tisdag 21 januari 2014

Flygtidsuttag

Den observante har kunnat notera de senaste årens kraftiga fall i flygtidsuttaget.

Viss förklaring står säkert att finna i PRIO, även om det kanske hörs mindre om denna problematik just nu. Därtill hävdar de med stor insyn i FV att exportkunderna alltid är prioriterade när det gäller reservdelsförsörjningen till stridsflyget. Därmed kan man nog anta att detsamma gäller för en annan bristvara, nämligen flygteknikerna.

Just nu nås jag av oroande information angående flygverkstaden i Kallinge. Tidigare har det från försvarsministern hetat att hon "noga följer utvecklingen", men uppgifter gör nu gällande att ett nedläggningsbeslut fattas av FMV inom någon vecka. Genom chefen FV har Försvarsmakten för sin del accepterat ett sådant beslut.

För mig blir det lätt obegripligt att en regering, som i budgetpropositionen just pekar på bristen av flygtekniker som en viktig förklaring till minskat antal flygtimmar, inte ingriper. En nedläggning i Kallinge motsvarar i runda tal en tredjedel av verkstadskapaciteten. Det trettiotal flygtekniker som arbetar där kommer knappast att i någon större utsträckning flytta sina familjer till Såtenäs eller Kallax.

Givet det faktum att varje reparation på Kallinge i fortsättningen ska ske på annan flottilj leder en nedläggning naturligtvis inte heller till några besparingar. Snarast tvärtom. Efter mina tämligen talrika besök på landets flygflottiljer genom åren är det mitt intryck att våra Gripar (liksom varje annat spetsigt stridsflyg) kräver mer eller mindre ständig tillsyn. Väl minns jag när Sten Tolgfors skulle flyga just i Kallinge för några år sedan. Det första planet hade någon form av materielfel och försvarsministern fick vackert kliva ur och in i en annan Gripen som stod längre ned i raden...

Visst ska man ha respekt för ett politiskt beslut om besparingar på det bakre underhållet. Men det får inte leda till att också rent idiotiska förslag accepteras. Föreslagen nedläggning av en flygverkstad är ett sådant.

Samtidigt är den mera långsiktiga situationen också bekymmersam. Schweiz ska ha C/D Gripar i avvaktan på Gripen E. Uppgifter gör gällande att Brasilien ska ha detsamma. Hur många Gripar blir då kvar för att omhänderta den ökande incidentberedskapen, övning och utbildning här hemma? Och hur kommer flygtidsuttaget att påverkas om Brasilien och Schweiz ska prioriteras med reservdelar på samma sätt som Tjeckien, Ungern, Sydafrika och Thailand?

Samtidigt ska man hålla i minnet att Gripen E till viss del ska konstrueras med återanvändning av C/D Gripar. Att vända flygtidsuttaget under dessa premisser blir ingen liten sak.

SAAB hävdar att man kan producera fler konvertiter A2C. Det vore en bra och ansvarsfull lösning som medger svensk, operativ förmåga samtidigt som exporten kan fortsätta. Kanske inte så billig, men frågan är vilken annan lösning som står ett litet allianslöst land till buds?

Allan Widman

 

 

  

62 kommentarer:

 1. Allan för att kunna använda vingarna ifrån en A/B för att bygga C/D krävdes det i F100 - programmet att de flygplan som demonteras inte gått mer än 1000 flygtimmar. I det här programmet demonteras enligt uppgift en 39B, vilket med tanke på betydelsen av 39B i TIS - verksamheten (inskolning på JAS) för mig indikerar att det inte längre fanns lämpliga 39A längre för att bygga C/D ifrån.

  Och exportkunderna har betalat för sig för att vara prioriterade i UE/RD - leveranser framför den svenska flygtidsproduktionen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Allan!

  Om du nu insett hur läget är med tekniker, reservdelar och underhållskapacitet för det spetsiga flyget så kan du ju också i nästa steg dra slutsatser om hur det ligger till med andra, mindre prioriterade, materielslag i FM (dvs i stort sett allt annat utom bildkanonerna i humorkuben).

  //Skruvaren

  SvaraRadera
 3. J.K Nilsson,

  Ja, man kan ju emellanåt fundera över vad exportkunderna betalt för att vara prioriterade? Och till vem?

  Uppgifter i Schweizisk press talar om att 75 procent av komponenterna i E är nya. Vet ej om just vingarna är en del av den begagnade återstoden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enkelt svar, man har kört simuleringar och givet indata som önskat antal flygtimmar, MTBF, antal skrov, omsättningstid på UE, m.m och då får du ut att så här många apparater av XX, så här många apparater YY krävs under årets lopp. Exportkunderna betalar till FXM som beställer av FMV. Det har gjorts tilläggsanskaffningar av UE/RD men inte på lång väg när för att täcka alla operatörernas behov.

   Försvarsmakten har inte gjort ovanstående analys utan hellre fokuserat på lagervärdet som UE/RD genererar och dragit slutsatsen att man inte har råd.

   Min kommentar om vingarna syftade till att syna SAABs påstående i att forsätta A2C med de nu anställda flygplanen. Jag tvivlar att det om några år finns tillräckligt lite flygtid i våra C/D så det är görligt att återvinna skrovdetaljer till E. Snarare är det så att man kommer att kannibalisera C/D på utbytesenheter som annars kan ligga i förrådet. Dvs det finns inget större värde i C/D skrov till E utan vi skulle lika gärna bara kunna beställa 60 uppsättningar utbytesenheter så vi slipper slakta flygplan.

   J.K Nilsson

   Radera
  2. @JK
   Skulle inte du kunna tala med FMV och Byden om ditt förslag? Min din bakgrund och på gående yrkesverksamhet finns nog knappast en lämpligare människa..
   Vet du om FXM tar betalt för flygvapnets mm lönekostnader och flygtidsbortfall vid exportaffärer?
   @Allan
   Skulle inte försvarsutskottet med ett utskottsinitiativ kunna anmoda regeringen att stoppa ev nedläggning av Kallinge flygverkstad?
   Har försvarsutskottet tagit del av hur kalkylen ser ut för ev nedläggning? Har ekonomistyrningsverket tittat på vilka kalkylkomponenter som ingår och vad de innehåller? Vad är interna pengar alltså rundgång och vad är externa pengar anslagspåverkande summerat på både Försvarsmakten och FMV?
   Men viktigast hur påverkas vår operativa förmåga och uthållighet på den att släcka ned en flygverkstad?
   Vi måste komma till ett läge där vi föreslår ökad förmåga.
   Idag är allt nästan inriktat på att hålla budget som det överordnade målet.
   Kort sagt viktigare för försvarsmakten att hålla budget än att producera operativ förmåga.

   En egendomlig politisk styrning.

   Slutligen Allan borde inte intäkterna till FXM gå export tillbaka till flygvapnet
   Ja är inte beredd att subventionera FXM byråkrati och leverans av pengar in till finansdepartementet för att finansiera annan verksamhet. Något ni kan ta upp som en intäktspost i försvarsberedningen?

   Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

   Radera
 4. I Storbritannien har man även haft dödsfall på grund av bristen på erfarna flygtekniker.

  Läsvärda citat om personalbrist:

  " The team leader at the time, Sqd Ldr Jim Turner, said he was frustrated by a lack of support and a shortage of around 20 engineers.

  He said: “We were telling them repeatedly we needed more personnel and more aircraft. The sense that I had in the short time I was boss was that we needed more stuff. We needed more manpower. We needed a little bit more.”

  He said when he took over the job he was surprised to see some of the engineers were “very young and very inexperienced”. "

  Samt dess effekt

  " “I then realised it wasn't me and it must have been Sean. I looked across to him. His canopy was missing. Sean wasn't in his jet. It was obvious there had been an ejection.

  “I recall looking up and seeing Sean in his seat. His arms were wind milling. I realised something was horribly wrong. He came back down and hit the ground just to the left of my aircraft.

  Another pilot in the team, Flt Lt Martin Pert, added: "The force of the impact was tremendous. There was a complete shock. There was silence on the radios." "

  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/10561358/Red-Arrows-pilot-ejected-300-feet-into-air-to-his-death.html

  SvaraRadera
 5. Hur lång tid var det sedan det skedde Försvarsmaktsplanering som inte hade den ekonomiska neddragningens piska som drivande faktor? Beslutet att lägga ner verkstadskapacitet var kanske korkat - men alternativen kanske hade varit ännu mer obegåvat.

  Apropå antalet tillgängligt stridsflyg så kanske vi får damma av några av 39A planen och sätta in dem på våra divisioner. Korkat förslag – jo men visst, är det sämsta förslaget – knappast.

  SvaraRadera
 6. Positivhalaren,

  Det finns inga 39A att damma av och sätta in. Framförallt ingen materiel till kringsystemen.

  SvaraRadera
 7. FMV genomför nu det politiska beslutet att minska kostnaderna inom försvarslogistiken. Varför är folk förvånade över att det går ut över verksamheten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med andra ord så sparar FMV pengar genom att minska verkstadskapaciteten medan försvarsmakten tvingas till ökade kostnader för att få sina plan servade samtidigt minskar tillgängligheten på planen eftersom de måste transporteras längre sträckor.

   System tänk finns inte längre!

   Radera
  2. Kostnaden i kronor blir nog inte högre. Men den operativa effekten blir lägre när flygtimmar får spenderas på transportflygningar istället för övningar.

   Radera
 8. FMV gör så, FMV gör si. FMV gör ingenting utan beställning från Försvarsmaketn. Försvarsmakten äger all materiel och alla tillgångar. Ni går vilse om ni tror FMV beslutar något strategiskt. Om någon förändring genomförs sker det på uppdrag av FM med styrning från Fö.

  FMV får väl vara syndabok här om det känns bättre. Det var ju även därför myndighetens ursprung skapades 1634 efter att Wasa sjönk. Så att inte kungen kunde klandras. Kungen idag, Anders Borg.

  :)

  Handläggaren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läs första delen i denna text:

   http://annicka.nu/?p=1484

   Helt uppenbart att allt är FMVs fel!

   eller... ;-)

   Wasa? hette inte skeppet som sjönk PRIO?

   Radera
  2. GD vart ju satt i en djävla sits i bröllpsgåva i äktenskapet med FORGUS, förlåt FSV...

   J.K Nilsson

   Radera
  3. FM har knappast beställt nedläggning av en flygverkstad. Men FMV gör helt enkelt vad man blev ålagd i och med FSV-konstruktionen - att sänka kostnaderna. Inte FMVs fel, men inte heller FMs.

   Radera
 9. Med mindre antal verkstäder behöver vi mindre plan för att lösa samma uppgifter som tidigare. Vi effektiviserar alltså verksamheten. I och med detta stärker vi vår försvarsförmåga.

  Vår försvarsförmåga är bättre idag än 2006.

  Vi är mitt inne i en stor omställning.

  Vi stärker vår Försvarsförmåga. Glöm aldrig det.

  mvh Karin  SvaraRadera
 10. Positivhalaren och Wise,

  Nej, men finns det några 39 À är tanken inte så dum. Hemlig och säker stridsledning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så du menar att det finns något undangömt StriC kvar med den programversion som stödde 39A?

   Radera
 11. Om allianspolitiker som Widman och Engblom kunde vända sig till de som beslutat att FMV ska ta hand om logistiken och att FM ska spara 500 miljoner på personal i en redan hårt trängd organisation vore det ännu bättre. Tröttsamt!

  SvaraRadera
 12. "För mig blir det lätt obegripligt att en regering, som i budgetpropositionen just pekar på bristen av flygtekniker som en viktig förklaring till minskat antal flygtimmar, inte ingriper."

  Du sitter i regeringen, så jag förväntar mig att du ingriper!

  SvaraRadera
 13. "Visst ska man ha respekt för ett politiskt beslut om besparingar på det bakre underhållet. Men det får inte leda till att också rent idiotiska förslag accepteras."

  Har du glömt den s.k. "genomförandegruppen" och deras förslag?

  Varför skulle denna neddragning inte vara ett led i Alliansregeringens kraftfulla stärkande av försvarsförmågan?
  Alla andra nedskärningar får ju detta stärkande resultat!
  Plan, stridsvagnar, fartyg, personal m.m. Allt blir ju mindre och enligt din regering så stärker detta försvaret. I vissa fall speciellt i Skaraborg.

  Det måste helt enkelt vara så att den föreslagna flygverkstan är så dålig att en nedläggning bidrar till att stärka den totala försvarförmågan!

  Teaterdirektören.

  P.S. Om du kollar så tror jag att Folkpartiet sitter med i regeringen. Du kan väl be dem ingripa?

  SvaraRadera
 14. Ja, Folkpartiet sitter med i regeringen, om än inte jag personligen.

  Att offentligt uttrycka missnöje och skapa debatt är naturligtvis inte min enda ansträngning.

  Sedan är det min övertygelse att myndigheter inte alltid försöker göra det bästa av situationen. Vidhåller att snart sagt vilken besparing som helst är bättre än den föreslagna.

  SvaraRadera
 15. "Vidhåller att snart sagt vilken besparing som helst är bättre än den föreslagna"

  Nästa rubrik i kvällspressen kanske kan bli:
  Allan Widman doppad i tjära och fjädrar efter att ha föreslagit nedläggning av Marinens musikkår!

  ;-)


  //Johan F

  SvaraRadera
 16. Politik är att välja. Försvarspolitik borde vara att alltid välja det som gör oss farliga för en fiende. Med denna utgångspunkt väljer jag flygverkstad framför varje musikkår.

  SvaraRadera
 17. Mamma Agda till sonen Bosse, 40 år.

  "Här har du 5000 kr att leva för. Du måste betala alla dina kurser som vi har sagt att du ska gå."

  Bosse räknar snabbt över sina kostnader och konstaterar att alla kurser kosta 7000 kronor. Han meddelar mamma att han ska sluta på varmluftsballongteknikerutbildningen som kostar 2000 kronor.

  "Nä, det får du inte svarar mamma. Den kursen är jätteviktig att du går!"

  Nähä, tänker Bosse, kanske ska jag sluta på flöjtkursen istället? "Mamma, jag lägger ner flöjtandet istället!"

  "Nä, Bosse, kulturen får inte offras. Du måste gå ALLA kurser!"

  "Men mamma, pengarna räcker inte. Får jag 2000 kronor till så kan jag gå alla kurser?"

  "Bosse, nu får du skärpa dig. Du får väl betala kurserna mer effektivt så att de blir billigare!"

  "Men mamma, jag har väldigt liten makt över prissättningen på kurserna. Om jag bara får 5000 kr så räcker det inte till alla kurser."

  "Bosse, nu får du lösa problemet. Nu får du bara 4500 kr för att du bråkade om det här. ALLA kurser ska du gå och därmed basta. Varken flöjtandet eller ballonskruvandet kan vi vara utan!"

  Det är lätt att vara mamma och ställa krav när man inte behöver bry sig om hur de ska lösas.

  Stackars Bosse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här kommer också pappa Knut in i bilden.

   "Min son! Minns du flöjten du fick av farfar och farmor för 30 år sedan?"

   "Jo far, den använder jag fortfarande, Den börjar ju bli lite gammal, så den både låter illa och har fuktskador på sina ställen"

   "Bra, för jag kommer from nu att vilja ha in hyra för att du använder flöjten. Hyressumman kommer jag att använda dels till eventuella reparationer av flöjten, men pengarna kommer också att användas då jag köper en ny bil till mig själv, dessutom är jag ålagd av din mor att ge en rejäl del av hyran till henne"

   "Jaha, det låter ju dyrt. kan jag hyra en flöjt av någon annan istället då?"

   "Nix! Du får bara använda din gamla flöjt, ingen annan."

   "Ajdå"

   "Och du skall dessutom vara solidarisk med de andra genom att vara beredd att närsomhelst låna ut din flöjt."

   "Jaha, får jag låna instrument av någon annan då, när jag behöver?"

   "Japp, det har jag och din mor ordnat!"

   "Vilket instrument är det jag kommer att få låna i så fall? Det kan ju vara bra att veta så att jag kan börja förbereda."

   "Nja, alla andra föräldrar vi frågat vägrar att låna ut sina barns instrument...men jag lovar att det kommer att lösa sig!"

   Radera
  2. Hejdlöst kul!

   "Kurser för 7000 och bara 5000 i inkomst..." tänker mor Agda
   "Om Bosse bara hade lite bättre koll på pengarna skulle han nog få det att räcka."

   "Bosse! Du skall använda ett dataprogram för 3000 kr, i detta skall du redovisa vad du gör av dina pengar! Nyttjar du detta kommer pengarna att räcka till allt du vill göra."

   "3000!, oj oj, fast då är det väl ett riktigt bra program jag får då?"

   "Nja, programmet är ju egentligen ett styrprogram till en lackeringsrobot, så du får anpassa din verksamhet efter detta."

   Radera
 18. Gustav Wasa sa...

  Självfallet kan Sverige försvaras utan en insatsflygflottilj i södra Sverige.

  Norge har hela tiden strävat efter att ha bara ett (1) enda fredstida flygflottiljsetablissemang efter övergången till JSF/F-35A/Lightning II. I bästa fall orkar Sverige hålla fast vid två flygbasbataljoner och två krigsflygbaser.

  Det är flygstridsledarna från Hästveda och flygteknikerna från flygverkstaden på Kallinge, som vi inte klarar oss utan om vi vill att grundflygplan av typ JAS 39 Gripen ska leverera operativ nytta i södra Sverige även framgent.

  Försvarsmakten är ålagda att minska sina personalkostnader, så några måste nu frivilligt eller ofrivilligt lämna sina anställningar.

  Sammanlagt rör det sig om färre än hundra välutbildade och erfarna flygstridsledare och flygtekniker mantalsskrivna i Sveriges sex sydligaste län. Det är dessa som måste räddas kvar i firman. Inte kanske nödvändigtvis en flygflottilj i Kallinge? Är Försvarsmakten beredd att betala en tillräcklig pendlingsersättning för att förmå flertalet flygtekniker från Kallinge att jobba på flygverkstaden i Såtenäs?

  Eftersom flygtidsproduktionen i Försvarsmakten med spetsigt stridsflyg med nödvändighet kommer att gå ner ytterligare de kommande fem åren när först Brasilien och sedan Schweiz samt kanske också Slovakien och ytterligare någon kund ska låna svenska exemplar av JAS 39C/D, så blir möjligheterna för att dämpa nedgången i reell svensk flygtrim bland flygförare och försämrad färdighet i övrigt för flygstridsledare och flygtekniker ytterst begränsade. Flygförarna och flygstridsledarna kommer givetvis att övas i simulatorer morgon, middag och kväll och de flygtekniker, som inte går över till industrin kommer att vara fullt sysselsatta med att kannibalisera utbytesenheter fram och tillbaka mellan kvarvarande flygplansskrov.

  Åtgärder föranledda av bristande flygtid räcker likväl inte för att säkerställa krigsdugliga flygförband i någon av rollerna jakt, attack eller spaning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flygstridsledarna (tillsammans med luftbevakare och andra utan vilka flygstridsledarna är meningslösa) i Hästveda tillhör LSS, så de torde inte på något sätt beröras av en nedläggning av F17. Däremot torde deras kollegor i Såtenäs eller Luleå beröras rent praktiskt av en nedläggning av F7 eller F21 då det stöd dessa får av garnisionen skulle försvinna.

   Sedan torde flygteknikerna på flygunderhållskompanierna vara viktigare än FSVs flygtekniker för att ha operativ effekt...

   Radera
  2. Den lösningen lär ju bli mycket billigare, bättre och mer flexibel för skattebetalarna… (ja, jag var ironisk)

   Radera
 19. För den delen så kan flygförband i södra Sverige stridsledas precis lika bra från Bålsta som från Hästveda. Eller någon av Ledningsenheterna för den delen... Den geografiska placeringen av centralerna förlorade sin betydelse redan under Stril 60-tiden.

  SvaraRadera
 20. @Allan Widman
  "Sedan är det min övertygelse att myndigheter inte alltid försöker göra det bästa av situationen."

  Det låter ju toppen... Kom sedan inte och undra varför soldater, sjömänn, officerare och tjänstemänn samt kanske svenska folket känner det omvända.

  Så här skulle det då kunna låta:
  Sedan är det vår övertygelse att regering och riksdag inte alltid försöker göra det bästa av situationen. Vidhåller att vilket politiskt förslag som helst är bättre än det föreslagna.

  Mitt förslag är istället att du skulle ransaka din poilitiska ton och göra den mindre konfrontatorisk. Du kanske skulle förlora några politiska poäng och några personvalsröster. men vill du åstadkomma politisk förändring så kan du inte göra dig osams med alla myndigheter. Det träffar nämligen inte bara någon anställd vid dessa myndigheter utan all anställd personal där.

  Vänligen

  Handläggaren

  SvaraRadera
 21. Gustav Wasa sa...

  Försvarsmakten hävdar att det inte får några som helst operativa konsekvenser att lägga ner flygverkstaden i Kallinge och friställa de som nu arbetar där.

  Stridsflygplan ska ändå flyga, så då kan de lika gärna flyga från Kallinge till en flygverkstad, som att både lyfta och landa på ett och samma Kallinge utan att ha omstationerat. Och självfallet kan det finnas stordriftsfördelar med en (1) flygverkstad jämfört med flera.

  - Frågorna som omedelbart inställer sig då är varför Försvarsmakten behållit en "onödig" flygverkstad i Kallinge i alla dessa år och varför inte flygverkstaden i Luleå är "onödig" och dess anställda övertaliga?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret är enkelt. Flygverkstäderna är en av delarna som överförts till FMV. FMV har uppdraget att minska kostnaderna. Två Flygverkstäder är billigare att driva än tre.

   Att det kommer att skapa kostnader på andra ställen i form av transportflygningar med mera är inget som FMV kan eller får ta hänsyn till.

   Radera
  2. Gustav Wasa sa...

   Självfallet är en (1) flygverkstad billigare än två och noll flygverkstad billigare än en.

   Allra billigast, i vart fall i en kalkyl, är att liksom för SK 60 få till en OPS-lösning också för JAS 39 Gripen.

   - Varför ska skattebetalare betala för stridsflygplan när de inte flyger? Är det inte bättre att skattebetalarna betalar ett fast timpris till industrin för varje flygtimma som ett flygplan flyger?

   Radera
 22. Uppgiven,

  Sant som Du säger, FMV behöver inte ta hänsyn. Men vad säger beställaren FM?


  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad säger regleringsbrevet att FM ska säga?

   Radera
 23. Anonym 07:36,

  Du behöver inte bekymra Dig om min "politiska ton". När FM tecknar vidi på en nedläggning av flygverkstad vid en insatsflottilj förstår det flesta ändå vad det handlar om. Brist på "civilkurage".

  SvaraRadera
 24. Uppgiven,

  FM har inte några invändningar. Man tycker att man fått svar på "alla frågor".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på att regeringens stående order till FM sedan länge har varit "Håll budgeten", är det så konstigt? FMV anser uppenbarligen att de kan leverera beställd servicenivå med två verkstäder, och regeringen har ju dömt av i frågan om hur försvarslogistiken ska fungera. FM ville inte ha lösningen med FSV vill jag minnas...

   Radera
 25. För så är det här i livet att om man har invändningar så måste de delges inte bara enskilda politiker, grabbarna på golvet och alla andra diskreta vänner. Det måste ut i offentlighet för att det ska bli en debatt just i sak.

  SvaraRadera
 26. Snälla Allan,

  Vi är inte alla politiker. Vi är tänstemän hos staten. Det kan inte vara vår förbannade skyldighet att föra allmän debatt vi har fullt upp att göra vårt jobb och det innebär att följa order. Chefen (läs Fö) bestämmer. Hur skulle det se ut om Förvarsmakten/FMV vägrade ut sig i allt? Vi kan ju välja att spräcka budgeten, "not". Kom ned på jorden. Politikerna debatterar i riksdagen, riksdagen utser regering. Riksdagen kan begära misstroendeförklaring mot regeringen. Får man inte majoritet för det så har man "torskat". Allt annat är en väg inte jag vill följa. Den vägen får du allt vandra själv. Jag följer dig inte dit du vill.

  Bättre om du tar debatten i riksdagen än att du gnäller på myndighetspersonalen och fodrar civilkurage.

  Det är inte vår uppgift. Min röst i detta är endast hur jag nyttjar valsedeln. Den kommer för första gången på två decenier inte att kunna placeras med enkelhet. Jag har fört Alliansen till makten under min frus protester. Klart är att jag undrar vad jag ställt till med. Det är min skuld i detta och den får jag leva med. Min Fru ler skadeglatt i soffan, med ett leende - vad var det jag sa ;).

  Nä du vinner inte några poäng hos mig av att klandra folk längre ned i beslutskedjan. Ansvaret stannar hos Fö, försvarsutskott, genomförandegrupp, finansen och riksdagen. Det är där ansvaret hör hemma i en demokrati. Är ni inte nöjda med FMV och FM så får ni röra om i deras ledning. Det har ni all makt att göra.


  Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
  Amen.
  /Handläggaren

  SvaraRadera
 27. Handläggaren,

  Jag har redan tagit debatten i riksdagen och avser att göra det igen. Väckte även frågan i Sälen.

  Många på den här bloggen tycks tro att all försvarspolitisk aktivitet syftar till att värva röster. Så är det inte. Det kan ibland handla om att värna vår samlade förmåga.

  För mig är det fortfarande obegripligt hur man kan investera runt 200 miljarder kr (A/B till och med E) och sedan inte ha råd med flygunderhållet på en insatsflottilj.

  Det är min uppfattning att alla inser det okloka med detta, men hellre ser man till sina intagna positioner än till vad som är rätt. Systemet har helt enkelt gått i baklås.
  SvaraRadera
  Svar
  1. Inga problem. Det förhåller sig ju på exakt samma sätt även vad det gäller Marinens fartyg och antalet besättningar.

   Radera
  2. Instämmer helt med Allan Widman. Systemet har gått i baklås.
   Det är märklig materia att vi avväger så att vi inte tycks har råd med flygunderhåll.

   Jag tror att det vore fint om vi kunde slå ihop FMV med Försvarsmakten.
   Nuvarande uppdelning en latent operativ katastrof.
   Som skattebetalare är jag lite besviken att jag får så lite försvar och så mycket dumhet .

   Radera
  3. FMs remissvar på utredningen om försvarslogistik var i princip detta vill jag minnas.

   Regeringen valde dock att gå andra vägen, att lyfta över verksamhet från FM till FMV med motiveringen att det skulle spara pengar till "kärnverksamheten". Resultatet av detta ser vi nu, FMV håller på att leverera den beställa kostnadsminskningen. Det är bara naiva människor som tror att minskade kostnader inte innebär minskad verksamhet.

   Eftersom problemet uppstod på den politiska nivån, så är det även där som lösningen måste finnas.

   Radera
 28. Allan.

  Vore intressant att höra dina åsikter om följande:

  http://cornucopia.cornubot.se/2014/01/textilia-tar-995-for-48-km-frakt-av.html

  MVH
  Anders G

  SvaraRadera
 29. Allan,

  Som ledamot i FU borde du med enkelhet kunna få till ett möte med Thomas Salzman på Tre Vapen nästa vecka. Han borde kunna presentera underlaget till beslutet och de ingångsvärden som använts. Det är nog snarare de du skall titta på. Det är troligt att det är den eviga freden som Finans beslutat om som dimensionerar verkstadstjänsten, inte beräkningarna. Det intressanta borde vara maxkapaciteten, alltså om det skorpar till sig, hur många kärror kan man hålla i luften och till vilken uthållighet. Det påverkas förståss av reservmateriel tillgång och lagernivåer.

  Nu verkar debatten endast handla om en låg fredsdrift, övningar m.m. Det är den bilden som nu borde debateras. Om politiken nu ändrar sig nästa år. Ångrar man sig då att verkstaden lagts ned? Till dess följer nog myndigheterna nu gällande beslut.

  Problemet är alltså för dig att din önskan om beredskapsnivåer inte är den som beslutats. Där hjälper inte civil olydnad utan endast hårt politiskt arbete. Om det skall vara slagkraftigt skall det bygga på kunskap och fakta. Kom och hälsa på oss på FMV lite oftare och sätt dig in i vår uppgift och våra utmaningar innan du utmålar oss som idioter.

  Jag skulle tycka det var kul att berätta om mitt område som jag brinner för.

  Du skulle få en helt annan bas att argumentera från. Du borde väl som riksdagsman få tillgång till ganska detaljerad information?

  Vänligen

  Handläggaren

  SvaraRadera
 30. Handläggaren,

  Jag har inte utmålat FMV som idioter. Därtill har jag tagit del av utredning och fått föredragningar om överväganden. Stordriftsfördelar är lätta att räkna fram. Det som bekymrar mig mest är att inte beställarna på FM säger nej. Där finns väl insikt om värdet av insatsnära underhåll och hur "bra" det brukar bli med flytt av känsliga och kompetensberoende funktioner. Och säger inte FM ifrån så kommer naturligtvis även regeringen att acceptera förmågetappet.

  Jag trar att alla berörda instanser var för sig inser att detta leder till väsentligt mindre effekt, att det är rent av kontraproduktivt, men det spelar ingen roll. Fokus ligger som vanligt på det ständigt pågående blame-gamet.

  SvaraRadera
 31. Ursäkta att jag låter negativ..

  Min bild är att "blame gamet" är skapat av dina kompisar moderaterna. Den chefskultur vi får kommer uppifrån. Den finns även på FMV och jag gillar inte toppstyrning och ett evigt kontrollerande där de"smarta" i ledningen tror att allt blir bra om de nedvärderar personalen och kontrollerar allt och styr detaljer. Det började 2007. Det var starten för mig i min syn att vi blivit anglosaxiska. Medarbetarundersökningarna har visat detta men inte tillräckligt tydligt så att de inte kunnat viftas bort. Idag, delegering nej, konroll och idioti ja.

  52 chefer behövs tillfrågas för att få beslut. Men jag är övertygad att det kommer uppifrån med ansvarsutkrävande och nollförtroende. Det är alliansens samhällsförändring. Oj vad effektiv, men ack vilket innehåll.

  Var det inte så att FML och regeringskansliet varit i konflikt och klagat på oförstående? Varför skulle inte detta klimat spridas nedåt.

  Faktiskt tror jag att det behövs större förändringar än detaljbeslut. Jag tror tyvärr ni behöver torska för att intresse för människorna skall uppkomma.

  Vänligen

  Handläggaren

  PS. Jag hade en gång på 90-talet ett kontrakt med en firma i england där de hade ett kontorslandskap. Chefen satt bakom glasvägg som man ser i engelska deckare. Jag tyckte det var väldigt underligt med all personal som satt och småsov vid sina terminaler, en del med "Solitare" uppe. Ingen som gick omkring, inget snack vid fika-automaten. Ingen kreativ diskussion om den gemensamma uppgiften. Behöver jag säga att FMV till slut hamnade i en segdragen förlikning där inget resultat kom ut men där skattepengar försvann. Inte bara nationell industri misslyckas utan även hyllvaru-upphandlingar. DS.

  PS. 2 Detta är den väg vi vandrar, om chefen kan se att vi lydigt sitter vid terminalerna så har han kontrollerat vad han kan kontrollera. Så länge han känner att han styr tror han att det är briljant. I detta sammanhang skall chefen läsas som Försvarsdepartementet och regeringen. DS:

  SvaraRadera
 32. Handläggaren,

  Så byggs ingen stor framtid.

  SvaraRadera
 33. Allan.

  Vore intressant att höra dina åsikter om följande:

  http://cornucopia.cornubot.se/2014/01/textilia-tar-995-for-48-km-frakt-av.html

  MVH
  Anders G

  SvaraRadera
 34. Anders G,

  Skrev om Ukraina redan i november. Då var intresset litet. Min tro är att det inte blir ett inbördeskrig à la Syrien. Men om två år är Ukraina ett kandidatland till EU.

  Ryssland utan Ukraina är en stormakt. Ryssland med Ukraina är ett imperium. Det är mycket som står på spel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu handlade det ju inte om Ukraina utan om att försvarsmakten betalar 995 kr för att få en uniformsjacka (kanske din) transporterad 4,8 km.

   MVH
   Anders G

   Radera
 35. Men Anders G?

  Den informationen är väl inet att debattera om. Den kan väl inte Allan ta ansvar för. Det låter väl idiotiskt för alla och envar. Den har wiseman publicerat på Twitter och fått HKV besked direkt att man skall kolla vidare på.

  Gräv upp nästa problem och skicka in det du hittar till FM. Alla där vill givetvis få reda på eventuella oegentligheter så att de kan rättas till. Det finns ingen politik i det. Rätt skall vara rätt. Inte svårare än så.

  Vänligen

  Handläggaren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill nog ändå veta Allans syn på det hela. Det inträffade är ju en direkt följd av politiska styrningar till FM ledande till ökad outsourcing och färre "rader i PRIO". Tycker det är tragiskt att inte fler "billigare och bättre-lösningar" synas ordentligt innan de införs på bred front.

   MVH
   Anders G

   Radera
 36. Gustav Wasa sa...

  Äras den som äras bör. Gunnar Lindqvist visade utomordentligt civilkurage när han tjugo år efter att det inträffat i praktverket "JAS 39 GRIPEN" utgiven 2003 av Air Historic Research AB på sidan 71 skriver:

  "Det innebar att ÖB och CFV gick ifrån riksdagens beslut om att utländska alternativ skulle vara reella alternativ!

  Upphandlingen övergick alltså från konkurrensupphandling till monopolupphandling. Det innebar att vi fick alla nackdelar med konkurrensupphandling samtidigt som vi fick alla nackdelar med monopolupphandling. Under föregivande av att konkurrens rådde hade ÖB förhindrat FMV att tillsammans med IG-JAS få fram det mest kostnadsoptimala flygplanet. Monopolmetoden tog bort all priskonkurrens.

  FMV borde i detta läge ha tillskrivit regeringen och begärt skriftliga direktiv om det nya upphandlingsförfarande, och därvid påpekat att det stred mot riksdagens beslut. För husfridens skull gjordes inte det."

  20 år post-festum kommer sanningen fram i ett inbundet praktverk. Bättre sent än aldrig. De sista skola vara de främsta som det står i den heliga skrift.

  SvaraRadera
 37. Märkligt.

  Folk lyssnar fortfarande på de varite-artister som kallar sig folkvalda och åker runt och pratar. Lovar sällan något utan hänvisar till någon utredning. Mycket sällan blir något bättre och ansvar är något som man hört talas om via postorder.

  På tal om artikelns innehåll så borde det väl vara på sin plats att ställa en liten intern fråga. Om man har ett spetsigt system (kräver bakomliggande resurser) som förväntas fungera i skarpt läge, så är det väl märkligt att hela tiden dra in på basen för den förmågan?
  Hur ser helheten i försvaret ut?
  Vad får jag för mina skattepengar?
  Det är ju klart uttalat i direktiven till FM att hela Sverige inte skall försvaras.

  Var är debatten om detta, och eftersom jag inte bor i Stockholms-området så är chansen att jag blir försvarad mindre än en fis i Atlanten. Så, varför betala skatt?
  Jag får varken funktionen försvar, och inte heller svar på den aktuella situationen.

  Ge ut nytryck på "Om kriget kommer" med dagsfärska beslut så att folk ser att de troligen behöver en fälthaubits per kvarter för att på egen hand göra det som krävs.

  SvaraRadera
 38. Problemet är att:
  1. När regeringen tillskrivs om vägledning så brukar det endast leda till tystnad.
  2. När regeringen tillfrågas i riksdagen om vad som händer i ärenden där myndigheter tillskrivit regeringen så berättas aldrig om vad som händer utan det blir några svepande beskrivningar som skall leda frågeställaren bort från ämnet så att inte regeringen behöver svara.
  Till slut lämnas myndigheterna att försöka lösa upp frågan utan formell politisk styrning. Det vore ju livsfarligt om det blev bredare demokratisk insyn i regeringens lekstuga.
  3. På detta sätt behöver aldrig politiskt ansvar tas.

  Därav är dagens debattklimat befriande. Kan det vara så att OFOG ändå gjorde nytta då de hängde ut en bloggare. Mängder av personal tröttnade på försöken att begrava försvarsfrågan och nu flyger den fritt.

  Allan och andra intresserade politiker har fått ett öppet fält att spela på, när makten har pressats tillbaka.

  Det kan vara så att nästa FSU utredning kan titta på styrformerna mellan regering och myndighet och komma med förslag på styrning och ledning. Där tror jag man kan hitta väldigt mycket att göra som skulle spara pengar och minska ledtider.

  Frustrerad

  SvaraRadera
 39. Då var det avgjort en gång för alla.
  Allan, din okunskap och arrogans har nu gått så pass långt att en röst på Fp är fullständigt utesluten.

  SvaraRadera
 40. Gustav Wasa sa...

  Sveriges säkerhetspolitik rör sig på skalan från det kalla krigets flygsäkerhetssamarbete i enlighet med SWENORDA-avtalet över dagens Cross-Border Training (CBT) på Nordkalotten mot ett framtida finländsk-svenskt luftförsvar med större strategiskt djup i väst-östlig riktning.

  - Plus ça change, plus c'est la même chose!

  Johan Wiktorin antydde elegant igår på Folk och Försvars-seminarium på Kgl Myntet att långräckviddig bekämpningsförmåga ger konsekvenser med avseende på strategiskt djup, både för den som anfaller och för den som försvarar sig.

  - Så det är kanske inte nödvändigtvis just incidentberedskapen med jaktflyg i enlighet med defensive counter-air som kan bli nordisk utan snarare attackflyg använd som offensive counter-air som behöver baseras pannordiskt? Det vill säga lite mer geografiskt otillgängligt för förbekämpning. Kryssningsrobotar ska inte baseras gränsnära.

  SvaraRadera