onsdag 15 januari 2014

Sälen


Gott Nytt år. Under Sälen fick undertecknad några minuter att sammanfatta försvarspolitiska prioriteringar.

Frågan om personalförsörjning kom upp. Den hade dagen innan berörts av Jan Björklund. Han nämnde att nuvarande system, efter justeringar, borde kompletteras med reservister, som med plikt inställer sig till repetitionsövningar efter avslutad tjänst.

Det finns inget som hindrar att den anställde vid slutande av anställningsavtal förpliktas att inställa sig till övning tre eller fyra år efter att tjänsten avslutats. Precis som för reservofficerare kan incitamentet för sådan tjänstgöring vara återbetalningsskyldighet avseende tidigare utbetald premie.

Detta är ingen allmän värnplikt, men det är en plikt grundad i den starka samhälleliga föreställningen om allas skyldighet att bidra till det egna landets försvar.

Håkan Syrén yttrade vid ett tillfälle under plikttiden att han inte ville utbilda en enda soldat som inte kunde användas vid internationell insats. Folkpartiets uppfattning är att inte en enda soldat heller ska utbildas, om han eller hon inte kan nyttjas för vårt nationella försvar. 


Allan Widman


14 kommentarer:

 1. Gustav Wasa sa...

  Sverige ska självfallet inte släppa ifrån sig positionen med Nordens mest utrerade anglosaxiska personalförsörjningssystem för militära förband.

  Faran härför skall dock icke överdrivas. British Army siktar att till 2020 minska från 102 000 till 82 000 samtidigt som Army Reserve (fordom benämnt "Territorial Army") ökar från 19 000 till 30 000.

  Sverige behöver inte härvidlag vara mer brittiska än britterna själva. All militär personal i "All-volunteer forces" är inte heltidstjänstgörande någonstans i världen.

  http://www.army.mod.uk/join/20233.aspx

  SvaraRadera
 2. Allan - det är en sak som jag har lite svårt att förstå. Styr Nymoderaterna försvarspolitiken helt själva? Har Folkpartiet noll inflytande? Om Folkpartiet har inflytande, varför KRÄVER ni i så fall inte att anslaget ökas? Då menar jag med mer än inflationen... allt under den är en minskning... om du inte visste det? Jag betraktar Folkpartiet lika skyldiga till dagens situation som nymoderaterna pga av inkompetens och handfallenhet/passivitet. Det spelar ju ingen roll vad du tycker, Allan, om inte Folkpartiet agerar och såtter hårt mot hårt. Som det har varit hittills så snackar du mycket, Allan, men det är ingen verkstad - inget händer. Lame duck så att säga. Poängen är att jag inte ser att du tillför något mer än dina generella kommentarer - dvs du gör noll skillnad. Jag tror att både KD och Centern försvinner ur Riksdagen efter detta val. Efter det så tror jag Folkpartiet är på tur. Varför? Minimalt mervärde för de svenska väljarna. Det enda som, hittills, har hindrat Folkpartiet från att vara i samma situation som KD, även om man idag inte är långt därifrån, är skolfrågan. Om Folkpartiet fortsättningsvis kopplas till misslyckandet i skolan så är Folkpartiet slut som politiskt parti. Lyckas man i skolfrågan och dessutom tar över försvarsfrågorna från nymoderaterna, lyckas återställa Försvaret så att det blir slagkraftigt, som det Finska försvaret, då kan man kanske ha en framtid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller faktiskt med föregående talare. En röst på ett Alliansparti blir ju en röst på Reinfeldt/Borg/Enström, och den avsaknad av förtroendekapital de har i försvarsfrågan. Detta blir ett problem åtminstone för mig.

   Radera
 3. Här är ytterligare en som håller med föregående talare.

  SvaraRadera
 4. Jag kommer aldrig att debattera trovärdigheten i mina åsikter. Ni måste själva värdera detta.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men vi kan debattera den.... Allan, det här är ganska enkelt - har dina åsikter, åtminstone dem du själv officiellt framfört gjort någon skillnad? Svaret är enligt min åsikt nej. Enligt uppgift deltog du i den s k "genomförandegruppen", Den grupp som strök ett stort antal materielprojekt med katastrofala konsekvenser för Försvarsmakten - detta totalsågat av Riksrevisionen. I mina ögon ser detta ut som "bad guy", "good guy".Folkpartiet via dig Allan, är helt med på förstörelsen av Försvarsmakten och sen kommer du med några lama protester utan att göra någon som helst slag i saken. Om du har gjort något konkret, låt oss då få veta vad det har varit? Om du inte har gjort något så kan du med fördel sluta med försvarspolitik för du bidrar i så fall inte positivt på något sätt.

   Radera
 5. Ja, jag saknar trovärdigheten. Har röstat på moderaterna sedan 1980 men bytte till FP de senaste3 två valen pga dess för mig positiva försvarspolitiken. Har nu totalt tröttnat på lögnerna och avser rösta på SD. Oavsett SD förmåga så kan jag stå ut med det under en period.

  SvaraRadera
 6. Folkpartiet argumenterar nu för höjda anslag i FB2015.
  Folkpartiet har erkänt sin roll sina misstag och lägger konkreta förslag på tex modifierad personalförsörjning,återtaget Gotland osv.
  Jag uppskattar mycket personer och partier som kan ändra sig om förhållandena ändras oavsett om de tillhör fn alliansen eller röd/gröna sidan eller SD.
  För mig är det trovärdighet och jag tycker att Allan Widman skall ha all heder för det arbetet. Jag tror också att läget i försvarspolitiken hade varit ännu sämre om inte Widman FP/Oscarsson KD Hultqvist S Jansson SD och Björlund V inte varit där .
  Jag tror inte det är skrivet i sten att vi kommer att se alliansen eller röd/grön laguppställning i alla frågor och definitivt inte försvarspolitiken.
  Försvarsberedningens förslag bedömmer jag kommer att utgå från dagens realiteter. Traditionell partipolitik klarar inte det mötet enl min mening med dagens rustande närområde bla.
  Om ca 60 dagar vet vi.
  Jag är övertygad om att försvarsberedningen känner trycket liksom resten av ganska yrvakna riksdagsgrupper.Det är vår uppgift att hålla det trycket här på bloggar,mail,telefon,tidningar,direkta samtal med alla partier oavsett vad vi röstar på eller inte.
  Efter lång tid vintersömn behöver vår riksdag nu snabbt vakna till och det gäller försvarsmakten också.
  Våra politiker skall veta att det finns inga fribiljetter september 2014.

  Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
 7. Gustav Wasa sa...

  Läget i det Nya Arbetarpartiet är alls icke lika prekärt, som det var i det traditionella arbetarpartiet för lite mer än ett år sedan innan S. Löven.

  Moderaterna har aldrig haft något enda partidistrikt som fört öppen opinionsbildning mot F. Reinfeldt, som det inom SAP fanns distrikt som fronderade mot först M. Sahlin och sedan H. Juholt.

  Ej heller vad som är att jämnställa med en nära-döden-upplevelse för ett statsbärande parti har drabbat Moderaterna. Risken för att de i Stockhom skulle bli mindre än ett annat borgligt parti har hela tiden varit icke existerande för de Nya Moderaterna.

  Socialdemokraterna i riksdagsvalkretsen Stockholms kommun har däremot varit jämnsides med Miljöpartiet från och till de senaste mandatperioderna.

  Gösta Bohman (M) 1981 och Olof Johansson (C) 1994 valde skattefrågan respektive Öresundsbron när de kort innan ett riksdagsval valde att lämna sina statsrådsposter i sittande borgliga regeringar. I bägge fallen lönade det sig rent partiegoistiskt. Men inte sänkte det skatterna eller stoppade bygget av någon bro.

  - Vi får se vilket av de tre småpartierna i alliansen som hinner först med att hoppa av och vilken sakfråga de väljer att använda som argument?

  När väl ett av dem hoppat av, så är den optionen förbrukad den här mandatperioden. Det torde inte finnas någon väljarpotential att vinna av att som tvåa hoppa av en expeditionsministär.

  SvaraRadera
 8. Vad man än tycker om försvarspolitiken är det inte försvarbart att välja SD. De är ett parti som lever på att odla misstro och skillnader mellan människor beroende på ursprung. Av de återstående exkluderas M beroende på total ohörsamhet om problemen i försvaret och Fp och inte minst vingelpettern Widman som snurrar kring sin egen axel. Widman byter fot som det passar och Fp talar om höjda anslag men när kommer ett KONKRET besked?

  SvaraRadera
 9. Vad hände med argumentation i sak?

  Allan Widman

  SvaraRadera
 10. Allan,

  Jag arbetar på en större myndighet som anskaffar försvarsmateriel och har ofta känt mig skuldbelagd i denna blogg. "Den dysfunktionella materielhanteringen" och liknande om jag inte mins fel. Det har ofta varit intrycket att om man marginaliserar "verket" så kommer allt att bli bra. "Titta så fantastiskt HKP 16 blev" och liknande. Därav blir ovanstående fråga kring genomförandegruppen för mig en fråga som kommer att hänga kvar. De som deltog i detta arbete genomförde det enligt min tro endast för att kortsiktigt kunna budgetregulera statsbudgeten. Försvaret var i sak relativt oväsentligt.

  Hos mig har det kännts som om Försvarsmaktens väsentligaste uppgift har varit att inte kosta för mycket. Att det nu förväntas uppnå andra kärnvärden är på gränsen till orättvist. Vem har funderat på myndigehternas förutsättningar att klara av de väsentliga kärnuppifterna?

  För "Verket" har de senaste tio åren handlat om att avveckla beställarkompetens. I och med att ingen materiel skulle utvecklas i Sverige så behövdes det ingen beställarkompetens. FSU utredningen hade en kort passus där man angav att det kommer att finnas en nivå på FoU där till slut Försvarsmakten kommer att tappa relevans mot omvärlden men någon nivå angavs inte. "Verkets" roll inom FoU omnämns aldrig och de senaste tio åren har dess deltagande mer eller mindre utraderats.

  Den beställarkompetens man idag säkerställer är projektledning, kommersiell kompetens och liknande. Folk skall vara utbytbara och kunna ses som resurspolleter inom godtyckligt område. Djup kompetens inom specifika miltitärteknologier kommer att vara ett minne blott om inte medvetna satsningar genomförs och vikten av teknisk kompetens uppvärderas. Detta sista stycke är självuppfyllande och myndighetsgenererat. Här agerar lydiga chefer på myndigheterna i "chefens anda" med materielförsörjningsstrategin som vägvisare.

  I tekniskt kompetensperspektiv lever vi idag på ångorna från verksamheten på 1990-talet. När skall ungdomarna få god militärteknisk omvärldsuppfattning?


  Vänliga hälsningar

  En ingenjör

  SvaraRadera
 11. FMV arbetar med inköp... Vid varje förhandling brukar det ursprungliga priset öka med ytterligare några procent.

  FMV arbetar också med teknik... Vid fler än fyra tillfällen har man utrett huruvida bandfordon har bättre framkomlighet i terräng än hjulfordon. Man tror tydligen att naturlagarna - precis som inköpspriserna - förändras från det ena tillfället till det andra.

  SvaraRadera
 12. Anonym.. Jag delar inte din uppfattning att vid varje förhandling så ökar priset med ett par procent. De förhandlingar som genomförs kan vara komplett väsensskilda. Vid vissa upphandlingar tillåter regelverket ingen förhandling alls. I andra så är det en djup förhandling och där revisorsgranskningar ligger till grund och där man letar efter de faktiska kostnaderna, vartefter skälig vinst läggs på.

  Avseende om man glömmer gammal kunskap eller inte å slår du in öppna dörrar. Det är precis det jag anspelar. Dock utan någon kunnskap i det exempel fu omnämner.

  Vänligen

  Ingenjören

  SvaraRadera