torsdag 27 november 2014

The jury is still out...


Just hemkommen från Finland. På Hanaholmen utanför Helsingfors debatterade det svenska och finska försvarsutskotten ett fördjupat samarbete länderna emellan rörande försvar och säkerhet. Det gick väl sådär.

För två veckor sedan sade Peter Hultqvist på Medelhavsmusseét i Stockholm att Finland skulle kunna utnyttja svenska krigsbaser och krigsförtöjningsplatser inom ramen för svenskt-finskt samarbete. Jag frågade om den möjligheten skulle finnas även för den händelse Finland befann sig i krig? På detta svarade försvarsministern tydligt att "detta är ett fredstida samarbete".

Min tro är att Finland inte avser att satsa ett vitten på ett samarbete som förutsätts upphöra i händelse av krig. Och kanske är det innerst inne så att Sverige vill allt samarbete, utom just detta. I så fall kan ju den uppblåsta retoriken avskrivas som luftpastejer. Något som knappast ens duger till att lura den svenska menigheten att det finns alternativ till Nato...

På samma konferens svarade den svenska och den finske marinchefen att den stora svårigheten för länderna att inte vara med i Nato bestod i att man under övningar inte fick tillgång till krypteringsnycklarna till ombord på örlogsmännen installerade Länk 22. Svensk och finsk kommunikation skulle alltid matas in av behörig personal från annat Nato-land.

På samma tema skrev jag en enkel fråga i förra veckan:

Svensk statsmakt beställer utveckling och serieleverans av JAS 39E.

Som varande ett modernt stridsflygplan fungerar JAS 39E som ett komplext system av system. Delarna bygger upp helheten avseende både hård- och mjukvara också för funktionen krypterad kommunikation för stridsledning av flygplan i luften från marken, varför kravställning också i detta avseende bör tas med redan från början.

- Vad avser statsrådet vidta för åtgärder, så att till Försvarsmakten levererade exemplar av stridsflygplanet JAS 39E innehåller telekommunikation, som sekretesskyddas med nationell rådighet över medlen härför?

Allan Widman

Igår fick jag följande svar:


Allan Widman har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder, så att till Försvarsmakten levererade exemplar av stridsflygplanet JAS 39 E innehåller telekommunikation, som sekretesskyddas med nationell rådighet över medlen härför.

Stridsflygsystemet är av stor betydelse för Försvarsmaktens samlade förmåga och som Försvarsberedningen konstaterat, är flygstridskrafterna prioriterade under den kommande inriktningsperioden.

Försvarsmakten har uppgiften att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid. Kravställning av såväl förband som för materielsystem är därmed en fråga för Försvarsmakten. Försvarsmakten har beställt utveckling och anskaffning av JAS 39 E av Försvarets materielverk. Försvarsmaktens kravställning på JAS 39 E innehåller bland annat förmåga till interoperabel krypterad flygstridsledning. Specifika detaljer som rör sådana förmågor omfattas av försvarssekretess.

Den solidariska säkerhetspolitiken är grunden för den svenska försvars-och säkerhetspolitiken. Som Försvarsberedningen skriver omfattar den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen medlemmar i Europeiska unionen samt Norge och Island. Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige är inte med i någon militär allians. Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i Europeiska unionen eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige ska därför kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd.

Sverige bygger sin säkerhet tillsammans med andra med utgångspunkt i den solidariska säkerhetspolitiken. Det gör vi genom gemensamma övningar, insatser och annan verksamhet i exempelvis Norden, Förenta nationerna, Europeiska unionen och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, liksom vårt samarbete med Nato.

Stockholm den 26 november 2014

 

Peter Hultqvist
 
 
 Min fråga blir ju inte direkt besvarad, men den omkringliggande argumentationen känns inte direkt uppmuntrande. Ska Sveriges ensidiga beroende av en organisation vi inte tillhör, och vår regering inte heller vill tillhöra, bara förstärkas?


Allan Widman

64 kommentarer:

 1. Allan

  Om problemen att vara interoperabel har jag skrivit om flera gånger. Oavsett om det är en borgerlig eller socialdemokratisk regering är det lättast att sekretessbelägga problemen, det som den nuvarande försvarsministern gör och som de tidigare borgerliga har gjort.

  Problemet är att information med svensk sekretess mellan stridsledningscentraler, flygplan, fartyg, lvförband, Högkvarter skall utbytas med andra länder/organisationer kryptosystem och kryptonycklar enligt dessa länders regelverk.

  Regelverken dvs svenska lagar och förordningar samt försvarsmaktens interna bestämmelser gäller för svenskt vidkommande och svenska system och kryptonycklar.

  Arbetet med att klara ut vilka regelverk som skall följas när vi är interoperabla såväl i Sverige varje dag under incidentberedskap som interoperabla utomlands vid en övning eller insats typ Libyen är inte lätt.

  Denna ekvation är näst intill omöjlig att lösa.

  Slutsatsen är enkel: Vi är inte herrar i vårt eget hus.

  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 2. Svaret var "Goddag yxskaft" och den djupare betydelsen var "vi har inte övervägt frågan och har därför inget svar"...

  SvaraRadera
 3. Allan

  För att vara övertydlig. Det är ingen skillnad vad avser luftstridskrafterna dagligen nationellt som internationellt tex vid en samverkansövning med norska, finska och svenska flygplan.

  Det är samma system, krypton, meddelandeformat (Länk 16), radiosystem (SecVoice/HQII).

  De nationella helt svenska länkarna och kryptosystemen avvecklades 2012 när den sista JAS 39 A/B landade.

  Den relevanta frågan är hur går det då med omdaningen av försvarsmakten mot interoperabilitet?

  Svaret torde vara sekretessbelagt: Allmänt kan man säga att FM har en lång väg att vandra inte bara vad avser tekniska system och dess tillkortakommanden utan även vad som gäller metodik och organisation.

  Det finns en övertro inom FM att problem löses med ny "burkar" från FMV. Sanningen är att problemen just nu är strukturella dvs hur har FM organiserat sitt arbete och hur leder man och hur får man verksamheten på förband att fungera. Stor kraft läggs på processfrågor. Det är viktigare att lägga en milstolpe bakom sig än att ställa den relevanta frågan har vi fått någon operativ eller taktisk förmåga/funktion för de pengar svenska medborgare satsar på försvaret!

  Det hela kan sammanfattas med att man måste lära sig att krypa, stå, gå, springa, cykla innan man åker ut i världsrymden.


  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 4. Det kommer att gå jättebra, med förböner.
  Gott att höra ang ansvar,
  att även Alliansen blundat och sköt frågan fram till
  2040. En enastående tiger. Men hur tänkte Tolgfors och Co när de skulle avveckla det som fungerade?

  Tvåsitsiga skolversionen av JAS.
  har ingen tipsat PH om den lösningen?

  En Natoofficer med nycklar
  kan ligga på lut i beredskap,
  inkl risktillägg utan robotbestyckning
  eller eget luftvärn.
  Hur snabbt går det att
  bygga om alla JAS till skolversion?
  Förändringar avst egenskaper och lastförmåga, måste vara överbryggbar med ny teknik?

  Försvarssekretess självklart, alla som vet vet, och de som betalar notan ska inte veta vart skattepengarna går :-)

  Om man inte är med i en klubb, har man inte tillgång till klubbförmånerna, det vet alla. Inget än nytt.

  Då måste man först själv klara sin operabilitet först, sedan ledning och samordning med beprövad Stril, och som överkurs interoperabilitet om man i framtiden skulle komma på tanken att bli medlem, om vårt säkerhetspolitiska läge skulle förvärras inom en 10-årsperiod.

  Annars kan vi bluffa, om det blir skarpt.
  Vi påstår atthar tillgång till nycklarna innan det blir varmt,
  och flyger runt på måfå och skickar natolik signal fram och tillbaka.

  Hur tänkte Persson med detta,
  att inte vara med och ordna med sambandet

  Hur tänkte Reinfeldt, när de skulle lägga ner stril?

  Undrar hur Finland tänker, och de har råd att börja uppgradera luftflottan 2018 - 2020 så kanske man ska se till att anpassa strulet med strilet i en Östersjöstrut, via Ålandslänk. HUr som helst vågar man inte tänka på Ryssarnas kunskaper om skärgårdshavet, eftersom inte Finland har ubåtar, så det finns nog många intressanta telecomprojekt och sambandsprojekt, att samarbeta om, i fred. I krig ligger nog Södra Sverige värre till än Finland, med anledning av Finskt agerande och rak hållning, Svenskt agerande är faktiskt lite mer ängsligt.

  Om Saab ska förbättra läget inför 20-talet bör väl detta ingå som ngn slags del av vad en utredning om ett luftförsvar är, dvs om JAS är den mest centrala komponenten av vårt insatsförsvar,

  och det är rimligt att anta att luftfartyget JAS ska operera även i luften, nattetid, dagtid, i dimma/moln och samverka med andra enheter, i första hand nationella enheter, och kanske över VHF med andra?

  Om JAS ät den viktigaste delen av vårt försvar, och detta anses vara en del av försvaret av luftrummet, och om nu detta är första ordningens fråga, är det då inte centralt att lösa kommunikation och samband med en budgetpost?

  Om S intentioner om samarbete över sjön ska vara av nytta för någon mer än vår utrikespolitiska deklaration?
  Det kan inte blir mer än öppna hjärtankostnaden, har vi råd med en generös migrantpolitik, vilket vi har, så får vi accepera att resurser är begränsade tillgångar, att få ett luftförsvar samtidigt är omöjligt, man måste välja, och eftersom både s+m valt mp valt, och besluten är irreversibla, så får man gilla läget, vi har ett nytt ekonomiskt, säkerhetspolitiskt och politisk landskap.
  och vi har ett luftförsvar med förbättringspotential. S.W

  S.W

  För övrigt bör vi projektera ett Svenskt satellitsystem, Astrid,
  Användbar
  Stridsledning
  Totalförsvar
  Realistisk
  Interoperabel
  Dyrköpt

  SvaraRadera
 5. Men våra krypton är väll inget som NATO har att göra med?

  Och vad ska vi välja? Om vi väljer ett nationellt krypteringssystem så får vi inte tillgång att använda ett interoperabelt länksystem med krypto. Och väljer vi ett interoperabelt länksystem med krypto så får vi oerhört svårt att också kunna använda ett eget nationellt system. Men som Peter Hultqvist säger så kommer det att finnas ett krypterat interoperabelt länksystem i 39E men vi kommer inte att vara beroende av NATO för det.

  Och jag ställer mig ytterst frågande till varför det krävs NATO för länk 22 när systemen kommer i drift.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. J.K. Nilsson,

  För att citera en stor tänkare; det blir ingen interoperabilitet utan politisk interdependens. Bara som medlemmar av Nato kan vi kräva tillgång till Natos krypteringsnycklar. Annars blir det på nåder. Vi var 57 dagar in i Unified Protector innan våra flygförare kunde se vad deras Nato-kollegor kunde.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allan, som du vet har jag Inga högre tankar om dig och din kompetens elller rättare sagt avsaknad av komptens. Du verkar fri från självkritik. När du "pudlar" kallr du det "ironi". Du har ju suttit och strukit vitala materielprojekt på löpande bank. I och för sig med andra men det är väl inget som urskuldar dig? Du och Alliansen har haft 8 år på er att sy ihop en konkret försvarsallinas med Finland men även här så är det 0 i resultat. Du kastar tegelstenar i glasbutik men har man ingen skam i kroppen så går väl det också...FP är idag mer en sekt än ett parti och bara 5.4% av väljarkåren och snart nere på 3.9...

   Radera
  2. @Thomas B

   Jag tycker du har fel, Widman är nog den starkaste kandidaten till försvarsministerposten efter det stundande extravalet... ;-)

   Radera
 7. Herr Widman.

  Utan att gå in i detaljer så andas din fråga en hel del okunskap. Verklig eller spelad? De som skrev svaret tycker jag är ovanligt begåvade och tar stor hänsyn till frågeställaren.

  Däremot är din, lite sent i processen, ställda fråga och vidhängande svar ett trendbrott i försvarsfrågorna.

  1. Svaret hänger på ett tydligt sätt ihop med frågan.
  ( detta har inte varit vanligt de senaste åren)

  2. Svaret är, utifrån frågan, helt begripligt.

  3. Någon från alliansen verkar ha förstått att det med olika "solidaritetsförklaringar" medföljer konsekvenser och kostnader.

  4. Insikten att vi som land inte bestämmer över när, var och hur NATO ska agera vad gäller sina krypteringsnycklar är också positivt.

  5. Det verkar också ha sjunkit in att andra länder inte är villiga att betala för vår "solidariska" hållning i försvarsfrågor. De väntar fortfarande, efter alla dessa år av prat, på ett agerande.

  Läser man alliansens "skuggbudget" så finns där inga medel avsatta. Därmed är ert svar givet i debatten.
  Eller vill Fp något annat?

  Jag antar att du inte fick reda på något vid ditt besök i Enköping som du skulle återkomma till ;-)

  F.d. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 8. Thomas B,

  Det var längesedan Du bidrog med något annat än bitterhet. Och det rör ju dessutom aldrig ämnet.

  Teaterdirektören,

  Utveckla gärna min okunskap.

  Hur svårt kan det vara? Vad den svenske Marinchefen på scenen i Helsingfors säger är att vi har byggt in Natos system i våra viktigaste plattformar utan att själva ha någon nyckel till dessa.

  Vi kan inte, utan Natos nådiga tillstånd, autonomnt, på ett hemligt och säkert sätt styra våra viktigaste plattformar. Och Du tycker att den nuvarande - och som jag förstår - förra regeringen gjort helt rätt i att besluta på detta sätt?

  Jag är en trogen vän av svenskt medlemskap i Nato. Knappt har jag under tolv år deltagit i en enda debatt i ämnat utan att framhålla detta. Likväl tycker jag mig se riskerna med att göra sig beroende - för kommunikation och ledning - av system som Kungariket Sverige inte har någon bestämmanderätt över.

  Ärligt talat blir jag ganska förbannad över den troskyldighet som också drabbat personer som borde ha insikt i och förståelse för säkerhetspolitiska realiteter.

  Och, till mitt försvar, vill jag säga att jag aldrig, ens under Alliansen tid vid makten, höll käften om det här. Tvärtom berättade jag för media och fick mina varningar om brott mot sekretessen.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Widman.

   Som du kanske förstår, om okunskapen är spelad, så sätter sekretessen stopp för en utveckling av din okunskap. Är okunskapen verklig så är det bara att beklaga.

   Tyvärr är ju dessa marina plattformar än så länge inte mycket annat än blivande plattformar, av känd anledning;-)
   Dessutom är antalet plattformar, av känd anledning, så litet att alla är viktigast.

   Vi får väl tro Marinchefen när han påstår att vi har världens modernaste flotta, även om den inte går att styra?
   Om du nu talat om detta under de senaste åtta åren så kom väl Marinchefens uttalande i Helsingfors inte som en överraskning?

   4. Insikten att vi som land inte bestämmer över när, var och hur NATO ska agera vad gäller sina krypteringsnycklar är också positivt.

   Ett förtydligande.
   Det är det faktum att en alliansmedlem har insikten enligt ovan som jag tycker är ett positivt fall framåt.
   Jag har ej noterat detta från alliansen tidigare. Något jag missat kanske?
   Har lusläst dåvarande Fömins alster från övningen, som jag tror hon besökte (lite osäker) och inte hittat ett enda ord om de 57 dagarna i blindo!
   Jag har inte hittat ett enda upprört ord från någon av alliansföreträdarna angående detta.
   Konceptet verkar ha köpts rakt av alliansen och på något sätt är det enligt sedvanlig floskel nog bra för Skaraborg också.

   I övrigt verkar du hålla med om att ett trendbrott har skett?

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Med tanke på den brist på förståelse som jag sett i kommunikationen mellan departement och FM behövs ingen kryptering där. Övertydlig klartext är redan ett problem att utläsa och tyda.

   P.S.2. Vad stod det i försvarsberedningens rapport i denna så viktiga fråga och hur lyder rekommendationerna

   Radera
  2. Visst är jag bitter över att du strök vitala materielprojekt, materiel som vi här och nu behöver. Men frågan jag ställde rör i högsta grad ämnet och kanske mer väsentligt för dig - din trovärdighet. Varför har du och resten av Alliansen inte gjort något substantiellt vad det gäller en försvarsallians med Finland under era 8 år vid makten? Det snömos du och alliansen har kört med i 8 år är något Finnarna är allergiska mot. Ett samarbete i fred som inte kan användas i krig är NOLL värt. Det var så under er tid vid makten och det är så nu under S/MP. Inget nytt under solen.

   Radera
 9. J.K. Nilsson,

  Till Dig vill jag säga att vi borde valt både och. Länk 16 som option om vi går med i Nato eller beviljas tillgång som partnerland, men även ett stand-alone system med nationella länkar och krypton. Problemet tidigare var att vi försökte med integration. Det uppskattades nog inte.

  Det händer att jag besöker våra insatsflottiljer. Där brukar man skämtsamt säga att "har man inga krypton får man uttrycka sig kryptiskt". Ja, det är ju också ett sätt, men räcker det?

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Länk 16 är inte ägt av NATO. Om Sverige och Finland kör varsitt nationellt länk 16 nät är inget som Bryssel har att göra med och inget intresse av. Det är inte NATO som certifierar vår Integration eller organisation om vi inte önskar interoperabilitet med NATO.

   Att vi försökte själva med en modifierad L16 har inget att göra med vad vi tvingas till nu. Flygplanet är helt enkelt för litet.

   Det jag vill ha sagt är att vi inte måste förlita oss på NATO's godtycke för att använda L16 nationellt. Dom bryr sig bara den gång vi ska dela någon form av klassad information.

   J.K Nilsson

   Radera
 10. Allan,
  Du är en varm förespråkare av NATO och inget fel idet. Men vari ligger logiken att du oroas över att kryptonycklar tillverkas av USA? Tror du att dom skulle stoppa leveransen vid ett anfall från Ryssland eller är du rädd för att framtida anfall från väst?

  SvaraRadera
 11. Anonym,

  Sverige har, bedömer jag, varken vid övning eller vid skarp, nationell insats tillgång till kryptonycklar Länk 16. Huruvida vi får dem, eller inte, är knappast upp till USA ensamt utan även till 27 andra länder som ingår i Nato. Men vi kanske ska chansa?

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men NATO bryr sig föga om nycklar till GPS eller IFF, varför skulle dom göra det med länk 16?

   J.K Nilsson

   Radera
 12. Fast Neppelberg uttryckte det ändå bäst: Vi är inte herrar i vårt eget hus.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 13. Kommentar på PH,

  visserligen är det mest Goddag Yxa, men man måste förstå honom, ingen tacksam roll, med mp och 8 års moderata försydelser.

  De som suttit och filat på texten har inte heller haft det lätt, och detta är intressant, för Ryssarna,

  och detta är inrikespolitiskt bra, ju mer klantig Svensk försvarspolitk framstår, desto svårare blir att dölja detta för väljarna.

  Därmed blir både S + M vurm att ligga med mp, allt mer ohållbar. Man ska alltså inte klandra PH, utan mer M och regeringen Persson, vilka är de som suttit på nycklarna (nyckeln, tex på kammarkollegiets vapensköld, symboliserar att man bevakar låset till kammaren,
  där de slutna kammaren hemligheterna har sin hemvist).

  Nedan:
  "tecken" = Sveriges senaste officiella hållning avseende sökerhetspolitik, försvarspolitik och luftförsvar, dvs PH.
  S.W

  SvaraRadera
 14. Allan

  Problemen sitter i detaljerna.

  Om någon tror att de system, kryptoutrustning eller kryptonycklar som vi använder för alla de interoperabla förmågor vi har i våra vapenplattformar och ledningssystem och som vi använder 24/365 kommer från konungariket Sverige så är det helt fel.

  Detsamma gäller regelverket om hur det hela skall hanteras och får användas!

  FM inriktning är att alla äldre länkar och system som inte är eller kan anpassas mot interoperabilitet skall avvecklas.

  För vissa helt svenska system typ försvarets telenät och PRIO etc går det naturligtvis att använda sig av svensk kryptoutrustning och kryptonycklar.

  FM TEID-kort är ett strålande exempel på detta när man skall logga in sig i arbetsplatsen på kontoret.

  Man kan likna allt med att vi bor i ett hus som ombildats till bostadsförening där vi äger den lägenhet vi bor i men inte är med i bostadsrättsföreningen. Vi får inte vara med och besluta om hur tvättstugan skall renoveras, hissen lagas och taket läggas om. På nåder får vi åka i hissen och tvätta om det finns nå tid ledig när alla andra bokat färdigt. Dessutom får vi inte vara med på gårdsfesterna för grannarna längst ner gillar inte oss ... vilket dom fått med på ett årsmöte. Dock skall vi följa alla regler i föreningen och vi får inte byta vitvaror i vår lägenhet utan att fråga föreningen och då får vi bara ta sådana som dom tillhandahåller.
  Sist men inte minst försäkring och alla andra garantier föreningen har gäller inte oss och våran lägenhet, det får vi fixa själv trots att vi är med och betalar för en mängd gemensamma utgifter och ställer upp på alla städdagar och gör vårt bästa för att vara goda grannar.

  Konsekvensen av att inte vara med i en förening kan väl inte förklaras tydligare ...

  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. En fullståndigt strålande och fantastisk bra jämförelse (den med Brf)!!!

   Radera
 15. ”Stridsflygsystemet och flygstridskrafterna är

  - prioriterade 2015 – 2020
  - av stor betydelse för Försvarsmaktens samlade
  förmåga”

  S.W vad ÄR då förmågan?
  Robotvapen
  krigsflyplatser
  basbataljon
  stridsledning utan samband/krypto
  interoperabel stil i krig, men inte i fred eller beredskap.

  Det är "suveränt", det alla vet, att fler nu vet, att man stack ut ögon och öron (mottagare) och skar bort tungan (sändare) på sig själv 2012 och kompenserade genom att anlita en personlig assistent, som inte ens staten betalar, eller man själv betalare, utan någon annan snäll mecenat som betalar om vi lyder, tröttnar på att sitta vackert, tex åka iväg på äventyr i krigshärdar, så upphör hjälpen, ungefär som Svenskt bistånd i 3e världen, lyder inte vovven, så uteblir stödet från husse :-)

  "Försvarets uppgift
  att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar."

  S.W indikerar att S inte kommer sälja iväg de sista hkp4 och sannolikt öka materielanslagen, (dvs om de får får mp)

  "Grunden för försvaret är förmågan till väpnad strid."

  S.W Gott, eftersom det står försvar, så avses indirekt nationens försvar, och försvar mot anfall, inge fler Libyenprojekt, dit förresten IS planerar upprätta nästa sekulariserade fredsstat, vi väntar på nästa flyktingvåg.

  "Kravställning av materielsystem är en fråga för Försvarsmakten. (Sverige)"

  S.W Gott, krav = mål, vilka medel ger regeringen s + mp FMV att ställa de krav som behövs, för att klara av att stridsleda försvarsmakten i händelse av krig mot Gotland eller Skåne?

  Detta är poängen, FMV kan inte kravställa utan medel (inkl resurser) och utan medel kan inte försvarsindustrin ta fram de metoder som uppdraget att försvara Sverige kräver, så hur stort är mp:s hjärta nu på onsdag?

  "Försvarsmakten har beställt utveckling och anskaffning av JAS 39 E"

  S.W elektronisk insprutning?

  "JAS 39 E innehåller interoperabel krypterad flygstridsledning."

  S.W viktigt påminna om vad den inte innehåller sedan 2 år:

  JAS 39 E innehåller inte operabel krypterad flygstridsledning. Dvs vi kan inte operera med oss själva i vårt eget hus, utan bara om vi sålt planet till ett annat Natoland, och vi har turen att de kommer hit och övar.

  "Specifika detaljer som rör sådana förmågor omfattas av försvarssekretess"

  S.W Självfallet, detaljer ska vara hemliga, det vitkiga är att alla medborgare vet, att ryssarna vet, att Sveriges genom tiderna mest kostsamma industriprojekt, inte kan försvara nationen, vid en enskild konflikt, eftersom den är så osannolikt att den inte kan uppstå, eftersom vi är alliansfria.
  Detta visste å andra sidan bägge militärblocken, så frågan är om inte S tjänar på ännu mer klarspråk, så att inte Svarte Petter hamnar på S, det var ju trots m som slog spiken i kistan.

  "Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i samverkan med andra länder."

  S.W Gott, man förebygger krig eller hot mot fred, genom försvar, är man inte med i en allians, måste man ha ett försvar, och är man med i en allians, måste man också har ett försvar, det var denna lilla detalj som s+m missade, eftersom det fanna andra överordnade mål med Sveriges PMB (inte BMP/capita) och med mångfalden som medel för att möta hot avs terrorism, narkotika, människohandel och organiserad brottslighet (officiell doktrin) S.W

  SvaraRadera
 16. Allan

  Jag glömde att vi lovat - får någon granne på samma våningsplan som oss och även det nedanför problem så har vi lovat att komma till undsättning även om vår bransläckare är liten och fungerar bara dagtid. Vi har dessutom lovat att när räddningstjänsten och polis anländer får dom gå in via våran brandbalkong till grannlägenheterna.

  Däremot så verkar det vara mer tveksamt om grannarna vill hjälpa oss, dom tycker vi skall gå med i föreningen först.

  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. En mycket pedagogiskt beskrivning till dem som ännu inte förespråkar Nato och konsekvensen att stå utanför Nato.

   Radera
 17. "Säkerhetspolitik

  Sverige är inte med i någon militär allians."

  "Den svenska solidaritetsförklaringen till EU samt Norge och Island."

  S.W innebär att vi är med i en ekonomisk allians utan militär förmåga och förbundit oss att inte vara neutrala vid krig. 2015 är sista året med NBG, efter denna insats ser det skralt ut med nya frivilliga krafter.

  ”Den solidariska säkerhetspolitiken är grunden
  för den svenska försvars-och säkerhetspolitiken.”

  S.W Solidaritet, hette Polens fackförening, och var en utmaning mot att kommunststaten inte var vidare solidarisk, frågan är om inte PH borde skrivit, det svenska försvaret inkl civilförsvaret och den egna befolkningen, är grunden för säkerhetspolitken, det framgår sas av RF.

  ”Utgångspunkt är den solidariska säkerhetspolitiken.”
  ”Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra”

  S.W Upprepning, för säkerhets skull.

  ”Det gör vi genom gemensamma

  1. "övningar"
  (mot Ryska gränsen i Baltstaterna gör Sverige utan försvar dödssäkert)

  2." insatser"
  (Tchad var bra + Libyen, vi får se Mali)

  3. "och annan verksamhet"
  (ubåt & grabbarna på Lovön)

  "FN, EU och OSSE, liksom Sveriges samarbete med Nato.”

  KRIG

  ”Militära konflikter i vårt närområde kan INTE påverka endast ett (eller två) länder.”

  ovan ngt omformulerat av SW för att klargöra vad det faktiskt står, vad som är den magiska innebörden,

  Detta är nyckelmeningen, eftersom vi inte har stril själva, så kan vi räkna med ett enskild konflikt med Sverige, eftersom vi inte har tillgång till ens egen stridsledning. Så nu vet Ryska generalstaben, att de kan utlysa en konflikt med i vart fall Sverige, och sannolikt Finland, utan att vi kan försvara oss med JAS, vårt viktigaste vapensystem.

  Detta är svårbegripligt. Eftersom vi lagt ner vår egen stridsledning, måste regeringen (men inte försvaret) utesluta en mindre konflikt, eftersom det inte kan inträffa, eftersom OM det skulle inträffa, så kan vi inte använda JAS. Att ÖB är gråhårig inses. S.W

  SvaraRadera
 18. Nu går det inte att ljuga en för regeringen, med stöd av sekretess

  Bara förklara för medborgare

  1. att Sverige måste hålla låg profil närmaste 10 åren, eftersom vi inte ska vara med i Nato, och rusta upp med mp i knät, och om Alliansen kommer tillbaka, och sa gå med i nato, och vi inte rustat upp, så kommer AKB feministiska utrikespolitik att göra intryck på Putin,

  2. att det absolut inte kan utbryta en mindre lokal konflikt, eftersom Sverige inte kan använda vår JAS då, vilket innebär att regeringen anser att Putin aldrig skulle ge sig på någon som är lite och svag, och står och gläfser och hetsar och säger att han är bindgalen.

  3. men om det inte blir en stor konflikt, ja då förväntar sig Sverige att vi får nycklar, eftersom stridspiloterna från Sverige och Finland kommer att ta första smällen.

  Så om ber till gud och har sinkadus, att vi får andras nycklar, eftersom Reinfeldt beordrat att vi ska slänga bort våra, så kanske vi hinner dyrka upp låsen strax före konflikt, alltså för att förebygga o att kriget inte bryter ut, har vi då eld och skydd av baserna är det ännu bättre.

  Just nu saknas stril och eld, för att Nato ska kunna räkna med att vi håller ställningarna, innan hjälper når fram, så att vi kan få våra nycklar, då är frågan om vi får hjälp, i vart fall räcker inte Norges och Danmarks flygstridskrafter till, och frågan är om det finns vilja, vi får kanske skylla oss själva.

  Ukraina, Georigien? Hot mot tex Estland?
  Är det fullständigt otänkbart, att Putin backar till 1 och 2 generationens krigföring, och startar en storkrig med fronter, kanske skulle P inte komma på tanken, att använda mer moderna metoder.

  Ryssland startar absolut inte ett krig mot Sverige, för att förekomma att Nato hugger Sverige, för att skydda Norge/Danmark, eftersom vi själva inte har stridsledning eller eld. Varför skulle de, ett anfall mot en part som inte har ett försvar är dessotm inte ett krig, utan en "anslutning"

  ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om ett angrepp skulle drabba ett nordiskt land eller EU”

  S.W Fråga Baltstaterna och Finland under 2 V.K och fråga Georigerna. Ukraina är korrupt, och mer rysk intressesfär, så där lyfter ingen ett finger, när det kommer till kritan..

  Övriga länder i EU, (Polen och Serbien) undantaget, sitter ganska säkert.

  Fågan är vad denna nyckelmening betyder,

  Vad händer på riktigt vid ett enskilt rysk anfall på Finland eller en Baltstat, eller på Gotland?

  Vem kommer springande. Rasmusen har svaret.

  Vi har själva svaret, Sveriges agerande under 2a VK, vi har relativt ett väsentligt svagare försvar nu, än då.

  ”Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.”

  Förväntningar är bra, jag förväntar mig att Svenska politiker ska gör sitt jobb för väljarna, men eftersom varje medborgare har plikt, i utbyte mot våldsmonopol, att betala skatt, och PR-byråerna betalar partierna för att föra andras intressen, så kan jag inte förvänta mig solidaritet från politiken, till annan än den som matar politiken. Förväntar sig politiken solidaritet från medborgarna, under alla omständigheter, så får politiken pröva solidaritetsförklaringen nästa val. S.W

  SvaraRadera
 19. ”Sverige ska därför kunna ge och ta emot
  civilt och militärt stöd.”

  S.W Gott.....

  ge OCH ta emot?

  Detta håller nog inte alla för troligt, att vi kan vara säkra på vårt eget givande i krig, eller Natas givmildhet med understöd vi hot eller anfall.

  I vart fall håller inte Bertelman med helt, en naiv inställning, om Sverige inte är beredd att lämna säkerhetsgarantierna till Finland bilateralt, så klingar det lite tomt?

  Förväntad
  säkerhet/lojalitet

  är inte samma sak som

  Garanterad
  säkerhet/lojalitet.

  Staten är garanterad säkerhet från medborgarna via skattemedel, i utbyte mot inrikespolitiskt våldsmonopol, att bestraffa de som inte betalar.

  Men staten ska inte förvänta sig lojalitet, om staten säljer ut medborgarnas säkerhet mot andras våldsmakt, dvs grunden för varför statsbildning (och inte globala företag) till syvern och sist är grunden för världsordningen.

  Slutsatsen är att PH anser att det är Nato som ska rycka in och hjälpa till, eftersom EU:s stridsgrupper är passé, och FN inte har egna styrkor.

  Allt står och faller med eget stridsvärde och att vi kanske kan få civilt stöd.

  Militärt stöd kan vi sannolikt räkna med, vid en större konflikt, om vi kan försvara oss och stöd hinner komma fram, innan det är för sent, efter en vecka på ett ställe, med nuvarnde försvar, är alla övriga 289 kommuner är då ockuperade :-) Innan hjälp kommer? och vilka gossar släpper Norge och Danmark, för att skjuta ryssar på vår mark?

  Om Ryssland slår till först, som avser att göra, tex mot Gotland, är det inte alls garanterat att Nato utlöser en Schlieffenplan. Men regeringen kan ju förvänta sig ett starkt fördömande. Börjar likna "Peace in our time"

  Frågan är om vi får något alls, inkl nycklar, verkar vara en strid om påvens skägg, vi är inte med Nato, vi har inte tillgång till deras kammare, så är det. Eftersom vi inte ska gå med i Nato, och vi inte har nato-stril, och Alliansen lagt ner vår egen, så måste vi skaffa ett nytt, och det nu, annars är allt på låtsas, och det vinner inte s nästa val på, även om Putin skulle vara snäll, och Margot kryper, niger och bockar.

  Vid ett enskilt anfall mot Sverige, inför en kris/krig, slår Ryssland till mot baser och nyckelfunktioner först,

  De plan som kommer upp, även om de skulle vara adekvat bestyckade för natt och dimma, blir minst sagt svårledda.

  Kanske en återgång till 1a VK, med enskilda flygaress, som heroiskt går upp i envig, man mot man, Ryssarna är snälla och ber förvirrade flygaress över VHF:en att stryka flagg, om de förirrar sig för långt ut på havet.

  Sverige omfattas inte av artikel 5 och stridsgrupperna håller på att läggas ner.

  Så frågan är vem som rycker ut vid ett begränsat angrepp? Rumänien, Grekland? S.W

  SvaraRadera
 20. Moderaternas eftervalsanalys har kommit, och ger hopp...

  Försvaret nämns inte som en faktor, till varför man tappade väljare....

  inte för att analysen spelar roll, vad som deklareras utåt, är ändå bara trams, och tom retorik.

  För M vet de att den spelade roll, m vet att frågan spelade roll, dvs att det inte finns resurser till försvaret, pga att Sverige är en stormakt i migration. MIgrationen kan de erkänna som förlust, eftersom planen är genomförd, dvs Sveriges politiska landskap för all framtid omritad, där man offrade försvaret, som delfinansiering jämte bistånd.

  Mm vet om att missnöjda m-väljare i försvar, går till SD.
  Men man vill inte erkänna detta, eftersom man inte tänker bidra med medel (resurser) ens 2018, nu är det inför ekonomisk kris sossarna problem, (och lite Allans)

  Rekommenderar "Everybody knows" med L Cohen

  Nu vet vi (inlö Ryssarna) redan att försvaret vid en ev alliansseger 2018 inte kommer att tillföras mer resurser av M, vilket ger en del utsikter.

  Vilket i sin tur innebär att SD å ena sidan kommer öka, å andra sidan kommer att få svårt att samarbeta med M, eftersom detta innebär att migrationen ska fortsätta, men anhörighetsinvandringen minska marginellt (i praktiekn blir det bara illegala anhöriga med kommande påskuppror och amnesti) SÅ moderaternas plan fortsätter just nu, vilket faktiskt ger lite hopp, både för S och mp och KD (nämner ej SD de behöver inget hopp, de surfar på en räkmacka)

  S lyfter garanterat om de dumpar mp efter budgeten

  fp har hugg på 12 - 15 % (på m:s bekostnad), vilket är hoppet, klappar m nu bara genom

  GH sitter kvar i KD, som igenkännbar figur från trygga 00-talet, så blir det 10%.

  Mp är dumpade och pestförklarade av Alliansen, vilket innebär att ingen i lejonkulrona tror att mp blir vågmästare 2018, så mp är för all framtid uträknade som maktspelare, och kan bara ligga i mitten och sno röster från kvinnliga stortstadsakademiker som ej förförs av rosa balloner.

  Frågan är strategisk (it´s the economy stupid)

  Hur S ska lösa försvaret (med eller utan mp).

  Detta avgör Sveriges säkerhet närmaste 4 åren, att avsätta eller inte avsäta medel, för att återta förmåga att stridsleda stridsflyg på operabel nivå, interoperabel betyder inte samverkan med Intertourist.

  Intessant partistrategiskt är nu att m under föregående period använt sig av SD (nyttig idiot) för att fortsätta med uppgäreslen med MP, och Alliansen räknar självfallet med att bli större block 2018, för att sedan göra upp med SD om försvar, men inte migration, eftersom S tack vara person har SD i knät, och gubbarna på frivärld fortfarande behåller järngreppet om Centern via Stureplanstricket...

  (lantislagen är sann, centerpartister på landet, är slut i rutan och lama i luvan)

  SD är vågmästare 2018.
  och Alliansbrudarna för söta, så resolut avsked, och dagen efter en innehållslös valanalys.

  Detta innebär, för stril, att SD, som alla ser, får möjlighet att påverka försvaret, tex stril, bara om mp hängs av, för den lagen gäller bägge blocken.

  Det är sannolikt att S vill vänta med mp på soptippen, till efter 2015, för att ro vansinnet med borgarnas insatsorganisation klart, eftersom plikt etc, ej kan genomföras förrän budgetbehandlingen om ett år.
  Ser spännande ut, och frågan reda nu, hur små blir mp, hur stora blir SD och hur mycket kommer m ytterligare att minska. Eftersom StureplansC ser ut att sitta kvar, är detta bra för S. SD kommer att avgöra förssvarsbudgeten, och ju mer Putin gastar och rustar, desto mer kommer försaret i fokus, och därmed kanske inte migration över landets gränser blir centralpolitiskt fält, utan försvar av landets gränser, och den frågan styr alltså delvis främmande makt, eftersom Rajraj satt oss i klistret. S.W

  SvaraRadera
 21. Peter Hultqvist har uttalat
  I. "detta är ett fredstida samarbete"
  Det svenska och finska samarbete är en inrikespolitisk retorisk nödlösning.
  Retoriken duger i fred, men inte i krig.
  Däremot industripolitiskt samarbete, och om bara SD börjar intressera sig för industripolitik mer och kopplingen till investeringar, så blir resultatet att mp och plogbilarna måste säga mot, och det brukar inte fungera, när det nästa är krig. Så här går det nog faktiskt att få till ett bra samarbete med Finland, med industripolitik, eftersom Finland med euron är i fritt fall avseende investeringar, och finnar är finnar, de investerar inte butlers eller flyktingförläggningar, så det finns förutsättningar för utveckling av fler än ett projekt, som i grunden är klockrent, två icke natoanslutna länder, med gemensam historia och samma geopolitiskt utsatta uselhet, med stor kunskap inom tele-com, it och industriutveckling.
  Utveckling och produktion av försvarsmateriel, tex
  JAS2020
  Stil och övervakning av luftrum
  Statsfartyg över under vattnet
  Mineringsvapen
  Och i synnerhet robotar, dvs luftförsvar.
  Med en enhetlig försvarsstruktur länderna emellan, dvs en antydan till återtaget luftförsvar, lite Ubåtar + en hoper robotbåtar + värnplikt är Sverige och Finlands gränser ett svår nöt att knäcka för tom Ryssland, (binder mycket resurser, varför det är sannolikt att S kommer försöka vinna valet 2018 på ett återtagande av industripolitiken (om det sedan fungerar eller inte är inte relevant, det viktiga är att väljarna har detta mot rosa ballonger och M:s enda väg mot Nato att välja, då kan mycket väl m förlora ytterligare. S.W

  SvaraRadera
 22. Neppas,

  Älskar metaforen!

  Allan Widman

  SvaraRadera
 23. Peter Hultqvist har även uttalat

  II. ”att Sverige inte ska gå med i Nato”

  Tidigaste möjligheten blir efter valet 2018 och mer sannolikt 2020 efter en folkomröstning vid EU-valet, och om Sverige och Finland är överens.

  Det betyder att det finns 6 år att se fram mot,
  med internpolitisk debatt, där Nato sannolikt blir en spännande med hypotetisk fråga, i förhållande till de faktiska konkreta realpolitiska problem ska lösas,

  innanför och utanför gränsen, inom en rad myndigheter och framförallt 290 kommuner, dit regeringarna senaste 25 åren lärt sig delegera allt till, som klaras ut på RK.

  En konsekvens av att inte vara med i Nato, är att Sv+Fi blir ,som vi alltid varit, grymt beroende av försvarsmateriel som är ”suverän” dvs inte beroende av Nato. Där pentagon självfallet ställer motkrav, för att få vara med. Det pratas mycket sällan om suveränitet i förhållande till teknisk kompetens, och kanske är detta den viktigaste komponenten, av militär förmåga, att utveckla metoder och teknik, som man råder över själv, utifrån den positioen kan man sedan förhandla, och handlingsfrihet är sas själva strategins egentliga kärna, vad det betyder.

  Utan fungerande materiel i skarpt läge, har vi inget försvar, här kommer nu stridsledningen in. ÄVen om vi nu skulle raker med eld på våra farkoster (plattformar), så måste de ledas.

  Det går inte att göra detta (försvara sig), utan ett modernt sambandssystem. Detta kan ske
  - med flaggor (som förr på sjön)
  - med ljud (tex trumpet eller trummor)
  - med tråd, tex morse eller internet
  - i etern.

  Etermedia har en sändare och en mottagare och kan endera sitta på en stolpe, tex kaknästornet, en radiomast eller flyga runt jorden i omlopp. Så om JAS flyger i Libyen, så vet vi att signalen inte når till Kaknäs, så får får man ha med sig ett signalkompani i öknen, om man inte har kompisar i högre sfärer.

  Samarbete med Finöand (en rimligt hypotes) från och med 2015 bör vara försvars- och industripolitik, och är något näringslivet så klart gärna hjälper till med, om nu bara mp hmanar i radioskugga, här är alla Reinfeldt tack skyldig. Genom krigslisten (öppna hjärtan) har vi begåvats med en ny Svensk vågmästare.

  Aristoteles är alltid grunden
  Rationella överväganden 8mål och beslut) måste alltid utgår från det befintliga (verkligheten), snarare än utifrån en ideal plan, om hur det borde vara, om planen fungerar, och alla premisser beter sig som man planlagt...


  Regulativa regler anger stop / start, halt/attack dvs handlingar och beteenden.

  Konstituva regler är en slags överenskommelser / definitoner, dvs vad som ska räknas som vad. Tex vår Riksdagsordning som bestämmer regerl för hur man röstar, eller reglerna för hur en Spingare förflyttar sig i schack.

  I kraft av konstituva regler kan Tolgfors skilja mellan
  byten
  gåva
  försträckning (förbehåll)
  anslag
  rov

  Politiker som inte kan skilja på detta kommer att få en komple bokföring, när de ska redovisa resultatet för väljarna, för hur bra sifforna än är (ladan) teoretiskt, så jämför väljarna med verkligheten, och tittar, har man en slant på banken eller inte, och är man nyrånad eller inte, och finns det sjöräddning eller inte,

  Börjar man slira med vad man menar med
  försäljningsprovision, gåva, byte, rån, ersättning, så faller det regelverk som nationen följer. Detta kallas för regel- eller systemlojalitet, är är en av de mest centrala delarna i ett civilt samhälle, som i det militära, förmågan att få alla att följa samma regelverk. Får att få medborgarna/soldaterna dig, kan man använda
  - hot
  - plikt1 (med straffpåföljd)
  - plikt2 (av egen plikt)
  - lön
  - normativa moment (moral, tex allas lika rätt&värde)
  - ömsesidig nytta följa regel genom win-win

  De som är lägre ner i slagordningen, brukar oftast apa efter de som är högre upp, om beteende förefaller vara framgångsrikt, (tex Berlusconi) S.W


  SvaraRadera
 24. Professionellt handlande, som tex att hantera stril beror ytterst på om ledarhönset klarar av att följa konstitutiva och regulativa regler - eftersom högsta hönset själv pekar med handen och ger order (stipulativa regler)
  Lägg ner stril, sanbbt, snyggt och oåterkallerligt, straffa alla som höjer rösten, det är en order. Detta ger ett ett mycket beteende, på militärer, som är disciplinerade
  att lyda order (regler), kan man inte det, blir man utsållad under grönstjänsten. KOnstitutiva regler bygger även upp identitet.

  Vit medelålders man som är överste, för att ta ett ickekontroversiellt exempel i Sverige

  har en viss yrkesroll

  som möter

  Vit medelålders man som är nymoderat vapenfri politiker

  Politiker har andra spelregler än undersåtar, eftersom politikern är den härskande klassen, medan militärer är utförare, och här uppstår en intressekonflikt, inte om olika synsätt, utan om regelssystmem, är det militärens regler som gäller inom det militära, demokratisn regerl som gäller i Riksdagen eller politikerna regler som gäller inom politiken, dvs partistadgarna, som normativt är överordnat alla annan reglerad verksamhet.

  Så vad som sannolikt skådas är en konflikt om regler,
  vilka regler som ska följas, inte inte om moral specifikt.

  I Det går att sätta upp regler

  II Det går att sätta upp regler för hur man sätter upp regler

  III Det går att sätta upp regler:
  för hur man sätter upp regler för hur man sätter upp regler

  När våra politiker lägger ner vårt försvar, så gör det detta med hjälp av ett regelverk, lagstiftningskedjan, och hämtar in synpunkter, och synpunkterna kommer alltid från en myndighetschef, tjänare, som är tillsatt av ledaren, och därmed ges en lojal beredning, jmfr försvarsberedningen, som är lojal mot systemet, men inte mot saken, och så ska det vara i en demokrati, regenten, den valde, styr riket, och order ska verkställas.

  MEN

  Eftersom vi inte har en konstitutionsdomstol, utan ett utskott för snickesnack, som man inte ens behöver infinna sig i, än mindre tala under ed, pch absolut ingen domstol som ställer våra hövdingar till ansvar för tex stöld, så får vi en gränslös politik, det finns inga regler, om de inte behöver följas, och de som bestämmer, själva bestämmer, att de själva inte ska ställas till ansvar, för de regler, som de inte vill bestämma.

  Uppfattningen om vad som är rån eller plikt, uppfattar en tjänare och överordnad olika.

  Har tjänaren rånat blir det en konsekvens
  Har soldaten inte lytt order, blir det kompanistryk
  Har ledaren stulit, så är det ingen stöld, utan ett demokratisk beslut.

  Om överordnade sätter regler som inte går att följa,

  Klassikern är att sätta mål,
  men inte ge medel
  eller ge fria metoder

  samt att inte delegera befogenheter
  men ansvar.

  Så politiken detaljstyr militären, och ger inga resurser, hopplösa föränderliga mål, och befordrar de som lyder order, varför det uppstår en mycket märklig situation nedåt, där ledarna förväntar sig att alla andra ska följa regler, som inte går att följa.

  eller, än värre, om ledarna är uppenbart bedrägliga,
  så har man ett uppror på halsen, so oder so.
  Regelkonselvens är relativt viktigt i en organisation, som normgivare, i lägsta ledet, och om den politiska klassen lever med andra regler blir kaos, just nu är det militärer som styr militärer i Ryssland. I en demokrati är det annorlunda, hos oss styr politiker, som infört ett system för sig själva utan regelefterlevnad, då uppstår strul. S.W
  S.W

  SvaraRadera
 25. Ett misstag är att förväxla

  regler med
  regelformulering

  Regel tolkas som ofta felaktigt som
  reglemente, instruktion, riktlinjer, policy eller värdegrund

  Detta är oftast regelformuleringar, som det borde vara.

  En regel är tex

  att en lärare får tala om för en elev, att vara tyst, utan att bli ofrågasatt, medan en elev inte skulle komma på tanken att ifrågasätta en lärare.

  En kapten får kommendera en beväring BRAK, utan att bli ofrågasatt, medan en beväringen uppfattas som förståndshandikappad om denne kommenderar Kaptenen BRAK på stående fot.

  En regel är att stå i kö och vänta på sin tur, eller alltid försvara saken, och inte ifrågasätta oegentligheter eller tjänstefel om det kommer från en högre chef.

  I norden finns en tradition att inte avbryta någon som talar, om det inte är ett barn eller förståndshandikappad, med den i andra länder finns en tradition att vem som helt får avbryta, och att samtalet är lite av en kamp med kroppsspråk och prosodi.

  Regelformuleringar, tex hur man genomför ett projekt som heter Prio, behöver inte vara formulerade med exempel, det räcker ofta att ha en bemyndigad chef, numera ofta inte bara män, som använder sig av processer och processmål, med tid och vissa fall obegripliga mål.
  Ibland kallas det vattenfallsmetoden, kontollstationer och planer, men oftast inget innehåll. Eftersom detta inte prioriterats som regel, och denna regel sätter man med vem är ledare. Processfigurerna har tagit över, eftesom det inte handlar om verkligheten, och då kan man trolla bort stridslednignen hir som helst, den var sas inte målet, utan tiden och det mystiskt interoperabla.

  Regler ska helt vara motsägelsefria, enkla och entydiga, men människor i grupps handlingar är hipplöst komplext, det går inte att skriva regler för, det går bara att vägleda.

  och här kommer poängen, att skilja på att leda och styra, dessvärre har politiken slutat leda och vägleda, utan hemfaller åt styrning, medelset processer som är rätt tomma på innehåll, ocn då blir all text och alla dokument, som tex försvarsproparna, rätt meningslösa, eftersom de när allt kommer omkring inte betyder någon ting alls, annat än baklängestrams, dvs det är inte regelformuleringen i propen som styr, utan hela andra regler.

  När det vajar mellan regler och regelsystem, och språket inte längre innehåller en gemensam överenskommelse om vilka gemensamma regler, som gäller för att skildra världen, så kallas det snömos. helikppterutredningen var snömos, hela omställningen av försvaret var snömos och till syvern och sist beror det på att våra politiker, från höger till vänster, inte följernormala regler, utan hittar på hur världen borde vara, smäller upp regelformuleringar,t ex en värdegrund om frihet, jämlikhet och allas lika rätt och värde, och sedan döljer allt bakom uppenbarhetsrekvisitet, och följer egna regler som inte riktigt är uttalade från start.
  S.W

  SvaraRadera
 26. Regelformuleringen för interoperabilitet är helt enkelt inte enkel.

  Regelssystemet är en sak, och bara reglerna för hur man utvecklar och projekterar semantisk interoparbilitet inom ramen för en militär ontologi, med regler för relationer mellan:

  partikulär < - > partikulär
  partikulär < - > universale (klass)
  universale < - > universale

  är inte lätt, eller hur man beskriver regler för relationer mellan
  substantiv strid/stridsfält attack
  verbet strida attackera/attackerad
  adjektivet stidslysten attackerad

  Sedan en slags geografisk modell
  punkt - tex en bunker eller ett Jasplan i flykt
  linje - tex farled eller en väg
  area - tex ett land eller en skog

  Sedan ska man bestämma källspråk och målspråk.

  En klassiker är hur det kom sig att slaget om England i hög grad avgjorde av radarn,

  1932 kång Enland hopplöst efter Tysk ingeniörskost.
  Forskare och officerare hade i engelse tradion hög status, och arbetade sida vid sida, som ledare av projekt, inte inte utförare.
  - målen var helt och fullt operativa
  - kommitter (självständiga) med egna resurser
  - deltagarna var rekryterade på kompetens

  Inte administrativ kompens, utan analytisk och operativ kompetens, dvs de som hade uppdraget att ta fram funktioner som fungerare operativt, var också de som ledde projekten. SÅ har det varit Sverige fram till 1990, men sedan des har nya synsätt vuxit fram, som väldigt lite sysslar med att flyga plan, rattad ubåt, beräkna banor för raketer eller kalkylera derivatan på ett verb.

  Dessa personer ledde för projekt, och fanns många av p FMV och FOI med flera föregångare, och då blev det mer pang fpr pengarna, sedan kom de de nya reglerna, som ärligt talat nog ingen egentligen begripit sig på än idag.

  Luftwaffe förbrukade 1700 nedskjutna plan mot RAF:s 900 mellan augusti och slutet av september 1940. Så det var hett, Endast England ha en operativ radar klar vid krigsutbrottet, och det berodde på att Winston fattade att extraordinära projekt (krig) inte kan administreras av ordinarie administrativ kompetens. Då blir det inen radar. och det kostade en del liv, och kanske ett helt krig. S.W

  S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var väl Winston på inget sätt inblandad i tillkomsten av Chain Home. Utan det var ett resultat av forsknings- och organisationsarbete under överinsyn av "ordinarie administrativ kompetens" i form av Air Ministry med flera...

   Radera
  2. Vet så klart inte hur sådant där fungerade, inlägget syftade ju på om eliter kan tänka numera, och därmed om det begriper rekrytering, och viss hörsägen från tex FOI tidgare, att teknisk kompetens var hopplöst ute, det matematiska, abstrakta tänkande ansågs kufaktigt, och det gällde att få kompetens som var slagkraftig medialt, dvs opinionsbildande.

   Watson-Watt var fysiker och hade under 1aVK uppfunnit ett väderspaningssystem. Han fick personlige lägga fram för Winston, hur han trodde sig kunna uppnå målet med en radar:

   A. An fick själv bestämma organisation
   (ett problem var hur man kunde locka de bästa, med ett karriärsystem, som innebar att de kuna växla tillbaka till civila uppgifter, när projektet var klart.)

   B. medel och metoder.
   Kruxet var att knyta samman:

   i. Naturvetenskapliga principer (verkligheten)

   i relation till:

   ii. Mänskliga system (overkligheten)

   i relation till:

   iii. Resurser

   (resurser = makt, dvs grunden, dvs beroendet av finansiären, som sitter på kapital och ska värdera en potentiell nytta (börvärde) mot en annan. Winston hade den makten ytterst, då.

   C. 1935 hade de skissat och räknat fram
   att radarn inte kunde användas som dödsstråle, men kunde fungera för detektion.

   D. Samt därefter faställt följande principer (regler) för att nå målet (detektion)

   1. Hemlighållande under utveckling

   2. Diplomatiska problem med utrikes relationer och samarbeten. (inkl störningar av radio)

   3. Alternativa system (fysikaliska metoder)
   om inte radarstrålen skulle fungera.

   4. Möjlighet utrusta jaktflyget med radiodetektor

   5. Representation och analys av inkommande signaler på kartor

   6. Erfarenheter av praktisk funktion och noggrannhet, (från bla detektion av åskväder)

   7. Påverkan av störningar, jonisföriska.

   8. Produktion och utveckling, av materiel, inkl kärnan radioröret, särskilt katodstråleröret.

   9. Teknisk detektionsförmåga hos befintliga radioutrustning

   10. Kärnan av projeket. Fysikaliska egenskaper hos pulsen av den strålning som ska sändas (från markstation eller farkost) som ska träffa och reflektera inkommande farkoster, och uppfångas av markstationer, för att sedan bearbetas och lagras.

   Detta är komplext, eftersom den sista regeln kunde Tyskland lösa lika lätt som Englands ingeniörer. Problemet är att dessa 10 regler är komplexa, vid målkonflkter och ledning, bara det att först lösa ickefunktionella krav (tex sekretess, behörighet och åtkomst) från funktionella krav, teknisk spec är svårt. Felet i Sverige är att man inte tillräckligt bra, vid projekt, klarar av att ha teknisk briljans högst upp, med uppbackning avs icke-funktion, lösa detta först, och sedan ta i tu med naturvetenskapen, om inte, sitter vetenskapsmannen, som vet hur det är, längst ner, och blri psyksjuk, av att räkna ut projekt, som styrs av tomtar och troll, högre upp, och det där förför IT-projekt kostar 5 miljarder, och inte 50 miljoner. Projektet blir en process, som har som mål att sätta sprätt på pengar, till ljudet av mycket stora bongotrummor OCH det blir absolut inget riktigt pangpang. Och det var väl det som var kontentan, marknaden sköter inte alls detta, klarar inte staten av att själv leda och resurssätta, så blåser marknaden skjortan av staten, men det verkar å andra sidan var syftet.
   S.W

   Radera
  3. Vilken Winston är det du menar egentligen? Om det är Winston Churchill, så är det närmaste han kom utvecklingen av radar att han 1917 i rollen som Ammunitionsminister fick ett förslag om att undersöka möjligheten av att utveckla en "heat ray". Detta förslag analyserades noga men fanns vara helt ogenomförbart. Med den senare utvecklingen av radar har det ingenting att göra.

   Att britterna kom att utveckla ett luftförsvarssystem (där radarn ingick som en av de viktigaste sensorerna) får man snarare säga att Air Ministrys Director of Scientific Research, Henry Wimperis, är ansvarig för. Det var han som genom att möta och diskutera möjligheten med att konstrurera en "Death Ray" med Watson-Watt fick denne att börja med det arbete som ledde till Chain Home-stationerna.

   Radera
  4. Vi debatterar inte Winston eller Churchill källkritiskt, klart att han inte personligen tillsatte ett forskningsprojekt 1932. Resonemanget är en metafor för politisk ledning. Det centrala är inte vem personligen i regeringen eller på ministeriet som gjorde vad, utan vilka som bereder frågor, civil servants, elitokrain. I Sverige är detta enbart jurister och handelsstudenterna på finansen, ochr möjligen numera pressekt-

   Det finns inga rättssakkunniga eller civila chefer som är annat än jurister på departementen, så all Svensk offentlig utredning, tex att lägga ner försvaret eller försvarsmaterielanslagen (som är den fråga vi egentligen diskuterar här) styrs av en juridisk elitokrati om går en domarutbildning, där Svensk offentlig makt är lite ensidig (ur just det reala maktperspektivivet)

   att S rekryterat en militär som statssekr ser ut att vara ett steg mot en förändring, och det är sannolikt här nyckeln till valet 2018 ligger, eftersom det ligger i farans riktning, på gott och ont, att ballongekonomin är över - och att vi landar i Österrikeskolan, och då är ballongmänniskorna meningslösa, dvs deras tjänster utan efterfrågan. Watson-Watt föredrog frågan för luftministeriet, och det var mycket riktigt Tizardkommitten, som som samkokande RAF och Royal Navy och marin- och luftministerierna. men vi släpper detta, poängen har nog famgått för den som mot förmodan läser, coh begriper metaforen, ven som bestämmer vilka som ska bereda frågor åt politiker, innan det hamnar i händerna på utförare som Watson Watt, här ligger demokratins dilemma och eventuella undergång, de flesta med vett och sans udnviker 20 års meningslös vandring i en partipolitisk intern öken, och kvar bli de förståndslösa, de blint troende och psykopaterna. Det är dess som leder vårt land. Det är fel sorts kompetens högst upp, och våra 4000 medarbetare på RK är fel folk, rätt folk sitter längst ner i hierarkin på våra statliga verk, de som ännu inte fått kicken för att den har fel värdegrund eller, och de har begåvning är jurister och ägnar all kraft att skriva lagar, åt politken. S.W

   Radera
 27. Ärade mil-engagerade, internettroll med flera.

  Det är positivt med diskussioner om förmågeutveckling och samverkan combined / interoperabelt.

  Hur ser det ut i verkstaden (FMV) ? Nedan är dagsaktuella upphandlingar.

  34730000: Delar till flygplan, rymdskepp och helikoptrar
  85100000: Hälsovårdstjänster
  50212000: Reparation och underhåll av helikoptrar
  32531000: Satellitkommunikationsutrustning
  79635000: Bedömningstjänster vid rekrytering
  79600000: Rekryteringstjänster
  80500000: Utbildningstjänster
  80600000: Utbildning med avseende på försvars- och säkerhetsmateriel
  71314100: Tjänster på elområdet
  18312000: Kalsonger
  18300000: Klädesplagg
  50640000: Reparation och underhåll av örlogsfartyg
  35710000: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
  50000000: Reparation och underhåll
  50710000: Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
  51100000: Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
  55300000: Restaurang- och serveringstjänster
  55000000: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
  55500000: Matsalstjänster och catering
  15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d
  90900000: Städning och renhållning
  79993100: Tjänster för drift av anläggning
  98341140: Vaktmästartjänster
  79992000: Receptionstjänster
  77320000: Skötsel av idrottsplatser
  0000000: Undervisning och utbildning
  80500000: Utbildningstjänster
  80420000: E-lärande
  50200000: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin
  utrustning
  50211000: Reparation och underhåll av flygplan
  50212000: Reparation och underhåll av helikoptrar
  19520000: Plastprodukter
  39225710: Flaskor
  39221140: Vattenbehållare
  39221150: Termosflaskor
  18332000: Skjortor
  18422000: Sjalar

  Ärade Neppas skriver "Vi är inte herrar i vårt eget hus"; Hade vi varit det med nationella datalänkar (300,
  8000, LULIS med flera) i dagens fåtaliga förband?

  SvaraRadera
 28. Biet,

  Svaret är - ja! Men det hade varit ett mindre hus, om än under vår kontroll. Vad är det som i nästa generation grundflygplan hindrar att vi har både och?

  Allan Widman


  PS SW, försök komprimera Dina åsikter. Det blir då mera genomslag. Jag lovar. DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi kan leka lite Brasse "Vad ska bort" om vi vill få in lite mer i 39E ;-)

   J.K Nilsson

   Radera
  2. Gustav Wasa sa...

   Brassarna (de på södra halvklotet) vill lägga till tvåsitsaren JAS 39F och hangarfartygsversionen JAS 39M.

   Och Brasilia har nog inget emot om Stockholm är med och finansierar dessa bägge versioner. Det är nog snarare ett krav eftersom produktportföljen JAS 39 Gripen ökar i exporterbarhet av att tillföras dessa bägge versioner.

   Radera
  3. Då återstår Astrid, tittar vi i Biet ovan, underbar sammanställning förresten, av Försvarets assessoarverk, sifferserierna ger ju en hint, så verkar det som att fyrsifferserien saknas, dvs först S sedan M, fast med olika mål i sikte, har utraderat FMV:s roll, att både vara en kompetent beställare, och att kunna utveckla industriprojekt i Sverige, som ytterst ar att göra med statens förmåga att hantera komplexa projekt, och detta har man givit upp, eftersom statens budget inte längre innehåller investeringar, och då ska allt över på kalsonger och öronmuffar. Det är ju rätt uppenbart att om det inte finns kommunikation som är suverän för en stat och köpare av Gripen, så väljer man inte Gripen, här måste näringslivet tänka om. Ut på friarstråt, hur många länder i världen, som inte är Ryssland eller Nato, behöver stridsflyg eller ett försvar? räkna och fundera, dvs fler än vi sitter i samma belägenhet, och detta är utrikespolitik på en relativt hög nivå. S.W

   Radera
  4. Tänkte mer på Brasse i "Fem myror är fler än fyra elefanter"...

   J.K Nilsson

   Radera
 29. Inses, jag ska ändra lite, dock
  1 det händer extremt mycket i politiken, dolda krafter
  2. Flyga under radarn, eller över
  3. Innbär att man inte vill nu ut, men nå in.
  4, Dvs radareko från signalspan är ovidkommande, det gäller att flyga under spaningen från PR-eliten, och skriver man bara fullständigt tvärt om, så undgår man upptäckt, eftersom det verkar galet, och skulle någon på byrån mot förmodan läsa, så begriper de inte, inte ens Wallmark begriper, trots sina studier i filosofi.
  5. Det räcker att nå "in" hos 3 - 5 objekt ang begreppsliga relationer, så händer det grejor med de som faktiskt når ut på riktigt.
  6. Att verka (verkan) i den nya generationens krigföring, är i slutändan samma som i den första, koncentration och slagkraft av eld, och har man ingen, så gäller det att inte synas, alltså i det öppna slagfältet om tanken, världen som vilja och föreställning. S.W

  SvaraRadera
 30. DN har nyckelmeningen idag:
  "Denna typ av handlingar brukar ofta kunna summeras: ”Vi nådde inte ut med vårt budskap.” Underförstått att väljarna inte har förstått hur bra partiet egentligen är."

  Problemet är bara att ledaren handlar om mp, som är ett idéburet parti, och aldrig ska syssla med realpolitik, Centerpartiet har blivit blåsta av frivärld, att driva idépolitik, och det är farligt, grogrund för extremism. Eftersom moderaterna tagit täten med idépolitik, och inledningen på deras valanslys är skrämmande, vad den strategiska orsaken till förlisten var, så är läget kört, på en abstrakt nivå, eftersom Mats Johanson på frivärld, som kan tänka, förkastar realpolitik som medel att nå mål. Eftersom Alliansen därmed leds av "medkännande konservatism" som är lika läskigt, tycker vissa, som facism, så ser vår demokratiska läge förkylt ut, men det sinns som sagt var hopp och ljus i mörkret. S.W

  SvaraRadera
 31. Nyckelmeningen i analysen hos den hjärntrust som ska föreställa Sveriges konkurrerande statsbärande parti, låt oss hoppas, från höger till vänster, att denna analytiska "förmågebredd och förmågedjup" är slutet på postmodernismen och början på en ny tid.

  "Det finns två förutsättningar som är viktiga för att göra ett framgångsrikt val."

  SW Politikens (demokratins) syfte presnteras nu,
  spänn fast säkerhetsbältet, nu kör vi

  1. " Den första förutsättningen är att de frågor som ett parti driver även är de som känns mest angelägna för väljarna."

  SW observera känns, inte ÄR, så kan man bara få människor att känna något, tex känna för facism, så är det rätt, det var ju just så här nazisterna vann makten, på känsla sprungen ur tysk medelklass desperation, en mycket farligt inställning. Realpolittik får inte bygga på känslor som mål, det kan möjligtvis vara en del av ett medel, för att vinna uppmärksamhet för saken.

  "När ett partis fokus sammanfaller med
  väljarnas fokus brukar det kallas att man lyckas ”sätta agendan”."

  SW Just det, det lyckade man med under dagarna i Nürnberg, och lagen gäller än. Att göra rätt sak, är inte samma sak som att göra sak rätt. När partier resonerar så här, såvitt det inte är tomte/trollpartier, så blir politiken bakvänd, ett parti ska komma till regeringen för att styra staten, när ett parti som m numera är, är mot staten, som grundidé, så hannar realpolitiken längst ner, och populismen firar triumfer, det är bara än så länge osyndligt, utöver detta "nya m" eller "den nya välfärden" eller Neo, eller nyliberal, detta är idéer som hör hemma i FMS, men inte i regeringen, och definitivt inte i alliansen.

  2. "Den andra förutsättningen är att partiet lyckas vinna debatten i just dessa frågor."

  Ja, först lyckas man via PR-bårer kapa agendan, jmfr Tass eller vilken totalitär stats som helst, och sedan när man kapat agendan, tex den fantastiska idén, om övergångsformen med centralkommitté som medel för ett klasslöst samhälle, så inses att det kan gå fel. och kyckas man nu sätta agendan, genom att köpa upp rätt folk, så betyder ju inte detta att man vinner en debatt, eftersom den är innhålllslös, och detta inser väljare, när det gått för långt, och dessa människor hämtar all skolning från USA, men USA är inte Sverige, så de är duktigt ute ur slalomsvängen mellan vänster och högerport, om inte i full galopp i lingonskogen, vi pratar o västerländskt arv, det mosaiska, det Kristna, det grekiska, det romerska och faktiskt det indoeuropeiskt germanska, så måste vi veta vilken del av detta, och man kan inte välja Platon istället för Aristoteles, som la grunden för den moderna vetenskapen, långt före von Humbolt och upplysningstiden.
  S.W Man måste välja sitt idéhistoriska arv, och inte underskatta faran med extrema idéer. S.W

  SvaraRadera

 32. "Båda dessa kriterier lyckades Moderaterna uppfylla i valen 2006 och 2010."

  SW Tyvärr lyckades nymoderaterna lägga rabarber på alla nyckeldepartement för omställningen, och blåsa skjortan ur sina allierade, och det är lite varning ang ansvarsutkrävande, hur tänlte fp och kd, att centerpariet tänkt till ordentligt vet vi, bara att läsa idéprogrammet, hur många minns avskaffad arvsrätt, månggifte, avskaffa skolplikt, och dett var vad som publicerades, vi vågar inte tänka på vad Federlay och co värpt fram från start, och detta säger mycket, om realpolitik och en fri världs agenda.

  "I valet 2014 hade Alliansen störst förtroende i endast en av de sju viktigaste frågorna – Sveriges ekonomi."

  SW Eftersom ingen journalist förklarat, läs Cervenka och Jonung, så kanske någon börjar begripa, men även Assar börjar svänga, och Calmfors är för försiktig (god) för att tala ur skägget, att beskattningsbasen är central, och på väg att säljas ut till lägsbjudande.

  "Jobbfrågan hade minskat i betydelse för väljarna och återfanns först på plats nummer sex."

  SW Bra moderat tänkande, väljarna har insett att Romer som tigger faktiskt jobbar, och detta tänker sig inte medelklassen är framtiden, och då får jobbmaskinen en annan klang, som går mot Weimarrepublikens fall. Vilken sorts jobb, för vilken sorts lön till vilken sorts pension.

  "Det är den lägsta placeringen för jobbfrågan sedan valet 2002."

  SW Huvudet på spiken, om inte m definierar vilka jobb, var de ska komma till och till vilken lön, så är inte jobben så viktiga, vem vill arbeta och betala skatt, till en hästhandlare eller bilskojare.

  I vart fall är vindkantringen bestående, inget som m:s kansli kan analysera eller förstå ens 2018. Eftersom de dessbättre saknar förmågedjupet. S.W

  SvaraRadera
 33. Pusselbitar på ADD idag (utvalda citat)

  Stämningen och spänningen skruvas upp inför budgetproposition på onsdag. Det blir dramatik.

  Om inte regeringen får direkt eller indirekt stöd av SD faller regeringen.

  Magdalena Andersson säger att hon utgår från att så blir fallet

  annars måste man på ett eller annat sätt anpassa sig till alliansen.

  (dvs nya moderaterna)

  Något annat alternativ finns faktiskt inte

  (här försöker tom CB göra en halvkvävd "insats" :-)

  det sedan finns olika varianter på detta tema.

  (läs återremiss och utgiftsområden, och läs tex riksdagsordninges bilagor om utskottens områden...

  Men jag skall avhålla mig från att filosofera mera om hur de olika varianterna kan se ut.

  :-) sedan börjar defacto CB att filosofera, mer abstrakt?

  "Just nu spekuleras i att de rödgröna skall begära återremiss av budgeten till finansutskottet."

  SW självfallet, ed återremiss, så kan alliansen backa från det helhetliga alliansförslaget, och fp + KD kommer att finna vägar, enär C och m kilar stadigt i sin omtanke (medkännandet). med en diplomatisk slitt, kan inte SD fälla regeringen, så frågan är nu hur fp gör med försvar, här ligger lösningen, dvs i försvarsutskottet, och då måste man läsa på i RO, vila frågor som här ingår :-) Det blir grym syn, och om alliansen analyserar kartan med samma skarpa knivar som sist, så kan det bli festigt. Vi kan nog utgå från att strategin, som CB presenerar, bygger på alliansordningen, och då blir det regering med s + mp, men vi kan utgå från att S ser faran 2018, och om fp + kd ser samma, så löser sig allt med en extrakongress för centern, för Alliansen måste börja från ruta 1 och den nya alliansen måste börja med fp + kd, som laddar om agendan, det är inte längre new world order,

  "Det kan man göra, men i sig löser detta ingenting alls."

  SW med intakt allians, med nya moderaternas nuvarande uppställning, men ingen har tänkt ny allians,
  med ny gravitation.

  "Annars är man ju tillbaka på ruta ett."

  CB avser sannolikt1976

  "En lösning kan bara ske med en budgetöverenskommelse med alliansen."

  SW Budgeten avgörs av den som minst röster mot.
  En budget utan mp tex, men detta sker sannolikt inte i år, utan första 2015. Det beror lite på spelet i SD. I vart fall är det inte osannolikt med separata budgetar inom borgligheten, för att komma ut pinsamheten med ett samlat förslag, med demokratisk avgrund 2018.

  "Alliansen har en tydlig sammanhållning med ett tydligt alternativ i den ekonomiska politiken."

  Javisst, i synnerhet med nya centerpartiet, dock är KD stukade, fp stukade och där har man gjort rätt slutsats, att valet ej berodde på fel val av partiledare, utan fel strategi för politiken, dvs man fick regera på bekostnad av att partierna nästan ramlar ut ur Riksdagen. S.W

  SvaraRadera
 34. forts ADD ang budgeten (som inneåller omrd nr 6)

  "Ingen vet hur det kommer att utvecklas och sluta."

  SW Jo, finns två utfall, alliansen håller ihop med en fri värld på agendan, eller inte. Om inte, finns nästa utfall, att C sparkar ut Stureplanscentern och deras marionett, eller inte. S har ingen att ligga med, och har haltat fram med mp, och är så klart helt vansinniga efter 2002, så det är inte för inte man ändrat i RF. Nu har alliansprojektet fött fram SD, frågan är vilken dom väljarna ger 2018, den kan bli kall och hård, i var enda gård.

  "Vi riskerar att få inte bara regeringsmaktens utan politikens förfall."

  SW Jo, det är det många som ser.

  "Jag har tagit fram RF och Riksdagsordningen."

  SW Jo, det är det många som gjort, särskilt RO.


  "I sak vore det bättre om SD röstar för Alliansen…. "

  (S.W men det vill inte alliansen strategiskt.... på tal om ansvar för Sverige)

  "Påminner…om vad som inträffade efter regereingsskiftet 1994"

  SW bra CB påminner om röran 91 - 93, men missar 76 - 81 då vi hade en liknande finanskris, där det inte gick att komma överens internt, pga utrikespolitiken. S.W

  Sammanfattning av CBs beskrivning idag av förra röran:

  1. uppgång efter den djupa ekonomiska krisen
  1991-1993.

  2. Ingvar Carlsson slöt förbund med Gudrun Schyman

  3. Det levererades den ena s k återställaren
  efter den andra.

  4. För det hade man då majoritet i riksdagen,

  5. framåt vintern fungerade det inte -
  den ekonomiska politiken förlorade trovärdighet.

  6. En kursomläggning blev nödvändig.

  7. moderater och S hade diskreta kontakter

  8. Westerberg hade flörtat för att regera med S,

  9. För att bli snöpligt avvisad av S

  10. Då fanns inte en tydlig allians på samma sätt som nu.

  11. Olof Johansson - men inte C, hade lämnat regeringen

  12. C kastade ut en räddningsväst till Carlsson.

  13. Det gick åter bättre för Sverige.

  Detta var således 1994 - 1998, så var försvaret hyfsat fredat, men 1998 hade det hänt grejor i C och valet 2002 innebar att moderaterna och CB förlorde, när S blev morfinberoende av mp, och nya moderaterna bildades, så slaktades försvaret, detta har inget med analyser på FOI, MUST, FRA, militärhögskolan eller HK att göra, detta är praktisk politik, en rödgrön röra, och att S tappade kontinuiteten i utrikespolitiken med Persson. S.W

  SvaraRadera
 35. Ibland säger en bild mer än 1000 ord, om vilka som kommer att svara för Sveriges försvarspolitk om 4 år

  http://www.moderat.se/nyhetsartikel/nya-moderaternas-eftervalsanalys

  Visst kan man klaga på AW, men ärligt talat, vid jämförelse, jämför vi intelektuell härdsmälta i jämförelse med AW som delar av socialdemokratin, nya M är på en nivå jämfört med nya Centerpartiet och deras nivå ligger möjligen snäppet över mp.

  Rapporten, (som självfallet presenteras före buidgetomröstningen, för att täcka upp planen, och hålla som grund för att FR kommande ändringsstyrkor ska fortsätta förfallet, och det är därför Borg sitter kvar, som ankare åt AKB, så något försvar kan alla glömma.

  http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/moderaternas_eftervalsanalys_2014.pdf

  Analyseliten för Sveriges framtida försvarspolitik, tillika alliansens....

  Hans Wallmark (ordförande) Skåne
  Per Nilsson (kommunikations- och analyschef)

  SW Könsmaktsordningen, ger sedan ett visst kvinnligt överskott panelhens.

  Anna König-Jerlmyr (Stockholm),
  Linda Frohm (Norrbotten),
  Cecilia Magnusson (Göteborg)
  Alexandra Anstrell (MQ)
  Liselott Florén (Muf)
  Margareta B Kjellin (Moderata Seniorer)
  Hanna Elving huvudsekreterare

  utan senioren är medelåldern imponerande, för att inte tala om mångfalden, det är helt enkelt skrämmande, mångfald hit och dit i var enda Svensk kommun, men inte i vår moderata partielit.

  Varför har m numera bara unga okunniga?
  Fundera om någon vet något om säkerhetspolitik och försvarspolitik från tiden före Sovjets fall?
  ocn så jämför om vi tror att Putin är galen, eller vi, avseende bildning och hjärnkraft i centralkommittén?

  Peter Danielsson (Skåne)
  Fredrik Larsson (Värmland)
  Rasmus Törnblom (Muf),
  Mårten Strömberg (ombudsman Gävleborg)

  Det blir faktiskt inte mycket bättre men nästa gäng hens, inga gamla ädelmoderater direkt.

  Maryse Forsgren medhjälpare
  Christine Hanefalk ”
  Linda Grängzell ”
  Linda Kardell ”
  Jacob Lind ”

  Dvs vilka som varit underhuggare till huvudsekr.
  Nu är det ju meningen att analysen ska vara innehållslös, annars håller inte konceptet, med att sätta samma agenda 2018. S.W

  SvaraRadera
 36. Sid 98 i "Så var det" (av Bohman)

  (i allt väsentligt innhåller denna bok de flesta nycklar för att begripa vad som händer idag

  A. Inrikes utrikespolitik

  B. Utrikes inrikespolitik

  Tänkter man igenom att B skulle kunna vara främmande makt, so oder so, och leder till A, som i sin tur påverkar valen, som i sin tur påverkar B, dvs inrikes, så inses lätt hur spinhusen kommit att spela en allt mer avgörande rill, dvs det förs ingen utrikespolitk i Svenska val, utan tramsfrågor, men det är utrikesfrågorna som styr, annars lägger inte ett land ner sitt försvar, och öppnar gränsen på vid gavel. Det strider nämligen mot allt sunt förnuft, en normalbegåvad väljare själv skulle komma fram till, common sence, ska ej underskattas, ens inom filosofin.

  Brev till Gösta från Bertil Ohlin från Rammarboda 1968

  "det gläder mig att vi har samma inställning beträffande önskvärdheten att slippa smågräl rörande en eventuell ny regering"

  Om första stadiet (den tid inför valet som innebär att partier som har mycket gemensamt, ger ett intryck av att kunna samverka, utan att tycka samma sak.

  1. Regeringsprogrammet bildas efter valet (inte som nu före), som i Sverige 1951, och som är sed i Norge.

  2. alla partier slutar upp med att besvara hypotetiska frågor från s eller journalsiter avseende regeringsbildning och regeringsprogram, alla uttrycker sin förvissning om att det är så det fungerar demokraitisk, tx i Norge och Danmark.

  3. Moderaterna (högern) uttalar tydligt att de självfallet uttalar att mittenpartierna program är bättre än S.

  Detta är i princip nyckel att vinna ett val, om moderaterna var ett högerparti, som stod till höger om C och fp, och formeln fungerade mycket riktigt efter 60-talsets kräftgång med Yngve Holmberg (Gunnar Heckscher var för begåvad och för demokraktisk för att fungera).

  Denna trollformel för borglighetens framgångar förvaltade Bohman, som i princip vann 1973, och definitivt 1976 och 1976 genom att släppa fram C och fp var en framgångssaga, dessvärre föll det på att fp och c därefter inte ville ha ett samrodningskansli, och att utrikespolitiken, som var S paradgren, fick sammanhållningen på fall. S.W

  1.

  1.

  SvaraRadera
 37. SCB:s PSU nov 2014
  (den enda vettiga undersökningen att beakta, om nu frågan om hypotetiska antaganden skulle spela roll inför budgetdebatten. Det enda som är vikitgt är valresultaten, och det är bar att konstatara att antingen är några inom C, fp och kd mental blockerade, eller så är det dolda strategier, precis alla vanliga väljare ser ju att m vuxit duktigt sedan 2002, medan övriga borgliga partier kvävs ihjäl, så länge mittenpartierna är pralyserade av trolleri, så kommer nya moderaternas strategi att fortsätta, och då kan normlaltänkande borgerliga väljare välja mellan SD och S, och det skulle vara ett vägval det med. Bryt alliansen ombedelbart, (före AKB blir krönt), så upphör illusionen, ocn då får de moderata krafterna i m tillbaka sitt kurage, ligger mittpartierna kvar och svansar, som duktiga småvovar, så kommer katastrofen fortsätta, det är inget bra för partiets suveränitet, om ett parti är för stort som allianspartner. I övrigt är SCB:s analys märkligt ointressant, det har inte hänt ngt, och småpåvarna ligger kvar i mitten utan syre, och försökter lusta ut hur de ska nå ut med sina idéer eller vem som ska bli galjonsfigur, sluta med det, för en egen självständigt politik i opposition ui fyra år, växt upp, och titta på fp och centerns valresultat på 70-talet. Bohman visste vad han gjorde, och vilka intressen han företrädde, och det visste väljarna, nu vet inte väljarna vad m företräder, eftersom man tagit över mitten, och då behöver vi inte ha fp, c och kd kvar alls.  Moderaterna
  24,2 ± 0,7 % statistiskt säkerställd ökning
  beror på att m inte uttalat sig i en enda fråga, och att Rajraj avgick.
  nettovinster på 0,5 % från S, cirka 0,4 procent från KD samt cirka 0,2 % från ”övriga”.

  Centerpartiet
  6,0 ± 0,3 % av rösterna. ingen statistiskt säkerställd förändring.
  Folkpartiet
  5,3 ± 0,3 % . ingen statistiskt säkerställd förändring
  Kristdemokraterna
  3,7 ± 0,3 % av rösterna - en statistiskt säkerställd minskning.
  Socialdemokraterna
  32,2 ± 0,7 % en statistiskt säkerställd ökning
  Vänsterpartiet
  5,7 ± 0,4 % ingen statistiskt säkerställd förändring
  Nettovinst på cirka 0,3 % från F!, inte Fi.
  Miljöpartiet
  7,2 ± 0,4 % ingen statistiskt säkerställd förändring
  Nettovinst på cirka 0,3 % från F!, inte Fi.
  Sverigedemokraterna
  12,4 ± 0,5 % ingen statistiskt säkerställd förändring.
  ”Övriga partier"
  Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.
  Gruppen skulle få 3,2 ± 0,3 %. en statistiskt säkerställd minskning
  nettoförluster på
  cirka 0,3 % till Vänsterpartiet
  0,3 procent till Miljöpartiet
  0,2 procent till Moderaterna.

  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Partisympatier/Partisympatiundersokningen-PSU/12436/12443/Behallare-for-Press/379343/

  SvaraRadera
 38. Gotlandsfärjan: En potentiell militär massgrav på östersjöns botten

  http://kanonmat90.blogspot.se/2014/12/gotlandsfarjan-en-potentiell-militar.html

  SvaraRadera
 39. Hur det kom sig att försvarsmateriel

  som investeringsprojekt i FMV

  ströks ur statsbudgeten (framtida forskningsprojekt)

  1994 - 1994 regeringssamverkan med centerpartiet, som byggde på handslag, dvs förtroende. 1996 inleder Persson det Gröna folkhemmet + inrätta nya högskolor i tid o otid, för att attrahera Centern OCH för att gå hem i gård och stuga, med anledning av besparingar+regementsdöden.

  Sid 217 ff i "Min väg, mina val"
  Perssons "egen biografiska tillrättaläggande

  Persson har gjort ett katastrofval 98 och behövde något att skylla på. Gudrun gick från 4,5 till 12 % och Persson vågade inte gå högerut. Så han sålde själen till mp.

  1998 EU:s konvergensprogram vållade en konflikt mellan Åsbrink och Persson. Det blev alltså EU som fick Persson att hantera sin inre partipolitik, för det var nära att han åkte, när kommunisterna, fick 12%.

  I Perssons bok framkommer att konflikten ned Åsbrink gällde redovisning av försvarsmateriel, i själva verket var det mp som i sann plogbilanda kohandlade fram strypta materielanslag.

  Så, fram till mp släpptes in att påverka budgeten, hade försvarets materialanslag för utveckling haft ett minst 10-årigt perspektiv som investeringar, OCH legat utanför utgiftstaket i statsbudgeten. (dvs lånefinansierat).

  Persson påstår att Åsbring var drivande för att försvarsanalagen skulle in i statsbudgeten, pga konvergenskriterierna...och att detta inte var mp:s krav,

  Enligt Persson höll Åsbrink och mp på att köra över ordf Persson, vilket omöjliggjorde hans samarbete med centerpartiet, i skälva verket var S livrädda för Gudrun-effekten, och det nya feministiska vänsterpartiet, som stal röster från både S, mp och centern.

  Försvarsminister von Sydow var förtvivlad och upprörd och var inte vem som helst, i partiet, så han ställde kabinettsfråga, i fråga om försvarsfrågan- Enligt person var det en tvist mellan försvarsministern och finansministern, men den gamle Åsbrink hade sannolikt inte svårt med bokföring eller investeringar, så den begravda hunden låg mer i att Persson behövde ngt att skylla på, för att kasta centern överbord och gå med på MP:s krav.

  Von Sydow var en gentleman och stor tillgång, men kunde inte gå med på att lägga ner förutsättningar för Svensk materielutveckling och skev sin avskedsanöskan, ställde allt på spel, och Persson ville inte offra honom. Så Persson snickrade ihop en ny budgetteknisk lösning, som mp till slut godkände.

  Persson och Von Sydows budgettekniska lösning löste delvis problemet, som mp och vp gick med på dealen, men inte Centern.

  Persson anser att Åsbring var hopplös, och att de bråkade om bla taxfreeförsöljning i EU.

  Persson ser till att göra sig av med Åsbrink på ungefär samma sätt som Reinfeldt gör sig av med Odenberg.

  I en intervju med Mats Knutsson början april efter valet berättar Persson att han ska uppfylla vallöften genom satsningar på skolan, vården, barnbidragen, maxtaxan och amortera på statsskulden, (Dvs inte sköta materielanslag utanför utgiftstaket)

  Åsbrink var oförberedd och skulle två dagar senare försvara vårbudgeten i Riksdagen, så här hade Persson gjort upp en plan utan sin finansminister. S.W

  SvaraRadera
 40. å sid 223 beskriver Persson hur han efter intervjun med Knutsson blir uppringd av Åsbrink, när Persson är på väg till Harpsund, för överläggningar. Persson anför att det är dålig täckning på mobilen, och att Åsbring är forcerad och upprörd, pga av sin skillsmässa (inte på pga Perssons svek) Persson får det till att Åsbrink valde att avgå för att skada partiet, medan om sanning ska fram, så var det så att Åsbrink försöka tala Persson till rätta, att han inte kunde sitt kvar som finansminister, om Persson för parallella planer, utan att han är informerad, sån det var Persson som sparkade Åsbrink, för att han itne kunde lösa Sydow, och så blev det fullständig villervalla, eftersom Persson där blev av med två tunga socialdemokrater,

  Oppositionen krävde extraval, och Persson skrvier att det var Birger Schlaug som räddade honom i debatten. på sid 199 skriver Persson: MP blev en pålitligt statsfinansiell partner, men de svajade aldrig vad gäller låg inflation, låga räntor och starka statsfinanser, dvs MP gjorde som Persson ville, mot att de kunde driva sina icke gröna frågor, och det var och är försvaret. Så var det, som Bohman skulle sagt,

  Bytet från centern till mp som samarbetspartner är det största stratiska beslutet sossarna någonsin gjort, vilket fått stora implikationer än i dag, där man kan se Löfven som en återställare till den Perssonska gröna friliberla linjen mellan 1998 - 2006 som den genom tiderna största säkerhetspolitiska omsvängningen någonsin, och om detta må historikerna berätta.

  Att sedan Reinfeldt fortsatt samma gränsa spår, är desto mer obegripligt, och är en följd av att Persson kör Khol åt pepparskogen avs EU:s utvidgning, och gör upp med Frankrike om EU:s stridsgrupper, som konsekvens av att Sverige inte är med i Nato, och är på väg att avskaffa försvaret med hjälp av en generalsekreterare från Röda korset. Allt var bländande taktik från Persson, men illa strategi, eftersom detta i sin tur försvårade för Centerpartiets centerpsoition, varpå partiet hamnar i händerna på Maud, som är osäker på det här med opinionsbildning och media, och psykologiska orsaker tilll detta, varför vissa människotyper tenderar till att lägga sin tilltro till opinionsundersökningar, och inte val, är ännu mycket oklart, i vart fall verkar dessa i hög grad kunna påverka människor som har svårt att skilja på ÄR och BÖR. S.W

  SvaraRadera
 41. Analysunderlag för FP, om det mot förmodan sitter PR-klåpare som inte ser verkligheten, och på fullt allvar tror att valförlusten bygger på Björklunds skolpolitik, eller brist på ideer eller att man inte "fått ut sitt budskap" glöm alltså sådant, valförlusten beror på Allianssamarbetet, eftersom alla fyra partierna står för samma block, och M tagit klivet åt vänster, så fp kommer få ett litet litet uppsving vid partajledarbyte, för att sedan fortsätta dala.

  Notera ÄR-värden, och notera vem som rattar M med CB som kronprins/svärson 1970 - 1982, sedan Adelsohn, 1985 och 1988 sedan Bildt 1991 - 1998, sedan katastrofvalet med Lundgren 2002 (där fp gick fram), eftesom inte M då fattade detta med skattefrågan kommunikativt, sedan åter CB:s erfarenheter, som i grunden kan spåras via ett brev från Bertil Ohlin till Bohman 1968.

  Borgen Socialen Vågen glapp
  1970 49,5 50,1 0,5 0,0
  1973 50,6 48,9 0,5 0,0
  1976 52,0 47,5 0,5 0,0
  1979 51,0 48,9 0,1 0,0
  1982 45,5 51,2 3,3 1,7
  1985 48,0 49,9 2,1 1,5
  1988 44,7 49,1 6,2 5,5
  1991 46,7 42,2 11,1 10,1
  1994 41,3 51,4 7,3 6,3
  1998 44,2 48,4 7,4 5,5
  2002 44,0 48,2 7,8 6,5
  2006 48,2 40,9 10,9 8,2
  2010 49,3 36,3 14,5 13,0
  2014 39,4 36,7 23,9 19,8

  Det är kolumn nr 4 och 5 som är intressant, vad som vågmästare och vad som är parlamentariskt glapp för att bilda regering eller sy ihop en budget, och trenden är stadig, vi sitter fast i ett förlegat tänkande, på väg mot fullständigt upplösning, eftersom PR-konsulterna inte begriper det större dragen, hur sårbar en demokrati är för utrikes inrikespolitik, och att saker om utrikespolitk och försvarspolitik är i princip är det mest väsäntliga för utländska kontingenter, att försöka påverka, det det gäller förvissa Sovjet avs plogbilsrörelsen, men även försvarsindustri i andra länder, att komma åt Svenska kronjuveler, och där gör så klart mp samma nytta, även om de inte detta fall varit mer nyttiga än idioter. S.W

  SvaraRadera
 42. m "Mitten" C fp KD Borgen
  1970 11,5 37,9 19,9 16,2 1,8 49,5
  1973 14,3 36,3 25,1 9,4 1,8 50,6
  1976 15,6 36,4 24,0 11,0 1,4 52,0
  1979 20,3 30,7 18,7 10,6 1,4 51,0

  1982 23,6 21,9 15,5 5,9 0,5 45,5
  1985 21,3 26,6 8,8 14,2 3,6 48,0

  1988 18,3 26,4 11,3 12,2 2,9 44,7
  1991 21,9 24,8 8,5 9,1 7,1 46,7
  1994 22,4 18,9 7,7 7,2 4,1 41,3
  1998 22,9 21,3 5,1 4,4 11,8 44,2

  2002 15,3 28,7 6,2 13,4 9,2 44,0

  2006 26,2 22,0 7,9 7,5 6,6 48,2
  2010 30,1 19,2 6,6 7,1 5,6 49,3
  2014 23,3 16,1 6,1 5,4 4,6 39,4

  Rättelse, Adelsohn var m-ledare 82 och 85, så Bildt tog över inför valet 1988. Av detta fäljer att Moderaternas inflytande på Svensk politik kan delas in i följande perioder, med CB som röd tråd:

  1970 - 1979 Bohman (här är CB central)

  1982 - 1985 Adelsohn (här vacklar C, KDS-samverkan)

  1988 - 1998 CB statsminister, pga Bert+Ian

  2002 Katastrof med Lundgren pga skatter, här kunde Borgarna vunnit lätt, men det var sannolikt valstugereportaget som avgjorde valet, om m som rasister, och ingen vet än idag, hur många sosserasiter som uppdrag granskning inte redovisade :-)

  2006 - 2014 CB med som central spelare, och det är nog ingen som riktigt är medveten om hur stor roll hans erfarenheter spelat i frågor om hur man principiellt ska samordna politiken på RK, och hur moderaterna ska hantera skattefrågan. Så det nya är inte politiken, utan ballongerna, och att FMS tagit över i fråga om migration och försvar. Alliansen var beroende av mp i valet 2010, och mp:s inflytande över Svensk politik ska nog inte underskattas, och det är ren bodnröta att mp:s partiigängare på kansliet inte ville lyssna på farbror Birger, för nu har en ny tid börjat, ett idéparti med dubbel agenda kan bara fungera, om de inte tar ansvar för sin utpressningspolitik, och tack vara mp:s gränslöshet, så har vi fått in SD, sannolikt för all framtid, och här är MP-ledningen efter Schlaug svaret skyldig, insåg mp vad det var för bestående samhällsförändring man införde? S.W

  SvaraRadera
 43. För den som är intresserad av fp:s resa ner i dödsdalen, ska inte bara studera kampanjer, politk, eller partiledare, eller ens fp:s utrikespolitk, det räcker med att studera fp valsiffror (hur det VARIT) och konstatera att det finns fyra skeenden, där fp går upp som en sol och sedan tacklar av, och minskar, och det är inte alltför svårt att konstatera att dessa återkommande "nedgångsperioder" sammanfaller med regeringsperioder, och vilken strategi som m tagit. Så fp kanske ska höja blicken, det finns ju gott om akademiker, officerare och ekonomer. Teorin är tydligast för fp, me går delvis att anamman för alla "småborgrliga"
  när m taggar ner lagom, får småborgarna syre, och kan knapra marginalenheter, och när M snor för mycket syre, så ser vi dödsskuggans dal, för den gamla sortens synsätt, och nu är det ett nytt politiskt landskap, en olycklig kombination av att först person offrade c för mp, och sedan att nya M fick storhetsvansinne, och börjad eligga med mp också, i grunden är det väldigt lite som skiljer FMS och kärnan i mp, och det är spännande som knasiga ideer, men när det blir praktisk politk, försvinner all realism, och då går det åt pipan, att säga att SD ska ta ansvar för detta, är att göra en Adolf, att skylla folket för förlusten, ansvaret vilar helt på några få politiska ledare, som utifrån sitt synsätt kalkylerat för att vinna val, och för detta mål, behövde man offra något, och resultatet ser vi nu. Vad som är fallet är att S håller på att vrida tillbaka klockan mot Carlsson, och förmodligen Erlander/Undén, dvs insikten om att partiet är borta om man fortsätter flörta med mp, och det är dörför detta med Nato är så svårt, mp har satt oss i ett prekärt läge, och lösningen ligger i om s+fp+sd+kd lyckas övertyga sig själva om att ordningen med investeringar i statsbudgeten låter sig försvaras, och detta är en debatt där nationalekonomerna börjat svänga, gudskelov. m kommer inte svänga, eftersom planen ska verkställas, allt eller inget. 2018 vet vi mer om SD, att de blir större är okontroversiellt, frågan är om SD komemr vilja samarbeta med Alliansen, och prioriterar SD försvar och minskad migration, finns det bara ett parti som vakat dessa frågor över tid, och det är inte fp, när m nu har samma inställning, så får socialliberal en ny innebörd. Bryter sig fp och KD ur Alliansen, är bollen rund, annars är i praktiken valet 2018 redan klart. S.W


  S vp Socialen marginal mp sv(a)mp
  1970 45,3 4,8 50,1
  1973 43,6 5,3 48,9 1,1
  1976 42,8 4,8 47,5 2,5
  1979 43,2 5,6 48,9 1,2
  1982 45,6 5,6 51,2 1,7
  1985 44,6 5,3 49,9 0,1 1,5
  1988 43,2 5,8 49,1 1,0 5,5 54,6
  1991 37,7 4,5 42,2 7,8 3,4
  1994 45,3 6,2 51,4 5,0 56,4
  1998 36,4 12,0 48,4 1,6 4,5 52,9
  2002 39,9 8,4 48,2 1,8 4,6 52,9
  2006 35,0 5,9 40,9 9,2 5,2 46,1
  2010 30,7 5,6 36,3 13,7 7,3 43,6
  2014 31,0 5,7 36,7 13,3 6,9 43,6

  SvaraRadera
 44. Det är kanske svårt för vissa, med longidudinella samband, komparativ analys, och med siffror

  Men, siffror ljuger inte, valsffiror redovisar desutom hur det ÄR. Så studeras nedan, och detta kan man förklara för en femåring, enligt medoden fem myror är fler...

  så ser tom PR-tramsorna, att det förvisso är värderingar och värdegrunden som man kan vinna ett val på, möjligen, och möjligen kan man framställa hypotetiska bilder med tillfälliga opinionsundersökningar för att driva opinionen, men faktum är att det finns större mekanismer, studeras nedan, finns några tydliga samband, vad som hände med C när man ingick en valteknisk samverkan med KD (för att vara snäll), men se hur det gick....Dvs C:S 8,8 blev tillsammans med KDS 3,6 12,4 % men hur gick det därefter?

  PÅ samma sätt ser vi hur Alliansstrategerna missförstått detta med demokrati (fullständigt missförstått hur väljare beter sig undermedvetet rationellt) och det är detta vi ser, patierna spinner ihop sig redan nu, inför 2018, och då går det som det går. I en demokrati, gör man som i Finland, Norge och Danmark, partierna går till val på sina program, sedan räknar man röster, och sedan är det upp till talmannen att bilda en regering, som får ihop minsta gemensamma nämnare. Som Sverige fungerar, är det mp som dikterar avgörande frågor för hela Sverige, för att några ska få ha ett jobb på RK,och så kan vi inte ha det, ärligt talat är det inget att försvara alls, vägen mot en skendemokrati. Studera korrelationerna nedan, och skyll sedan inte på Björklund, han var vice jämte Lejonborg och partisekr JJ när fp gick bra, och sedan har det gått åt h-e?

  Heja Alliansen, heja Annie, heja Nozick, (även om han tog avstånd från hela idekonceptet när han mognat, efter 30, och ärligt talat, längtar man tillbaka till tiden för TV, då Erlander, Ohlin och Heckscher styrde, människor som kunde tänka, och inte flinade så mycket i TV, och detta är ett allvarligt hot mot demokratin, att gökarna tagit över.

  KD C SD m fp mp
  70 1,8 19,9 11,5 16,2
  73 1,8 25,1 14,3 9,4

  76 1,4 24,0 15,6 11,0
  79 1,4 18,7 20,3 10,6

  82 0,5 15,5 23,6 5,9 1,7
  85 3,6 8,8 21,3 14,2 1,5

  88 2,9 11,3 18,3 12,2 5,5
  91 7,1 8,5 6,7 21,9 9,1 3,4
  94 4,1 7,7 1,2 22,4 7,2 5,0
  98 11,8 5,1 1,0 22,9 4,4 4,5
  02 9,2 6,2 1,9 15,3 13,4 4,6
  06 6,6 7,9 2,9 26,2 7,5 5,2
  10 5,6 6,6 5,7 30,1 7,1 7,3
  14 4,6 6,1 12,9 23,3 5,4 6,9

  Sifferserien säger att Svenska partier på mitten krymit kraftigt över tid, och att det öppnats upp en vidöppen gavel i mitten för att komma åt regeringsmakten, och att denna gavel ökar samtidigt som högern infört en allians, som knyter upp de gamla mittenpartierna (det kallas kidnappning) varpå andra partier tar över, och snart har PR folket fått in F! och sedan kan vi vänta oss Fi på riktigt, varför inte ett Östparti?

  Om inte partistrategerna ser detta samband, över tid, och jämför med Finland, så finns det snart inga gamla mittenpartier kvar, och det behöver man inte vara folkpartikel för att oroa sig för, det räcker med att vara vanlig marginalväljare. Det största hotet mot Svensk säkerhetspolitik är alliansen, som leder leder till att först mp, sedan sd blivit hårda vågmästare, och därför fungerar vår demokrati just nu lite dåligt. Bryt upp, bryt upp, det är inte målet (det finns inget) utan vägen. S.W

  SvaraRadera
 45. All = samtliga borgliga röster, inkl KDS

  mFC = Moderaterna, Folkpartiet och Centern

  FCK = Småborgarna, dvs Folkpartiet, Centern och KD

  mFCK1 = Fp+Centern+KD inkl KD:s spoljerade röster

  KD = Kristdemokraterna, hade alltså inte KD funnits 1970 0ch 1973 hade inte Palme blivit statsminister.

  mFCK2 = = Fp+Centern+KD inkl KD:s medräknade mandat
  där Centerpartiet 1985 inngik valteknisk samverkan för att rädda borgligheten, fick in KD, men naturligtvis förlorade Centerpartiet stort, och därmed hela borgligheten. Allianser är inte alltid bra ens för den större parten.

  All mFC FCK mFCK1 KD mFCK2
  1970 49,5 47,7 49,5 1,8
  1973 50,6 48,8 50,6 1,8

  1976 52,0 50,6 52,0 1,4
  1979 51,0 49,6 51,0 1,4
  1982 46,9 45,0 46,9 1,9

  1985 48,0 48,0 26,6 3,6 48,0
  1988 44,7 41,8 44,7 2,9

  1991 46,7 39,5 24,8 7,1 46,7
  1994 41,3 37,2 18,9 4,1 41,3
  1998 44,2 32,5 21,3 11,8 44,2

  2002 44,0 34,8 28,7 9,2 44,0
  2006 48,2 41,7 22,0 6,6 48,2
  2010 49,3 43,7 19,2 5,6 49,3
  2014 39,4 34,8 16,1 4,6 39,4

  S.W

  SvaraRadera
 46. All = Borgligheten

  glapp = så många % man måste kunna räkna till för att slippa kohandla med mp eller sd för att kunna regera

  FCK = Smårborgarna i en tidsserie

  FpC = Fp + Centern, och titta vilken fin fallande sifferserie

  SD = Sverigedemokraterna, namnet är kusligt perfekt, demokrati betyder att makt kan skifta, och det kunde det inte med bara ett lömskt vågmästerparti som mp, tidigare var det C eller Fp som balanserade bliocken. 91 är SD inlagda om NyD

  mp = mardrömspartiet, mp är och förblir en avknoppning av fp:s med friheltiga liberala gren, och det var inget fel med detta, som ideparti, men att administrera makt, realpolitik är inte samma sak som att prata om ideér&tro

  Poäng(fråga) varför har Fp + C tappat från 36,1 % 1970 då enkammarriksdagen infördes, och varför fick partierna 9,6 i valet 98 och har nu ökat till 11,5 i valet 2014 dvs fp + C är tillsammans mindre än SD och det är klart, gillar man att vara blåst, så är det en demokratisk rättighet, med valmanskåren kan i vart fall få uttrycka sitt missnöje, över tankeoförmågran, och hota med att om det inte bli ändring, så är alternativet Sjöstedt, sossarna eller gud förbjude SD, för partier som inte kan tänka om - ja dom får inga röster.
  Det är en naturlag - förändring över tid, tradition och förnyelse.


  All glapp FCK FpC SD mp
  1970 49,5 0,6 37,9 36,1
  1973 50,6 0,0 36,3 34,5

  1976 52,0 36,4 35,0
  1979 51,0 30,7 29,3

  1982 46,9 3,1 23,3 21,4 1,7
  1985 48,0 2,0 26,6 26,6 1,5

  1988 44,7 5,3 26,4 23,5 5,5
  1991 46,7 3,3 24,8 17,6 6,7 3,4
  1994 41,3 8,7 18,9 14,8 1,2 5,0
  1998 44,2 5,8 21,3 9,6 1,0 4,5

  2002 44,0 6,0 28,7 19,6 1,9 4,6
  2006 48,2 1,8 22,0 15,4 2,9 5,2
  2010 49,3 0,7 19,2 13,6 5,7 7,3
  2014 39,4 10,6 16,1 11,5 12,9 6,9

  S.W

  SvaraRadera
 47. Glappet framgick inte tydligt, observera alltså att detta handlar om försvarsbudgeten, fast man inte vill tro det.

  Glappet mp + SD + ev Fi 2018 kommer bli 20 - 25 % och då har vi inte längre bliockpolitik, utan som i Finland, tre block, och så ska det vara, med den avigheten att i Sverige, så är det inte Centern som är den 3e spelaren, utan SD, och det är iof sig inte mer än rätt åt chefstänkarna inom centern, även om hbtq-högern och gränslösheten firar triumfer, alla får leva med sina drömmar, men omsatt till realpolitk fungerar det inte med luftslott.

  glapp är så många % som borgarna måste komma upp i, för att få 50 %, mäter vi det sammanlagda förmågeglappet från S till Alliansen blir det så klart större, och frågan är hur det kommit sig att PR-byråerna kunnat ta över partierna, tänka kan man inte, ur valmanskårens perspektiv.

  glapp SD mp
  1970 0,6
  1973 0,0
  1976
  1979
  1982 3,1 1,7
  1985 2,0 1,5
  1988 5,3 5,5
  1991 3,3 6,7 3,4
  1994 8,7 1,2 5,0
  1998 5,8 1,0 4,5
  2002 6,0 1,9 4,6
  2006 1,8 2,9 5,2
  2010 0,7 5,7 7,3
  2014 10,6 12,9 6,9

  S.W

  SvaraRadera
 48. Sid 94 i Så var det

  1. Riksdagsmännen hade fram till 1970 en mer obuunden inställning till partikanslierna än vad som blev fallet under 70 talet efter övergången till enkammarriskdag 1970.

  2. Riksdagsledamoten uppfattade sig som vald av sina väljare och inte av partiet, detta gällde i synnerhet första kammaren, med sina längre perioder och indirekta valsystem via kommuner.

  3. rekryteringsbasen var en annan, dvs det var regioner som utsåg sina riksdagsmän, att företräda orten i Stockholm, inte centralorten som utsåg fogdar i landet.

  4. Efter 1970 har det succesivt skett en sammansmältning av Riksdagsmän och partistyrelse/partigängare.

  5. Det stora antalet riksdagsmän gör det inte mer demokratiskt, utan mer anonymt - en grå massa av får som fattar kollektiva knapptryckarbeslut

  6. Samtidigt har partistyrelsens makt minskat, blivit mer begränsat, till förmån för tjänstemännen som i sin tur, menar Bohamn, ar att gära med det allt mer omfattande uppdraget för staten, som inte blivit mindre med Eu.

  Med adnra ord, fram till 1970 hade Riksdagsmännen inflytande över demokratin, och detta har ytterligere minskat genom att PR-byråerna tagit över partikanslierna, så demokratier, som vi vill försvara, är sköra, och måste ses om, innan valmanskåren protetsterar, och det ser ju ut som att vi har en protest på halsen. 2018 blir det värre.
  S.W

  SvaraRadera