måndag 1 september 2014

Gotland, värt att försvara!

I slutet på förra veckan besökte jag Gotland. Under ett knapp timmes besök på F 17 G hann jag se incidentroten och en rote Hkp 15 lyfta. I den livliga trafiken deltog även Kustbevakningen, när ett av deras Dash 8 Q-300 lågsniffade över Visby flygplats.

Översterlöjtnant Thomas Nilsson vittnade om ett numera mycket högt arbetstempo på detachementet och en brist på flygtekniker för tillsyn. Det är ju inte bara så att det generellt är ont om flygtekniker, det är nog än svårare att hitta denna vara just på Gotland. Min tro är att vi behöver öppna upp för lärlingsspåret på flygteknikersidan. Den nuvarande utbildningen är mycket lång och innehåller också många militära element.

Kanske vore det en möjlighet att låta gotländska ungdomar med viss teknisk utbildning börja med praktik på Kallax eller Såtenäs för att sedan återföras till ön. Detta strider säkert mot en mängd interna föreskrifter och mot kravet på utbildning i den militära disciplinen. Men mitt i vår nuvarande försvarsbyråkrati måste man ju fråga sig vad som är viktigast? Att vi flyger eller att vi fortsätter vår korrekta vandring mot akademisering och formalisering av det militära skrået?

Från Ronneby möts jag av nyheten att man nu begär att placera sex personer från flygverkstaden på specialistofficersbefattningar så att de även fortsatt kan komma försvaret till godo. Initiativet är lovvärt och nu får vi se vad HKV prioriterar. Kartan eller verkligheten?

Besökte även Slite. Har tidigare fått besked om att tillfällig basering av örlogsfartyg där äntligen skulle vara klar några efter att vi lämnade Fårösund. Dock kunde jag ej se några spår av Försvarsmakten. Byggnationen av övernattningsmöjligheter, vapenkasuner och stängsel hade inte påbörjats och stor osäkerhet om FM:s planer rådde. Är det bytet av bevakningsbåtarna som spökar, dvs att det i fortsättningen blir korvetter som ska sköta sysslan eller är det något annat som hindrar denna viktiga och utlovade etablering?

Av den nyss påbörjade GMU:n på Gotland är mindre än en handfull bofasta på ön. Detta är oroande, då det bästa försvaret på Gotland är det som bemannas av gotlänningar. I avvaktan på att de stora partierna bestämmer sig för att vi nu med plikt måste komplettera vårt militära försvar borde varje vapenför man och kvinna nu erbjudas GMU på Gottland. En sådan aktiv uppmaning borde ha viss effekt.

Valrörelsen går nu in i sitt slutskede. På onsdag besöker jag LSS i Uppsala och Signalregementet i Enköping. På torsdag försvarsdebatt på UI i Stockholm.


Allan Widman

 

22 kommentarer:

 1. Men hallå, hur många fler hål i huvudet tål FM? Den militära flygverksamheten i Sverige påstås av FMV vara fortsatt låg och minskande så man därför beslutat att lägga ner 33% av flygvekstäderna! Unika kompetenser skickas nu till förtidspensionering och arbetslöshet. Hur kan någon tro att det blir billigare att skicka Ronnebys flygplan till Luleå för service och underhåll?
  För att bli flygtekniker krävs först en allmän 3-årig gymnasieutbildning innan anställning och ett antal dyra specialistkurser.
  Förslaget att ersätta en fungerade flygverkstad och välutbildade tekniker med lärlingar från gatan är pinsamt om man betänker att kraven på militära flyg är högre än motsvarande civila. Allan, skulle du vilja resa över atlanten om du visste att planets tillsyn gjorts av lärlingar som AF skickat, efter att de sparkats från McD?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En flygmekaniker utbildar man på två veckor och ger ytterligare två veckors praktik för att lokalt jobba under överinseende av en certifierad tekniker. Likadana bestämmelser civilt som militärt, "Problemet" med Visby är att den mängdträning man behöver över tiden inte kan ges där.

   Utbildningen till flygtekniker/mekaniker Kategori A genomförs efter GMU och tar 800 timmar i anspråk på FMTS och efter ytterliggare några veckor är praktiken genomförd så att mekanikern kan jobba med en flygtekniker Kategori B1 i det mesta jobbet. När mekanikern är så pass fähig och har genomgått en femveckors klargöringsutbildning får denne på eget ansvar bedriva fredsmässig klargöring för luftfartyget då denne inte får ta ansvar över annan personal som arbetar på flygplanet. Med olika objektsutbildningar kan mekanikern aedan få jobba självständigt med enklare sysslor som att byta däck eller genomföra enklare vapenservicear.

   Inte tycker jag det låter som för lpng tid och har för mycket militära inslag...

   Lägg på 1600 utbildningstimmar till plus 3 månaders typkurs så är utbildningen till självständig tekniker (Kategori B1) klar. Med praktik innan certifiering så har det tagit en militär flygtekniker 5.5 år att få arbeta självständigt på luftfarkoster. Av dessa 5.5 år är en termin på Militärhögskolan för att lära sig militära saker.

   Samma krav militärt som civilt om vi ser till teknikerutbildningen.

   J.K Nilsson

   Radera
 2. Myndigheterna FOI, Riksrevisionen och Försvarsmakten anser att den strukturella obalansen i det beslutade IO14-försvaret som vi försöker införa är mellan 4,5-7 Mdr kr/år.

  Beräknade kostnadsökningar för det misslyckade Jas-samarbetet är enligt prognosen 2 mdr i år och 1 mdr nästa. Därefter är det väldigt osäkert vad kostnaden blir.

  Alliansen har dessutom lagt på tio plan, en ubåt och ett nytt luftvärnssystem som skall rymmas inom ram.
  Man vill dessutom ta bort några hundra miljoner här och där inom den närmaste framtiden.
  Lägger vi dessutom till det snabbt växande materielberget
  med ett snabbt ökande behov av miljarder så förstår alla, utom möjligtvis några Alliansmedlemmar, att någon IO14 blir det inte på denna sidan 2025!
  Materielbergets kostnader räknas i år till ca 50-70 miljarder.

  Det Alliansen anser vara en satsning återfinns på sidan 24 i manifestet.

  2015 +380 miljoner
  2016 +500 miljoner
  2017 +940 miljoner
  2018 +1114 miljoner

  Läser och förstår man siffrorna innan så blir talet om att försvara den eller den platsen lite ur fas.

  Återkom någon gång efter 2030 så kanske vi har det där enveckasförsvaret på plats. Jag tror dock inte att det räcker till någon större tröskeleffekt på just Gotland om vi fortfarande äger ön.

  Suck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Jag har sett kostnadsberäkningar och tidslinjer för att införa en begränsad värnplikt. Har du, och har finansen sett dessa? Kommentarer;-)
  P.S. Försvarsmakten har på grund av minskade anslag aviserat en kraftig minskning av behovet av flygverkstäder.
  Ungefär en tredjedel av kapaciteten skall bort. Vad har din Allians sagt (eventuellt gjort) angående detta?

  SvaraRadera
 3. Höj lönerna för soldaterna eller inför värnplikt så ska vi nog se att problemet med flygtekniker blir löst.

  Varför frågar du oss om hur det går med baseringen i Slite? Du om någon borde ju snabbt kunna få fram den informationen som riksdagspolitiker i försvarsutskottet.

  Isak

  SvaraRadera
 4. Såg Svt´s "Andra världskriget börjar". Obehagligt hur upptakten 1936-1939 liknar år 2014, med lögner och annektering. Världen orkade inte sätta stopp för Hitler förrän det var för sent. Man hoppades att han skulle nöja sig med Sudettyskland, Danzig mm.

  Fattar ff inte varför Folkpartiet inte tydligare kan profilera sig för större försvarsanslag här och nu. Att Moderaterna tappat greppet i frågan är tydligt: "Särintresse, Krona för krona".

  Fälldins "Håll gränsen" från 1981, känns avlägset.

  Väntar på svar från ansvarstagande parti, innan valet
  /Jesper

  SvaraRadera
 5. Allan - det du skriver om är snömos. Det har noll betydelse i det stora hela. Problemet är att Alliansen har förstört Försvaret i kombination med noll insikt om vilket farligt läge vi befinner oss i. Även fast jag inte har något över för Socialdemokraterna så tror jag ändå Stefan Löfven är mindre dålig än Reinfeldt i denna situation.

  Lite om allvaret... Barrosso har meddelat att Putin sagt, i ett direkt samtal mellan de båda, att han kan "ta Kiev inom två veckor". Putin har nu också sagt att Kazakhstan är en "konstlad stat", vilket har fått Kazakhstan att reagera. Sanningen är att vi återigen har drabbats av en Hitlertyp och detta i absolut sämsta läge - ett läge Alliansen är direkt ansvarig för. Dina åtgärder hjälper oss noll utan nu är det krisläge. Det enda ljuset i mörkret är att det kunde ha varit ännu värre - det man nu ska göra är följande:
  Lägg omedelbart en beställning på 1000 Meteormissiler - snart är det för sent att beställa överhuvudtaget... precis som det var
  Beställ 500 nya AIM120 som en snabb stop gap
  Forcera produktionen av 60 (mer -> 100) Gripen E MEN behåll samtidigt de 100 C/D vi redan har.
  Beställ nya ERIEY-plan för att ersätta de ni gav bort - nu behövs dem!
  Låt fd stridspiloter på SAS öva på Försvarets simulatorer så att vi snabbt ökar mängden tillgängliga Gripen-piloter.
  Sätt omedelbart upp nya basbataljoner samt se över all nödvändig logistik nödvändig i krigsläge.
  Ta över de 24 ARCHER som Norge ratade och beställ 150 till i kombination med ammunition inkl styrda granater
  Försök köpa begagnade MLRS asap
  Försök köpa 2 begagnade PATRIOT-bataljoner omedelbart (på hyllan) samt lägg en beställning på 2 bataljoner Aster 30
  Försök komma över drygt 100 begagnade Leopard 2 utöver de 120 vi har.
  Inför värnplikten igen samt utnyttja de officerare och reservofficerare som finns som utbildare. Sätt upp 6 brigade asap.

  Detta kunde du läsa i SvD 1939...
  Visserligen framtvingade världsläget en rad åtgärder till stärkande av vårt försvar, men i allmänhet fortsatte regeringen sin gamla taktik att godtyckligt nedpruta de anslag, vilka militära myndigheter betecknat som nödvändiga. Och försvarsministern [Per Edvin Sköld] fann i april månad detta år [1939] läget icke särskilt oroande. Några allvarliga händelser, som kunde motivera ett föreslaget påskyndande av de 1936 beslutade åtgärderna, voro näppeligen att vänta under året. Han bedömde år 1941 såsom varande mera kritiskt, och till dess borde vi hinna genomföra hittills beslutade åtgärder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer till fullo. Det är krig i vårt närområde.! VAKNA!

   Radera
 6. Snälla Gudmar. Inte Patriotmissiler!

  SvaraRadera
  Svar
  1. De finns begagnade här och nu. Aster 30 måste beställar och tillverkas = 2-3 år...

   Radera
  2. Aster 30 måste beställas, tillverkas och införas = 8-9 år.
   Begagnade Patriot finns här och nu. Jo, det folk inte vill ha längre finns ofta till salu.

   Radera
 7. Vänner,

  Ibland söker jag svar bland dem som läser denna blogg. Av det enkla skälet att en del av dem vet bättre och kanske är mer uppriktiga i sina svar än vad HKV klarar av.

  Teaterdirektören,

  Du är en synnerligen insatt och välinformerad bloggaktivist. Du vet hur många gånger jag lyft frågan om flygverkstaden i Kallinge. För dess skull har jag gjort mig ovän med den övervägande delen av försvarsdepartementet.

  Och Du, Gudmar, för Dig vill jag gärna påtala att jag aldrig skriver något snömos. Djävulen finns i detaljerna och det är minst lika allvarligt att gotlänningar inte vill göra GMU som att FM skiter i att skaffa sig maritimt fotfäste på ön.

  Anonym kl 11:58,

  Jag har aldrig bett någon att rösta på Folkpartiet.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst bör fler gutar göra GMU men då bör de också beväpnas så att de känner att de har en chans. Det som behövs är RB56 (de ni skänkte bort...), granatkastare med modifierade Strix samt Stingers.

   Radera
  2. Herr Widman.

   Jag vet att du lyft frågan, men du menar att det enda din Allians gjort i frågan är att skaffa sig en ovän;-) Måste kännas lite orättvist?

   Vad gäller försvaret av Gotland så är FM och Alliansen överens om att det sköts bäst från fastlandet!
   Får väl ändå ses som ett fall framåt. Bara för något år sedan skulle ön försvaras bäst från Bosnien, Mali, Somalia, Afg o.s.v.

   Det maritima fotfästet på ön skaffar sig nog FM i den takt som de budgeterade medlen tillåter.
   Givetvis under förutsättning att vi har något lämpligt maritimt att fästa och vi fortfarande äger ön.
   Vi får nog tyvärr se bortom våra kustkorvetters livscykel och tänka nytt??
   Kanske en halvtidsmodifierad "Jägaren" kan bistå med hjälp;-)

   Teaterdirektören.

   P.S. Det är inte bara på Gotland som man inte vill göra GMU. Beredningen föreslog väl en annan lösning?

   Radera
  3. Pst..

   Herr Widman.

   När du kommer till Enköping på onsdag be att få se lite av verksamheten på gamla fläktfabrikens område. Där kanske du hittar något du inte trodde fanns längre;-)
   " Ledningssystem IO" och "fältref IO14" är något att fråga efter. Jag tror att projektledaren heter Ulrik Nylander om du vill ta kontakt innan besöket!

   Teaterdirektören.

   Radera
  4. Tack för ditt svar Allan.

   Jag tycker nog att det var lite "politiker" svar, dvs inte svar på frågan...Jag trodde nog att du som politiker skulle komma med några argument så här inför valet. Men du är kung på bloggen och jag köper ditt svar även om jag tar mig friheten att tolka det. Min tolkning är att man ska rösta på folkpartiet för andra frågor än om man hoppas på förstärkning av försvarsförmågan.

   Nåväl, trots att min röst inte går till folkpartiet vill jag önska dig lycka till i valet!

   Hälsningar Anonym 11.58 eller Joakim

   Radera
 8. Skönt att det finns politiker som man faktiskt, a) Kan kommunicera med direkt, och b) Lita på att de är uppriktiga i sin vilja att stärka Försvarsmakten. Mycket kudos till dej för det!

  Jag läste i DN för några dagar sedan att många väljare påbåda sidor om blockgränsen vill se en blocköverskridande regering. Hur ser du på det? T.ex forma regering ihop med socialdemokraterna? Särskilt med tanke på att vi nu åt har krig i Europa, och det ser ut att kunna mörkna ytterligare på horisonten...

  SvaraRadera
 9. Gustav Wasa sa...

  Det finns bara två (2) politiska partier, som med rimlig sannolikhet för parlamentarisk överlevnad kan bilda en tvåpartiregering tillsammans.

  De är därtill Sveriges överlägset mest erfarna partier i att leda regeringar. Själva säger de att de är statsbärande, andra kanske skulle säga maktkåta? Och det är just dessa två partier som sakpolitiskt (också försvarspolitiskt) ligger varandra närmast av dagens åtta riksdagspartier.

  - Från en akademisk synpunkt, så kan det självfallet finnas ett intresse av att diskutera regeringskombinationer som kan samla 35% av väljarna, men dessa är likväl långt mindre troliga i sinnevärlden än den enda som fullt realistiskt kan få över 50%.

  Ju kyligare kriget med Ryssland blir och ju mer hetta Mellersta Österns krig utstrålar, ju större blir svenska väljares acceptans för en regering i "Saltsjöbadsanda".

  Det är nog först när de första främmande fallskärmsjägarna ertappas på svenskt territorium, som de bägge arbetarpartierna ser ett oavvisligt behov av stöd från icke-arbetarpartier. Intill dess anses vi inte heller behöva biträda Washingtonfördraget.

  SvaraRadera
 10. ytterst ironiskt blir det när askan har svalnat och våra folkvalda återvänder från exil för att fira den nya eviga freden med en orgie av floskler och beskyllningar kring vems fel det var att Riket för tredje gången stod naket vid ofred. Inget ansvar kommer utkrävas och nedrustning tar vid...

  SvaraRadera
 11. Teaterdirektören,

  Uppskattar Din dråpliga humor. Ska ta med mig frågorna till Enköping. Återkommer i ärendet.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 12. Hej Allan du skriver om Ronneby flottiljen är det inte dags att flytta den då ryskt luftvärn når den från Kaliningrad .Dom har flyttat dit SAM 400 med en räckvidd på 400 km .Sedan har jag en stilla undran varför utbildar man inte befintligt hemvärn på dom förråds ställda stridsvagnarna på Gotland ? Läste nånstans att de inte finns varken drivmedel eller ammunition där varför ??De är dags att sluta använda försvaret som en lokalpolitisk arbetsgivare och enbart försäkerheten
  Vänliga hälsningar Mats

  SvaraRadera
 13. Sverker,

  Du skall inte tro allt Du hör om de gotländska stridsvagnarna. Tanken på att Hv rakt upp och ner skulle bemanna känns lite avlägsen för mig. Men när FM nu - enligt en på denna punkt enig försvarsberedning - nu ska göra större avtryck på ön bör de officerare som placeras där tillika kunna bemanna Strv-kompaniet. Även ur de officerare som ingår i utbildningsgruppen på Gotland torde man kunna finna folk från P 18 som kan bemanna.

  Så länge inte krig utbrutit ligger F 17 närmast idealiskt för incidentberedskapen. I annat läge hoppas man det är väl förberett för utspridning på sidobaser. Som bekant görs det här ansträngningar, men mycket av vår gamla krigsbasstruktur har försvunnit och våra basförband är synnerligen begränsade.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sidobaser, krigsbaser:
   Nedlagt genom politiska beslut eftersom den eviga naiviteten inföll...
   Kvarstår två övningsbaser.
   Finns sannolikt redan i grannens målkatalog.
   Mvh
   Magnus

   Radera