söndag 19 april 2015

Till detta ville FP inte medverka

Alla läser kanske inte säkerhetsrådet. För säkerhets skull:


Den uppgörelse som träffades mellan regeringspartierna och tre av fyra allianspartier saknar strategiska grepp och ekonomisk realism.

Det hade kunnat bli en Nato-utredning, men det blev det inte. Det blev ”en expert” som ska titta på Sveriges samtliga samarbeten med andra länder och organisationer. Därtill får experten inte utvärdera den militära alliansfriheten. Med andra ord en Bertelman II med ordentliga skygglappar påsatta. Det enda rätta vore istället att skicka just Bertelmans utomordentliga betänkande på remiss. Om den utredningen var trots allt samtliga ”uppgörelsepartier” överens i senaste försvarsberedningen.

Folkpartiet behöver ingen Nato-utredning. Vi vet vad vi vill. Andra politiska partier kan måhända få glädje av en konsekvensbeskrivning av svensk anslutning till Nato och underlätta en folklig debatt om våra säkerhetspolitiska alternativ. Men det som nu sjösätt av den nya majoritetsgrupperingen på försvars- och säkerhetsområdet kommer naturligtvis inte att leda till detta.

Ett annat möjligt, strategiskt grepp hade varit att besluta om återinförd grundutbildning med plikt för män och kvinnor. Folkpartiet framförde i förhandlingarna att det bara krävs ett enkelt regeringsbeslut för detta. Rekryteringsmyndigheten har planer och beredskap för att med mycket kort varsel kunna gå igång. Men, nej, nu blir det ännu en bred utredning av personalförsörjningen. Och visst är det bra att man ska ”studera Norge och Danmark”. Likväl kommer nu värdefull tid att gå förlorad.

Den helt frivilliga personalförsörjningen har havererat. Försvarsutskottets uppföljning av FB 09 visar att endast hälften av befattningarna i IO 14 kunnat bemannas på frivillig väg. Det Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna lyckas med klarar inte den övriga Försvarsmakten. Så enkelt är det. Av uppgörelsen framgår det också att pliktiga soldater (GSS/P) för överskådlig tid kommer att vara en viktig del av personalförsörjningen. Mot bakgrund av ett sådant konstaterande borde man också dragit slutsatsen att denna personalkategori borde säkras för framtiden genom direktutbildning med plikt.

Uppgörelsen präglas också i övrigt av att man tillsätter ett antal mer eller mindre kraftfulla utredningar. Detta vittnar om att man inte lyckats enas och väljer att hänskjuta tvistefrågan eller att man saknat betalningsvilja för att ta i problemen direkt. Ett exempel på det senare är den materiel-,  infrastruktur- och vidmakthållandeutredning som ska tillsättas. En del handlar om extrabeställningar av JAS 39 Gripen och NGU, men mycket är satsningar som fanns på FM:s behovslista och som man helt enkelt inte ville betala för. Här återfinns investeringar i krigsbaser, fasta sensorkedjan, fasta telenätet och så vidare. Men även så jordnära ting som omsättningen av Hemvärnets sambandsutrustning sorterades ner i denna ”att göra” låda.

Även integreringen av torped på Hkp 14 sköts på en oviss framtid. Det outtalade motivet till detta är förstås att man inte längre tror på att vår länge emotsedda ubåtsjaktshelikopter kommer att leverera. Inte heller denna gång fanns dock tillräckligt med politiskt mod och insikt att avbryta projektet. Folkpartiets ståndpunkt är anskaffning av Sea Hawk. Danmark tar nu leverans av sina SH-60 och Sverige hade här chansen till lite riktig pooling and sharing inom NORDEFCO. Men så blir det alltså inte. Försvarsministern och hans nyfunna vänner sätter sig istället ner och hoppas ännu mera innerligt att Hkp 14 ska komma. Och satsningen på ubåtsjakt blir därmed inte så mycket mer än just förhoppningar.

Sammantaget går vi nu mot ännu ett underfinansierat försvarsbeslut. Insatsorganisationen utökas med en manöverbataljon. Diverse godispåsar delas sedan ut till samtliga runt förhandlingsbordet. Viktiga investeringar överlämnas med varm hand till nästa generations politiker. Och man ger ÖB jämnt hälften av vad han begärt.

Till detta ville inte Folkpartiet medverka.

Allan Widman      

 

 

 

151 kommentarer:

 1. Gustav Wasa sa...

  Ingen förvånas nog av att en decennielång svensk frånvaro från FN-ledda truppbidrag, ubåtsjakt på svenskt sjöterritorium respektive skarp tung artillerield lett till kraftiga underprestationer avseende förplägnadsgränssnittet gentemot FN, korrekta formuleringar i tillämpningsföreskrifterna för IKFN respektive utvecklandet av en unik svensk haubits.

  Professionalitet är alltid specifik och sällan mer generell än så. Avsaknad av praktikens oförlåtande verklighet förtvinar kompetens och utsläcker personlig färdighet. Därmed avvecklas obönhörligen organisationens förmåga.

  Ingen skulle ens för en enkel okomplicerad blindtarmsoperation välja en aldrig så kvalificerad ögonläkare. Ej heller en väl så högt aktad brottmålsadvokat vore aktuell för att rättsligt hantera en skilsmässa. Kompetens är viktigt, men det ska vara rätt kompetens vid rätt tillfälle.

  - Det är därför Sverige i närmast varje enskilt fall nu måste ta rygg på stridskrafter, som har beprövad och därmed befäst och bevisad förmåga. Det är därför att Sverige i ett förändrat och utsatt säkerhetsläge måste använda sig av fungerande vapensystem. Granatgevär Carl-Gustav och RBS 70 är sådana system, som redan levererar krigsduglig bekämpningsförmåga i Sveriges väpnade styrkor. Men det behövs fler.

  SvaraRadera
 2. Jag börjar ana att det någonstans inte står riktigt rätt till när jag läser att ÖB tycker detta är ett välkommet tillskott som kommer att öka vår operativa förmåga. Han känner sig nöjd över att det mesta går enligt plan.

  Allan, det är nog dags att ta in honom för förhör om den där planen;-) Den börjar verka lite skum.

  Annars är väl allt lugnt, det mesta kan ju vänta till efter nästa val!
  Faktum är väl, om man läser överenskommelsen för vad där står, så att huvuddelen av åtgärderna är så långt fram att en del av oss inte ens hinner uppleva dem;-(

  Det måste antingen krävas och/eller saknas något för att kunna vara politiker.
  Jag kan inte hitta någonting i min verklighet som skulle kunna hanteras i politiska tankebanor.

  Var ni inte alldeles nyss överens om vad som behövdes göras?
  Har "bäst före" för försvarsberedningen redan gått ut?

  Nu ska väl bara "kommunistpartiet" säga sitt om eländet också.
  "När agendan är genomkörd återstår bara att konstatera att det ute i verkligheten, som pessimisten beskriver det, inte kan bli sämre.
  Jag som då är en obotlig optimist säger att det kan det visst:-)"

  Till slut vill jag bara fråga om du vet vad det är ni inte vill medverka till. De som beslutade verkar inte vara överens ens om vad de beslutade!

  Suck!


  SvaraRadera
 3. Teaterdirektören,

  Nej, de var inte överens. Problemet med dessa grandiosa överenskommelser (och jag har sett några) blir att man inte vill kritisera ett bristande genomförande, men heller inte stå upp för vad man gjort. Varken hackat eller malet. Tro mig, när jag skriver, att jag äntligen får stå utanför.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Det är med en stark känsla av overklighet man följer tillkomsten av 2015 års försvarsbeslut.
  Att fortsätta underfinansiera totalförsvaret så kraftigt är häpnadsväckande. Vi har praktiskt taget Europas starkaste statsfinanser. Vi är ett av världens lyckligaste länder. Vill vi inte värna vårt lands existens? Vad är viktigare? Jag saknar de övergripande frågorna. Istället debatteras enskilda kompanier.
  Jag har ändå ganska gott hopp om att vi kommer att klara oss, men det beror i så fall enbart på tursamma faktorer och andra länders insatser.
  Det är inte för sent att förbättra vårt läge, men det krävs ett ganska stort opinionsarbete för att skapa stöd för nödvändiga satsningar. Jag förstår inte vad som ska krävas för att vi ska börja HÖJA vår förmåga? Det går naturligtvis att spekulera i olika militära scenarier i vårt absoluta närområde och jag tror säkert att sådana skulle vara nog för att väcka den slumrande opinionen, men det är ju då tyvärr väl sent att börja fundera på ny förmåga.
  Jag är väldigt kritisk till hur man låter ett underfinansierat försvarsbeslut framstå som en lång rad satsningar när det i själva verket skapar nya svarta hål.
  MVH
  Bekymrad Medborgare

  SvaraRadera
 5. Att höja eller utöka någon förmåga i dagens FM har det nog aldrig varit tal om ens med Fp 18 miljarders förslag.

  10 miljarder över 5 år kan möjligtvis bibehålla nuvarande förmåga att upprätthålla incidentberedskap för Flygvapnet och Marinens del samt att Armen har medel för Högvakt de kommande åren. Förhoppningsvis räcker pengarna till att förgylla ett ytterligare bröllop till glädje för Stockholms turister.

  Jag är inte bitter ...

  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 6. Och själv tänker Du sitta kvar som ordförande i FöU och administrera det Du inte ville medverka till.... ??

  Skall bli intressant att läsa ordförandens avvikande mening i utskottets kommande betänkande.

  SvaraRadera
 7. ÖB behöver 20, FP vill ge 18.

  Om ÖB får 20 möjliggörs det fantastiska "en veckas försvaret" (av enbart Sthlm).

  Förklara varför FP anser att det duger.
  Förklara varför skattebetalare ska bidra till en försäkring som inte ens täcker hela landet, eller alla medborgare.
  Förklara hur FP kunde bidra till detta totala fiasko under sina i närtid mandatperioder.

  /Ytterst skeptisk FP-väljare (tro det eller ej).

  SvaraRadera
 8. Det fanns ingen synlig kritik från FP:s sida som var motsvarande lika starkt som ett avhopp från dessa försvarsförhandlingarna under de senaste 8 åren i regeringsställning. Var är Er trovärdighet?

  När FP:s hela ledning byts ut till fullo från den eran kan förtroende återvända. Under spärren idag 3,5%. Från en mycket låg nivå kan man klättra. Från en ny-moderat försvarspolitik kan man däremot inte bara smita sitt ansvar!

  Tro mig, när jag skriver, att ni äntligen står utanför och bluffen av Ert tomma partipolitiskt skrammel blir allt tydligare och tydligare.

  SvaraRadera
 9. Reformeringen av personalförsörjningen har tidsmässigt kommit halvvägs, jämfört med Försvarsmaktens ursprungliga tidsplan. Den talade om 2019 som slutår. Det redovisades också i propositionen 2009 att ombemanningen inte var planerad att vara klar 2014. Genomförandet har också sett till antal kommit ungefär halvvägs. Dock har också politiska beslut, som RB5 och styrning av ÖB att i lägre grad än han själv önskat använda GSSK, (ville ha 900 fler GSSK nu), samt förbandsanslagets utveckling spelat roll för genomförandet. GSST är den nyaste och därmed svåraste delen i reformen. Den har fp velat öka, vilket ökar utmaningen i genomförandet för försvaret.
  Nu till min fråga, hur ser fp budget för försvaret ut för de kommande åren? Hur fördelas de 18 miljarderna årligen?

  Sten

  SvaraRadera
 10. Likt alla andra riksdagspartier måste FP anvisa finansiering. Och så ska ske.

  ÖBs underlag avsåg bara fyra år och hans krav var fyra miljarder vart år.

  Ja FöU ordf kommer att reservera sig när FB 15 beslutas.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 11. Att anvisa finansiering är bra, men frågan gällde hur och under vilka år tillskottet om 18 mdr fördelas. Både för Försvarsmakten och debatten är det viktigt. Uppgörelsen innebär mer i slutet på perioden än i början. Hur ser fp fördelning över åren ut? Redan i vårbudgeten borde det speglas i ramarna som anges för de kommande tre åren. Hur gör ni det praktiskt när Vårbudgetmotionen är Alliansgemensam?

  SvaraRadera
 12. ÖB behöver 20, FP vill ge 18.

  Om ÖB får 20 möjliggörs det fantastiska "en veckas försvaret" (av enbart Sthlm).

  Förklara varför FP anser att det duger.
  Förklara varför skattebetalare ska bidra till en försäkring som inte ens täcker hela landet, eller alla medborgare

  SvaraRadera
 13. Analogi till andra verksamheter är ju att man dimensionerar uppgiften efter vad man vill åstadkomma. Tex en motorväg görs 8 filig om den anses av den som har detaljkoll behöva hantera ett stort flöde, sedan finansieras den.
  Kan du beskriva lite hur ni tänker mh att ni i föber tvärt emot ÖBs ganska starka rekommendationer inte anser att hans verklighet stämmer utan endast en liten del av finansieringen tilldelas, speciellt då förmågorna beslutades 2009. Är detta krasst en budgetmoderator eller finns det ett politiskt misstroende mot ÖBs underlag?

  Tack på förhand Håkan

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 15. Allan - Varför ställde du upp på Alliansens härjningar? Detta anslag räcker inte på långa vägar men det du gjorde innan var ju ännu värre. Du har personligen bidragit till att förstöra försvarsanslag. Ta bara exemplet AMOS, där det kostade mer att avbeställa än att ta emot granatkastarna. Konsekvensen av avbeställningen blev dessutom att våra bataljoner saknade bataljonsartilleri. Ja allt artilleri egentligen efetrsom vi idag bara har 3 haubitspjäser totalt.
  Det finns bara ett försvarsvänligt parti i Sverige och det är Sverigedemokraterna - detta vet de flesta försvarsanställda samt de svenskar som tar ansvar för Sverige.

  SvaraRadera
 16. Börja med de enkla (svåra?).

  1) Verka för att skapa en folklig vilja i Sverige att vårt land, gränser, leverne kultur och tradioner är värda att försvara och vi är beredda med uppoffringar och gå til döden för sakens skull. Nysvenskar och invandre är mer än välkomna att vara med i detta värdegrundsarbete. Vi behöver dem och hoppas de uppskattar och behöver oss! Ingen kommer väl till Sverige avogt inställd mot Sverige?

  2) Fortifikationsverket ska inte tjäna en krona på försvarsmaktens lokaler och faciliteter. Värdet på BNP går kanske ned lite men låt gå. Detta skulle vara en första tröskelhöjare för försvarsmaktens förmågor.

  3) Återinför värnplikt, folkliga förankringen! Alla kan bidra med något, civilt eller miliärt för samhället.
  Män och kvinnor blir vuxna, lär sig ta ansvar och vet-hut. Ungdomsarbetslösheten minskar stort och de flesta blir motiverade ¨gå vidare i livet, förstärkta med tillförsikt. "Ja, jag vill leva och Dö i Norden!!"

  Jag har själv icke-svenska föräldrar, jag är svensk liksom du och hen oasvett ursprung. Tillsammans är vi starka. Skapa inte vi och dem. Jag tycker fortfarande om mina gamla landsmänn och blodsarvet men lever och kommer alltid leva och verka i Sverige för allas bästa!!

  /JM

  SvaraRadera
 17. Det enkla och svåra, är att politiken i Sverige är blockcementerad sedan Hedenhöös, och att Sossara så länge kunnat regera som minoritetsregering, utan egen majoritet, varför borgerliga partier fått småsmulor via statsbudgeten, men ingen makt.

  Sedan fick Sverige Mp som kom in i Riksdagen 1988, och åkte ut samtidigt som SD och KS kom in 1991, (utan SD in och Mp ut ingen CB som statsminister)

  sedan brakade ekonomin samman halvåret efter CB tillträtt, och innan ens Wibble hunnit lägga fram en vårbudget, och sedan blev det sanering av statsfinanserna under 90-talet, som sammanföll med Sovjets fall, och att mp blev vågmästare. (tidigare var S tvugna att göra upp med något av de borgerliga partierna,)

  Persson gjorde hellre upp upp med C, och av olika skäl, så genomfördes en partirevolution inom C som gjorde att partiet girade kraftigt mot det nylierala hållet, och manövern kallas för Stureplansmanövern, C övergav landet, och fokuserade på storstaden Stockholm, jämför hur det går för C i Finlad, och C i Sverige.

  Genom denna manöver, bildades alliansen och nu var målet öppet för Reinfeldt, som vill förändra Sverige för alltid. han la partiet retoriskt i exakt samma dike som S, samtidigt som S skakades av interna partistrider med först Mona, sedan Juholt och vänsterfalangen, och sedan tillbaka till mitten med visst stöd av kanslihushögern.

  reinfeldt kopierade bara persson, dvs girade så mycket vänster som krävdes för att vinna regeringsmakten, och lyckades, och eftersom detta innebar att lägga sig vänster i symbolfrågor för vänstern, som försvar och migration, så stod så klart media i giv akt och applåderade.

  Det är inte mycket att säga om, det fungerade, och småpartierna i mitten, utan syre. deras planhalva sas övertagen av Nya M, varpå relevansen upphörde.

  Alliansbygget bygger på att cementera blockpolitiken och är världens smartaste affärsidé, för nymoderaterna, och idiotisk som strategi, eftersom övriga småpartier kommer att åka ut ur Riksdagen, och enda sättet att att ändra detta är att baxa tillbaka moderaterna till högra ringhörnan, dit de inte vill vara, för då får det inte alla makt själva.

  Här ligger paradoxen, vilket spär på fanflykt till SD som protest, tvärt emot vad nya M räknat ut, eftersom de jklkylerade med fanflylt från S, genom att den generösa migrationen, förläggs till utanförskapsområden i sossekommuner med tomma lador, och så pumpar man dit en massa kommunala bidrag från staten.

  Ju mer blickpolitik och handskak om migration, som sas avviker en del från övriga EU, destom mer smuggling till Sverige, varpå systemet kommer att braka samman fullständigt, men nu är detta inte det centra, utan att knipa makten, det fungerade, och nya M är fullt förvissade om att efter en strategisk time out, göra om tricket om fyra år, eftersom S + Mp inte är någon stabil regent.

  Tricket, om man nu vill återrusta försvaret, är att politiken tror att detta är vägen att vinna regeringsmakten 2018, och det beror i sin tur på hur lugn Putte håller sig.

  Eftersom EU fortsätter att utvidgas, och därmed nato, så kommer Putte vara arg som ett bi, och fortsätta bråka. Finland kommer inte att gå med i nato, och Sverige fortsätta att avrusta. Det kan sas avgöra lite, omvärlden, 2018. det klarar inte PR-folkiet av att lista ut. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rättelse, 1991 hettet populärpartiet NyD med en gul glad gubbe, inte olika dagens glada ros, och inte SD.
   olika namn olika människor, likväl ett fenomen, som kan kallas för pop-parti jämför population, nation, folk, samling, social, kommunitär, typ alla ska med. S.W

   Radera
 18. Två saker talar för att uppgörelsen kommer att äras - Stefan Löven och Peter Hultqvist.

  Att bestämma sig för att öka försvarsutgifterna med 10 miljarder eller vad det rör sig om för exakta summor är ganska bra i ett första steg. Så har Putin gått tillväga och så måste alla gå tillväga som vill stärka sitt försvar. Att vara militärt svag påverkar våra ledare rent fysiskt. Ju svagare vi är desto mer ologiska blir makthavarnas beslut och desto svårare blir det att stärka försvaret, eller som i Alliansens fall – desto svårare blir det att inte rusta ned. Jämför Hitler under först första halvan av kriget då han tycktes vara ett geni, och senare delen av kriget då hans beslut tycktes totalt ologiska. (“Der gröfste feldherr aller zeiten.“ Alla tiders största fältherre. Citat om Hitler av Hermann Göring från den 20 maj 1940. Öknamn på Adolf Hitler efter 1942.) På liknande sätt är det även i fredstid och det är en rent fysisk sak. Det krävs en statsman för att ta ett militärt svagt land upp ur svagheten. Vi har två, Peter Hultqvist och Stefan Löven. Jag håller inte med dessa två herrar om någonting utöver försvarspolitiken, men så länge som de stärker försvaret så kommer jag att stödja dem i försvarsfrågor. Koncentrera dig du på hur du ska öka försvarets budget i framtiden istället för att kritisera en trots allt relativ framgång.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Klang.

   Läs gärna vad FOI skriver.

   "De i genomsnitt ca 2 extra miljarder som Försvaret tilldelas under vart och ett av de fem åren 2016-20, tycks innebära att militärutgifterna, realt sett, under dessa år kommer att ligga på en stabil nivå kring ~44 miljarder kronor (2013 års värde), en visserligen högre nivå än de ~42,5 miljarder kronor som militärutgifterna uppgått till 2008-14 men icke desto mindre en lägre nivå än de ~51,5 miljarder kronor som de svenska militärutgifterna uppgick till före år 2000."

   ..."kommer militärutgifternas andel av BNP att fortsätta minska, från dagens ~1,15 % till mindre än 1 % år 2019-20."

   När du läst igenom vad FOI säger och vet att "tillskottet" är mindre än hälften av vad FM ansåg behövdes för att kunna hålla näsan över vattnet och genomföra IO14.

   Då kan du väl återkomma och berätta för mig och andra i vad ökningen består och på vilket sätt vi blir militärt starkare.

   För du räknar väl inte in önskedrömmarna i flera 100-miljardersklassen som en ökning i pengar:-))

   Nu börjar leken "Vad skall bort"!

   SUCK!

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Förhandlingar om ett andra steg beräknas påbörjas efter 2020. Betänk att IO14 då ännu inte är på plats. Kanske något/någon annan?

   Radera
 19. Inom politiken råder naturligtvis fullständig kalabalik, inte bara inom f.d alliansen, i sökandet efter en ny identitet/riktning, utan framför allt inom regeringen.

  Vice statsministern har gått upp i rök
  skolministern upptagen med att undersöka Svensk skola, och kommer med tiden att i akt och mening ge godkänt till Björklunds reformer, eftersom det inte finns mycket annat att göra. Skolan en kommunal angelägenhet.

  En kulturminister, utan kulturpengar

  En bostadsminister om älskar att åka business class, och ogillar att lösa hantera bostadspolitik, i synnerhet behovet av volymbostäder där det finns "tillväxtpotential :-)

  Nä, roligst och själva rysaren för Svensk inrikespolitik är säkerhetspolitiken, med tanke på de gröna uppstutsiga knapptryckarna, om det är någonting mp faktiuskt ska ha välförötjänt beröm för, är det Schlyter och Co, som faktiskt röstar med sin övertygelse, och inte för sin partiledning.

  Denna lilla text är underbar:

  "Birger Schlaug har skrivit på vårt upprop mot värdlandsavtalet. Han blev nummer 565.
  I en debattartikel i Stockholms Fria tidning skriver han:

  "Den borgerliga regeringens plan var att avtalet skulle skrivas under redan i år.

  Den rödgröna regeringen har insett att man sitter med en bomb i knät. Man har därför förlängt stubintråden.

  Planen är nu att lämna förslag nästa år.
  Formellt hänvisar man till utredning av hur svensk lagstiftning måste förändras.

  Man säger ingenting utåt om intern splittring.
  Statsminister och försvarsminister vet att
  Miljöpartiets ledning är villig att svälja avtalet,
  men anar förstås att språkrören än en gång riskerar att få krypa till korset. Precis som när det gällde Saudiavtalet."

  hahaha, vem skulle inte ha grå hår som statsminister, när man åker runt och talar säkerhetspolitik och natofrågor :-)

  Det går ju att sitta och förhandla med vice statsministern och fridolin i regeringen, men de lär inte ha någon nämnvärd auktorietet med Riksdagsgruppen, varför S sannolikt tvingas separatförhandla från Riksdagens sida, och därmed kommer försvarsutskottet i fokus :-) alltså inte Mps policyprofessionelle ledamot, som följer med vinden, utan mer att ett statement där, måste förankras vidare, i hela mps Riksdagsgrupp, och det är nog en och annan m-partist, som ser fram mot att stå upp för sitt mandat från väljarna :-)

  "Utanför regeringen kan Vänsterpartiet banka in det ena slaget efter det andra. Ett upprop mot avtalet har startats på nätet."

  ja, vd säger man, regeringen är inte bara svag, den har DÖ, och en säkerhetspolitik som aldrig kommer att hålla, inte med det nya öppna kommunikaionsklimat som råder, därtill det försvarsindustriella komplexet, Mps röda skynke.
  Med viss rätt, kommer vi vara en och annan som i smyg håller på Schlyter och Co, när det kommer till skott, eftersom detta med regering och riksdag börjar bli allt mer synligt, i och med DÖ :-) DÖ har sas inte heller kalkylerat med mp-original och det gamla gardet. Försvarspolitisk kommer framgent om möjligt bli ännu mer intressant, när alla ska balansera och hålla hand för att DÖ ska hålla, men i grunden har helt olika världssyn. S.W

  http://www.nejtillnato.se/category/debatt/

  SvaraRadera
 20. Angående pågående parallellslalom mellan:

  1. Försvarsutskottets uppgifter,
  (upptagna och nogsamt specificerade i RO)

  2. FöBer, som lever sitt eget liv, och har sin egen historia och logik (och är ens slags egen institution på Försvarsdepartementet)

  3. Försvarsgruppen, som är ett "nytt" icke-konstitunellt organ, som partiledarna själva avtalat om...

  Så kan man fortsätta teatern, under tiden kan man studera gammal skåpmat, varför inte starta med:

  Ds 1998:9

  Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning

  Delrapport från Försvarsberedningen inför 1998 års kontrollstation.

  En bra rapport sanktionerad av försvarsminister Sydow

  http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/56/678b4009.pdf

  Ja, nu måste man skilja på en Ds (regeringen)
  och på vad som är Riksdagens uppgift, i synnerhet när det är en minoristetsregering, och Riksdagen sas regerar, eller kanske borde regera, om nu ingen tagit DÖ på ordningen.
  Just ordning är något AKB är noga med :-)

  Så FöBer är ett beredningsorgan för regeringen, för att slippa kohandel i utskottet med Vp :-) och före det kohandel med mp, som fick vara med 1998 medan utskotten är delegationsorgan till kammaren.

  Man skulle vilja fråga Sydow, som är Fil.dr statsvetenskap och specialist på konstitutionella frågor avs enkammarriksdagen, och som varit försvarsminister, och därefter talman, hur det ska fungera rent konstitutionellt, med försvarsgruppen, är det ett regeringsorgan, ett riksdagsorgan eller ett partiorgan, eller rent av DÖdens organ. Som ofta när politiken ändrar formen för att slippa ta i tu med innehållet, så slutar det inte som man tänkt sig.

  Partipolitikens sköld är hård,
  stjärnorna* gnistra och glimma
  Alla sova i enslig gård
  djupt i Riksdagens urtima.
  Putte smider sin tysta ban,
  snömoset vandrar från fur till gran,
  snömoset valsar från kejsar Naken.
  Endast medborgaren är vaken.

  * tänk piffade partiledare i en TVstudie, som i stället för att läsa Ds och analyser, tränar sig på ingentingpolitik)

  SvaraRadera
 21. Någon frågade om FP;s föreslagna ekonomiska trappa. Den ser ut så här:

  2015 1 Mdr
  2016 2 Mdr
  2017 3 Mdr
  2018 4 Mdr
  2019 4 Mdr
  2020 4 Mdr

  Allan Widman

  SvaraRadera
 22. Jo, här ser man Finansens beredskap avseede cash-flow
  utrymmet för 2015 var sas budgeterat och klart långt före valet, så det är en supertanker, statsbudgeten, och det är väl det man ska ha i åtanke, vid säkerhetspolitiska förändringar.
  att riva är en sak, när det händer ngt, så blundar först politiken i några år, och hoppas att "anfallet" ska gå över, sedan, om anfallet inte var en psykos, utan en bestående geopolitisk patologisk förändrad nyordning, som råkar sammanfalla med EUs utvidningsprocess, så innebär detta att om politiken överhuvud ska vända kurvan avs nedmonteringen, så tar det många år, alltså att plana ut kurvan, när det sedan fått till stånd en kurva som återtar resurser, istället för de man gjort sig av med, så är den en frågan på minst 10 år. Vilket innebär att den 10 årshorrisont politiken planerar för inte är 10 år, utan att det först tar 10 år att ändra beredskapen i det centrala politiska systemet, sedan 10 år att återta resurser, och förså då efter 20 år, är resursläget på den nivå som medger långsiktiga villkor, och det är världens tur, att 20 åriga cykler är den beredskap som omöjliggör obehagliga överraskningar.

  2018 är nästa kontrollstation för väljarna.

  ang Försvarsutskottet och försvarsberedningen, det är
  ju tradiontion att Riksdagen är ett tranpsportkompani i Sverige, med knapptryckare, samtidigt som vi har minoritetsregeringar, och därför finns det andra beredningsorgan, tex FöBer, som fyller just den funktionen, som regeringsorgan.

  En reflektion av en trad.moderat torde ge ett perspektiv på frågan. S.W

  http://kontur.nu/reflektion/forvarsutskottet-kunskapsluckor-lag-status-morkad-och-hemligstamplad-information/

  SvaraRadera
 23. Jo, för att förklara tydligare direkt från källan vad beredning gör, notera särskilt solidaritetsförklaringen, som i god parlamentarisk anda värps fram, samtidigt som man slaktat försvaret, som sas ska utgöra själva soldariteten, såvitt det inte brunnit på hjärnkontoret, och man med soldiaritet menar reverserad solidaritet, dvs att Baltstaterna ocn Finland ska bistå oss, kanske främst Baltstaterna, som är med i nato, kanske kan de försvara Gotland?

  Försvarsberedningens uppgift

  Försvarsberedningen utgör ett forum
  för långsiktiga samtal
  mellan regeringen och
  representanter för
  de politiska partierna i
  Sveriges riksdag.

  Beredningen är ett viktigt
  parlamentariskt forum
  som banar väg för
  en bred och hållbar
  samsyn för svensk
  försvars- och säkerhetspolitik.

  Tidigare försvarsberedningar
  har bland annat introducerat

  - det nya insatsförsvaret

  - ett vidgat säkerhetsbegrepp
  i svensk säkerhetspolitik

  - utformat huvuddragen för rådande
  säkerhetspolitiska doktrin

  - med den så kallade solidaritetsförklaringen.

  Försvarsberedningen
  kommer att utgå från
  det dagsaktuella läget
  och utmaningar* samt
  analysera och bedöma
  framtida trender inom
  den säkerhetspolitiska miljön.

  Öppenhet och tranparens är viktigt
  i beredningens arbete. **

  Detta säkerställs bland annat genom öppna
  möten, samtal och hearingar

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/30/76/b3905ea5.pdf

  * vad som mer exakt avses med utmaningar framgår inte, men det kan vara budgeteringsprocessen, som ger att de medel som tilldelas, är den grund som medger rätt säkerhetspolitisk analys :-)

  ** Öppenhet och transparens är en anomali avs försvaret, dels är det mesta hemligt, och det som inte är hemligt, utan öppet, är sas mest en massa floskler som har inrikespolitisk täckning. S.W

  SvaraRadera
 24. Vore man en vanlig jornalist
  skulle man väl ringa kansliet
  och fråga:
  hallå FöBer, vet ni något om de gamla ledamöterna, som inte längre är aktuella i utskotten eller de partier som nominerat dem, inför Riksdagsvaket 2014, har för avsikt att utse nya ledamöter, eller om det är aktuellt med en ny FöBer, nu när det visat sig att den aktuella rapporten / inriktningen / analysen / profetissan av omvärldsläget inte riktigt gick som planerat (enl budget) ?

  har ni någon aning om FöBer gått upp i rök? eller om mp förbjudit regeringen att FöBra eller om det är DÖ som har ett tilläggsprotokoll, som heter DÖBer? som hanterar fortsatt säkerhetspolitisk analys, nu när vi vet att det blev mycket värre än FöBer förutsett, och att FM fick halv kostandsteckning för det planerade minimiförsvaret 2009, som var tänkt att operera lite var stans, jämte det märkliga faktum att de Europeiska stridsgrupperna, saknar bemanning framgent, är allt detta och lite till värt att bereda, eller är den där nya säkerhetsutredningen en fortsättning på Bertelman + den inaktuella Ds 2013:33
  och är den där FöGr en grupp som inkluderat MPs vistikortsparlametneriker, men inte DSB (se som bestämmer med knapparna, som alltså ska utreda krigsmaterielanskaffning bortom 2018, men hallå, glömde ingen väljarna, det är val 2018, valrörelsen sätter igång slutet 2017, inkl skidor i Sälen, och nu är budgeten redan klar, 3 år fram alltså. Tänk, om man ska diskontera ökade anslag 2018/19 (om ngt oförutsätt händer, då ska defintivt en ny omvärldsanalys föreligga 2017, och heller 2016, om FöBer, eller något annat organ, ska klara av en utredning som tar sikte på valet 2018 och tiden därefter, och därtill kommer så klart utskottet och riksdagens synpunkter.

  Jo, just det FöBer, det ser ut som att MSB är med, om inte FöBer ska hantera civil/totalförsvar, ska den frågan hanteras av Riksdagen och utskottet, eller av regeringen?
  och civilförsvar, är sas inte riktigt med i budgeten, är det en annan arbetsgrupp, eller ngt för FöBer, som amatör och medborgare undrar man ju lite, om man ska lagra mer än två veckors mat hemma, gifta in sig i en sameby, köpa en isbrytare, skaffa krügerrand, köpa jaktgevär, och kanske förbereda sig med en VHF radio, eller helt enkelt vänta på hur länge finansdepartementet (inkl miljörpartiet) anser att vi ska ha strategisk time out för civilförsvaret, innan ngt annat organ än Föber, tar sin an uppdraget?

  Kanske kan försvarsutskottet ta ett initiativ, om inte DÖ har förbjudit det i sina statuter :-) S.W

  FöBer kansli
  Telefon: 08-598 191 90

  SvaraRadera
 25. Här gör
  Internationella Kvinnoförbundet
  för Fred och Frihet
  en verklig insats.

  Det löser sig säkert
  – Civila samhällets skuggberedning
  till försvarsberedningen

  undar om Fi, frlt F! ir med på båten, och undra om rikets vice statsminister, är beredd att agera för att det säkert löser sig, alltså med försvarets andra sida av myntet, civilförsvaret, det verkar som alliansen glömde det lika mycket som Leni Björklund, duvan från Röda korset, som la ner hela skiten, så kanske la man inte bara ner funktionsansvaret som staten hade, genom den försåtliga "samverkan" dvs ingen har ansvaret, kanske la man öven ner det politiska ansvaret, eftersom kostanden sas upphört, och frågan är då, om
  Internationella Kvinnoförbundet
  som anser att FöBer bär ett visst ansvar, och om
  FöBer nu är är på strategisk time out, om det kanske
  inte är så att uppgiften vilar på utskottet, enligt RO?

  Här verkar det som om de traditionella kvinnoorganisationerna är lite mer
  vederhäftiga och vakna, än de däringa
  nyfeministerna, som sas mest förefaller
  vilja syssla med utrikespolitik och EU,
  de med. S.W

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/det-loeser-sig-saekert-civila-samhaellets-skuggberedning-till-foersvarsberedningen-874540

  SvaraRadera
 26. Några FöBer - rapporter, i mängden

  Ds 1995:28
  Sverige i Europa och världen
  http://www.government.se/sb/d/108/a/1363

  Ds 1996:51
  Omvärldsförändring och svensk säkerhetspolitik http://www.government.se/sb/d/108/a/1362

  Ds 1998:9
  Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning http://www.government.se/sb/d/108/a/1356

  Ds 1999:2
  Förändrad omvärld - omdanat försvar http://www.government.se/sb/d/108/a/1351

  Ds 1999:55
  Europas säkerhet - Sveriges försvar http://www.government.se/sb/d/108/a/1354
  European Security - Sweden's Defence http://www.government.se/sb/d/108/a/55756

  Ds 2001:14
  Gränsöverskridande sårbarhet - gemensam säkerhet http://www.government.se/sb/d/108/a/1336

  FORBER0001
  Revolution i det svenska försvaret http://www.regeringen.se/sb/d/620/a/14815

  FORBER0105
  Totalförsvaret är överspelat
  - vi behöver ett samhällsförsvar! http://www.regeringen.se/sb/d/620/a/14696

  Ds 2003:8
  Säkrare grannskap - osäker värld http://www.government.se/sb/d/108/a/1322

  Ds 2003:34
  Vårt militära försvar - vilja och vägval

  Ds 2004:30 Försvar för en ny tid http://www.government.se/sb/d/108/a/24528

  Ds 2005:30 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
  http://www.government.se/sb/d/108/a/47685

  Ds 2005:50
  Personuppgiftsbehandling hos
  Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt http://www.government.se/sb/d/108/a/53790

  Ds 2006:1
  En strategi för Sveriges säkerhet

  Ds 2008:48
  Försvar i användning
  http://www.government.se/sb/d/10206/a/107277

  Ds 2009:1
  Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning http://www.government.se/sb/d/108/a/122996

  Ds:2009:1
  Förslag till ändring av signalspaningslagen http://www.government.se/sb/d/108/a/120307

  Ds 2009:56
  Statsluftfarten
  http://www.government.se/sb/d/108/a/135804

  Ds 2013: 33
  Vägval i en globaliserad värld
  http://www.regeringen.se/sb/d/17565/a/218424

  Ds 2014:20
  Försvaret av Sverige
  - Starkare försvar för en osäker tid http://www.government.se/sb/d/108/a/240414

  Sedan har leni smugit in en mystisk studie om storleken på klasserna i Svenska skolan, på försvarsdepartementet, av ngn anledning, och den rapporten, som torde ha viss bäring på resursutrymmet i skolan, dvs om staten kunde normera organisation och former för skolor, kan man ju alltid tipsa Fridolin om, om han behöver stöd i sin mission, karriärstjänster, suck, skolungarna behöver kompetenta lärare, med bra betalt, och stabila villkor och att absolut inte behöva sitta och klicka likt RMA för att tillfredställa ngt slags kvalitetssystem, det roliga är ju att privat läxhjälp, dvs att ha en PT, kanske borde komma alla barn till del
  S.W

  Ds 2002:11
  Klassfrågan
  - en ESO-rapport om lärartätheten i skolan http://www.government.se/sb/d/108/a/3815

  SvaraRadera
 27. Titeln ovan

  "Totalförsvaret är överspelat - vi behöver ett samhällsförsvar! (FORBER0105)

  är nästan bäst. För det första, vad avses med "vi" är
  det medborgarna eller finansdepartementet?
  Studerar "vi" reformen mer noggrant, så innebar ju nedläggningen av civilförsvaret att man tog bort "funktionsansvaret"

  En funktion är något som är verkligt, som går att ta på, och som därmed drar resurser. Tar "vi" bort finansieringen från skattebetalarna, så upphör funktionen, vad gör politiken då? Jo, man uppfinner ett nytt innehåll, till samhälle. Samhälle, är två delar dels samma som i gemensam dels hålla som i hållbart, eller sammansatt, sammanhållning.

  Så när politiken ersätter statens funktionsansvar, för civilförsvaret, som en del av totalförsvaret, så är naturligtvis hela termen, inkl dess begreppsliga innebörd "totalförsvar" inte längre möjlig, eftersom:

  Totalförsvar = militärt försvar + civilt försvar + förebyggandet av olyckor i fredstid (att se till att olyckor inte inträffar, där den största olyckan är ofred) S.W

  SvaraRadera
 28. Så utöver att FM sas semantiskt fick en ny innebörd
  - från att nationella territorialförsvaret
  som tillhörde gammal 2a VK:s och kallt krig-retorik
  - till att försvaret av Sverige började i Longtbortistan,
  så gick man ännu längre, man kom fram till att
  hela totalförsvaret var obsolet, som innehåll.

  Samhällets sårbarhet minskade tydligen....i krat med att ekonomi i Europa blir allt mer komplex och att pensionerna gjorts om från tillgångar till skulder, enligt cach-flowprincipen, någon marignal/säkerhet finns inte, utan har döpts om till bromsen.

  Därtill all IT, all komplexitet med EU och Euron, EUs utvidning, och det faktum att planen mot en federation, röstades ner av folkomröstningar i de två länder som man trodde skulle vara mest positiva, så avbröts den rörelsen. Därtill att alla människor i storstäder inte överlever 24 h utan en handdator/mobil och att den långsiktiga livsmedelsförsörjningen kanske täcker 1/4 av befolkningen.
  Under 1a Vk klarade Sverige strikt neutralitet, genom Hungersköld, Dag Hammarskölds pappa, genom att vi faktiskt klarade egen försörjning, och de äldre som var med, bekymrade sig aldrig över 2a VK, då handelsflottan fick passage, det var 1a VK som var eländet, hungern och nöden.

  Ja, naturligtvis har risken för kärnkraftsolyckor minskat... måste ha med japan att göra, eftersom zunamin i Thailand inte kunde drabba Japan och definitivt inte Svenska kärnkraftverk. Man behöver inte ens ta ställning för eller mot kärnkraft, för att inse att kraftförsörjningen är sårbar, och att EU är dire straits avseende egen energiproduktion.
  Här har säkert Romson en plan med, vad gör vice statsministern, om Löfvén får en stroke eller hjärtattack, pga nervositet över de grönas ostyriga riksdagsgrupp :-)
  och telekommunikationen inte fungerar, eller IT-havererar vid ett kärnkraftverk, (eller om vännerna inom plogbilarna gör mer slag i saken ger sig på distributionsnäten)

  Frågan om terrorism är aktuell, som var motiveringen till Longtbortistandoktrinen, även om vi då inte kunde föreställa oss att de var Orcher, som åkte ner på krigsturism från väst.

  Terrorism kunde knappast drabba Sverige, gröna gubbar var inte uppfunnet och inte heller lokala gäng med krigsherrar, som strider om varje kvarter, inom rikets gränser, de gamla motorcykelgängen omprövas, och framstår plötsligt som frälsningssoldater avs relativ godhet.

  osv.
  osv


  naturligtvis behövdes en viss beredskap (riskhantering) för samhällets bereedskap även 2002 efter att mp kommit med i båten, och Centern sedermera gjort halt om, och arbetar aktivt för att upplösa "samhället",
  (knäpptystnad råder om totalförsvar)

  Detta gamla omdoerna totalförsvar inkl civilförsvar, var det omodernt?

  Ja, avseende materiel, som var en gammal skuld,
  men inte till sin organisation/uppdrag
  (ändå kostade det en slant, och kunde mjölkas)

  Ingen tänkte på FM var en del av civilförsvaret och civilförsvaret en del av försvarsmakten, under fredstid, och utgjorde en extraresurs, när något händer, som inte borde hända, eftersom det är så osannolikt. Därtill då alla förebygganade åtgärder, avseende vattentäkter, vägar, kraftnät, kraftprodution, telecom och naturligtvis livsmedelsförsörjning, varför har Sverige bondgårdar? När vi kan köpa genmanipulerade varor lastbilstranpsorter från Longtbortistan? Det kanske vi tom bör göra, men kan vi räkna med den där majstärkelsen (monosackarider) från fjärran, om det krisar?

  Så exempelvis helikoptrar med brandtunnor, eller helikoptrar för sjöräddning under skeppsbrott i Östersjön, det har det ju visat sig bra att ha, efter att Tolgfors visat oss vad som händer om vi inte har dem, (bättre folkbildare kan vi inte få, för att övertyga vänsterkvinnor om att det är bra med lite extra trygghet, om om ngt händer :-) S.W

  SvaraRadera
 29. Det var märkligt nog aldrig någon som drog Ådalskortet då, när värnpliktiga fick bistå skogsbränder, hur många kommer ihåg Tyresta?, och omvänt med civilförsvaret,

  vad händer i vårt "samhälle" den där solidariteten, om männen kallas in, varav de med kontrakt, både kvinnor och män, ska bistå Balerna, enligt fördrag?

  Jo, kvinnor, pensionärer och ungdomar får ta hand om "samhället" under förhöjd beredskap (efter 1a VK blev det sas uppenbart att ge kvinnor samma allmänna rösträtt som männen erhållit 14 år tidigare). Genom mobförråd och allmän värnplikt kunde man tämligen snabbt skapa en tröskel i hela Sverige, förmodligen stals inte en enda skinka, trots hungersnöd.

  Försvarets mörka chokladkakor fanns lagrade, och var rena delikatessen, jämfört med den mörka blockchokladen som "marknaden" erbjöd i handeln :-) den mörka chokladen kunde man livnära sig på i veckor + lite nötter och russin, en klassisk blandning. S.W

  SvaraRadera
 30. Det man nu kallar det operativa insatsförsvaret, hette som sagt blå vapenslag, och bestod av stamanställda, dock var det pliktiga som höll bevakningen och utförde enklare drift och underhåll). Dvs insatsförbanden som var i ständig beredskap avs utifrån kommande överraskningar, var faktiskt bevakade av inifrån kommande överraskningar,
  så kallade obehagliga gubbar som kunde smyga i skogen.

  Det som nu heter utlandsstyrkor / Eus strudsgrupper, kallades för FN-styrkor, och om nu Sossarna är så förtjusta i FNs säkerhetsråd, varför ska vi då bemanna fasta stridsgrupper för EU, som har samma funktion, vetorätt, varför naturligtvis allt är på låtsas.

  FN-styrkorna alltså, som Sverige förr bemannade, eftersom FN inte har egna styrkor, bestod av frivilliga f.d värnpliktiga, som anställdes efter behov, basen fanns alltid, inga luckor uppstod. Om nu FN är så bra, och EU är så bra, och Sverige ska bidra till en gemensam säkerhetsordning, och dessutom tycker Östersjön och våra grannländer är värda att försvara, motiverar då detta några som helst resurser, eller är det ordinflationen, som är återtagandet?

  Vad som är lika, om än i olika skala är eftersatt materiel,
  det var samma problem förr, har nu förrvärrats, med den skillnaden att förr, så hade vi i vart fall personal, kompetens och äldre materiel + lite skaffning, så det var sas realt, det fanns och gick att ta på, det var ingen vision 2022, som ngn lovar nu, som sitter med en paraplydrink och gottar sig om sju år, när det visade sig att den analysen inte heller stämde, kick the can.

  Poängen är alltså att det är etter värre, det där budgettricket, att flytta verkligheten in i framtiden, genom en magisk tidslucka, det kallas för önsketänkande, och det kan man få professionell behandling för. Det nya insatsförsvaret, kan inte sättas in, eftersom ingen satt in det nu, det ska sättas in framgent, av någon annan, när finanserna, med all sin förbättringspotential, är "ännu bättre" suck. S.W

  SvaraRadera
 31. Nä, det är ungefär 100 gånger värre nu, än 1996 när Persson startade marschen som rikshushållare, och fick städa upp efter 80-talet. Det var mycket som rök, men trots allt började inte det äkta vansinnet förrän efter att Sydow fick foten, och Leni kom i på scénen, jämte mp. Någonstans där började allt knaka inom partipolitiken, Bo "det här är min bank" Lundgren åkte ut, och in kom nymoderaterna och Nycentern, även om Centern är mycket mer neo är den blekare blåkopian NyaM.

  Naturligtvis fick den en chock, när de närmare ganskade situationen, och Borg fick göra om samma manöver som Persson gjorde när Åsbrink basade över finansen, även om Persson sedan gjorde sig av med Åsbrink med, eftersom Persson sas hade en helt ny plan, och in kom Bosse, och tack vare honom har vi sannolikt fått Riksrevisionen ':-)

  Förr, i vart fall 90-tal hade FM i vart fall ngt konkret, och ordet basplatta betydde underrede till granatkastare, lite mörk choklad, några granater, några helikoptrar, lite närodlad ärtsoppa och lite mössa, bössa, mask.

  Det är detta vi inte har nu, allt är avvecklat, så de där förbanden försvarsministern talar om, måste sas ha fordon, drivmedel, mat och ammunition, innan de ens kan börja öva, just nu finns det som är kvar på cental-lagret i Arboga, en privat lagerhall, som är optimerad för att inget händer som är oförutsett, inte ens IT-systemet kan utfalla på ett oförutsett sätt. Bergis lyssnar de på mental istid med Ebba grön, alltså ute i spenaten, i väntan på ens ett besked, om när den första matransonen kan komma på plats, framåt efter nästa val. S.W

  SvaraRadera
 32. Hemvärnet har inte politiken lyckats lägga ner, organisatoriskt, ännu, så mycket, eftersom hemvärnet är frivilligt, och därmed inte möjligt att utsätta för RMA, NBF och longtbortistan.

  Så hemvärnsgubbarna och gummorna, har sannolikt kvar sin mössa, bössa och mask, och lite mörk choklad och nötter, det beror sas på att de inte varit utsatta för den där himla smarta centraliseringen och "omfördelningen" så att flera kan dela på samma sak, pooling, vilket är utmärkt i fredstid men dysfunktionellt i ofred, utom för från politiken, eftersom FM, när allt kom omkring, skulle bli en del av det civila samhället hemmavid, eftersom freden var är, inte ens Grekland hade börjat fiffla med böckerna, (inte heller Islänningarna)

  Utöver detta frivilligorganisationerna, som av förra försvarsminister uppmanade skulle sälja sina tjänster (funktionsansvaret) till kommunerna, som verkligen har kompetens (och resurser), att prioritera ansvaret för civilförsvar, att det har upphört från staten, och överförts till kommunalpamparna, som om de inte redan satt fastkörda i dy och dynga, avs överfört funktionellt ansvar, tex skolan eller varför inte bostadsplaneringen. S.W

  SvaraRadera
 33. Det försvar som finn kvar är alltså inte vad som är, utan hur det skulle kunna vara perioden 2018 till 2022 om allt går bra, och resurser om 4 miljarder årligen tillförs för basplattan. resten är sas tempusavvikelser i språket, som sammanfaller med kolumner i xls, om hur mycket skatteintäkter vi borde ha under samma period, om allt går bra, varför inte, visionen finns

  Då den nya personalorganisationen ska vara klar, som beslutades 2009, efter minst nio års förberedelser, ögna FöBer ovan om hur den gradvisa anpassningen sker, steg för steg kokas grodan, så länge inget oförutsett inträffar, sådant oförutsett som försvaret faktiskt inte längre ska planeras för, eftersom samhället blivit mycket mindre sårbart.

  Observera att detta gäller personal och bemanning, som det nu görs en u-sväng om, inte materiel. Det tillhör den där visionen, som inte SD och VP får vara med i, och Fp uppenbarligen inte längre vill vara med i. Visionärerna hoppas nu på ett byte, till någon folkpartikel, med miindre verklighetsförankring och mer visionär slagkraft, varför inte, då kan de gapa ännu mer om tragedierna på medelhavet, och förklara jämte mp, vad som är nyttan med biståndet, utifrån ett feministiskt perspektiv. S.W

  Tom moderaterna har insett att man inte kan låtsas ha ett professionellt operativt försvar, om det inte finns några anställda soldater bokförda i prio. Supersmart, att samla alla anställda på ett (1) ställe, det underlättar ju faktiskt semesterplaneringen, vabandet, sjukskrivningar, tjänstledighet. Utöver alla vakanser och tidiga avgångar då, inom sjukvården har i vart fall sina vikarier, det har man inte ännu uppfunnit inom FM, kanske kan vaktbolagen poola lite?

  Nya värdegrundsord

  Användbart
  Superprofessionellt,
  Transperent
  Ekonomiskt
  Realtidsanpassat
  Offererat
  Integrerat
  DÖ-anpassat

  centraliserat kom inte med
  inte solidariskt heller,
  definitivt inte förankrat

  kanske lite som det ska vara i det nya tv-skämssamhället. full kontroll på datat, vad datat sedan representerar realt, är en helt annan femma.

  Tänk om hemvärnet ska Prioriteras vidare in i Prio, då blir det ännu mer möjligheter till pooling, kanske kommer insatsförbanden, de obemannade, i en snar framtid först bemannas av manpower, som sedan kan fråga lite om de vet hur en kompass fungear eller om man kan få tillgång till någon gammal gasmask som blivit över från totalförsvaret, iom det nya samhällsförsvaret. S.W

  SvaraRadera
 34. Det som är nytt, egentligen, är behovet av den den interoperabiliteten, den semantiska, tekniska, organisatoriska och juridiska, nytt är även teknikutveclingen och kostnaderna, som dessvärre inte verkar gå ner i pris på samma sätt som platt-tv-skärmar eller datorer, faktum är att tom priset på vanliga hederliga matvaror/råvaror, har ökat förfärande mycket. Så vill de få ingång en sånd där inflation, och vill forsätta blunda för tillgångsinflationen på bostäder, så är det bara att köpa in lite pålitlig försvarsmateriel, garanterat inte ett dugg billigare, i synnerhet inte som styckepriset är omvänt proportionellt mot mängden. Att bygga ett jasplan är sannolikt dubbelt så dyrt som två, eftersom man måste räkna med att det första störtar, och att det är dyrt att börja om från början igen, om det inte gick som det borde.

  Nä, det där är för komplext, och därför skjuter vi materielen på framtiden, i väntan har vi Mr Chanse, både i FN och när hemma. S.W

  SvaraRadera
 35. Så rekapituleras Ds ovan:

  "vi behöver ett samhällsförsvar"

  så är det väl just frågan om vad är "vi" som är starten?
  och vad är egentligen samhället?
  - är det staten
  - näringslivet?
  - frivilligorganisationerna
  - kommungemenskapen
  - alla migrationsreservat
  - gemytet på Södermalm?

  det där samhället är sas lite frånvarande, vem ansvar det är, har möjligen staten blandat samman subjekten med objekten, med ansvaret, som delgerats till "vi" med där defacto är så att den där nyfria chefstänkarna inte vågat släppa riktigt på befogenheterna, att styra över medborgarnas "samhälle", det vill ju politiken visst, på samma gamla diktat som man tidigare anklagat S för. Kom igen nu, skippa skatten och momsen, och varför ska vi ha värnskatt, vi i "samhället" klarar allt själva, och sätter upp ännu fler larm och hänglås, att vakta på natten, är trots allt uppgift 1A. Se bara hur de löst de med brandkåren i utanförskapsområdena, den behövs inte heller, avvärjandemanövrarna till trots...

  Vad är då försvar?

  om inte ett totalförsvar?

  Svaret (ovan) är att samhällsförsvar innebär att staten delegerat ner ansvaret vid kris, till den vanliga medborgaren, och som vanligt är det kvinnor och barn, som drabbas värst, när ngt händer, kanske är det den feministiska utrikespolitikens fel, kanske har AKB glömt att engagera sig i blå stjärnan, kanske tror alla att räddningen finns på den där platta skärmen, och att man kan äta sinnebilden av en ostsmörgås :-) och förtränger att en skuld kan säljas vidare av borgenären.

  Till ordningen - riksdagsordningen

  7. Försvarsutskottet ska bereda ärenden om

  a) totalförsvar

  b) samhällets räddningstjänst

  c) åtgärder för att minska samhällets sårbarhet

  d) kärnteknisk säkerhet och strålskydd

  e) sjö- och kustövervakning,
  allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning

  f) anslag inom utgiftsområde 6
  Försvar och samhällets krisberedskap.

  observera nu att Försvar här avses totalförsvar, vilket inkluderar civilförsvar, och att denna fråga genom politiken av budgettekniska skäl, som bara samverkansregeringen S+Mp under Persson kan förklara.

  Utöver totalförsvar, har alltså utgiftsområde nr 6 samhällets krisberedskap, (utom kustbevakningen som de verkar ha snott för annan krisberedskap än samhällets...? Någon gräns/kust behöver ändå inte bevakas, och när allt kommer omkring, så är ju tom sjöräddningen numera frivillig. S.W

  SvaraRadera
 36. alltså grattis, undrar om alla förståsigpåare och kommentatorer hänger med, jisses vad många olika intressen och perspektiv som florerar nu :-)

  För att förstå vidden på balansgången, måste först
  Flamman citeras:

  "Vänstern har i försvarsfrågan
  en svår balansgång att gå.

  Natomotståndet kräver
  att partiet erkänner
  behovet av resurser
  till det svenska försvaret

  samtidigt

  som det knappast är lämpligt
  att tävla med
  Folkpartiet
  om vem som vill ge mest
  till försvaret.

  Hittills har vänstern,
  försvarspolitisk talesperson
  Stig Henriksson och
  partiledare Jonas Sjöstedt,
  klarat den balansen förvånansvärt bra."

  http://www.flamman.se/hyckleriet-om-forsvaret

  Till att börja med är det bara att hålla med Flammans analys, utifrån sitt eget perspektiv, fasiken om inte V klarade sig näst bäst, i skippers valutfråganing,
  i fråga om politisk konsekvens och hederlighet
  moderaterna klarade sig överlägset sämst, de besvarade
  inte ens frågorna. S.W

  SvaraRadera
 37. Nu kan man dra några slutsatser:
  S sitter fastsurrade vid masten med mp,
  på ett skepp på ett stormigt hav, med en
  statsbudget som går med brutalt underskott.

  Mp håller S gisslan med migrationsuppgörelsen
  medan framför allt C håller gamla moderaterna gisslan.

  Så nyckeln är att göra nya M skitnödiga, och förtydliga Cs strategi, som de virrpannor de faktiskt är. Detta gör man genom att bryta upp alliansen, då kan gamla m börja andas frisk luft, och förklara ett och annat på kommande partikonvent. AKB s enda motdrag är att göra som Fredrik, att påstå att hon varit ute och talat med verklighetens folk, och det kommer inte att övertyga kommunalmoderaterna, som lever med verklighetens folk, och börjar misströsta, vad deras skatt går till. Kan man isolera C som ett enfrågeparti avs fri invandring, inkl fria PUT, som finansiering av en stor del av den omänskliga flyktingtrafkiken, och samtidigt förklara att det är en värld av onda män, för män, där kvinnor och barn ständigt kommer till korta, och där Sveriges bistånd inte dirkekt går till det väljarna tror, så bör Stureplanscentern kunna bemästras, bara man kan skruva ner deras opinionssiffror lite, och då måste KD och Fp upp :-) Så fort Centerpariet kan isoleras, och moderata kärnan inser att loppet inte är kört, utan att alliansen tävrt om uppfattas som ett sänke och närmast mp-politik, så kan mycket väl strategerna och spinnhusen tänka om, i vart fall gira lite. S.W

  SvaraRadera
 38. Fortsatt Reinfeldts/Löfvensk/miljöpaprtisktsk/centerpartisk inriktining innebär att statsbudgeten blir hopplös att kontrollera/administrera under närmaste tre åren, med obefintligt eller rent av negativt reformutrymme, varför det blir skralt med uppfattade "förbättringar", mycket kritik från oppositionen, att de inte kan regera (och det kan inte S med mp i båten), och je heller "hedrar" DÖ, varför skulle S hedra DÖ, allt som S gör, som inte är nymoderat uppfattning, kommer ju framföras som ett svek för Nya M och så kommer det att tjata och tjöta, och tjuta. Men väljarna uppfattar det inte så, väljarna fattar precis att nya M givit bort makten, och giviet S ett gratiskort, att göra som de vill, och de är bäst att riksdagskansliet stöttar med psykologiskt stöd, efter voteringarna, när knapptryckarna ska "välja" att avstå, och stå i talarstolen och hötta med näven, för första gången får ju väljarna vatten på sin kvarn, att politiken är en teater, en föreställning och en charad, vänta bara :-) Försvaret blir ändå bäst, i takt med att Putte pressas allt hårdare, och blir allt mer trängd ekonomiskt.

  Det ser på förhand ut som att det blir en borgerlig promenadseger 2018, såvitt nymoderaterna behåller alliansen, eftersom det inte går att regera med mp, som har sig egen högst grumliga agenda.

  Det var vad alliansen gjorde, och det blev målfotto, att Borg fick ihop finanserna på pappret, med gisses vilka underskott det blev. Vi glömmer lätt att regeringen 2010 - 2014 regerade på mps nåder, på samma sätt som Bildt, Westerberg och Johansson regerade på grevens nåd.
  S.W

  SvaraRadera
 39. Eftersom nya M idag tagit in gamla M-gardet för att försöka fånga tillbaka utbrytarkungen, dvs CB har fått rycka in som sedvanlig krishanterare, så kan man tänka att de börjar skruva på sig en smula i taktiklyan i gamla stan :-)

  Själv har jag marcherat hela dagen, och gnolat och visslat på signaturmelodin till "Bron över floden Kwai" med den ironsika andemeningen att nymoderaterna håller på att bygga en bro, utan något strategiskt värde, och att detta bygge kommer att stärka truppernas moral, den sanna andan under ett handfast ledarskap. och så bygger de bron, och visar motståndaren, vem som är överlägsen, och så kommer det en kommandostyrka, med en omplacerad major, som inte alls vill vara i fronten, som lyckas placera sprängladdningar, och så står då det moderata ledarskapet, visslar och marcherar över bron med den där muntra melodin, och så får Alec syn på sabotageförbandet i kikaren, och inser plötsligt, att allt inte är som det borde, och den där motstidiga känslan känslan man får, när de går upp att allt arbete varit för gäves, dvs bron sprängs symboliskt, och ngn mer poäng är det inte, föutom just det att inse vad en strategisk felbedömning skulle kunna leda till, och så brak, så räddades allt, av en högra strategi, av en menig, som blivit major, i fel armé. Just den känslan, Alecs känsla skulle de kunna ha haft under helgen, på partikansliet, fan fan fan, nu åker vi dit ännu mer på försvaret, eftersom vi sitter fastsurrade med både mp och S vid masten, och vi har ingen aning om vädret eller sjön, närmaste tre åren. utomordentligt glädjande :-) tack. S.W

  SvaraRadera
 40. Nu har således Sverige begåvats med en försvarsgrupp, som består av:

  mp-led
  mp-riksdagsgrupp :-)
  S, dvs den gode PH, som har sina fiskar varm
  Nya M, som kommer få pisk pisk pisk (inernt)
  StureplansC, som budgetmäsisigt värnar gränslösheten
  Kd som mest tultar med, i väntan på omstart,

  och så indirekt V,som skickligt balanserar helt rätt avs försvaret, eftersom tom hela feministfalangen insett att det finns saker att vinna på att utgöra ett alternativ till mp-libereralerna (ur deras synvinkel), och det bjuder man gärna på, så VP kommer att ställa om mot nationellt försvar, och trycka mp upp mot väggen, avseende smyganslutning till nato, då där finns det finns en del att glädjas åt (i försvarsutskottet alltså :-)
  Hur F! och hbtq-högern ställer sig till detta är ovisst, (hbtq-höger är öknamn på F!, S nya sido-organisation, halva mp, dvs alla som gapar om individuella rättigheter, ocn missar klasskampen) S.W

  SvaraRadera
 41. Så man kan säga, att tack vare

  och
  MP
  och
  C
  och
  finansdepartentets strama tyglar, så sitter försvarsgruppen i en hopplös situation, dels för att verklighete är som den är, dels för att retoriken i den där gruppen, blir hopplös, i synnerhet med mp, sossarna kan klara det, men nymoderaterna, thihi, världsklass på underhållning under teaterstycket DÖ.

  Dvs fp (kollektivet) har, oavsett Björklunds vara eller inte, oavsett tillfälliga nålstick från höger och vänster, insett att detta inte handlar om ngt annat än valstrategi i sin grundform 2018, dvs vilken roll Fp och de övriga partierna ska ha i förhållande till nya M inför 2018. Här kan man ha fyra glasögon

  alliansens, (som den marknadsförs som konstellation)
  Nymoderaternas (som är samma sak som alliansen)
  småpartiernas
  marginalväljarens

  och sedan göra en matris mellan partiets intresse och de enskilda individernas intresse.

  Det är väl uppenbart att småborgarna måste hitta på ngt nytt, ngn slags frigörelse, för siffrorna ljuger inte, de dallrar alla mellan 4 - 6 % och då är det ngt som är fundamental fel, tre partier kan inte misslyckas 12 år i rad, med olika pariledare, partierna uppfattas helt enkelt som helt meningslösa, som delar av en moderatledd allians, och det är många högra stranden som kan göra vad som helst, för att slippa en ny resa med nya M + C under fortsatt frigörelse av individuell frigörelse für alle, under höga marginalskatter och värnskatt. S.W

  SvaraRadera
 42. Genom att Fp inte medverkar till en försvarsuppgörelse som har med Mp och Svenska freds, så kanske det gör att börja förklara säkerhetspolitik, på ett adekvat sätt, och det kunde ju vara en bra början. Man kan faktiskt inte beskylla valmanskåren för att vara pling plong avs vare sig nato eller säkerhetspolitik, eftersom valmanskåren blivit konsekvent förd bakom ljuset av sina partier, sedan i vart fall 1994, och avs S sedan 1956. Det går naturligtvis inte att föra en natodebatt alls, från noll till 100, på en månad, som stjärnorna i nymoderaterna trodde, efter Bertelmans utredning, sådana här saker handlar om grundprogrammering, och det tar tid, fyra år är lite, efter 40 års baklängespolitik. här kan man inte lägga skulden på medborgaren, utan på de upplysta despoterna.

  Så tänds i vart fall det första adventsljuset, avseende dels försvar, och att det kanske kanske finns en liten liten orsak/mening för en väljare, (som är missnöjd med åtta års sol och vår med Reinfeldt och Borg), att trots allt rösta på ett annat borgerligt parti, som inte uppfattas som undervasall åt den postmoderna nyspråkshögern, plockar nu KD in Adaktusson, kanske det kan bli en frisk fläkt och flank till?

  Det finns absolut ingen som helst anledning för en marginalväljare att rösta på KD eller Fp om alliansen i rådande form ska fortsätta, och landa i en ny uppgörelse med fr Fri som som indirelt styr utgiftsområde 6 genom allt högra omfördelningar till konkursmässiga kommuner. S.W

  SvaraRadera
 43. Att gå till val som ett block igen med en gemensam budgetuppgörelse före valet, kommer bara att straffa sig, var enda borgare tycker ju att DÖ är mer eller mindre förakt mot väljaren, och enda sättet att klara sig ur dödsfällan är att gå till val som fria partier, och svara journalsiterna när de försöker uppfostra partiledarna, hörru, vi går till val på vår egen politik, och låter väljarna avsgöra, det kallas demokrati, väljarna fattar, ungeför som i Finland, att det är vuxna människor, som sedan måste kompromissa, Vad väljarna inte gillar, är idiotiska partier eller journalister, som förfäktar att vi ska bilda en pakt och göra upp före valet.

  Gillar man inte fr Fri och Stureplanscenterns misstänkt grannlaga psoition visavi mp, kan man i vart fall mistänkligöra partierna, för att ha exakt samma agenda, att riva ner allt som går, för att tvångsvägen tvinga in Sverige i Euron, vilket är en av hypoteserna varför man driiver statsfinanserna mot galopp i lingonskogen genom att inte ha tak på samtliga områden, det kan ju bara sluta på ett sätt, med ett kabrak, partiledningarna kanske inte ens fattar sambanden, och avs centern, så finns det all anledning att tro att de inte begriper någonting alls.

  C och mp är exakt lika tysta avs försvarsfrågor, s¨ngn hund begraven är det. så kan det vara :-)

  Tänk tanken, att upproret mot DÖ bara startat, politiken har inte ens kommit till höstbudgeten , ja jävlar i tusan helvetes fan, vad det kommer att jäsa, attacker från alla håll, det enda AKB kan svara är:

  "S måste hedra DÖ"

  och sedan beordra knapptryckarna att avstå omröstning när de höjer skatterna, och återställer ordningen före alliansbygget, heja heja,

  (nu visslas det minsann på en viss signaturmelodi), och det går att tänka sig en och annan runt omkring, som gör det samma. Vore jag reklammakare på Fp, skulle jag omelbart göra en film med Löven som Japansk lägervakt, (eller möjligen Romson) och AKB som Guiness, lång ståtlig principfast general, med en övertygelse om ordning och principer, och ngn av Wiman eller Björklund som relegerad soldat, befordad till major som bestraffning, till ett sabotageförband, som ska spränga en strategiska bro, som alla inser måste sprängas, för att vinna kriget, medan AKB sitter och svettas i hyddan, och sedan släpps ut, får vara duktig och organisera sina mannar, och så kommer majorerna och spränger bron i atomer, utan att AKB med rådgivare fattar att de kom undan med blotta förskräckelsen.

  Och så vinner de ändå matchen :-) melodin är in vart fall medryckande, och kanske kan Sjöstedt ges en roll i sabotageförbandet med :-) S.W

  SvaraRadera
 44. Dessutom tror vänsteranalytikerna att de vunnit en seger, för att alliansen är splittrad, suck, splittingen skulle bestå, konkret, i att vänstersocialisterna, lurat över (splittrat) alliansen, genom att lura över Nya M, C och Kd i sin ringhörna, för det är så väljarna ser på saken, och tja, kanske, är det en splittring, av alliansen, men det är inte Fp som uppfattas som svikare, sveket ligger ju i dö och att nya M peggat upp 10 miljarder, som S visste att smärtgränsen gick för mp, eftersom det innebär, trots allt, en fortsatt nedmontering av försvaret, så det är bara att vänta och se, vems perspektiv som vinner, valmanskårens, eller förståsigpåarna.

  Plötsligt finns det tom anledning även för en potentiell sosseröst, att rösta på Fp och inte nymoderaterna, eller SD. Bara att plantera tanken, eftesom DÖ drar S vänsterut och ut i den grönsvarta spenaten, borde göra partistrategerna inom S minst kissnödiga.

  Så det går att anta att nya M börjar skruva på sig, och att Knutsson listat ut ett och annat i rätt riktning i detta fullständigt oförutsägbara spel. Prof Bjereld har börjat skrvia en bok om DÖ, och analysperspektivet kan bara vara att beskriva vad som händer, att komma med orsaksförklaringar, är för tidigt, den feta tanten har inte ens börjat sjunga.

  Moderaterna sitter de facot fast med Svenska freds i en alternativ försvarsberedning till regering, kallad försvarsgruppen, med ett försvarsutskott som sas konstitutionellt är överordnad, och vi har en regering som är halt, lytt, skadeskjuten, bombad, desorienterad, recentiorerad, passiviserad, frustrerad, hånad, förnedrad och ändå accepterad av Riksdagen tack vare det hedrande DÖ. och så ska då nymoderaterna komma dragandes med S och mp, som beredning till regeringens egen säkerhetspolitik, och försvara den, och sedan opponera, och sedan tala om heder. Jo, det blir ett indiskt reptrick, som kanske de närmast sörjande kommer att gå på, komik kommer det bli, kryddat ned floder av krokodiltårar :-) Tack Nya M, politiken har fått ett innehåll, floskler, inkonsekvens, satir och cynism i en smakfull blandning med röda, gröna och ljusblå karameller.

  och även om mp måste anpassa sig en bot, så har de riksdagsgruppen att ta hänsyn till :-) som kanske faktiskt på allvar anser att 10 nominella och 8 reala miljarder på 4 - 5 år är en eftergift till det försvarsindustriella komplexet, i vart fall har de fått ett hundben, eXportmyndigheten, är en x myndighet.

  Så det som kan hända, taktiskt, är att moderaterna gör som Bildt antyder, bromsar alla konkreta förslag fram till valet 2018, annars är de rätt kokta, friterade, stekta, brynade, eldade och flamberade, om de sas genomför vad det faktiskt innebär, march mot illusionen och papperskonstruktioner.

  Varje "genomförande" kommer att få i uppgift av ÖB att ta ansvar för ramen, dvs tala om och peka ut vad det är politiken tycker att man ska spara in på.

  ÖB kan rimligtvis den operativa verksamheten lite bättre än politiken, och har nu körts över. Det är inte alls så att han ska avgå, vänta bara, när ÖBs klubba slår tillbaka, när han lagt fram ett förslag, enlg politikens ansvisningar i höstas, som avvisas, då har rimligen politiken bollen, och ska sas leka operatörer och perspektivplanererare, det kan bli intressant, avseende politiskt pedanteri, och naturligtvis öppet mål för V att kritisera nya M från höger, för att de sitter tjudrade med mp, och är besserwissers, i förhållande till myndigheten, heja heja, mer komik.

  ÖP avrådde från tillkommande uppgifter, som politiken knökat in, och medgivit halv finansiering av det mest grundläggande. Hur ska man förklara detta, som en satsning, när det är en illusion? S.W

  SvaraRadera
 45. Vinsten syns inte nu, men i kraft av att den där nya "försvarsgruppen" ska ta ansvar, för det hela, och inte utreda Nato, och fortsätta lägga ner försvarsmakten, så kommer det att framgå, att det som är en nymoderat "satsning" i själva verket var blåsning.

  Från vänster kommer S ansättas att de smyger in Sverige i nato, eftesom det är vad S defacot gjort, utan att tala om det, och från höger kommer S ta stryk för att vägra utreda nato, och så då väljarna/medborgarna, som i kraft av uppmörksamheten, och att det pågår krig i vårt närområde, börjar inse hur poliitiken kapitulerat från ansvaret.

  Detta borde rimligtvis leda till, när det lagt sig lite, och sjunkit in, att Fp i vart fall har en fråga, som gör partiet relevant i förhållande till de övriga fiollådorna, och att detta, i sinom tid, kommer att ge väljarstöd, sannolikt tillflykt från nya M, från SD och och möjligen från S. Det är rimligt, med fortsatt profiliering, att nå 10 % i opinionssiffrorna inom 1 - 2 år, och börjar det röra sig där, kommer KD jama med, och sedan kan AKB och fr Fri tävla med mp om vem som är mest gränslös, och samtidigt sitta med mp i en försvarsgrupp, det kommer fullständigt att kullkasta den lilla trovärdighet M har kvar, och blir en väldigt tydlig genusgrej, AKB kommer dra snyftisar om hur mycket hon har fått kämpa och slåss som kvinna bakom Rajrajs rygg sedan han blev MUF-ordförande, räkmackemoderat är ett mer passande epitet, den som slog sig fram var trots allt Fredrik, och vad avser duktig flicka, så är AKB en duktig flicka, bakom en stygg pojke. Det finns duktiga pojkar också, men frågan är om det är rätt att följa upp med en knapptyckarchef, efter en rebell? Det kan ju vara så att rebellen raserat slottet, och att det inte är rätt taktik, att ersätta en rövare med en ordningsman?

  Nä, den där försvarsgruppen ska bli intressant, eftersom den kommer att behöva möta en krass verklighet, och så kommer de nog lägga ner kivandet, AKB och Löfven, om den där "utredningen". Ser man det konstruktivt, kan man inte begära att valmanskåren ska hänga med, efter åtta år av modererad tystnad.

  Så bollar de fram Bartelman, som en vit kanin ur en hatt, efter valet, börjar sjunga hejarramsor om nato, där de före valet anslutit Sverige till guldkortsligan i väntrummet för nato, utan att S hostat.
  Fint som snus. S.W

  SvaraRadera
 46. Ja, den där försvarsgruppen, som kommer att få tala om för ÖB, hur han ska prioritera, kommer bara vittna om att politiken är en grupp jönsar, som talar vitt och brett, och det enda de kan säga är att Fp är ena svikare, som inte vill vara med på charaden, och med all rätt. Detta är hela greppet, när ett borgerligt parti för en gång skull går emot plakatmoderaterna, så uppstår närmast panik, det förefaller nästa som att nya M anser sig ha rätt att diktera, tex genom att gå ut på förhand, inte utan sannolikhet i samråd med S, om ett bud. och sedan förväntar sig Nymoderaterna och regeringen, att Fp ska falla in i ledet?

  Det är ju en sådan oblyg parodi på dö, att man bara kan dö, av lycka, skådespelet i Svensk politik fortsätter, och moderaterna kommer hålla kvar sin Svenska linje, krama ihjäl DÖ, där det så tydligt är S+MP-Vp som är nöjda, ocn så då AKB så klart, och då är det något som inte stämmer.
  Att hedra Dö, betyder ju i praktiken att hon är orolig för det som alla fattat, att nya M släpper fram en sosse-mp regering, utan att behöva, och att borgerliga väljare, som inte kan veta utgången av nästa val, måste kalkylera med S fyra år till surrade med mp vid masten, och ett nytt borgerligt magplask, trots världshistoriens svagaste S-regering, inkluderande anarkolibertarianska grönsakssocialister utan miljöpolitik.

  Eftersom nya M i praktiken, uppfattas, tyckea samma sak som S och mp i migration och försvar, så kommer det att halta, och dessutom vara öppet mål för SD att opponera, ska man ge den den fördelen? har det brunnit i hela proppskåpet?

  Då är det nog sannolikt att några väljare inte håller med.

  Taktiken fungerar, så länge fp, kd och C dansar efter den schlingmaniankopierade PR-pipan, men fungear inte upplägget, dvs om det uppstår en disonnans, avseende trovärdig konsistent arbumentation, så kommer nya M att kollapsa, internuppror från alla håll och kanter, inkl den nya unga konservativa högern, som känner sig helvilsna.

  Medlet måste alltså vara att ifrågasätta den moderata trovärdigheten i sak, och sticka hål på de där slosklerna de kommit undan med i 8 år, försvarsfrågorna behandlas ju om mäjligt ännusämre nu, när de sitter i opposition, och genom DÖ i praktiken ska bereda en grönsaksinspirerad försvarspoltik, utan minsta real förankring, och lova godispåsar till väljarna någon gång på 20-talet, var det inte då nedläggningena v försvaret inleddes förra gången, jo det är öppet mål. Ski Brix skriver initierat igår om den saken.

  Om försvarsfrågan ska få en lösning, måste det brytas med mycket, S med mp, och M med Nya M som måste frigöra sig från beroendet av C nya försvarslösa politik.men det betyder inte att det inte blir en borgerlig regering, eller en regering i mitten, tvärt om bollen är verkligen rund, och nu kan matchen äntligen börja. Med DÖ och en allians enl 2003 års strategi, så kan det gå riktigt illa :-) och framhärdar nya M, så är det inte mer än rätt, om det åker på pumpen ordentligt, dvs får pumpa läns, eftersom skeppet faktiskt alltjämt tar in vatten. S.W

  SvaraRadera
 47. Bara det att CB föresår ökade anslag om 10 år verkar märkligt, han är tillräckligt slipad för att greppa att väljarna vet att att det är val vart 4 år, och att politiken bär ansvar för vad som händer nu och fram till valet, och att det itne går att inteckna framtida skattebetalares röster, det skulle i vart fall Bohman ha kunnat förklara. Politiken bär ansvar nu och fram till 2018, och ska sörja för Sveriges försvar och samhällsberedskap nu, och inte tramsa om hur det skulle kunna vara, om 10 år. Det är inte så smart politiskt, om något oförutsett händer, som händer på riktigt, då ska alltid ansvar utkrävas här och nu. Ungeför som Perssons krisberedskap under Zunamin, den var inte så bra, det uppfattade väljarna, och politiken har inget fattat ens efter skogsbrand, flygolyckor, terrordåd och kärnkraftsolyckor, fuska inte med kärnuppgifterna, de må vara underprioriterade i sådana där hopplösa prioriteringsundersökningar, men när det brinner, vet alla vad människan prioriterar, och det är inte moralkakor om hur det skulle kunna ha varit, eller hur det borde vara, frågan gäller hur ver verkligen är, nu när det brinner. heja Flamman. S kommer ha svårt att komma ur förklara hur de ska hålla sig utan nato, med ett försvar som finns som målbild 2022, och nya M kommer ha lika svårt att förklara att de ska gå med i nato, utan att höja anslagen, vänstern kommer attackera hårt, om att vi blir "imperialismens lydiga lakejer" :-) S.W

  PS lydig kan vara synonymt med duktig, Pippi följde inte konventionerna, och det var nog det som var Astrids poäng, hon önskade att hon som anpassad ung kvinna, hade vågat stå upp, på den tiden det var opassande att få barn med fel man, och uppkomsten hur Pippi uppfanns är en rätt rörande historia. Att bryta loss sig från sina bojor, och tänka utanför RAM, tänka sig. Frigörelse, Kumbaya my Lord, hejåhå, god dag yxskaft och god nattmössa DS

  SvaraRadera
 48. Sonu-snittet samltiga (overhäftiga) opinionsundersökningar haft avseende "sympatier" sedan december (fyramånadersperiod, Novus april ej med) är följande:

  Högergänget
  m 24,4
  c 6,0
  Fp 5,0
  Kd 4,1
  B 39,5 (Borgen)
  b 15,1 (småborgen)

  Med tanke på kampanjen mot Major Björklund, från både höger och vänster, är det uppenbart att många krafter fäktas för att få bort sakpolitik, och fortsätta med plakatpolitik, så är det. Avs försvar var Fp det enda parti i Almedalen, som tog ledningen (före valet) och talade ur skägget, och sedan har "medjamarna" följet efter, efter valet, men ändå skjuter man hej villt på de som haft rätt. Det är osaklig argumentering, och att inte överhuvud sätta sig in i vad en allians är.

  Så har vi val i Sverige, det kallas demokrati, och då går vissa partier ut före valet, och talar om vad man vill, medan andra partier, ligger lågt, och ändrar uppfattning efter valet, och nya M + C är sämst i klassen, på ansvar, eftersom man nu talar om vad som borde vara, men intecknar detta "varande" till valet efter 2018, då väljarna sas får nästa chans, att utöva sin demokratiska makt. Är politik rättvist, nä, kan det vara det , nä, är väljarna rationella, nä inte alla, men det räcker med att tillräckligt många ÄR det, så kan inte spinkonsten kontrollera, eftersom en för långt driven "hittepåvärld" som inte stämmer med verkligheten, till slut slår tillbaka, med en kraft, som de inte begriper sig på. Vad avser Aftonbladets senaste undersökning är det en så kallade web-enkät, och tänk om "opi nionsbildarna, alltså de som inte har ett sakpolitiskt innehåll, lägger sin tid på att registrera sig hos varandras, web-undersäkningar, herregud, tror verkligen någon på en undersökning Aftonbladet presetnerar, att Fp har 3,5 %, det är hitte på alltihop. Dock är det illa nog, med snittet 5%, klart underkänt, och C på 6% kan ju ses som en relativ framgång, men jämför C mot Finland eller Fälldin, så är det inte riktigt lika lyckat, som strategi...Synd att det inte finns en bra manlig motsvarighet till spinnhuskona, kåkfarare har ingen bra konnotation till PR Kona är för övrigt ett lika hedervärt epitet i våra grannländer som fru.

  Socialisterna
  S 29,8
  Vp 6,2
  tot 36,0

  Rödgrön röra
  S 29,8
  mp 7,0
  tot 36,8 (ca 2 % mindre än Borgen)

  Hela rödgröna röran
  S 29,8
  Vp 6,2
  mp 7,0
  tot 43,0 (3,5 % mer än Borgen)

  S.W

  SvaraRadera
 49. Men detta är alltså baserat på underlag, som inte säger något annat än att det är väldigt tillyxade gissningar, där opionsinstituten fortfarande kramar om den enda metod de har kvar, för att styra fårflocken, utan argument, man drar upp en hittepåbild, och så sitter tant Saida och oraklet i "news of the day" och analysrar politiks orsak - verkan-förklaringar som om det vore baserat på deduktion eller empiri, när det handlar om intressentstyrd opinionsbildning baserad på hittepåundersökningar. Herre gud, proffstyckarna vet ju själv om vad undersökningarna baseras på, och att de egna trupperna inte bara påverkar vad människor ska tycka, utan dessutom själva ikläder sig rollen som representant för menigheten, och så kör de i diket ännu mer. suck. S.W

  SvaraRadera
 50. Underlagen har ju 70 % bortfall om det är en traditionell undersökning, och ingen funderar på vilka som väljer, eller inte har tid, att inte delta, eller, vilka som har intresse att faktiskt dela med sig av sin senaste nyck, när det i själva verket inte händer mycket alls, alla undersökningar sammanvägda. Trenden är att S+ M snart har mindre än 50 % av rösterna tillsammans, och då kan de inte längre göra upp lika lätt om de konstitutionella reglerna, politikens form, och den dagen är värd att fira. Då kan politiken mödosamt börja återta sin egentliga roll, sakpolitik, det är det vi har staten/politiken till, hur det borde vara, har vi kyrkan och sektledarna till.

  Web-enköterna är om möjligt ännu sämre, i vart fall på väg att bli, 80 - 80 % svar om det är en webbenkät, men ingen ställer sig frågan vilka ulvar som är med i enkäten, och att det kanske är nära 50 % gökar i fårkläder, som sas har som avlönat arbete/intresse, med intressentpengar, att påverka opinionen, som de sedan låter någon en anna avdelning, eller om stats-TV baklänges kommentera orsakssamband som inte finns, utöver de samband vi föreställer oss förevarar, på en ren föreställning. Det är ju fasiken bättre avkastning på dumhet, än pyramidspel.

  Balansblocket (kommunicerande kärl mellan höger och vänster, för alla som inte kognitivt klarar av att hoppa mellan färgerna röd och blå):

  Sd 14,3
  Mp 7,0
  Tot 21,3

  Ballansen + marginalen (de utstötta)
  Sd 14,3
  Mp 7,0
  Fi 2,3
  Övr 1,0
  Tot 24,6

  Jaha, 25 % av "opinionen uppfattar sig inte tillhöra ett traditionellt block, redan innan pensionsbromsen slår till igen, eller PP får ny fart, pga alla Orcher, som måste övervakas dag och natt.

  Mp tillhör inte alls vänsterblocket, inte ideologiskt. det vet varenda sosse och i ännu högre grad vänsterpartisterna.

  Mp stödde väl förra borgerliga ministären?, där migrationsuppgörelsen och försvaret var centrala. Hade mp bytt sida, hade S+V+mp + SD kunnat få bort alliansen, men då hade det haft ett pris, och därmed fick mp som de ville. Men blev det bättre strategiskt, av låta ett extremt parti på ena kanten, diktera? Eller slog det slint?

  Så det är några frågor som sas håller hela nationen i sitt grepp, som ser ut att vara isolerade, men det är inte så, frågor som påverkar samtliga andra budgetområden, påverkar all politik, och då kan inte partistrategerna dra slutsatsen, att bara för att en fråga, isolerad från andra är nedprioriterad (värderingsmässigt), så kan den därmed isoleras från budgeten, som är ngt konkret, och slår i verkligheten, suck.

  Därmed lyckas politiken missa alla andra frågor, dvs S kunde regerat 2010, men avstod, och det fick ett annat pris.
  S.W

  SvaraRadera
 51. Nu är det bara att vänta på SCB partisympatiundersöknng som kommer i maj, och det sammanfaller i princip med vårbudgeten och ståhejet med DÖ, det är bara att invänta det som kommer närmast en seriös undersökning och som har metoder från 1970 och framåt, även om SCB missade en del i valet 2014, som sas överraskade alla, och där Reinfledt på slutet gjorde allt han kunde för att närma sig mp, eftersom han på fullt allvar trodde att mp skulle bli våg, och därmed la hela "alliansen" vänster om S avs försvar och migration, för att klamra sig fast.

  Nu missade tom SCB, och det fick konsekvensen regeringskris, pga att SD är väg,och fortfarande diskuteras former, och inte innehåll, det verkar totalitärt, det kan inte vara fel, full marsch mot avgrunden, såvitt alltså, att man har fel i sak, det är klart, man kan ju ha rätt, titta på

  bostadssituationen
  segregationen
  arbetslösheten
  sjukskrivningar (som kommer raka i höjden)
  skolresultaten,
  räddningstjänsten (civilförsvaret :-)
  sjukvårdskaoset
  personalbrist där personal inte vill arbeta
  kommunkonkurs, dvs kommunsammaslagningar
  socialtjänsten, sjukskriven och utbränd 10 år framåt
  gängkrig (organiserad brottslighet)
  flyktingsmuggling styrd mot en destination

  så funderar man på trenden för SD, FI och sedermera andra partier, som kommer att företräda sina marginaliserade grupper, företrädesvis skattjakten på pensionärer, och att de är lovliga byten att dessutom råna,
  för att inte tala om hur pensionärerna kommer att bli blåsta avs IT-bedrägerier, det kontaktfria samhället. S.W

  SvaraRadera
 52. Enligt hur det borde vara, före valet,
  så borde inte SD haft mer än 6-7 %
  nu har vi normaliserat oss, mot en situation där 20%
  inte alls är orimligt,

  "Vi" Sverige, har dessutom DÖ att falla tillbaka på,
  och då kan vi fortsätta i samma hjulspår 2018 till 2022, världen blir bättre, Euron räddar sydeuropa....
  tillväxten kommer, bara vi köper med TV-skärmar,
  bostadsmarkaden löser sig säkert, det har fungerat utmärkt sedan Persson flyttade on bostadspolitiken till finansen :)

  Skuldberget har Juncker full koll på, för nu ska han nalla forskningspengar för framtiden, till chash-flow konsumtion på krita. Den grekiska ekonomin visar stor potential, och arbetslösheten, den som fick Tyskland på fall 29 - 33, ja den har Europa grepp om att lösa, i synnerhet bland ungdomar och migranter? Komplexa saker, mer centralstyrning löser säkert saken, alternativt, att alla Européer gör som vi i Sverige, men nu gör det inte det, och då kan Margot och Löfen, och för övrigt en och annan folkpartikel, kraxa sig hesa, Europa ser inte Sverige som en förebild, eftersom ikonen har krackelerat, även om den kan mjölkas lite till.

  och så kliar sig somliga i huvudet varför vissa unga män galna och blir Orcher, det är väl självklart, galenskap är inte bara ärftligt, det är också en fråga om miljö, och en massa människor, har förmågan att bli Orcher, några dessutom viljan, men viktigast av allt, de har fått möjligheten att realisera sin förmåga och sin vilja. De fick en egen spelplan, trots att Sveriges försvar skulle ställas om till att försvara Sverige i Longtbortistan, och förhindra Orchernas intåg på scénen. (Tolkien hade erfarenhet från 1a Vk skyttegravar.)
  Vid jämförelse förefaller talibaner vara fromma och fridsamma, perspektiven förskjuts.

  Peter Englund var först ut, kultureliten ska man hålla koll på, läs och lär i krigets skönhet och sorg. Grodperspektiv vad människor skriver och ger uttryck för, själva, till sina nära, när något annat än det vi offentligt säger, vi har olika identiteter, och olika intressen, kollektivets och individens, så har det nog alltid varit. Stad och land, land och hav, nomad och bofast. S.W

  SvaraRadera
 53. Det är svårt prediktioner, vågar inte sticka ut hakan avs Fp i opinionen, eftersom de "feminismtroende" - (alltså inte på riktigt, utan som spindoktorn tror är rätt vals för att fånga fåren) - har klart för sig, (det var Schlingmans genidrag, att segern 2018 grundäggs genom att ha fyra jäntor på rad som ledare, och först tillsatte man en jänta som var expert på kvinnohistoria som partisekreterare)

  och så, för balansens skull, backlinjen, ven om ingen ens på styltor platsar som mittback) så placeras för charadens skull fyra män på bredd ( inte i rad på parad) som har ekonomisk expertkunskap i mörk kostym,

  Denna snillrika indelning, fyra frontkvinnor och fyra stöttande män med god koll på ekonomin, ska representera det nya Sverige, och visst, de kan ju representera en helvit, genomrekorderlig hetrosexuell mitt i språnget kärnfamilj, just den där förkättade gamla borgerliga institutionen, som måste brytas upp till varje pris (retoriskt) Symboliken är underbar, alltså om Fp bara gör slag i saken och fulländar den nordiska feministiska normen, vad de kommer att internbråka, feministerna, de röda, och gud vad vi andra ska skratta, mer trams om den rätta fasaden. heja Sverige friskt humör. S.W

  SvaraRadera
 54. "Maskineriet, jobbmaksinen, PR-maksineriet listade ut att detta var, inte är, vinstchansen, en bok för att ge akademisk stadga, Urban express, och nog växer städer i världen, både skyskrapor och kåkstäder, men i just Stockholm vill vi bara bygga på tre kvaravarande områden,
  under 200-talet, Norra Djurgårdsstaden (värtahamnen), Nordvästra Kungsholmen, (gammal industribakgård, men "inom tullarna" och det gamla logistik och transportgyttret runt nortull för att bygga samman Solna med innerstaden, och före detta, hammarby sjöstad, dvs gamla Lugnets industriområde. sedan är det färdigbyggt, och bostadskapitalet kan bara ge sig på fastigheterna Djurgården 1 och 2, som HMK disponerar, eftersom ingen bank i världen vill invevstera ute i förorterna, där marken är billig och människor skulle kunna ha råd att bo. Inom kort löser EU-migranterna detta, genom att bygga kåkstäder bakom Djurgårdsstängslet, som Strindberg beskriver i Röda rummet, och sedan är cirkeln sluten, bakgården och fattigdomen från 1800-talet tillbaka, och just där, just då, eftersom TV och radiohuset ligger i krokarna, så kan det komma en vändning, i någon form.

  Sammanbrottet för mottagandet av migranterna och den grasserande flyktingindustrin innebär bara att socialtjänsten kommer att klappa ihop, sörjad av få,och in kommer socialentreprenörerna, vilka för övrigt redan finns i massor, anlitade av Soc, men om vi privatiserar ännu mer, så blir det som med fängelser i DCalifornien, kriminaliteten bara ökar, eftersom det ger intäkter, och naturligtvis finns det ingen enkel lösning på att privatisera socialtjänsten, det kommer att bli världens avkastning, och snart kan alla Svenskar få arbete som välfärdsentreprenörer, försörjda av skattemedel, och det ger inga exportinkomster, så kanske ska tänkarna som bistår fr Fri klura hur hur vi kan exportera hela "tänkandet" till resten av Europa, avkastnignen på eget kapital är enorm, eftersom det är kapitlaismens dröm, monopol på intäkter, genom monopol på våld, just precis det vi inte fick lära oss under det "röda" 70-talet, som var politiskt blått vid rösträkning, när marknadsekonomerna skulle förklara skillnaden mellan marknadsekonomi, blandekonomi, och planekonomi.
  Det var rätt många i de privilegierade kommunerna på 60, 70 och 80-talen, som tyckte det var en bra ordning, marknaden sköter marknaden, med de pengar vi har över efter skatt, och staten sköter sitt, utan marknaden med de pengar staten hyvlar av oss, eftersom staten, inte klarar av marknadsekonomi. På något sätt verkar marknaden, NPM, ha lurat i även de mest inbillade borgerliga, att personer som fr Fri, eller de hon anställer, klarar av marknadsekonomi, men varför sålde de sina tidningar? Nä, det blir ju lurade in på bara trosorna, men det är sas ingen som vågar tala om detta, att människor i en monopolsituation, är säskilt olämpade att bedriva upphandling, men monopolpengar, syntax error, sänk skatten, inför marknadsekonomi, och låt oss själva avgöra vad pengarna ska gå till, vill sossarna sedan höja skatten, och tippa blandekonomin, så var så goda, men ta inte mina pengar, och göd en marknad som inte skulle finnas, utan den politiska dumheten eller förljugenheten. Snart finns bara försvaret kvar att privatisera, och då är det mycket illa, alltså om nymoderaterna och fr Fri hade fått fortsätta marschen mot kanten. S.W

  SvaraRadera
 55. ska göra jobbet på landsbygden, vilket delvis är sant, men sådan tur har vi EU-migranterna :-) de hade inte kunnat lista ut att dessa inte följer lagar, utan följer pengarna, dvs de befolkar malmarna i Stockholm :-) och det är sannolikt så, avs primitiva instinker vi inte vill kännas vid, att när den där verkligehten kommer in på knuten, om det inte är som det borde vara, det vi predikar i TV-rutan, så svänger tom hipstrarna, och de är ju människor de med, bara för att inga människor bor i reservat i storstäder, behöver de väl inte alla vara tallbarrsurbanister, även om de renläriga säkert använder grönsåpa, för att miska på kemikalierna.

  Snabbt svänger föreställningen, när verkligheten kryper in i gård och stuga. Då svänger även problemformuleringen /verlughetsuppfattningen, och då är det inte helt självklart, att det kommer att gå som ett skott för Stureplanscentern, tänk om Björklund har rätt, hujeda mig,

  det skulle vara rysligt.

  AKB, Lööf och EBT, med mer politisk erfarenhet,(verkar bara vara EBT har bara gjort ,misstaget att sommarjobba som målare utöver politisk erfarenhet)

  Det kan inte uteslutas, att Fp, trots att media upphöjdt AKB och i synnerhet Lööf, för hennes humanitära engagemang,
  av någon anledning, sannolikt för att de fått kriga och slåss för att bli partiledare, (särskilt Annie, det tog väl 2 år från botten till toppen), medan Björklund är tacksam som offer för borgerlighetens identitetskris och usla opinionssiffror, strukturen bakom kollapsen, förlegad analys av blockpolitikens spelregler från 70-talet klarar man inte av att belysa, det är ju så svårt, korrelationer, korrelationer över tid, ja det är ju är för historiker, gud vad passé, närapå ofräsht.

  Att komma med konkreta förslag i viktiga frågor, är politiskt självmord, om det inte går att lösa, och det är här problemet liger, vi vill inte höra jobbiga förklaringar, vi vill höra de enkla, och populism har aldrig varit så akutellt som nu, utom då att populismen inte bara grasserar hos de traditionella unga arga männen, populilsmen bor nog lite hör och var, till mans och till kvinns. Nymoderaterna har en mycket stor hemläxa, att i oppsition ta tag i alla de problem, de inte lyckades lösa, eftersom de inte ville formulera problemen, eftersom vinsten i debatten, inte var uppenbar, det är populism på riktigt, och dessutom populärt, runt 24% väljarstöd, på att inte vilja lösa det som är svårt, en företagare som resonerar så, är i konkurs på ett år.

  Kan det (även) finnas väljare som tar hänsyn till sakpolitiken, som sedan styr vardagen? som inte bara styrs av känslor och springer dit vi tror, eller dit spineriverkstäderna vill att vinden ska blåsa.

  Om detta stämmer, om sakpolitikens, realpolitikens och geopolitiksns återkomst, är det ett tecken på postmodernsimens förestående bankrutt, och den värld vi då är satta i att verka, är en uppförsbacke, men med lite realism så finns det hopp, för försäljarna av att inteckna framtiden med ljus, är inte mer adekvata än Livets ord.

  Även om SCBs undersökning, (som redovisar metod och genomförande från ax till limpa), faktiskt lyckas hinna fånga upp missnöjet med DÖ och Fps solotur som första symptom på att DÖ har sina hopplösa inkocsekvenser, så kanske Fp klamrar sig över 5 %, och om inte, så får valla vackert vänta till november och höstbudgeten, då har DÖ klarnat, kanske hinner spinnhusen anpassa sin agenda, till den nya spelplanen, då har alla glömt fullständigt, hur vi tänkte just nu. S.W

  SvaraRadera
 56. Nä, ska det slipas knivar mot partiledningen, och det gör det alltid i partier, makthunger är själva drivkraften bakom att människor (numera) väljer ett yrke som offentlig piruettkonstnär. Det är smartare att rida ut stormen, och vänta på att det stora vild havet fortsätter rusa, det kan inte ens CM från Bryssel råda över.

  Det är mycket smartare att låta orkanen DÖ, invänta de sakpolitiksa konskekvenserna av formfelt, eftersom politiken inte kan lösa allt, kaoset med bostäder och ohejdad migration, och sambandet med smugglingen, och hejdlösa vinster avs flyktingindustrin, kommer att göra jobbet, och S kan inte göra mycket, mer än att föreslå kommunsammanslagningar, i vild jakt på skattebetalare, och så blir det nya fotomröstningar, det går snabbt. Lägg därtill en eventuell lite punktering av bostadsmarknaden, företrädesvis i Stockholm, så kommer valet 2018 att bli hur ovisst som helst.

  Att byta ut Björklund nu kan vara frestande, men trots allt, var det ju social-liberalt missnöjde ute i leden, som gav att man gjorde sig av med Leijonborg, med antydningar till inspiration från Danmarks venstre, som innebar att Stockholmsdistriketet till sist gav med sig.
  Men Leijonborg hade rätt, och kuppmakarna fel, sedan har Björlund suttit lite på nåder inskruvad i alliansbygget från 2003, och frågan är fortfarande, går det att komma bort från de där etiketterna, och beskyllningarna, och faktiskt försöka lösa den problem som är, för att vi inte tidigare klarat av det som faktiskt varit. Det är ju verklig verklighet, oavsett om vi gillar läget eller inte.

  Att småborgarna sedan 2002 ligger och pendlar runt 15 % är i vart fall rent matematiskt, ingenting som går att förklara bort, och som man förr drev med det militära staberna om, om inte kartan och verkligheten stämmer, så stämmer alltid kartan, det är en order :-) Om nu verkligheten är 15 %, trots katastrofala insatser från S+Mp, där Sjöstedt är det sanne stragegen, kan det då inte vara fel på kartan? och vem är det som ger order?

  Försvaret har ju uppenbarligen traskat rakt i diket, där det snart bara fattas en scén från repmånad, att vi döper om kvarvarande lastbilar till helikopter, och målar hkp på sidan, så att ingen ska kunna missa hur man ändrar om i världen, genom att döpa om begreppen, det är väl självklart att en lastbil kan bli en helikopter, på samma sätt som att försvaret, jmfr engelskans defence, typ stängsel, börjar i Longtbortistan.

  Sedan tar vi bort stängslet hemma, och ger full gas med ett utgiftsområde utan tak, och så ser vi hur marknaden där ute i världen svarar, det ger sig empiriskt, behoven/nöden enorm, och kapitalet på vild jakt efter investeringar, vad är säkrare än skattesolidaritetspengar i Sverige, helt ok med humanitär välvilja, men var går gränsen, när grunden för välviljan, undergrävs avs ömsesidigt kontrakt, gärna välvilja, men inte skenhelig eller missriktad välvilja, där politiken sedan står svarslös. S.W

  SvaraRadera
 57. SW,

  Jag har aldrig gjort en enda piruett.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 58. Ursäkt, oavsiktlig oförskylld skuld genom association.

  Vet inte ens vilken konnotation avs piruett som avsågs

  av franskans pirouette 'snurra' - förmodligen var det en för snabb reflektion, det går för fort ibland, i dessa infall att kommendera politiken, eftersom det nog är fler än jag som är snurrig, av att inte förstå, hur tänkandet går till :-)

  piruett = när man på skridskor snurrar runt sin axel på isen. Det finns flera olika piruetter, tex tuppen när man står på ett ben och snurrar. Skulle kunna anspela på att man är snurrig och inte har någon egentlig transitiv riktning)

  Sedan finns hopp-i-ligg och hopp-i-sitt pirutett och den klassiska avslutande sittpiruetten samt korspiruett, himmelspiruett, Biellmannpiruett och liggpiruett.

  Piruett förekommer i den klassiska baletten med motsvarande vertikala rotation kring egen axel (på tå)

  Piruett är även vändning inom galopp, utförd av häst på så vis att hästen hela tiden stöder på ett innerben (höger vid högerrotation) medan den roterar minst 180 grader.

  Denna piruett är naturligtvis klassisk inom krigskonsten (kavalleriet) kunna vända hästen snabbt, men då är piriuetten mer på bakbenen.

  Om man successivt gör en mindre och mindre volt (med hästen) med ökad samling kommer piruetteh automatiskt om galoppen är tillräckligt kort. (En piruett är egentligen bara korta galoppsprång under en vändning.

  Här var piruett helt nödvändig som teknik under strid, för att kunna växla anfallsriktning efter stridens alltmer oförutsägbara utgång, (eftersom kavalleriet var mycket mer svårmanövrerat efter några förlopp, pga artilleriet och all krutrök. Man skulle kunna likna ödeläggelsen efter valet med ett krigsslag och allmän förvirring inom politiken, där den uppbrutna alliansen som lämnats "ledarlös" blev lite tagen på sängen. Det finns mycket goda skäl att tro att den där omgrupperingen, eller samling till ny slagordning kan komma att ta lite tid. S.W

  SvaraRadera
 59. Alliansens fana är inget mer än sina delar/truppslag/regementen, aldrig har det varit så tydligt (i efterhand) eftertankens kranka blekhet, att det finns landskap utanför den urbana transitionens Stockholm, och att makt är som det är, man blir insnöad och snärjd från verkligheten, och istället framträder en annan föreställning, förvissa lika verklig, men dock en politisk verklighet, som är rätt väsensskild från myndigheternas, företagens eller medborgarnas verklighet. Politiken har blivit så komplex, att den sas inte går att överblicka och kanske inte ens förklara, och därmed hopplös att kommunicera, dvs förankra.

  Men det är inte bara landskapen med sina egenheter som blivit bortglömda, vid sidan att vara avstjälpningsplats för välviljans Stockholm. Förvisso en näring, men frågan är om inte jordbrukspolitik (civilförsvar), näringspolitik, tex att ha kvar små embryon av industri, tex kan man inte bygga en motor, kanske man inte kan reparera den) eller som sagt var försvaret. VÅra regementen är ersätta av i bästa fall en buskagehögskola, och i annat fall förläggning för migranter i väntan på att de ska köpa ett "ebo" i en storstad.

  Det är även olika synsätten inom partiernas kultur, (referens vapenslag) och naturligtvis svårt med olika vapenslag inom partierna. partigängare ute i landet ser med andra ögon än polsakare på RK som köpte en ny bostadsrätt för 95 Kkr i Stockholm, och sas mer jobbar med daglönepolitik. Det är först när de åker ut, och måste försörja sig som som "fria" opinionsbildlare på en pr-firma, under några år. Det går inte att undgå Ferlin här, under hans Bohemiska period under det fattiga 30-talet.

  Nasarevals" ur Goggles (1938) - 2:a strofen:

  "Med snaran en bit ifrån halsen
  Och bylingen fram och bakut
  Han valsar i nasarevalsen
  Där turerna aldrig tar slut.
  Han vet att det handlas i minsta minut
  Av en som ser bakom och tilltafsad ut,
  Så: hoppla i nasarevalsen
  med bylingen fram och bakut!"

  .......

  "Då kommer herr Död någon mild liten kväll
  - Varsågod och stig in på mitt ungkarlshotell
  Och lösna på snaran i halsen:
  den drog sej ihop i en knut."

  Byling är månsing för polis, sannolikt kommer byling av bygel, härlett ur danska bøjle, dvs fotboja. och -ingformen, markerar att det är en person från ett skrå eller bygd.

  Det är, metaforen för dansen, för många inom grenarna psyops, språkrelativism och realdesinformation inom politiken, för lite artilleri, luftvärn, pansar, infanteri och naturligtvis för lite flyg och flotta. (dvs för lite pengar att fördela i förhållande till alla vilda ambitioner att agera på världens vida scén.

  Förhöjd självkänsla är mycket vanligt inom politiken, eftersom politik ger makt, som sätter alla möjliga griller ihuvudet även på hyggligt folk.

  Inom psykiatrin kallas det för
  storhetsvansinne
  megalomani
  grandiositet
  hybris

  men det har knappast Fp numera, Nya M är fortfarande onyktra, innan baksmälla och bot och bättring. C lider nog fortfarande lite av allianshybris (av outgrundliga skäl, och KD, ja de har ett uppdrag av Gud, och större kan det inte bli :-)

  Nä, bara att hålla tummarna för att diagnosen övriga ospecificerbara personlighetsstörningar inom DSM
  inte får fäste:

  grandios självbild (tex identifierar sig med Churchill)
  Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.
  Besatt av fantasier om obegränsad makt
  uppfattar sig som "speciell" och unik
  kan bara kan bli förstådd av andra högdjur
  Har oresonliga förväntningar på förmåner
  Är manipulativ
  utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.
  Bristande empati
  kan ej känna eller identifiera andras känslor och behov.
  Är avundsjuk på andra
  Kräver beundran
  Drivs mot scener där beundrar förekommer
  Drivs mot briljans, skönhet, perfektion.

  Nja nu blev det tåv metaforer, en om bristande analys av vad för slags förmågor politiken behöver inför val, då man måste lösgöra sig från regerandet, och samtidigt jämförelsen med identiteten, hur man kan tappa perspektivet, och inte ser utanför den egna kartan.
  S.W

  SvaraRadera
 60. Använder vi Flerlin som metafor, med bylingen framför sig och bakom sig, så går det lätt att föreställa sig att Klarabohemens handlingsfrihet var begränsad. Dvs hur han än gjorde, så satt snaran framför halsen på honom, han var snärjd, men måste överleva, och hade inget realt att leva av, varför han tvingades gå utanför ramen, och där stod bylingen. Att vara snärjd är ett gissel, och just nu är Sverige särjd av vår förhöjda självbild och en ekonomi som är i katastrof, eftersom pengapiruetterna, i allt väsentigt bygger på lån och på cach-flow när och nu. Det finns ingen fallhöjd, och bostadspriserna bygger på en inadekvat verklighetsuppfattning, att värdet är "absolut", suck värdet är inte högre än den den sista nasarnes genomförda affär, och omsättningen är föga, och mäklarna har inte mycket att göra. Poltiken befinner sig i en snara, eftersom utgifterna för område för område gallopperar, och intäkterna inte matchar, med nollränta. Var det 74 miljarder minus sista alliansåret, och nästa lika mycket året innan, som täcktes upp med Nordea med flera försäljningar.

  Nä, den strategiska handlingsfriheten är nada, och mp sitter och gasar på Rosenbad, rakt mot avgrunden, och Löfven och alla sossar kommer att köra käpprätt, (med ekonomin) och kanslihushögern inom S åka in på psykakuten. Det kommer att bli skattjakt, utom då räntebidragen, för då faller korthuset snabbare.

  Det är denna rävsax försvaret sitter i, om inte alliansen kan hålla ordning på + och minus utan att förlora ett val, hur ska då S klara det? Det blir ju som alla insett inte en krona kvar till samhällets basuppgifter, där civilförsvaret kommer före försvaret. Det är ju osannolikt, att tro att ett mer koplext datoriserat samhälle, är mindre sårbart, och helt utan behöv av beredskap för sju år med tom lada, fasiken, det kan man ju läsa om i bibeln, genom att slå på ordet makt, (Vad som är makt, och det är inte en dom lada)
  S.W

  SvaraRadera
 61. Det saknas helt enkelt eld, rörelse, variation och kombinationsmöjligheter, såväl inom försvaret som inom de högre politiska sfärerna.

  Värst av allt, och detta är ett stort misstag, är att först S och sedan alliansen, förgiftat statsförvaltningen, med en för många slöa tossebollar, som verkar gå lös på samma sätt, med horder av informationsfolk, men inte fasiken blir myndigheten bättre för att rekklambyrårerna intagit kommunikationen eller att de inför allehanda datoriserade nymodigheter i frågan om att springa politikens uppdrag.
  Värst av allt är när de privatiserar, utan att begripa IT, som tex med apoteken eller bilprovningen, men det finns ju fler hårresande exempel inom sjukvården eller tom kommuner, där man inte klara av att skilka på privat och offentlig information (data) och var informationen bor någonstans (mjukvara) och var mjukvaran bor någonstans (hårdvara) och och vem som egentligen styr/kontrollerar den där repressenterade låtsasvärlden, i vart fall Prio monumentalt,
  ett (1) centralt IT system i en relationsdatabas, som ska hantera allt, inkl personal, och som symboliseras av ett centrallager i Arboga, som har tomt på hyllan, och där förbanden är utspridda varstans, och sannolikt måste lägga upp egna hemliga depåer, för att kunna fullfölja uppdraget. det måste vara ngn slags realstörning hos ngn centralplanerare avseende abstraktion.

  Man kan ju generalisera på två sätt
  partitivt och generiskt.
  bataljon -> brigad är en partitiv relation
  medan farkost <- undervattensfarkost är generisk (abstrakt)

  kanske tror beslutsfattarna att det går att styra partitiva relationer i en databas, ocn att det är fullt möjligt att få ihop allt i ett beslutsstödsssystem, som håller för skarpt läge, (alltså inte att datakabeln går), utan att någon stackars sate ska sitta i skarpt läge och adrministrerad databasen, och fatta beslut vilka kalsonger som syd respektive nord, för att inte tala om manskapet, en central för alla detaljer, det kan bara sluta på ett sätt, om det blir skarpt, och det är att man efter förlusten, börjar gräva fram reglementena för manöver :-)

  Jösses, man tappat all strategisk styrning från politiken, och låter myndigheterna bli nyttiga idioter, som får ta ansvaret, för politisk centralstyrning. (detta med IKFN är en knäppis, att ta ifrån militären klaviaturen av trappstegsvåld,
  alltså real handlingsfrihet, och sedan knappologiskt börja diskutera Europakonventionen.

  Journalsiterna springer i fällan och diskuterar huruvida marinen får eller inte får, när den relevanta frågan är, skit i IKFN, kan marinen utöva sin uppgift att hävda terroriteriet, om det behövs. att slita loss bilagan till IKFN tar 3 sekunder, att återuppbygga tillämpningen av IKFN tar minst 10 år, om ekonomin blir bättre, och om politiken prioriterar detta.

  Om endast bomben tjocka Berta återstår, (utan helikoptrat eller faryg) och det sedan är ett hopp från brontobomb från 2a VK till ksp eller vad nu är attackdyket simmar runt med :-), så spelar det väl inte ens ngn roll om FM får helikoptrar, allt är på låtsas ändå. Pang pang, Fi bryr sig väl inte om något annat än om det finns eller finns pangpang, vid skarpt läge, och just nu och 10 år framåt är hela östersjö- och nordsjökusten naken. Det går sas inte att begripa hur politiken tänkte, om de tänkte. S.W

  SvaraRadera
 62. Det är väl inte fär inte som det blev flottans högsta höns som hade högst Nato-insikt, från Gustavsson och framåt, under ytan kan ingen veta, inte ens politiken :-)

  Nils Swedlund 1951 - 61

  Torsten Rapp 1961 - 70 (Erlander)

  Stig Synnergren1970 - 1978 (Erlander/Palme)

  Lennart Ljug 1978 (1/10) - 1986 (Fälldin/Bohman/Ullsten)

  Ullstén/Ahlmark tillträdde den 18 oktober 1978 så det var Fälldin som ytterst såg till vem som hade de högsta Natokontakterna, och hur Palme valde att överlämna "säkerheten" 1976 kommer vi aldrig att få reda på.

  Bengt Gustafsson 1986 - 1994 (Palme),
  Palme invigde tydligen inte ÖB i de gamla planerna, de fick flottan hålla i, bakom ÖB:s rygg, som sagt var under ytan)

  Owe Wiktorin 1994 - 2000 (efter detta är det väl inte intressant, eftersom Persson sas danade om det gamla upplägget och skapade blockpolitik, genom att bjuda in de gröna, eftersom Persson inte såg ngn annan utväg.

  Piruett är även ett äldre slanguttryck för att dansa ("få några piruetter" = få dansa lite) och emellanåt är det märkliga danser som utförs på den politiska scénen.
  S.W

  SvaraRadera
 63. Detta med Nato kom väl Fp ut ur garderoben med först 1999 på allvar, och nya M efter en valförlusten, och sossarna, ja de kommer ju aldrig att komma ut ur garderoben, förrän de gr upp med sitt förflutna, och Armenien är en bra liknelse, att förneka historia är att förneka verkligheten, såvitt historien är rimligt vederhäftig och sanningsenlig. Det är ju så att man skäms, med anledning av att detta far upptakten till senare utrotningar.
  Vad är det för värld vi lever i, självförnekelse i kombination med brösttoner som föga rekylerar på vad som är, och desto mer rekylerar på hur det inte borde få vara.

  Det partiet är så konstigt och schizofrent avseende dubbla agendor att ingen hjärnskrynklare i världen, kan reda ur hur det tick till med Erlanders gamla natopakt, som Palme ärvde, som Fälldin ärvde, som Palme fick tillbaka 1982, och som sedan växlades över via Carsson till Bildt, och så Persson, och den strategiska time-outen, det går att förstå Persson, utrikesdepartementet vänster, högsta militären höger och i pakt med nato, och så det grå brödraskapet, där IB och krigs-IB var samma sak, med militära underrättelsetjänsten involverad i kontraspionage tillsammans med fackföreningsrörelsen, där de hemligaste bitarna låg under ytan, huruvida Östersjön skulle vara öppet hav eller inte, om ingen får reda på katt och råttaleken, då kanske inte medborgarna hänger med på natopirutterna nu, i frågan om vad som händer vid kris.
  Här ska naturligtvis inte Fp ha stryk, tvärt om, det bisarra är ju förnekelsen som sitter så djupt, att alla fortsätter att mobba Björklund. Det är ju trms alltihop, och S kommer fortsätta närma Sverige Nato, , det finns ju inget alternativ, ännat än att rusta upp, och vara hemlig medlem (och personligen är det att föredra, bara inte medborgarna vet om det :-) eftersom 3 % av Sveriges BNP till försvar, rent realt skulle förbättra och stabilisera säkerhetsläget i Östersjön och göra underverk för Sverige som kunskaps och industrination, för nu är vi på väg mot träsket, välfärdsindustrin går inte att exportera, nämligen, övriga Europa ser inte samma vinst. Så rustade Persson av, skulle han varit ärlig, men nu var han inte det, och den oärliga egenskapen ärvde Reinfeldt, och den enda förklaringen är att nya M prioriterade skattesänkningar före, och inte såg några andra sektorer att spara på. så då tog de till försvaret. Nu höjer S skatterna, och ger inte en krona i retur, all finansiering är framtida, behoven är nu, och alla lullar vidare, att vi inte ska vara med i nato på pappret, men i praktiken, men bara om vi slipper försvara oss själva och våra grannar, vi är ju en solidariskt folk.
  Enda glädjen just nu är att S tappar men mp ligger kvar, dvs mp som Svarte Petter, innebär att S tappar, och kommer fortsätta tappa, eftersom det inte går att regera ihop, det ser ut som maktskifte, om 3,5 år avs största "konstellation" frågan är hur stora konstellationerna blir, och hur mycket nya M tappar till SD och övriga småborgerliga partier. Det är ovisst S.W

  SvaraRadera
 64. Sverige brakar samman på två dygn utan sjöfart.
  Fi behöver inte göra mycket, mer än under vattnet, och då är vi sas beroende av katt- och råttaleken vid vår kust. Finland klara sig säkert en vecka eller två utan frakt, men faller naturligtvis om Sverige brakar, urban express kallar nymoderaterna det hela för. Just nu har väl aldrig CB:s uttryck röd-grön röra gjort bättre skäl för namnet :-) Dårpippin total och det är bara att hålla tummarna för Fp, som sannolikt är de enda som har kunskap att vrida klocka rätt, tillbaka till verkligheten. S.W

  SvaraRadera
 65. Det som är politikens väsen, är som det verkar vara distkinktionen mellan realism och idealism (hur det borde vara) dvs att utlova ngt, i utbyte mot makt, och sedan få makt, och göra något vettigt av förtroendet.

  Det kunde inte ens E Kant innan han blev satt på plats och växt ur sin dogmatiska slummer av de engelska empiristerna. Att skilja på hur det är, och hur det borde vara. Så fortsätter vi får förnekelse, tex om medelhavet, det borde inte vara så att människor flyr till ett bättre liv över medelhavet, men det är så, och drivkraften, den främsta är drömmen om ett bättre liv, där Svenska PUT lyser kraftigast avseende drömmen om Europa. De tär ingen slump att det är flest Svenska pass som försvinner, att det är oreglerat av nya M som satt på justitieutskottet och att kontrollen av asylskäl helt upphört, samtidigt som Libyen blivit ett Mordor. Problemet är bara att idealisterna inte orkar leva i verkligheten och inte kommer vilja vakna upp, och att det finns alldeles för många naarcisteter som ikläder sig lånta Jesusfjärdar och tjänar kosing på dumheterna, några barn och kvinnor är det inte, som driver detta, det är mammon och män, det är säkert, och mp är deras profet. S.W

  SvaraRadera
 66. Som det stått att läsa på din blogg, har du tagit ansvar som politiker i fråga om den makt/förtroende alliansen fick 2006. Det har AW fått sota för, medan de egentliga arkitekterna gått helt fria, och en är tom tilltänkt som kommande utrikesminister, även om det var marionettstatus. Lika illa är det med Tolgfors, som arvtagare till eländet. Jisses vad det steppas, och Wallmark låg ju platts som en pannkaka efter valpladasket så länge Rajraj var kvar som parteileiter, och när de växlat in AKB, så började nya M snylta lite om kaffepengar till försvaret, jämte sänkningar av löner, som ja just det, löser bostadsbristen enligt klassiskt marknadsekonomisk teori.

  Vad som är problemet, från gräsrotsperspektivet, är regeringes kollektiva ansvar, och att ingen vanligt dödlig inser/vet att regererandet är ett transportkompani, att verkställa makt. Märkligt nog har politiken i vissa fall mindre makt när de väl fått den, än när de inte har den.

  Fp tex, hade viss makt i universitetsfrågor, under 8 år, men eftersom ordf Persson delegerat ut skolan till kommunerna, så har varken regeringen eller FP verklig makt inom ens skolan.

  Men vi medborgare tror ju det.

  Försvaret är ett tydligt exempel, den som fått mest skit även om mycket är oförskyllt, pga finansens diktat, så är det ju bloggägaren. Den som styrt har varit Reinfeldt, Bildt och Borg, och de har haft det smarta marionettsystemet med att utse rätt fasad som minister och utskottsordf.

  Så ansvaret är ju 99 % på Nya M och den nyttiga idioten Stureplanscentern.

  Det är ju tydligt hur tex FP får massiv kritik, när partiet äntligen är suveräna som parti, och torgför er egen uppfattning, det kunde inte pariterna under alliansen, eftersom regenererande fungerar som det gör.
  därför blev "förnyelsen" dvs internoppositionen noll, och därför kunde stridshingsten fortsätta galoppera rakt fram, ingen omgruppering eller manöver, bara öka beslutsamheten, som Napoleon mot Moskva.
  S.W

  SvaraRadera
 67. En miss var inför valet 2010, att inte av strategiska skäl lösa upp alliansen, och köra för lösa boliner ett tag, ta matchen mot journalisten, att partierna tycker olika, och förklara att olikatyckande, i är grunden bra till varför demokrati är bättre än diktat.

  När alliansen gick till val 2010, som en enda blekorange andefattig koloss, förknippad med Rosenbad, hand i hand med mp som den enda ekivoka nyhheten,, och inte partiet, så försvann hela poängen med vitalisering och "branding"

  Några sliriga mediala rådgivare tänkte fel, (bunkernoja), dvs pariterna i alliansen, och aldrig har väl den partitiva semantiska relationen passat bättre in på partipolitiken, varför man upphörde att vara delar, med ett eget väsen, och istället övergi till en generisk relation, inavlad av nypolitikens giganter. Det var inte brist på "ideer" eller brist på förnyelse, det var bristande insikt om politikens grundval. Klädbytet inför val, att växla om från regent till pretentent, att förklara att bollen är rund, det är ny match, ny giv och att vi spela på det politken vinläggande applåderar som "mångfald"....Arbetsgrupperna inför alliansen 2 var vingklippta, partierna tilläts inte frigöra sin inneboende kraft som opponent, varför valrörelsen inför 2010 lite elakt kan sägas vara styrd av finansdepartementet, dvs av Borg. S.W

  Det blev fyra år till, men utan minsta förnyelse eller förnyat (egentligt)mandat från väljarna, regeringen satt kvar, sosarna kaosade och mp ömsade skinn ytterligare, och alla trodde att det fanns en magi angränsande mot övernaturlighet, det fanns det inte. Det blev en massa bra marginaleffekter med skattesänkningar, och det utrymmet har dessvärre alliansen, firma Borg/Reinfeldt, intecknat i form av ökad skuldsättning, och frågan är bara vilken frihet det är, att vara skuldsatt i en nollränteekonomi kan se ut som frihet, men hux flux får kapitalmarknadern för sig att magin är bruten, och att debet och kredit inte går ihop, då ökar risken eftersom ränta = inflation + risk + bankkostnader + avkastning på eget kapital.

  När räntan = noll eller negativ är således risken omvänd, och så kan det förnuftsmässigt inte vara. att långa ut pengar är alltid en risk, se på Grekland, det är en riska tt långa ut till ngn som inte kan betala tillbaka, och den risken kallas försäkring. Lån till bostäder är samma sak:
  minskad skatt + bibehållet räntebidrag för brf + slopat räntebidrag för hyreshus (Sahlin 2004) + slopad fastighetsskatt + nollränta + inga krav på amortering + social oro och storstadsflykt = ökade bostadspriser, som kommer sig av ökad skuldsättning, som är helt omöjlig om x antal människor inom vissa sektroer blir av med jobben.

  Det var nog den magin som klarade av att hålla spin på hjulen, utöver marginella skattesänkningar och massiv utförsäljning av statlig egendom. Alliansen och borgerlighetens utmaning nu är hur man fortsätter, om det inte finns så mycket kvar att sälja av, och utrymmet för skattesänkningar är obefintligt, eftersom sociala åtagandena är omfattande. Dessutom, ju mer av välfärden som privatiseras, destom mindre kommer marknadskrafterna vilja sänka skatten, eftersom detta är själva näringen, monopol på beskattning, och när internationella kaptalmarknaderna nosat upp den näringen, släpper man inte bytet i första taget.

  Alliansen genom sin stora dominans av nymoderater blev det samma som alliansen. Det strategiska misstaget lider så klart nymoderaterna mest av, eftersom det fungerade i medgång, detta att byta ut hela identiteten, men inte lika bra i motgång, och där Reinfeldt efterlämnat ett tungt arv till AKB, som om hans trollformel från 2004 skulle fungera 2017. SW

  SvaraRadera
 68. Däremot grattis till vad det verkar som, ett otvunget sällskap bygd på fri vilja.

  Om de borgliga partierna tillsätter/enas om arbetsgrupper som är lika avs uppdrag/omfattning, ochja man borde även ha arbetsgrupper för försvar, pensioner, energi och migration, så kan man ha halvtidsvila när sossarna styrt i två år med mp. Nät alla inser att det aldrig kommer att bli ngn kärlek mellan s och mp och vp, så berättar man för jorunalistiken vad man kommit fram till, och när något kaxigt säger, men hallå, ni tycker ju inte lika om pappapeng eller om att barnmorskor inte ska få ha samma rätt som riksdagsmän att bli utkvittade inför omröstning, om samvetet tynger, ja då är ju inte det ett problem, utan en vinst, det ger ju i vart fall lite nerv och förhoppning om hederlig argumentation, så att väljarna tas på allvar.

  sedan samkör man arbetsgrupperna, och visar på allt som man är överens om, ska bli återställare eller förnyelse, och det kommer att vara mycket, sedan får fan i mig något parti ta och bli mer trovärdigt med långsiktiga hushållningsfrågor, vilket är samma sak som hushållning, nu när nymoderaterna blivit kvartalskapitalister, och vurmar för privatisering av skatteintäkter. Stureplanscentern kommer inte klara av att rent intellektuellt begripa sambandet mellan gröna frågor och Bohmanmoderaterna, dvs att sans och måtta (moderation) samt sparande och försäkringar, dvs marginaler, är ganska bra för naturen. Sovjetstaten hade inte marginaler, och då ryker naturen.

  Tänk om borgligheten kunde överraska om tre år, och blir lite materialistiska /realistiska och tala om realt kapital, är det jorden vi lever av, eller lever vi på lån med hjälp av kreditkort, sjunkande bnp per capita, sjunkande skolresultat och ökad skuldsättning, som naturligtvis är offentligt, eftersom staten har en bankgaranti, och löser problemen för bankerna vid en ny skuldkris, och vem som betalar är högst oklart, sannolikt medborgarna, frågan är bara hur? Hur politiken ska minska skuldkvoten för medborgarna, dvs att börja spara är utmaningen, för det finns inga stora marginaler, och sparar ngn, så kommer det att beskattas. Så sitter man nu på realt kapital, så är en kommande nedgång/bostadspriskollaps rena mumman, gissa hur mycket kosing det går att tjäna för de som är rikast på kyrkorgården. Det kommer att bli rån nummer två. Skulden kvar, men inte skuldens pant. Riskanalysen för en fallande bostadsmaknad är sannolikt underskattade, och fallhöjden minst lika stor som 1992/93 förutom då att det inte finns bistånd och försvar kvar, att tulla på, eller så mycket att kränga iväg, eller så mycket ränta att sänka.
  Gör sig bara alliansen av med Dö, hur svårt ska det vara, att dela upp nej-tryckandet i tre år, så måste det inte gå illa, med nya tag, för det finns inte en sportmössa att S kan eller vill sitta fyra år till med Svarte Petter. S.W
  S.W

  SvaraRadera
 69. 1810 (året efter vi förlorade Ryssland) fick Baltzar von Platen tillstånd att bygga Göta kanal.

  Förberedande förslag kom från Daniel af Thunberg från 1780-talet som i stort sett följdes. Skepp som annars var tvungna att färdas genom Öresund (danska vatten)- och därmed betala skatt (Öresundstullen till Danmark) var efter att kalmarunionen spack grunden för krigen mellan Sverige/Danmark, och hur det kom sig att detinträngda Ryssland octa allierade sig med Danmark, medan England/Holland ville ha tillträde till Östersjön, för att blocera, och därmed understödde Sveriges strävanden (inkluderat Norgeäventyret där verige fick Norge i utbyte mot Finland)

  Kanalen öppnades redan 1832 (ca 15 - 18 miljarder kr omräknat till dagens konsumentpriser men går ändå inte att jämföra eftersom BNP/capita i varor var lägre, det vill säga samma vara var oerhört mycket mer värdefull, på grund av kostnaden för transport, samt att priset för arbete var ungefär som i Afrika eller delar av asien, dvs grundläggnig för missnöje och revolution, där 1779 och 1789 års borgerliga revolutioner utgör goda exempel.

  Som % av Sveriges BNP var kanalen i dyraste laget, men tjänade sitt syfte väl som komplement till våra älvar. 58 000 indelta soldater från 16 regementen arbetade med grävningen.

  Öresundstullen avskaffades efter Krimkriget (som alltså egentligen handlade om Rysslands beroende av att kontrllera sin sjöfart (förhindra blockad) i och med Öresundstraktaten 1857. Runt 1870 hade järnvägen ersätta det mesta av kanalfrakten, utom kol, malm, ved, dvs bulkvaror som kunde lagras och ej krävde snabba transitioner.

  Göta Kanal fick kortvariga och betydelsefulla uppsving i samband med avspärrningsperioderna under första och andra världskriget då farvattnen utanför svenska västkusten och delar av Östersjön var minerade och blockerade. S.W

  SvaraRadera
 70. Nu anar man lite vad krig (bland annat och delvis) kan ha för grund, förutom grundkraften makt.

  Kontroll av handel/sjöfart....som kan påverka inrikespolitiken, och om det inte hateras rätt kan iscénsätta revolutioner.

  Förstår man detta enkla, tex pågående upplopp i USA eller för den del, Rumänien eller den Arabiska våren, eller för den del begynnande upplopp i våra förorter eller drivkaften att åka ner till Levanten och skära halsen av symboler för "överheten" så ser man kanske lite sprängkraften. Det är som vatten, flytande flodvågor eller som is som spränger berg. Det är bombsäkra mekanismer.

  Kvantitet vs kvalitet, kvantitet är ickelinjär och stokastisk, medan kvalitet är till synes kontrollerbar, men faller på sin komplexitet, att kontrollera kvantitativa krafter. Kvantiteten i Sverige (och Europa) hanterades genom fri- och rättigheter, dvs genom en fördelning av väldstånd genom röstsedeln. Om det där välståndet minskar och toppen drabbas av korruption/inkompetens, så får man en rekyl, typ Weimar eller oktoberrevolutionen. S.W

  SvaraRadera

 71. Kanske förstår man då Rysslands inträngda läge och en av drikrafterna bakom omgrupperingen av USA från Europa till Asien, samtidigt som USAs militärmakt bantas, så förstår man också grunden för att Kina håller på att skaffa sig flygplansfartyg. Men de omfattande grejorna sker, och kommer att ske, under ytan.

  Det är alltså mycket lite som går att transportera på annat vis än på köl, där pipeline och internet utgör undantag, och de är minst lika sårbara som sjöfart. Övergripande ger ju Jan Gletes "navies and nations" den historiska grunden.
  Det går att beskriva arvet efter den amerikanska revolutionen som mänskliga "friheter" (negativ frihet, dvs frihet från tvång), medan den franska revolutionen representerade de mänskliga rättigheterna, låt vara exklusivt för fransmän :-), dvs positiv frihet, dvs frihet att kunna uppnå en viss nivå, oavsätt föräldrar/bakgrund.

  Rättigheter och skyldigheter är intimt förknippade, och tack vare flumskolan :-) så missade de frihetliga nyliberalerna från Tritnaha lite ur sin historieundervisning. Omfördelning r grunden för stabilitet, och för detta krävs lojalitet, avs frivillig beskattning. När beskattningen ligger kvar, och omfördelningen sker av klåfingriga centralpolitiker med Bolsjevikisk centralkontroll som psykologisk grund, så tippar man balansen mellan fri- och rättigheter över ända, och det har för övrigt S missat lite med. Fram kommer ett samhålle med bara rättigheter, vilket innebär att alla är kränkta, och då går det som det går med medborgarkontraktet och den berömda medelklassen, dvs normalfördelningskurvans mitt, avs inkomster efter skatt. S.W

  SvaraRadera
 72. Det finns väl en parallell till avseende 1a VK med Hungersköld och hur det kom sig att Sverige klarade sig under Krimkriget och hur fattigt det var efter Tysk-Franska kriget (och allexprt av unga arbetsföra till USA) och varför
  Ryssland revolterade 1917, och varför politiken i Tyskland slöt en ofördelaktig fred, trots att en front försvann, och det var nog inte bara att USA slöt upp på Englands sida, pga krigskrediter, utan framförallt för att Berlin med rätta var rädda för revolution på hemmaplan. och på sätt och vis kan man säga att det blev det, efter 1931, men på ett sätt ingen kunde förutse. Oförutsägbara krafter, som utnyttjas av några få opportunister. Det är nog den där psykotiska idén, att världen går att kontrollera, om man bara tänker större, som är lite fel, (kanske inte som utopi eller ideal), men som realpolitiskt projekt, det kommer bara att gå åt helvete. Beskattning måste vara hyfsat lokal, och inflytande bestämmande måste vara hyfsat lokalt, och gernera malt underifrån och upp, när politiken vänder på detta, först sossarna med sitt arv från Lenin, och sedan nymoderaterna, med samma mystiska centralistiska idé om en slags frihetlig internationela, med beskattning som inte går tillbaka till den beskattade, så ska det med rätta (Hobbes) bli en revolution. Exakt hur den kommer att bli, är oklart med vi ser (förutom Ryssland) tre krafter:

  - de nationella/populistiska krafterna, där SD är ett bra exempel på "cyniska" krafter, som utnyttjar gräsrötter.

  - den nyliberala kraften, som vill ersätta nationer med företag/låtsaskapital

  - den systembevarande kraften, som kan benämnas den vilsna legitima kraften som söker nya svar på eviga frågor.

  De två senare pendlar mellan nationellt och Europeiskt perspektiv.

  Fp kommer alltid att ha svårt med padagogiken, så länge inte politiken lyckas förklara sånningsfäletet mellan amerikanskla och franska revolutionen, och sätta in det i ett nationellt och ett Europeiskt perspektiv. Rädda hela världen kommer varken Fp, Sverige eller ens EU att kunna, så frågan är vad som ska räddas? Det som går att kontrollera här och nu, eller rädda det borgerliga idéarvet från forntiden och fram till den Tritnahaiska revoluutionen, där social i begreppet socialliberal måste definieras noga, eftersom SD gjort en varumärkesstöld och kallar sig socialkonservativa. Det liberala perspektivet torde vara det enklaste, frihet från tvång, och just nu tvuingar akutuella krater in människor i skuldtvång under frihetens banér, det är inte heller en genomtänkt frihetsidé. Friheten är inte teoretisk, friheten är real och stavas rådrum och handlingsfrihet. Har man inte det, är snaran mycket nära halsen, och bylingen i farstun, efter att den privata borgenären först pressat gäldenären upp över öronen. Den liberala revolutionen hade sas sina orsaksförklaringar, den med. Just nu har politiken i Stockholm/Bryssel pressat subsidiaritetsprincipen bortom NKVDiskan, och då kanske det inte går som man tänkt. S.W

  SvaraRadera
 73. Oj
  Fp kommer alltid att ha svårt med padagogiken, så länge inte politiken lyckas förklara spänningsfältet mellan amerikanskla och franska revolutionen. Thomas Payne torde tjäna som evig inspiratör, ingen har väl varit mer tidigt ute före revolutionerna, och haft mer rätt efter, i sin kritik. Kritiken mot Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France, går inte heller av för hackor, även det visade sig att den den franska revolutionen naturligtvis fullständigt spårade ur, och försatte Frankrike hopplöst på efterkälken. Napoleon är en av de "stora" dårarna som värptes fram. Att balansera de tre krafterna, liberalism, positiv frihet (socialism i ordets positiva bemärkelse, det gemensamma sociala kontraktet, som går utanför individens egennyttiga destruktiva kraft) och konservatism som får anses ligga ganska nära den sociala idén, men här ofta iklädd lånta fjädrar. SD är socialkonservativa, dvs utesluter liberalism, dvs röd färg på vit botten, suck.

  Klarar inte Fp av den där blandningen mellan
  central - lokal
  liberal - social (individ - kollektiv)
  konservativ - progressiv

  så går det åt pepparsvängen, på Svenska heter det sunt förnuft, och på engelska Common sense, hur svårt kan det vara? S.W

  SvaraRadera
 74. Alltså, tvingar politiken på lokala samhällsenheter ett centralt perspektiv, nyliberalt eller socialistiskt, så försvinner människors egen uppfattade frihet. Frihet är inte bara rätten att skuldsätta sig för för livet för 100.000 kr/m2 i en liten låda i Stockholm och konsumera en massa meningslöst trams, frihet är också att kunna påverka sin egen omgivning genom demokratiska val, och den där omgivningen kallar politiken för samhållet, och det där samhället är en kollektiv idé, varför vi inte slänger skräp på gatan, eller står i en busskö eller betalar västvärldens högsta skatt. Om det inte blir ngt pang för pengarna, och det är det nog många som uppfattar att det inte är, så måste man ställa frågan vad konsekvensen kan riskera att bli, efter en ny bank- och finanskris. Snillar man bort förmånden med medborgarskapet, så försnillar man bort lojaliteten till staten, och då spelar det nog ingen roll om det blir en federation inom EU, det fungerar ändå inte med centralmakt i det lokala, och det är precis exakt detta som lite gått över styr. Kommunerna, it´s the common sense stupid :-). S.W

  SvaraRadera
 75. Rekapitulation, (avdelningen för onödigt vetande):

  Efter Vietnam så backade den amerikanska ekonomin rejält, vilket innebar att man övergav Bretton-Woods 1945, (efter en massa intern socialdemokratisk debatt avs valutafrågor anslöt sig sedermera Sverige)

  Fast vänta nu:

  Betton-Woods systemet infördes 1945 (för att hantera återuppbyggnaden efter 2a VK) och avbröts 1971, den så kallade "Nixonchocken" efter att USA inte längre kunde garantera dollarvärdet med ett fast inlösenpris i guld.

  Efter Bretton Woodssystemets fall blev IMF:s största utmaning att hantera 1970-talets oljekriser och de galopperande, företrädesvis latinamerikanska, statsskulder.
  Numera är det BIG-PISS, dvs EU som är problemet, och Sverige är ännu inte medveten om sin egen skuld i PIG-PISS.

  Fast vänta nu:

  BIS (Bank for International Settlements) är ett samarbetsorgan för centralbanker inkl Riksbanken där Sverige har ständig represenation. Riksbanken är bankernas bank, och BIS är Riksbankernas bank.

  BIS grundades 1930 för att hantera Tysklands betalning av krigsskadeståndet efter 1a VK och Versaillesfreden och Youngplanen. (och initiativet kom för sent, inflationen hade redan tagit fart. och varför bildades BIS?
  S.W

  SvaraRadera
 76. Depressionen inleddes mot 20-talets slut (skuldkris) och briserade med Wall Street-kraschen 29 oktober 1929.

  Från USA spred sig kollapsen (förtroendet) till Europa och resten av av världen, inkl Japan, med förödande effekter. Den internationella handeln sjönk , varpå personliga inkomster för arbete sjönk, vilket minskade statens skatteinkomster. (som då inte var så höga som nu)

  Städer över hela världen (tänk Urban Express), som inte var så stora som nu, eller så energikrävande eller komplexa, fick genom depressionen ett stort bakslag, (det gick inte att äta asfalt och det var långt ifrån ngn bostadsbrist.)

  Industri och byggandet avstannade (ovanligt lite i Sverige som körde igång funkisrycket)
  Betalningsförmågan per individ minskade, dvs köpkraften och staten tappade inkomster, varpå priset för mat sjönk varför bondgårdar och och jordbruk drabbades då priset sjönk med minst 50%

  John Steinbeck tecknar detta episkt i Möss och människor från 1937 och Vredens druvor från 1939. (för övrigt samma år "the battle of angels" av Tennesse Williams ges ut som blinkning åt Molotov Ribentrop.

  Vredens druvor baserar sig på artiklar som Steinbeck skrev som journalist i San Francisco och belönades 1940 med Pulitzerpriset. Filmen ansågs kontroversiell på grund av att den reflekterade Steinbecks politiska vinkling, (där han ger utlopp för en vision om det perfekta samhället i ett solidariskt korporativ (jämför väldfärdsstat). Boken blev tex bannlyst i Kern County från allmänna bibliotek och skolor under åren 1939-1941. Så någon hjälte hos de Neoliberala eller protektionistiska USA blev Steinbeck inte, Nobelpriset vick han 1962.

  I ett av de inledande kapitlen om vad en bank är, tecknar Steinbeck detta mästerligt ur den utblottades perspektiv, som måste tvångsrealisera sina tillgångar till okända juridiska personer) Boken är nyttigt att läsa även för nyliberaler, eftersom den handlar om realiteter för människor, efter en finansiell kollaps. (banken skildras som en organism som människan inte rår över eller kan styra)
  S.W

  SvaraRadera
 77. BIS använde guldfranc som valuta mellan 1930-2003 vid internationella avtal. BIS övergav guldet (klassisk ekonomisk teori) vilket sammanfaller med införandet av Euron i de tolv medlemsstater 2002. Det är nu det händer något märkligt, sannolikt i relationerna med Ryssland och Kina, och naturigtvis Japan. På något vis upprepas Nixonchocken med Bretton-Woods, genom införandet av Euron, och man släpper guldet på nästa nivå. Den där nivån för handel, är långt utanför den verkliga världen, och går nog inte att begripam kanske gör Ingves det som Finladnssvensk, men alliansen och ny-ekonomernerna gör det inte. Sedan är det ett stort hopp, till man kommer till gemena man, som också fattar, att det är dumt att inteckna all framtid genom lån, som ingen tänker betala tillbaka, det håller sas inte som förklaring inför barnbarnen. Alla vet ju ju att spelmissbrukare är mindre lämpliga som kombinerad skattmästare och revisor.

  EU var en pelarkonstruktion för
  energi
  försvar (indirekt nato)
  ekonomi och tull
  och sist fri rörlighet av människor (Schengen)

  2002 tog man fram en gemensam federativ konstitution för Europa. förslaget stoppades efter att de två mest EU-positiva länderna sagt nej i folkomröstningar.

  I december 2007 undertecknade EU:s stats- och regeringschefer Lissabonfördraget och EU har fördubblats från 15 till 28. Det är detta Putte surar över, och det är detta S väljer att blunda för, att Sverige är ansluten till inte bara en militär allians, utan även en säkerhetspolitiskt, ekonomisk och energiunion, som är mycket djupare än en allians. Klarar man inte av att förklara det? S.W

  SvaraRadera
 78. Jaha, 2002 till 2008 och Lehman Brothers, det varade sex år sedan brakade systemet pga skuldkris, det verkade som att de enskilda länderna inte följde de gemensamma överenskomna reglerna i "pakten".....och det verkade som att USAs banker var rejält ute på hal is avseende det politiska projektet att låta alla amerikaner få skuldsätta sig och köpa sig en bostad, det gick ett litet tag, sedan brakade det, det fanns inga säkerheter, och den konkursen ordande upp en del av USAs ekonomi, varför utlåningsfesten kunde fortsätta, i delar av Europa alltså


  Kanske överskattade man ngt människan goda uttalade vilja, och beaktade inte vad det är människor gör som är centralt, vad de säger är alltid båg, alltid, människan är så bra på båg, att vi tom lurar oss själva.

  och den som säger ngt som är sant/realt blir utvisad :-) och så har det nog alltid varit, dessvärre. realisterna får städa när idealisterna kört världen över avgrunden, och sedan kommer det nya idealister på plats. Det man kan göra är att ngt försöka dämpa vansinnet, genom klassisk bildning, och att inte peka finger eller skuldbelägga, det är världen ändå proppfull av, skuld.

  I Europa la BIS grunden för ECB med BIS som en supranationell organisation på nivån ovanför som är ovan för Riksbanken, som är ovanför våra nationella luftslott, som alltså har en massa bokförda tillgångar som kallas bostadsrättsföreningar, som delvis upprätthållit bostadsproduktionen, efter att Persson städade upp statsfinanserna. Så rent krasst är det BIS som fick städa, först efter 1a VK, vilket man misslyckades med, sedan efter 2a VK och sedan har man försökt få till erfarenheterna genom EU-projektet, och missen blev så klart att man underskattade människans dumhet, att sätta sig i skuld, vilket så klart de privata kapitalmarknaderna utnyttjar skamlöst, eftersom de är en funktion av något vi inte begriper oss på, förväntad avkastning på kapital som är hittepå, ngn gång i framtiden.

  BIS anklagas emellanåt för att verksamheten är osynlig, trots att organisationen har den egentliga valutapolitiska makten och att organisationen inte är ansvarig eller redovisningsskyldig till någon annan än sig själv.

  Problemet är mer att BIS är uppifrån den högsta nivån, och vi väljare är den lägsta, och att vi väljer politiker, som sas lovar runt och håller tunt. Här finns nog inga lösningar, utm kunskap och bildning, och om våra politiker tappar förnuftet, så ka det gå illa, och kanske har politiken gjort detta? Numera är det nästan bara Fp och Vp (efter Hgglunds sorti) som inte känns som bondfångeri avs identitet, image och profil. S.W

  SvaraRadera
 79. Så om inte FED och ECB fungerar som det ska, så fungerar inte BIS, och Riksbankerna fungerar inte om inte bankerna fungerar, och bankerna har givits rätten att skapa krediter, som vi tror är kronor (representation av realt kapital) men som inte är en tillgång, utan en slags dubbel skuld. En skuldsedel som tillverkas av en skuld.
  Så minskar man skulderna, dvs sparar, så minskar antalet upplevda hittepågångar, och då kan mycket väl priserna falla, eftersom priserna är en funktion av människors betalningsförmåga, vilket är en funktion av hur många som har arbete till en viss lön, som genererar intäkter till staten.

  Det var Reinfeldt/Borg som tog från Riksbanken sin självständiga roll att reglera Sveriges finansiella stabilitet och trot att vi klarade av 2008 krisen bättre än övriga, fick Ingves skit, vilket innebar att politiken förde bort makt från Riksbanken (de visste bättre inför valet), och så fick KI uppdraget att förhindra Svenskarnas Poltava nr 3, och även om Magdalena och Stefan insett faran, så har inte hejåhåarna i mp gjort det, och defintivt inte alla utsvultna S-medarbetare, som drömmer om ett bättre liv.
  Det lilla problemet med Sveriges skuld har AKB insett med, och man skulle vilja vara journalist obland, och ställa frågan om marknaden kan ha fel avs Svenskarnas lånesituation, och om det kan vara så att om marknaden gör fel, kan det finns ett politiskt ansvar för detta, tex fanflykt från ansvar att sälja knark till barn? (jmfr att sälja bostadsrätter i Stockholm för 100.000 kr / m2 för en ränta nära noll med en osäker finansiell framtid, det saknas en slags riskpremie eller fallhöjd, sådan som äldre tiders moderater läxade upp radikala vettlösa populistiska 68or för. S.W

  SvaraRadera
 80. Så i valet mellan att trappa ner räntebidragen eller införa amortering, så valde man att ta bort Riksbankens återhållande funktion med räntevapnet, och så eldade politiken på lite till,f ör säkerhets skull, och kanske är det detta som blir S fall och borglighetens återkomst 2018, om ngt går över styr, då hinner alla glömma orsaken, precis som 1992, då Bildt/Wible rök, pga sammanblandning av orsak och verkan.

  I november 1985, en månad efter valet, genomfördes utan någon debatt eller demokratisk förankring från riksdagen den så kallade novemberkuppen, Palme var militär och underrättelseman, och var säkert informerad, men inte insatt.

  Effekten blev dramatisk och utgjorde grunden för Sveriges bank- och finanskris 1992, som i sin tur blev startskottet till en "total make over" av det mesta, i synnerhet försvaret, från realt pang pang, till hittepåpang.

  Vad som hände var att privata fastigheter blev bankegendom, och därmed fick fastighetsmarknaden en annan funktion, med externa förvaltare. Samtidigt som kommunerna skutade med kommunal borgen, vilket innebar att risken överfördes till banken, men banken tar ingen risk, så risken hamnade på brf-köparen, och det ör lite det som är problemet, det är ingen bra risktagare, i synnerhet inte i kombiationation med en övergripande brf-förening, som i bästa fall ser till kollektivets bästa och inte det enskilda....(brf-förenignar är en fin korporativ idé, i bästa Steinbeckadna, men bygger på att människan är ärlig och klarar av att vara långsiktigt fastighetetsägare.
  MÄrkligt nog finns det bara brf i Sverige, och borgarns försök med ägarlägenheter har inte alls slagit, märkligt.... samtidigt som ansvaret för exploatering/byggherrekostnader har exploderat, vilket innebär att detta med byggbodar är en ännu dummare idé än den varit på 70-talet när kommunerna hade lite klirr i kassan avs sitt tekniska ansvar för samhällets infrastruktur.

  Metaforen "hittepå" går att använda om det mesta nu för tiden, inkl SJ och ansvaret för järnvägen, (som numera är undangömd till transportstyrelsen, Verket "mission impossible" som ingen vill bli GD för) Till och med ungdomsförbunden är hittepå, eftersom de växt upp i en artificiell värld byggd på hittepåpengar, och kanske tror det att det fungerar för alla.

  Varför äter de inte bakelser?
  Varför bor de inte i baracker?

  I Novemberrevolutionen berättar Dan Josefsson historien om avregleringen av kreditmarknaden. Det blåste nyliberala vindar och det var nu Tritnaha fick fart, det var under denna tid som Reinfeldts världsbild formades, och ngn avreglering var nödvändig, sossarna var på jakt efter reformer, och hade en galopperande inflation, och problem med exportindustrin, som inte var lönsam.

  Bakgrunden kan sökas till 70-talets stagnation efter Bretton-Woods och Milton Friedman idéer. Friedmans budskap var att marknaden klarar sig bäst själv. Därför måste den befrias med hjälp av privatiseringar, sänkta skatter och avregleringar. Frontfigurer för idéerna var Ronald Reagan i USA och Margaret Thatcher i Storbritannien. Det är möjligt att detta delvis var rätt, men hållå, nyliberaler, att lägga rabarber på makten, beskatta skjortana v medborgarna, och sedan dela ut pengarna genoom offentlig upphandling, skulle inte Friedman godkänna, det är nästa värrre en kommunism, politikens höger är nog lika illa lämpade som politikens vänster, att tygla kapitalmarknaden genom att tro att den går att kontrollera, om den avregleras. Ska friedman tillämpas, så ska skatterna helt bort, då går nyliberaler att respektera, och så långe inte detta sker, så måste det till kontroll, så att skattebetalarna får någon valuta för sina skattemedel som de betalar in som försäkring och skydd, ot att de får behålla en del för eget privat bruk. S.W

  SvaraRadera
 81. Regleringar och statliga åtgärder för att hålla arbetslösheten nere var närmast en dogm. Därför var det med stort hemlighetsmakeri som Riksbankschefen Bengt Dennis, Kjell Olof Feldt och Erik Åsbrink bestämde sig för att agera. Fasiken vet om det är på väg mot en upprepning.

  http://josefsson.net/dokumentaerer/78-novemberrevolutionen-2004.html

  Dvs valen 82, 85 och 88 knep S, där 88 var på vippen. sedan katatrof och Borgarna som fick skuldsedeln. Nu kan det vara så att det blir tvärt om, och i så fall är detta med Dö ointressant, klickar något, så blir det komethysteri, och då kan vad som helst hända valet 2018. S problem är att de inte kan göra så mycket åt saken och har en del förväntningar. Kommer det nu bara lite varsel inom banksektorn, så kommer det att bli intressant.

  Några bostäder blir inte byggda
  Några nya jobb blir det inte, hur mycket än C yrar om att privatisera AF, (som låg högt uppe på agendan med Angelse Bermudes Svankvist)
  ploppar bostadsmarknaden uppstår arbetslöshet även för infödda Svenskar födda på 80-talet, samtidigt som pensionerna rasar, och en Grexit kan vara en tryckpunkt, i vart fall har vi inte lika mycket realiserbara tillgångar kvar att tulla på. Politiker måste börja tala om vad vi har nu, och varför, inte hur det skulle kunna bli om fyra år om de får makten, det har inte gått enligt plan hittills, och revisionen av alliansens åtta år har inte börjat. Vi väntar alla på SvT och en dokumentär i åtta åtta delar 2006 - 2014.

  har detta med försvar och Nato att göra? Vilken annan anledning finns att allt ska bort, och avvecklas, inkl civilförsvar, och att politiken tror att vi kan snylta os in i nato för att rädda oss undan fortsatt politiskt ansvarslöshet.

  Det är ju magiskt, om ladan vore full, skulle det väl ändå finns pengar att i vart fall flyga med den få plan vi har kvar, med en vanlig lanon, eftersom de är billiga i drift, och frågan är lite om det finns medel att utbilda stridspiloter, ahr vi då medel att utbilda 10.000-tals ekonomer, som ska bygga framtidens välfärd, kvalitet har ett pris, så även kvantitet, mångfald kan konnotera på många och inte olika, och enfald kan beskriva de som tror att Sverige inte lyder under samma ekonomiska lagar som övriga EU.
  Hur den privata skuldbördan ska minskas, samtidigt som statens underskott (på utgiftssidan) ska gå +/- noll, måste vara formulär A. Blir det någon krona över, kanske vi kan börja använda biståndet till vad det är tänkt för, att få människor att kunna leva där de är, med fokus på kvinnor och barn, även om tanken inte kan klassas som feministiskt korrekt. Börja där, bästa borgerlighet. S.W

  SvaraRadera
 82. För övrigt borde den där dokumentären produceras av Cervenka, det är nog bara han som har den pedagogiska skicklighet att beskriva komplett vansinne, utan att bli anklagad för att vara vansinnig. Kanske kunde FP börja, bjud in LUF och berätta för dem att de är offer för en flumskola som skapat en ordning likt Alice i underlandet, våra politker framträder som verklighetsfrånvända pårökt sektledare, kanske är det för att AKB faktiskt inte är grandios, som hon har vett att hålla en låg profil, det är ingen god ordning hon är ämnad att städa upp i, för städgumma kommer hon att bli, och genusanlysen från 20-talet kan bli intressant. När kvinnorna fick ta över rodret, hade männen styrt fartyget ut i rymden, och glömt tala om att de inte hade någon plan utöver den egna föreställningen. Det var nog lite lika samma, för 100 år sedan, varför det sent om sider passade att ge kvinnor rösträtt, alltså efter dikeskörningen :-) S.W

  SvaraRadera
 83. Det är väl inte heller oviktigt med pedagogik, av typen varför super Jeppe. Alltså varför surar Putte. Det är nog inte så att ryssarna från sin sida saknar orsaker att skruva på sig.

  Sverige röstade nej till Euron i en folkomröstning 2003, som utlystes eftersom varken S eller var överens internt inom sina partier, där gammelmoderater och vänstersossar hade motsatt uppfattning mot en mer framstegsinriktad Europeisk inriktning. Spinnerierna talade om en övervikt för ja, men när det kom itll kritan blev det nej, och de tär inte säkert att Princips Balkanmord på NK hade påverkat utgången, även om det inte kan uteslutas.

  2004 inträffade första östutvidningen, och detta sammanfaller väl med Perssons plan för försvaret,
  som iscensatts två år tidigare.

  Östersjön
  Polen, Estland, Lettland, Litauen

  Centralt
  Tjeckien, Slovakien och Ungern

  Balkan
  Slovenien

  Medelhavet
  Cypern och Malta

  2005 blev det tvärnit
  Sommaren 2005 röstade en majoritet av fransmännen och nederländarna nej till förslaget om en gemensam europeisk konstitution. Federationstanken föll och en tid av reflektion och omtag inleddes.

  Reflektionen innebar att man kickstartade inträde för Bulgariens och Rumänien, de två fattigaste medlemmarna, som hade en vit kvar på sin egen reformering innan de skulle platsa i fina klubben. Den 26 september 2006 gav kommissionen t klartecken för en anslutning, och de tär väl ungefär nu nu man slå upp histoorieboken om Krimkrigets orsaker 1850 och fundera lite på om det inte var just här, när EU fick bråttom (panik) och bestämde sig för att forcera Rumänien och Ungern som EU-stjärnorna (som det kommer analyseras av historikerna i frmtiden) satte spiken i kistan, för den eviga freden. Dvs att högmod går före fall. I vart fall var det nu Putte ilsknade till på riktigt, efter den första Östutvidgningen.

  Lissabonfördraget är plan B. Fråga om EU i grunden skulle bli en (1) stat, eller om folksuveräniteten, (som det uppfattas i de olika länderna), skulle bibehållas.

  Två av mest EU-vänliga länderna Frankrike och Nederländska röstade nej och därmed blev EU sas en "frivillig" organisation, som ett land kan begära utträde ur, om folket vill. Lissabon-fördraget till som en räcka tillägg till gällande fördrag. S.W

  SvaraRadera
 84. Två år senare, (nu är Reinfeldt på plan) sommaren 2007, träffades unionens ledare och diskutera ett alternativt förslag/fördrag, som skulle reformera unionen och anpassa till utvidgningen österut.

  EU är en ekonomisk union, som alltså ännu inte visat upp de stora inre bristerna mellan syd och nord, men de börjar komma till ytan.

  1 januari 2007 blev Bulgariens och Rumänien medlemmar av unionen och EU (Nato) fick tillträde till Svarta havet. EU fick två länder på halsen som låg på stenåldern,och beaktar vi hur mycket Tyskland fått betala för DDR, och detta var ändå det mest moderna och effektiva landet i gamla östblocket, så går det att ana vad som skulle hända när Rumänien och Bulgarien skulle på tåget. Det var rätt i teorin, men fel i praktiken, eftersom det finns en verklig värld, som inte är linjär, och inte går att råda över, "von oben" hur gärna politiken än vill tro det. EU centraliserade i bästa Sovjetstil och forcerade, trots att den "eviga freden var här"

  De flesta länder införde regleringar mot "massinvandring" från Ungern och Rumänien (Persson kaade det social turism). Begränsningarna upphörde 2014, och där är förklaringen till den första vågen av tiggare som kommit, men detta är bara början. Den ekonomiska intregrationen fungerar inte, om inte välståndet jämnas ut, och det är inte fel tänkt, grejen är bara att så länge parlamenten i EU har egen rådighet, så leder detta till rekyler. Medborgare i produktiva delar kan betala skatt, men inte till vilket pris som helst, att betala skatt för att få det relativt sämre, skulle kunna fungera, i teorin, problemet är förklara detta politiskt, och vinna val....

  2007 hände det grejor i Georigen, sedermera gjorde Armenien helt om, och Armenierna har inte glömt Turkiet och att det första fruktansvärda folkmordet under 1 VK fortfarande inte är uppklarat, det är en skam på torra land.

  Det blev heller ingen "riktig union" och folksuveräniteten råder, dvs populistpartierna ökar i alla länder.

  Lissabonfördraget signerades 13 december 2007 där alla medlemsstater behövde ratificera var för sig. Alla länders regeringar utom Irland hade mandat att ratificera fördraget (utan folkomröstning).

  Folkomröstning hölls på Irland 12 juni 2008. Opinionsundersökningar antydde att en överväldigande majoritet skulle godkänna förslaget. En vecka innan folkomröstningen svängde opinionen och omröstningen slutade med 53,40 procent emot och 46,6 procent för.
  Av detta följer att opinionen inte svängde, det var opinionsundersökningarna som var riggade, för att sas "spinna" opinionen, och det där spinnet, precis som de försökte spinna med Nato härr i Sverige, som en utstakad tidtabell efter Bertelmans utredning, är bland det dummast som finns, p samma sätt som man spann upp mp och spann ner SD före valet i Sverige. Opinionsbildande politiker lever i en villfarelse att bara föra att några individer följer strömmen, så innebär inte det att alla medborgare beter sig som får.

  Ny katastrof pga felaktig folkvilja. (sedan kom ekonomiska krisen som drabbade PIGS, sen blelv det PIIGS och det slutade med bigpiss. Utöver Lehman Brothers visade sig att många nyanslutna EU-länder, tex Grekland, inte riktigt höll de där konvergensreglerna och det finns anledning här att fundera på om det var Grekerna eller kommissionens fel, kanske kunde inte kommissionen heller skilja på hur det är, och hur det borde vara. S.W

  SvaraRadera
 85. Sverige var med i den räddningsaktionen för Irland (den där metoden från 1993/94 när staten (skattebetarna) köper upp toxic-papers av bankerna, och sas recinditionerar riskerna, och detta gick bra. Så i vart fall bilateralt visavi Irland, visade Sverige på stor solidaritet, för det kan ju inte ha haft att göra med den där folkomröstningen inför den andra östutvidnignen?

  Island ska vi inte tala om, en borgerlig regering som var samma tjommar som satt i bannkstyrlesenrna, och pantsatte en hel nation, där gjorde vi också en broderlig finansiell insats, men Islänningarna ville ändå inte gå med i EU, otacksamma typer?

  Ratificeringsprocessen fortsatte (det fanns ingen plan C) i övriga medlemsstater. I december 2008 påbörjades arbetet för att ge Irland undantag för att hålla en ny folkomröstning om fördraget som de redan sagt nej till (och nu börjar det kanske klarna varför Grekland ska hålla folkomröstning :-).

  Irland fick våren 2009 särskilda undantag från EU som berörde:

  alliansfrihet från EU likt Danmark. (GUSP och indirekt nato)
  beskattning
  familjepolitik (aborter)

  Irländarna var oroliga för sin självständighet och dessa frågor var de främsta till varför irländarna röstade nej. Europeiska rådet beslutade därtill att varje land i fortsättningen skulle ha "sin egen" kommissionär.

  Nu visade opinionsmätningar plötsligt att opinionen hade blivit positiv till fördraget (demokrati kallas det). En ny folkomröstning hölls redan 2 oktober 2009.
  och då gick det bättre, nästa fas av utvidgningen kunde inledas, och nu var nog Putte definitivt övertygad om att han och hans mannar höll på att bli rökta, och så var det en massa hej å hå i Ukraina.

  Alliansens nya försvarsprop 2009 kom nu
  hur det var med försvarsberedningarna dessförinnan är lite oklart, eftersom omvärldsanalysen alltid anpassas till kartan, hur världen borde bara, om bara linjär regressionsanalys råder, och då går det faktiskt att anpassa säkerhetspolitiken efter en analys, hur det skulle kunna vara, om bara OM.

  Sedan missar man lite med verben i Svenskan, det är helt säkert flumsklans fel att tom politiken tappat fästet.

  Preteritum (imperfekt)
  Jag har varit i Rumänien.

  I dag används verbformen icke sällan modalt tillsammans med presens för att uttrycka önskvärda tillstånd eller något som är abstrakt/inbillat.

  Jag önskar att jag var i Rumänien

  i stället för

  Jag önskar att jag vore i Spanien (konjunktiv).

  Det är ju inte ens säkert längre att vi skiljer på transitiva verb (var) och intransitvia (vart) och hela försvarseländet är en enda stor språklig röd, grän, blå röra, där vi talar om ett tillstånd bortom 2018, hallå i lingonskogen, det kan vi inte råda över, eller besluta om nu, det kallar psykologerna för "magiskt tänkande" - tala om hur vi ska göra nu, och vad politiken har gjort, för att komma dit vi är nu, vet man inte var man har varit, vet man inte var man är, och då kan man med nödvändighet inte peka ut kursen vart man ska.
  Det är plingplong, koko, bondfångeri eller en inadekvat verklighetsuppfattning. S.W

  SvaraRadera
 86. Kanske är gåtan om det
  "Det obefintliga och underfinansierade försvaret av Östersjön" vad proen 2009 borde ha hetat, och kanske är det just därför som vi nu begåvats med en informell, försvarsgrupp som leds av en röd-grön ministär, där AKB, EBT och fr Fri la la lallar med, eftersom de fortfarande är helt säkra på att Perssons analys var rätt, och att det kommer att gå finfint med EU:s skulder, (och eftersom det inte är så nu, och inte har gått bra tidigare) så borde det ju kunna gå bra framgent, efter Grekernans folkomröstning, efter den tredje östutvidningen vid Balkan, och vad som nu händer med Euron. Den Svenska kronan kan vi nog glömma, och pangar ekonomin där ute, pangar det här inne, och under tiden kommer vi kunna se internstriden inom SD som en mikrokamp på hela Europa, så är det nog.

  Hur denna pågående utvidgningen med fattigare regioner ska fungera med rådande opinioer och eftersatta investeringar på hemmaplan (typ bostäder), medbrogare och stater i skild, och så detta med skäggtomtarna som ska bygga ett kalifat grundat på terror, och så då Putte, som inte gillar att bli inträngd i ett hörn, varför han rustar och där EU inte kan svara, eftersom alla våra medel går åt till en högre plan, ja de där spelen går inte att lösa med ett krigsspel, det är stokastiskt och ickelinjärt, och människor är inte som Adolf trodde, mekaniserade instrumentalistiskt styrbara enheter, som går att mäta och övervaka (tänk Stalin med internet). Även om tex Gavagai är spännande:
  http://monitor.gavagai.se/

  så är och förblir det en bild av hur det är nu, och hur det varit, prediktionerna antas vara linjära, och kommer just på grund av antagandet, att bli ännu mer icke linjära :-)
  S.W

  SvaraRadera
 87. Heja Velliingemoderaterna (Rid i natt)

  Det är bara ett (litet) fel som begås i SR:s intervju:
  (och inte är inte frågan det är fel på, utan att att Vellingemoderaterna inte tänkt hela varvet klart)

  Karin Runblom
  "Och lojaliteten med ditt parti och den här överenskommelsen då?"

  Anders Hansson
  "– Lojaliteten med partiet är förstås viktig, men vi har en lojalitet mot våra väljare som faktiskt har valt oss till riksdagledamöter, och givit oss vårt förtroende och det tycker jag faktiskt väger tyngre.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6154431

  S.W

  SvaraRadera
 88. Stopp och belägg:
  Mandat, från vem då?

  Vem har haft mandat att ingå DÖ, och från vilket parti, och från vilka partimedlemmar eller vilket kongressbeslut? DÖ är ett mystiskt handslag från en ännu ej vald partiledare, som fick agera ställföreträdare för en hövding som gått under jorden, krypit ner i bunkern, efter sitt Waterloo.

  Vem mandat var det AKB ingick DÖ med? Fundera på detta både en och två gånger, sammankallades riksdagsgruppen? partistyrlelsen(som ska väljas ny nu i höst? KOngressen som ska välja partistyrelse, eller tillfrågades väljarna eller partidistrikten? Njae, de var nog fotarbete enbart på högsta nivå. Det var dessutom först villervalla, budgetoordning, SD-kaos, Nobel, Lucia, och sedan jul. Var fanns tid att tänka eller förankra, felet var ju den gemensamma budgeten, och att nya M inte längre ville regera, dvs man vill inte ta ansvar för den blå-gröna röra man försatt alla i, med ett nytt pop-parti som pricken över iet. Det gick inte som de policyprofessionella nymoderaterna tänkt sig, mer än ett tag. De vann makten, men efterlämnade sig ett arv som inte är utrett ännu, dödsboförvaltarna utses först i höst, och fram tills dess, så finns en lucka för "familjen" att säga sitt, och det har väl börjat röra på sig :-) S.W

  SvaraRadera
 89. Dö har inget mandat med partiet, och med lojalitet måste skiljas lijalitet mot fuhrern, eller lojalitet mot medlemmarna, de hårt beprövade, som går och knackar dörr inför valet, och står på gator och torg, och ska kommunicera hövdingens alltmer obegripliga nymoderata ideologi.

  Nä, lojaliteten mot partiet, innebär att det noga måste skilja på vad som är partiet, det är väl ingen levande person? Partiet är en organisation, som består av:
  medlemmar
  lokalorganisationer
  och en styrelse som verkställer väljarnas mandat mellan kongresser, ungeför som en regering verkställer Riksdagens vilja, vilket grundas på medborgarna.

  Detta är ju formulär A i mellanstadiet, avs samhällskunskap, hur organisationer och demokratier fungerar, och ska det talas om lojalitet, måste alla fundera mot vad lojaliteten ska riktas, är det Rajraj? han som avgick när det osade katt? S.W

  SvaraRadera
 90. Det var lite Reinfeldt som körde Alliansen över kanten,
  Dvs fartblindhet som drabbar alla med makt, och förs stort engagemang att dölja det som inte gått som han trott, och då kunde inte moderaterna säga något alls, eftersom de inte hade så mycket att komma med, utöver då att de kunde hålla budget, men ändå gick det 73 miljarder back?

  De där sista panikartade månaderna före valet gjord hövdingen allt mer märkliga oförankrade retoriska turer, som "stackars" AKB nu får sota/svara för. Bara det att det förnekade kriget, och faran med Ryssland förnekades månader före valet, var väl ett sätt att snömosa till ett varumärke avseende "kärnvärden" dvs trovärdighet.
  S.W

  SvaraRadera
 91. (varumärkes)identitet är ett av de element som styr hur människor uppfattar ett varumärke, och ett varumärke (brand) är väl lite samma sak som en fana eller en vapensköld förr i strid, den identifierar något med en symbol, dvs ett tecken. tecknet kan vara en bild eller en text, semiotik är det likväl. Semiotik ska inte förväxlas med semantik, som sas styr över hjärnas inre representation/föreställning om vad som är bra/dåligt, vän från fiende.

  Den där identiteten skrivs det mycket om nu, och inom just de policyprofessionellas värld, så är väl identitet det samma som "image" (man kan tänka lite på Lennons låt imagination, och koppla det till nation så inser man att det är mycket känslor inblandat) S.W

  SvaraRadera
 92. Varumärkesidentiteten anses av de policyprofessionella skapa något de kallar för image (som det inte går att bli klok på om de förväxlat med identitet, eftersom den förväxlat märke med brand, eftersom brand på engelska kommer av boskapsmärkning, som anspelar på nordiskans brand, dvs eld, dvs gärnet man brände in symbolen med)

  Så det där märket verkar vara viktigt, det står för något.
  och just stå, är väl hyfsat intransitivt, dvs bestående, varaktigt, något som borgar för förtroende och tillit?
  Kan det vara så?

  och hur anpassar de då allt det där nya, som de vill fylla de gamla varumäket med? Lite som Centern gjorde, med sin gamla fyrklöver som symboliserar grönt, land och tur. Det fylllde de policyprofessionella med ett ultranylibealt probram, som gick åt helsicke, så hade de lärt sig det, och tog det lite varligare med "nymoderaterna" men det var ju samma policyprofessionella källa. Vill man vara elak kan man säga att det är denna taktik som "trottarna" använt sedan Stalin gjorde rent hus, och som S och Vp varit lite rädda för, och som SD nu är Jätterädda för :-)


  Med sitt varumärke kränger de grejor, glass, kalsonger, dammsugare, spel, resor, kläder, raklödder och politik. Det är här PR-byråerna och förpackningsindustrin kommer in, att förpacka en sak.

  De som arbetar med det där, är i princip samma typer som formger förpackningar eller formger en symbol, typ grafisk profil, gänget som bistod lejonkungen och fp är sannolikt ett annat än vad som fortgick under alliansbygget och här, i skiftet mellan nystart med politiken innehåll, är det med dessto större spänning att följa vilka byråer och PR-firmor som ska hjälpa med formen, och om det nog ändå inte kommer att bli så, att formen kommer att styra innehållet, lite som att finansdepartementet bestämmer om vilken säkerhetspolitisk argtröskel Putte befinner sig, beroende på hur mycket klirr i kassan, det kan komma att finnas, om fem år, efter nästa val, och vi glömt hur det var just nu. S.W

  SvaraRadera
 93. Hur det är med nymoderaterna vet man inte, (ens vem som råder över), kanske är moderaternas varumärkesprofet som ersatt Schlingman?

  Så ställer man frågan om lojalitet, så är frågan mot vilken fana? Tex General McCrystal, gjorde honnör mot flaggen, och inte presidenten i frågan om Afghanistan oh vad som komma skulle, eftersom generalen sannolikt ansåg att presidenten var förd bakom ljuset av fel sorts policyprofessionella rådgivare, som sas var en annan representation. De där konservativa militärerna är det ngåot visst med, de håller styvnackat kvar vid försvarsidéns kärna, gör honnör mot fanan (hur löjligt än värderelativsm vänstern och nyliberalhögern än tycker det är), nu är det nästan så att man trampar på vad en nations väsen är, vad är själva kärnan som människa sysselsatt sig med redan under tiden då vi alla höll oss kvar i Afrika? Några anföll, och de flesta försökte försvara, och när det blev hett, så flyttade vi. Kärnvärdet för flaggen är alltså i ngn mån ytterst trygghet för oförutsedda händelser, där det behövs ett kollektiv, för att lösa uppgiften att förebygga fara eller hantera real fara. De där militärerna som inte vill försvara hemmaplan i första hand, och som går hand i hand med politiker, som påstår att försvaret av Sverige börjar i Longtbortistan, med kotraktsanställda yrkesoldater, och sedan yrar om människa frihet, har bara inte mognat eller funderat klart. I en kommun eller by utan anställd brandkår, förväntas alla av plikt ställa upp, när det krisar, de går inte att starta en upphandling på order av byhövdingen med en osynlig order, att just handla upp den räddningshelikoptern, det blir så lätt grund för korruption och gentjänster. S.W

  SvaraRadera
 94. Så fråga om trygghet är sas grunden för flaggen, tex den Svenska, och just vi har apat efter Dnaksarna soch Englands kors, för att verkligen förtydliga att vi inte likt katolska länder skiljer på den världsliga världen och den Guds värld, och de varumärkestransformation Svenska kyrkan genomgår är övernaturlig, det är mycket sannolikt att Gud inte längre finns, att Jesus lite glöms bort och att det slutar med ngn slags småpåvedyrkan.

  Så flaggen är grunden för varumärket demokrati i vart land, och vi har ett gult kors, som SD i vart fall lite lagt rabarber på. Sossarna är kvar i den där röda världen med en gubbe misstänkt lik NyD-gubben, och resten har sina blommor.

  Just nu bråkas det om försvar, nationell identitet, dvs migration och nato, (Europeisk identitet är lite off eftersom EU är så stort och väldigt svårt att få grepp om) Så nu har varumärkesgänget bråda dagar, och man har på en kant hittat staden, som den nya nationen, metropolis/kosmopolis eller vad det nu är.
  Så i Stockholm kan vi enkelt byta ut fanan mot St Erik, ngt slags gammalt avlagt helgon som stod nära Gud.

  Uppgiften att försvaret har med uppgiften att försvara nationen och inte andra staters eller intressenters intressen är inte ny, den är rätt evig, eftersom det kostar resurser, och skickar någon tjomme iväg trupperna utomlands, så har man ingen koll, och ingen vet orsaken, den egentliga, eftersom det är stormaktspolitik, och inte ens av de som styr och ställer där uppe, har någon närmare bestämd övergripande koll. Så när några politiker som hyvlar av oss skatt, lägger ner vår försvar, avskaffar värnplikten under parollen frihet, häller helt tyst om att de utlovar säkerhetsgranterier för andra folk från oss, och sedan omgrupperar försvaret till Longtbortistan, under parollen att det blir mer fred i världen, och det sedan inte blir det, och det kommer att ta 20 år att bygga upp försvaret igen, ja då ska man dra öronen åt sig, är det människor vi verkligen kan lita på? Och är den förra försvarsministern lämplig som ny utrikesminister?
  Nä, resan för nya moderaterna har kommit en bit, och omvärlden ändras, och i princip ligger nymoderata kursen fast, eftersom man tror att varumärket kommer att ge samma vinst 2018, och så kan vet vara, men det kan också blir tvärt om, det är det som är så spännande. vad ska de policyprofessionella fylla det nymoderata varumärket med under fyra år, förutom AKB? S.W

  SvaraRadera
 95. Det är här Kanos modell kommer in, som de där marknadsnissarna visserligen kan skönja med sin regressionsanalys (kurvanpassning) - samma matematik som deep learning.

  Om kurvan är låg är det ett basbehov, som är dyrt, och tas för givet, försvar och bostad är bra exempel, eller att det är varm i bostaden på vintern, eller att försvaret har soldater som finns på riktigt, och kanske tom har en bössa,

  Sedan har vi linjära behov, tex att ett JASplan är bättre än Viggen, men att 300 jaktViggen på krigsbas med raketer utgör en ngt större fara än 50 JAS med automatkanon och dåligt med reservpersonal eller bevakning nattetid.

  Dvs linjära behov innebär att efte att basbehovet är klart, och allt annat är lika, så kommer ett JAS vara bättre än ett Viggen, och till ett lite högre pris, har man koll på basbehoven, allmänt av ÖB kallad bottenplattan, så kan man gå över till linjära behov, och göra som Tolgfors, sälja det man har,t ex Vertol, för att köpa något bättre, såvitt man har råd alltså, annars gör man sig av med basbehovet, och halkar helt i diket.

  När inte basbehoven eller de linjära behoven kan uppfyllas, så övergår de policprofessionella till oförväntade behov, överraskningar, det ger mest pling för pengarna, dvs uppnår hög effekt i system 1 av hjärnan, för lite pengar, och kallas även för tangokavaljertricket, eller helt enkelt sol och vår.

  Oförväntade behov fungerar ett tag, men missar politiken basbehoven,, tex att det uppstår krig, oordning elle bara ofrväntat hög kriminalitet och allmän missär, så är lojaliteten mot flaggen i gungning, det gemensamma kontraktet, som binder oss alla samman om det brinner.

  Den där varumärkesanalysen klarar man oftast inte av att göra förrän efter ett större nederlag. Har det gått bra hit, så borde det kunna gå bra lite till. EU, Nordafrika och Irak kan vara exempel.

  Först kommer magen (Basbehoven) sedan ömsesidig nytta, (linjära behov), sist kommer moralen, oförväntade behov, att göra gott. S.W

  SvaraRadera
 96. Bra att hålla ett getöga på PP på Island, och varför det som hände hände, (bankkrisen)

  http://www.islandsbloggen.com/2015/05/piratpartiet-storst-pa-island-far-30.html

  Om ngn lägger två strån i kors, och äter förlovningslunch offentligt ihop, så stundar äktenskap. Äktenskap kan man nuförtiden ingå på olika sätt, tex genom en samverkan.
  Eftersom den röda kavaljeren inte är med i Dö, och Dö, milt sagt är lite tolkningsbar, var ramarna går, och bruden läckert oemotståndligt rosa, så gifter de nog ihop det bästa av två världar :-)

  Dvs det är inte osannolikt att tänka 8 + 4 = 12 2018?
  Om sedan det andra mer ljusröda partiet svingar sig upp mot 25 och mp vidmakthåller runt 5 % så blir det sammanlagt 42 %

  Om man nu ska räkna till 100, och utgår från detta scenario, och sedan utgår från att det kan finnas kombinationer av Sveriges lite egensinniga migrationspolitik i komnbination med Europas högsta skulder privat, för halva delen av folket, som kan komma i olag, dvs lite motvind med statsfinanserna, så är inte 18 % för SD en fullständigt orealistisk tanke i opinionen 2017,
  och nu blir spelteorin redan nu extremt intressant.
  För det skulle ju innebära att hur än alliansen vrider och vänder på kuttingen, så blir 100 - 60 = 40, så även om S + Mp gör katastrofval, vilket sas ingår i kalkylen, så kan de sitta kvar med stöd av Dö :-) och då är det inte många som skulle vilja byta trosor med AKB, har FP då bytt ut majoren till ngt mer "frächt" och gåhem i TV-rutanmässigt, så blir det fyra år med till med mp-politik, och då skulle man inte vilja byta trosor med efterträdaren heller :-)

  Det hela är helt enkelt helt crazy, tänk om poltiskt innehåll/sakpolitik är på väg tillbaka, för nu är det ju SD som styr övriga defensivt, och det paradoxala är ju att denna funktionella bankrutt och lurpassande, är just vad som är orsaken till symptomet SD, och kryddar vi då på med ett EU kritiskt PP, och varför inte en massa arga pensionärspartister, som är lika EU-kritiska, så kan det ju gå hur som helst med parlamentet.

  Så en liten valteknisk samverkan, där vp blir av med "hbtq-högern" och de där allmänfeministerna, som sas är för allt, inkl Juncker :-) kan ju faktiskt göra lite inbrytningar på den högra kanten från Fiendelandet, som vp annars inte kan göra, och då för vi ytterligare ett spännande okalkylerbart väljarflöde att hantera en krisande vänster-högerskala, dvs tre balanspartier i mitten, lycka till politiken, fem noll till valmanskåren :-) S.W

  SvaraRadera
 97. Den spelteoretiskaparadxen blir därmed att klassiska sossar och vaniga ickecynsiak vänsterpartiser, hejar på AKB, som sas upprätthåller det hela, eftersom som nymoderaterna på fullt allvar tror att det blir magplask med mp inför 2018, och det blir det ju.

  Så om nu Gudrun gifter in sig, som ett yrväder en majafton, utan krus, så skulle ju detta innebära, spelteoretiskt, att DÖ-förespråkarna inom nyM måste börja gå i terapi för hantera ångest, om något inte går som planen, och då kan det ju ju bli klang och jubelföreställningar närmaste tiden, eftersom väljarna med tiden, so oder so, kommer f reda på 10.0000 kr fårgan, om det inte finns alternativ till Dö? Givetvis beror allt på det interna fotarbetet inom borgerligheten, och hur småborgarna hanterar sin politikutveckling. Detta med regionindelning och ett Sörmland i fritt fall (sossestyrt), som knackar på dörren för gottepåsarna i Stockholm är ju bara en del av konkarrongen, administrativa gränser, när inte politikens innehåll fungerar, och skolan i tex Flen, hur politiken försöker klara av integrationshaverier genom "strukturprojelt" och påföljande kommunflykt är väl bara ett av flera intressanta fenomen att studera, som realteater.

  Nä, det kommer att skruva på sig, eftersom ju sämre det går för S+Mp+v nu, ökar sannolikheten för AKB att bli statsminister, genom destruktiv poliitik, och att naturligtvis ingen i Rosenbad eller köttgrytorna runt omkring, vill att Gudrun gifter in sig, för då miskar ju sannolikheten att Dö håller, å andra sidan, vulket är ännu mer paradoxalt, skulle Gudrun som hemvändande drotttning, faktiskt möjliggöra en valvinst 2018, fram till 2022, och då är ju borgarna helt rökta :-) och då framstår ju Reinfeldts linje att lägga sig till vänster om mp i migration och försvar, som ännu mer korkad än vad den redan är. Så detta är ju mycket bättre än Yes minister någonsin, verkligheten överträffar dikten, och föreställningen med Dö har nog bara börjat. Det är bara att vara tacksam för underhållningen, en lite bank- och finansskris, eller i vart fall stigande räntor, och grekisk satsbankrutt, gör det hela så mycket bättre, som fenomen, och som man bäddar får man ligga. Det ser alltså ut som att opinionen ligger still, bara att vänta SCB maj, och sedan lite mer skvallerpress och kommunikation från vänstern, så bör väl Dö kunna nå ännu högre höjder, som politisk paradox, såvitt nu kärlek uppstår dvs. S.W

  SvaraRadera
 98. Eftersom mp som mittspelar i så hög grad kommit att påverka Svensk försvarspolitik, som marginalspelarare, och människor med viss rätt gnäller över att att 13 % inte ska bestämma över övriga 87, tål det att reflekteras över hur det kom sig att mp med sin serie på:

  - 94 5,02 %
  - 98 4,49 %
  - 02 4,60 %
  - 06 5,2 %
  - 10 7,3 %
  - 14 6,9%

  Sedan 2002, som sammanfaller med Sveriges strategiska time out, och inkorporerande i EU-gemenskapen, sammanfaller med mp:s nationella ambitioner, utan att de har behövt ta ansvar. S.W

  SvaraRadera
 99. Om det förbises grejen med genus – det socialt konstruerade könet, och mer objektivt analusras utifårn karaktären Romson, vad hon sgt och vad hon gör, så kan det på relativt sakliga nästan vetenskapliga runder fastställas följande:
  Åsa Romson - lever inte som hon lär, här behövs inga exempel
  Åsa Romson - är dålig på ansvar, tex dumpar en afrotjej på RK, som inte partikansliet ville anställa.
  Åsa Romson- är mot det mesta, (reaktiv personlighet eller motvallskärring på Svenska)
  Åsa Romson - är inte för något, (proaktiv personlighet eller konstruktiv på Svenska)
  Åsa Romson - är populist, dvs opportunist, och apar efter andra, tex Gudrun och F!
  Åsa Romson - är väldigt fånvarande, och svarar mest på sms dvs går inte att ställa till ansvar
  Åsa Romson - hittar på och far med osanning, tom avs vetenskaplig fakta.
  Åsa Romson - talar fortare än hon tänker, dvs hon tänker inte när hon talar
  Åsa Romson - avslutar inte meningar och sluddrar/mumlar, när hon inte får ihop budskapet
  Åsa Romson - och får inte hop enkla grammatiska regler, vid en utskrift blir det ungeför lika svårbegripligt som när prins Carl-Philip uttalar sig, men han är ursäktad på riktigt, och styr inte över våra liv.
  Åsa Romson - skyller på andra, det är alltid någon annans fel, eller så är hon felciterad, utom när det är uppenbart, och då kommer hon med känsloargument, att hon var så upprörd över de afrikanska flyktingarna som drunknar, att hon behövde ett kraftuttryck, har hon tänkt på vad det är för drivkrafter som flyktingsmugglarna utnyttjar, och tror Romson på allvar att EU kommer att öppna gränsen mot Afrika? Väst har ju stängt all flygtrafik och mp har inte sagt flaska, under 20 år….
  Om man (man kan vara ett hen) beaktar ovan, ligger det i farans riktning att Romsons brister inte bottnar i det faktum att hon är Sveriges högst utbildade Riksdagsman sedan Hellén, utan att hon helt enkelt är mobbad för att hon är kvinna, och allt är de infödda icke hbtq-sexuella männens fel, som inte tillåter att var och en kan få tycka precis vad fan man vill, och inget är mer rätt eller fel än något annat, eftersom allt ändå är en dold strukturell manlig fälla, som diskriminerat henne, och då ska inte nämnas hur mycket varje enskild journalist kompromissat med sitt eget samvete, för att just inte döma henne efter samma partiska och sakliga granskningsregler som gäller för övriga kvinnor och män, bara för att hon är en miljöpartist, hon borde ju vara bra, och är hon inte det, så måste det vara något fel på begreppet, inte referensen (genstand)


  Åsa Romson - har skrivit en avhandling om policy och internationella bilaterala handelsavtal. Det börjar väl framstå som mer och mer märkligt, hur en juris doktor, kan göra bort sig så grundligt, stadigt stabilt och konsekvent, i frågor som sas normalbegåvade högstadieelever förväntas, så endera är det något knas med Svensk akademisk meritering inom juridik, i vart fall miljörätt, eller så är det något mer grundläggande skumt, vår vurm för makt och titlar, och kunde Sven-Otto fibbla till sig en ministerpost, så kan väl flera. Det intressanta är mer fallhöjden, och hur det egentligen går till med meriteringen.
  S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. rättelse, det går för fort, precis som för Åsa, tanken hinner inte med tangentbordet, frånvarande ska det vara, inte fånvarande, då skulle fåneriet blir explicit, är man frånvarande, behöver man inte skärpa sig lika mycket, och låta andra göra jobbet. Den associativa relationen mellan internationell flyktingsmuggling från havererade stater, som är ett gescchäft mps migrationspolitik fullt ut stödjer och underblåser, är ganska långt bort från det inustriella folkmord som Adolf och nazisterna begick, och som var helt ickerationellt, flyktingsmugglingen över medelhavet är ju strikt rationell och bygger på att det går att tjäna kosing på att ta bra betalt för att smuggla människor till vissa välfördsländer, och Romson vet nog inte vilket himmelrike som utlovas flyktingarna, om de bara kommer till Sverige. suck. Sol och vår, en dröm, som inte är utan sanning, eftersom Romson själv är den som driver på affären, genom att skänka bort rättigheter, dvs medborgarskap. Nylbieraler går att begripa, det är cynisk business för välfärdsindustrin, men jämförelsen med förintelseläger är sas så längsökt att man undrar hur det står till dör bakom på ett mer grundläggande sätt. Hon hade ju redan groda i munnen-varning, så vad är det som saknas, impulskontroll? S.W

   Radera
 100. Men först något om uttal och nordiska språk, Romson har inte bara läst juridik, utan även humaniora, och detta med en avslagen häxa, är bara så ooootroligt bra journalistik :-)

  http://www.expressen.se/kultur/vi-maste-prata-om-hur-man-sager-auschwitz/

  En önskan om vanlig enkel hederlig argumentation....

  http://svenskjakt.se/opinion/som-jag-ser-det/vad-menade-asa-romson/


  Om att vara miljöpartist och välja spår

  http://www.gaudeamus.se/2012/06/med-doktorshatt-och-lanade-klader/

  Om blockpolitik

  http://www.expressen.se/nyheter/vi-hallde-rodvin-i-gatubrunnarna/

  Bra intervju i naturskyddsföreningen

  http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/lage-att-leverera

  Det som framgår, är hur det kan komma sig (empiriskt) hur en så välutbildad akademiker, kan göra bort sig i grunden, så ofta, och p så många fronter, och att det sas blir pinsamt, för alla, det blir till slut lyteskomik, just för att det är fråga om en Stockholmsböna, som är juris doktor, och som inte är inkvoterad eftersom hon är vit, Stockholmare, hetrosexuell, akdemikerunge gjort kometkarriär inom mp, just i kraft av att vara superakdemiker, då blir man sas bedömd på andra grunder, än tex Jesus Alcala eller Refat, och så ska det vara, den infödda burgna befolkningen uppfödda med silversked, ska granskas hårdare :-), kvinnor kan diskimeras, men definitivt inte kvinliga doktorer, med Åsas bakgrund, här ska media med rätta ställa högre krav. S.W

  SvaraRadera
 101. En blixtsnabb analys (på 30 minuter) av meriteringens grunder, om man sas inte är väldigt imponerad av avhandlingar sedan HÅP/HÅS- systemet infördes, för att snabba på produktionen av akademisk meritering i Sverige.

  Environmental Policy Space &
  International Investment Law

  (och för de som är insatta i försvars-/säkerhetspolitik, ska alltså jäförelsen göras mellan EU (GUSP), nato, FN och vårt bilaterala avtal med Finland :-) och naturligtvis vår ensidiga solidaritetsförklaring med resten av Natoländerna, vid sidan av Danmark.....? och Finland eller hur det nu fungerar i praktiken, dvs att hålla i sär åtaganden som är bilaterala, när man är med i en EU-klubb (allians) med fördrag och statsrättsligt förbindande åtaganden.

  Avhandlingen (Romsons) handlar om hur investeringsavtal mellan stater kan påverka enskilda länders miljöarbete.

  Mellanstatliga investeringsavtal har som mål att säkra goda förutsättningar för utländska företag, något som ofta står i konflikt med värdlandets önskan att genomdriva miljöpolitiska reformer.

  För att kunna skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturtillgångar behövs mer hänsyn till nationell miljölagstiftning när Sverige eller EU sluter investeringsavtal med andra länder.

  Miljöns policyutrymme och Internationell handelsrätt
  Avhandlingen handlar om handelsavtal (investeringsavtal) mellan stater, och hur dessa kan påverka enskilda länders (politiska) miljöarbete. Mellanstatliga handelsavtal har som mål att säkra utländska företags investeringar (avkastning på eget kapital) – vilket oftast står i konflikt med värdlandets önskan att inte kompromissa med den egna miljön – eller vilja till att skärpa kraven på miljölagstiftningen, och här har ju Romson varit knäpptyst om TTIP, trots att hon borde vara landets största expert, på vad frihandelsavtal innebär för Svensk nationell rådighet över vår egen naturmiljö. För att kunna skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturtillgångar behövs naturligtvis nationell miljölagstiftning, ingen annan är Svenska väljare bryr sig om vår egen natur, när Sverige eller EU sluter investeringsavtal med andra länder.

  Jaha, nu man kunna skilja på
  • Policyfrågor
  • Lagar &förordningar, (nationellt respektive EU-lagar)
  • internationella handelsavtal

  (och frågan om det är ett avtal mellan EU-land eller frihandelseland, eller ett övrigt land…..

  Frågan är om Romson ror i land detta? eller gör precis som mp, tar genvägen och struntar i EU och de avtal hon är medveten om att vi måste följa.

  Frågan är varför hon inte problematiserar mer mellan EU:s lagstiftning som är överordnad Svensk, och varför inte frihandelsavtal som är en stor käpphäst, får mer utrymme, då det i grunden handlar om inom vilket domstolsväsende rättssystem) som normerar frågorna? Kanske beror det på att hon skrev ihop hela avhandlingen på mindre än ett år, samtidigt som hon var vald till språkrör.

  Ska bli intressant att se om avhandlingens slutsatser står sig, och om avgränsningen till att bara gälla bilaterala avtal, utan försvårande inverkan från EU-rätt, är rätt ingång, för att lösa målkonflikten för miljön?
  Kanske dags för en djupintervju från en sakkunnig journalist, som läst in sig på grunderna, sannolikt är journalisterna på SvD Näringsliv bäst skickade att förstå vidden, och i vilken kontext avhandlingens avgränsningar ska sätta in.
  Man kan ju börja med att intervjua Ebbesson, eller kanske opponenten :-)

  Mads Andenæs, vid Oslo universitet, har visserlgien fel kön, men är inte helt okunnig inom internationell rätt, och är dessutom en ”hyfsat” välinsatt topptjänsteman, eftersom Norge inte är med i EU, dvs han särskilt lämpad att svara på frågor om vad som skiljer Sveriges och Norges rättssystem,a vseende nationell rådighet över våra egna naturtillgångar, och man kan ju börja med energiområdet, innan man kommer in på den bredbandade barkborren, och sedan ställa frågan vad mp tycker om EU och miljön….
  S.W

  SvaraRadera
 102. Akademisk avhandling av Juris dr Åsa Romson
  Stockholms universitet 2012
  Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.

  Doktorsavhandling på Engelska,
  monografi (övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori Juridik
  (exklusive juridik och samhälle)
  Forskningsämne miljörätt

  Disputation: 2012-04-20, sal G, kl 10:00 (på Svenska)
  Opponent Andenæs, Mads
  Handledare Jonas Ebbesson och Ole Kristian Fauchald

  Förlag Acta Universitatis Stockholmiensis,
  Serie Studia juridica Stockholmiensia
  ISSN 0562-2840 ; 88
  ISBN 978-91-86071-89-9

  Nyckelord
  environmental law
  international investment law
  IIA
  policy space
  national treatment
  fair and equitable treatment
  legitimate expectations
  indirect expropriation
  chilling effect

  Abstract
  This dissertation analyses the implications of
  international investment law on host states’
  legal ability to protect the environment,
  regulate sustainable use of natural resources,
  and develop new approaches to manage environmental risks and uncertainties.

  ‘Environmental policy space’ is found to be a useful term when exploring the regulatory autonomy in this context.

  On one hand, investment law aims to ensure stability of the investment environment.

  On the other hand, environmental law needs flexibility to react to the degradation of the environment.

  It is found that those different aims do not have to be in conflict.

  Hm,hur kommer man fram till det? Miljörätt utan konflikter, med hjälp av en policy?

  There are useful mechanisms in national environmental law which provide for accessible,
  transparent and predictable decisions
  for the private actor.

  These mechanisms can fulfill the aim of stability in investment law.

  It is, however, concluded that core provisions of international investment treaties risk to put constraints to environmental law in a variety of ways. To diminish these risks, states, when concluding investment treaties, should make clear that constraining environmental regulation is not compatible with the overarching aim of sustainable development. Furthermore, the interpretation of provisions of investment protection must respect principles and instruments of environmental law not to continue being unbalanced towards investor interests. It is also concluded that allowing for investor – state arbitration, without the investor exhausting local remedies, will ignore the important national administrative review system of public environmental measures.

  Jo, det är ju intressant, detta med civilrätt/handelsrätt, och att det är en så otrolig fördel för det privata näringslivet, detta med miljö, och att det inte kommer i konflikt ned utländska investerares intressen, hur fungerar det tex vid uranbrytning :-) eller gruvbolagen som just konkursat, vem återställer sas miljön? Kan det vara så att policys, vd det nu är, är bättre för miljön än nationell lagstiftning, och eftersom förra statsministern sas var lite gränslös, undrar vän av ordning, hur det är med mp, är de för eller mot EUs lagstiftning över Svensk, och hur fungerar TTIP avs Svensk rådighet, i Norge är det så klart enklare... S.W

  SvaraRadera
 103. Jo, det har dessutom påpekats att meida helt har missat att regeringskansliet för första gången någonsin är stämd i en tingsrätt i ett arbetsrättsligt diskrimeringsärende, efter att Romson städslat en mörkhyad tjej för att omge partiet med rätt multikulturella vippar, och dessutom bett kvinnan (tjejen) att ta kontakt med afrikanska män.

  Mps partikansli ansätllde tjejen inför valet, för att i akt och mening öka sin profil, och kanske nådde de inte riktigt ända fram, så partikassören tyckte inte att de hade råd att anställa, och då lovade de henne arbete på regeringskansliet, och dumapode henne där, hon klarade inte kontrollen, dvs regeringskansliets personalavdelnung tyckte att den nyanställde hade för stora skulder, varför det blev stopp. Nu försökte Romson bli av med den anställde, genom en försåtliga sms, och att det är Somson som sköter avpoletteringen, avgör ansvarsfrågan inom partiet.

  Flickan blir bestört, hon känner sig diskriminerad, och vill inte alls bli uppsagd av landets vice statsminsister via sms, varför en stämningsansökan inges till tingsrätten i Stockholm, (jag har en elektronisk kopia och den är rena poesin avs diskrimeringesporr, och helt osannolikt att ingen journalsist skastat sig över.) Dvs det är ju en sak om en vit hetrosexuell medelålders infödd förvärdsvsarbetande man anställer en svart flicka som modell för att bättra på sin mångfaldsidentitet, och ber henne kontakta afrikanska män, och sedan dumpar henne via sms när det inte passar, ja menar då skulle ju den strukturella diskrimeringen vara förd i bevis, en när nu Romson gör samma sak, som landets vice statsminister, och sedan lämnar över ansvaret till RK och tjännstemännen, och sedan försvinner från ärendet, ja då undrar man lite...

  har jpurnalistilen noterat att målet förliktes, dvs att RK fick köpa loss ärendet från motparten för 500.000 kr för att slippa bli offentligt förnedrade i Svensk domstol.

  Som företrädare för den lilla skattebetalande människan, kan man inte annat än påpeka problemet med indivder som intar en gudfruktig roll, som tex pastorn i Knytby, och sedan sas inte är så gudfruktig som det förefaller, Det finns exempel, Röda korsets informationsdirektör, Alcala, kn Klänning, Fosmo, fackpampar, skogsdirektörer,och det finns även politiker. Denna affär är helskum, att den helt gått under radarn, kanske vill vi inte tro att vårt kära gamla miljöparti, med rötter i träd, gräs och stenar, ska vara ett gäng fullfjättrade opportunister de med, och hur är det nu med Ruwaida, som beredde marken, har hon åstadkommit någonting alls som statssekreterare, att samarordna, vad då? S.W

  SvaraRadera
 104. "Det svenska försvarets nedmontering är så anmärkningsvärd att en kommission borde tillsättas för att analysera hur det kunde ske. Målet borde vara dels att i efterhand utkräva politiskt ansvar, dels att lära inför framtiden." Calmfors

  http://www.dn.se/ledare/kolumner/lars-calmfors-fordubbla-forsvarsanslaget/

  Bara att hålla med, ansvar är viktigt, och som Reinfeldt tjatat om detta "vi tar ansvar för Sverige"

  Hela försvarsgrejeln, att lägga ner allt, i rekordfart, och sedan forcera, och sedan skjuta all ansfattning på framtiden, samtidigt som orsaken för agerandet, var att det bamla var gammelmodigt, blir ju ännu mer märkligt, om men ersätter vad man har, med ingenting, och det gäller i synnerhet stridsledning, men även förmåga att utveckla, och i grunden bygger välstånd på exportindustri, och det finns inte så otroligt mycket sin inte är high-tech, som är exportvaror, så know-how är sas grunden, tänk att tom skolresultaten sjunker kraftigt för just Sverige, undet den strategiska time-outen. Kommission, ja, men det borde utöver detta avsättas resurser så att några forskare redan nu kan sätta igång och skriva några avhandlingar, de flesta militäräer som varit med, går att intervjua, och genom nysta upp allt bakvägen, kan man komma åt ansvaret. Von Sydow är ju rätt jävig, men torde vara en av få, som kan förklara sossarnas dilemman. Persson borde kunna värpa ut sig ngt mer, avs ansvar, med anledning av sitt personliga ansvar för Juholt, och att tiden förflutit. Reinfledt håller på att skriva sitt politiska testamente, och det enda som är säkert är att politiken gjort det mesta fel, dubblefel, trippelfel, och ingen tycks kunna förklara varför, vad som var de grundläggande drivkrafterna, och varför allt bara hände, utan närmare granskniung. Så ska det bli ordning 2018 - 2022, vilket det inte kommer att bli, så måste man börja räfst och rättarring nu, för att inte den den funktionella dumheten ska fortsätta, det finns nämligen goda skäl som talar för det. MP styr indirekt allt, och Sverige har en statsbudget, med tak och begränsningar, krona för krona, utom för vissa områden, och om ett område inte kan kontrolleras inom 10 år, så kommer de andra områdena att svävva i ovisshet, det gäller alltså fler frågor är statens grunduppgift, att borga för fred och säkerhet, i och runt det egna territoriet, och att dessutom klara av kriser. Ska det vara så svårt att förklara.
  Johan Tunberger är nog en av få som faktiskt har insyn och insikt, och har haft rätt, och som vore given i en sådan utredning, dessutom sakkunskap och intresse, eftersom det en vitkgi fråga, att förklara för eftervärlden, hur vi tänkte, och varför det blev del, och hur det kom sig att vi fick sådana som Leni, Tolgfors, Juholt och Widegren, eftersom det i efterhand blir allt mer tydligt att de också lydde order, från de oantastbara, som som faktiskt bär en del av ansvaret. Finansen och statsministern, var statschef går sas fri :-) S.W

  SvaraRadera
 105. Reflektion!

  DÖ är en mycket större fråga än taktikerna begriper, eftersom det slår strategiskt. (dvs hjälper värdegrundspolitiken att inte ändra på politikens sakliga innehåll, utan statsfinansiell kollaps, statsbudgeten är siffror och inte värderingar, statsbudgeten styr våra samhällsfunktioner (utom vård skola omsorg, bostäder)
  Får inte poltiken ihop budgeten, finns följande val:

  1. Få fler i arbete (vilket Nya M insett inte är lätt, om inte
  ubildningsnivån är väsentligt högre än omvärlden)
  (Södersten skull sagt kvoten närande/tärande.

  2. höja skatten, men vilka?

  3. Skicka kostnader till kommunerna (nått vägs ände)

  4. sälja ut tillgångar (finns inte mycket kvar att sälja)

  5. minska utgifterna (vilka, utöver bistånd/försvar)

  6. Ändra på verkligheten och hoppas att ingen upptäcker att Sverige efter 8 år med alliansen gick 73 miljarder back 2014.

  Dö är sas en funktion som inte gör det möjligt för S att vidta åtgärder för att få balans, och det vet moderatstrategerna mycket väl, men nu börjar gudskelov småborgarna att vakna, och det är Fp, C och Kd vidare vägval ut ur bunkern, som kommer att tvinga M till omstart, + naturligtvis intern befogad kritik, + SD framgångar + inte minst, verkligheten, landet blir inte lättare att regera 2018, bara för att allt går Dire Straits under 4 år, så då blir det en rekyl 2022 istället.

  Så Dö får inte vara en strategisk manöver, utan en lite tursam taktisk skenmanöver, för att hinna omgruppera och nyktra till. Det kommer hända mycket i omvärlden + Sverige fram till mitten av 2016, och då ska man inte fokusera så mycket på nu, den båten sitter Löfven i, utan på hur det kommer att vara 2018, med ytterligare 300.000 migranter utan bostäder, sjunkande skolresultat, och en allt mer tilltagande segregation, som konkret resultat, dvs nya inre gränser, och enorma behov av transfereringar, frånrika områden till fattiga, vilket innebär att "folkhemmet" består - så klart, etniskt, och att det blir allt mer svårt att förklara social oro och hopplöshet, vilket leder oss mot en statsbildning liknande USA, dvs förstärkt polis och fler interner och mer övervakning, den där myllan ska Fp navigera i om 3 år, det borde man tänka på nu, även de som siktar på att bli utrikesminister. Hur ska budgeten gå ihop? Ska Fp klara av detta pedagogiskt, diskrepensens mellan social (positiv frihet) och liberal (negativ frihet) så måste man förklara att det snälla social perspektivet, kräver höga skatter, och att det är bra, för alla, inkl ekonomisk tillväxt, men tar man ut höga skatter, som leder till att finanisera ökade kostnader i statsbudgeten (rättighter), så kanske inte ekonimin går ihop, och då måste Fp förklara finansieringen, och här finns mycket att vinna, internt politiskt, krona för krona, men även hos väljarna, det är på tiden att någon tar lite lite ansvar, och förklarar hur det hänger ihop sammantaget, kommunens, lnadstingets och statens ekonomi, och att om skatteviljan minskar, för att medborgaren inte får ngt i retur, så kommer inte partiet få medborgarens röst (migranter med PUT får inte rösta i riksdagen, utan bara i kommun och landstingsval) Förklarar inte politiken detta, kommer var enda skattebetalare rösta med fötterna, och fly kommuner som inte levererar, och det är det få som gör idag, pga rikspolitikens fanflykt. Försök i sammanhanget återuppväcka förslaget om kommunval växelvis vart annat år mot statsvalen, som i USA, så blir det fokus på kärnan, kommunerna, när dessa blivit lyx frlt rikspolitikens sophögar, så undergrävs hela staten, och vi är på god väg.
  Med lite tur kan man få med S på detta, skilda valdagar, eftersom marken börjat skälva, då även S övergivit heimat.
  S.W

  SvaraRadera
 106. Visst, Dö, var den minst dåliga manövern i december, för Alliansen, (pga att Reinfeldt fortfarande styrde Nymoderaterna, och det tar minst två år att avprogrammera sig från 8 års "succe" men allting har en ände. Det är inget AKB kan göra något åt. Framför allt ändrat omvärlden (tex internet till alla fattiga som upptäcker den förföriska reklamvärlden, tex lyxresor över medelhavet, och då måste man ge Nya M tid, att fundera lite på exakt vad det är staten ska få sina intäkter från i framtiden, välfärdsindustri med ränteswappar till Monaco, eller eller medborgare som betalar skatt i den sektor som ger exportinkomster, skatter från food-trucks eller privt hemtjänst är och förblir en kostnad över skattsedeln, från de kommuner som går plus till de som har minus. Det verkar alltså som att Reinfledt/Borg fick ingång ekonomin, inte med exportindustrin, utan genom finanssystemet, att öka medelklassens skuldsättning i storstäder, och den linjen är nog inte långsiktigt hållbar. S.W

  SvaraRadera
 107. Det tog Reinfeldt 2 år att gruppera om Nya M, så varför skulle inte AKB behöva samma rådrum, annars måste ju Nya M fortätta utan att hinna reflektera, och det kan man inte när man regerar, stackars Löfven kommer snart gå in i väggen, all skit rinner uppåt, när ingenting går bra.

  I decmber, innan det var klart, tyckte ju kollegorna på metall att han skulle skicka ut MP, men då hade mp dragit till alliansen, som nog hade tagit mot dem, med Reinfeldt som partiordförande, men Löfven hade beställningen klar från partiet, att bygga en allians med mp, som den enda möjliga vägen (och då har man ingen strategi) precis lika lite som småborgarna inte kan ha någon egen strategi mot nyModeraterna, om det är allians eller inget, då kan ju nymoderaterna gå hur långt de vill åt vänster, och suga i sig näringen (marginalväljare), så formulär 1 är strategi, handlingsfrihet, att inte sälja sig på förhand, då är man körd (i vart fall i affärslivet), och det är väl därför marknadsekonomi ofta fungerar, kunden kan rösta med fötterna, tex byta från Konsum till Ica, från Lada till Mustang eller från Borlänge till Mora eller varför inte Flen city till Malmköping (Södermanlands regemente innan det flyttades till Strängnäs 1921) Plevnahöjden finns kvar som åminneles av staden Pleven i Bulgarien där det 1877 utkämpades hårda strider under rysk-turkiska kriget på Balkan då militären för första gången grävde skyttegravar som skydd för eld, (vilket infördes i Malmköping. Så borgligheten och regementen gör sig påmind än idag, i kommunens centralort finns ett nedlagt centrum, ett förvar för migrationsverket och naturligtvis mångfald, och ideer om kommundelning, eftersom skolresultaten är sämst i Sverige....Ibland ska man studera platser där "förbättringspotential" finns mest av, för att förstå hur det kommer att se ut 2018, och det går ganska fort. S motsförslag är kommunsammanslagningar, men hur får de med sig medborgarna och medarbetarna i landsortens näringsliv? och varför vill ingen i kommunledningen i dessa kommuner själv bo och filkbokföra sig i kommunen. Det är dessa frågor som pokcar på, eftersom poltiken inte kan lösa verkligheten, så ändrar man administrativa gränssnitt, och Sörmland vill tillhöra Stockholms skattebetalarförening, det är uppenbart, och moderaterna vill det inte, för då tippar man jämvikten i valekvationen :-)
  Ergo, när S gjorde sig av med regementen, och lyfte in mogrationsindustrin, så nänder något mer, lärare, läkare, administratörer, flyttar med, helt obegripligt faktiskt, så borde de inte göra, de borde uppskatta förvaret. S.W

  SvaraRadera
 108. Så till frågan om ledning, om vad ledning är?

  Just nu kan nog inte AKB leda Nya M, eftersom ingen vet vart hon ska, partimyglarna såg till att ordna tronföljden med AKB först, i januari, i samband med valet.
  för att låta henne växla in själv, med befintlig partistyrelse och liknande strategi visavi svampen som 2010, kanske underskattade Reinfledt/AKB de knytna nävarnas kraft, som självfallet släpptes lös med DÖ, och kanske underskattades orsakerna bakom SDs framgångar, SD är ju bara ett symptom, på en fullständigt vanvettig politik, som bevisligen misslyckats, det blev ingen tillväxt per capita, vilket är det relevanta måttet på välfärd. och statsbudgeten backande duktigt, och segregationen en skam, och försvaret nedlagt. Grejen med moderaterna är att de måste hitta ett sätt att öka kakan per kapita, utan att sälja ut statens kärnuppdrag (bara detta med bilbesiktningen var ju dårpippi, 300 kr per besiktning, och ett (1) datasystem, vad tjänar medborgarna på det? Det blir ju som med skolan, den som besiktigar kommer att sänka kraven, men höja betygen, om det leder till fler kunder, och markndsekonomi är bra, men inte alltid, man kan inte lägga ut tex skatteverket på marknaden, för då måste man lägga ut även polisen, och då har man fått ett maffiasystem, (vilket iof sig nationalstaten är :-) S.W

  SvaraRadera
 109. Så DÖ är som strategi rena döden, såvitt inte S+M tänkt köpa sig tid fram till 2022 för att ändra i hela RO och RF, för att ändra på spelreglerna, eftersom väljarna röstar fel, men det är en farligt strategi, som man inte kan överblicka, visst trummade de igenom nya regler i RF efter mps otrohet 2002, som började gälla 2014, men på 12 år hinner verkligehten ändra sig, så den verklighet man ändrar grundlagen för, hinner ändra sig på 8 - 12 år, och dessutom kommer SD att ge hals denna gång, och så finns det ju alla gamla ädelmoderater och näringslivet, det riktiga, som inte är är PR-lobbystyrt, som inte heller gillar att politiken skapar oordning med ekonomiska grundfundament, tex ordning och reda i statsfinanserna och ett stabilt politiskt system utan korruption eller dilettanteri. Nä, änringen i RF, med att det inte gick att sitta kvar som Persson gjorde 1998, medförde som sagt var nya fasoner inom mp 2002, och en ny grundlagskommitté, och fan vet om det blev lyckat, visst blev RF lite uppstyrd, och framför allt en åtskillnade mellan domstolar och förvaltningsmyndigheter, men man tog bort begreppet landstingskommun, så utgången är given, partistrategerna ska ta bort endera kommuner (kommunalt planmonoplo som nyliberalerna är skitsura över) eller så tar man bort landstingen, och tipset är nog at inte rucka på kommunerna, som S vill, för då kommer det ta hus i helvete, med det det som är skatteviljan, hos den där föraktliga klassen som Romson ogillar, men är den del av.
  Sjukhusen bör förstatligas, så att staten får ansvar för allas lika rätt till de grundläggande, eftersom sjukvården inte klarar uppdraget, eftersom läkare är över medelklass, och många som arbetar är högutbildade kvinnor som röstar mest med fötterna, medan kommunerna inte bör bli för stora, med stora landsting krockar de med rikspolitiken, om nu någon på RK vill ålla på med staten, det verkar ju vara mest poppis med regeringsplanet, Longtbortistan och EU, och sas slippa hemmaplan, som är hopplös? S.W

  SvaraRadera
 110. Med perspektiv, kan DÖ, som manöver och rätt hanterad, kanske inte blir så dum som taktik. Dvs värlens mest idiotiska påhitt, som visar att när inte grundlagen eller väjlarnas vilja duger, så skapar partierna, som inte finns med i grundlagen i egentligen mening, helt enket nya privatiserade regler, och har mage att presentera dessa i Riksdagen, med Riksdagens vapen under varje handslagare, ngt för historikerna i framtiden att ta fasta på.

  Detta har skapat inte de minst dåliga, utan det absolut sämsta av alla världar, dvs svaga regeringar, och är de svaga, så ska de föra en politik som förstärker eländer, och är destruktiv, ur den borgliga väljarnas mening, bara för att kanske bereda tronen åt modteraterna 2018, som ju inte hade de där svaren och lösningarna som de sa att de hade, utförskapet har bara ökat, jämte uppgiveheten, att det bara var pladder för att få åka i regeringsplanet och syssla med storpolitik, och sälja iväg försvaret, och naturligtvis inte säga ett knyst om nato, eller vad det var för krafter i Ryssland som de hettade upp, de tär sas inte fair-play. Så Dö kommer att straffa nymoderaterna, i den takt S försämrar medelkassens (borgarnas villkor :-) för alla vet ju vem som är ansvarig, Reinfeldts Anna. Så pendeln slår att bestraffa mp och nymoderaterna, såvitt någon har ngt annat att bjuda på, utanför den "fulla" ladan Stockholm. S.W

  SvaraRadera
 111. Allt ABB behöver, är rådrum och handlingsutrymme, och låta det landskap Reinfeldt skapat under 8 år, sakta sjunka bort, och låta Löfven regera med mp under ett part år, snart är allt glömt, eftersom de yttre strukturella fakturerna för ekonomin går i fel riktning, och EU-kyrkan bara har har en väg att vandra, (lebensraum) åt öst, och då kommer Putte hosta, och då blir det istället internet som ska skapa softa revolutioner, och då satsar Putte på internet, och faktum är att Ryssarna bara befinner sig i sin linda, det där kan slå hur som helst, inkl spökerier med exptrempolpulistpariter, trenden har nog bara startat, och Sverige är särsklt sårbart, eftesom vi inte har ett förar, inget civilförsvar, ingen allians, och både sossar och moderater som betett sig exempellöst oavnsvarigt med säkerhetspoliitiken, till detta kommer all migration, och med den organiserad brottslighet, (som taficing och flyktingsmuggling är), vilket leder till missnöjde, segregation av kolossalformat, och naturligtvis jordmån för extremism, och extremister kan underblåsas, så gjorde tex Tyskland 1916/17 med Tsaren. De här utrikespoltiskt inrekespolitiska krafterna är det ingen som talar om, eftersom det strider mot fr Fris och fr Olssons värdegrund, och naturligtvis Romsons, och då kan ju rätt krafter fortsätta blåsa bränsle på smugglingen över medelnavet och underblåsa alla förutsättningar att gjuta liv i landet som helhet, då blir det sas kvar detta med Urban Express, men den boken slog inte i Norge...och även om migraterna inte har råd att flytta till mp-mecka i Stockholm, så har ju Zigenerna tagit saken i egna händer, (det heter nog mest Romer på Svenska, folkgruppen är väl även internationell, så det är zigenare innan de kommer hit, och blir Romer när de är här? Sedan har vi alla papperslösa, som inte får PUT, de kommer också att besätta sig i slumområden, och då är det inte helt säkert att de alla givmilda arbetslösa ungdomar i storstäder röstar på mp, fp eller C, det kan faktiskt slå med SD även i Stockholm, först kommer magen och sedan moralen. Här borde politiken tänka efter lite, på extremism, inte varför den finns, det är väl uppenbart, det finns bara fyra lägen för människan:

  - samarbete
  - konflikt
  - flykt1 fysisk
  - flykt2 psykisk (droger eller att bli galen, verklighetsflykt)
  - uppgivenhet/apati/självmord

  Nä, frågan som ska ställas, eftersom världen inte är så god som vi vill, är hur alla alternativ som inte är samarbete (typ välfärdsstat med lag och ordning) kan komma att utnyttjas av andra krafter, tex internationell organiserad brottslighet eller andra stater, det går ju att underblåsa hur mycket konflikter som helst, och det klarar inte ens ett fullrigat civilförsvar av att lösa, när det börjar blir kallt inbördeskrig, där grupper hetsas mor varandra, så blir det sas svårt att vara lokalpolitiker, som ska sopa rent efter rikspolitikens mentala frånvaro. Internet är en märkligt fenomen, och snart är de sista generationerna borta, som vet hur livet är utan internet, det går fort, 15 år med internet för var och en, och kanske fem år för U-världen, om 15 år till?
  2022 är om 7 år, suck, det hinner hände en del, och att försöka ändra valsystemet för 2026 års val, genom linjära antaganden nu, är bara naivit. Det går inte att förutse. S.W

  SvaraRadera
 112. DÖ som strategi är utsiktslöst, dö som taktik kan vara det minst dåliga. DÖ till 2022 är kört, att ärva ett färdigt koncept från Reinfeldt och kanske vara regent 2018 - 2022 med skitkort.

  Att trycka in V i S+Mp i samma budget är inte inte problemet egentligen, problemet är mp (för S) och därmed för alliansen, u vet alla hur det är att ha mp med, och att det kanske inte är världens bästa affärsidé, ens för mp själva.

  Enligt Reinfeldts plan skulle mp vara tungan på vågen istället för SD, nu slog det slint, och pendelrörelsen är inte tillnärmelsevis klar, eftersom det som genom ett trollslag svängt i debatten, och flodvägen av öppna hjärtan är inte ens i slutet av början, det kommer att bli fler än en social katastrof, och massvis med normaliseringar, av vad som är acceptabelt, så det är som vanligt verkligheten som till slut skakar om inbillning och bunkermentalitet.

  Våra "normal"-politiker vågar nu tala praktiskt och konkret om att politiken har ansvar att lösa uppgifter, inte att leva på bakelser (värdegrunder), och kanske går det att tala om sociala problem utan att vara rädda, eftersom våra journalsiter bytt spår, och alla inte styvnackat håller sig till brösttons- och adjektiv-världen, det är som om en magiskt tillnyktring skett , ngn (men inte alla) har upptäckt att politik är på riktigt, och finns till för att lösa medborgarnas, skattebetalarnas och väljarnas situation, innan politiken går över på överkursen, och ska rädda hela världen.

  Det är rimligen väljarna som politiken sas lever av. Både genom att beskatta dem, straffa dem, om de inte följer politikens normer, och inte minst lova den gräna skogar när vill ha väljarens röst, i utbyte. S.W

  SvaraRadera
 113. Om nu pendeln har svängt, dvs verkligheten har kommit ikapp opinionen, att verkligheten inte bor i de höga brösttonernas adjektiv, utan i hur livet är i gård och stuga, utanför de vita reservaten i Stockholm, och utanför mediahusen, då är det rimligt att detta ska lösas genom politiska reformer i statsbudgeten, och S med mp i knät, kan bara höja skatten (och sannolikt fastighetsskatten med en krumilur som gör att Bostadsrättsföreningar får betala fastighetsskatt på köpeskillingen, och inte på hela fastigheten, vilket tidigare gjorde brf:Er och hyreshus mer förmånliga än villor, så skatteunderlaget finns där människor inte kan flytta, och det är de vita reservaten i Stockholm. :-)

  Detta slår förhoppningsvis på miljöpartiets kvinnliga kärnväljare i Stockholm, eftersom det är nu solidariteten kommer till kritan, någon måste betala för all god vilja, landsortskommunerna tyar inte mer, det är fullt, det finns inga arbeten och budkavle går, rid i natt. Dvs Vi kan lugnt se fram mot dalande siffror för MP (även om de haft en liten positiv trend, så länge Romson hållit sig under radarn) och även om mp gör sig av med den uppblåsta Dr:a Glas (Dr Glas resonemang om det är rätt att döda för att en annan person ska få det bättre liknar Raskolnikov som anser sina offer som mindervärdiga och ser sig själv som välgörare. Skillnaden är att Raskolnikov, i motsats till doktor Glas, känner ånger över det han har gjort och önskar bekänna. När man såg detta bekännelsen efter Aus-witch, fanns ingen ånger, utan uppblåst irritation, och i den där litterära referensen finns lite av framtiden för S,

  Sedan är die Untergang obetalbar :-) som metafor avseende det stora partiet S, men andra kan ju ta lärdom, i vart fall är det så otroligt bra spel och regi, vad som händer när drömmer spricker nere i den skyddade bunkern.

  2009
  https://www.youtube.com/watch?v=QI9z0aQyrXs

  2015
  https://www.youtube.com/watch?v=TIRv7pdGgaY

  Världsklass

  Demoskp jan-maj medelvärde

  NyM 24,7
  C 6,1
  Fp 4,9
  Kd 4,1
  Borgen 39,7
  SmåB 15,0

  SD 14,7
  Mp 6,6
  Fi 2,1
  Övr 0,9
  Sum 23,3

  S 30,0
  V 6,0
  Soc 36,0
  Svamp 42,64

  Går det som det brukar, så kommer det blir en rätt tydlig nedgång för mp nu, eftersom inte vice statsministern kunde hålla sig borta, och fram till förra vecka gick det bättre för mp, just på grund av att både Fridolin och Romson var borta från radarn. Vad som sker nu, är att det kommer börja dala för S och MP, och ska de skackars hårt prövade väljarna ta vägen någon stans, eftersom det inte är på riktigt, utan bara signalvärden, kommer det stömma lite till visavi SD, med det går att tänka efter maj, och SCB:s mätning kommer perfekt, att det strömmar lite till Fp och KD, om nu bara Fp formerar sig lite, och visar lite takt och tåga, det är inte så svårt, andra gör misstag, och man ska vara lite beslutsam och bestämd

  så här jävligt är det
  ännu jävligare kommer det att bli
  men det kan bli bättre,
  om vi bara tror att det går, att ta sig vidare
  den här vägen, och någon måste ju ta täten

  Just nu är det ingen som ska någonstans,
  utom att hälla skulder på varandra och ha
  en lite bättre värdegrund, som någon annan, förslagsvis obygdakommun, ska sala för. S.W  SvaraRadera
 114. Snittet Yougov är snarlikt

  NyM 22,4
  C 6,25
  Fp 4,55
  Kd 4,33

  Borgen 37,5
  SmåB 15,1


  SD 18,5
  Mp 5,85
  Fi 2,4
  Öv 0,75

  Sum 27,4

  S 29
  Vp 6
  Soc 35
  Svamp 40,85

  Jo, Svamp regerar, och om nu bara Gudrun kokar ihop ngt med Sjöstedt, och eftersom S+Mps strategi att mp skulle ro hem den där tramsiga odefinerade hatfeminismen, mot över hälften av den skattebärande klassen, så har nog Gurun, som är mycket rexeptiv, lärt sig ett och annat, så gräver det där förlovningsparet bara ner stridsyxan, och går till kyrkan, och delar upp missnöjets vinter, så kan ju missnöjda väljare gå åt vänster, istället för höger, från mp alltså, och det verkar som att v kommit på det tricket, och Dö är ju en god hjälp, så snaran dras åt på mp, och gör nu bara alla vad de "borde" så kommer mp att krypa nedåt, och S sannolikt ligga still runt 27, och vp öka, och med ett lyckligt gifte och glada miner, så kommer det att bli ännu mer panik på Rosenbad, utan att för den skull vp ser ngt äverhängande risk att förlora valet 2018, Dö gör jobbet, och just därför är DÖ ingen bra idé, för någon, den ger så otroligt oförutsägbara beteenden, som förvissa vitaliserar den politiska journalistiken, men knappast löser konkreta problem, eftersom alla soringer runt som yra hens, och är ängsliga över nya hittepåsiffror från opinionen, det är inte val än, men kan mycket väl bli extraval, just för att politikens innehåll inte löser uppgiften. Det är bra, revisonen från väljarna. Who´s zooming who? S.W


  SvaraRadera
 115. Snittet IPSOS jan - maj

  NyM 24,4
  C 5,15
  Fp 5,8
  Kd 3,85
  Borgen 39,2
  Småb 14,8

  SD 13,5
  Mp 6,95
  Fi 2
  Öv 1
  Sum 23,5

  S 31
  V 6,3
  Soc 37,4
  Svamp 44,3

  Jo, där på IPSOS ser man väl mer tydligt, hur sympatierna ligger, med hur siffror mäts, dvs de här spindoktorerna har en osannolik förmåga att göra kunden nöjd, och det är det som är det fina med marknadsekonomi, när moderaterna beställde opinionsundersökningar om Euron, så fick de siffror som de önskade, och eftersom EU inte ville ha Cameron (och en folkomröstning), så fick de siffror som talade för labour :-) vad fan, är det någon på alla de här opinionsinstituten som inte begriper sig på marknadsekonomi, inte ens SCB klarade av att mäta SD rätt, eftesom det var så osannolikt, och dessutom skulle gå åt helvete för Sverige, om SD hade mer vind i ryggen inför valet, och lika dant är det med nato, bara för att man så gärna vill ha opinionen med sig, så är det inte säkert, och nya M har gjort det sämsta man kan göra marknadsföringsmässigt, att ligga lågt, inte knysta, tillsätta en smygande Bartelmannare, och före dess montera ner försvaret, och sedan börja tuta i luren om nato, har opinionen invaggats i 50 år om andra ordningar, inkluderat M, så vänder man inte detta direkt, det är att begära för mycket av valmanskåren, det är bättre att vara tydlig och förklara, och visa lite respekt, har man blåst någon i i en herrans massa år, och sedan vänder på en femåring, så är det inte säkert att nya M plötsligt går att tro på, även om de nu skulle ha rätt. S.W

  SvaraRadera
 116. Inizio jan - maj

  NyM 24,6
  C 6,7
  Fp 3,7
  Kd 5,0

  Borgen 39,9
  Småb 15,3

  SD 15,2
  mp 5,8
  Fi 2,1
  Öv 1,0
  Sum 24,1

  S 30,2
  V 6,0
  Soc 36,3
  Svamp 42,0

  Jaha, här är Kd mer popis än Fp....
  undrar varför?
  Spelar ingen roll, det är ändå trams,
  det vikiga är att se balanspartierna i mitten
  SD, mp, Fi och Öv, samt fundera på hur det kommer att tippa över eller inte visavi det borgliga bloket, resp V+Fi efter att mp hat en ny show i direktsäning, alltså när Romson svamlar om Zigenare, och ska be om ursäkt, så är det inte bara ett misstag, det framgår ju tydligt att hon inte är med i matchen, hon tycker frågan är fånig, tycker hon har rätt ändå, om medelhavet, begriper inte att det är hennes egen politik, som är drivkraftern för smugglarna, och sedan drar hon zigenarkortet, det är ju helt obetalbart,
  utöver då historien med sydstatsnannyn, som hon dumpade på RK, (den färgade flickan som skulle vara modell, träffa afrikanska män och passa rörens barn, världsklass, och visst är det spännande, att regeringens redan illa ansatta popularitet, nu dalar mer, och att ingen vet hur det slår, eftersom det drabbar även S, men inte V, och att hela Reinfeldts taktik handlade om att vinna över väljare från mp, för att tvinga ner det andra blocket, och nu har vi DÖ, stimuli respons, som gamle Skinner skulle formulerat saken. S.W

  SvaraRadera
 117. Sentio snitt jan - april spännande:

  NyM 23,6
  C 5,9
  Fp 4,6
  Kd 3,7
  Borgen 37,9
  Småb 14,3 (illa illa)


  SD 16,7
  mp 6,3
  Fi 2,7
  Öv 1,4
  27,1 (aj aj aj)

  S 28,0
  V 7,1
  Soc 35,1
  Svamp 41,4

  Jaha, svamp stadigt större än Borgen, och med den där obehagliga balansmitten som ligger på 27, på väg mot
  30 % Ujujuj snart 1/3 av valmankåren som inte tycker parterna från 1800talet och fram till 1988 är relevanta
  Klarar inte politken av populationen? eller tycker politken för lika, och lämnar väljarna utan val, sannolikt är det den där värdegrundens orsak, men så ska ju landet gå att regera med, och det ser väl inte ur att ha blivit enklare, och svårare kommer det att bli, de sociala utmaningarna växer, och skatteintäkterna sjunker, eftersom man inte klarar av de sociala utmaningarna, tack snällismen, tänk om väljar får för sig att den inte är snäll, utan ett medel, för ändamålet? S.W

  SvaraRadera
 118. Men sifo då? är det ingen ordning på Sifo?
  snitt jan - april

  NyM 23,7
  C 6,5
  Fp 5,25
  Kd 4,1
  Borgen 39,5
  Småb 15,8

  SD 13,2
  mp 7,7
  Fi 2,4
  Öv 1,5
  24,8

  S 29
  V 6,8
  Soc 35,8
  Svamp 43,45

  Nä, Sifo snittar också ca 4 % högre för Svamp, så det ska verkligen bli intressant med siffror från SCB och sedan in mot maj juni, om det dippar för mp, och var det spiller, och hur ekvationen för borgerligheten ser ut, med eller utan mp, eftersom nog alla begriper vid detta lag, att man inte kan klamra sig fast vi makten som minoritetsregering, med en minoritetsbudget, och inte ha majoritet i utskotten för ngt, det blir politiska rappakalja. S.W

  SvaraRadera
 119. Novus, Novus måste vara hoppet?

  NyM 24,2
  NyC 5,85
  Fp 4,55
  Kd 4,25
  Borgen 38,9
  Småborgen 14,7

  SD 15,6
  mp 6,45
  Fi 2,15
  Öv 1
  Sum 25,3

  S 29,8
  V 6,18
  Soc 35,9
  Svamp 42,4


  Nä, de dumma påröka svamparna är större ändå, och SD backar inte, så man undrar hur det tänker. Kanske att världen (väljaren) är dum, eftersom de inte röstar som de borde, och allra argast är nog Romson, eftersom ingen förstår hur stor hon är. och det handlar inte om skadeglädje, det handlar om oro, det är ju för fasiiken konungariket Sverige, inget lite företag, aktieägarna börjar bli oroliga, vad får vi ut för vår andel, och har verkligen styrelsen valt rätt ledningsgrupp, och är det rätt vice vd, och är detta bra för feminismen :-) Ja, det är inte omöjligt alls, kvinnolönerna i kommuner och landsting, alla kvinnor som bär upp välfärdssamhället, de känner nog att de får lön för mödan, mer jobb till samma usla lön, och allt är de infödda männens fel, i vart fall borgarklassens män.
  Nu vet vi vad substantivet feminism är?
  och vi vet att adjektivet feministisk, går att kleta på allt, inkl utrikspolitike, men när kommer någon på verbet, det är ju verben som förändrar världen på riktigt, när ska Fp börja feminisera Sverige på allvar? Vi vet ju hur det går för pojkar i skolan, nog borde skolan kunna feminiseras ännu mer, så kanske det vänder, bara en tanke, om feminismens hyperonym jämlikhet. I vart fall hejar jag på Gudrun och Sjöstedt, verkar vara de enda som kan göra ngt åt mp, och skrämma tillbaka moderaterna dit de hör hemma, i högra trygga ringhörnan, så kanske vi slipper mer DÖ och snabbsteppande Sverigedemokrater, för när de börjar ge sig in i utrikespolitiken, så kan det bli spännande för fler än ett läger, ang inrikespolitik. S.W

  SvaraRadera
 120. Vad som är fallet?

  1. Det har varit en farkost i farten aktuell position, datum och tid

  2. Den är observerad av olika oberoende vittnen, avs tid, fart, riktning och position, och ögat i verkligheten, är ingen dum kamerasensor, (förutom då att bilden inte går att spara)

  3. Farkosten kan endera ha varit en vit 10 meters plastbandit i 16 Kn eller stor svart u-båt med torn.

  4. Lagen om det uteslutna tredje säger att att om det var Tidsbanditen, kan det inte ha varit en u-båt
  och var det en u-båt kan det inte ha varit en tidsbandit.

  5. Om det inte var en 10 m lång tidsbandit i plast på platsen P vid tiden t i farten v i riktning B, som stämmer med Kvimans observation så kan det givetvis ha varit något annat, men exakt vad har inte framkommit.

  6. Om tidbanditen var på nästan samma position, eller nästan samma tid (och samma position), så borde tidbanditen ha observerat u.båten, men så är inte fallet.

  Varför det med relativt stor sannolikhet går att sluta sig till tidbanditen inte var på samma position, vid aktuell tid eller på samma position, vid en annan tid.

  Så tidbanditen, om den höll konstant hastighet, har rimligen varit vid (i närheten av) Kvimans position före.

  7. Eftersom FM inte kontaktat tidbanditen, så har FM hittat tidsbanditen position via elektronisk lagrad data från positionssystemet, och funnit att detta stämmer exakt med Kvimans obervation, men inte funnit det vara värt besväret att kontakta tidsbanditens förare, för att av utröna om han höll på att köra rakt över ubåten, (Eller om han hade druckit eller låg och sov och hade på autopilot)

  I vart fall är försvarsmaktens förklaring å ensa sida tvärsäker, å andra sidan inte helt trovärdig, med öppen data, och trovärdighet att skydda rikets gränser, inkl inloppet till centrala Stockholm får anses vara en huvuduppgift för regeringen som ska vara trovärdig, inte fasiken vill vi betala skatt till ett gäng klåpare och lögnare?
  S.W

  SvaraRadera
 121. Andra slutsatser

  A. Om (inte att) Sverige i offentlig skrift och i dessutom i genomförd praktik lägger ner sitt territroialförsvar, inkl u-båtsjaktsförmåga, så lämnas försvaret över till någon annan, (sannolikt polisen)

  B. Om Sverige inte är med i Nato, men i EU och fastställer en solidaritetsförklaring med tex Baltstaterna och Finland, så kräver det materiel och soldater utanför rikets gränser.

  C Om Sverige då saknar soldater och tex helikoptrar, eftersom Tolgfors sålde dem till Columbia (eftersom vertolerna är mycket eftertraktade och dessutom anpassade för marint bruk), så an skälet bara ha varot att de inte klarar att lyfta över pölen, utan bara kan användas inom Sverige, och då är de sas utan värde, eftersom vi förväntar oss att våra grannar hjälper oss, i synnerhet som vi är solidariska och bidrar till säkerhetsläget i vår närmiljö :-)

  D. Så kan man anta att Fi funderar på om detta verkligen stämmer, kan Sverige verkligen göra så? lägga ner försvaret och fortsätta bedriva offensiv utrikespolitik? kanske måste ändå Fi syna, för det borde inte vara möjligt, eftersom Fi själva vet vad de har för planer och tänker att något borde de ju känna till om våra planer, vi säger ju vad vi ska göra, och gör vad vad vi säger....

  E. Tex om man sas lägger ner all polis i en kommun, och ersätter detta med en kurs i värdeteori, (som inte efterlevs av kursansvarig (tänk inte Romson, utan tex Reinfeldt), så är det rimligt att brotten ökar, annars skulle inte polis behöva finnas, på Svenska heter det "tillfället gör tjyven"

  Mao, Sverige ska kunna förvänta oss ubåtar i centrala Stockholm?

  Det fanns en anledning till att Birka låg på Björkö, och sedan flyttades till fastlandet (Sigtuna) innan det småningom blev Stockholm, efter att man lärt sig fortifikation och signalering, ändå tog sig Kung Kristian till Valmundsön 1471 inför slaget vid Brunkeberg som påminnelse av för mycket självständighet i Stockholm trots att kung Valdemar 1361 tog befäl över Hansastaden Visby vilket resulterade i Kalmarunionen (förbundsstat, allians, pesonalunion etc) som motvikt till Hansan. (K-unionen var i funktion mellan 1397 och fram till 1523 och blodbadet, då Stockholm ånyo varot alltför självständigt) S.W

  SvaraRadera
 122. Så det är nog en okontroversiell tes, ska man stoppa in sitt huvud i ett getingbo, så ska man ha på sig sina skydd, dvs kunna försvara sig mot de ilskna getingar som till äventyrs inte gillar att man nallar deras honung (om man inte är en stor slug skogsbjörn så klart, för då klarar man sig själv.

  Ubåtens vara eller inte vara kommer ändå inte kunna bevisas, däremot spär Sverige på traditionen från vår egen ledning, att bli ifrågasatt eller tala med dubbla tungor, och det är lite trist, demokratin är värd att försvara, och då är det inte minst viktigt att de som leder försvaret, har läget under kontroll, och går att lita på, annars får Fi in den kil, Fi så gärna vill, och då får vi skylla oss själva, högmot går alltid före fall, och ärlighet varar alltid längst (i en demokrati)
  med fri press och rätten att uttrycka sin egen mening utan repressalier. Så ska demokratin vara värd att försvara, måste de som leder demokratin visa att de är värda att försvaras, annars blir det (i en demokratin) fanflykt, dvs medborgaren röstar på något som är mer trovärdig avseende statens huvuduppgift nr 1, FRED, dvs frihet, mot att vi betalar skatt för denna försäkran, så har det alltid varit, och så kommer det alltid att förbli, vad än spindoktorerna påstår sig kunna mäta i sina prioriteringspolls. Dessutom ligger Fredsgatan vid UD, och Drottninggatan och Regeringsgatan påminner oss om en viss fred.

  Huruvida u-båten verkligen existerar eller var på plats eller inte är väl mindre intressant, de enda som säkert vet, är de som i så fall navigerade u-båten. Det som är intressant, och obehagligt, är att vår regering och våra myndigheter, som ska försvara oss, förefaller kunna beslås med dubier, av vår fria press, och det är bra med pressfrihet, eftersom sanning tenderar att korrigera maktkorruption, men det är ändå obehagligt, att vi inte bara kan få lita till 100 % på vad regering och ÖB påstår, och slirar de, så är de inte värda att försvaras, (i vart fall inte i nästa val, och definitivt inte med att göra plikt, eller ens betala skatt, man vill kunna lita på sin ledare, att de gör de jobb de lovar. S.W

  SvaraRadera
 123. Sätter man in det som är så osannolikt, att det faktiskt inte kan ha hänt, i en annan kontext, vad är det som händer runt omkring, och uppe i toppen, så är Ockhams rakkniv bra, dvs vad är det som faktiskt sker i centrala Stockholm dessa dagar, så där 10 dagar efter att u-båtsjakten är avblåst.

  21 oktober - ÖB är ilsken och upprörd
  http://svenska.yle.fi/artikel/2014/10/21/sveriges-ob-det-har-ar-ratt-och-slatt-javligt

  29-31 nov, Utriksesnämnd, regeringsmöte, EU-nämnd

  31 oktober
  Kvimans observation, men även andras, jämte obervationer av runt Stavsnäs. Så nu skulle man hypotetiskt kunna kalla Stavsnäs för sockerbiten 1
  och Högarn för Sockerbiten 2? (hypotetiskt)

  31 oktober
  http://www.regeringen.se/sb/d/18692/a/249053

  Sedan måste det rimligen ha hänt en hel del hysh-hysh runt omkring detta, som milda, tykna och främmande makter måste ha varit intresserade av, det finns ju inte lite spännande ambassader i Diplomatstaden och på Walmundsön, och vore jag Fi, så skulle jag defintivt lägga mig med en stor fin antenn och avlyssna alla nato-amassader och framför allt den amerikanska :-) och om det det var så, så skulle ju detta vara besvärande, lika besvärande som Romson, så de är bäst att vi alla gör en Svensk tiger, och låtsas att det nog inte har hänt, eftesom det är såååååå osannolikt, vi har ju inget försvar, och vi för en dubbel politik ifråga om nato, och alla låtsas som om det regnar, inte ens nya M hade ju kommit ut ur bunkern (garderoben då) Och även allt bara är påhitt (ovan) så är det ju objektivt sant, att vi saknar skydd, det visade ju underrättelseoperationen, och då vet alla, dvs våra alliaerade, våra vänner våra fiende och folket, uppdragsgivaren, att kusten är klar, för alla som vill komma hit, vår förre statsminister accepterade inga gränser alls, så om gränsen är öppen för 100.000 migranter, varför skulle inte analogt gränsen var öppen för Fi, förre statsministern gillar inte den stat han ministrerade, och slaktade i akt och mening försvaret, det vet ju alla, och då ska man inte hymla. S.W

  Presskonferens 14 nov
  med ÖB, statsministern och Hultqvist
  med mycket allvarliga och viktiga miner

  13 januari, Kvimans avslöjande i DN
  (så det dröjer 2 månader och 13 dagar innan saken kommer till pressen, dvs Kviman förväntar sig nog inte att saken skulle bero, först då kontaktade han pressen)

  S.W

  SvaraRadera
 124. Också kommer självfallet Riksdagen på att de ska öva/leka krig för första gången på 17 år, med allt det det innebär att ta sig till skyddade hemliga platser, och fundera på om det är en bra ide att ha med sig sin spårningsbara mobiltelefon, och Cornu höll vid tiden på med lite intressanta utläggningar om de där moderna pryttlarna, och hur man avlyssnar dem ganska enkelt, vore jag Fi skulle jag ha en liten båt i mälaren med, eftersom det nästan alltid är via vatten, som eliterna tar sig vidare. Mälsåker slott är ett gammalt residens från stormaktstiden (som byggdes om till arkiv efter att Sverige utbildat Norges polisstyrkor där under 2a VK, men det finns säkert andra doningar och hyddor att bege sig till, men hur ska de klara sig utan mobil, och vem hämtar barnen på dagis?

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/riksdagen-ovar-krigstillstand/

  Demokratin ska fungera, i krig som fred, och med anledning av hur mogna nymoderaterna är avs Dö och hur maktspelet fungerar, så känner medbogarna ett mycket stort förtroende, i synnerhet som vi lagt ner Kustartilleriet, och 3/4 av flottan, och sas står med brallorna nere, udner tiden vakar gudskelov Kviman. S.W

  SvaraRadera
 125. Under aktuell tid, den tiden som Överste kviman ensam bevakar rikest huvudstad :-) eftersom det nog är en och annan som är på sin vakt efter underrättelseoperationen, så sover inte hela folket, de har vaknat, och börjat fatta att det inte står riktigt rätt till med politiken, våra folkvalda företrädare representeras inte längre folket, utan av en bunt policy-professioenlla säljartyper, som i allt väsentligt struntar i långsiktiga frågor, det enda som är viktigt är köttgrytan - och ännu finns några hedervärda moderater kvar, som vågar gå mot "Stockholmsmaffian" och det är en väldigt tur, för annars skulle ju väljarna kunna tro att allt var i sin ordning och att allt går enligt plan, det gör det visserlgien med pågående kommunsammanbrott, så att S+M kan dra om kartan för beskattningen mellan kommuer och landsting, men det går inte riktigt enligt plan med statsbudgeten....och inte enligt plan me EUs budget heller, det är helt enkelt finasiell härdsmälta, ladan är tom.

  Så det går att hävda att polititikn sover, eller snarare har sovit och vaknar upp i en mardröm, och eftersom man klarat av att sopa allt under mattan, inkl försvars- och säkerhetspolitik fram till hit, så borde man väl kunna fortsätta sopa undan lite till, vad skulle alternativen vara? att ändra i statsbudgeten? men då måste något annat områden plikta och det går inte, kommunernas ekonomi är redan långt under ytan, och prioriteringarna kryper närmare samhällets kärna, vård, skola, omsorg, infra - försvar är sas redan ianspråktaget.

  Det är alltså konstitutionell härdsmälta i Sverige när Kviman vaktar inloppet, det är en hensgård full av yra hens* som kacklar hit och dit, om statsbudgeten, eftersom alliansen lagt sin prop på exakt samma nivå avs försvar och migration/integration som SD, (och mitt i allt sätter Fp och Expressen igång en Björklundkampanj för att verkligen göra vår demokratiska ordning full rättvisa, eftersom det är några som vill bli kalif istället för kalifen, och känner vittring, och allt baseras på lösa opinionsmätningar, och det är väl ingen som då ens funderar över vad det var i statsbudgeten, 2014 - 2018 som SD var sura över, dvs gemensam uppfattning att vansinnet skulle fortsätta.

  De färeslagna nivåerna för försvaret, som är en funktion av att ett utgiftsområde tillåts vara utom all kontroll pga företrädesvis mp innebar aalltså fortsatt skrotning och avveckling av försvarsmakten, rakt ner i avgrunden, där nya M visste S inställning till Nato, och S visste att utan nato så kanske man ska ha ett försvar, låter det insiktsfullt och ansvarsfullt? Nä. det kommer i historieböckerna beskrias som den stora oredan och ett stort mått av icke försvarliga politiska prioriteringar, som ingen kan förklara.

  Det är alltså pinsamt, och inget alls märkligt om SD fortsätter mot 25% och M landar under 20% och S, ja gud vet, inför extraval eller valet 2018 med mp i knät, det bör inte bli över 25% - men de är tydligen beredda att chansa, det har ju gått ändå hit, och DÖ är en succé, som väljarna verkligen uppskattar? De förstår bara inte poängen, att det inte finns ett alternativ, eftersom politiken inte ska behöva ändra politiken. Då får politiken skylla sig själva, och hyran för bostadsrätten ska ändå betalas nu.

  Så det var vad de bråkade om, öh, låtsasdes råka om, eftesom detta med säkerhetspolitik, utrikespolitk, och försvarspolitk är målet,för politiken, medborgarna och inrikespolitiken är ett medel, och käbblandet om absolut ingenting, är metoden, för inte var det mycket fokus på politik, eftesom alliansens budget var identisk med S+VP avseende det väsentliga, försvar, utrikesförvaltning, bistånd, och migration.

  och så låtsas de vara förvånade över Bartelmans slutsatser, som var väl kända för politiken sedan fördraget började gäller före Reinfeldt, och så knäpptyst i 8 år. Det är allvarlig bedrägerivarning på både S och M, som sedan sitter och låtsasbråkar om en natoutredning, det är ju bara en massa teater, tyvärr. S.W

  * tak gode gud för hen, så att hensgård hena, är neutralt

  S.W

  SvaraRadera
 126. Det är nog lite så vi ska se DÖ, politiken hade satt sig i en hopplös situation, pga 20 års fuskande, och så kom ett stresstest, i dubbel bemärkelse, dels tuffar Fi runt på sightseeing tur i skärgården, dels för politiken inte är balanserad,genom att statsbudgeten inte har ett tak för alla områden och dessutom är irreversibel (att ta emot 100-000-tals människor med PUT och garantera social välfärd för all framtid utan att veta täckningen, innebär att ansvaret hamnar på skattebetalarna, och då bör politiken kalkylera med en reaktion, om sedan politiken monterar ner hela försvaret, utan att ha ngt reservaggregat, och sedan är så barskrapad att det inte går att återuppbygga, så är Clamfors förslag rimligt, vad var det för drivkrafter som låg bakom, HSB 1 och HSB 2 och farbror Calle, kommer inte att berätta, men några runt omkring borde väl kunna tala om varför, kanske är det flumskolan, som invaggat alla i att vi lever i den bästa av världar, och ingen vet längre vem prof Pangloss är? eller varför han uppfanns, eller varför all sjöfart och handel drog sig mot England och Holland vid tiden. Det fanns ingen strategi för det oväntade, kylbilen kommer alltid, precis som solen alltid går upp. kick the can.

  Reinfledt har alltså avgått, SD är vågmästare, det går inte att få igenom statsbudgeten, det visste alla på valnatten,
  alliansen släpper fram Löfven, och lägger fram en egen budget, med skadeglatt flin, i vart fall fr Fri, alla andra höll sig borta, och Hägglund fick nog definitivt nog, hoppas han skriver memoarer. Så hur tänkte alliansen, med sin gemensamma budgetmotion, att SD skulle ge upp och låta sig bli ett passivt transportorgan? kan de ha trott det, efter Reinfelts primadonnafasoner, som ha fick uppskattning för, men hur tänkte de på kammaren, vad ledde det till?
  Jo regeringskris, lekstuga, en hel dag i kammaren för att välja Björn Söder till talman, dvs ren demokratisk ohyfs, mitt under allvarliga kränkningar av vårt territorium, och efter Ukraina/krim, och så leder till lite brösttiner från margot om att Svenskarna är rädda, hur skulle vi vara rädda, vi vet ju ingenting, det är väl margot som är rädd, och så bidde det en fingertutt, ja, Svenkarn har anledning tt vara rädda, för våra egna politikerns märkliga svansföring och oförmåga att stämma av politik och budget till verkligheten, och det kommer att bestraffa sig, tyvärr, på fler än ett sätt, eftersom det faktiskt inte långvarigt fungerar att springa i luften.

  Reinfeldt är kvar som partiordförande och håller i taktpinnen för alliansen, AKB är inte vald, och partiets vice ordf får inte säga flaska, så det blir fr Fri som får kliva fram,
  men det är ingen i alliansen som talar om förvaret, ngn gång i december börjar de kackla om nato, nato, nato, helt appropå.

  Löfven har inte fått igenom sin statsbudget, så allt är milt sagt en röd-grön-blå röra, och det är egentligen ingen vidare ledning av riket, förutom att vår vice statsminister heter Romson, och blir jagad för bottenfärger, gråvatten och oskattad dieseln samtidigt som hon inte vill kännas vid sin afrikanska fotomodell. Är det konstigt att SD går framåt, trots att Jimmie är sjukskriven? S.W

  SvaraRadera
 127. Nu är det spännande, alltså tiden efter att talmanskacklet varit (talamannen som leder krigsdelegationen), så är det med de nya reglerna statsbudgen parallellt ekonomisk snömos.

  Regerigen överlämnar försaget till budget den 23 oktober, dvs ungeför när underrättelseoperationen är klart, och sedan sätter fanstygen under ytan igång igen, och det det dröjer ända till den 18 december innan budgeten når kammaren, och nu blir det sas full cirkus, politiken springer runt och är alldelse hopplösa och yra i mössan, över hur de ska göra med statsbudgeten, så att bägge blocken ska ligga exakt lika 2014 - 2018 avs försvar och migration, efter nyss avslutad undervattensoperation, joho, man har tagit lärdom ser det ut som. Budgeten, den borgerliga, antas, osannolikt nog och Löfven kan bar utlysa nyval, det var osannolikt dramatiska veckor, och det är då Kviman upptäcker den där båten, det var nog tur, politiken var upptagen av annat

  http://www.regeringen.se/sb/d/18202/a/248343

  Krigsdelegationen av utrikesnämnden
  och talmannen är ordförade, men det är kungen som är ordförande för UN som utser delegationen, så efter talmansdebaclet 29 sept, så ska krigsdelegationen utses, och helst även veta vad de ska göra, och ärligt talat, så borde det alltid vara överhängande fara, så slapp vi 350 överbetalda knapptryckare, som får fet pension om de trycker rätt i 12 år, det räcker med 50 tryckare/tyckare, politikens skulle definitivt fungera bättre.

  http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Myndigheter-och-organ/Myndigheter/Krigsdelegationen/

  Det går att tänka tanken, ang syften och mål med Fi:S undervattensoperationer, att det är stressa/testa/spela skarpa lägen för vår demokrati, och fasiken om inte Finnarna fick samma påhålsning, förututom att Finald fick betyd 10 på sitt test, och Sverige analogt med Pisa är på väg mot avgrunden, sådan herre sådan hund.

  och se, vad blev output i statsbudgeten, efter att de spikat DÖ och efter att de besämt sig för att det som hänt är så osannolikt, att det faktiskt inte hänt, men vi kryddar med ca 2 extra miljarder om året, men vi höjer arbetsgivaravgiften och vidmakthåller RB5, så att slakten kan fortsätta, och vi kommer överens om världens fånigaste utredningsdirektiv till en säkerhetspoltiskt utredning som absolut inte ska utreda Nato, fast vi redan har 3/4 inne, men inget att bidra med, annat än politiskt kaos, våra grannar är inte glada, inte alls, och det är ett under att Finland som är "buffertzon" och naturligtvis balterna, håller god min. S.W

  SvaraRadera
 128. Politiken (och Fi) lärde sig att output i statsbudgeten av stresstestet blev oförändrat, eller rättarare sagt fortsatt minskning av försvaret relaterat BNP, dvs andra frågor är viktigare, och eftersom någon måste regera, och nyaM inte ville, Anna var inte vald, så fick de värpa fram DÖ, och en halvhjärtad affärsuppgörelse.

  Det var ju först in i januari, efter DÖ, som lekstugan kom fram till att ngn glömt Kviman kvar på Bogesund, och han hade inte glömt sin observation, så den utredningen fick DN ta hand om.

  Det (o)sannolika är att det är S+M som gör upp i dessa lägen, och eftersom det saknas pengar för att åtgärda verkligheten, dvs agera på Fi:s intrång, så kan man bara ändra på verkligheten, och det är väl det som är politikens arbete, att tala om för folket hur det borde vara :-)

  Frågan är mer nu hur FM ska hantera DN:s reportage, något måste de ju komma med, vad det är för information de sitter på, som ger en så tvärsäker slutsats, och det rimliga är att FML endera måste presentera mer materuiela som stödjer hypotesen om tidsbanditen, eller ändra sig i fråga om sin tvärsäkerhet, att det itne var en u-båt, för om inte tidbanditen var på platsen vid tiden för brottet, så var det någon annan, och då måste detta värpas fram :-)

  Så det intressanta är informationskrigföringen, ska man valsa, ska man vara mycket säker på sina objektiva rekvisit, vid sin egen och allmänhetens subjektiva värdering.

  I vart fall på ICA, i morse, så sa personalen utan att man ens behävde fråga, initierat med helsidan uppslagen, det är ju självklart, inte ljuger vittnena, det är uppenbart, det är
  våra politiker som talar i nattmössan, det gör de ju alltid
  och ärligt talat, det finns ett litet korn av sanning där, det är ju så att våra journalister måste upprätthålla skenet, men ärigt talat börjar det bli för många i menigheten, som faktiskt har stängt av, det är inte på allvar, oc då slutar väljaren att rösta för ngt, utan röstar mot. det är en stor politisk förändring, insikten om protest, istället för samarbete, som det är om medborgaren röstar för ngt.
  S.W

  SvaraRadera
 129. och eftersom nya M och alliasne inte röstar för sig egen politk, utan mot, så ska man nog fundera en gång till, på om politiken inser vad de håller på med, och eftersom de inte har ngn självinsikt, så fortsätter de, och det är det som hela poängen med demokrati, att folket gudskelov har makten, och kan korrigera,

  Problemet nu, det kommunikativa, och efter alla affärer på 80-talet, att det kan finns frön som sår tvivel, och hur fasiken skulle det gå med världen som ngn sa sanningen?

  Om det nu inte var en tidsbandit, och om det var en möjlig u-båt som körda runt för att i akt och mening bli upptäckt, eftersom Fi vid detta lag visste att vi underrättar oss, inte skjuter skarpa skott, så är den intressanta frågan, om det hypotetisk var en sockerbit som Kviman såg, och att i vart fall en u-båt hade goda skäl att inte åka runt på paradtur innanför Vaxholm där gamla KA1 låg.

  Dessutom fint väder så varför inte sola sig i glansen.
  Nä, nu håller alla tummarna för att FM har motbevis, och att DN fått allt fullständigt om bakfoten?
  S.W

  SvaraRadera
 130. Var det (rent hypotetiskt) något som varken Kviman eller ngn annan såg, eftersom det (rent hypotetiskt) skulle ha kunnat vara (bra verbform) en skenmanövrerande sockerbit.

  Vad kan små blå män under ytan inne i centrala Stockholm i en plåtlåda just när det är regeringsbildning, kaos, budget, Bartelman och nato-hysch-hysch kunna hitta på för hyss, när det sas ändå regeringskrisar och den praktiserande politiken är schack matt, och det är de såvitt valmanskåren förstått forfarande, så de sitter där under sin korkek i Rosenbad och snoffar på sina svampar, och i allaiansen är det sjövilt, eftersom alla vet att nymoderaterna kommer att gå åt pepparskogen, om inte AKB får gränt kort för fortsatt fri migration, och det är bara en tidsfråga, om de hinner genomföra tidernas kommun/landstingsrreform, eller om kommunernas och statsbudgetens saldo löser saken åt politiken, dvs det är inte Putte som är hotet, utan kapitalmarknaderna, och det vore rätt åt politiken, även om PR-firmornas tid inte är förbi för det, geschäftet med statsbudgeten har nog bara börjat, och är det väl inte minst det som vi ska försvara. För närvarande är Finland en säkrare plats, och det känns tryggt, och annars har vi Norge. S.W

  29 oktober Utrikesnämnden
  30 oktober Regeringssammanträde, bla erkännande av Palestina
  31 oktober EU-nämnden

  Man kan bara spekulera, i vart fallt är går det att sätta upp hypotesen, att Svenska politiker avrustat försvaret, eftersom vi inte behöver ngt territorialförsvar, och så vet vi att Svenska politiker, från höger till vänster, avskyr nationella frågor, och älskar internationella, och att internationella frågor är relativt dåligt representerade i Sverige, i synnerhet EU. Så detta med S vilja och ovilja att marchera i takt med EU, och vingla runt själva, är alltid intressant, men för katten, våra poliser har inte utrustning att hålla vara farvatten fria från intrång, det har vi vetat sedan Kalmarunionen upplöstes, så frågan är vad politiken vet nu, som gör att man skulle till Longtbortistan, och men fortsätta driva offensiv utrikespolitik inom och utom EU, som går stick i stäv mot Rysslands intressen, utan att ha ett försvar, den där verkligheten måste förståsigpåarna i försvarsutskottet, jämte statsministern kunna förklara, väl?. S.W

  PS om det enligt FM absolut inte var en U-båt, så ligger Sverige i vart fall bra till hos Svenska freds, för då var klassificeringen en budget-ubåt, med omvänt tecken, dvs en icke ubåt, och då behöver man inte ta ngn ekonomisk konsekvens av något så osannolikt som besök, om man inte vaktar sin lada och har dörren öppen, för vad i hela friden skulle någon vara intresserade av av vad Svergiges regering gör, och om bar inget kommer fram, så behöver vi ju inte ändra på politiken och då kan alla sluta upp bakom budgeten, som ändå kommer att gå back, trots att ladorna är fulla. Så man kan nog säga, utifrån doktrinen om statsbudgeten, att även om Fi kom hit med ett dussintal u-båtar, så skulle det ändå kunna vara minkar, eftersom vi väljare vet, att politiken vet, att vi vet, att Fi vet, att vi vet, att det är på låtsas, och om alla låtsas, så kan vi fortsätta vara ifred. I Östersjön simmar alla lugnt. D.S

  SvaraRadera
 131. Ska man vara krass är det väl så att statsbudgeten är en femårsplan, och ganska svår att rucka på, även om det skulle uppstå snabba omkastningar i omvärldsläget, och att återuppbygga kustförsvar inkl bevakning av vatten under ytan, drar en del flis, utöver att det tar tid. Så slänger man allt det gamla i sjön, och övergår till Longtbortistan, och har en budget som är intecknad närmaste fem åren, och förmodligen fram till 2022, så får vi nog acceptera att ,man måste skjuta investeringar på framtiden.

  Så förseningen av helikoptrar, och att FMV inte knorrat, beror nog mer på att det är en så kallad budgetstyrd materialanskaffning, dvs Sverige kan inte köpa några helikoptrar, förrän det finns stadd kassa, och då skjuter man fram sina beslut, så klart, vad ska man annars göra?

  Sedan Sverige avskaffade investeringsdelen i statsbudgeten, vilket särskilt påverkat försvarindustrin, kand enna inte agera långsiktigt, efteresom det msåte finnas förutsägbarhet avs intäkter, och det är så klart därför som Sverige övergått till "att köpa från hyllan" - vilket ger en fördel (man kan alltid skjuta fram kostnader) och en nackdel, man kan inte förvänta sig, att just det år man har råd, och behöver något, att det då finns på hyllan, vilket kan vändas til en fördel, för då kan man ju spara in den kostadnen och anvädna till ngt annat :-)

  Ingen på finansdepartementet kunde förutsäga att de skulle komma 100 00 migranter / år + anhöriga istället för prognostiserade 25 000 människor per år 2006.

  Och det är inget konstigt, migrationen och flyktingsituationen kräver pengar nu, medan försvaret faktiskt inte är akut, och det är väl inen märklig korrelation, avskaffandet av värnplikten sker samtidigt som migrationskostnaderna börjat accelerera. trots allt måste budgeten gå ihop, och det är heller ingen slump att C inte lngre har några egna åsikter inom försvarspolitik, avs resurstilldelning, förrän m satt ner foten.

  Säkerhetspol styrs av finansen, och finasen styrs av uppgörelsena med mp före valet, vi hörde tex hövdingen före valet, och det vi nu ser i fråga om försvarsuppgörelsen är samma sak, alla tassar runt mp, och så ska det vara i en demokrati, majoriteten bestämmer, och mp bestämmer vem som ska få vara majoritet, (Dvs innan SD pga hövdingens omdömeslöshet blev våg, och då hittade hövdingen på DÖ)

  Så länge mp är vågmästare, är det mp som styr S + M övergripande inställning, och då ger detta indirekt den säkerhetspolitiska bedömningen, inkl bistånd, Althin och och grabbarna skämdes tydligen inte när nymoderaterna tullade på biståndet, och den utilitarisktiska fråga till kufarna inom LUF är väl hur mycket Sverige på plats kan hjälpa flickebarn i ett U-land med tex utbildning/skola, för kostnaden 45 000 kr baraf för hyran åt ett ett skäggbarn i
  Sverige - här ser man fram mot en mer feministisk utrikespolitik, och naturligtvis fråga om hur många kvinnor som äger bolagen som drar in all kosing och ränteswopar bort vinsten via englesla kanalöarna och Monaco :-) S.W

  SvaraRadera
 132. Så säkerhetspolitiken är krasst budgetstyrd, genom att det inte finns långsiktighet avs materielanskaffning, och detta att Sverige krängde iväg Kockums till Tyskarna är bara en indikation, när det uppdagades vad konskekvsen blev, att Sverige inte längre kunde beställa egna u-båtar, så kunde inte länge Hövdigen fullfölja Perssons planer att lägga ner FMV, men det fonnsfortfarane inga resurser, för materielbeställningar, eftersom allt ska köpas från hyllan, eftersom det är ett "operativt" insatsförvar, där det operativa definieras av att Sverige har:

  - soldatbrist till 2022 (vi har däremot f.d CV-soldater)
  (vem fan skriver på ett kontrakt som kanonmat)

  - plattformsbrist fram till minst ngn gång i framtiden,
  (typ helikoptrar, stridsvagnar, flyg. och fartyg)

  - erforderligt pangpang till plattformararna
  (rakter och såna prylar, som sas

  Så lägger man på bristerna i grundplattan, typ byxor, tält, fältkök, puffror, amu, cyklarna är avskaffade, hästarna med, och lastbilarna är sålda, så återstår helikoptrar, som Sten sålde. men vi har så klart kvar SJ och våra civilpolisbilar för logistik :-) och naturligtvis posten, vars IT är i minst Proklass, och bedrövlig jmft med Norge, så kanske kan Norsk spedition hjälpa oss, där är dessutom inte åkeribracnhen out-sourcad till papperslösa chafufförer utan lön. Civilförsvaret handlar som bekant inte vara om handelsflottan, utan även hur man klarar av spedition, utan bränsle och utan hästar, i väntan på att konvertera fordonsparken med gengas :-) Det gjorde vi i vart fall sist vi blev instängda i pölen. S.W

  SvaraRadera
 133. Det är då det blir otydligt från toppen, när önskat läge (borde läge) inte är i närheten med nu-läge, och det inte finns en sportmössa att ta sig vare sig fram eller tillbaka, till det läge som borde vara, när det inte finns en real chans att klara detta, så måste man börja med hittepåförklaringar, och har man en gång börjat, så går det inte att backa, utan kritik, och där ligger alliansen nu, naturligtvis kan inte nymoderaterna backa, hela strategin med mp ligger kvar, sedan mp blev ett vänsterparti dvs att S mste anpassa sin budgetpolitik till mp, och att Borgerliga blocket inte behöver dito, eftersom hela borgarblocket anammat mps uppfattning i försvar och migration, och därmed har avväpnat hela journalistkåren att angripa med känsloargument, och då öppnar man upp för SD, och sedan ger politiken fasiken i sak- och realpolitiken, det blir precis som säkerhetspolitiken en senare fråga, för nästa generation, demokrati när det är som sämst. S.W

  SvaraRadera
 134. Det är då som politiken måste köra över ÖB, eftersom ÖB inte gärna kan köra över politiken, det är därför ÖB numera måste vara hal som en ål och vara duktig på att dra valser, och kunna skruva till försvaret till hur det borde vara, och inget annat. Om inte, så blir ÖB utbränd, eftersom umattnuingssyndrom drabbar alla adekvata människor, som inte klarar av att leva i en hittepåvärld och låtsas, det är sas ett gott tecken att gå in i väggen, och gör man det inte, så är man sannolit mytoman eller är utrustad med en god förmåga att leva med önsketänkande, så politien ska inte rekrytera en ÖB som är ämnad för uppgiften krig, (verklighet), utan en ÖB som är ämnad för hittepåvärlden, och hoppas att den feministiska säkerhetspolitiken klarar av spänningen i Europa genom EU:s fortsatta expansion, och Englands förestående avvaltande, och sydeuropas förestående bankrutt. Gisses vilken utmaning.

  Bara detta med försvaret av Gotland med befintligt manskap (som inte finns), tänk hur många helikoptrar som måste placeras där, (alltså om det är fysiska soldater och inte papperssoldater) om det dyker upp små gröna män på Öland, Gotska Sandön och på öarna utanför Karslskrona, så flaxar de iväg från Gotland, om vi nu har råd att ha flygtyg där, och precis är de har surrat iväg, så dyker det upp små gröna män på Gotland.... Hm, dimensionering av 13+5 helikoptrar för att försvara hela Sverige, med Mp på finansdepartementet och säkerhetspolitiken sedan 2002 ska nog inte underskattas. S.W

  SvaraRadera
 135. Den som funderar på att bli soldat, och ska åka helikopter till och från Gotland när det krisar bör se över sin privata livförsäkring (eftersom politiken givit upp alla kollektiva försäkringar, och eftersom försäkringar är ollektiva, så fungerar det inte med nyliberaler, dvs statliga försäkringar, hyr socialliberler tänker är iskrivande studn ovisst, eftersom de å andra sida vill försäkra hela världen genom att beskattning av lönearbete ;-)

  I vart fall borde soldaterna konsultera arméns terapeut och ringa arbetsmiljöverket, alternativt sjukskriva sig den dag det är dags att åka helikopter till och från Gotland.

  13 individer kan inte vara väldigt svåra att hålla reda på, och det borde räcka att pricka ner en (1), för att de övriga ska få startförbud, om det är ett sådant där svårt läge som på Krim/Ukraina, där ingen vet om om det vanlig ordning, skymningsläge eller krig. och hur ska vi veta det i postmoderna Sverige, fred eller krig är väl fan vars och ens ensak,och inget nån ska tala om, så vi kan skert ha en debatt i flera år, bara om beredskap, det viktiga -r att vi inte själva behöver agera, utan låter andra stater fatta beslut åt oss. (skarpa), vilket innebär att vi kan fortsätta att vara moralisk stormakt, och tala om för alla andra hur det borde vara, en Svensk specialitet. Inte annat än att en viss värme och stilhet infinner sig, nästa så att vi alla kan sträcka på oss, efter turerna i Aus-witch. Precis som Sverige agerade resolut och handfast då, genom vår slagkraft och mod, precis lika handfast och resolut agerar vi nu, genom att vara primus motor för smugglingen över medelhavet, (var får flyktingarna pengar över till resan?) - det är inte gratis.

  Dimper en enda helikopter ner, en sådan där som vi borde ha för att försvaret ska vara operativt, som vi inte har, eftersom vi sålt smöret och supit upp pengarna), men om vi nu hade några runt 2020, dvs när faran blåst över, eller när vi gått med i nato, som S p M på ett förtroende-ingivande sätt visat vägen för genom att föregå med gott exempel, som visar vägen avs trovärdighet och tilltro från medborgarna...

  kanske lite som kärran från Köpenhamn, som flög strax före SAS-kärran i somras före valet, så kan man inte veta alls, och då måste Sverige kalla in haverikommissionen och arbetsmiljöverket, för att våra kontraktsanställda soldater ska uppbåda den rätta viljan, eftersom man först måste veta huruvida helikoptern blivit nerskjuten, och inte bara exploderat enl hypotesen "hon är säker gamla Bettan"
  just eftersom försvarspolitiken är så trovärdig och lika pålitligt helyllesvensk som ett par lovikavantar. S.W

  SvaraRadera
 136. Eftersom ingen inom politiken kommer vilja formulera att det är krig, eller som Hövdingen före valet, att allt är kolugnt, i vart fall ingen ko på isen. Så är det rimligt att det inte händer ett smack, förrän det är för sent, dvs Sverige vill inte agera proaktivt, utan reagerar reaktivt, som beprövad dvesnk doktrin, och om all vet det, så blir det det ännu tydligare avs valdebatten, dvs vi har ett parti som är våmästare, och företrädaren från det partiet utmärkte sig genom att leverera ett (1) enda förslag under 2 h, dvs att vara mot vapenexport, dvs vederbörande framförde en negation, av något. Av 100 smurfar och en gammelsmurf, är det nej-smurfen som regerar, alla övriga deltagare lyckades framföra att de tyckte något reaktivt, dvs var för något, och detta är ett outforskat områden inom statsvetenskapen, reaktiv - proaktiv politik, där det verkar vara vinnande, att vara mot den som har en uppfattning, och om den som är mot, vinner, kommer de som har något att leverera, sluta leverera, varför vi alla kan bli nej-smurffen, "jag tycker inte om att inte tycka om" eller som Uggla formulerade det 77, de säger att jag skiter i allt, meh det skiter jag i" Ansvarsflykt är en Svensk politisk paradgren, kopplat till brösttoner och anklagelser att inte vara en tillräckligt god människa. Svensk politik bör definitivt bli mer feministisk , så att vi kommer bort från dagens patriarkala trams och velande, (obs icke ironiskt) eftersom vi rent faktuelt haft först HSB och sedan Hövdingen, riktiga karlakarlar i armkrok med mp och det är inget att vara stolt över, inte om raka rör och säkerhetspolitik i vart fall. S.W

  SvaraRadera
 137. Varför inte agera först när det är för sent, då behöver ma inte fatta proaktiva beslut och kan tryggt agera reaktivt, så slipper man ju eget ansvar.... och då gäller fredsvillkor ändå tills motsatsen är bevisad och landet (Eller våra grannar) är ockuperade, och No + Da agerade likad dant under 30-talet), men lärde sig läxan, Finalnd har aldrig glömt läxan, och definitivt inte Baltstaterna och framför allt inte Polen.

  Nyliberalerna har bara lärt sig knepet, vi delar ut rättigheter till precis alla, precis som socialisterna alltid hävdat, fast ännu mer generöst, så kan vi inte bli kritiserade av vänsterjornalisetrna för att vara onda eller vara mot miljön, och vem kommer inåg liknelsen:

  "inför man kommunism i Sahara, så tar sanden slut på en vecka"

  Så kan man bara via överdriven NGM (och inrikes våldsmonopol) samla in skatt och dela ut rättigheter till alla (pappersrättigheter) så blir politiken en tävlan i godhet, staten samlar in pengar (och alla överens om pensioner, försvar och energi) där vänster och höger skiljer sig genom vem som bäst sätter sprätt på skatten,

  marknaden eller staten, (naturligtvis är marknaden överlägsen), det blir dessutom avkastning på kapital, somgår att räntesnurra bort och föra utomlands, vi röreöse av kapital och arbete, men olika sätt att beskatta inom EU, pch detta blir, so oder so, EU:s undergång, naturligtvis. Enda alternativet är federation, och det är inte aktuellt mer än som dold agenda via kredit-/och räntevalsen.

  Tar markanden sig vatten över huvud är det bara att gå i konkurs, efter att först säkra bort tillgångarna, det kan inte ett staten göra, utan att det blir krig. och just nu är 2/3 av Europa skuldsatt till 1/3 och sannolikt ska Camerons agerande ses som icke populistiskt, utan som krasst realpolitiskt, britterna agerar proaktivt, inför en förestående Euro-kollaps, och då gäller det att inte ha hela inne, avseende bankväsendet. Så förr eller senare kommer nästa skuldkrisvåg, efter den avklarade 2008, efter att Frankrike och Hollande röstade nej till EU-fördraget, frågan är mer hur planen ser ut, eftersom oljeprissänkningen inte fungerade, och Opec (Saudi) nu lär orintera om, och räntan inte går att sänka mer, och det inte går att köpa mer statspapper, såvida inte någon tvingar på Tyskland att köpa upp alla PIG-PISS papper, och om ingen köper upp dem, så måste man fundera på vem som äger dem? Så kapitalet kommer smyga sig till trygga hamnar, och är alltid insider, eftersom det staterna själva som spelar med sin egen balans. Nä, EU är vortfarande världens bästa ide, men lärdomarna efter 1a VK avs skuldsättning, där TY sklulle betala till Frankrike och England, som i sin tur skulle betala till USA och det relativt nybildade FED, gav i princip utgången till börskraschen och 30-talsekonomin, som slutade i katastrof. Det är det här med krediter, som går över en gräns, genom att pantsätta framtiden, som oftast leder till trubbel, och det är tyvärr inte bara EU som har obalans, USA står ju i princip i skuld till anda, utöver Fed trust, tex Kina och naturligtvis Opec, nog undrar man lite till hens, över krediter och naturligtvis krigskrediter, vilka sitter på Svarte Petter och vilka sitter på trumf? S.W

  SvaraRadera
 138. Att ge bort rättigheter till alla som vill behöver man inget mod för, och det är väldigt populärt, så länge alla inbillas att det finns en outsinlig kassa och sas är lnsamt att ge bort rättigheter (vilka kan belånas och kapitaliseras), medan skyldigheter, tex skolplikt (tvinga barn att göra något de inte vill om de själva fick välja, tex få fri kredit till godisaffären och fri kredit till internet, och köpa vad de ville), eller värnplikt, att värna landet vi överhågade hot, istället för att anställa soldater i fredstid, som ser soldatlönen som en god affär, med livet som pant, i synnerhet om det börjar bli skymningsläge, utan att någon sagt något, och väntar med allmän beredskap, som tar ca 5 år, om allt är nedlagt, varför ett litet land utan allierade, utan stor värnplitsarmé, är körd, civila rättigheter gäller för alla militärer, så länge det inte är förhäjd beredskap, och det blir det inte förrän det är försent, pga politiskt mannamod, och då har alla insiders sägt upp kontraktet, eftersom man har rätt till det. Sedan kan man bli pliktinkallad när det väl är varmt, men det finns risk för systemkollaps under beredskapshöjning, och det var fler än en regering som blev tagna på sängen under Weserübung.

  Så att fatta beslut strax före och under skymninsläge, med de nya gräna männen-doktrinen, och i kombination med terrorism, där absolut ingen kommer kunna veta om det är terrorister eller Fi som är i farten kräver nerver av stål och en stabil demokrati, som inte drabbats av funktionell dumhet, och sedan kan man krydda med att Löfven får en light--stroke, eller bara bli psykologiskt schack-matt av att regerara med svamparna, dvs det är mycket sannolikt att nerver inte finns, om man inte har ett försvar, coh samtidigt har ett regetingskansli, som inte arbetar i lugn och ro, utan sedan vårt val, permanet är inbegripna med krishanteirng, och alla med sunt förnuft kan göra bättre saker än att arbeta u en bunker med undergångskänsla (tänker på tjänstemän och vissa normalt funtade statssekreterare som kanske inte vill arbeta åt uppdragsgivare som kommit till makten, utan att ha en idé om vad man ska göra med makten) S.W

  SvaraRadera
 139. Att hävda gränsen på Fälldins tid var en sak, och att hävda gränsen nu en helt annan, det är helt självklart att vi måste krypa lite likt 1939 - 1942. Vi har faktiskt inte något alls att sätta mot.

  Eller varför inte låtsas som det bara regnar som på 80-talet (då bl.a Stefansson höll lite i de rätta kontakterna åt statsministern, som hade fått tre oförenliga roller, (underrättelseman/militär, ordf SAP och statsminister, det kan inte har varit helt lätt för OP att axla dessa roller, han ärvde av Erlander och alla skulle nog inte rott hem uppgiften utan att bli schizzofrena).

  Men ngt förräderi var det inte, tvärt om, problemet var nog att politiken och högsta hönsen, då liksom nu, kanske borde talat om för lägre befäl, (och folket) att Sverige höll "öppet hav" åt Finland och oss själva genom att härbergera Natou-båtar för att förekomma en instängning av Östersjön, för att förhindra invasion av Sverige och nödvändig Sovjetisk access till nordsjön vid krig, det är inget som ändrats sedan Kalmarunionen eller slagen vid Köpenhamn

  2 april 1801
  2-5 sept 1807

  som bombade tillbaka Danmark till Hedenhöös, och beseglade ödet för Norge och 1812 års neutralitetsdoktrin, dvs Sveriges (förlust av Finland), eftersom det då liksom nu (TTIP) handlade om kontrollen av handeln, och Ryssland behövde kuva Sveriges kontroll genom att norma Finland, och det gjorde man raskt, eftersom Sverige/Finland inte kontrollerade Åland efter frihetstidens eftersatta underhåll av flottan.

  Danmark var då liksom nu ett handelsfolk och före 1807 hade Danskdjävlarna, för att använda ett "kraftuttryck" av Ernst-Hugo, världens 5e största flotta och tog tull av alla som skulle in eller ut ur Östersjön.

  Den där flottan (och den där taxeringsmöjligheten Danmark hade) var guld värd och fick inte falla i ärkerivalen Frankrikes (eller Rysslands) händer, vilket sedermera utmynnade i Sveriges (ickeneutrala) hållning under Krimkriget, dvs Danmark förvandlades till bakgården, och Sveriges gräns flyttades milt sagt västerut, för att ge Ryssland kontroll av sjöfart och handel, varför absolut inget förändrats (sedan Hedenhöös) S.W

  SvaraRadera
 140. Jaha, då vänder labour på foten, (efter katstrofvalet) där de förlorade hela Skottland.

  Det handlar om en urgammal idé, nationsbygget och kontrakt mellan eliten och de beskattade, även om det nu är frågan fyra och en halv förenade "nationer", England, Skottland, Wales och restdelen av Irland, den del som höll med Cromwell.

  "Labours Andy Burnham sa i morse att de nya villkoren måste innehålla möjligheter att bromsa invandringen till Storbritannien"

  "Han vill att det ska bli möjligt att neka invandrare alla former av bidrag åtminstone under de två första åren efter en flytt till Storbritannien"

  S.W jaha, är någon förvånad? Det märkligaär att så många EU-fantaster och federalíster är förvånade, till att "fria" folk" i suveräna stater, börjar känna denna av denna "fria rörlgihet" och hur mycket eliten tjatar, så stämmer inte utopin, med verkligheten, och vips korrigerar väljarna, har inte "eliten" fattat vad demokrati är, folket talar om för de styrande, var gränsen går, inte tvärt om, annars blir det som sagt var revolution, och den kan se på olika sätt, och bäst är när det sker genom röstsedeln, så att eliten i tid förstår att den är ute på hal is.

  Det är inte konstigt alls att vanliga brittiska arbetare (eller Svenska för den delen) inte riktigt är bekväma med konkurrens av människor som har det ännu sämre, och vem kan anklaga dem? Problemet är nu bara att socialdemokraterna har med mp, som inte tror på samma idé, och moderaterna, det nya arbetarpartiet, börjar skruva på sig, och förespråkar inte alls längre kollektivavtal och garantier för arbetare, som man uppnått genom kollektiv kraftsamling, och som nu är på väg i putten, och då överger så klart arbeteran S eftersom det inte finns något alternativ, kunde inte S (och ordf Persson tänkt på det lite tidigare). Vad är det som är bränslet för SD.

  Jo, detta med Tory (konservativa) kan inte hända i Sverige, pga Reinfeldtdoktrinen, och då har SD fångat den bollen,

  Dubbel vinst, fångar moderater som inte tror på neokonservatism (dvs nyliberlaism) och fångar vanliga hederliga Svenska arbetare, som inte tror på S ett dugg längre, i armkrok med mp i armkrok mot federation med EU, förskräckte inte S fall i Finland?

  När tom Aftonbladet börjar skruva på sig :-) har det gått långt. Nu önskar man bara att alla unga bittra kamplystna nationella män, slutar upp med att vara defaitistiska och konfliktbenägna, få då blir det som Israel/Palestina, de galna tar över.

  och fatta galoppen, (gör som den store ledaren Reinfeldt) det är bara att hjälpa alla fattiga tiggare, skramla in pengar, och se till att de hamnar utanför dörren till de gränslösas egna hem och daghem, varför inte ett helt läger, utanför var enda milöpartist och vänsterjornalist, och använd lite humor, vore man "nationell" skulle man ju starta en kampanj, rör inte min Zigenare, de har rätt till sin nationella särart, och ska inte behöva integreras i den den svenska sossestaten, den vill ju upplösa alla nationell identitet :-)
  Vänder man bara på perskektiven, ska man nog kunna och ta ner de mest högröstande brösttonerna om vem som är godast, det blir till slut lika galet som inom tokvänstern.

  Så detta med social liberal och lojalitet, det är ingen liten ekvation att lösa, och varje folk har sitt lösning, problemet, som nog eliten fattat, är att det finns olika lösningar, och integrerar man alltför snabbt, kommer normsystemen i konflikt, och i just den soppan har vår elit satt oss, fort men fel, pga fort, inte nädvändigtvis att det är fel med internationella perspektiv, och den där brådskan, det är en personlig psykisk åkomma, hos människor som har fått makt, eller vill få makt, och måste rusa, för det känner att detta är bra för dem själva, och just dessa människor, som ska forcera, borde inte få komma i närheten av strategiska beslut. S.W

  SvaraRadera
 141. Den där ekvationen är svår, och det finns goda beröringspunkter mellan Ekenmans artikel om folkförankring, Skytteanska priset, och pågående villervalla inom Fp i fråga om vad socialliberal är

  http://www.svd.se/kultur/understrecket/skytteanska_4511606.svd

  De där Lufarna färefaller ha haft oturen att växa upp med den kommunaliserade flumskolan, och rår inte för att att de är "bananas"

  Fp ledningen kan gott skylla på ordf Persson, och den värderelativistiska dekonstruktivismen och postmodernsmen, inkluderat hbtq-högern som går och skränar om feministisk socialism, så var det i var fall inte med Leionkungens fägderi.

  Dagens ungpartister har trots allt växt upp i en hittepåvärld
  och har nog svårt att inse bank-(finanskrisen 1992, vas som föranledde den (novemberkuppen) med Åsbrink och Co, och tillbaka till 70-talets inflation och låneekonomi, som i sin tur föranletts av för mycket "rättigheter" - ka de tvara så, att man tror att det inte kan bli sämre och att det kommer manna från himlen, genom att dela ut rättigheter, som omsätts till skyldighter, som skattebetalare.

  Kanske svår att förstå att maten på bordet är real och inte är självklar. Varför inte studera riktig statsvetenskap, istället för att låta sig spinnas bort av en massa nerväsa opinionsundersökningar...har inte alla grlömt att Reinfelt inte kom med ngt enda nytt 2010 - 2014 och förlorade valet, och att S fortfarande inte har gjort upp, med Persson mp-flört och Monatåget, det är 2002 politik, för den tidens utmaningar.

  Alla Skytteansla pristagare är värda att läsas,
  för ett parti som behöver tröst och vägledning, ett folkparti, med rötter i bildning och förnuft klara av detta lättast, sossarna kommer det göra ont för, och avs nymoderaterna och nyCentern behöver de inte bry sig, eftersom de är väl medvetna om sitt "fria" val.

  Kanske ska årets Skytteanska pristagare särskilt studeras, vad som utmärker ett fungerande samhälle:
  (det handlar om den där försvarsidén indirekt)

  http://www.svd.se/kultur/understrecket/skytteanska_4511606.svd?sidan=21

  Fukuyama menar att det är tre grundläggande betingelser (som ska skiljas åt) som betecknar en fungerande stat:

  - statsbyggande (typ maktutövning von oben)
  - lagstyre
  - ansvarsutkrävande.

  som på olika sätt växelverkar i relation till varandra och
  utmynnar i något annat, som inte nödvändigt måste finnas, men som är önskvärt, och det är tillit/förtroende (tex skattevilja, inkl lojalitet)

  EU kan hantera de bägge två första kriterierna, men alls icke de senare, och den där hymnen de försökte hitta på var väl inte lite tramsigt.

  Fukuyama anser att den neoklassiska ekonomin inte är ngt som är generellt giltigt, utan har sin tillämpning i USA (och dess historia med frigörelsen från England och överklassamhället där).

  Den förenkling som inte minst den rationalistiska teorin gör sig skyldig till, när det gäller att förstå ekonomi som politik, leder inte sällan fel.

  "Mancur Olsons berömda teori om hur staten kan betraktas som en stationär rövare, i motsats till de kringströvande rövare som hotar individen i naturtillståndet, är till exempel enligt Fukuyama ”en härligt cynisk förståelse av hur politik fungerar”. Det enda problemet med Olsons teori är att den är fel. Verkligheten visar oss nämligen att många härskare historiskt sett inte alls försöker driva in oskäliga skatter av sina undersåtar även om det vore möjligt."
  f.f

  SvaraRadera
 142. Fp kanske inte ska göra som SD :-) avseende ideologisk villvarelse, men kanske ta några av de mest högflytande visionerärerna ner på jorden, men inte i örat, efterssom de uppträder lite som

  "varför kan de inte äta bakelser"

  "kan de inte bo i baracker"

  "kan de inte arbeta med något enkelt, hugga ved kanske, eller säläja frukt på Hötorget, eller varför inte putsa vindrutan på bilen vid ett rödljus, eller när allt kommer omkring, ka de inte bara arbeta med att sitta och se eländiga ut framfår våra affärer, vi kan ju ändå inte göra något åt det (fattigdomen), så vi överlåter ansvaret till medborgarna och ICA-handlarna. det är vad man kallar politiskt ansvar, vi kan inte göra något åt fattigdom, vad fanken ska vi då ha politiker till till?

  Någon annan kunde ta S i örat, (eftersom de är pårökta av svamp) för de funderar också, hur det kan komma sig (våfför gör di på detta vis), gradvis försämring av samhället grunduppgifter för breda väljarbaser är ingen bra idé,

  och inte blev lönerna och arbetet bättre pga privatiseringar, (men borgarna gav oss i vart fall sänkt skatt), varför deras väljare inte heller äter bakelser, och kanske funderar på vad den där mångfalden och feminismen har för konkret innehåll, ingen kan sas säga se den, i vart fall inte där det gapas högst.

  Om det kommer ut ngt konkret av det hela, förutom rosa ballonger, kunde man börja tala om lön, lön efter skatt, och vad skattebetalaren får ut av staten, landstingen kommunen efter skatt, i ett av världens högst beskattade länder. Hur får kvinnor som arbetar inom långvården eller inom förskolan eller socialtjänsten eller som bibliotekarier en bättre arbetsmiljö, om det inte blir bättre, så undrar väl någon om de där bakelserna, när de kommer. Ja inte kommer plakatfemininisterna med några söksaker, det är mest larm om värdgrunder, men just arbetsförhållande och lön, de där mest grundläggande frågorna, har de kommit på skam? S.W

  SvaraRadera
 143. Rousseaus natursyn (Angående Fukuyama) på världen, var på sätt och vis en reaktion på det cyniska med Candide, efter katastrofen i Lissabon, när alla trodde välståndet var för evigt, så kom katastrofen, och då blev det lite si och så med den där tron/tilliten, till staten/samhället.

  Fukuyamas visar att att den cent­raliserade nationalstaten inte alls är är ett västerländskt fenomen. Kina och Persien fanns långt före Kristus.

  Bäst av allt, F forskning klär av postkolonialister / postmodernister i fråga om att ansvarsutkrävande skulle vara ngt suspekt dvs "västerländskt”

  ansvar, där börjar resan, vad det är och hur det avkrävs.
  och vad som händer när ansvar brister. Fär detta krävs att någon kan utkräva ansvar inkl sanktion, och det är mycker svårt i Sverige,av flummiga konstitutionella skäl.

  Ansvar är centralt, men hur utkräver

  medborgaren/skattebetalaren ansvar,

  av den politiska klassen, om de bara byter plats med varandra, och konsekvent håller sig undan alla svåra frågor, och puffar problem framåt, och ska lösa problemet med en federation och frihandelseavtal, utan att tala om vad det går ut på, är det inget fuffens alls, är det bara satt sjunga ut, och eftersom det inte är något fuffens, får man faktiskt skylla sig själv, om man underskattar sina väljare, och smyger för att man inte tror att folk förstår, realpolitikens villkor, teorierna bakom eller rätt värdegrund, är väl helt ointressant, centralt är funktionen, att samhället fungerar, och det finns skäl att anta att det inte gör det. S.W

  SvaraRadera
 144. I vart all har politiken lagt ner civilförsvaret, och inte talat om varför, tror det att inget allvarligt kan inträffa för all framtid?

  Nä Svensk politik vet inte vad ansvar är, eftersom vår konstinstitution är så svag, och ger de konstiga oanade möjlighet att införa funktionell dumhet,utan att stå till svars, dvs spela bort just tilliten och förtroende, på inte mindre än 13 år. 2002.

  Det är inte kompetens inom politiken, hur kan det komma sig att Finland, med snarlika förutsättningar får sin demokrati att bara fungera och Danmark och Norge, varför är just Sverige drabbat? Ja säg det. S.W

  SvaraRadera
 145. Så om politiken flytt ansvaret, se bara på den nymoderata omflyttningen av försvarspolitiker, utan att något alls i grunden ändras, eller dito sossarna, även om det är verklig tillnyktring med Hultqvist sedan marionetten Juholt. Och sedan har politiken flytt ansvaret för missionen, dvs uppdraget, och övergått till att spela bort alla (företrädesvis journalisterna) med värdegrundsarbete, visioner, narrationer och fiskarhistorier (berättelsen) för att toppa med att fly från uppgiften försvar och säkerhet och inbilla sig att våra grannar ska försvara oss, samt att politiken därtill tror att de kommer undan med ansvar avs EU, där är medborgaren chanslös, att utkräva ansvar,

  ansvarskännande görs på plats, i bygden, dvs det som är konkret och gripbart.

  Och från detta går det osökt att komma över på Lars Ekenmans utmärkta inlägga om vikten av ”raka besked” som alltså är en fråga som är större än ”simpel säkerhets/försvarspolitik, frågan berör kärnan i en demokrati, kan man lita på politiken, och vad händer om medborgarna tappar tilliten?¨

  http://blog.svd.se/sakerhetsradet/2015/05/16/gastinlagg-lars-ekeman-folkforankring-kraver-raka-budskap/

  ”från 1996 års försvarsbeslut.
  På sidan 22 i Prop 1996/97:4 talas det om den ”demokratiska folkförsvarstanken”…

  ”djupt förbunden med den allmänna värnplikten”…..

  "Det viktigaste uttrycket för försvarsviljan utgörs av
  Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna…..
  I propositionen talas också om betydelsen av
  att stärka ”folkförsvarstanken”…….

  S.W vilket j-a folk, vilken försvar, försvaret av territoriet eller av Longtbortistan och vilken tanke, elitens eller folkets tanke? Och är ett försvar utan meteriel och utan anställda soldater ett försvar eller ett misslyckande, och hur kommer det sig att Tolgfors på sin PR-byrå fortfarande sitter och ”försvarar” sitt verk, mycket oroande, rent av synnerligen förbluffande, med betoning på bluff.

  ” Härifrån etablerades så småningom begreppet ”folkförankring” som numer används flitigt”

  S.W som nu alla undrar vad det är, vilket folk, och avses med ”förankring” något annat än RF 1 kap 1 § all makt ligger hos folket” dvs politiken kanske skulle börja fundera på om Reinfeldts bok ”det sovande fårket” verkligen är rätt ute?

  ”Det finns emellertid en mer filosofisk demokratisk fråga som understryker betydelsen av att förklara begreppet ”folkförankring”: Vad är skillnaden mellan statens propaganda och saklig information när vi försöker etablera försvarsvilja eller den mer diffusa folkförankringen? Vem har rätt att säga vad? Var går rågången mellan myndigheternas uppgift och folkets representanter?

  S.W Kvack!
  Ingen bland fårket tror något annat än att myndigheten är, och skall vara, en lydig hund, till regeringen, som har uppdrag av Riksdagen, som har uppdraget av folket. Tror någon att ÖB inte ska vara lojal med regeringen, så blir det ju bananrepublik, eller i vart fall som i Egypten….
  S.W

  SvaraRadera
 146. Nä – här får man inte missa det mest centrala,

  policyn från folket,

  den finns rimligen där, utäver vad HSB/Hövdingen bestämt ovan huvudet på alla sina partigängare.

  Hade bara Tolgfors och före det Leni, som bägge agerade på uppdrag av hövdingen och HSB, så hade det nog inte gått käpprätt, dvs om de haft örat mot marken, men nu hade man inte inte det, och har fortfarande inte, nymoderaterna liksom S agerar bara reaktivt, om de måste, annars ångar de på, relativt tondöva.

  Det är nog så att politiken inte ligger i takt med det där "folket' de påstår har makten, och kanske inte ens med sina egna partigängare, i vart fall inte nymoderaterna och kanske inte heller i takt med andra eliter, tex läkare, militärer, diplomater, jornaliser och forskare, inte ens med finansiell/ekonomisk elit eller ens med de kapitalägande kvarvarande familjerna, och kanske inte ens med kultureliten, det är bara det att vissa har det så bra, och själva tappat hoppet om politiken som förnuftsbaserad, att ingen längre orkar befatta sig med galenskaperna (värdegrundens plakatpolitik) Till och med de gamla helyllevänsterpartisterna har lagt av (efter Ohly) och det är ju snart fyra år före andra ens har vaknat, har inget fattat att Sjöstedt tar befälet, om att formulera sig på rak tydlig och begriplig Svenska, det är Björklund som hänger med.
  Löfven och mp är inte i närheten, och fr Fri börjar osannolikt nog komma in i matchen, men hallå i hela Hackebackeskogen, nymoderater talar inte ur skägget, det är Alice i underlandet för hela slanten, de går inte att fortsätta att gå omkring som Klas Klättermus och sjunga "Faderullanrej - det handlar ju om mig".

  Bara detta som kvotering till bolagsstyrelser, har de mist vettet, det vore helt underbart, att kvotera 18 åriga tjejer, helst några som inte är så bra på Svenska (ännu) och skriva pressmeddelande, om vikten av att ta till vara inte bara genus, utan även ålder (att erfarenhet fördummar), och så drar man etnokortet, och snuvar var enda hugad duktig erfaren tjej vid näsan, bara för att ställa till med en finfin civilprotest som kallas back-lash, har inte feministerna lärt sig något alls. Alltså det allvarlige ligger i att om S skulle dra detta vidare med MP, och man inte vill ställa till med oreda, så räcker det ju att kvotera in några tonårsbrudar, hålla minimalt med styrelsemöten, och köra resten i kommittéer, de inkvoterade marionetterna, dvs samma strategi som politiken använder för att komma undan ansvar, skulle bli en triumf att spegla tillbaka, det skulle helt enkelt bli världsklass, eftersom ingen skulle ta det på allvar. S.W

  SvaraRadera
 147. Så, avslutningsvis, i denna små ironsiska utläggning och det briljanta med artikeln om folkförankring:

  "Det finns en gammal sanning som säger att av den som har information kan man kräva handling. Den som inte har information kan inte agera."

  Kan inte Fp ta ledningen om detta det mest självklara, och förklara detta för fler än de närmast sörjande/troende,

  att det inte går att handha utan adekvat information, och ges valmanskåren inkorrekt information, tex om vart Tolgfors var på väg med försvaret, så hade det inte hänt, och eftersom ansvaret är lika frånvarande, som den korrekta bevekelsegrunden, så är det väl klart att politiken krisar. med en Hövding som flyr allt personlig ansvar, och sutter och styr bakom kulisserna efter dunderförlust, och värper fram DÖ, så är det väl lite si och så med "försvarsviljan" - hur kan man uppbåda en sådan, med ett gäng regelrätta bedragare, och då är ändå Persson mest ansvar, eftersom Hövdingen bara fortsatte i upptrampade spår.

  Förvänta sig ingen vilja, utan ett förtroende, och förtroende är inget man har, utan något man får, om det visar sig att medborgarna kan lita på informationen från sina egna, och kan de inte detta är det ett lätt byte både för Fi och för allehanda sol och vårarare, och just nu är det inte mer än rätt att Jimmy och Co dansar tango, det verkar tom som de blivit av med sina nationella Putinister....Europa nästa, eller i vart fall Nato, eller vad som nu gäller :-) i vart fall är de inte direkt sossar. och det måste sannolikt bli ännu mycket sämre innan det kan bli bättre. S.W

  SvaraRadera