tisdag 1 september 2009

Soldatnytt?

Visste ni att det i 6 a § förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga bestämts att "Försvarsmakten skall svara för att tidningenVärnpliktsnytt ges ut. Tidningen skall i fredstid produceras av och för totalförsvarspliktiga i syfte att bidra till deras medinflytande, utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i övrigt främja goda utbildningsförhållanden. De totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning skall få tidningen kostnadsfritt"?

Normalt beslutar väl myndigheter själva hur informationen till anställda och allmänhet ska ges? Frågan om Värnpliktsnytts existens aktualiseras genom övergången till en helt frivillig rekrytering till Försvarsmakten. På samma sätt som en del medlemmar i Värnpliktsrådet för något år sedan funderade på omvandling till en arbetstagarorganisation.

Frågan kan tyckas obetydlig för en del. Men faktum är att Värnpliktsnytt bidragit på ett verkningsfullt sätt till debatten om vårt militära försvar. Man har granskat och ofta ställt höga potentater mot väggen. Utan tvekan har detta varit till nytta. Både för skattebetalarna och soldaterna.

Tidningsdöden inom Försvarsmakten är ju välkänd. Och hemsidor för förbanden i grundorganisationen har ju heller inte med blida ögon. Kanske gäller det också bloggande officerare.

Otaliga är de mail jag genom åren fått från FM-anställda som vittnar om en allt lägre takhöjd i myndigheten. Det är inte bra, alldeles oavsett om detta förhållande är upplevt eller verkligt.

Vår nationella säkerhet är självklart skyddsvärd, men tystnad med hänvisning till myndighetens anseende är det aldrig.

Efter Strilaren kom Strilaren II. Efter Värnpliktsnytt måhända Soldatnytt?

Allan Widman

6 kommentarer:

 1. Värnpliktsnytt är en av de tidningar som jag genom åren läst med stort nöje. I början av min karriär så hoppades jag på att några värnpliktiga skulle ge mig "månadens stövel" för min stenhårda utbildning, men ack så jag bedrog mig. Dom gillade det dom utsattes för.

  Värnpliktsnytt har varit en av få oberoende kritiker av Försvarsmakten som faktiskt drivits av Försvarsmakten. I och med att denna tidning försvinner så ökar behovet av alternativa kanaler för kritik (och beröm). Slå oss för bröstet är vi duktiga på i "Försvarets Forum" och "Protec", men var granskar vi oss själva för att kunna utvecklas? FHS C-uppsatser är en bra källa, men dom får tyvärr för liten uppmärksamhet och goda förslag tas nästan aldrig tillvara på.

  Dom nya kategorierna av underbefäl och kontrakterade insatssoldater kommer att behöva ett sätt att få ut sina åsikter till oss gamla rävar i Försvaret. Annars är risken stor att vi kör på som tidigare och inte tar hänsyn till deras erfarenheter av en tjänstgöring som vi inte har någon kunskap om.

  SvaraRadera
 2. Det är bara att läsa på framsidan av Emil (Försvarsmaktens intranät): Insändare och notiser eftersökes till nästa nummer av Försvarets Forum. Deadline 4 sept.

  Det gäller tydligen att lämna lagom med tid. Det är första gången jag ser något liknande på Emil.

  Försvarsdebatten som i början av 90-talet ofta fördes i försvarsgrenstidningarna hittar man idag i frivilligförsvarets tidningar. De har ju ingen centralstyrning av innehållet.

  Vad som får publiceras på respektive förbands undersida på mil.se (numera finns det ju bara en central webbplats istället för förbandens som fanns förut) är hårt styrt och innehållet ska först godkännas. Alla texter (med få undantag) ska kunna härledas till rekrytering eller internationella insatser. Kikar man på mil.se är det ett rätt slående faktum.

  SvaraRadera
 3. allan,
  träffsäkert.De förekommer ingen helt fri debatt.Takhöjden är relativt låg.Har själv blivit utsatt för påtryckningar att INTE skriva vissa saker som strider mot den gängse uppfattningen,dels den exponentiella kapacitetsutveckling av de ryska militära stridskrafterna dels vår låga förmåga att reagera och agera.Även misshushållning av våra skattemedel bla utskrotningen av brukbar materiel och de ekonomiska kriterierna för dessa får ej ifrågasättas. Som nuvarande koncernekonomichef och tidigare logistik har man ju en viss kunskap i ämnet

  SvaraRadera
 4. wiseman har helt rätt- jag har gjort samma reflektion. Det är fortfarande så trots riksdagbeslutet att det är de internationella insatserna,värdegrund,HBT,genus,miljö ja precis allt som inte är kärnverksamheten att försvara vårt land som är fokus på emil och mil.se.
  Tidningen hemvärnet är ett lysande undantag där fri debatt pågår. Min känsla ibland är att webbredaktion som ett lydigt instrument för försvarsmaktens informationsoperationer internt/externt använder detta för ren perceptionstörning i dagligt tal kallat hjärntvätt. Var finns den sunda patriotismen och omsorgen av vårt eget territorium?Var finns civilcuraget att säga till nu får det vara nog .Fokus på Sverige Sverige är fantastiskt och värt att försvara. Fortfarande finns ingen operationsplan för försvaret av Sverige.Det är banne mig tjänstefel

  SvaraRadera
 5. Så, hur känns det grabbar? Kan munnen tala, varav hjärtat är fullt?

  Eller är det mitt i gruppen, mitt i kläderna och tjänstemin 1A?

  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Allan: Svaret på frågan borde du själv ha lagt märke till på dina förbandsbesök.

  SvaraRadera