torsdag 12 juli 2012

Solskenshistoria

Under våren skulle jag några dagar tjänstgöra vid Artilleriregementet. En tid innan fick jag dock förfall och meddelade bataljonschefen. Någon inryckning ägde inte rum.

En tid efter den tilltänkta tjänstgöringen fick jag ett lönebesked som angav att jag intjänat 0 kr i lön. Jag såg löneavin som ett uttryck för ordning och reda samt som en välkommen bekräftelse av mitt anställningsförhållande.

Några veckor senare erhöll jag ett krav från FM Logistik på ett par tusenlappar. Dessa hade felaktigt utbetalats till mig som lön och skulle nu bli föremål för återkrav. En faktura skulle skickas.

Eftersom jag inte mindes någon löneutbetalning ringde jag min bank. Denna uppgav att något belopp motsvarande den påstådda löneutbetalningen inte inbetalats till mitt lönekonto de senaste tre månaderna.

Jag tog nu kontakt med HR Direkt. Efter viss väntan i telefonen talade jag med en ung handläggare som efter vissa kontroller slog fast att utbetalning skett till annan bank. Jag hävdade då att jag sedan länge hade automatisk överföring till min egen bank.

Till sist gav jag mig och ringde den andra banken, till vilken utbetalning skulle ha skett. Inte heller den banken kunde se att det påstådda beloppet inkommit till mina konton där.

Nytt samtal till HR Direkt och ny väntan. Samma handläggare som tidigare konstaterade att man skulle undersöka saken vidare. Han fick mitt mobilnummer och skulle återkomma inom några timmar. Efter nu snart två veckor har han ännu inte återkommit.

Istället anlände i veckan ett handskrivet brev från den lokala löneenheten som under rubriken "Fel uppstått" bad om ursäkt. Jag skulle bortse från eventuell faktura och ärendet sades nu vara avslutat. Det enda som oroar mig är att brevet inleddes med "Beklagar att det blev fel när du hade varit inne och tjänstgjort". Någon tjänstgöring blev som bekant inte av...

Sådana här saker händer. Också i den bästa av familjer. Finns heller ingen direkt anledning att klaga på bemötandet. Men denna solskenshistoria kan också vara uttryck för en större och tuffare brottningsmatch mellan människa och system inom myndigheten. Vem vinner den? 

Allan Widman 

34 kommentarer:

 1. Allan,
  Systemet "vinner" och människan förlorar tyvärr. Ett exempel från min verklighet som kadett ur 219 kursen vid MHS Karlberg:
  I maj utbetalades ingen helgersättning till kadetterna efter att samtliga kadetter förts in i PRIO. I juni skulle problemet åtgärdas, dessutom skulle ersättningar för det kommande sommarlovet i juli betalas ut för att kadetten skulle ha råd att leva. I juni kom endast halva ersättningen för juli men resten från maj lyste med sin frånvaro. En anmodan till HRC om en extra utbetalning med det rätta beloppet skickades in men till dags datum har inga pengar synts till. Många kadetter går nu på knäna under en period då de ska "ladda batterierna".
  För att påtala problemet än mer med PRIO och HRC så är jag tjänstledig från min anställning i FM. Detta har inneburit att jag inte fått utbetalat någon semesterlön från de rörliga tillägg jag tjänade in förra året, ytterligare tusenlappar som "sitter fast" i systemet och som vilken arbetstagare som helst, inklusive jag själv, givetvis räknar med att få när jag har rätt till det. Detta ärende skulle HRC hantera men liksom du så sitter jag och väntar, orimligt länge, på att handläggaren ska lösa
  problemet.
  Det är djupt olyckligt att blivande officerare under sitt första år på officersutbildningen redan fullständigt tappat förtroendet för det stödsystem som kommer uppta mycket vår tid när vi kommer ut på förbanden.

  MVH Kadetten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vissa kadetter fick ingen lön alls....

   MVH Kadetten2

   Radera
  2. Samtliga kadetter väntar fortfarande...

   MVH Kadetten3

   Radera
  3. Ännu har inga pengar kommit till kadetterna...

   MVH Kadett 4

   Radera
 2. Som reservofficer har jag varit involverad i både BG08 samt BG11 och däremellan brukar jag vara inkallad ett par veckor per år, senast under FVÖ12. Kan konstatera att lönehanteringen gradvis under perioden blivit allt annat än förtroendegivande. För att vara en statlig myndighet nästintill regelvidrig.
  Jag har genomlidit ingen lön, för lite lön, för mycket lön, fel skattesats, återbetalningskrav etc. etc. Senaste två månaderna har det rasslat in två små, totalt ospårbara, utbetalningskort på ett par hundra kronor med Försvarsmakten som avsändare. Vet ej varför eller vilken ersättning som avses. Fick man, under den gamla goda tiden, lön från en statlig myndighet, kunde man med 99% visshet utgå från att utbetalningen var korrekt, med alla olika tillägg inkluderade, så är ej längre fallet.
  Tidigare fanns en lokal lönehandläggare att kommunicera med. Nu finns bara PRIO, som jag inte har tillgång till, och som dessutom inte verkar kunna hantera reservofficerare och dess ersättningar.

  "För övrigt anser jag att Gotland bör försvaras"

  /Onga1

  SvaraRadera
 3. Välkommen till vår verklighet!

  Eller som det uttrycktes i FM ÅR 2010:
  Internt uppfattas Försvarsmakten som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda.

  SvaraRadera
 4. Ja, välkommen till vår verklighet. Verkligen glädjande att även du fått prova på det. Oavsett om det sker i Afghanistan eller på hemmaplan borde fler försvarspolitiker prova på hur det är att vara anställd i Försvarsmakten.

  En sak är säker – inför PRIO och HRC är vi alla lika. Förutom några som är lite mer jämlika än andra, men det är ett mycket litet fåtal…

  SvaraRadera
 5. Struntsaker som rätta löner, rätt ersättning i tid, RALS som betalas ut i rätt tid (=inte i okt/nov ÅRET EFTER) mm. Det är väl helt ointressant...
  Välkommen till vår verklighet!

  SvaraRadera
 6. Instämmer i kören: Välkommen till vår verklighet. Frågan är hur många arbetstimmar per månad som får läggas på telefonsamtal med HR-C, IT Helpdesk och reseavdelningar mm för att bara lösa problem

  SvaraRadera
 7. Svårt att se vidden av systemkollapsen som pågår i Försvarsmakten när man befinner sig mitt i den. Nej se till att sätt i bottenpluggen och börja länspumpa detta sjunkande skepp innan råttorna lämnar det.


  Fortfarande anställd men hur länge till det varar får framtiden utvisa.

  SvaraRadera
 8. Jag är tacksam för det unisona välkomnandet till verkligheten. När jag i början av min tid i FöU frågade hur många människor som ur FM understödde NBF (de stora kostnaderna låg då på industrin) svarade man mellan 300-400 personer.

  Inget i ett land av svensk karaktär är så dyrt som mantimmar. Är det rationalitet eller sysselsättning vi söker? Eller är det möjligen bara kontroll?

  SvaraRadera
 9. Kanske kan man spåra det till AR 2 – Sätt upp ett mål och håll fast vid det.

  Elaka rykten säger att HRC idag sysselsätter fler personer än vad som innan HR-transformationen var anställda på kameralenheter, personalavdelningar och lönekontor. Att få en dementi på detta vore trevligt. Tyvärr är det svårt att mäta effekt i pengar i en verksamhet som Försvarsmakten. Av den anledningen blir det så oerhört lätt att motivera vansinnigheter som HR-transformationen med 10 %-iga besparingar.

  En sak är dock säker – en stor del av personalen på HRC har aldrig mött den verklighet den övriga försvarsmaktspersonalen har som vardag.

  SvaraRadera
 10. Riksrevisionen rekommenderade i en rapport 2011-03-18 (Dnr 32-2010-0637) försvarsmakten att vidtaga följande åtgärder:
  ”För att säkra den interna kontrollen i lönehanteringen rekommenderas försvarsmakten att göra en analys av risker och svagheter i den nuvarande hanteringen, tillse att berörda parter ges kompetens- och resursmässiga förutsättningar att lösa sina uppgifter med betryggande kvalitet. Vidare rekommenderas att tydliga ansvarsområden samt rutinbeskrivningar beslutas för att undvika oklarheter som kan medföra risk för felaktiga löneutbetalningar.”

  Det förefaller ju ha fallit väl ut…

  /pseudonomen

  SvaraRadera
 11. I en rapport från 2012-02-08 (Dnr 32-2011-0599) konstaterar Riksrevisionen följande:

  ”Riksrevisionen har vid ett flertal tillfällen de senaste åren1 framfört synpunkter på den interna kontrollen avseende Försvarsmaktens rutiner för lönehantering. Riksrevisionen har inte heller vid årets uppföljande granskning identifierat något tydligt direktiv om hur arbetsfördelningen ska se ut. Även Försvarsmaktens internrevision tar upp problem inom detta område i rapport från 2011-12-16.

  Ett exempel på otydlig styrning, som även togs upp i vår rapport från 2011-03-18, gäller den lönecontrollerfunktion som enligt Försvarsmaktens svar på revisionsrapport (dnr 32-2009-0559) skulle vara operativ i september 2010. Funktionen har under 2011 inte kommit igång med operativt uppföljningsarbete då de inte fått de behörigheter som krävs för att utföra sitt arbete. Försvarsmakten har inte definierat lönecontrollers uppgift, vilka uppföljningsbefogenheter de har eller vem de skall återrapportera resultatet till.

  Ett annat exempel på kvarvarande brister är att Försvarsmakten tog upp risken för felaktiga löneutbetalningar i den myndighetsgemensamma riskanalysen beslutad av Överbefälhavaren (ÖB) 2011-02-18. I riskanalysen gavs ett uppdrag att till och med 2011-03-31 specificera de kontroller som ska genomföras i löneprocessen. Detta uppdrag har inte genomförts under 2011.”

  Vadå, försvarsmaktens huvuduppgift är väl att föra väpnad strid inte att administrera löneutbetalningar – eller?

  /pseudopaten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nä, huvuduppgiften är inte att administrera löneutbetalningar, det är en stödfunktion som bara ska fungera. Men när det nu fungerar så dåligt att personal uppenbarligen får lägga x antal värdefulla arbetstimmar per månad på att käbbla med HRC istället för att sköta sin egentliga arbetsuppgift blir det fanimig en prioriterad uppgift att rätta till detta.

   Kanske läge att överlåta allt till den nya servicemyndighet som enligt uppgift är under upprättande i staten?

   Det som förvånar mig är att RRVs kritik inte får mer utrymme i media, det formligen regnar kritik mot myndigheten om man bara hittar rapporterna.

   Radera
 12. Som halvjurist är jag ju lite nyfiken på hur PO ställer sig till dessa förhållanden? FM lever inte upp till ingånga avtal med sina anställda. Rätt lön och rätt ersättning betalas inte ut. När dras detta till sin spets arbetsrättsligt? Hur FM - och dess uppdragsgivare - kan acceptera detta ur ett internt styrnings och kontrollperspektiv övergår sedan mitt förstånd. Men förstånd har väl inget alls att göra med detta?

  SvaraRadera
 13. Det rimliga i denna situation vore ju att unge Widman tjänstgör! Annars borde ju han avskedas/ avskrivas. Mig veterligen finns det i framtidens försvar inga rader i PRIO för reservofficerare som tjänstgör "när det behagar".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tycker att du borde välja dina ord. Vad vet du om orsaken till att W inte kunde tjänstgöra vid just detta tillfälle. Tänk på vad du skriver nästa gång!

   Radera
 14. Snälla Widman: Kan inte du som högt uppsatt politiker (i ett regeringsparti) GÖRA något åt eländet Prio som vi FM-anställda brottas med varje dag? Det torde väl vara klarlagt vid det här laget att det är en miss? Kom inte dragandes med minister/politikerstyre som hinder för att rädda svenska skattebetalares pengar. Det gick att stoppa FK "Prio" och FM tidigare Sirius.

  /Slipper snart eländet tack vare 57+

  SvaraRadera
 15. Jag har inte fått rätt lön sen PRIO infördes.
  Det är för mig allt annat än en solskenshistoria.

  SvaraRadera
 16. Nästa gång ett nytt system köps in vore det ju bra om kravställaren även inkluderar att överföringen mellan hr-systemet (prio) och lönesystemet (palasso i nuläget) fungerar. Bara ett tips från en enkel prioadministratör.

  Att skrota prio som några ovan föreslår skulle bara resultera i att alltihop börjar om igen när det nya systemet införs. Nu har ju de flest okända buggar upptäckts och personalen på HRC trollar med knäna för att försöka komma runt dem.

  // Knapparen

  SvaraRadera
 17. PRIO var redan från början ett fantasiprojekt framsprunget ur den sk förhoppningsbaserde planeringsmetod som vuxit fram i Försvarsmakten det senaste årtiondet. Det hade kunnat vara ännu värre om den person som drev fram projektet fått som han ville - dvs strypa underhållet av då befintliga system för att satsa alla pengar på detta PRIO. Vi som hade erfarenhet av stora systemomläggningar varnade för vad som kunde hända redan när beslutet fattades 2003. På en grund av lögner och vilseledning går det inte att bygga komplexa system. De grundläggande felen det kan inte kompenseras med mer utvecklingspengar eller mer personal. Det är bara att beklaga att regeringen inte ingrep och satte stopp som man gjorde med SIRIUS-projektet.

  Lennart Elborgh / Fd controller i högkvarteret

  SvaraRadera
 18. Så här har vi det i Försvarsmakten för jämnan! Roligt att även våra förtroendevalda får märka av verkligheten. Hjälp oss ur PRIO!/Civil handläggare

  SvaraRadera
 19. Kadetterna får väl göra som Ryssarna gjorde när den Sovjetiska administrationen bröt ihop och lönen uteblev, sälja delar av utrustningen på svarta marknaden...

  SvaraRadera
 20. Detta är för tusan inte någon "solskenshistoria" utan något som FM personal brottas med och lägger massor med arbetstid på varje dag! Kom in i matchen! / Commander

  SvaraRadera
 21. Apropå Prio.
  Varje dataprogram satisfierar det välkända sambandet "Skit in = skit ut". Samma sak uttryckt på högre nivå:

  "Om den underliggande strukturen hos ett dataprogram ej har tillräcklig flexibilitet, så går det inte att bygga några komplexa funktioner ovanpå denna underliggande struktur".

  Nödutgången från ovanstående dilemma består i manuellt arbete med hjälp av block & penna.
  Så Försvarsmakten får väl anställa några hundra skrivbiträden!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 22. Vänner,

  Jag har aldrig skrivit något utan ironi. Solskenshistoria ska uppfattas mot den bakgrunden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det begrepp alla utom Commander :-)

   Radera
  2. Wiseman påtalade en gång för mig att ironi sällan kommer fram i text, detta visar hur rätt han hade.

   / Commander

   Radera
 23. Någon som vågar slå vad om vilka som som vill satsa minst på försvaret, M eller Vp?

  SvaraRadera
 24. M är ett sjunkande skepp, utan själ och ansvarskänsla. Partiet har lagt en blötfilt över hela borgerligheten och jag tror vi idag är många som inte känner igen oss i det svenska politiska landskapet. I och med att flera politikområden övergetts av M, borde Fp fundera på om det inte skulle vara bättre för dem att bedriva borgerlig politik tillsammans med S istället för M - för vad står M för idag. Så Allan, lyft luren och ring Stefan - för landets försvar kan det inte bli värre

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fp proklamerade inför förra valet 5 brigader. Jämför man detta med det katastrofala utfallet med M:s försvarspolitik så undrar jag hur ni inom Fp och övriga allianspartier bara utan vidare har kunnat svälja detta. Att vara vindflöjel till en sossepolitik kan ju innebära att inte bara C och Kd riskerar att åka ut vid nästa val.

   Till detta kommer kostnadsdrivande projekt som NBG och kontraktsanställda soldater utan att en krona har tillskjutits. Det har ju inneburit att det som FM årligen lämnar på lastkajen i form av krigsförband är beklämmande lite. För säkerhets skull ska nya Gripenplan anskaffas inom nuvarande budget, vilket gör att vi får en krigsorganisation som snart utgörs av några musikplutoner.

   Vi inom FM borde också göra vår läxa. Vi har ju sågat av den gren som vi sitter på: Leverera krigsförband. Alla nerdragningar lokalt motiveras av FML med begrepp som "insatsförsvar" och likande floskler men detta gäller naturligtvis inte HKV. I en drakbåt ska en slå på trumman och tio ro, inte tvärtom. HKV har fortfarande en numerär, om inte större, som vi hade när vi hade 30 brigader. Snart har vi väl hyrt varenda kontor på hela gärdet i Stockholm. Kontorsbrigader med bildkanoner avskräcker inte en fiende.

   HRC-förslaget och andra administrativa härdsmältor borde ha kastats i papperskorgen. Nu är HRC ett faktum med total avsaknad av kunskap om verksamheten lokalt på grund av en stor andel av nyanställd personal, varav en del via bemanningsföretag. Dessutom lokaliserat mitt i Stockholm där vi har landets högsta hyror, högst lönekrav och störst personalomsättning. Lite affärsmässighet hade inte skadat...

   Gör om, gör rätt!

   /Försvarsanställd

   Radera
 25. Gustav Wasa sa...

  Vilken arbetsgivare på den öppna konkurrensutsatta arbetsmarknaden är så självsäker på sin överlägsna attraktionsförmåga att sökande till alla befattningar på alla nivåer och i alla anställningsformer (kontinuerligt tjänstgörande, tillfälligt tjänstgörande respektive avtal med hemvärnet) kan hanteras på exakt samma sätt?

  Oavsett vilken ambition och vilka förutsättningar Du har, så ska Du som sökande till Försvarsmakten invänta en av myndigheten angiven månadslång ansökningsperiod och om Du blir antagen, så får Du ett halvår senare påbörja en grundläggande militär utbildning (GMU), som är identiskt lika utformad för alla.

  Det är min övertygelse att detta mycket värnpliktsliknande/one-size-fits-all sätt att processa sökande passar lika dåligt för att rekrytera skyttesoldater som flygförare till spetsigt flyg.

  De förra som kan tänkas motiveras av kamratskapet och tillfredställelsen av handfasta arbetsuppgifter förväntas tålmodigt och alena invänta sin inryckning i ett halvår. Och för de senare, som på grund av de sammantaget extremt snäva kraven på blivande flygförare (bl a längd i intervallet 161–190 cm), måste få så många sökande som möjligt, finns det inte ens någon uppgift på Försvarsmaktens webbplats om när nästa tillfälle att söka kommer att inträffa. De förväntas snällt vänta på när myndigheten kan ge besked om när det härnäst går bra att söka till flygförare.

  Det är aldrig för sent att misslyckas. Självklart går det att misslyckas med personalförsörjning utan plikt. Eller så inser man att en "All-Volunteer-Force" runtomkring i världen hanteras genom att tiden mellan rekryteringstillfället och "Boot-Camp" är utomordentligt kort.

  SvaraRadera
 26. Gustav Wasa sa...

  Sveriges främste försvarspolitiske beslutsfattare dömer i enlighet med allmän rättsuppfattning Saudiarabien som varande en diktatur.

  Nästa steg är att i en försvarspolitisk kontext konstatera att Israel är en demokrati och en av världens snabbaste och mest kostnadseffektiva utvecklare av försvarsförmåga.

  Är det genom att samarbeta med ett kungarike som styrs av medeltida vidskepelse och där företagande kräver medverkan och gillande av en prins eller genom att samarbeta med en republik där aldrig så felaktiga beslut rannsakas av en fri press och där entreprenörer kan finansiera vapentekniska innovationer från en dag till en annan, som Sverige bäst vårdar sitt vapentekniska kunskapskapital?

  Är det i Riyad eller i Tel-Aviv som nästa generation av högkapabla vapensystem mest sannolikt koncipieras?

  SvaraRadera