar på fasta sensorer är bra investeringar. Liksom ombyggnad av bevakningsbåtar till bojbåtar. Mot bakgrund av sistnämnda förslag kan man dock tycka att det då var onödigt att så sent som i januari i år just avveckla en befintlig bojbåt. Sammantaget är åtgärderna ändå av rätt begränsad betydelse för den kvalitativa förmågehöjningen.
Mer iögonenfallande är regeringens beslut att skjuta upp torpeden till vår kommande ubåtsjaktshelikopter, Helikopter 14, på nästa försvarsbeslutsperiod. Motivet är ju att man inte tror på möjligheterna att integrera ett sådant vapen på plattformen. Helikopter 14 är också ett sorgebarn. Den beställdes 2001 och skulle varit slutlevererad till försvaret 2008. Nu siktar man på att de fem sjöoperativa exemplaren av helikoptern, som Sverige beställt, ska var fullt ut operativa vid slutet av detta årtionde.
Regeringens beslut att avstå från ubåtsjaktstorpeden innebär att vi också i framtiden kommer sakna möjlighet att bekämpa främmande ubåtar från luften. Detta, tillsammans med att vi inte heller kan söka med sonar från luften på flera år, är en helt avgörande brist i ubåtsjaktsförmågan.
När svårigheterna att bereda svenska soldater i Afghanistan medicinsk evakuering var som störst fattade den förra regeringen beslut om anskaffning av den amerikanska helikoptern, Black Hawk. 18 månader efter att det politiska beslutet fattats flög dessa helikoptrar i Afghanistan. Ifråga om snabbhet betraktas detta som något av ett rekord i anskaffning av militära helikoptrar.
Black Hawk har en sjöoperativ motsvarighet som även utvecklats för ubåtsjakt, Sea Hawk. Folkpartiet liberalerna gör bedömningen att anskaffning av denna helikopter är den snabbaste och billigaste vägen till en fullgod svensk förmåga på området.
I veckan har SvD rapporterat om otydligheter i den handbok Försvarsmakten använder för att bland annat bestämma om när och hur svensk militär får använda verkanseld mot främmande makt som kränker vårt territorium. Och lika viktigt som det är att ha förmåga att kunna bekämpa en främmande ubåt, är ju att veta de rättsliga villkoren för en sådan bekämpning.
Utan att gå in på några detaljer finns det delar i handboken som - med hänvisning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna - synes begränsa möjligheterna till våldsutövning, mer än vad som framgår av författningstexten. Chefsjuristen på Försvarsmaktens Högkvarter uppger att myndigheten diskuterar innehållet i handboken med sina "uppdragsgivare".
För några månader sedan uttalade utrikesminister, Margot Wallström (S), att svenskarna var "rädda för Ryssland". Den ryske presidenten, Vladimir Putin, uppskattade säkert det uttalandet, och redan på den grunden var det därför djupt olämpligt av vår högsta utrikespolitiska företrädare. Men om delar av regeringen känner en sådan rädsla kan man naturligtvis heller inte utesluta att den färgar av sig i den förda politiken och på dialogen med de statliga myndigheterna.
Det finns starka skäl för regeringen att nu överväga alternativa möjligheter att skyndsamt förstärka Sveriges förmåga att freda våra vatten och ge tydliga signaler om att den som kränker oss kommer att utsättas för vår vapenmakt.   

38 kommentarer:

 1. "Att vi för första gången med säkerhet kunde slå fast att Sverige kränkts av främmande makt..."

  En smula märkligt skrivet. Finns väl hyfsat tydliga bilder på en ubåt som tom är halvvägs upp på land.

  Hur går det i frågan om luftvärn? Det är nästa år 60 år sedan första skjutningen med Hawksystemet.

  SvaraRadera
 2. Allan! Du vet lika väl som alla andra någorlunda insatta att den snabba leveransen av de helt standard-utrustade, massproducerade hkp16 UH-60M Blackhawk var något unikt. En starkt bidragande orsak till den smidiga affären var att de snabbt skulle kunna stärka Medevac-förmågan i norra Afghanistan, där amerikanska förband verkade.

  Att försöka påskina för allmänhet, medier och andra politiker att något motsvarande men med ett mycket mer komplext system som en ubåtsjakt-utrustad Seahawk skulle vara möjligt, rimligt och attraktivt är ett exempel i en lång rad historiska sådana, där klåfingriga politiker orsakar stora kostnader i en ansträngd försvarsbudget, ytterligare förseningar och suboptimering av försvarsförmåga. Prestigeladdade mtrl-projekt. Fy.

  Även om en Seahawk skulle kunna börja levereras säg 2018, skulle det TA TID OCH KOSTA MYCKET PENGAR för SAAB att integrera systemet med svenska marina system, samt för FMV med stöd av svensk industri SAAB igen) att få systemet godkänt för överlämnande till FM. Då är vi tidigast framme vid 2020. Vad är det du ser, som jag missat?

  Fokusera resurserna på att få hkp14 färdigt och optimerat så snart som möjligt. Vi kan ändå inte sitta med 4 hkp-system i FM!!! Det är därför vi nu i förtid avvecklar fina hkp10.

  Dessutom bör Widman informera sig om hur det går för hkp16-systemet nu något år efter att vi lämnat Afghanistan. Finns nog mer bekymmer än vad du vill påskina.

  Tänk dig för vad du föreslår göra av mina skattepengar!

  SvaraRadera
 3. Gustav Wasa sa...

  Det är min övertygelse att ett luftburet ubåtsjaktsystem med bekämpningsförmåga ovillkorligen måste vara identiskt lika med ett system, som en till oss vänligt sinnad aktör redan framgångsrikt opererar.

  Det kommer inte duga med något som ska anpassas till svenska ledningssystem och dito filosofier i en handfull exemplar, även fast det innebär att rent svenska krav eftersätts.

  - Är det någon som tror att talet kring "Pooling-n'-Sharing" samt "Smart Defense" ger oss krigsduglig beprövad bekämpningsförmåga genom att begränsas till fredstida övningar inom ramen för NORDEFCO och Partnerskap för fred?

  (Danmark anskaffar Sea Hawk som FMS)

  SvaraRadera
 4. Vill bara påminna om att det var politiker som tvingade utvecklingsprojektet Hkp 14 på Försvarsmakten. FMV förordade en annan helikopter just för att Hkp 14 var ett utvecklingsprojekt. Vilka helikoptrar och flygplan som är bäst för FM är en otroligt komplex fråga som kräver heltid i systemet för att förstå. T.ex. så är det dyrt och inflexibelt att operera flera plattformar, av många anledningar. Sonar för svenska vatten är inget som går att köpa på hyllan. O.s.v. o.s.v.
  Vänligen styr med strategiska inriktningar och håll för godo att diskutera detaljer som kräver mer än att vara intresserad för att förstå. Genomförandegruppen har gjort nog med skada för en halv livstid och ett sådant debacle får absolut inte ske igen om vi ska vara rustade före 2030.

  SvaraRadera
 5. Allan! Lyssna på de som kan, öka (om möjligt) takten på införandet av hkp 14 istället. Seahawk är ett annat system än UH 60 Blackhawk. Vi kommer inte att få ett fungerande seahawksystem snabbare än hkp 14.

  SvaraRadera
 6. Gustav Wasa sa...

  Det finns en strategisk inriktning för HKP 14 också den kommande fyråriga försvarsbeslutsperioden:

  a) Bi-statisk ubåtsjaktförmåga i egenutvecklat taktiskt ledningssystem (TMS)

  b) TMS med Swing Role-förmåga mellan mark- respektive sjöoperativt uppdrag

  c) Lägre flyghöjd i högre hastighet än vad Sea Hawk har förmåga till

  d) Motköp/Juste Retour för hela kontrakterade belopp

  - Självklart kommer försvarsuppgörelsens försvarsgrupp mellan regeringen och restalliansen att göra allt i sin makt för att realisera ovanstående. Och om fyra år är det i nästa försvarsbeslut aktuellt att beställa ubåtsjakttorped och integration av denna i HKP 14:s TMS.

  SvaraRadera
 7. GustavVasa! När övade vi ubåtsjakt med Danmark senast? Danmark och Sverige har vad jag kan förstå väldigt olika kuster och därmed ganska olika behov i ubåtsjaktförmåga. Därmed förstår jag inte hur du kan dra slutsatsen att vi MÅSTE ha samma system som vår granne i sydväst.
  Sådana tankar om samverkan med våra kära grannländer har ju gått åt pipan förr genom åren, exempelvis ubåtar, sep(?) och Archer.

  SvaraRadera
 8. Allan!

  Först och främst vill jag ge dig en stor eloge för att du är en av få försvarspolitiker som är driven i de stora och små frågorna, och som har ett genuint intresse för svenskt försvar i allmänhet och svensk militär helikopterförmåga i synnerhet! Det behövs verkligen fler som du i utskottet!

  Däremot vill jag instämma i allt som FV-sergeanten redan har skrivit! Jag är rädd för att du faller i den klassiska fällan och sätter likhetstecken mellan UH60 och MH60, trots att skillnaderna i många fall är större än likheterna. Att så här sent in i matchen avbryta införandet av Hkp 14, och istället ominrikta mot MH60, garanterar att skapa fler problem än vad de löser.

  Vi bör verkligen inte se införandet av Hkp 16 som någon sorts normal- eller målbild!

  Det var ett unikum i världen. Dessutom har det resulterat i en enorm baksmälla för de förband som nu opererar 16-systemet. Det forcerade införandet skapade stora svallvågor som ännu inte har hanterats och som på lång sikt kommer att vara kännbara och påverka den dagliga verksamheten. Jag anar att du har fått dina dragningar av personer högt upp i organisationen, vilket kanske resulterat i att du inte har informerats om problemen på golvet. Kom gärna till Malmen och be att få samtala med tekniker, befälhavare och styrmän, så kommer nog en annan bild att målas upp.

  16-införandet var i grunden bra och nödvändigt för att snabbt stärka den markoperativa helikopterförmågan, men jag hoppas och tror att vi aldrig upprepar en sådan process. Särskilt inte i den redan hårt drabbade sjöoperativa verksamheten!


  Du skriver att Folkpartiet Liberalerna bedömer att ett snabbköp av MH60 är den snabbaste och billigaste vägen till fullgod svensk förmåga. Det uttalandet skulle jag verkligen vilja syna i sömmarna! Varför tror ni det? Vad baserar ni detta bedömandet på? Om MH60-beslut fattas idag, lär den vara delvis operativ över svenska jaktmarker först om ~2-3 år. Ungefär samtidigt som Hkp 14 är igång. En helikopter som vi redan har utbildat oss på, och som redan är betald! För att inte tala om de ofantliga resurser, ekonomiska, materiella och mänskliga, som lagts ner, och just nu läggs ner, i dess införande! Som yrkesman och skattebetalare blir jag förfärad när ni politiker tar magkänsla och spekulationer för sanningar. Lyssna på försvarsmaktens expertis!

  Allan, jag uppskattar att du brinner så för den svenska helikopterförmågan, men du måste förstå det som de flesta andra av oss redan har accepterat. Den svenska helikopterparken är satt för en överskådlig framtid. Alla korten är lagda! Det skedde enligt mig i två steg, dels när vi inte avbröt införandet av Hkp 14 runt 2008-2009, dels när Hkp 16 forcerades in. Istället för att lägga allas vår tid och energi på att upprepa det kaos som var/är 16-införandet, se nu istället till att lägga ert fokus på att bädda så bra som möjligt för Hkp 14! Och säkerställ att det blir 9+9 st 14E/14F, istället för ursprungsplanen 13+5!

  Vägen framåt är INTE att dra igång ännu en omorganisation och att införa ytterligare ett system! Det skulle FULLKOMLIGT krama musten ur Helikopterflottiljen och dess personal, som redan går på knäna, och i vissa fall på lårbenspiporna.

  Tack för ordet.

  /Herr Flax, Helikopter 16-pilot, yrkesofficer, försvarstwittrare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Flax och andra.

   När en stum skall återberätta skall vad en blind har beskrivit som verklighet för en döv, blir det ofta tyst.

   Vi får komma ihåg att Hkp14 var/är ett politiskt beslut som på sin tid, euforiskt hyllades till oanade höjder av politikerna själva.(jämför gärna med dagens försvarsöverenskommelse, där politikerna vet allt så mycket bättre än de militära experterna och överenskommelsen är något världsunikt i hela Sverige med tillhörande Skaraborg.)

   Hkp 14-ystemet var inget som FM ville ha.

   Tyvärr har dylika politiska beslut en tendens att gå käpprätt åt skogen. Dock kommer försvarsmakten, med rätt rekrytering, så småningom att falla in i hyllningskören.
   Vissa som står mitt i skiten har små valmöjligheter om man inte accepterar!

   Att det är skillnad på herr Flax verklighet och den som presenteras av de "militära experterna" i olika dokument, presentationer och bloggar är inget unikt.

   Enligt årsredovisningen går allt "i huvudsak enligt plan" och på de officiella bloggarna är all frid och fröjd. Mest fest, sång, grillparty och annan förströelse.

   Avslutningsvis vill jag bara påminna om att herr Widman är politiker och som sådan behöver man inte kunna veta, vilja veta eller förstå för att ha en bestämd attityd/åsikt, helt utan ansvar.

   SUCK!

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Det är absolut ingen tröst men jag kan upplysa herr Flax om att de är inte ensamma om att ha det jobbigt. Gemensamt med de flesta andra är dock att ni inte hörs:-(
   P.S.2. Jag skulle nog tyvärr räkna med en ny omorganisation inom en snar framtid. Denna veckan är ännu bara två dagar lång och jag har redan hört/sett "armeflyg" minst sju gånger:-))

   Radera
  2. Även om jag i grunden håller med i det som Herr Flax skriver kan jag ändå inte låta bli att oroas över att Hkp14 aldrig kommer att bli fullt operativ i ubåtsjaktrollen som det är tänkt. Risken är att systemet är så komplicerat att det helt enkelt inte är möjligt. Ser man på hur idiotiskt man designat vissa andra delar av Hkp14, som t.ex. de katastrofalt dåliga skjutvinklarna för kulsprutorna eller det faktum att winsh-vajern skrapar emot helikopterkroppen i vissa lägen så undrar man ju hur de ska lyckas få till de mer tekniskt komplicerade systemen.

   Jag tror och hoppas inte att så blir fallet men jag skulle inte bli särdeles förvånad om vi runt 2020-2022 ser tillbaka och önskar att vi lyssnat på AW när han ville avbryta Hkp14 2014-2015.

   Nåja, de flesta av oss lär väl få reda på facit vad det lider.

   Radera
 9. Varför alla dessa tweets. Varför tar ingen som vet bladet från munnen och säger som det är? Efter 12 månader i tweet värden vill man så mycket men tröttnar. Någon vet ju fakta, the real stuff! ta fram det nu och få till en förändring en gång för alla! Tiden är nu!

  SvaraRadera
 10. Att anskaffa "snabbt" via FMS bygger på att man köper en färdig amerikansk konfiguration "rakt av" - inga anpassningar.

  Den sonar som US Navy har på Seahawk kan man pinga hur mycket man vill med i Östersjön till ingen nytta, den sänder på fel frekvenser för Östersjön - eftersom den är framtagen för ubåtsjakt i stora oceaner.

  Skulle vi vilja byta till en sonar som fungerar i Östersjön - så är det inte något snabbt FMC case längre... Så glöm allt tal om snabbt användbara Seahawk!

  SvaraRadera
 11. Först måste man väl acceptera att anskaffningar av materiel borde vara en militär uppgift, och att vi borde ha ett budgetutrymme för det.

  Nu har ju alliansen fortsatt på S militördoktrin, som skulle kunna kallas ica/konsumdoktrinen, dvs politiken går ner och köper vad man har råd med från hyllan, när det finns utrymme i statsbudgeten.

  Eftersom Longtbortistandoktrinen innebar att försvaret av Sverige inte var nödvändigt, så fanns ju inget behov av att ta fram meteriel, för Östersjöförhållanden, och bräckt vatten är rätt unikt, salthalten är rätt lik Nordsjön och Danmark utanför Helsingborg, sedan avtar salthalten gradvis. det är hyfsat likt Öland Gotland, men redan vid Skärgårdshavet är det nya förhållanden, upp mot Gävle.

  Sedan är det det här med väder. Ute i övriga världen är det en rätt skarp edge, mellan land och hav, (divergens, konvergens tex) som påverkar vädret på speciella sätt, och väder är ju en lite faktor som kan påverka det mesta, vid pappersplanläggning av skarpa lägen, därför dog bla Lage Larsson och Co fram speciella modeller för skärgårdsväder, dvs man måste skilja på sjörapport, skärgårdsväder, kustväder (skarp linje) och landväder.

  Två exempel på att tex utrustning till plattformar ska anpassas till den miljö de är satta att verka i. Försvarssamarbete med Finland är bra, eftersom de har liknande geografiska förutsättningar, och det finns en del win-win på att både dela erfarenheter och materiel för både plattform och utrustning, eftersom det inte finns ett enda ställe i hela världen, med liknande förutsättningar, inte ens vågförhållanden liknar andra ställen.

  Det är nog så att det finns intressen i allt, och fördelar med olika systmen, det bästa vore väl om de aderton kunde bli fler, och att alla vore sjöoperativa. Om snillen spekulerar, och vi antar att det var ett spel, och att fem av aderton slås ut av någon anledning, utan att det går att förklara hur, tror någon då att FM inte på fem röda skulle kunna meka om en landkrabba, tuill en sjöbuse, om det bara fanns pryttlar och grejor lagrade, som inte hade demolerats?

  Hur svårt ska det vara, naturligtvis ska alla aderton, förberedas att vara sjöoperativa, så långt det bara går, det är tröskeleffekt, så att Fi inte säkert vet, hur många enheter som behöver slås ut före, för att kusten ska vara fri, att simma runt och äga våra vatten.

  Hur svårt kan det vara, att räkna på marginalkostnad, att göra rätt från start.

  och ja, åk till Malmen, inom lean kallas det gemba, i den branch S.W verkar heter det LPP (löses på plats) samt GSG (gåresågåre) dvs man fattar strategiska beslut, men djälvulen bor i detaljerha, så man måste vara ute på verkstadsgolvet, för att studera hur det fungerar på ritkigt, för att sedan begripa/inse, hur det är, p riktigt, när man sätter sina ramar och mål, och ger de som ska göra jobbet egen handlingsfrihet. Hoppa över vart enda högdjur, var enda säljare, var enda regeringsråd, ar enda usel polsakare, och prata med operativet, visst alla har sina (sär)intressen, men ärligt talat, finns det någon som kan bättre, är de som kan, intressen som rör det egna livet som insats, kan ju dessutom vara ett gott skäl som något.

  Slutsats: det kan ha funnits rimliga skäl att Sverige utvecklat vapensystem för våra egna behov, och sedan anpassat dem efter andras. Om vi ska köpa från hyllan från Ica/konsum, kan det finns rimliga skäl att anpassa andras system, till våra förnållanden, och.ökenhelikoptrar, ökenkängor och ökenuniformer fyller andra behov än Svenskt skärgårdsväder i november - mars, bara detta med is är ju lite "strange" rent av avvikande. 18 sjöoperativa eller omställbara helikoptrar skulle nog även vårt broderfolk i öst uppskatta mer, tex Sveriges förpliktelser avs Åland, än att ha 13 landkrabbor, i vart fall om vi ska kunna hjälpa varandra, så vad är marginalkostnaden? Finnarna kanske har svaret?
  GSG, så är det alltid, när det är skarpt, dvs laga efter läge.
  S.W

  SvaraRadera
 12. Vänner,

  Det var inte denna politiker som tvingade på FM Hkp 14. Det var denna politiker som slog sin panna blodig för att Hkp 4 inte skulle avvecklas.

  Någon skrev tidigt att SAAB skulle ta mycket betalt för integration av SH 60 i det svenska, marina systemet. Ja, det är nog sant, men hur mycket har samma bolag till dags dato debiterat för TMS (Tactical Mission System) i Hkp 14 utan att leverera ett resultat?

  Ja, f.d. Teaterdirektören, vi politiker ska naturligtvis ge fan i FM:s konkreta materielfrågor. Vår uppgift är ju bara att öppna på lädret. och det har vi gjort med konstaterandet att det blir inte så mycket pang för pengarna...

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Widman.

   Att ställa krav och avkräva ansvar är att bry sig om.
   När ingen bryr sig åt något håll blir det som det blivit.
   Att stå bredvid och höra andra i min organisation ljuga som borstbindare är också ett sätt att inte bry sig.
   Så länge vi har en styrning av verksamheten där enskilda personer och organisationer har egna agendor (som egentligen har väldigt lite med landets försvar att göra) så blir det tyvärr resultat därefter.
   När sedan själva "verksledningen" anpassas efter rådande politiska klimat bli det inte bättre.

   Att slå sin panna blodig beskrivs i dokumenten från FML som "I huvudsak går allt enligt plan".

   Att öppna på lädret menar du antagligen "de historiskt enorma satsningarna", under Alliansens tid som beskrivs av andra som en minskning av försvarets tilldelade medel med cirka 10 miljarder sedan 2000. Senaste "läderöppningen" innebär en minskning från dagens1.15% till under 1% av BNP 2020.

   Jag har dålig insyn men du får gärna upplysa mig om det finns någon styrning av vilka bänkar, kollegieblock, stolar, pennor, kopieringsmaskin eller när översyn av fordon m.m. skall göras från regeringens håll, inom någon annan statlig verksamhet?

   Avslutningsvis så kan man inte ens som politiker beställa en massa saker utan att betala för sig.
   Bara den lilla raden om att genomföra REMO, till aktuell hotbild, på samtliga strv 122 som återfinns i försvarsöverenskommelsen kostar mycket mer än något parti är villigt att skjuta till totalt fram till 2020.

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Jag skulle vilja se kalkylerna för de förslag ni var överens om i beredningen. Med de summor ni talat/talar om visar ni att ni inte ens är villiga att finansiera en tiondel av förslagen enligt mina "snälla" beräkningar.
   Jag kanske bara är "politiskt naiv" om jag förutsätter att ni var överens om finansieringen?

   Radera
  2. Pang för pengarna, sa Allan…

   I konsekvens med detta bör snarast möjligt den ineffektiva Maliinsatsen avbrytas.
   En enkel kostnadsnyttoanalys visar entydigt att det svenska styrkebidragets verkningsgrad inte kan förväntas bli annat än besvärande låg. Med verkningsgrad avses i detta fall den begränsade operativa effekt som, så länge styrkan saknar tillgång till luftburen MEDEVAC, förbandet förmår leverera fördelad per anslagen skattekrona.

   Därutöver tillkommer de påtagliga riskfaktorer som följer av att styrkans personal utgör tacksamma måltavlor för diverse i regionen förekommande insurgenter och terroristgrupperingar. Har UFöU verkligen på djupet analyserat i vilken omfattning det är försvarbart att låta utsätta svenska medborgare för dessa risker och de fatala konsekvenser de kan medföra – jag är skeptisk.

   Nej, omfördela istället de 660 000 000 kr vilka är anslagna för innevarande år, och de med hänsyn till den snabbt försämrade säkerhetssituationen i regionen betydligt högre belopp som kommer att bli aktuella kommande år, till åtgärder som substantiellt bidrar till att höja den invasionsförebyggande tröskeleffekten i det nationella försvaret.

   Ett exempel på åtgärder som definitivt ger mer pang för pengarna är uppbyggnaden av de förband regeringen föreslagit ska vara stationärt baserade på Gotland. Åtgärder som Försvarsmakten av lätt insedda skäl, bl.a. mot bakgrund av underfinansieringen av den försvarspolitiska propositionen, med emfas kommer hävda är icke producerbara.

   De ökenkamouflerade pansarterrängbilar och fältuniformer som på senare år massanskaffats på bekostnad av andra för försvarsförmågan kritiska materielsystem kan komma väl till pass såväl i Slite som på Sudret…

   Radera
  3. Hm.. i min nuvarande roll har jag vissa invändningar;-)

   Sidan 35 i årsredovisningen förklarar.
   "Kompetens- och konsulttjänster har ökat med 958 miljoner kronor som en följd av uppbyggnaden av camp i Mali, Genomförande Ledning och Beställning steg 2 (GLOB2) och uppdrag avseende materielnära tjänster."

   Du vill väl inte ta brödet från bordet på oss stackars konsulter:-))

   Av de cirka 8000 miljoner som gick till oss konsulter under 2014 var tio procent till ett företag som heter IBM!

   Vad kan resultatet av en "enkel kostnadsnyttoanalys" av årets NBG ge vid handen?
   Vägglössen på Gotland inräknade;-)

   SUCK!

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. ÖB anser fortfarande att försvaret av Gotland bäst genomförs från fastlandet!
   P.S.2 Det kan finnas lite kvarglömd ironi i texten!

   Radera
 13. Så sant Allan, att SAAB har bränt miljarder på TMS genom åren, rikskass. Men nog 17 måste det väl finnas ett resultat där inom kort?! Eller står man fortfarande långt ifrån? Det har varit tyst på den fronten väldigt länge nu,

  Hur som helst, 2 fel gör inte 1 rätt. Snälla, låt inte SAAB få chansen att sätta tänderna i ett nytt systemintegreringsprojekt på ytterligare ett sjöoperativt hkp-system...

  SvaraRadera
 14. Gustav Wasa sa...

  En försiktig riksdagsledamot lyssnar uppmärksamt till det fackmilitära rådet om att en satsning på ubåtsjakt skulle hota det svenska försvarets förmåga till att lösa krigstida uppgifter.

  - Att förändra HKP 14-projektets avvägning mellan mark- respektiv sjöoperativ förmåga mot Överbefälhavarens bestämda och offentligt uttryckta uppfattning vore utrerad detaljstyrning.

  Det går att argumentera för att därmed förtroendet mellan politiken och myndighetschef är förbrukat och att som konsekvens därav antingen denne omplaceras eller om så inte sker väljer att själv avgå i protest mot detaljstyrning av myndigheten utomstående.

  SvaraRadera
 15. "Genom att alla delar av TMS-systemet nu är kvalificerade kunde det kompletta systemet luftvärdighetsdeklareras. Saab har tidigare kvalificerat och levererat en delmängd av TMS, TTT-IM, till NHI. De första helikoptrarna som levererats till FMV innehöll denna delmängd av TMS. Under nästa år planeras de första leveranserna till kund av helikoptrar med komplett TTT/SAR/ASW-konfiguration." (Detta skrevs hösten 2014.)

  SvaraRadera
 16. Ansvar - är en bra ledningsprincip

  Politik går dessvärre ut på att undslippa ansvar, dex hålla sig undan media när det blåser, och framför allt inte ta itu med uppgifter som man inte är är säker på att vinna, och går något inte vägen, så skan man skylla från sig.

  Vi ser det redan, det har varit kaos efter valet, och de avgående partierna skäller som bandhundar, på en regeringe som just tagit över rodret, och på grund av "öppna hjärtan-talet" i praktiken skapat den eländigaste situationen för rikets styrning, sedan allmänna val infördes.

  Visserlige är det självpåtagen uyppgift, att bli regeringschef tillsammans med mp, men att utvärdera sossarna får komma, nu gäller dett hålla fast vi alliansens åtta år, så att de inte enkelt glider ur ansvaret. Visserligen har FöBer hoppat ur säcken och återuppstått som en informell "styrgrupp" - likväl sitt FM i det klister de sitter, som är inklistrat av tigigare 8 års försvarsministrar, (varav en fortfarande är pigg och allert via en PR-firma) samt nymoderaternas sakkunniga utskottsordföranden, samt naturligtvis finansdepartementet, som väl i praktiken ska benämnas för vad de är, ekonomichef för FMV och därmed logistik/materielchef för FM :-)

  Den nya försvarsgruppen kommer bara att kunna puffa problemen framåt, och sopa under mattan. Visst blir AW lite bespottad nu, eftersom han tar ansvar, vilket inte förekommer in0m svensk politik, studera alla moderaterna rokader, men fan trot, biland kan det löna sig att g mot strömmen, det kan förefalla vara idiotiskt, att inte stämma in i fårbräkandet, men någonting har hänt med Svensk journalistisk, och människor är ganska ickelinjära, när det väl uppstår lite paradigmskiften, så vänta och se.....S.W

  SvaraRadera
 17. Detta med ansvar, kan mycket väl komma att utkrävas på allvar, och då rinner faktiskt skit alltid uppåt. Så länge S sitter fast i skruvstädet med MP, så kan nymoderaterna, C + KD fortsätta tramsa och undanglida ansvar, men om det visar sig att det blir alltför besvärande, det det verkligen framgår hur mycket politiken, tex handlesminsitern, är knuten till utrikesminsitern, och hur detta är knutet till näringslivet, och FM samtidigt ska spara spara spara, så inser man att det inte går att sköta myndigheten, politiken styr inte FM för uppgiften den ska lösa, utan för att lösa uppgiften för finansen, att trolla ihop en budget som inte har gått ihop sedan 2008, eller varför inte 1998, och eftersom politiken inte kan erskänna detta, och militärer är som de är, och dessutum förväntas lyda blind, (icke sällan i egenintresse), så kan politiken styra och ställa precis hur de vill, problemen anhopas så klart i verkligheten, någonstans mellan kapten och överste, för komma ifråga för eklöv, måste man klara tramset, och det är en utbildning som sas försvarshögskolan ännu inte kommit in på, de högre ledningsfunktionerna, som sannolikt inte alltid är så militära, som de borde, eftersom egenskapen inte är önskvärd, när myndigheten ska springa i luften och trolla med knäna och utföra indiska reptrick, slinka än hi, än dit, och än i diket (lägga ner territorialförsvaret) och sedan slinka upp ur diket, efter att politiken sålt av allt, och samtidigt hela tiden hojta, vi gillar läget, framåt marsch.
  S.W

  SvaraRadera
 18. Kanske kunde någon förståsigpåare, helst någon som inte klarat eklövstestet :-) hålla en kurs för politiken, om vad skillnaden i fält är mellan kommandostyrning och uppdragsstyrning (typ manöverdoktrin), och ngt lite förklara på riktigt vad som händer med kommandostyrning, om fel kille sitter i toppen, (Josef). Adolf var mer lycksosam, så länge krigsmakten fick hålla kvar vid Moltke och sina operationer, på ngt märligt sätt började det petas i detaljer, när en politiker skulle börja operera, och det ska vi vara glada för idag. Ännu gladare ska vi vara att politiker inte kommit på att det är mer effektivt om de själva börjar operera patienter, kanske kan de jobbet bättre, eller politiker som ska bygga hus. Nä utöver att politikser ska finansiera verksamheten, via skatter (monopol på våld), så ska politiker tala om för medborgarna vad pengarna de samlar in, ska användas till, ute på myndigheterna, och vara tydliga där, då att det går att ställa myndigheten till ansvar från politiken, som sedan svarar inför Riksdagen, som svarar inför folket.

  Det kan vinnas en lit risk (med anl av DÖ) att politiken missat någon liten västentlig del av samhällskunskapsundervisningen, och inte riktigt insett att all makt utgår från folket, och att det är folkets tillgångar, arbete och liv, som de spelar kasino med, och spelar politiekn fel, så kommer ansvar att utkrävas, so oder so, och om bara politiken fattar galoppen, och utser rätt myndighetschefer och talar om för folket vad man vill (statsbudgeten) och vad man har för resurser (finansplanen) så kan man ge myndigheten lugn och ro.

  När politiken bygger ett eget regelsystem (RF) där inte ansvar går att utkräva så enkelt, och alla politiker använder statens resurser för det egna partiets bästa, tex lägger sig i myndigheternas operativ, på mer än ett sätt, men låtsas som att de inte gör det, så kommer förvaktningen att magplaska, och det är nog inte bara FM som är illa ute, nämnas kan polisväsendet, migrationsverket, AF, för att inte tala om Sveriges 290 kommuner, som detaljstyrs från politiken i Rosenbad, men låtsas att det råder självstyre, och då vill till slut väldigt få tänkande människor arbeta med vare sig politik eller på en myndighet. Våra domstolar har gått hyfsat fria från klåfingrarna, och går delvis att jämföra med F, eftersom utbildningstiden för att tillhöra den högsta kasten som justitieråd ligger på ungefär samma tid som den för eklöven. Dvs konservativt, och svårt att spela in sin polare på, men gissa vad politiken försökt, så vi ska vara tacksamma, att det ännu tar tid att få sina eklöv, eller få bli råd och fru Justitia och inte regeringsråd. Då kan systemet klara av först en Persson och sedan en Reinfeldt, utan att allt bombas tillbaka till stenåldern.

  Tipset är väl att bjuda in alla journalister till en heldag på HK,och tala om hur det fungerar, och lägga upp alla order (beställningar) och kontraorder, från politiken,och sedan tala om att varje beställning har en prislapp, som FM talat om, och sedan en prislapp för att avveckla, och följa en ny, kontraorder, (beställning) från politiken. S.W

  SvaraRadera
 19. Nu har, efter alla haverier som uppdagats, politiken, dvs den informella försvarsgruppen som inte sorterar in under Rikdagen, (det gör utskottet), inte under Regeringen (det gör FöBer) inte under DÖ, eftersom fp inte är med på försvarsDÖ :-9 utan under försvarsminstern personligen, och så har de beställt en massa nya godispåsar, och inte betalt de som de redan beställt, och kanske kanske, om ÖB via sin senaste redovisning går igen alla beställningar, krona för krona, och sätter in det i ett tidspersektiv sedan 2002, för att vara rättvisa (och få med mps ansvar), så kanske det famgår att det är någon inom politiken som inte kan räkna, då kan major Bjärklund dra flumskolekortet, och så kommer alla kasta sig över honom som vargar, där Bjärklund då ska förklara sig, säger han, ursäkt, jag menade inte flumskola, utan flumpolitik, och jag är medskyldig, jag har försökt att inte flumma, och blivit rätt mobbad som ordningsminster, så nu ändrar jag stil, jag vill bli accepterad av fårflocken, och också börja flumma, så kan kanske fp gå med på försvarsuppgörelsen, eftersom fom nu och i framtiden kan strunta i de fyra räknesätten, lets go crazy.

  Vi lever ju i den bästa av världar, och det löser sig i framtiden, kanske redan 2040 genom luftsförsvars-utredningens resoluta och handfasta försorg, om 25 år sitter jag dessutom på hemmet, och får min blöja skannad av en dator som tar hand om det mesta. Ironi fungerade efter Zunamin i Lissabon, och fungerar även nu.

  När man tydliggöra och utkräver ansvar (transoperesen) så brukar det fungera med befogenheter och roller, och när det inte fungerar med kunskap högst upp, tex i utskottet, eller ännu värre, om utskotten befolkas av marionetter, så att ansvaret inte är tydligt, att det ligger ett steg uppåt, hos regenten själv, då blir det precis som Bulgakov beskriver i M&M, när Djälvulen dyker ner i Moskvas kulturliv, och ansvarsfrågan vrids och vänds till det yttersta, avs dialogen mellan Jesus och Pilatus.
  När ledningen inte fungerar, så kommer den snabbt att göra sig av med det som fungerar, eftersom om det fungerade, så skulle det hota vad som inte fungerade, Stalin räddades för övrigt av Zukov, till slut, även om han också var en galning, men kanske inte fullt så galen, när jobbet var klart, så rök så klart Zukov all världens väg. S.W

  SvaraRadera
 20. Som sagt, Svd är pigga som fan, och det är inte få inom näringslivet som är skitsura över att den gamla högertidningen mobbar skogsindustrin, (som alliansregeringen sålde av 92,93), och mobbar detta med alla hittepåpengar, eller att bostadsfrågan är lite finansiellt skakig, och nu kanske även försvaret, ger sig bara DN in i striden, med Calmfors i spetsen, så blir det bra, en attack avs ekonomi, och en avs politisk och kognitivt ansvar.
  Hoppas nu bara att de även granskar PR-byråer och ministrar, och vilka som betalar och hur det fungerar hot och dit, kanske kan då försvaret börja fungera igen, om det går att utkräva ansvar, för vart våra skattepengar försvinner. och det är i allt väsentligt inte militärerna som snyltar, och politiken, utan att det går att utkräva ansvar, eftersom beställarna är inkompetenta, men sas sitter på syltburkarna. Follow the money. Flickorna får vänta. S.W

  SvaraRadera
 21. Dessutom är det brottom, det såg man på kroppsspråket på fr Fri igår, hon var så upphetsad att man kände hettan genom rutan. Vilken glöd. Jäntorna har väl kommit fram till något stort, dvs att de inte vågar vänta till 2018, och valet då, för kalkylen ser inte alldeles bra ut för AKB, att ta efter Reinfeldt med DÖ som instrument att hantera opinion och partigängare, så ho har väl köpts sig lejd med Skåne på ngt smart sätt :-)

  och detta påverkar väl försvaret?
  För om det nu ser ut att bli magplast för nya M 2018, så kan de siffror de har nu vara bättre att utgå för AKB och fr Fri, eftersom AKB trots allt ärvt hyfsade siffror historiskt.

  Ett misstroende innebär att hon tar över i halvtid, och den manövern har hon erfarenhet av, kanske 1993? Det kan Staffan Sahlén sannolikt redogöra för.

  men för småborgarna är ett nyval att föredra, det kan ju inte gå fel, S har mp och Romson att dra på, och det kommer att återströmma en del väljare till borgerligheten, eftersom detta med migration och kommunaldumpingen sas avstigmatiserat frågan inom journalistiken, och när Sven-Otto ger sig in branchen, blir det ju legitimt för vänsterlagda journalsiter att skildra vad det är, profit på fattigdom och elände.

  Så ett nyval, som hålls sept - nov 2016 är nog bra timing, såvitt inte ekonomin spårar ur, får då kommer det att vänta.
  Dvs efter moderatkongressen och övrriga partiers nödvändiga interna omorienterin, som nog tidigast kan vara klara 2016, så kan man faktiskt sparka in ett nyvfal, eftersom väljarna är trötta på mp, och tom kanske ser V+Fi som en räddande ängel, vänsterväljare alltså.

  KD bör gå framåt, Fp defitivit, Fr Fri har spottat upp sig rejält, och verkar ha blivit vuxen (konkret) och då behöver nog inte AKB göra så mycket, mer än att försöka gå runt och hma lite, och säga ngt om ansvar, anfäkta, anamma och regera.Reinfeldt skriver en oväntat mogen och öppenhjärtlig bok, om vad som var + och - med att vara HSB den andre, och SD kan kanske begränsas till 15%
  Ja, ha, alliansen, om de nu ska ha kvar det namnet... eller gå tillbaka till mer tradionella "en borgerlige regering" och före man bildat regering är man fyra parier med ett gemensamt program, där man redovisar vad man tycker olika för väljarna före valet, och ler och säger, just det kära journalister, vi tycker olika, tom om försvaret, och eftersom vi lever i en demokrati, så tänkte vi låta väljara avgöra detta, och det av de fyra borgerliga partieras probram de tycker bästa om, kommer det att rösta på, och sedan löser vi detta vid regeringsbildningen, så att väljarnas vilja får utslag, att smussla, kommer bara slå tillbaka, se på valet 2014, ingen visste vad de röstade på, mer än öppna hjärtan, och då åkte Jimmy upp som en utbränd raket.

  Så ska det bli nåot med försvaret, så är det nog ganska brottom med en ordentlig utredning, så att inte Wallmark och Co och naturligtvis Tilgfors, för enkelt kan komma tillbaka till köttgrytorna, och fortsätta vanstyret. Detta kan inte rätas upp med nuvarande försvarsgrupp, då kommer haveriet accelerera bortom 2022, och dessutom kommer detta påverka pågående säkerhetspolitiska utredning, so oder so, eftersom ett extraval 2016, inför 2017, kommer att
  sätta nytt ljus på nato, och då kommer det hända mycket med Putte, och det kan bli spännande i försvarsgruppen, som har det informella ansvaret, jämte så klart statsministerns officiella formella ansvar med sin vice som klippa och stötta. Den där utredningen kommer att bli kalasbra :-) Om borättspriserna i Stockholm fortsätter lite till, innan de faller, och visitkorten ryker, så kan det se mörkt ut på avbytarbänkarna inom mp :-)
  Ja, jävlar, vad kroppsspråk kan avslöja mycket. S.W

  SvaraRadera
 22. Utvecklar man det där som Lagersten skriver om, och fnular in det i något som skulle kunna likan en Norton/Kaplan-modell

  Så blir det ungefär så här:

  A. Policynivå

  0. De olika partierna spridda (ibland köpta) uppfattningar
  1. Regeringsförklaring/utrikes pol.deklaration

  2. Vad som framkommer i utrikesnämnden

  3. Statsbudgeten (där FM mål fastställs för utg omr. 6)
  (här grasserar tyvärr partipolitiska psyopstroll som rent språkligt anpassar målen, eller grist på mål efter vad som blir över när andra viktigare utgiftsområden tagit sitt :-)

  4. Försvarsmaktens egen (uttalde) uppfattning
  som kan brytas ner i följande nivåer:
  Mision
  Vision
  Values

  Tyvärr har vision och värdegrund tagit över allt, både FM och politiken (de policyprofessionella) eftersom detta bara genererar pengaflöden mellan PR-byråer och inte löser något realt, och inget annat land än Sverige tycks kunna ta vision och values längre, och sas helt glömma kärnan

  Uppdraget - missionen
  Det är den som Lagersten talar om, det är uppdraget, hur det är utformat och hur det utförs som ska vara centralt, och långsitkgit är relevant - vad väljarna egentligen efterfrågar/uppskattar.

  Om nu bara uppdraget får vara i centrum, så kan vision och värdegrund vara en god hjälp, men om uppdraget, (missionen) kommer bort, och det reala ska täckas med värderingar och visioner (icke definierade mål), så börjar alla cykla i luften, och det blir lite Alice i underlandet, gud nåde den som sägar att kejsaren är naken, får gå tillbaka till gå, ev via fängelse, exempel här är hur politiken jagade anonyma bloggare för några år sedan, RK styrdes för mycket av de policyprofessionella, och där gillar man fakta och mission. S.W

  SvaraRadera
 23. 2. Så uppdraget måste vara i centrum:

  Uppdrag är oftast något man ska göra, och göromål är alltid verb, så uppdragsbeskrivningar utgår från verb, och inte adjektiv (Vad som i grunden skiljer verklighet från illusion)

  Värderingarna är adjektiv, som får oss att tro på något, och fyller oss med hopp/vrede, medan verben talar om vad vi ska göra, nu eller i framtiden, man skiljer på följande

  Ska/vill <-> Ska/vill inte
  Borde <-> borde inte
  Måste <-> måste inte

  Rensa bort alla borden, och gå över till
  ska (måste eller vill) och sätt sedan tempus,
  jag ska simma i morgon, jag måste hämta barnen på förskola idag, jag vill ligga med miljöpartiet.

  Vill vi eller måste vi gå med i nato,
  centralt, för att kunna kommunicera.

  Måste vi gå med, så kan vi sluta diskussionen, då är det en plikt. Måste vi inte, så återstår vill eller vill inte - gå med i nato.

  Ska man gå med i nato, så måste man vilja, och då måste man ha S med sig, annars gör de partipolitik, av saken, och struntar i sakfrågan. Det lustiga är att nya M inte ville gå med i nato, förrän efter de förlorade valet, och då måste vi inte gå med i nato, för om vi varit tvungna enl M, skulle de väl ha talat om det? Så nu vet vi att Nya M tyckte att vi borde gå med i nato, eftesom vi avrustat vårt försvar, men då talar de inte om det, eftersom väljarna inte "tillkännagivits" avrustningen, förrän det visade sig att vi i praktiken måste, eftersom vi inte har något val, eftersom första persson och sedan Reinfeldt anammat mp synsätt, eftersom just denna fråga jämte migration, varit mps kabinettsfrågor, och ingen har brytt sig. S.W

  SvaraRadera
 24. 3. Uppdragens genomförande är över tid (universellt):

  Vill (borde) eller måste vi ha följande
  enheter och förmågor:

  Armé
  Marin (flotta + kust-truppslag)
  Flygvapen

  Underrättelser
  Samband/ledning
  Logistik
  Materielframställning/produktion
  Utbildning
  Sjukvård

  Ta ubåtsjakt, vi måste inte ha ubåtsjakt, eftersom vi inte har någon, frågan är om vi vill ha ubåtsjakt, och om politiken vill det, så ska vi väl ha det, och beställa detta. Annars är det borde, och borde fungerar inte ens på dagis.

  Så det mest intressanta avs Calmfors förslag om en utredning, fick väljarna från 2002 och framåt reda på att politiken ansåg att Sverige dels inte måste ha ovan, och heller inte ville ha ovan, och att politiken utöver detta dessutom varken var tvungen eller ville ha något civilförsvar. Istället fick vi ett värdegrundsbaserat försvar, som inte kan lösa de uppgifter vi vill att de ska lösa, när vi måste, för blir man anfallen måste man försvara sig.

  Många företag anlitar tex managementkonsulter, för att lösa problem, och så jobbar och jobbar de, med produktion och logistik, ända tills de kommer på att det inte är produktion och logistik som styr logistik och produktion, det är försäljningschefen som styr VD (och vd vill inte erkänna det), och så kommer skumma beslut från VD om produktion och logistik, förankrade i styrelsen,
  som är tvärt om vad FoU, produktion och logistik anser fungerar, för att produktion och logistik ska fungera, så att man har något att sälja :-) Visst ska det vara ett kundperspektiv, men ibland vet tex logistik och produktion bättre - än vad kunden vet, kunden styr man med känslor och förnuft, och bäst är när det förenas, men man kan komma väldigt långt utan förnuft, och bara styra med känslor. S.W

  SvaraRadera
 25. Så den som formulerar uppdraget, ska i en operativt organisation, kunna något om vad man förväntas kunna, från Fis sida, uppdraget ska alltså formuleras från konkurrentens synvinkel, för att vara trovärdigt. Det har väldigt lite med känslor hos folket att göra, om något som det dessutom inte är insatta i, utöver statsministerns och utrikesministerns tal, här tänker man lite på Reinfelts egna underrättelsekällor, som gick stick i stäv med myndigheternas - där ställdes allt på sin spets, den som har rätt i stunden är makten, det som är rätt på riktigt, är verkligheten, som över tid inte är lika rätt att manipulera.
  Raseras ett förtroende, tar det tid att bygga upp,

  V har haft 0 förtroende, som går i rätt riktning

  S har problem, dels efter Juholt/Leni, dels efter Persson säkerhetspolitiska arv, dels pga av att S inte gjort upp med Sveriges dubbla säkerhetspolitik, en för verkligheten, som var hemlig, och en för folket, som var hemkokt.

  mp här är problemet att de haft för mycket att säga till om, och kammat hem poäng som goda, men där deras inverkan/ansvar, kanske inte kommit fram, FM verkar vara en myket stor käpphäst, och då ska detta fram bättre.

  C har tappat helt, eftersom man inte har någon uppfattning längre, mer än reaktivt nymoderat.

  KD inte mycket att säga, varken bu eller bä, FM har inte varit deras grej.

  Fps trovärdighet är inte idealistisk, mest pga av alliansens konstruktion, som sas gör ett stort partis käpphästar till ett kollektivt regeringsansvar, trots att det bara finns en regeringschef, en finansminister, en utrikesminister, en försvarsminister, en justitieminister, en biståndsminister, en migrationsminister och en handelsminister, dvs samtliga nymoderata statsråd. Vljarna köpte grisen i säcken och trodde inte att moderaterna skulle lägga sig till vänster om S och i samma fåra som mp, av taktiska skäl, och detta kommunicerades inte i valet 2010, och fp började mullra lite inför Almedalen, men det räckte inte, eftersom försvarsfrågan ansågs vara "ute"

  Fis trovärdighet är väl på minus, men går hem hos idealisterna, så det kan mycket väl bli så att Fi blir det nya mp, avs nedrustning, och vänsterpartiet gör upp med svampmaffian en gång för alla och accepterar verkligheten, det är bättre att ha ett eget försvar och egen rådighet, än att vara med i nato, och beroende av andra, företrädesvis Washington, och den debatten vill man ju höra även inom vänstersossarna. S.W

  SvaraRadera
 26. Här finns lärdomar att göra, för små partier, inför nästa toppförsök, det finns inget som säger att bara för att en schlingmansk nymoderat lurat skjortan av väljarna, så ska de få fortsätta med detta, den där inre loljaliteten inom alliansen är helt förödande för nationen, och även för demokratin, som är ett ett medel, inte ett mål.

  men kanske på väg att klarna, ingen lätt roll i alliansen, efter att m kickade Odenberg, och CB sas täckte upp avs trovärdig säkerhetspolitik, men även CB satt ju på nåder, det är regeringschefen som bestämmer.

  Nya M, ja vad ska man säga, lägre trovärdighet än S och det säger det mesta, och sannolikt kommer det att blir värre, eftersom man gjort upp i försvar-sDö-gruppen, med mp.

  Om nu politiken kommer på att FM inte behövs, så kmmer naturligtvis politiken omedelbart suboptimera om FM, till något som ger mer nytta, för vad politiken anser gynnar det egna partiets möjligheter att vinna framgång, (vi bortser här från korruption, utan utgår från att partiernas finansiärer har ett regelrätt intresse att påverka politiken i medborgarnas intressen)

  SvaraRadera
 27. ähum, mission vision values,

  om man då alltså lyckas formulera mål för statsmaktens ansvar inför folket, tex att skydda territoriet och försäkra förnödenheter, vid kris/fara och kanske lite lag och ordning, och lite social trygghet, så ,man slipper bli rånad, eller lurad som pensionär, och kanske tom en liten pension, i samband med att man får en medalj för lång och trogen tjänst, att leverera skatt till staten, så ska ju dessa mål spegla uppdraget, statsmaktens likväl som försvarsmaktens. Så klarar man bara av detta, att formulera

  Jag SKA kunna bedriva ubåtsjakt i morgon, om jag måste, för att plikten (uppdraget) kallar, eftersom det simmar runt en massa blå gubbar under ytan, som förbereder styggheter, så ska jag bara försäkra mig om att jag verkligen kan det.

  Det är nu det jobbiga kommer, uppdrag, vision och värdegrund (tex vi måste kunna försvara våra demokratiska rättigheter....notera adjektivet demokratisk, som är väldigt vikigt, eftersom vi inte gillar diktaturer, och har man bara den värdegrunden, och anmärker ord, så ska man rimligen stå upp för utsagan, jag är beredd att försvara våra demokratiska rättigheter med mitt liv, annars blir det som Aus-Witch, den där hemska häxan), och vill man inte försvara sin demokrati, utan bara ställa till fanstyg, och ta sig till toppen med en massa finfina tomma ord, så är man inte trovärdigt, tom skenhelig, och då är frågan om vi väljare och våra granskande journalister gör vårt jobb, för vår demokrati, som vi defacto inte verkar bry oss om, eftersom vi verkar strunta i vad politiken faktiskt omsätter till verkstad, av alla sin uttalade godhet.

  Ok, Norton Kaplan, balanserad målstyrning, vilka mål?
  verksamhetens eller statsbudgetens, det finns goda skäl att tro att vår statsmakt lite missade Norton/Kaplan, och hoppade direkt på ekonomisk målstyrning, ungeför som i Sovjetunionen, men finansdepartementet glömde tala om sina femårsplaner, för alla kronor är så klart redan intecknade, krona för krona, finansen vet våra intäkter, och det vi inte få in, måste vi sälja av något för, eller låna på kapitalmarknaden, dvs av Riksgälden, som lånar upp av medborgarna eller av finansmarknaderna.

  Så man måste sätta balanserade mål, och här kommer väl Lagersten lite närmare: S.W

  SvaraRadera
 28. Målkategorier för mänskliga målkategorier

  1 Folket, uppdragsgivaren, (folkförankringen tex)

  2. Politiken, vllka mål har politiken, som inte väljarna får reda på, eftesom försvaret är så förknippat med säkerhets- och utrikespolitik.

  3. FML vilka mål har gökarna som skaffat sig eklöv

  4. Försvarsmaktens kärna (man ska absolut inte säga medarbetare, möjligen personal om de civila, övriga är officerare/befäl/soldater eller värnpliktiga.

  5. frivilligorganisationer och Hemvärn, den verkliga kärnan, numera.

  Det blir fem mänskliga målkategorier, och viktigast är uppdragsgivaren, folket, vd vill folket, oavsätt partigängarnas och de professionaliseras riggade opiniopnsundersökningar, här duger möjligen SCB, om de skulle få uppdraget, att från RTB-registret, årligen sammanställa en folkets uppfattning, utifrån en väl avgränsad idiotenkel frågeställning, vad förväntar de sig av försvarsmakten, och civilförsvaret, det kostar FM eller RK ca 500.000 kr eller kanske en miljon, dvs långt under en löjlig värdegrundsanalys, att genomföra, så vet sedan politiken vad FM ska göra, direkt från uppdragsgivaren, och jag skulle fasiken kunna beställa en undersöknuing själv och formulera frågorna, (offentligt på denna blogg) så att det går fortare, för politiken, se så, bara att åka förbi Örebro och SCB efter malmen, och ställa frågan, sossarha kommer inte få ändan ur vagnen, inte mp, och sedan kan fp ha en undersökning att stödja sig på, så slipper vi sedan för all framtod detta med Longtbotistan, det skulle bli e sådan bra fråga :-)

  Om du (medborgaren) skulle värdera och prioritera vad Försvarsmakten ska göra vid resursbrist, svara på en skala från ett till sex vad du tycker är vikigast:

  A Försvaret av hela Sverige
  B Försvaret av Stockholm eller Göteborg i en vecka
  C Bistå våra grannar om de behöver hjälp med försvar
  D huvudspelare i EUs stidsgrupper
  E Agera ute i världen under FN-mandat

  Du får sammanlagt fördela max 15 poäng på de fem alternativen.

  Scenario
  Svenska Freds 1 över lag

  mps jetset i Stockholm 1 på allt utom E som får 3

  F! 1 utom D=6, Juncker betalar :-)

  V A=6 D=1 resten 3or

  S A=5, B=2, C=3, D=3, E=2

  C A=6, B=1, C=4, D=2, E=2

  Kd A=4, B=1, C=4, D=2, E=4

  Fp (Björklund) A=4, B=2, C=3, D=4, E=2
  Fp (Luf+ Olsson) A=1, B=1, C=1, D=6, E=6

  NyM A=1, B=2, C=2, D=6, E=4

  M samlingsP A=6, B=1, C=3, D=3, E=2

  SD Se M samling

  S.W

  SvaraRadera
 29. Jo, det krävs kanske 1 frågor, av den typen, så turar man mellan vad folket vill och vad FML vill, ocn det är ganska sannolikt att FML kommer hamna hyfsat nära folket, i de partigrupperingar som återfinns inom gammelmoderater, SD, FP och kanske KD och C, och S kommer väl lite nära,

  Jepp, då ska man bara jämföra med personalen under FML och med värnpliktiga kvarvarande kullar, samt frivilliga, det kommer sluta bra för alla,utom för polititiken, eftersom man vid en undersökning av detta slag, givetvis gör som Skipper, och efterfrågar partipolitikens kollektiva uppfattning, och så kan man krydda med kvinnoförbundet, ungdomsförbundet, de troende och de bokstavssexuella, då blir partiförankringen tydligare.

  Nåväl, mänskliga målkategorier, målmodellen behöver även omänskliga (icke individulla målkategorier:

  1 Ekonomi

  2. Försvarsmateriel (produkt och produktion)

  3. Organisation

  4. FoU,

  5. Process (Verkan - uppgift)

  Jo, det blev fem + fem målkategorier,

  sedan sätter man mål (smarta), så att man slipper tempus, att det borde kunna åstadkommas 2022, och sedan kokar allt ner till en ganska enkel måltablå, och så spikar man KPI och EWI (som är hemliga annars fungerar inte målstyrning eftersom människan är ett så systemsmart och bedrägligt lite djur, som tom lurar sig själv, och sedan är det väl bara att resturssätta för politiken, så vet medborgarna att ingen slarvar, ingen fuskar, ingen är betald vid sidan om, och så kan vi sova gott om natten, och önksa våra barn lycka till inför framtiden, det kan vi inte nu, pga politikens fullständiga sammanbrott, avs vad det är de har för uppdrag, och vem det är som betalar politikens löner. Inget ont om AKB, men hon har trippat på i Reinfeldts spår, och ska nästa borgerliga regering, eller för den del ädelsocialdemokratiska, utan svampinfektioner, fungera, så måste de ruska om i grunden, och det kan nog tyvärr bara ske genom SD, och det är därför demokrati är så bra, SD är "onda" med de gör inget, för de är på ett övergripande plan goda, eftersom de är ett symptom, på att de "goda" inte gjort jobbet, och faktiskt är lite onda.

  Nä, nu får det vara nog, snart kanske några går samman och hjälper SD med familjepolitiken, eftersom KD totalt misslyckades med den (läs Zaremba) under 8 år, och det är fasiken lika illa som försvaret, så det finns många hemläxor, och tyvärr ändras inget för att man vill, utan för de måste, och det kan vi tacka Jimmy för, hur absurt det än är, så är det bara under hot (våld) som människan tycks vara berädd att ändra på sitt beteende. S.W

  PS: Jo, när man satt sina mål, i sina kategorier, så ska man så klart följa upp (command & controll), det är en annan femma, och är kunde Riksreviosnen bli ännu bättre.
  DS

  SvaraRadera
 30. För övrigt är detta med egenintresse (liberalism) och allmänintresse (socialism eller nationalism) inga konstigheter, det blir bara konstigt om man låtsas som att det inte finns en motsättning, eller när någon "god" koryfé agerar i egenintresse, under fel flagg, det att man för miljö, och skaffar sitt mandat för det, men egentligen driver hela andra frågor. Så detta med karantän och PR-byråer är svåra saker. MÄnnsikor som kan tillföra något, efter avslutad karriär, tex som försvarsminister eller ÖB eller statsminister, ska inte nödvändigtvis sitta på avbytarbänken. Nu för tiden, med den livsstil vi har, så ar toppgubbarna rätt stora lån, och ett rätt så vidlyftigt leverne, varför de inte har råd att göra som Erlander, Fälldin eller Carlsson, stilla dra sig tillbaka och bidra internt, utan att dra in kosing, för att inte tappa sina sociala pinnhål.

  Så bara för att man inför karantän, så kommer man inte runt problemet, behovet av pengar, och industrins behov av att komma åt kompetens, och köpa sig närmare beställaren. S.W

  SvaraRadera
 31. Lösningen måste vara transperesens, dvs alla PR-/konsultbyråer som anställer (likt JKL) f.d toppar från staten, eller företag som startas som eget bolag som In General, eller PR-byråer där ne minister blir partner, som Tolgfors, måste redovisa öppet samtliga uppdragsgivare, de anlitar. Så att reviosnen sedan via LOU och OSL kan kontrollera pengaflöden mellan statens upphandlingar och företagen, och se vilka underhandskontkater som föregick affären. Syrén är väl värd var enda krona har debiterar, så länge som han redovisar uppdragsgivarna. Skattemyndigheten har ju redan bemyndigande, dvs att begära revision, tex begära in alla bokföring av Syrén, och då blir sas intäkterna transperenta, så att var enda grävande journalist kan kontrollera + naturligtvis Riksrevisionen, eller en åklagare, om misstanke om muta/bestickning föreligger.

  För att värna demokratin, och för att förhindra en glidande skala avseende korruptionsbegreppet, var gränserna går, så ska naturligtvis alla papper på bordet. Problemet är väl då att PR-byråerna "goes international" och inte är registrerade i Sverige, men bedriver företaget näringsverksamhet i Sverige, med Svenska företag, så borde det vara en självklarhet, att alla ex-toppchefer och politiker ser det som ett självändamål, att redovisa sina affärskontakter, för då kan de nämligen göra riktig nytta, om de inte behöver smyga och låtsas som att de inte har fingrarna i syltburken. S.W

  SvaraRadera
 32. Den kunskap Syrén sitter på, är naturligtvis om inte ovärderlig, så i vart fall fundamental, och förför ska man behöva smyga med det, det är ju bra med kunskap och erfarenhet, problemet är ju bara att om man varit högsta chef, så brukar efterträdarna inte vara så tacksamma för goda råd, i synnerhet inte om det varit regeringsskifte, så naturligtvis måste man börja arbeta för andra sidan, men gör det då öppet, alltså, öppet med redovisningen, hur mycket pengar, och vad är uppdraget?

  Det gälller alla former av upphandlingar, och i takt med att staten lägger ut allt mer myndighetsutövning på entreprenad, så privatiseras sas statens kärnuppgifter, och den största skandalen av alla är att inte OSL gäller. Så lägger en monumental inkompetent sossekommun ut tex ut centrala uppdrag för skola, vård och social omsorg, inkl flykingmottagnung, till näringslivet, till lägsta pris, så har avnämarna, (kunderna) dvs skattebetalarna inte rätt att begära ut handlingar, och tex skolinspektionen har ingen övervakningsskyldighet, det har sossekommunen själv, som inte är ett dugg intresserad av att kontrollera om uppdraget utförs korrekt, och varken media eller skattebetalare får ut ett enda papper, så invaggas vi att vi lever in den bästa av demokratiska världar, där själva fundamentet för demokratin, transperensen, är bortsåld, och ansvaret för granskning, ligger på den som medvetet gjort en halvskum affär, det håller naturigtvis inte, och det ligger i marknadsekonomins intresse, att komma till rätta med detta, för annars kommer det gå ännu mer åt helvete, och snart börjar SD med en kampanj om offentlig förvaltning och driver Rothsteinfrågor, och då kommer i vart fall undertecknad att skåla, demokratin fungerar, och den är väl värd att försvara, annars blir det som för Putte, och han har ett helvete, med alla han ska gengälda. S.W

  SvaraRadera
 33. Är det offentliga handlingar, vem tex förre ÖB anlitas av, när så framgår ju av fakturadatum sammanhanget, och även om fakturorna splittas upp, så kommer pengarna ändå att spåras i fråga om samlad summa, inom låt säga ett bokföringsår. Med tydliga regler avs redovisning, kan man vända på frågan, och sas låta transperensen påverka i öppen riktning, istället för dold.

  Då kan konkurrenterna se vem som anlitar vem. Med tanke på hur många mutskandaler som Svenska företag varit inblandade i internationellt, så är det väl inget märkligt med att säga att Svenska och internationella företag gör precis allt de kan, för att komma över kontrakt, dvs skattebetalarnas pengar, och köper in den kompetens de behöver, svart eller vitt, och accepterar vi bara hur det faktiskt fungerar, så kanske vi kan sluta hymla. Staten har överfört det mesta av all kompetens till marknaden, och har inte alltid så mycket kompetens kvar själv, det kan magiskt nog tom vara bra för staten, om en sådan underrättelseman som Syrén, som sitter inne på hemligheter om det mesta, och hur det internationella vapenindustrin fungerar,i synnerhet inom EU, fortfarande kan arbeta med sitt arbete, utan att behöva skämmas eller smyga, och det behöver han inte, om det är tillåtet, så länge han redovisar från vem intäkterna kommer. Bara det att säga att han bara har Svenska uppdragsgivare är skumt, varför är det centralt....

  En utländsk intressent, kan väl gå via ett Svenskt företag, så får man sina intäkter direkt från Saab, är det väl en sak, och får han sina intäkter från Svenska PR-byråer, som i sin tur anlitas av någon annan, så framgår i vart fall det, och då kommer den där skumma bulvanmarknaden att sanera sig, i vart fall något. För övrigt är det en smal sak att begära ut var enda faktura från en myndighet, inkl Säpo, FRA :-) och så turar man in allt in en grafdatabas, och kör mot alla företag på bolagsverket, så ser man:
  datum
  pengamängd
  mottagare - sändare
  ägare, styrelse, revisor
  i varje led, så det är ingen direkt raketforskning, med intressentanalyser, det intreessanta är mer att kunskapen för detta, är 0 och zero hos myndigheterna, och stor hos konkurrenter, som inte fick upphandlingen, och på så vis antar jag att det är bra med marknadsekonomi, staten som har monopol., på medborgarnas pengar, har inget som helst intresse av att själv gå till grunden med problemet, pga partierna koppling till PR-branschen, man kommer sas åt politiken, de som ska normera mot korruption, via de de konkurrenter, som inte levererat produkten, i samma förpackning, som den som vann, och upphandlingen av helikoptrar för Kustbevakningen, visar väl lite åt var det börjar luta i vårt land, detta med upphandlingar är bara på låtsas,och när uppenbarata brott uppdagas, så bryr sig ingen, eftersom det inte finns någon ansvarig, och finns det det, så säger personen hoppsan, det var inte bra, men det var inte jag, och mina uppdragsgivare, politiken, som stiftar lagar, bryr sig inte nämnvärt, det viktiga är värdegrunden, och det har "vi", titta på vår hemsida, vi tycker att det är viktigt med mångfald, och vi har kommit väldigt långt, förrförra året hade vi en praktikant som hade hade finlandssvensk bakgrund, och vi kan bli ännu bättre. S.W

  SvaraRadera