torsdag 13 mars 2014

Flykten mot framtiden


Läser i dagens SvD att hemvärnet på Gotland sedan några år tillbaka övar mot en möjlig, fientlig landstigning i Slite. Det är en Mistral som försöker angöra Apotekarkajen. Ett närmast identiskt händelseförlopp utspelar sig, som bekant, i Lars Wilderängs roman Midvintermörker.

Det är snart fem år sedan min skriftliga fråga till försvarsminister Sten Tolgfors angående vilka åtgärder han var beredd vidta för att kajen i Slite skulle förberedas för förstörelse. Jag har sedan dess gång på gång återkommit till denna uteblivna sprängkammare.

Det märkliga när Apotekarkajen kommer upp är att alla frågor tycks vara av intresse, förutom hur detta förbiseende ur försvarsförberedelsesynpunkt ska rättas till. När skedde detta? Vem hade asnvaret? Fick Försvarsmakten verkligen yttra sig när kajen planerades? Finns det ett politiskt ansvar, eller är detta uteslutande myndighetens avgörande? Ingen, säger ingen, har gjort en ansats att fundera över hur detta uppenbara misstag ska rättas till.

Ja, jag vet att man istället kan minera hamninloppet. Men kommer detta att hinnas med? Finns det en plan? Vad händer när mineringen röjs?

En framträdande kollega i branschen påminde häromdagen om försvarspolitikens ständiga flykt mot framtiden. Exemplen är ju många och alla deltar, mer eller mindre: Nej; det är inte bra idag, men när reformen väl är genomförd, när HKp 14 till sist levereras och PRIO till slut är i mål, då kommer vi få se på annat...

Men så slår det mig att den framtid vi alltid kunnat ösa ur snart kan ta slut. När kommer en öppen infallsport att ses som ett verkligt problem? Och finns då tiden att göra det som är den enklaste av åtgärder för vårt försvar?

Allan Widman
  

45 kommentarer:

 1. Usch Allan, du verkar vara nedbruten avseende vår försvarsförmåga?
  Gaska upp dig, vi har ju en FöMin som minsann varnat för rysk upprustning i hela två år nu. Lustigt nog har hon inte omvandlat denna oro i något konkret förslag hur FM skall förstärkas och finansiera de 5 miljarder årligen som enligt ÖB saknas.

  SvaraRadera
 2. Ja, jag fattar då inte hur ni politiker kan svälja alla powerpoint-lösningar som Försvarsmakten producerar med hull och hår.

  SvaraRadera
 3. Med tanke på att ett Mistral skepp kan husera 16st HKP-14 (NH-90), i stort sätt alla Sveriges 14-maskiner, plus 13st tunga stridsvagnar, lika många som FM lagerhåller på Gotland torde Hemvärnet vara chanslösa om Mistral ankrade i Slite.
  Dessutom rymmer fartyget ca 700 soldater. Troligen mer än hela Gotlands hemvärn.

  SvaraRadera
 4. Framtiden började i augusti 2008 Georgienkriget för den breda publiken.Sedan dess har försvarsmaktsledning,regeringen och alltför många i försvarsutskottet hållit för ögonen,satt på hörselkåporna och de som tyckt annorlunda fått silvertejp för sin mun.

  Just nu står vi -6 år in i framtiden och klockan tickar på.
  Avslutar med ett citat från litauens president

  Litauens President Dalia Grybauskaité:
  Europa måste, först och främst, inse att vad Ryssland gör nu är ett försök att återskapa efterkrigstidens karta och gränser. Så, först blir det Ukraina, sedan Moldavien och, till slut, kan de nå de baltiska länderna och Polen"

  och från US Joint Chief of staff igår:
  http://www.kyivpost.com/content/ukraine/gen-dempsey-us-ready-for-military-response-to-russia-if-crimean-conflict-escalates-339144.html
  eller varför inte denna händelse i Litauen
  http://www.lithuaniatribune.com/65065/klaipeda-mayor-calls-on-lithuanian-govt-to-pay-attention-to-discord-inciting-incidents-201465065/

  Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl


  SvaraRadera
 5. Tobbe T,

  Enligt uppgift ska Hemvänrsbataljon Gotland bestå av ca 400 soldater.

  SvaraRadera
 6. Det du beskriver är en närmast monumental inkompetens hos våra svenska försvarspolitiker....

  SvaraRadera
 7. Senaste Anonym,

  Jag tror inte att flykten mot framtiden bara omfattar oss försvars- och säkerhetspolitiker.

  Upprinnelsen till min skriftliga fråga till Tolgfors var att jag läste om byggnationen av Apotekarkajen i tidningarna. Ringde då till hamnfogden i Slite och frågade om det var planerat för sprängkammare.

  Hamnfogden berättade att det inte fanns några planer på detta. Jag frågade då om FM inte fått ta del? Jodå, underlaget hade skickats till Högskvarteret. Och när vi inte hörde något, sa hamnfogden, ringde jag själv upp till dem, eftersom jag är tidigare yrkesofficer. Svaret var tydligt; det behövs ingen sprängkammare.

  Personligen tror jag att svaret beror på den avsaknad av försvarsplanering som då gällde. Nu finns en sådan på nationell nivå, men frågan är om svaret skulle blivit annorlunda idag? Tror kanske inte det.

  Vad vi nu behöver göra är att ge våra fyra regionala staber uppgiften att också påbörja regional och lokalförsvarsplanering. Då¨kommer den här typen av frågeställningar att kunna omhändertas. Och när vi ändå håller på bör dessa staber dessutom ledas av flaggpersoner. Att detta idag är tillikauppgifter för olika garnsionschefer är inte tillfredsställande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anledningen till att det inte behövs en sprängkammare kan vara att Mistral faktiskt kan släppa ut amfibiefordon och landstigningsfarkoster ur buken på fartyget. RORO-fartyg som Ivan Gren kan i stort sett köra upp på stranden på Gotland och släppa ut sina fordon.

   Är detta anledningen till försvarsmaktens svar till hamnfogden så är det anmärkningsvärt att de inte informerade den före detta officeren och hamnfogden om varför man inte behövde en sprängkammare. "En svensk tiger" är faktiskt överspelad!

   Roger Klang

   Radera
  2. Allan,

   Regional och lokalförsvarsplanering är just vad de regionala staberna gör, även om det kanske inte beskrivs särskilt väl på FM:s hemsida

   Radera
  3. Kan sprängkammare byggas in i efterhand? Genom att, jag vet inte, borra hål i kajen som täcks med brunnslock, eller något?

   Radera
  4. Flykten från framtiden och verkligheten har absolut inte försvarspolitikerna varit ensamma om.
   Försvarsledningen passivitet och bort förklaringar lämnar ingen oberörd.
   Senast ÖB försök att förklara Gotland är ju orginell. Han står inte upp för försvaret av Sverige eller våra medborgare. Han står upp för sin historiska konstruktion Imaginära organisation 2014 baserad på en historisk analys omsprungen av verkligheten.Ett prestige projekt som satt sveriges medborgares behov av folkrättsliga skydd i andra hand.

   Gotland saknar land och järnvägsförbindelse och dagny 1 och 2 illustrerar just den problematiken..

   En potentiell Rys styrketillförsel med ett utlslaget Sve flyg/marin i bas (vi saknar ju lv mot kryssningsmissiler bla) gör det omöjlig att återta Gotland.

   mkt trivsammare då att förbruka våra skattepengar på Prio ,Hkp14 som eroderar vår förmåga att alternativ använda pengarna till lv förband tex.

   Har noll förtroende för ÖB och hans kompani av ja sägare på HKV eller utlöparna från moderna museet skönmålarna på försvarsdepartementet.
   Det är dålig värdegrund att utsätta vårt land och våra medborgare för en latent risk att vid en konflikt lämna stora delar av Sverige oförsvarat när det operativa rådet från ÖB är att försvara en plats (i praktiken Sthlm) i just nu några dagar och lämna resten av landet nästan oförsvarat.
   Det jobbet tvingas vi göra i hv att föra tidigt en störa strid som rimligen efter tid får övergå till fria kriget pga ofullkomlig och svekfull försvarsledning och pratsjuka politiker.Fy f-n vilket svek !

   Kn jan-olov Holm Hemvärnsbefäl
   Kn Jan-Olov Holm

   Radera
 8. Instämmer MR skall ledas av heltidsanställda officerare utan dubbel bokföring.
  Regional och lokal planarbete pågår..

  SvaraRadera
 9. Så bara några generaler till så kommer allt att lösa sig då...

  SvaraRadera
 10. Nej,

  Allt löses inte av generaler. Men det skapar viss tyngd åt det militära benet i samverkan med det civila och bättre förutsättningar för regional samverkan över nationsgränser. Dessutom kanske det lättar lite på trycket uppe på L 24...

  SvaraRadera
 11. Trots detta är vi ett land som nu och under en överskådlig framtid kommer att har fler generaler än artilleripjäser i landet. Hur många andra länder har det så?

  Tyvärr följer ju just nu samtliga lösningar för problem (det som av vissa kallas utmaningar) i FM följande flödesschema (om lösning n ej fungerar välj lösning n+1).
  1. Ett IT-system (helst PRIO).
  2. Centralisera.
  3. Inrätta en ny stab.
  4. Låt Saabs konsulter göra jobbet.
  5. Mörka problemet genom att skönmåla.


  //ZK

  SvaraRadera
 12. Intressant uppgift om att regionala staber ägnar sig åt regional och lokal försvarsplanering. Jag ställde nyligen fråga om detta till just en general, men fick ett annat svar.

  SvaraRadera
 13. Ja, pendeln svänger fort....

  För inte så länge sedan fanns det både samövade förband och försvarsplanering....
  Men det var före den politiska hybrisen och den storsvenska expeditionskåren. Nu håller vi på att göra om samma misstag igen genom att engagera oss i Afrika innan vi ens hunnit slicka såren efter den storsvenska expeditionskårens insats i Afghanistan. Försvarsmakten har krympt till en anorektisk organisation och att samtidigt bygga upp något som ens är i närheten av ett nationellt försvar och engagera sig i Afrika är inte att tänka på för resurserna räcker inte.
  NBG 15 gjorde att införandet av ledningssystemet för IO 14 fick skjutas upp minst ett år, eftersom resurserna inte räckte till båda uppgifterna. Under tiden leds förbanden med radio, papperskarta och mobiltelefon samt 3G modem....
  Flaskhalsen idag är personalen...

  ...och nu gör vi om samma misstag igen. Ska det kunna byggas något som ens liknar ett nationellt försvar får vi avbryta allt engagemang i annat land till dess att vi lagt grunden - och då talar vi säkert om minst fem år.

  SvaraRadera
 14. Det finns två lösningar på problemet med vår fina apotekarkaj på Gotland. 1. minera så att den går att spränga vid ett skymningsläge. 2. Gruppera tung kustrobot på ön snarast möjligt.

  Ja sen behövs ju självfallet även Lv och Mek förband också..

  SvaraRadera
 15. Problemet hela tiden är alla dessa okunniga politiker. Tragik är ett lindrigt utryck. Sedan på det höga militärer som är minst lika mycket politiker. När skall man förstå vikten av att göra rätt och sedan säkerställa att det blir så. När man väl har en inriktning gäller det att säkerställa kontinuitet och långsiktighet.Det tar tid att skapa en organisation med riktig förmåga. Allt börjar med att man utgår från en verklig säkerhetsanalys som skall spegla den faktiska verkligheten, den skall då vara grunden för Försvarets kvantitet, organisation, kvalite och förmåga. Man skall därefter fastställa målsättningar för vad organisationen skall klara av. Ex vad borde vara rimligt att markstridskrafterna skall klara ? En rimlig målsättning borde vara att kunna slå en mekaniserad brigad ! För att kunna klara av det måste man minst ha tre brigader med alla ingående system. Lägger man sedan till landets storlek lär man komma fram till att det behövs minst två brigader till. Detta av flera anledningar ! Men görs det på detta sätt? Nej självklart inte. Allt utgår från en ekonomi och en personalram som även den är sprungen ur ett ekomiskt perspektiv. System kollapsen är ett faktum, inse detta. Allan du har ett ansvar !!

  SvaraRadera
 16. Rikard Hagman,

  Och vill man vara riktigt säker, gör man både och.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och har man inte råd, gör man varken eller.

   Radera
 17. Herr Widman.

  Tyvärr är inte sakerna tillstånd som det var förr, då var ett kompani ett kompani och en KFÖ en krigsförbandsövning. Numera är det väldigt viktigt att använda exakt rätt ord och betydelsen kan även vid rätt ord slira iväg lite.

  "Kompani eller bataljon si eller så deltager i övningen."
  Kan betyda att ett mycket litet antal personer har varit och tittat på när någon annan övat eller varit på en förevisning.
  Rätt frågor måste ställas.
  Jämför gärna med damerna Widegren och Enström som säger sig deltaga i diverse övningar när de egentligen gör ett besök på en till tre timmar inklusive lunch.

  Hur stor är Hvbat på Gotland? Svaret är cirka 400 hvsoldater. Ställer man frågan, hur många av hvsoldaterna på Gotland som är beväpnade får man en helt annan siffra.
  Vad vill jag veta?

  Vad gör de regionala staberna? Här måste man ställa en rak och enkel fråga och vara beredd på att få ställa en del följdfrågor om man vill få svar på det man vill veta.
  Generaler är i dag mediatränade och svarar precis på samma sätt som politiker.
  ÖB kan då utan att direkt ljuga påstå att IO14 finns och är till 95 procent bemannad.
  Vill man veta hur han kommit fram till denna siffra och påstående måste man vara insatt och ställa en del besvärande frågor.
  En bra fråga är hur många av de redan existerande förbanden i IO14 som är samövade. Nästa fråga blir i vilken enhet, grupp, pluton, kompani eller bataljon?
  Ett ärligt svar på den frågan raserar förmodligen påståendet om att IO 14 finns?
  Det blir nog krångligare svar om man vill syna påståendet om att man från FM menar att man vid behov grupperar kvalificerat LV med lång räckvidd och kustrobot på Gotland. Här bör man nog syna tidsperspektiven noga ;-)

  Det vanliga politikerbeteendet att först gå ut med ett påstående och sedan, via andra kanaler förklara, att man menade egentligen någonting helt annat, börjar bli ganska vanligt även för FML.

  IO14 dog i samma ögonblick som det stod klart att någon medföljande finansiering inte fanns. vad man nu debatterar är spillror och delar som blev över.
  Det finns ingen långsiktighet eller blå tråd att följa. Det mesta spretar åt olika håll. Alliansregeringen har för länge sedan tappat greppet om helheten och försöker nu koka soppa på en spik.
  Varför vissa inom FML vill göra gemensam sak och blunda med hela kroppen är ännu en bra fråga att ställa till vederbörande. Jag begriper inte vem, vad eller varför de agerar som de gör.
  Det är absolut inget som gagnar vårt försvar av landet och trovärdigheten är långt under nollstrecket.

  Tyvärr! Dubbelsuck!

  För några år sedan fick ÖB en del väldigt enkla och konkreta materielfrågor på ett hemvärnsting. Han svarade då att vid behov kommer den materielen att köpas in och levereras till förbanden. Jag kan garantera att ingen i lokalen trodde på honom och än idag kan jag höra att man använder hans svar som ett skämt.
  Nu tillkommer väl förutom grodan att Jas 39 Gripen flyger för fort och för högt för att kunna hjälpa till i Afg det nya påståendet med att det bara är att tanka och åka med strv på Gotland.
  Frågor som man kan tycka att någon vill att han utvecklar.

  Träffar du någon amiral kan du ju fråga hur det går med HMS Jägarens ersättare. (läs på lite först för jag tror du kommer att behöva ställa lite följdfrågor;-))

  Har man inte samma signalfrekvens på brusspärren är kommunikation ett besvärligt kapitel.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trident och Teaterdirektören, ni är de två största gnällspikarna på den här planeten, eller åtminstone på försvarsbloggarna! ;) Gör något konstruktivt istället för att gnälla så mycket.

   Ni har säkert gett åtskilliga år till försvarsmakten, ytterst till Sverige, och riskerat både liv och lem. För det ska ni ha tack! Men kom igen??! Har ni ens förmåga att vara positiva?

   Rain clouds are gonna clear up, keep up a happy face...

   Roger Klang

   Radera
  2. Put on a happy face, sjöng dem ju!

   Radera
  3. Att uppfatta verkligheten som gnäll är aldrig bra och säger nog mer om dig än om oss "gnällspikar".
   Jag kan bara tala för mig själv och jag gör konstruktiva saker varje dag TROTS att systemet gör sitt bästa för att motarbeta.
   Du ska dock veta att vi här på teatern får mycket skäll för våra lite udda metoder för att TROTS allt få saker och ting gjorda.

   Vädret har varit underbart de senaste dagarna!
   Se där;-)

   Always look on the bright side of life...??
   Passar väl bättre både för textens och situationens skull?

   Teaterdirektören.

   P.S. Vill på detta enkla sätt tacka för den fina titeln. Skall lägga till den i mitt CV och på visitkortet!
   P.S.2 "Put on a happy face" betyder väl det samma som,- sminka dig? Vackert målade grisar har vi väl nog av?

   Radera
  4. "Det började som en skakning på nedre däck..."

   För att nu fortsätta på temat sånger.

   "Gör något konstruktivt istället för att gnälla så mycket" hördes från passagerare ombord på de andra fartygen?

   //ZK

   Radera
  5. Ok Teaterchefen, du är alltså inte en negativ person på jobbet, bara på bloggarna. På jobbet är du konstruktiv. Själv ser jag saker visionärt, jag vill förändra. Det kanske du också gör då?! Ok jag håller med dig, det är knäckande under rådande förhållanden när man vet att man är den "enda" som har rätt. Men tappar man Musten så är det kört, och vem som helst kan flytta in.

   @ZK:

   Jag är ombord på Titanic precis som du, och jag är en gentleman.

   Med vänlig hälsning; civis Lundensis Roger Klang

   Radera
  6. Ja du, herr Klang...

   Gnällspik....?

   Själv gör jag nästan dagligen det omöjliga för de otacksamma, och ibland även saker jag inte tror på. Dock så har jag tillräckligt mycket yrkesstolthet kvar och kan signera all med "efter bästa förmåga!" - även det som jag egentligen inte tror ett smack på.

   Det ligger mig nog i fatet att huvuddelen av min karriär har varit förlagd till den tid då landet hade en försvarsmakt, som dessutom fungerade!

   Det kan kanske upplevas som gnälligt att påpeka för herr riksdagsledamot Widman att vi nu nått den nivån av besparingar inom FM att duschtvålen tas bort av kostnadsskäl, internposten får varannandagsutdelning och tidningarna dras in.

   Det är kanske småaktigt att påpeka dylika ting för en riksdagsledamot som medverkat till underliggande beslut.

   Eller så kanske jag skulle tagit upp ämnet duschtvålen på herr riksdagsledamot Forsells reseblogg. Personligen är jag djupt imponerad över att riksdagsledamot Forsell hinner med att utföra något som helst arbete med tanke på det pressade reseschemat. Min egna reflektion över riksdagsledamotens reseblogg är att kostnaderna för riksdagsledamotens resor till när och fjärran nog motsvarar en kostnad som vida överstiger kostnaden för den duschtvål alla försvarsmaktsanställda förbrukar under ett år....
   Måste vara viktiga resor, betydligt viktigare än att anställda i FM har tillgång till duschtvål...

   Gnälligt? Ja, kanske...


   Radera
 18. @ Roger Klang 14.20
  Tål du inte att läsa sanningen? Jag kan förstå det, den är mycket smärtsam. Blir kanske lite enklare om man sjunger en sång?

  SvaraRadera
 19. Hösten 1986 låg jag på det då toppmoderna och tämligen nybyggda 12/ 70 batteriet placerat på Åsunden vid norra hamninloppet till Slite. Numera avvecklat liksom allt fast kustartilleri på ön. Tänk om dessa anläggningar förts över till Hemvärnet istället för att avvecklats....
  Kustartillerist

  SvaraRadera
 20. Teaterdirektören,

  Det är ju riksdagens roll att granska regeringen och dess myndigheter. Du beskriver på ett träffande sätt de svårigheter som detta innebär. Vare sig riksdagen eller media erbjuder väl heller inte utrymme för följdfråga fem eller sex.

  För mig synes de skriftliga uppgifterna långt viktigare. Som bekant är pappersproduktionen i både politik och myndighet en långt driven förmåga. Och det som en gång satts på pränt blir lite svårare att komma ifrån. Särskilt om uppgifterna är någorlunda konkreta.

  Således har t.ex. det årliga flygtidsuttaget i timmar långt större värde för mig än timmar av fluffig power-point visning. Noterar att även andra tycks tillämpa samma metod. Således har Riksrevisionen nu långt och länge vänt och vridit på siffran tvåtusen samtidigt insatta soldater, en av få preciserade ambitioner i det senaste inriktningsbeslutet. Lite torftigt och insnävat kan tyckas, men ganska effektivt.

  Precis som jag antar jag att Du vill kunna se, höra, räkna och mäta vår försvarsförmåga. I det perspektivet blir en flygverkstad, en sprängkammare, en flygtimme och en bataljonseldstöt av särskilt intresse.

  Rymdbaserade vapen och sensorer, robotförsvar mot ballistiska missiler och offensiv cyberförmåga är allt exempel på saker som blir långt mer svårvärderade, och kanske svårmaterialiserade, givet det aktuella tillståndet i ett litet allianslöst lands militära försvar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Litet allianslöst lands..."
   Allianslöst, gett upp redan;-)

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. Träff, mitt i.

   //ZK

   Radera
 21. Singularis genomsyrar allt som rör FM idag utom möjligen konsulter och generaler / amiraler! / Nemo Saltad Sobrius

  SvaraRadera
 22. @ Allan Widman

  Du skulle lika gärna kunna ändra rubriker till Flykten från ansvaret, och frågan är vem som vinner det kapplöpningen - ÖB eller Regeringen...

  Allan, begriper du egentligen vad du och dina kompisar i alliansen ställt till med? Hur många miljarder av medborgarnas pengar ni spolat rakt ner i avloppet med era huvudlösa beslut...

  Nu är vi nere på den nivån att det liknar en fars, ett skämt eller en riktig mardröm beroende av om man tycker glaset är halvfullt eller halvtomt.

  Låt mig ta några exempel på vad alliansens huvudlösa politik gett för resultat för oss nere på fabriksgolvet.

  Det senaste sparbetinget omfattar bl.a. följande axplock av "sparåtgärder"
  -tvålen i duscharna i omklädningsrummen kommer att dras in (nästa steg blir väl att FM inte har råd med toapapper...)
  - på en enhet köptes frukt för någon hundralapp i veckan för att ställas i fikarummet - indraget!
  - datorerna i alla konferensrum och lektionssalar ska tas bort. egen bärbar dator ska medtagas vid behov (här är ju förstås HKV undantaget från sparåtgärden...)
  - internetdatorerna ska plockas bort
  - tidningsprenumerationer avslutas
  - internposten kommer bara att delas ut tre gånger per vecka...

  Listan över vansinnigheter kan säkert göras längre....

  Samtidigt som dessa huvudlösa åtgärder genomförs noteras nya bottenrekord i FM VIND, rekryteringen går på kryckor ( för att uttrycka sig milt..) och personalen flyr.

  Hur tänkte ni nu Allan...?

  Jag skulle vilja se den statliga myndighet som har anställda dom accepterar den behandling som anställda i FM får utstå från ledningen men främst från regeringen.

  Spara in på duschtvålen - det är där vi är nu!

  ...och för bara någon vecka sedan så ville din alliansbroder tillika överförsvarsminister genomföra ännu en "satsning" på försvarsmakten och spara in 100 miljoner (antar att det blir toapappret som ryker om denna effektueras...)

  Men med tanke på opinionssiffrorna behöver du Allan och dina kollegor pengarna från den insparade duschtvålen till att köpa röster så att ni kan hålla er kvar vid köttgrytorna.

  SvaraRadera
 23. Som en av dem på golvet på riktigt så kan jag bara konstatera att man nog inte blir långvarig då det pga budget skäl inte övas och en T soldat som inte får öva, av vilket skäl skulle denne vilja vara kvar. nu har jag iofs av komp ch fått ett löfte om att det blir till hösten men om det blir som förra hösten dvs inställt så hänger jag in rocken och återgår till HV sen får armén klara sig själva.

  /maggan

  SvaraRadera
 24. "det blir till hösten" utan att specificera vilket år.
  Safe!

  SvaraRadera
 25. Den totala tystnaden från herr riksdagsledamot Widman har gjort att jag kommit till insikt om att den fria tillgången av duschtvål för anställda i FM är under riksdagsledamotens nivå.

  Kanske att likställa med ett helt vanligt skitärende....

  Tyvärr så är vi här längst ut på linan oroliga för att kommande "satsningar" från alliansregeringen ska generera ett riktigt stort skitärende...

  Indragning av oblekt, återvunnet papper på smal rulle - d.v.s. skithuspappret. Vid händelse av detta så kommer riksdagsledamoten även att få ett stort skitärende på bordet, ett ärende som har direkt påverkan på rikets beredskap, för en nödig soldat är ingen bra soldat!

  För att inte herr riksdagsledamot Widman ska behöva oroa sig för kommande besparingar i riksdagen med därtill hörande indragning av duschtvålen i alla tvagningsfacilitetet i riksdagshuset och angränsande lokaler kommer jag att skicka en flaska duschtvål till herr riksdagsledamoten.

  I den händelse att fler läsare vill bidra med duschtvål så är adressen:

  Allan Widman
  Sveriges riksdag
  100 12 STOCKHOLM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara du inte skickar flaskan med Fältposten så.

   Fältpost:
   Inrättad 1628 av Axel Oxenstierna
   Nedlagd 2008 av besparingsskäl


   //ZK

   Radera
 26. Trident,

  Inget är under min nivå. Det är naturligtvis beklämmande besparingar som enskilda FM-anställda behöver utstå. Och ingen har nog varit mer tydlig än jag om behovet av ökat försvarsanslag.

  Det som gör det så svårt att argumentera för detta är dock att parallellt med den indragna duschtvålen fortsätter PRIO, Hkp 14, GLI/NOC och Sveriges dyraste reklamkampanj att rulla. Med begränsad, gränsande till total, kostnadsokänslighet.

  FM är själv sin största fiende när det kommer till maximal, krigsduglig bekämpningsförmåga per investerad krona.

  SvaraRadera
 27. Gustav Wasa sa...


  Nato-samarbete som inte är institutionaliserat är inte beständigt.


  Gärna en massa samarbete, utveckling och övning, men formella avtal om sådant som "Host Nation Support" respektive "United States National Guard State Partnership Program" ger en helt annan säkerhetspolitisk stadga till gagn för Sveriges försvar än att bara hålla sig till deltagande i Cold Response och Red Flag.

  - Detta gäller även om vi deltar med stora kontingenter och världsledande plattformar i alla arenor!

  I ett känsligt läge då svenska existentiella intressen i Bryssel, Genève, New York och Washington alltid måste vägas av mot andra staters intressen av energiförsörjning, finansiell stabilitet och inrikespolitik kan inte en svensk utrikesminister hänvisa till Cold Response och Red Flag, som rättslig eller annan grund för att Sverige ska komma i åtnjutande av hjälp och stöd. En diktatur kan uppfinna regelverk vart efter det passar sig. I demokratier måste all förbrukning av budgetmedel motiveras utifrån lagstiftning och internationella överrenskommelser.

  SvaraRadera
 28. Gustav Wasa sa...

  På stridsteknisk nivå behöver inte industri- eller utrikespolitik försvåra nordiskt samarbete. Alla nordiska stater kan importera identiskt likadan amerikansk utrustning och ena sig om likalydande reglementen för handhavandet av denna i våra allra lägsta förband.

  - Då finns grunden för gemensam utbildning med gemensamt finansierade simulatorer och övningsfält inom den nordiska kretsen av stater.

  Därför har det betydelse vad Danmark köper för lätt kulspruta, även fast det rör sig om en i försvarekonomiska sammanhang försumbar kostnad för själva kulsprutorna.

  Smart Defense kan inte börja i den säkerhetspolitiskt och konstitutionellt allra svåraste änden med t ex gemensam incidentberedskap. Det måste börja med sådant som att vi i Sverige skaffar oss en InfRSkgrp och bestämmer oss för riksgemensamma rutiner för enskild soldats handhavande av handeldvapen.

  ---
  The Danish Defence Forces (Forsvaret) have selected the US Ordnance M60E6 machine gun (MG) to replace its ageing LMG m/62 (Rheinmetall MG3) 7.62 mm squad support weapons, it was announced on 7 March.
  The M60E6 is the latest generation of the M60, first adopted by the US Army in 1957. The US weapon was selected over the Heckler & Koch HK121 I ('Infanterie'), a squad support variant of the German HK121 general purpose machine gun, following a trial programme.
  The delivery of the first M60E6 MGs, to be called LMG m/14 in Danish service, is expected by the end of 2014.
  Denmark is also in the process of selecting additional equipment for the new MG, including: daylight optics; night thermal sight; red dot; laser designator; laser rangefinder; and laser boresight. The selection is expected this year, with first additional equipment to be delivered in 2015.

  http://www.janes.com/article/35157/denmark-selects-m60e6-as-new-lmg

  SvaraRadera
 29. Gustav Wasa sa...

  Många har kritiserat den parlamentariska luftförsvarsutredningen (LFU) för att den begränsar sig till att utreda typ av svenskt stridsflygplan bortom år 2040.

  - Det kan tyckas väl svårt att ha en uppfattning om hot, krav, förmågor och specifikationer så långt in i framtiden.

  Likväl bör vi betänka att svenska försvarets AK4 infördes på slutet av 60-talet och AK5 i mitten av 80-talet samt att ersättningen av dem bägge planeras ske 2030. Det är därför av utomordentlig strategisk betydelse att arbetsgruppen för svenska Försvarsmaktens gemensamma eldhandvapen lämnar sin slutrapport nu i april.

  - Valet av nästa svenska militära eldhandvapen har långt större betydelse för nordisk försvarssamverkan och nordisk militär förmåga de kommande decennierna än vad någonsin Försvarsberedningens rapport inför försvarsbeslutet 2015 kan uppbringa.

  SvaraRadera
 30. Hej Alla Widman.
  Jag är Fp medlem och kommunpolitiker som inte är så högt upp.
  Gjorde värnplikten 2000 och är försvarsvän.
  Idag skriver SVD att USA varnar för invasion i Ukraina och Baltikum.
  Vi har Enström som säger ingen fast trupp på Gotland. Och hennes vän Cecilia som är helt verklighetsfrånvänd.

  Det är Sveriges säkerhet det handlar om och hur vanskött Sveriges försvarspolitik är nu finns det ingen återvändo ifrån. Det har helt enkelt gått för långt.
  Ledande nuvarande skikt måste avgå och andra mer realistiska ta deras platser. Enström har hela tiden uttalat sig klumpigt.
  Det är på allvar nu och dagens försvar fungerar inte längre. Det har havererat. En total omställning behövs och det är en av de viktigaste frågorna just nu bland sveriges politiker.
  mvh Försvars FP vän

  SvaraRadera
 31. Vad hjälper sprängkammare när det inte finns någon som skulle kunna spränga kajen.

  /Gotlänning

  SvaraRadera