måndag 12 juli 2010

Post Almedalen

En ny debatt har blossat upp medan riksdagsledamöterna njutit sina traktamenten i Almedalen. När semesterfriden skulle lägra sig passade ÖB på att omförhandla sina anställningsavtal. Just inom försvarsområdet händer det mycket i semestertider. Knappast anar Ni hur många materielinköp som "bara måste beslutas då"...

Min uppfattning är att soldater (officerare inbegripna) anställts för att delta i de insatser som nationen beslutat om. Precis som läkare anställs för att operera, lärare för att undervisa och poliser för att ingripa när dödligt våld hotar.

Jag tycker att FM:s approach är tuff och illa timad. Vore mycket bättre om detta skedde under "ordinarie tid" och efter vederbörliga förhandlingar med OF och andra ATO:er. Precis som Chefsingenjören framhåller vore det också bättre att koppla mot individernas egen prestationsförmåga. Alla är inte anpassade för insats; vilket FML borde förstått. Vi har inte precis vässat förmågan de senaste tjugo åren...

Men principen är rätt. Vi har användning av dem som också vill utöva sitt yrke.


Allan Widman

5 kommentarer:

 1. Självfallet ska officerare, soldater och sjömän delta i de insatser nationen beslutar. Därom är nog de flesta överens.

  Det borde möjligen vara lika självklart att dessa bereds möjlighet att göra så adekvat utbildade, ändamålsenligt utrustade, tillräckligt tränade och övade, med rimligt risktagande, mot skälig ersättning samt med erforderligt stöd från arbetsgivaren före, under och efter insats.

  Här föreligger dock en del förbättrings-möjligheter och myndigheten har efter lång tids försumlighet mycket att på kort tid hantera.

  Att försvarsmakten inte kan råda bot på besvärande brister och tillkortakommanden inom den egna verksamheten genom att brevledes - mitt i semestern - hota anställda med uppsägning borde rimligen för var och en framstå som självklart.

  SvaraRadera
 2. Gott normativt ledarskap torde var en ovillkorlig förutsättning för uppdragstaktik.

  När det normativa ledarskapet allvarligt brister, så är det därför inte något som kan bortförklaras, som bara missförstånd i semestertider utan större betydelse för Sveriges operativa förmåga.

  Ovan beskrivna hantering vittnar snarast om att Försvarsmaktsledningen vill slippa undan något som uppfattas som känsligt och besvärligt, så enkelt som möjligt.

  Det påminner om när tonåringar gör slut per SMS.

  SvaraRadera
 3. Abraham Lincoln var en i många stycken exceptionellt klok karl. Som USA:s 16:e president förmådde han såväl bringa det blodiga amerikanska inbördeskriget till avslut som avskaffa slaveriet.

  Efter att ha läst huvudledaren; ”Pang för pengarna” i dagens upplaga av Sveriges största morgontidning söker sig tankarna till denne store statsman.

  Med ett allt igenom öronbedövande atonalt anslag väljer DN:s ledarredaktion att – likt vuvuzelor på en sydafrikansk fotbollsstadion – trumpeta ut ett budskap som i allt väsentligt skorrar falskt.

  Att frågan om omreglering av de försvarsmaktsanställdas anställning innehåller en betydande mängd vinklar, nyanser och schatteringar har de tondöva proffstyckarna valt bortse från.

  Även om verktygslådan bara innehåller en hammare och varje problem därmed ter sig som en spik borde möjligen ledarredaktionen reflekterat över följande, sagt av nämnde Lincoln: ”Bättre att tiga och tas för en idiot än att tala och undanröja varje tvivel.”

  SvaraRadera
 4. @Birger Jarl

  Tvivelsutan kan man förnimma en inte särskilt angenäm doft av informationsstab från DN:s ledare. Epitetet nyttig idiot ligger nära tillhands.

  Men för att citera en annan framstående tänkare: "Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves."

  SvaraRadera
 5. - Är det någon enda gång rätt att kasta in jästen efter degen?

  I krig och politik är tidpunkten för en insats respektive ett utspel av avgörande betydelse för dess effekt.

  SPK 39 har vi utvecklat sedan 1986, Visbykorvetterna sedan 1991 och HKP 14 kommer att ta minst femton år på sig att nå fram till IOC i sin första av många roller.

  En svensk truppförstärkning till ISAF kan ha varit helt rätt för tre-fyra år sedan och vara helt fel om bara ett par månader.

  Som beslutsfattare måste man saklöst få och kunna döda sina kärestor (Kill your darlings!). Det förutsätter förståelse av sin egen retoriks "bäst-före-datum".

  http://www.defensenews.com/story.php?i=4733708&c=AME&s=TOP

  SvaraRadera