torsdag 6 mars 2014

Nej och åter nej

Överbefälhavare Sverker Göranson anser inte att det krävdes någon beredskapshöjning i anledning av den ryska beredskapsövningen i södra och centrala militärdistrikten. Trots händelseutvecklingen på Krim och i Östra Ukraina. Inte heller finns enligt honom något skäl att på förhand placera militära resurser på Gotland, vare sig personellt eller materiellt.

Samtidigt ser Överbefälhavaren inte heller några skäl för en ändrad militärdoktrin. Den fördelning som nu råder mellan kontinuerligt och tidvis tjänstgörande - 2 mot 1 - är väl anpassad för de internationella uppgifter som vi ser framför oss.

Det militära rådet har noterats.


Allan Widman


51 kommentarer:

 1. Vem jobbar han för ÖB?

  SvaraRadera
 2. Allan

  Av kostnadsskäl har FM valt att inte nyttja Gotland för basering tex av flygstridskrafter. I slutet av föregående vecka och innevarande vecka har man fått ompröva det beslutet.

  Om FM skall klara sitt uppdrag att försvara hela Sverige och det inkluderar Gotland tror jag det finns all anledning för riksdag och regering att ompröva inte bara inriktning med försvaret utan också hur mycket man är beredd att satsa på det i kronor och ören.

  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 3. Blir intressant att höra vad Sverker egentligen tycker när han kan berätta detta på sin pensionsdag.

  SvaraRadera
 4. Gustav Wasa sa...

  Riksdagen har bestämt att Sverige ska ledas av en Överbefälhavare och tillika chef för en enrådighetsmyndighet.

  Låtom oss anta att regeringen en gång i tiden utnämnde därtill lämplig innehavare av ovannämnda befattning.

  - Passar inte galoscherna för riksdag eller regering, så är det väl dags att ge en känga?

  SvaraRadera
 5. Neppas,

  Stridsflyg på ön kan nog vara en dålig ide. I ett skymningsläge - sitting ducks.

  Det är en svaghet i det svenska systemet att sanningar sägs av dem som just pensionerats.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Frågan är väl ändå om inte ÖB bara sa det som ni verkligen ville höra eftersom ni ändå är hans arbetsgivare? Det är lite den känslan som man fick av honom via nyheterna. Jag som skattebetalare anser att försvaret redan nu går på knä och vad vill ni att ÖB ska göra som kan förbättra det hela?

  SvaraRadera
 7. Gustav Wasa,

  ÖB leder inte Sverige, ej ens i krig.

  SvaraRadera
 8. Vi är många som kan tänka själva, Allan...Kan du tänka själv?

  SvaraRadera
 9. Senaste anonym,

  Jag vill att ÖB i enlighet med de befogenheter Regeringsformen ger hans myndighet ska uttrycka sin objektiva och professionella mening.

  Det är hans rätt och också hans plikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det jag poängterade var tankeförmågan, inte yttrandefrihet. Hur går det med läsförståelsen? Vi har nyss hört statsministern uttrycka att man ska inte, inte, möta ett ökat hot med beredskapshöjning eftersom det kan öka "spänningen". Slutsatsen är att ÖB kommer aldrig att hinna skicka någon trupp till Gotland - Dessutom, vilka ska han skicka? Vi har 8 bataljoner, I praktiken ingenting, bemannade till 50%.... Vad kan han avstå ifrån om även Stockholm är hotat? Problemet är egentligen inte pengar, Allan, utan kompetens och intelligens. Finland har idag ett starkt försvar till en lägre kostnad än Sverige. Vi har ett försvar drabbat av systemkollaps. Jag påstår att problemet inte I första hand är ekonomiskt, vårt största problem är att vi har inkometenta försvarspolitiker. Du är en av dem, Allan.

   Radera
 10. Allan

  Jag pratar inte om att stadigvarande placera flygstridskrafter på Gotland. FM har idag inte ekonomiska medel att tillfälligt placera stridsflygplan på Gotland för ett par veckor per år vilket man planerat för. Det har helt enkelt fått utgå!

  Huruvida föregående vecka och innevarande vecka var planerad för detta föreslår jag att Försvarsutskottet förhör sig med ÖB om.

  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 11. Ja, jag tror mig kapabel till självständigt tänkande.

  Fanns det någon poäng?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att du är kapabel till det tror jag ingen ifrågasätter, frågan är mer hur bra du är på det? Enligt min mening, inte tillräckligt bra. Allting är relativt.

   Radera
 12. ÖB gör en sak rätt men två saker fel.

  Han gör rätt i att fokusera på uppgiften alliansregeringen givit honom och försvarsmakten. Han inväntar väl försvarsberedningens rekommendationer och riktlinjer.
  Tyvärr har politiker oavsett block alltför länge använt FM som en budgetregulator. Detta inleddes under Socialdemokraterna och Alliansen tog vid och fortsatte.
  Politikerna glömde att först sätta målet med försvaret, att hävda Sveriges självbestämmande och territoriella integritet.
  Sen skulle anslaget till försvaret dimensionerats efter behovet, inte tvärtom som idag.

  De fel ÖB gjorde var att inte äska mer pengar, vilket alla chefer bör göra oavsett myndighet.
  Det andra felet han gjorde var att låsas som inget ändrats i Europas säkerhetspolitiska läge och därmed Sveriges närhet.
  Att EU inte är en säkerhetsfaktor, som vissa politiker hävdar, torde vara helt klart efter unionens tillkortakommanden och olika förhållningssätt i Ukraina-frågan.
  Detta måste vi ta hänsyn om vi skall tro på att någon kommer oss till undsättning.
  Vi bör även manifestera vår solidaritet med övriga nordiska länder och Baltikum samt garantera solidaritetspakten.
  Var är den gemensamma finsk-svenska hållningen mot Rysslands agerande?

  Dessutom tycker jag att det är olyckligt att ÖB går ut i Svt:s Rapport kl.19.30 och låter påskina att IO14 driftsätts nu. Det var inte länge sen det kom rapporter om att året för denna insatsorganisation var framflyttad till 2023, om ytterligare medel tillförs.
  Det lät även på ÖB som det inte var några problem att försvara hela Sverige nu, trots att det tidigare förekommit att endast en plats kunde försvaras i en vecka.
  Jämför med Ukraina efter en veckas ockupationen av sina landsgränser, militärbaser och personal. Fortfarande har ingen internationell hjälp anlänt.

  SvaraRadera
 13. Ja, beskeden tycks variera.

  Till Neppas, då är vi eniga om att långtidsbasering inte är en bra ide. Gott så.

  Att sedan påstå att myndigheten är så barskrapad att en rote inte kan flyga till Gotland känns något överdrivet. ÖB kommer att få ökade anslag. Inte tu tal om det. Men samtidigt vet både Du och jag vad NBF, GLI/NOC och PRIO kostat och kostar. Alla måste kunna prioritera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så en fast garnision med sjömålsrobotar med lång räckvidd, höghöjdsluftvärn typ Patriot samt ett regemente av brigadstorlek skulle inte underlätta? Detta skulle säkra att Nato kan förstärka de Baltiska staterna I ett krisläge och just genom detta verka krigsavhållande. Vad I min logik är det som brister, Allan? Förklara och då utan att peka på ÖBs goddag yxskaftsredogörelse.

   Radera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 16. Rikard,

  Minnet är kort. Det som för någon dag sedan beskrevs som invasion och ockupation benämns idag aggression. Om några veckor kan det heta "exkursion". Ungefär var det så med Georgien.

  Jag har aldrig bett någon rösta på mitt parti. Och kommer heller aldrig att göra det. Vad som är original och plagiat måste var och en bestämma.

  SvaraRadera
 17. Allan. jag har läst din debattartikel som idag publicerades på helagotland.se http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=9612723

  Du har helt rätt i sakfrågan. Det enda jag inte håller med om är flygstridskrafterna. Det bör även finnas permanent närvaro av stridsflyg på F 17G, men som skyddas av luftvärn - vilket gör dem betydligt mindre utsatta. Försvaret har själv sagt att man frambaserat till Gotland i detta läge p.g.a Rysslands stora övning i Östersjön och att man anser att man hinner ut fortast om man står på Gotland. Detta borde vara lika aktuellt i ett skymningsläge. Fort ut, förhindra angrepp på Gotländsk mark från luften eller vad det nu kan vara.


  Vad gäller ÖBs uttalande.

  I dagsläget vill ÖB inte ha allt försvar på Gotland för att FM har för knappa resurser på fastlandet. Eller om man så vill, det försvar Gotland behöver finns inte ens på fastlandet. Då talar vi framförallt om defensiva långräckviddiga luftvärn och kustrobotsystem. Det är inte otroligt att ÖB ändrar sig när vi fått en starkare nationell försvarsförmåga.

  ÖBs ord är inte lag vad gäller denna fråga. I slutändan är det politikerna och folket som bestämmer. Det parti som anser att Gotland måste ha ett starkare försvar i förebyggande syfte, får min röst. Nu finns det flera att välja på, det välkomnar en fred och frihetsvurmande Gotlänning som undertecknad anses sig vara.

  Fortsätt jobba på Allan, nu har åtminstone debatten tagit ordentligt fart och många har gett dig med flera rätt att Gotlands försvar måste stärkas snarast möjligt.

  Vänligen/
  Rikard Hagman

  SvaraRadera
 18. Allan

  Poängen med basering på Gotland är inte att vara sitting ducks i ofred. Det är att vid händelser i vårat närområde (dvs Östersjön) i "fredstid" kunna verka med någon form av uthållighet utan att ödsla tid med långa an och återflygningar från tex Såtenäs.


  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 19. Allan.
  Ni kunde ju stoppa Lv på krv Vby.
  Hur kommer det dig att ni inte kan stoppa PRIO?
  Det är med avund som jag ser på polisens agerande med sitt havererade "stödsystem".
  Tyvärr ligger prestigen som en våt filt över tegelhögen och humorkuben.

  ZK

  SvaraRadera
 20. Jag har ägnat år åt att förtala PRIO. Ställt fråga om avbrytande till fler än en försvarsminister och ÖB. Offentliga utredningar har föreslagit detsamma. Likväl omöjligt. Antar att det är samma prestige som ännu håller igång Hkp 14 och Visby.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har tydligen ingen talan, Allan. Ingen verkar lyssna på dig och om du inte kan påverka något - varför ska då någon rösta på dig?

   Du deltog tydligen också I den ökända "genomförandegruppen" som genomförde totalt huvudlösa neddragningar I olika försvarsprojekt - vad var din roll I den gruppen, Allan?

   Radera
 21. Allan

  Finns det ingen möjlighet att snabba på satsningarna på försvaret eller måste vi vänta till försvarsbeslut 2015 som planeras tas om först ett år? Mycket kan hända på ett helt år.

  Vi måste börja bygga nya förråd på Gotland redan idag för att sedan flytta över materiel som är övertalig i IO14 tex stridsfordon 90, RBS 70+90 mm. Börja grundutbilda Gotlands nya förband på fastlandet och dom kommer vara färdigutbildade sen när förråden blir klara på Gotland och då kan dom börja öva därifrån.

  Enligt Generalmajor Karlis Neretnieks går det att tillföra pengar redan idag till försvaret bara den politiska viljan finns. Om ni ändå ska göra det sen, varför inte göra det redan nu?

  SvaraRadera
 22. Till syvende och sist så är det ekonomin som styr hotbilden, det borde rimligen vara tvärtom

  SvaraRadera
 23. Gustav Wasa sa...

  Vi har alla från scenen i Sälen hört:

  - Jag är ingen myndighetschef. Jag är hela Sveriges Överbefälhavare!

  Det är Överbefälhavaren som avvecklat reservofficersinstitutionen tvärs emot försvarsberedningar och försvarsutskottsbetänkanden.

  Det är Överbefälhavaren som överprövat riksdagsbeslut om andelen kontinuerligt respektive tidvis anställda gruppbefäl, soldater och sjömän.

  Det är Överbefälhavarens önskan om att göra värnplikten vilande som bekräftats av ett med knapp majoritet antaget riksdagsbeslut.

  - Vem är det som beslutar, om än inte i form av formell lagstiftning?

  SvaraRadera
 24. Sverige har ju bara totalt kanske 2 st stridbara bataljoner, som skulle kunna sättas upp om man slår ihop alla stridbara förband. Mer är det inte. Och även om viljan finnes så mäktar inte Sveriges försvar att få fler på stående fot... med utbildning och övning osv.

  Nu står vi där vi står och ÖB har ju rätt, vi kan ju inte avsätta stående förband till Gotland... vad har vi då ha kvar på fastlandet..?

  Så därför bidde det inget till Gotland även om det finns stridsvagnar där... utan personal... för om man tar dom fåtaliga som kan använda dessa vagnar så bidde ju fastlandet utan besättningar till dom fåtaliga vagnar som finns här...

  I och för sig så bidde det ju ingen skillnad om man skickar dit personal eller inte, försvarets förmåga idag är ju lika med noll, detta pga försvaret är allt för anorektiskt, nära svältdöden, i stort sett oanvändbart om det blir minsta kris i landet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om vi bygger nytt förband på Gotland har vi ju lika mycket kvar på fastlandet som innan. Det ÖB sagt är att han inte vill ha något nytt förband på Gotland.

   Du du skriver är ju precis hur ÖB tycker vi ska göra. Alltså flytta trupp från fastlandet till Gotland om så skulle behövas.

   Radera
 25. När får vi en ÖB eller någon annan militär i ledande ställning som har ansvar och ryggrad nog att säga ifrån så att det märks (innan det snabbt glöms i massmedia):

  Att av statsmakterna ålagda uppgifter är omöjliga att lösa med av statsmakterna tilldelade resurser?

  Och därefter begära att få avgå från sin post eftersom han saknar förtroende för ansvariga politiker?

  Är några få intjänandeår för pensionen viktigare än yrkeshedern och ansvaret mot alla människor i organisationen?

  SvaraRadera
 26. Vi kan inte låta Sveriges kommande försvarsförmåga låtas påverkas av ÖB, bara för att det betyder extra arbete för honom att anpassa organisationen. Försvarsförmågan skall baseras på den verklighet vi står inför, där räcker det inte med ett försvar anpassat för internationella uppdrag. Vi behöver ett trovärdigt försvar av Sverige.

  SvaraRadera
 27. 1. Modigt av dig Allan att behålla kommentarfunktionen. Det är inte många politiker som gör det.
  2. Jag kanske missförstår ÖB, men varför denna aversion mot Gotland? Förutom engångskostnader är väl kostnaden tämligen lika om man driver ett regemente i Eksjö, Halmstad, Kungsängen eller Boden? Men det kanske saknas militära motiv, vilket verkar tveksamt när man läser runt på bloggar etc. I ämnet.

  SvaraRadera
 28. Varför ändra militärdoktrinen?

  Om politisk nivå inte har definierat seriöst vilka reella hotbilder/försvarsuppgifter som ska mötas samt att medel inte räcker till något som ger effekt på strategisk nivå, varför då uppdatera doktrinen?

  SvaraRadera
 29. ÖB säger att förhandsplacering av militära resurser på Gotland bakbinder försvaret. Handlingsfriheten minskar.

  Rådet är istället att föra resurserna till Gotland när de behövs just där.

  Men om resurser, när de behövs, kan föras till Gotland, kan de ju lika gärna föras från Gotland till det ställe på fastlandet, där och när det behövs. Vad är skillnaden?

  Tror att de flesta inser att det vi inte har på Gotland när kriget startar, knappast aldrig kommer dit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är då så vi som endast har ett sunt förnuft och ingen militär skolning tänker om Gotland.

   Radera
  2. Precis så.


   Om det är en trivial uppgift att vid behov flytta något från A till B, så borde det vara ungefär lika trivialt att flytta från B till A.

   Radera
 30. Prio Ett: Luft försvaret måste utökas. Utöka antalet JAS-divisioner till 5-6st med lika många basbataljoner skyddade av nytt Lv-system, samt förmåga till spridning. Samtidigt anskaffning av Kvalificerat långräckviddigt Lv. En utökad skalförsvarsförmåga, så att "taket" blir tätt. Därefter övriga vapenslag i tur och ordning, samt med omsorg & arbetsro. Mvh Peter

  SvaraRadera
 31. Hela försvarsmaktens organisation utgår från en ekonomisk styrning. Den har i nuvarande form ingen som helst koppling till verkligheten varken igår, idag eller i morgon. Förbanden är få och inte alls skapade utifrån förmågekrav, det är personalramar dvs priorader och kostnadskalyl som är det som styr. Vi måste förhålla oss till verkligheten och utforma organisationen och innehållet efter det. Flygvapnet skall innefatta en rimlig numerär av flygplan, som kan möta ett fysiskt hot. 60 st plan räcker inte. Det skall självklart ingå adekvata vapensystem och i en sådan mängd att man har uthållighet. För att säkerställa möjlighet till att överhuvudtaget kunna lyfta från basen måste det finnas basbataljoner i sådant antal att man kan verka från minst 5 platser samtidigt. Marinen måste ha fler ytattackfartyg och fler ubåtar. Självklart skall lvrobotförmåga vara en naturlig del i vapenarsenalen. Armen skall utgöras av en grund av minst 4st kompletta brigader, med alla ingående delar. Utöver dessa skall det finnas minst 4 artbataljoner utöver de som ingår i brigaderna. Det krävs fler lvbataljoner både medel och långräckviddiga. Detta för att säkerställa möjlighet till luftmålsbekämpning över ytan. Självklart skall värnplikt vara en del av personalförsörningssystemet. Nu har vi möjlighet att göra om och rätt, låt oss göra det och säkerställ sedan kontinuitet så att Fm har möjlighet att skapa en verklig Försvarsmakt.

  SvaraRadera
 32. Jag tycker du ska be ÖB om en inventeringa av vad som finns i ladorna och som kan stärka försvaret i närtid.

  Tex finns ju ett Kustrobotbatteri RBS15KA utspritt i sina beståndsdelar då det "inte behövdes"
  Kan man plocka ihop det (som var hypermodernt när det lades ned 2000) och skicka det till gotland, så avskräcker det 100 gånger mer än förrådsställda stridsvagnar även om det inte är fullt bemannat.

  Kanske kan man till och med låta hemvärnet på gotland utbildas för och bemanna delar av systemet?

  SvaraRadera
 33. Problemet är nog den oviljan som verka råda mellan partipolitiken och kapitalet. Ingen verka bry sig om svensken bara om pengar och möjligheten att bli rika på försvarsindustrin. Sedan starten av svenska försvarets nermontering går pengarna oavkortat till aktie ägare och när botten är nådd skriker man efter NATO. Försvara hela Sverige är en självklarhet. Men att behöva försvara Gotland med marktrupper då är slaget förlorat. Marin och flyg måste skada så pass mycket att man ger marktrupper en sportslig chans. Insats flottiljerna sjö/luft är navet för framgång. Det kostar pengar, pengarna verkar inte finnas så hur lågt är vi beredda att sjunka? FM ORG 18 är inte heller en uppmuntrande studie av trovärdighet. En koloss som jag vill påstå inte är det skattebetalarna och jag tror inte ens politikerna är speciellt imponerade av. Men vem lyssnar på fotfolket? Jag tillhör själv en spetskompetens som vår egen försvarsminister anser att det är bättre att skicka hem för att anställa GSS soldater. Förtroende för FM, FMV och etablissemanget går inte hem i folkhemmet. Det är inte vårt försvar, det är aktieägarnas...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med. Framtida exportmöjligheter ($) av JAS39 och t ex ubåtar verkar väga mycket tungt, och är trots förhållandevis låga priser jämfört med konkurrenterna ett villkor för beställningar. Väger exporten tyngre än den försvarseffekt systemen en gång var tänkta att bidra med? Varför har vi ett försvar i så fall.

   Radera
 34. Allan,

  Hur vore det om din regering lät ÖB avgöra hur försvaret lämpligen ska bedrivas och du höll dig till att som politiker sätta mål och ambition. Dessutom väntar vi på när ditt parti ska tillkännage vilka resurser ni tanker lägga på försvarsmakten. Enligt Reinfeldts tal I Sälen har inget alliansparti krävt ökade anslag men du pratar vidare om flygmiljarder hit och strilmiljarder dit samt regementen på Gotland. Vad man än prefererar vill vi ha hederliga politiker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så enkelt som att ÖB och FM ska avgöra allt med bara en penningpåse som styrning vore nog inte helt lyckat. Ta sjukvården som exempel. När man har fri etablering tenderar den absoluta merparten av resurser hamna i socialt och ekonomiskt välbärgade områden. " professionen styr". Utan politisk styrning skulle de utsatta områdena kamma noll. Kanske också en orsak att ÖB är så anti Gotland?

   Radera
 35. Senaste Anonym,

  Du läser inte mig rätt. Inte "flygmiljard och strilmiljard" - "flygtidsmiljard och flygstridsmiljard". Vet att det är många stavelser. Ska jobba på kortare one-lines. Förlåt!

  SvaraRadera
 36. Förstår inte, menar du att det ska tillföras en miljard vardera till flyg- och stril eller ej? Om så avser Fp äska det? Om det inte är så ska det ska läsas var vänlig förklara ytterligare vad som avses.

  SvaraRadera
 37. Vad jag förstår köper inte du ÖB uppfattning att vid behov föra förband till Gotland därför det som inte finns där från början hinns aldrig föras dit. Om du anser att det finns risk för ett överraskande anfall hur resonerar du avseende de fyra reservbataljoner som ditt parti drev igenom 2009 och som på pappret har tre års beredskap men som i verkligheten skulle ta längre tid. Sett ur Gotlandsargumentet är det väl hög tid för din regering att beordra aktivering och iståndsättande av reservbataljonerna? Du måste ju kunna förutse anfallet minst tre år i förväg.

  SvaraRadera
 38. Ukraina har denna vecka mobiliserat en miljon reservister. Den personella och materiella kvaliteten är säkert mycket varierande. Under liknande förhållanden skulle även en svensk förbandsreserv kunna inställa sig på dagar. De viktigaste med dessa "förband" är dock att de utgjort ett skäl för att inte skrota modern och eldkraftig materiel.

  Ja, Folkpartiet yrkar på att flygstridskrafterna inte bara ska få råd att köpa utan också flyga och beväpna Gripen E. Men jag ser att det fortfarande är problem med de många stavelserna.

  SvaraRadera
 39. Det brukar sägas att polisen alltid ligger steget efter brottslingarna. Hur kommer det sig att försvarspolitikerna alltid ligger fem till tio år efter hotbilden? Bra om ditt tal om flygtidsmiljart och flygstridsmiljard har någon substans men kanske du bör presentera en realistisk tidsplan för de förstärkningar ("förmågelyft") som miljarderna kan åstadkomma. 7 till 10 år från idag? Förstå mig rätt, jag ser naturligtvis gärna dessa miljarder men jag blir så frustrerad av att ni politiker ligger så fö.....at långt efter.

  SvaraRadera
 40. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 41. Vänner,

  Det tål att upprepas. På den här bloggen får man argumentera, inte vara oförskämd mot någon annan än undertecknad.

  SvaraRadera