tisdag 10 maj 2011

I kavajhytten

Samtidigt som Flygvapenbloggen blir alltmer frispråkig om flygstridskrafternas förmågor och begränsningar nås vi av nyheten att Mj Peter Neppelbergs gästinlägg här på Strilaren II nu blivit föremål för sekretessgranskning. En smula sent påkommet kan man tycka, men det är väl bra att saken prövas. Sannolikt är det mera sammanställningen av kända fakta till spännande slutsatser som skakar om. Men sekretesslagen omfattar väl inte den analytiska förmågan i sig?

Håkan Juholt får det allt svårare. Hans ställningstagande om Libyen i oträngt mål får nu stark kritik, både inom det egna partiet och bland de gröna. Peter Eriksson (fortfarande språkrör) menar att Juholt förhastat sig och hänvisar till Carl Bildts inbjudan till förhandling.

Socialdemokraterna har i säkerhetspolitiska frågor tillskansat sig någon form av veto de facto. Det gäller förhållandet till Nato och i hög grad också Sveriges deltagande i internationella insatser. Men frågan är om inte Juholt nu börjat spela bort denna position. Hans lappkast i Libyenfrågan inger inte förtroende någonstans och kanske finns det nu utrymme för en överenskommelse som inte inkluderar det tidigare så statsbärande partiet.

Den sista (eller senaste) goda nyhet som jag en tid känt till gäller en av regeringen tillsatt utredning om gränserna för det svenska havsterritoriet. Bland många folkrättsliga frågor som ska utredas finns också den om inrättande av en angränsande zon runt våra kuster.

Som bekant hävdar Sverige ett havsterritorium som sträcker sig tolv nautiska mil från den s.k. baslinjen. Havsrättskonventionen ger emellertid kuststater rätt att också inrätta en angränsande zon som sträcker sig ytterligare tolv nautiska mil ut från land.

Inom en angränsande zon kan kuststaten utöva nödvändig kontroll av exempelvis ingående fartyg för att i preventivt syfte och på ett mer effektivt sätt förhindra överträdelser mot kuststatens lagar och förordningar vad avser invandring, skatter, tullar och hälsovård. Vidare kan kuststaten förfölja och ingripa mot utgående fartyg vid misstanke om att brott skett inom kuststatens territorium eller territorialhav mot sådana lagar och förordningar.

Frågan om en svensk, angränsande zon har beretts i Regeringskansliet under ett årtionde. En förutsättning har bland annat varit ommätning av baslinjerna som sedan 1960-talet ändrats till följd av landförhöjningen. Men nu är detta äntligen på gång.

Att ha viss, nationell överhöghet i angränsande vatten ger myndigheterna möjligheter att ingripa mot vissa säkerhetsproblem. Detta är inte utan betydelse. Sjövägarna blir alltmer strategiska och Arctic Sea påminner om att inte heller Östersjön står vid sidan av säkerhetsproblematiken.

Särskilt värdefullt är det naturligtvis att en angränsande zon inrättas runt Gotland och Gotska Sandön. Öster om dessa öar dras nu en gasledning som kan behöva särskild uppmärksamhet. För en riksdagsledamot, som redan för tre år sedan motionerade om angränsande zon, är regeringens utredning en god nyhet.

Nästa onsdag arrangerar Folkpartiet Liberalerna samt Folk och Försvar ett seminarium om Gotland och dess betydelse för försvaret av Sverige. Intresserade hälsas välkomna.

Allan Widman

6 kommentarer:

 1. "Som bekant hävdar Sverige ett havsterritorium som sträcker sig tolv nautiska mil från den s.k. baslinjen. Havsrättskonventionen ger emellertid kuststater rätt att också inrätta en angränsande zon som sträcker sig ytterligare tolv nautiska mil ut från land." Citat; Allan Widman

  Det var goda nyheter! Siktar du på att få bort gasledningen eller siktar du på att få bort den ryska militärstrategiska bevakningen av densamma (bevakning mot vem)? Jag antar att du vill det senare, det vill i alla fall jag, för gasledningen ligger där den ligger...

  Fortsättning följer

  SvaraRadera
 2. Fortsättning...

  Man får vara realist och inse att man i det här fallet kan tillämpa ett arabiskt ordspråk på motståndarna till Gazproms gasledning i Östersjön; "Hundarna skäller men karavanen drar vidare". Vi har en ytterst svag regering och vi får leva med det, statsmedieduperade människor har röstat fram dem. Jämfört med Vitryssland så är vi en demokrati, men jag använder den statsvetenskapliga termen "illiberal demokrati" om Sverige, eftersom Sverige visserligen har fria val men ändå har statliga tvångsbidrags-institutioner som motarbetar demokratin i ett politiskt syfte, typ SVT/SR, men som ändå hävdar att de är särskilda från staten. Detta är typiskt för illiberala demokratier. Ute i världen så är illiberala demokratier den nya kommunismen, här är den socialism förklädd i borgerlig skepnad.

  Mvh Roger Klang

  SvaraRadera
 3. Jag ska kanske säga att jag är en av de skällande hundarna. Lite självironi skadar inte!

  Andra mer än indicier som pekar på att Sverige är en illiberal demokrati är det av riksdagen igenomröstade men i statsmedia nästan helt nedtystade svenska grundlagstillägget om att Sverige inte får lämna EU. Varför krävs det inte minst ett mellanliggande val för att kunna göra ett grundlagstillägg, så som det krävs för att ändra eller ta bort en grundlag? Eller gör det, det och att SVT/SR har tryckt ned oppositionen och opinionen i flera år?...

  Forts. följer

  SvaraRadera
 4. Forts...

  Stats-TV, det största mediet, har inte rapporterat om denna största händelse som har med demokratifrågor att göra på mycket, mycket länge, eftersom de inte speglar opinionen, de styr den i socialistisk riktning i egenskap av det ojämförligen mest resursstarka mediet i Sverige. Och regeringen agerar som så många andra gånger med en socialistisk agenda med den här lagen. Den före detta borgerliga nemesisen SVT kommer mycket bättre överens med borgarna sedan Alliansen kom till och SD, den enda oppositionen (dock inte borgerliga) som det ser ut tyvärr, kom in i riksdagen.

  Mvh Roger Klang

  SvaraRadera
 5. Allan, med all respekt. Sverige hävdar som du helt riktigt skriver ett havsterritorium som sträcker sig tolv nautiska mil från baslinjen. Detta bygger som bekant på att vi har något att hävda detta sjöterritorium med, vilket jag vill påstå att vi inte har. Under överskådlig tid kommer vi att ha fyra korvetter och ett par ubåtar, när ingen av dessa är stillaliggande för underhåll eller är utomlands. Skickar vi två korvetter till Medelhavet, så är 50 % av Rikets ytresurser borta. Ubåtar är bra, men kanske inte på att lösa TI-uppgifter. Att fördubbla vårt sjöterritorium är inte goda nyheter för mig i alla fall.

  Före debaclet i Adenviken utbröt, hävdade Somalia 200 nautiska mils sjöterritorium, fast ingen riktigt begrepp med vad dom hävdade detta?

  Riket saknar resurser för att hävda vårt sjöterritorium, har tillräckligt med flygstridskrafter för att hävda vårt luftrum och möjligen tillräckligt med markstridskrafter att försvara huvudstaden med förorter, men inte mer. Sedan kan verbalakrobater hitta på vilka käcka beteckningar de vill för att beskriva Försvarsmakten och dess förmågor och resurser. Jag syftar då på andra politiker och inte på dig.

  Orerande ändrar ingenting i sak. Jag blir så så trött.

  SvaraRadera
 6. Sumatra:

  Jag kanske har en positivare dag än dig idag. Jag ser det som hönan eller ägget. Nu får vi äntligen anledning om vi har något att försvara...

  Ergo - vi behöver mer resurser..

  SvaraRadera