måndag 10 februari 2014

Carl af Forsell

Knappt halva verkstaden i Kallinge fick en nådatid om ett år. Så länge det finns liv finns det hopp.

Mina kontakter angående denna anonyma - men ack så nödvändiga - del av luftförsvaret har varit många. FM, FMV, Fö, ATO och media lyssnade uppmärksamt, men inget fick riktigt fäste förrän jag nämnde exporten. Om Brasilien nu skulle kräva tio praktikplatser för utbildning av flygtekniker, kommer detta behov att kunna mötas? Först då darrade manchetterna.

Och är inte detta den svenska säkerhetspolitikens tragiska dimension? Att Kallinge (enligt SVT text)står för 92 procent av incidentberedskapen spelar uppenbart ingen roll. Eller att det är en av våra ynka två insatsflottiljer. Men om exportaffärerna hotas, blir nervositeten påtaglig,

Jag trodde att svensk export inte bara handlade om kostnadseffektiva flygtimmar i en billig plattform. Utan också om att vi sålde ett seriöst koncept bestående av taktisk skicklighet och trovärdig, egen förmåga. Om Sverige i luftarenan skulle bli ett "säkerhetspolitiskt vakuum" torde det knappast vara en säljfördel.

Igen måste jag fråga; var finns det operativa allvaret? Vi är ändå militärt allianslösa. Innebörden av detta är att vi ska ha förmåga att på egen hand lösa varje utmaning mot vår säkerhet, oavsett hur allvarlig eller omfattande den är. Den nu pågående omvärldsutvecklingen borde verkligen mana till besinning. Likväl tycks det vara pekunjära och kortsiktiga intressen som styr.

Just nu diskuteras borggårdstalet och bondetåget på Wisemans blogg. Nästan etthundra år tidigare, den 19 februari 1821, skrev översten Carl af Forsell ett brev till Per Adam Wallmark om att det är "blott vi själva som äro i okunnighet om våran styrka eller svaghet". På den fronten, inget nytt.

Flygtidsmiljard och flygstridsmiljard.


Allan Widman

21 kommentarer:

 1. Och vi skulle spara pengar genom att avskaffa FortV. Fast av detta blev väl inte heller något?

  //ZK

  SvaraRadera
 2. Nej, lyckligtvis inte. När blev senast ett beslut till det bättre?

  SvaraRadera
 3. Gustav Wasa sa...

  ”Ett nationellt försvar utan nationalism” är väl närmast en ”Contraditictio in adjecto”?

  Lika självklart är att "internationalism" måste användas för att motivera internationella insatser. "Internationalism" som när det kommer till kritan inte alla i Sverige boende självmant och för egen del ställer upp på.

  Läkare utan gränser har mycket lättare för att samla in pengar än för att rekrytera lämplig personal nödvändig för att på deras besvärliga sätt förbruka dessa. De måste övertyga en privatperson om att utsätta sig för risken att drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa för att en medmänniskas liv ska bli lite bättre.

  Jag tror att både "nationalism" och "internationalism" behöver användas för att motivera rekrytering till en svensk militär ”All-Volunteer Force” av utrerad anglo-saxisk modell. Det är ett faktum att Danmark, Finland och Norge allesammans genom att successivt skruva och putsa på sin "allmäna värnplikt" lyckats behålla en fungerande personalförsörjning och en inhemsk politisk legitimitet för densamma.

  I Sverige så trodde först den militära professionen och sedan det politiska etablissemanget att Sverige skulle kunna införa fördelarna av ”All-Volunteer Force” utan att betala priset, som gör att det nu efter ett antal missöden fungerar i ett land som Nederländerna.

  - Så mycket för evidensbaserad social ingenjörskonst. Var inte detta en svensk paradgren?

  Försvarsmaktens annonskampanjer som lovade att rekryten skulle få "göra skillnad" riskerade redan från början att slå tillbaka på avsändaren.

  ”Elavbrott hemma i Sverige” och ”Folkmord ute i världen” fångar säkerligen ungdomars uppmärksamhet på affischtavlor och bussidor. Men om samma ungdomar efter en kort tid innanför kaserngrindarna upptäcker att det inte är Försvarsmakten som reparerar elnäten i Sverige kan det komma en besvikelse.

  - Om rekryteringen till Försvarsmakten inte fungerar med dagens ungdomsarbetslöshet, hur mycket högre behöver den bli?

  Nu är läget så kritiskt att jag bedömer att det bara finns en (1) chans att stoppa avmilitariseringen av Försvarsmakten. Gör som Nederländerna tvingats göra. Och gör det snarast.

  Om Nederländerna kan lära oss något, så är det centraliserad "Boot-Camp" med kontinuerlig intagning samt både morot och piska. Alla gillar bonus och premier, men dessa måste kopplas till inlåsningsmekanismer. Och det får inte vara möjligt för en soldat att självmant hoppa av sin anställning i operationsområdet.

  Allt detta är besk medicin, som bara kan sväljas om statsmakterna kan motivera värdet av Sveriges överlevnad som nation. Den som så anser är självfallet närmast definitionsmässigt en ”nationalist”.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Nu är läget så kritiskt att jag bedömer att det bara finns en (1) chans att stoppa avmilitariseringen av Försvarsmakten. Gör som Nederländerna tvingats göra. Och gör det snarast"

   Nä gör som våra Nordiska grannländer som har uppfyllda försvarsmakter. v-plikt mix "yrkesförsvar".

   Sluta upp med den här experimentverkstaden på personalförsörjning. Vi äventyrar vår nationella säkerhet och skapar ett säkerhetsvakuum liknande tillstånd som inget grannland uppskattar.

   Radera
 4. Hej Allan! Du sitter i ju i politiken och nära regeringen, du är representant i försvarsberedningen. Jag vet att det är lite naivt att fråga (allt är ju politik och inte sunt förnuft), men har du något seriöst hopp om att vi kan återta förmågan till ett starkt försvar, då menar jag som ger en hög tröskel för ett beslut om angrepp mot delar av vårt land. Debatten har ju trots allt nått ut hyfsat till allmänheten och vi läser om bristerna t.o.m i "gammalmedias" ledarsidor. Vad tyder på en klar förändring om det nu finns någon, i dina ögon/öron?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett uteblivet svar är ju också ett svar....

   Radera
 5. @Gustav Wasa

  "I Sverige så trodde först den militära professionen...att Sverige skulle kunna införa fördelarna av ”All-Volunteer Force”

  Nej, långt ifrån alla trodde på detta. De som uttalade skepsis utpekades som "illojala" och fick höra att de "inte såg helheten".

  Wiseman skrev bla om detta sektbeteende under rubriken: Det tveksamma nöjet att få rätt.


  //ZK

  SvaraRadera
 6. Ja ni folkpartister är ju inte med i regeringen... Va? Är ni det? och ändå händer allt detta negativa? Hur går det ihop? om du inte är en stor hycklare förstås, Allan... vilket jag tror. En annan sak, din kommentar om bondetåget och Gustav V var bara för ynklig och patetisk. I sak hade bönderna och kungen rätt - kriget stod för dörren och pansarskeppen var fortfarande operativa 1939. Frågan är: Finns folkpartiet kvar efter 2018? Jag tror inte det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Den liberala regeringen avgick som en konsekvens av Borggårdskrisen den 10 februari 1914. Kungen och hans inre krets av rådgivare, bland andra drottning Victoria, riksmarskalk Ludvig Douglas, Ernst Trygger och Sven Hedin hade tillfälligt segrat, men det visade sig att man gått för långt, till och med för riksdagshögern.

   Förberedelserna för en ny regering var undermåliga. Högerpartiet under Arvid Lindman hade inte velat avsätta regeringen på detta sätt även om högerpressen ivrigt stödde tåget.[1]

   Det gick rykten om en statskupp, och liknande idéer dryftades mellan Sven Hedin och Carl Bennedich i deras brevväxling senare under 1914.[2]

   Efter en vecka efterträddes regeringen av en ämbetsmannaregering under akademikern Hjalmar Hammarskjöld.

   Vid valen som följde på regeringens avgång polariserades väljarkåren. Liberalerna gick tillbaka medan högern och socialdemokraterna gick starkt framåt. En polarisering som först i och med etablerandet av Det Nya Arbetarpartiet upphört.

   1) Franzén, Nils-Olof. Undan stormen: Sverige under första världskriget. ISBN 91-0-046926-2

   2) Stenkvist, Jan (1982). Nationalskalden. Malmö: Norstedts. sid. 98 där Bennedich drömmer om en kupp för att etablera kungligt envälde; jfr även J-O Olsson 1914, 1964

   Radera
 7. Lansen,

  Sakliga frågor uppskattas alltid. Försvarsberedningens raison d'etre är enighet. Jag utesluter inte att det uppnås, men fruktar vissa inslag i en sådan. Sannolikt utesluts Natomedlemskap och sannolikt enas stora partier om att arbetstillfällen i försvarsindustrin, med vidhängande konsulter, ändå väger tyngre än beprövad, stridsduglig bekämpningsförmåga. Hultqvist har många rätt, men hans egen riksdagsgrupp kan bli en svår nöt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för ditt svar, vi får hoppas Hultqvist kan driva frågan som har vill.... Hur många i Försvarsberedningen har läst "Korridoren till Kaliningrad" av Johan Wiktorin, tror du? Torde inte den skriften vara ett bra och ganska jordnära exempel på hur det kan gå om vi inte får ett relevant försvar med tillräckligt hög tröskel? ;)

   Radera
 8. Ja, klokt tänkt Allan. Om man nu skall köpa ett flygplan tillverkat av ett litet neutralt land såtittar man väl på hur de själva lyckas hålla det i drift . Om inte ens vi som själva tillverkat och längst haft JAS operativt lyckas med att hålla våra flyg i drift hur skall då en ev köpare kunna göra det.Hur skall man kunna lita på att ett land som inte vill eller kan hålla sig utanför en ev.väpnad konflikt på hemmaplan kunna levererafpl. och reservdelar. Så kan de också tänka som INTE köper JAS.Det är i vartfall inte osannolikt./ Kn Sisyfos

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/Internationellt/Militar-alliansfrihet/

   Kn.Sisyfos

   Radera
 9. Tack för din omtanke om något så osexigt som en verkstad. Men utan den blir det problematiskt på flera sätt, som du redan har insett. Att inte fler inom alliansen verkar inse konsekvenserna är tragiskt.

  Bästa hälsningar,

  Lars

  SvaraRadera
 10. Nu har GD FMV tagit beslut om arbetsbrist på flygverkstad Ronneby. Grattis. Till och med försvarsministern inser att vi inte har den kompetens som krävs men vi avvecklar spetskompetens som om inget har hänt! För - i kan spekuleras då ekonomin ska styra, och för 15 mkr - vilket ens inte redovisats - vad blir då kvar av försvarsmaktens bakre logistik när inhyrda tjänstemän ska spara ytterligare 200 mkr?
  Sveriges operativa förmåga har i och med beslut tagna av tjänstemän helt försvunnit från en demokratisk process och den svenska säkerhetspolitiken styrs av industrin.

  SvaraRadera
 11. Gustav Wasa sa...

  Ungern har avtalat om 3280 flygtimmar JAS 39 Gripen per år för perioden 2016-2026 att produceras med fjorton (14) stycken flygplan. Det innebär en bra bit över tvåhundra flygtimmar per skrov och år.

  Nu gällande svenska riksdagsbeslut torde handla om etthundra (100) exemplar JAS 39 Gripen till den av effektivitetsskäl så kallade ensade flottan.

  I bästa fall så är en svensk JAS 39C/D uppe i luften hälften så mycket som en i det närmaste identisk ungersk.

  - Kränks det ungerska luftrummet dubbelt så ofta som svenskt luftrum, eller är det bara så att ungerska flygförare behöver dubbelt så mycket tid i luften för att behärska det som svenska flygförare lär sig på halva tiden?

  SvaraRadera
 12. Gustav Wasa sa...

  Under exportkampanjen för JAS 39 Gripen till Norge och kort därefter i samband med Stoltenbergrapporten talades det arktisk säkerhetspolitik inom svenskt försvarsetablissemang i en omfattning, som man får gå tillbaka till tiden för tillkomsten av Sveagruvan på Svalbard för att komma i närheten av.

  Det handlar givetvis om att Norges kanske enskilt viktigaste försvarspolitiska intresse, då som nu är att värna om sina nordliga energitillgångar. En gång var det kol på Spetsbergen. Nu är det olja och gas under ishavets botten.

  Norge kan bara hävda överhöghet över arktisk olja och gas med amerikanskt benäget bistånd. Den dag som USA skulle ha en större intressegemenskap med Ryssland jämfört med Norge, den dagen är den norska oljeekonomins expansion slut.

  Därav en av betydelserna för den transatlantiska länken. En länk som Norge anmält sitt varaktiga och formella intresse för, men däremot inte Sverige.

  Vill vi i Sverige knyta USA till nordisk säkerhetspolitik, så är Norge en aktiv aktör i Washington av en helt annan magnitud än de baltiska staterna. Även om dessa tre republiker beaktas sammantagna.

  Norges fennoskandinaviska territorium har ett visst strategiskt djup i nordsydlig riktning, men närmast inget alls i östvästlig riktning.

  Jag vill mena att när norska beslutsfattare stannat för en (1) enda basering i samband med övergången till JSF/F-35A/Lightning II, så är det ett erkännande av att också den nordsydliga utsträckningen är otillräcklig i krig. Likaså att en expeditionsstyrka från amerikanska marinkåren skulle insättas för försvaret av Norge är långt mer osannolikt nu än under det kalla kriget innan murens fall. Det norska hoppet står till en av de allt fåtaligare hangarfartygsstyrkorna ifrån den amerikanska flottan.

  - Vad krävs för att ett amerikanskt hangarfartyg ska operera i närheten av Norska havet?

  Jag vill mena att vänligt sinnat jaktflyg, som kan operera oberoende av vind-, våg- och nedisningsförhållanden är ett ovillkorligt krav för att amerikanskt hangarfartyg ska vara i ett område som kan nås av potentiellt fientligt markbaserat attackflyg.

  Norge avser nog inte att i något krigsfall basera hela sin framtida flygstyrka på Keflavik. Men de planerar nog för att i varje identifierat krigsfall ställa åtminstone en fyrgrupp JSF/F-35A/Lightning II på Island?

  Därmed så agerar de vänligt gentemot US Navy: Help yourself and the CVN will possibly help you!

  Norges största egenutvecklade försvarsmaterielprojekt är Kongsbergs NSM/JSM. Självklart kan de med dessa bättre värna GIUK-gapet om vapnen får bära från två håll.

  SvaraRadera
 13. Gustav Wasa sa...

  "Sharing-n-Pooling" säger EU när medlemsstaterna skär ner sina försvarsutgifter och den europeiska försvarsindustrin säger upp personal.

  "Burden Sharing" kräver USA för att fortsätta intressera sig för europeisk säkerhet. För sin egen säkerhet kan det räcka med fredlig samexistens med Ryssland.

  "Nordisk incidentberedskap" skriver den svenska parlamentariskt sammansatta försvarsberedningen väl medveten om att de nordiska länderna valt radikalt olika säkerhetspolitiska bindningar.

  En halv division JAS 39 Gripen insatt på Keflavik levereras av Försvarsmakten.

  - Är allt ovanstående bara tillfälligheter och sammanträffande eller finns det något grundläggande mer strategiskt förhållande, som avspeglas i var och en av satserna ovan?

  Jag tror att global integration ekonomiskt och politiskt samt den ökade räckvidden även för icke-ballistisk bekämpning bägge har lett till att militärt försvar av enskilda nationalstater begränsat till nationalstatens egna territorium inte längre är tekniskt möjligt. Och detta gäller särskilt för små och medelstora stater belägna i närheten av en regional eller global stormakt.

  Finland anskaffar JASSM och ATACMS för att de bedömer att möjligheterna med frifallande bomber och bekämpning längs en rät siktlinje inte längre är tillräckligt. Finlands allra vassaste stridskrafter rustas för att från baser utanför republiken kunna försvara finländskt territorium.

  Det torde inte heller i svenskt nationellt intresse ligga att finländska vapensystem nedkämpas tidigt i en konflikt.

  - Är vi i Sverige beredda att utställa en inbjudan till Finland att när de så önskar i fred, kris eller krig basera F-18 Hornet på svenskt territorium?

  SvaraRadera
 14. Hm..läser om en ny "satsning" på försvaret av fp och de andra inom Alliansen i dagens tidning!

  Några ytterligare sådana satsningar och även försvaret i Skaraborg kantrar.

  Är det så att utan fp i Alliansen hade satsningen varit ännu större? Det vill säga, har fp något som helst inflytande på frågan?
  På vilket sätt tar sig detta utryck?

  Trippelsuck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 15. Nu handlar det väl mest om att lura röstboskapen för att hålla sig kvar vid maktens köttgrytor.

  Det är väl nu det är upp till bevis Allan, att sätta handling bakom alla ord!

  Eller blir det till att lydigt göra som överförsvarsminister Borg säger - trycka på "Ja" knappen....

  Förtroendevald och trovärdighet är två ord dom herr riksdagsledamot Widman borde slå upp!

  SvaraRadera