torsdag 23 oktober 2014

Så blev det...

Idag debattare på Aftonbladet. Kan inte säga att jag var synsk. Många ville berätta.

I dag presenteras nästa års budget för riksdagen. Vi försvarsvänner har högt ställda förväntningar på regeringen och den nye försvarsministern. Har man lyckats brotta ned Miljöpartiet? Kommer de 900 miljoner kronor som Peter Hultqvist före valet ville lägga till försvarsanslaget att aviseras, eller rent av budgeteras för 2015?
Men man kan inte bara stirra sig blind på själva anslaget. Sannolikt har Finansdepartementet varit en än tyngre och bättre förberedd motståndare än MP. Då gäller det att även ha ögonen på nivåer på påtvingat anslagssparande, hur regeringen har fredat Försvarsmakten för den dubblerade arbetsgivaravgiften på anställda under 25 år och vad som händer med Försvarsexportmyndighetens anslag efter nedläggning. Det som ser ut som ett höjt försvarsanslag kan annars lätt bli ett oförändrat eller till och med ett minskat sådant. Då riskerar den svenska förmågan till nationellt försvar att minska, och detta i en tid av snabbt accelererande osäkerhet.
Under tre års tid har Vladimir Putin och hans närmaste varnat Sverige och Finland för att närma sig Nato. Det skulle, enligt det ryska ledarskapet, generera ökade spänningar i Östersjöområdet. Det ligger nära till hands att koppla de incidenter och kränkningar som från rysk sida drabbat Sverige de senaste åren till dessa uttalanden.
Tyvärr tycks också MP ha tagit intryck. Regelbundet nämner dess företrädare risken för ökade spänningar som det främsta argumentet mot ett Nato-medlemskap. Då upprepar man inte bara det som Putin vill att svenska politiker ska säga. Dessutom är sådana uttalanden ägnade att flytta makten över våra säkerhetspolitiska vägval från svenska folket till Kreml: Vi kan inte välja Nato så länge Ryssland sätter sig emot.
Mot bakgrund av det tryck som Ryssland nu utövar mot det svenska luftrummet kan man inte utesluta att det som misstänks hända under ytan i Stockholms skärgård är en fortsättning på samma politik. Om så, måste Sverige ta höjd för något vi länge varit förskonade ifrån.

Att återfå en förmåga till ubåtsjakt motsvarande vad vi hade på 80-talet kommer att kräva lång tid och mycket pengar. Men vare sig detta, eller det faktum att det är svårt att nå framgång med sådana operationer, är giltiga argument för att vi inte gör vårt yttersta. Att försvara sitt territorium är inte bara en rättighet, utan också en skyldighet för stater som gör anspråk på att erkännas som självständiga.
Oavsett ett eventuellt framtida medlemskap i Nato måste vi se om vårt eget försvarshus. Då kan inte nästa års försvarsbeslut handla om de 5,5 miljarder i anslagsökning som Försvarsberedningen föreslog i våras. För den nivån är bäst före datum redan passerat. Ytterligare ett antal miljarder måste i närtid avdelas för det som tidigt levererar förmåga; övningar, utbildning, beväpning och ett försvar av Gotland.

De flesta politiska partier i Sverige talar gärna om hur vi skapar säkerhet genom samarbete med andra. Det kan gälla EU, Norden eller – som numera - bara Finland. Det som förenar dessa samarbeten är att de förutsätts upphöra om kriget kommer. Dessa partier är också i de flesta fall positiva till Nato, men bara så länge Sverige inte blir någon del av det kollektiva försvaret. Problemet är att samarbeten som inte binder parter såväl i fred som i krig, inte kommer att tas på allvar av omvärlden. Varken av våra nära vänner eller potentiella angripare.

Medlemskap i Nato är inte en tillräcklig, men förvisso nödvändig, förutsättning för svensk nationell säkerhet. Denna insikt är nog väl representerad i de flesta partier. Nu är det hög tid att ansvarskännande politiker också agerar på den.
Allan Widman

111 kommentarer:

 1. Instämmer, utom då det gäller anslagsökningen. Det behövs 20 miljarder, nu omedelbart.

  SvaraRadera
 2. Du Allan var ju med i genomförandegruppen... Jag rekomenderar läsandet av Riksrevisionens rapport om genomförandegruppens arbete, speciellt konsekvenserna som redovisas från sidan 53 - man mår illa! Ingen person som har deltagit i genomförandegruppen skulle få inneha en offentlig post framledes. Ni strök följande materielprojekt:
  Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122
  Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
  Utveckling Aktivt pansar (AAC)
  Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)
  Brobandvagn
  Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)
  Luftvärnsrobot korvett Visby
  Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
  Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
  Utveckling ny gruppbåt
  Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
  Ny sonarboj
  Vidareutveckling robotsystem 17
  Ledningssystemsutveckling LedsystT
  Materiel till IT-försvarsförband
  FOI och FHS stöd till NätverksBaserat Försvar
  Verksamheter som reducerades:

  Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)
  Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod
  Stridsträningsanläggning luftvärn
  Motorredskap
  Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32
  Utveckling ersättning av undervattensvapen
  Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
  Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
  Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
  JAS 39, flermålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
  JAS 39, Återanskaffning ammunition
  JAS 39, Översyn av planerad vidareutveckling efter 2010
  Basmateriel
  Minskad ambition ledningssystem
  Geografisk informationsförsörjning
  Psykologiska operationer (PSYOPS)

  Vad jag inte förstår är hur du har mage att försöka framstå som en försvarsvän efter detta illdåd? Få personer. möjligtvis förutom Leni Björklund, har väl förstört så mycket för Försvaret som du och de övriga i Genomförandegruppen där avskaffandet av värnplikten, där du var drivande, var det absolut värsta. Tar dig inte på allvar. Varför förstod du inte det som vi andra försvarsexperter redan då såg? Vad fattas dig...

  Wiseman är "snäll" och inkluderar dig i begreppet "amatörernas afton" i följande inlägg: http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/03/amatorernas-afton-far-svidande-kritik.html
  Genomförandegruppen: http://sv.wikipedia.org/wiki/Genomf%C3%B6randegruppen
  Riksrevisionen om genomförandegruppen: http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/14937/Anpassad_12_5_Besparingar%20i%20f%C3%B6rsvarets%20materielf%C3%B6rs%C3%B6rjning.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   I genomförandegruppen satt tre statssekreterare, två från moderatledda departement och en från ett centerlett departement.

   Gruppens sekretariat som tog fram alla beslutsunderlag leddes av en generallöjtnant, som vid tillfället tjänstgjorde i Försvarsdepartementet. Han hade till helt nyligen haft en av de mest centrala positionerna i Högkvarteret varför han kan anses ha varit väl uppdaterad på Försvarsmakten och dess behov.

   Därtill hade vardera alliansparti en parlamentariker i gruppen.

   Gruppens av regeringen fastställda mandat var inte att föreslå försvarsanslagets framtida nivå. De hade att välja mellan osthyvel och tårtspade.

   - Det är möjligt att det hade varit rättvisare att osthyvla rätt över hela materielanslaget? Det är möjligt att den svenska försvarsindustrins bredd hade varit bredare idag om inga projekt hade utpekats av genomförandegruppen?

   Radera
  2. FP hade alla möjligheter i världen att säga . NEJ! Det här ställer vi inte upp på! Men det gjorde de inte utan, lamt, så exekverade de några högeranarkisters (Reinfeldt(Anders Borg) skeva uppfattning om försvaret. Resultatet är ett valnederlag där FP idag närmast kan betraktas som en sekt - FP är idag Riksdagens näst minsta parti med enbart KD efter sig... FP betraktas de facto inte av det Svenska folket som ett kompetent parti och jag kan bara hålla med. 95% av det Svenska Folket röstade emot FP för att hålla en Aftonbladet-logik...

   Radera
  3. @Anonym 15:51
   Det där har Allan undvikit hela tiden och jag tror inte att han vågar svara denna gången heller. Konstigt att ryggradslösa politiker alltid hittar en fallucka uppåt. Hur ska man bli av med dem när det inte ens hjälper att rösta bort dom från makten?
   Nä, någon försvarsvän är inte den gode Allan. Hade han varit det hade han tagit ansvar för de beslut genomförande gruppen tog, ursäktat sig för sin inkompetens och avgått.

   Med vänlig hälsning
   Sweddo

   Radera
 3. jag tycker att vi ska vara lite snälla mot Allan, vi har levt i en kollektiv hybris, och försvaret har hanterats styvmoderligt länge, det är ett slags nationellt trauma, som Schein kallade att vi var ett fredsskadat folk. Att man la ner värnplikten var ogenomtänkt och oförsvarligt. Det som är värst än ändå hur det andra statsbärande partiet, kunde göra sådana strategiska idiotanalyser att det var MP:s kärnväljare i Stockholm, som skulle avgöra all politisk framtid, snacka om att inte luta sig mot vinden, och att gissa vinden, gissa på rosa, och sedan bara hänga med. Det är ju moderaternas grundlkäggande realpolitiska analys, att man ville ha mp som samarbetspart, eftersom alla visste att inget block längre kunde få 175 mandat. det oföråtliga ligger i prioriteringarna i statsbudgeten, att vissa konton har fri lejd, medan försvaret varit budgetregulator, och våra politiska partier har undvikit sitt ansvar för realpolitik, och låtit spintrollerikonstänärerna råda, det är då valdebatten kretsar kring Ullenhag och Gudruns Fi, som bannen mig är en större Fi än den lede, hur många känner tex till att feministerna själva kallar det för könskriget, och att det går ut på att avlöva patriarkatet det ekonomiska övertaget, så att införa allmän värnplikt, för bägge könen, måste genomföras nu, annars kommer Gudrun tuta i luren 2018, och tyvärr får hon vara med överallt, jag begriper det inte, varför får inte KKK vara med och debattera, eller EAP eller varför inte Kaplanens solida progressiva anhang nere i Levanten? Nä, fp är förlåtna, delvis, i ett hav kognitiv dissonans och fegt fårbeteende. Problemet är bara att mp är infiltrerat TV- och radiohuset, eller så är det tvärt om, i vart fall är Ruwaida inte helt stabil och hennes adept Åsa fullständigt skamlös, det enda som gläder är deras strategisa okunskap, och vad som sörjer är att Stefans gäng, faktiskt kommer att få problem med utrikespolitiken. Vad Nato anbelangar, så är det ingen idé att diskutera, innan Finland haft nästa val och slutat träta inrikes. Det är faktiskt så, Finlands sak är vår, och hamnar bägge sidor av Finska viken i Natos ficka, så tror jag på allvar att P förekommer detta med hårda nypor på riktigt. Det är ju inga små frågor på spel, två stora hundar, och sedan en mellanstor blandrashund som heter Juncker, som det inte är ordning på alls. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med om att lägga ner värnplikten var oförsvarligt men också oförlåtligt. De politiker som har deltagit i detta bör aldrig få inneha offentliga ämbeten - det måste ju ändå vara en gräns för hur korkad man får vara? I näringslivet finns det en sundare självsanering.

   Radera
  2. Vi får inte glömma att "Finlands sak är vår" i många äldre finnars syn påminner om det stora svenska sveket under finska vinterkriget.
   Vi har ofta en tendens till att skapa en egen bild av historien och därmed tro att alla andra har densamma. Så är inte fallet!

   Ute i världen finns en helt annan syn på Finlandshjälpen, transiteringen av ca 2 miljoner tyskar genom landet till och från Norge, smugglingen av judar, som nästan alltid fick betala dyrt, från Danmark, de vita bussarna o.s.v.

   Teaterdirektören.

   P.S. Det stora sveket var att inte släppa igenom den engelsk-franska expeditionskåren (ca 100 000 man) till Finlands hjälp.

   Radera
 4. Gudmar,

  I näringslivet röstar Wallenberg och i valet röstar Du. Jag har efter mitt förstånd försökt stärka försvaret av Sverige. Men, som någon god vän till mig sagt; det är aldrig för sent att vid implementering förstöra en god idé.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Allan,
   Kan du redogöra för de faktiska åtgärder du har genomfört för att stärka försvaret? Med Hänsyn till vad du åstadkom i genomförandegruppen så var inte det någon förstärkning.

   Med vänlig hälsning
   Sweddo

   Radera
  2. Vi röstade Allan och FP fick 5,42% - 1,43 från att ha blivit utkastade ur Riksdagen eller i antal röster räknat - hade ni fått 88 516 röster färre så hade det varit good bye!
   Du pratar om att du "efter förstånd" försökt förstärka försvaret av Sverige - hur tycker du att du lyckats då? Nedlagd värnplikt - bara 4 av 8 manöverbataljoner har personal och de soldater vi har får alldeles för lite övning, vi har 4 artilleripjäser kvar i riket just nu - jag kan räkna upp hur mycket bisarra siffror som helst. Dessutom satt du med i den ökända Genomförandegruppen som bl a la ner:
   - Nya antiubåtsgranater
   - Luftvärnsrobotar till Visbykorvetterna så att de har en hygglig chans att klara ett luftanfall
   - Nya granatkastare till Armén
   osv osv
   Om du nu har haft så otur när du tänker, varför ska just du då få fortsätta fatta katastrofala beslut - du som inte förstod? Det finns så många andra bättre än du Allan. Wiseman t ex, och att hålla på pudla samt säga "sparka på mig då" gör dig bara till en än mer patetisk figur. Varför inte, som omväxling, ta det totala ansvaret för den katastrof du har medverkat till för katastrof är det. Vi kan med lite otur befinna oss i en förkrigssituation a la 1936 där det de facto redan är för sent att hinna köpa in kvalificerad materiel.

   Radera
 5. När R Schwartz skriver i DN om försvarspolitik, ska man spetsa öronen extra...angående Orwllskan, som han mycket riktigt tar upp, inkl Wittegensteins centrala tes om språket som ofullkomlig modell av verkligheten, som formulerades på ostfronten under 1a V när har var verksam i artilleriet, det vapenslag som tillfogade hälften av all död på slagfälten. Artilleriet skildras för övrigt nästan aldrig i krigsfilmer, och ändå är elden det centrala, till lands och till sjöss. Så vad skriver Richard om egentligen, om det inte är försvar?

  "Ingen verkar riktigt vilja se fakta i ögonen: Sverige är ett mycket litet land i ett mycket större lands närområde, med begränsad handlingsfrihet och otillräcklig kapacitet att värna sin egen säkerhet.

  Åt det kan förmodligen inte mycket göras. Men vi bör åtminstone vara medvetna om vad som gäller. Ty verkligheten, även om den är bister, är alltid en bättre vistelseort än Alices Underland.

  Fast ibland misstänker jag att vi aldrig riktig velat vara med. Inte i det europeiska projektet, inte dela valuta med dem på ”kontinenten”, på något vis bättre än alla andra som vi är, utanför och på läktarplats. Och när det visar sig att omvärlden inte bryr sig det allra minsta om våra anspråk på splendid isolation därför att vi är för små och obetydliga, så reagerar vi som varje impotent småstat eller nation – med att känna oss kränkta."

  I stort sätt är analysen klartänkt. Sveriges geopolitisk situation kan vi inte göra något åt, vår avknoppade brodernation i ost, Ryssland i ost, Norge i väst, vår arvviende Danmark i sydväst, som vi kväste med hjälp av England på 1600-talet. och hansastaterna i syd, inkl Polen, som vi avknoppade Sigismund till. Ryssland har en (1) hamn i Finska viken i Östersjön (Baltic see, Ost see), och sedan Exklaven Kaliningrad. Att Ryssland skyddar sina nationella intressen är självklart, för oss som bor i Sverige och Finland, men DN verkar aldrig kunna förså midsommarkrisen, varför det var omöjligt för den borgerliga sidan att gå i strid på Sovjets sida. S hade nog kunnat, men då hade å andra sidan inte Finland varit självständigt idag. Att förespråka Euro-anlsutning är en död fråga i Sverige. Det finns ingen möjlighet att vi ska borga för sydeuropa, och det vill inte Finland heller, vars ekonomi är på fallrepet pga Euron, så Richard har helt rätt, vår geopolitiska unika situation i höga nord, är vår räddning, vi slipper inordna oss under Bryssel, och vi har England med oss (Cameron). Holland klarar sig, och Polen och Tyskland kommer att utveckla egna speciella relationer med Ryssland, pga energi och handel. Vad vi ser är framväxen av en nygammal ekonomisk zon, östersjön som är helt avgörande för Ryssland, av två skäl, 1. säkerhetspolitisk, 2) handelspoltisk, så Putin har alla skäl i världen att inte skrämma in oss i nato, utan främja en utveckling som främjar ekonomisk utveckling runt Östersjön, och det är ju det vi ser med öppna ögon, hur EU-projektets första dödsskakning 2008 nu kryper inpå igen. Mer ettor och nollor som derivat löser inte något, utan realt kapital, jord, arbete och liv (säkerhet).

  Just nu, oavsett vem som anklagar vem, så är det osäkert runt Östersjön, och Sverige har redan ändrat säkerhetspolitisk inriktning, och det är bara att hålla tummarna för att fp klarar av att hantera traditionen, i relation till förnyelsen. I vart fall är det svenska banksystemet centralt, att vi inte borgar för en stundande finansiell nedgång, som det inte är Svenska medborgares och politikers ansvar att bära. Euron var ett påhitt som varken Tyskland eller England önskade sig, och nu är väl den empiriska delen klar, vi behöver inte något Kalle Anka språk för att med egna ögon se verkligheten, Rysslands intressen och Europas inneboende svaghet att gifta ihop skilda synsätt på affärer och skattemoral. Calmfors, som lotsade oss förbi Euron, skriver dessutom klokt idag. S.W

  SvaraRadera
 6. Förutom värnplikt och nedläggning av allt artilleri, i nkl KA är det nog försäljningen av HKP 4 som tar priset i högmålsbrott (moraliska), dvs en vapenlobbyisen, pingstvännen, nymoderaten, vapenfrisnubben från Värmland, som sålde vårt centrala system för civilförsvar och u-båtsjakt. Här undrar man lite i efterhand hur övriga i försvarsutskottet tänkte, och man håller tummarna för att PS gör en undersökande dokumentär om hur turerna gick till, när det fanns fri tillgång till information på bl.a. skipper, man blir nästa tårögd, av engagemanget, och att inget hjälpte och att journalisterna sov. Det är faktiskt en modern tragedi.

  http://navyskipper.blogspot.se/2012/01/var-har-forsvarsmaktens-hkp-4-tagit.html

  http://hjak.se/2014/10/24/sjoraddning-med-helikopter/

  håller tummarna för att det blir räfst och rättarting på detta, statens kärnuppgift, skydda sin gräns och skydda sina medborgare, (och andra) vid kris, tex Estonia. helikoptrarna såldes, till underpris, och ingen ersättning i syne, och varför skulle vi ens byta ut något, som fungerade och nu fungerar "over there" varför ska skattebetalarna först inhandla världens bästa helikpter, anpassa den för Svenska förhållanden, utbilda personal, sedan sälja till vrakpris, och sedan köpa nya svindyra system, som bara är tomma ord, eftersom de inte köps in, eftersom vi inte har råd, eftersom andra utgifter är viktigare. Nä här är det inte fråga om öppna hjärtan, utan öppna plånböcker för allt annat än skattebetalarnas egna intressen. Här hoppas man på en pudel från fp, magister Björklund kan väl bli major igen, (som metafor för bildning ang säkerhetspolitik), och förklara ett ett och annat, att försvar av den illa sargade vapenskölden "folkets parti" stavas trovärdighet och pålitlighet, då ska fp tala ur skägget innan det är val, inte efter, annars är man snart inget parti kvar att räkna med. moderutterna har tappat bort vapenskölden och fanan helt, efter tvillingmoarkins sorti, och då får väl någon ta upp den borttappade lansen? Gissa om försvaret kommer att granskas, som avlatsbot avseende det vita fältet, vad makt egentligen är. S.W

  SvaraRadera
 7. ang Alice i underlandet:

  - Vilken väg ska jag ta, frågade Alice

  - det beror på vart du ska, svarade Katten

  - jag vet inte, svarade Alice

  -då spelar det ingen roll vilken väg du tar, sa katten.

  Om vi inte vet vilken väg EU ska ta, efter att Blair och Mitterand sålde Khol som apan i Europa, i fråga om utvidgningen, och här var Person med i leken, som förorsakat kollapsen, så ska man nog vara lite försiktig.
  Federation är en väg, och alla som inte är med i Euron, vet precis fördelarna med att kontrollera sin egen valuta och ränta, och framför allt, slippa gå i borgen för lån, dvs riskera framtiden för våra barn, mot krafter som vi sjäva demokratiskt inte kan påverka. Sydeuropa lånar inte privat, men låntar i stat, vi lånar inte i stat, men privat. skilda världar. Om inte EU vet vart man ska, så ska inte vi vara med i en underlandet march mot en sannolik undergång. Att sedan Soraya Post röstar för Juncker, säger väl allt om F!, att Ryssland inte ser ett rosa mittenparti som sitt säkerhetspolitiska intresse, och ärligt talat gör nog ingen insatt i de större frågorna det heller. sådan tur var tillåter ännu PS Gudrun att tala med kluven tunga, och ju längre hon får hålla på, desto mer naken blir hon, dessutom avlövade hon minst 2 % av mp vilket var tungan på vågen för att inte mp skulle bli vågmästere och Reinfeldt sitta kvar, så Gudrun har gjort insatser på det försvarspolitisk området i högre grad än någon försvarshök, och eftersom allt är baklänges, blir det svårt att få ihop det ideologiska virrvarret, Feminism har inte med saken att göra, ideologier är en täckmantel för intressen, som ingen i slutändan vet vad de är, förutom att de brukar sluta med någon typ av nationell identitet/lojalitet mot den landplätt där man anser sig vara fostrad i. Just nu är nog frågan om inte Kurderna sitter mest i underlandet avs storpolitik, även om krigets fasor för kvinnor, män och barn där nere, är högst realt. S.W

  SvaraRadera
 8. PS Hkp hade dessutom en dold för fienden okänd fördel jämfört med alla andra helikptrar, de var välsignade av japanska Shinto-präster, vilket besjälade dem som en nationalklenod.
  Naturligtvis flyger media i taket när det ska sparas 20 m kr på kulturinstitut, som en kulturskandal, våra Hkp var inte bara civilförsvar och insatsförsvar, det var en god portion industrihistoria, något som är ngt av den Svenska nationalstatens själva själ, vårt tekniska kunnande i allt väsentligt medfört att vi är en välmående framstående rimligt skuldfri stat med trots allt historiskt hyfsade relationer och ömsesidigt handlesutbyte med Ryssland och Sovjet, just vad EU också går ut på. Dags att gräva ner stridshornet av att befästa gränsen direkt mot Ryssland med robotvapen, så får vi se vad Kreml svarar, retoriskt?
  krig är en fortsättning på diplomatin, som är ett medel för att komma överens om ömsesidiga intressen. S.W

  SvaraRadera
 9. Det märkligaste är att så få förstår den dubbla luringen och överenskommelsen mellan Sovjet och Sverige. Om vi hade ett starkt försvar, och en rimligt uppjagad rysskräck, så visste Ryssland att tröskelefekten var hög, och att Nato kunde räkna med att Sovjet inte skulle avleda resurser för ett anfall mot Sverige/Gotland, och om vi håll vår planhalva, så behövde inte Sovjet räkna med att nato skulle planera för en kapplöpning att förekomma oss.

  Det är just därför som Fredrik (utan att tala om det för alliansen), avlövat Sverige, eftersom bara statsministern numera, är insatt i den känsliga ömsesidiga maktbalansen.
  Om Nato räknar med att Sovjet inte anfaller oss, för att vi kan försvara oss, så behöver inte Nato avdela resurser för Sverige/Gotland, och sedermera Finland, och då ges avspänning i östersjän, som hav för handel mellan öst och väst. Det är ju närmast ofattbart att inte detta framgått, och jag håller tummarna för att RT tar upp frågan :-) så kanske vår fiende kan förklara för oss själva varför högsta sovhekt hölls en tyst minut för Palme, som sas ärvt analysen av Undén/Hammarsköld/Erlander.
  har vi inget försvar, så kommer vi dras in i en konflikt, vare sig vi vill eller inte, och en konflikt kan mycket väl bloss upp i Finska viken, och då kanske vi ska slå lite i historieböckerna, hur i hela friden det kom sog att våra militärer avsatte gamle kungen, och hämtade hit Bernadotte, och slöt underförstådd fred med Ryssland, det är ju den överenskommelsen, som legat till grund för att vi inte krigat på 200 år, utan handlat.

  Naiva nedrustare går att begripa, men att våra politiker kastat in handduken i upplysningen är illa, och går som vanligt tillbaka till Persson, som centralsierade det mesta, och sedan fortsatte Reinfeldt, totalisering eller centralisering eller diktat, är samma sak, även i en demokrati, om var enda GD och militär med guldgaloner är en tiger. Då fattar väljarna beslut på fel grund, tex om en feministisk försvarspolitik, istället för en realpolitisk, handel har inget som helst med genus att göra.
  Vill Gudrun och alla avvikande minoriteter (i folkmun kallade hbtq-högern) komma åt näringslivet, så får de väl införa feministiska och queersexuella löntagarfonder, och ta över ägandet från Wallenberg, det är säker väldigt uppskattat, i Grönköpings veckoblad. S.W

  SvaraRadera
 10. Förra Kungahuset blev avsatt efter att vi förlorade Finland till Ryssland, efter att kungen inte vill befästa Åland, vi behärskade inte Östersjön vilket fick Ryssland att kvickna till, den abdikerade kungen figurerade sedan som Överste Gustavsson.

  Någon kom av en slump på att åka ner till Frankrike och fråga en marskalk om han ville bli Svensk kung, eftersom man trodde att detta gynnade ett återtagande av Finland. När Sverige tappat greppet om Östersjön, dröjde det 40 år innan Krimkriget, som i hög grad handlade om att kväsa Ryssland från ambitioner som handels- och sjönation. Ryssland hamnade sedan ordentligt på efterkälken under andra häften av 1800-talet, och förföll i djup korruption med en dysfunktionell ekonomiskt eftersatt statsapparat, efter Rysk-japanska kriget förstod man att Ryssland var lite ut slag, under 1a VK tappade man det sista, eftersom militären var mycket illa utbildad i modernt artilleri och mekanisering, med katastrofala förluster, vilket tippade tsaren till ända.

  Finska inbördeskriget utbröt och några månader efter oktoberrevolutionen där den vita sidan fick hjälp av en tysk armékår under 1 vk:s slutskede. Finland blev självständigt, och ordningen återställd med maktbalansen i Östersjön.

  Därefter demilitarisering av Åland.

  Gilis Bildt hade långt före 1a VK varit befälhavare över Gotland och alla förutsatte att Sverige liksom tidigare skulle klara av att befästa denna ö ocn hålla en balans mellan öst och väst, dvs ta ansvar för maktbalansen över handeln och säkerheten i Östersjön. Försvinner en säkerhetspolitisk aktör, tex att Svensk polis inte längre prioriterar bostadsinbrott, så kommer andra ta över, både ligor och säkerhetsföretag, så fungerar makt.

  Gymnasiekunskaper från gamla kunskapsskolan, som S borgade för, när man ansåg att folkbildning var viktigare än desinformation och tramspolitik. numera står fp för folkbildningsidealet, och då ska man först städa framför eget port, varför tex historia kan vara viktigt? Annars lägger någon annar rabarber på vår historia, och vet man inte var man varit, vet man inte var man är, och då vet man inte vart man är på väg.

  Kanske var både Persson och Reinfeldt för små, för att begripa sig på de stora dragen, när de nosade runt i utkanten av de stora hundarnas lek? Reinfeldt lärde sig strategi av Filippas far, kanske var det som med korpralen i regementet List, att det inte räcker med att sitta och lyssna lite på staben, och tro att man sedan behärskar hela konsten? S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jägarchefen har skrivit lite om underrättelse-inhämtning, och det finns sa lite olika typer av spioneri, och som var Tores arbete , "kontraspionage". Det är ju inte bara Ryssland som spionoerar, utan alla möjliga, och våra företag är hårt utsatta, tex för ekonomiska övertaganden, av utländska intressen, att tex vilja köpa prima Hkp 4, genom att anlita en PR-firma, kan vara ett sätt, att helt enkkelt öppet lura i en Svensk idiot, nyttan av att sälja sitt guld för kaffeved.

   Tore Forsberg skrev:
   Spioner och spioner som spionerar på spioner

   Spioner emellan
   (tillsammans med KGB-översten Boris Grigorjev)

   2003 talade Tore Forsberg i Sommar i P1, en hyllning till kvinnliga svenska underrättelseagenter.

   I boken spioner emellan hänger han ut Jan G rätt bra, som kontraspionaget kallade för Pippi, eftersom han var mallig, ekonomiskt oberoende, frånvarande pappa, inte ville växa upp, visste bäst, skarvade och hittade på och hade en apa som hette säpo.

   Efter den boken hände inte så mycket med Jan G, det var sas ingen som tog upp tråden, efter Tores bortgång, deponerades av oklara skäl en mycket stor mängd dokument på Riksarkivet, det dröjade några dagar så hade en viss reporter hittat rätt exakt i källmaterialet, dör det framkom att Jan var en så kallad nyttig idiot. I debatten som sedan brisserade, inte minst på Newsmill, med en upprörd Peter Bratt, så framkom att Jan varit spion åt tre olika uppdragsgivare samtidigt, därefter verkar det som att Jan växlade spår i sitt författarskap, och började skriva om andra sorters eliter. Författar beskriver alltid sin egen föreställning, och Tores bok spioner emellan är en ganska bra genomgång av de få saker som den där stängda världen kan berätta om, strikt taget är det en helt skruvad värld, där inte allt är som det förefaller, förutom att det handlar om stormaktsintressen och försvar av eget socialt och juridiskt kapital, dvs det närmaste man kommer kallt krig. S.W

   Radera
 11. Bra med bloggar, skrev samma inlägg på skepparn, som åter är ute i etern.
  Nu har
  Kjell Aleklett
  skrivit ett kvalificerat inlägg om Östersjön, och valet mellan nato och upprustning, och nu har nya regering, innan en budgeten är på bordet, vald bort nato, men bibehålla nedrustningen, eftersom de sitter med mp i knät, och då får man ju fundera lite på detta med allianser. centerpartiet är ju hopplöst, och Hägglund alltid trängd mellan eget förnuft, interna dårar och vilsna väljare och mobbande media. Så då återstår f.p som realistisk part att samtala med, i väntan på att bönderna startar ett bondetåg och slänger ut Stureplanscentern.

  Sambandet mellan Finska viken och Rysslans handel samt energiexport har varit uppenbart tidigare, men inte varit tydliggjord vid försvarspolitikerna för debatt.

  Så där kan ju undra lite, att ingen funderat tidigare, det är ju ingen nyhet och politikerna tiger, trots att informationen finns på bordet, och då träffar väljarna fel val, dvs alla partier följer mp och fi mot mitten, och gör självmål, där SD framgångar fortfarande inte är rasism, utan en rekyl på dårpippin från eliten, det är alltid en hund begraven med avvikelser, och att lägga ner vårt nationella försvar, är en rätt ovanlig företeelse, samtidigt som gränsen är vidöppen för vem som helst att komma hit. Nato kan man inte smyga in Sverige i, det krävs en debatt, oche ftersom m+fp sas smygit oss hit, fullbordat faktum, så finns risken att väljarna blir lite upprörda?

  Orsaken till den Ryska upprustningen, är ur deras utgångspunkt är rationell. Bägge sidor har effektiv propaganda, som helt omintetgör en normal realpolitisk diskussion.

  Finska vikens läge och gasledningen har ju varit ett faktum, liksom oljans vitala betydelse, men att lägga ihop 2+2 har ingen vågat göra varför frågan förtigits.

  Ryssland är ett stort land, men mycket realt kapital, men med mycket få hamnar, som de kan slå mynt av.
  Så om de har St Petersburg, och sedan Krim, och man läst sina historieböcker om vad handelsblockad är, tex under Krimkriget, så kan man ju undra vad försvarsberedningen sysslat med, ingen ting har förändrats på 300 år.
  Länder ligger där de ligger, och enda förändringen är att vi med en till kontinent i väster, åt öster är det samma nationer och samma geografi. Danmark har alltid varit låset, oavsett allians. Utöver kopplingen Krim och St petersburg, bör man även notera Georgien (Stalins hemland), som gränsar mot Armenien (arvvienden med Turkiet. Armenien, (en av världens äldsta Kristna kyrkoorganisationer) gränsar mot Iran (med vilka de har utmärkta handelseförbindelser, och Iran gränsar mot Irak (som tidigar delvis var Ryskt intresseområde, som alltså gränsar mot Syrien, och Assad är Rysslandsvän och Syrien utmynnar soom sagt var i medelhavet, den tredje stödpunkten för handel för Ryssland. Så Norra Irak är ingen lek som geopolitiskt område, och just i detta område figurerar Kurderna, och märkligt nog IS. som anturligtvis bildats för att försöka få bort Kurderna, som blivit rätt så rökta av Väst några gånger. Eftersom Ryssland är en stor hund, med ett stor areal, och få stödpunkter mot havet, så får man fundera på hur pigga Ryssarna är att låta nato innesluta hela Östersjön, det är inte ens Rysk roulette, det är ur rysk utgångspunkt mer eller mindre, som de själva uttrycker, en krigsförklaring, att innesluta hela Finska viken med Nato. För övrigt var Finska viken en central del i avtalet mellan Molotiv och Ribbentrop. S.W

  SvaraRadera
 12. Det behövs humor i frågan om psykologiskt försvar, inte bara värdegrund och ideologi, eftersom värderingar är lite subjektiva och lätta att manipulera, dvs lätt kan skruvas om som utopism är god, och realism är ond.

  Det här klippet är obetalbart, håller tummarna för att Filmen kommer ut till en bredare publik. Det är så rysligt roligt aktuellt avseende Sveriges försvarsberedning att man får ont i magen.

  https://www.youtube.com/watch?v=1BOMU1KjQJo

  Vi kan i vart fall konstatera att försvarsdebatten kommit fram till att vi har lite olika värderingar, inom landet och runt omkring i närområdet. Därtill är tsar P mycket lättare att analysera objektivt, eftersom han inte döljer sig bakom en utopi, utan på något så krasst och befriande som krasshet och makt.

  En realpolitisk uppfattning ska utgöra grunden vid alla säkerhetspolitiska överväganden, medan utopisterna får anses agera i egen sak, för egna inrikes ändamål. Ska vi försvara ett öppet samhälle, där även de nyttia idioterna ska få ha en åsikt om vår kollektiva säkerhet, så vill det till att vi just behåller realpolitikens primat som värdegrund även åt kolonner med dubbel agenda.

  De som har en uttalade utopistisk uppfattning avs försvars- och utrikespolitik är troll, new-age, okunskapare eller möjligen postmodernismen.

  Allt är möjligt och inget fel.

  Wiktorins artikel i DI är aktuell i fråga om Svenska företag och intressen, i slutändan ska vi fundera på vad vi ska göra med det humankapital vi har och vad som ska säljas, hela världen är på jakt efter realt kapital, och vi har knapppt kvar någon läkemedelsindustri tex. Vår försvarsindustri är också på upphällningen, utan den blir det inte så mycket försprång kvar, att omsätta till civila sektorer. (vilket en undersökning om våra pensioner visar)

  Fredrik visar på ett försynt sätt vad psykologiskt försvar är på riktigt, där ligger vi före Fi, i den subtila unika Svenska självironiska humorn.

  Ska beställa filmen, ett måste i höstmörkret i kampen mot Fi och F! (som om de hade fått hållas, med all sannolikhet kommenderat försvarsledningen att delta i nästa år New age festival för att präva nya metoder att möta fysiska realiteter.

  Synd att inte filmens visas på Zita/Folkets bio. Jag håller timmarna för att SvT tar in den och visar i en nytt format, psykologisk krigföring, då och nu.

  Realitet < - > Ideal
  Veta < - > Tro
  Misstro < - > Vantro
  Risk < - > chans

  S.W

  SvaraRadera
 13. En vanlig blogg med ögon från vår närhet, dessutom av korrekt kön, förtjänar att betraktas, en raden av förtjänstfulla iakttagelser utifrån som allt för sällan når åsiktskorridorens nationalscen.
  http://www.susannavaris.com/blogg/2014/10/den-dykande-hollandaren/
  Det är just precis därför, som vårt psykologiska försvar är i fara, om centrum tappar markradarn bland träd och bär. Och bara spanar från Kaknästornet, det var nog länge sedan Fi övervägde att inta bergrummen bakom borgen, nu sitter F! och pratar om att vi ska bli kompisar, och det är väl just därför som Fi låser attacken, men det var ingen som vaknade, självindoktrineringen hade gått för långt. Om man ska tipsa Fi om något som biter, så är det Gotland, lite för många i eliten, har investerat sitt sparkapital där, och osäkerhet i fråga om investeringar, är just något som får investeringar att bli lite svåromsatta.
  Om nu bara SvT och SR överträffar sig själva ännu en gång, och drar in feministiska debattörer och toppar med lite new age, så kanske bloggarna ute i landet exploderar, inkl Flash-back. Vad ska alla unga vilsna infödda män annars göra om dagarna än att förundra sig över att PS förmedlar en gemensam utopisk realt dissonant folkuppfattning, som tom sannolikt förbryllar Fi.
  S.W

  SvaraRadera
 14. En spådom - FP kommer än en gång att offra det svenska folket för sina bisarra principer - de kommer att låta S och MP regera landet trots den skada det kommer att medföra. FP är alltid sig själv närmast. De förstörde det svenska försvaret 1925, de gjorde det 2006 och framåt och de kommer att fortsätta göra det så länge de är kvar I riksdagen. FP kommer att låta S och M sitta kvar.

  SvaraRadera
 15. Byter spår, eftersom det finns ett frö av sanning i Gudmars kommentar, men bara för att att ett intelektuell hederligt parti dragit fel slutsatser, av andammen i Stockholm, så behöver man ju inte ge upp hoppet, som Voltaire efter Lissabon för alltid, man kan ju faktiskt göra en Rousseau.

  Det känns ändå lite hoppfullt att DN (en tidning jag övergav som relevant i samband med Hamiltons bok om Absolut Vodka. Kanske börjar det gry i frågan om realiteterna, om resurser, ansvar och utgiftsposter i ett vidare perspektiv, lite vad Person glunkade om efter valet 1998.

  Sedan fick mp klorna i politiken som mittspelare, det är i efterhand rätt tydligt vad som gick fel. Leijonborg hade rätt analys, men fegade ur, varför det blev ett strategiskt tomrum i mitten, som sas fylldes upp 2002 med 1,5 % sedan ökade det 2006 till 2,7% och 2010 och 2014 blev det ännu mer röster, från landsbygden.

  Välkommen (fp) till verklighetens folk, från trianguleringens uppblåsta Stockholm. Frågan om ansvar och gränser avs rättigheter och skyldigheter (inkl att betala skatt).

  I slutändan är mittenfrågor ganska enkla, professor kano skulle kalla dem basbehov, och vara noga med att inte slarva med dessa, till förmån för linjära eller oförväntade behov, som är quick-fix, glömmer man basbehoven, så kan det gå det som i Moskva 1917 eller i Weimar 1932. Mot elände (på glid) finns inga utopika försäkringar alls.

  Försvar och säkerhet är alltså basbehov, en kostnad som man inte ser nyttan av, förränd det är för sent, onödig enligt den frihetliga liberala synsättet, helt nödvändig enligt den klassiska realpolitiska socialliberala skolan, för att säkra långsiktighet avseende investeringar då ekonomisk framgång nästan alltid bygger på försvar.

  Det var just här i kammaren, till valet 2002, som Reinfledt fick vara med om rävspelet på riktigt, mellan mp och fp, och det var just exakt här, i denna ystra dans, som fp backade och mp tog för sig, varpå m gick åt fanders och sedan gick det som det gick, jag tycker att Leijonborg bör ingå i Olssons valanalysgrupp, (annars drar hon fel slutsatser, för allas framtid…)

  Till en början var Person mot ökad överstatlighet i EU.

  http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9806/12/telegram/inrikes33.html

  http://folket.se/asikter/ledare/1.176702

  En tråd hur Person uppfattades av trollen i ”frihetlig” media.
  https://www.flashback.org/t582163

  Deklaration av omsvängningen i utrikespolitiken
  http://www.matsjohansson.net/2008/01/artikel-lnge-leve-ordfrande-persson.html

  Men filmen där han beskriver Khols smörätande tar priset, persson har sänkt Tysklands stora parti, och lyckas med smörhistorien helt ta bort fokus om vad frågan egentligen handlade om, skickligt taktiskt, men strategiskt ogenomtänkt.

  Det går säkert att mappa in hur mycket intressanta uttalanden som helst i samband med valet 2002, när allt vände med försvaret, så här i eftertänksamhetens kranka blekhet.

  Men nog bör folkpartiklarna fundera lite över sin linje, och kanske tom göra lite avbön, i vart fall skulle inte Bjärklund förlora på det avseende officers hedervärdhet.

  Hur trångt det är i mitten, med babbel om kust inget annat än en massa sagor, som låter bra, ibland skramlar tomma tunnor mest, i så fundamentala frågor som kvinnosaksfrågor och real (riktig) jämlikhet. Den klassiska avvägningen om att städa först framför egen dörr och ge sina egna ungdomar en framtid, innan vi ska rädda hela världen, är ständigt aktuell, att gapa lagom efter stycket, helt enkelt. S.W

  SvaraRadera
 16. Sammanfattning av A Lagercrantz temaartikel ur NE:s årsbok 2002

  Regeringen stannar kvar

  S, mp och mp behöll makten, efter hårda förhandlingar där Miljöpartiet utnyttjade sin ställning som tungan på vågen. Trots S minoritetsställning lyckades Persson 98 – 2002 genomföra besparingsprogram genom ett parlamentariskt samarbete med C vilket vållade konflikter inom S vänsterfalang och LO. Samarbete med LO var ansträngt.

  Bakgrund
  Socialdemokraterna lyckades öka drygt 3 % efter ett katastrofalt dåligt val 1998 bakom sig, medan Vänsterpartiet förlorade lika mycket. Inom det borgerliga blocket lyckades Folkpartiet bli nästan tre gånger så stort som vid förra valet.

  Moderaterna tappade en tredjedel av sina anhängare.

  Utrikespolitik
  Utrikespolitiskt har Persson arbetat för att främja EU:s utvidgning och fördjupa samarbetet mellan länderna kring Östersjön. Person innebär ett paradigmskifte för i Sverige inom utrikespolitiken, vilket öppnar upp för missnöjde inom S vänsterfalang. Den tidigare retpriska hållningen av Palme oh Carlosson hade lyckats hålla vp på 4 % och utan varke möjlighet för någon att skapa ett Palestinavänligt smygborgligt parti. Persons sväng högerut avseende USA, Israel, EU och Nato gav näring för en väljarbas av marginalväljare.

  Första halvåret 2001 var Sverige EU:s ordförandeland. Persson gjorde sig känd bland annat när han den 2 maj 2001 som förste västledare, i egenskap som EU:s ordförande, besökte Nordkorea och dess ledare Kim Jong Il. I juni 2001 ägde EU:s toppmöte rum i Göteborg då våldsamma kravaller utbröt i samband med USA:s president George W. Bushs besök vid mötet. Den Svenska polisen klarade inte riktivt av att ”försvara” ordningen.
  Göran Persson hade jämte sin ställning som ordförande Persson lyckats komma upp sig lite genom den Europeiska orförandeskapet. I den krisstämning som uppstått efter terrordåden 11 september 2001 förstärktes hans stark ställning i den svenska opinionen.
  Hösten 2003 innebar en svår period för Persson, med mordet på Anna Lindh tre dagar före folkomröstningen till EMU. Efter mordet blev det panik inom S med utrikespolitiken och med tronföljden. En motgång för Persson var förlusten i folkomröstningen om EMU där S tappade prestigepoäng inom EU, i synnerhet mot Frankrike.

  EU och EMU. Grundlagsändringen som möjliggjorde överstatlig lagstiftning med EU antogs av riksdagen i november 2002. Samtliga partier enades om att folkomröstning om EU:s valutaunion /9 2003. Det blev därmed ingen EU-debatt i valet, eftersom m och S var inbördes i partierna oeniga. Ledande ekonomer tog ställning mot EMU, och opinionsmätningarna visade på ett jämnt läge mellan ja och nej. Persson var urförbannat på Paggan, som kunde räkna, och var mot. S.W

  SvaraRadera
 17. Inrikes
  Frågan om integration av invandrare och eventuell arbetskraftsinvandring var central under hela valrörelsen.
  De ständigt återkommande debatterna om moral besvärade S som fick en mindre lyckad start på den nya fyraåriga mandatperioden. En upprörd debatt om bistånds- och migrationsminister Jan O. Karlssons höga ersättning samt middag för partivänner som staten betalade tog priset. Det blev också diskussion om LO-toppens förmåner, (Wanjas uppdrag). Superministern Mona Sahlin återigen var i hetluften för en obetald fordonsskatt. Den andra superministern Rosengren lyckades inget vidare med Telia. Person möblerade om regeringen, men frågan var om han inte hör gjorde bort sig i rokaderna för att bereda framtiden, samtidigt som har var trött på att dansa efter den grönas flöjt.

  Valfrågorna
  Sjukskrivningarna. Kostnaderna för sjukförsäkringen ökade med i genomsnitt 750 miljoner kronor i månaden eller med 25 miljoner om dagen. Frånvaron från arbetslivet p.g.a. ohälsa motsvarar 800 000 jobb. De borgerliga pekade på att det var inom den offentliga verksamheten sjukskrivningarna ökat och att det i första hand var kvinnor som behöver rehabilitering.

  Invandring
  Valrörelsen kom att domineras av invandrarfrågor. Invandrarnas villkor i Sverige, deras höga arbetslöshet och dåliga integration, vållade mycket debatt under året.

  Vänsterpartiet och Miljöpartiet var särskilt aktiva men Folkpartiet, som ägnade sin kväll i Almedalen på Gotland i juli åt en gala mot rasism.

  Skolan.
  Parollen ”skärpta krav på skolan”
  De borgerliga, i synnerhet fp ville ha tydligare kunskapskrav. De borgerliga partierna enades om betyg redan i sexan med fler betygssteg. (men hur gick det med betygsinnflationen och friskolorna?)

  Barn som inte klarar det ska erbjudas ett extra år.

  Folkpartiet ville förstatliga skolan. Moderaterna utlovade en skola där antalet elever med otillräckliga kunskaper skulle halveras. S pekade på att skolan 2002 fått extra stöd på 1,5 miljarder för att anställa 3 000 nya lärare och andra yrkesgrupper.

  Vården.
  Under flera år har brister i vården varit ett tacksamt ämne för de borgerliga partierna. De hävdade gång på gång att deras vårdgaranti skulle minska köerna avsevärt.

  Göran Persson svarade med hans parti vill införa en nationell vårdgaranti för att få bort väntetiderna och ville tillföra sjukvården ytterligare 20 miljarder kronor.

  Skatterna.
  Valet kom därför att gälla hur stor offentlig sektor Sverige skulle ha.

  De borgerliga partierna anförde att skatterna bör sänkas.
  Socialdemokraterna sade ifrån att välfärden och tryggheten är viktigare än skattesänkningar.

  Fastighetsskatten vållade stor debatt. Kristdemokraterna utlovade att ta bort fastighetsskatten. Samtliga partier utom S lanserade olika modeller för att hantera fastighetsskatten. S.W

  SvaraRadera
 18. Partierna

  Socialdemokraterna
  Persson dominerande i politiken, inte minst i sitt eget parti. I valmanifestet kom S med löftet att inte sänka skatterna S hade svårt att engagera sig i valrörelsen. De gjorde få egna utspel och kom inte med några nyheter.. Barnbidragen skulle höjas, fler skulle anställas i barnomsorgen, idrottsrörelsen skulle (som vanligt) få mer pengar och museibesöken skulle oväntat bli gratis.

  Vänsterpartiet
  Vänsterpartiet tappade från 12 % till 8,4 % Gudrun Schyman höll ett feministiskt tal, där hon påstod att det fanns samma manliga strukturer hos oss som hos talibanerna. Vänsterpartiets partikongress fattade beslut om stora statliga utgiftslöften. Partiledningen fick fria händer att göra upp om samarbete med Socialdemokraterna utan krav på statsrådsplatser.

  Miljöpartiet
  Mp blev kvar i riksdagen med samma 4,6 % som i valet 1998. Språkrören Lotta Nilsson Hedström och Matz Hammarström avgick, förtroenderådet fattade beslut om ett ordinarie språkrör, Claes Roxbergh. Åsa Domeij ville vara vice språkrör. Vid kongressen fyra månader före valet, valdes två nya språkrör, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. I valrörelsen hävdade språkrören att mp bara skulle rösta för en regering som de själva var med i.

  Moderaterna
  Moderaterna förlorade nästan 400 000 väljare i valet. Sveriges Televisions Uppdrag granskning arrangerade dold kamera i ett antal valstugor och lockade fram främlingsfientliga uttalanden, främst hos moderater.

  Bo Lundgren genomförde sin första valrörelse som partiledare, och hade svårt att få med sig medierna i sina debattfrågor:

  - att människorna måste ta tillbaka makten över sina liv

  - sänka skatterna med 130 miljarder kronor

  - var tredje politiker på alla nivåer skulle sparkas.

  - hårdare straff för brottslingar

  - åtgärda bristerna i vården

  - förbättra kunskapsskolan.

  Moderaterna var ense om politiken, men i efterhand kritiska till hur den förts fram (paketerats).

  Yngre moderater kom in i partistyrelsen. Fredrik Reinfeldt blev ordförande i riksdagsgruppen.

  Folkpartiet.
  Folkpartiet lyckades genom krav på invandrare dominera en god del av valrörelsen.

  För att bli svensk medborgare bör man också visa i ett språktest att man talar svenska.
  Folkpartiet tyckte att den som erbjuds jobb i Sverige ska få uppehållstillstånd – men bara så länge hans eller hennes arbetskraft efterfrågas.

  Kristdemokraterna
  Med 9,1 % var det näst bästa valet i partiets historia. Kristdemokraterna hade som hjärtefråga i valet föräldrars rätt att stanna hemma med sina barn och motståndet mot homosexuellas rätt att bli prövade som adoptionsföräldrar.
  Kristdemokraterna kritiserade av sina borgerliga systerpartier c och fp, som hade en annan uppfattning om de homosexuella och familjepolitiken.

  Centern
  Tillsammans med fp försökte Maud Olofsson skapa en ny borgerlig vänster. I valet ökade Centerpartiet med en procent. C angrep sitt forna samarbetsparti

  Socialdemokraterna för centralism och maktfullkomlighet. Till slut sade hon bestämt nej till Göran Persson. Bara ett världskrig skulle göra samarbete möjligt.

  SD
  I riksdagsvalet lade 1,44 procent av väljarna sin röst på Sverigedemokraterna. Riksdagsman Sten Andersson, moderat från Malmö, lämnade sitt parti och gick över till SD. I kommunalvalen ökade partiet från 8 mandat i 5 kommuner till 49 mandat i 29 kommuner. S.W

  SvaraRadera
 19. Valstatistik
  Borgerliga ledarskribenter bedömde opinionsläget som mörkt för de borgerliga partierna. Många bedömare ansåg ett halvår före valet att det redan var förlorat för de borgerliga.

  Medierna beskrev en frammarsch för Kristdemokraterna och Folkpartiet.

  I april kunde Temo notera en liten nedgång för S, i maj fortsatte det nedåt. I augusti fick S 38,4 %
  Opinionsinstituten kom nu med dagliga mätningar, och Temo hävdade den 7/9 att det vägde jämnt mellan blocken. Ingen kan veta om siffrorna var riktiga, men jämfört med valet hade samtliga opinionsinstitut räknat 2–3 % fel avseende S.

  Diskussionen om opinionsmätningarna ledde till att instituten skulle ompröva sina metoder.

  I efterhand är det lätt att vara efterklok, men man ser i vart fall trenderna, och hur mycket det är en fråga om att få till det med hur media uppfattar partiernas vindkantringar.

  Framför allt är det i efterhand lätt att se hur mycket alla döljer kopplingen till PR-firmorna och opiniopnsinstituten, och att detta är ett demokratiskt problem.

  För egen del gjorde jag noggranna analyser av var enda institut 2010, och kan i efterhand konstatera att det är amatörmässigt eller rent av bondfångeri.

  Eftersom det är viktigt att bestraffa fel sorts osnutna "marknadsliberaler" vågar jag sätta en slant på att den kvalificerade statistiken i försöksverksamheten bakom botenada inte kommer varavara i tjänst för den borgliga sidan 2018, då får de sitta med infantila köpta opinionsmodeller med idioter som svarar per sms eller hur de nu tänkt sig, helt utan viktning om vad som faktiskt påverkar opinionen, utöver scb:s majmätning. Man måste modellera varje valkrets, och titta på arbetslöshset, åldersstruktur, etnisk struktur och medelinkomst. Feminsimen är sas inte riktigt lika viktig där ute, men helt vitan i Bagisreservatet, jämte djurrätts- och varfrågan. Så det finns en utmaning, i hur man fångar en opinions uppfattning, inte bara hur den förpackas. S.W

  SvaraRadera
 20. vital i Bagisreservatet, ska det vara. Och för de som inte riktigt fattat poängen, så är det så med anledning av W:s artikel idag, att 68:a generationen är en sak, men Sverige var defacto borgligt under-70-talet, där vi har ekonomisk tillbakagång. Så det är under 80-talet som det börjar svänga vänster, och regeringen har enorma problem med inflation och ränta (rosornas krig), så får vi en lite rekyl 1991, som i prinicp är ett misstag från PS, dvs de släpper fram Bert och Ian, som utan att någon fattar det, kommer in i Riksdagen, Mp åker ur, liksom KD. Så för att förså grunden i opinionen, så är det där 1991, som det händer. media lär sig läxan (68:orna) och pressar tillbaka "fiskarna i grumliga vatten" hela 90-talet, trots ekonomisk motgång, och det är här som Sovjet brakar, och man kan säga att 68orna blommar ut, de fick till slut "rätt", i spåren av antiNixonrörelsen, vilket sanneligen var en befogad reaktion. Så 1991 tom 2002 är en historisk parentes i vår historia, där både vänstern och högern går runt med huvudet under arnen, och visslar den melodin av Scorpions, vinds of change (förmodligen en av världens bästa musikstycken någonsin, som handlar om fred). Under 90-talet händer mycket, veganrörelsen, en ny svartröd frihetlig vänster, glöm inte lingvisten Noam Chomskys stora inverkan på Universiteten, och hans USA kritik och försvar av Sadam. Det är just här som det först går lite rätt, Persson lyckas samarbeta med C, och balansera mitten, efter att NyD föll samman, (undrar om inte Bouvin satt i försvar), Mp kommer tillbaka, och Person görjar orintera sig åt det gröna (dvs svartröda) hållet, i takt med att C svänger, och det beror på att de valde den där opportunisten Daleus, som Gharton och grabbarna försökte rekrytera efter omröstningen om kärnkraft. Ingen vet än idag vad det var som hände i Centern, när de tappade bort heimat, den borgliga varianten av folkhemmet, valet 98 var en katastrof för Person, och han räddade sig kvar enkom för Gudrun gick som en raket i media, och för att mp lyfte in nya fräcka språkrör, som hade koll på den nya tidens vindar. Hade borgarna tagit det valet, hade det varit borgerligt ordförandeskap i EU, och CB på tronen, men nu blev det förlust, mindre pga moderaterna, och mer pga att Centern fattade fel strategiskt beslut, men det är ju lätt att sitta och säga i efterhand. S.W

  SvaraRadera
 21. Sista delen av valet 2002 (hur kunde det gå så här). Jo, det var så att Mp morskat till sig efter 98 med de nya spårkrören, och tillämpade strategin att sätta politiska mål, och inte personliga. De politiska målen får ni fundera ut själva, men till deras försvar får sägas att de har 90-talet i ryggen, har sin ungdom under kalla kriget, och så blir världen god. Tom Gud är god, och statskyrkan är avknoppad, (me inte de polititska valen) och kyrkan driver på med feminismen, hbtq och flyktingamnesti, alla är snälla, tom KBG och Putin är i grunden fina killar, så man var nog rätt övertygad om att hela världen kunde bli som Sverige (peak oil och skuldkriser är inte på banan ännu), och ingen har på djupet fattat hur den nya ekonomin ser ut, med att bankerna kan höja levnadsstandarden åt gemene man, genom att tillverka Ankeborgspengar, av skulder. Nu har Reinfeldt suttit tyst i åtta år och studerat, och Bo har inte fattat den gröna rörelsen och feminiseringen av i stort sätt allt, och att det finns en blotta, om denna lära helt faller i vänsterns händer, eftesom alla vid detta lag lärt sig av SCB att mp är ett storstadsparti för kvinnliga akademiker, som avgär valen, inte bara för deras röster, utan för deras val av arbete, och vilka fackförbund de är medlemmar i. Det är snarast självklart att det går som det går, eftersom Svenska män är dumma, Utländska män är goda, och Ryssland det faktiskt lite synd om, deras flotta ligger på skroten, och Kursk haverar av mystiska skäl.
  S.W

  SvaraRadera
 22. Regeringsförhandlingarna 2002

  Valet medförde förändringar inom blocken som vardera var ungefär lika stora som tidigare, de flesta tog det för givet att den regeringen Persson skulle sitta kvar, (eftersom det inte fanns en majoritet mot), det är detta som är mps styrkeposition,

  hurru Person, om S inte fortsätter lägga ner försvaret, och satsar på migration, så blir det inget mer Bryssel för dig.

  Kanske minns någon debatten om rättssäkerhet och flyktingar, att alla människor på hela jorden (jmfr MP:s krav om FN barnkonvention nu 2014, vilket kommer få sina konsekvenser, alla ska med),

  Genom att kräva att alla har rätt till regelrätt domstolsprövning och en advokat/jurist, alla under 18 år, oavsett om de kan styrka sin ålder eller inte, och gesr rätt till en egen huvudman, så nu uppstod begreppet skäggbarn i folkmun. Det är detta beslut som slutligen (ekonomiskt) sänker den mesta handlingsfriheten i budgeten, eftersom i princip alla som kommer hit, får stanna, och det sprider sig snabbt hos flyktingsmugglarna, vad som är lönsamma utflyktsmål, så här fick Mp igenom en stor strategisk vinst, som både S och M var emot.
  Ännu var inte SD på banan, och ingen kunde då föreställa sig konsekvensen politiskt, fp:S roll i detta läge var svår, eftersom man hade sina socialliberala rätter, men samtidigt var det enda parti som förde en debatt med lite sjukdomsinsikt, att vi hade problem redan då. S.W

  SvaraRadera
 23. Regementena föll som furor under 90-talet och S backade upp det tillsammans med C genom nya högskolor, de så kallade buskhögskolorna, eftersom utbildning var hela lösningen på Sveriges och landsbyggdens problem, vad sedan utbildningen hade för kvalitet eller för forskning, var inte relevant, i vart fall fördubblades antalet högskoleplatser, poch mp var ett "nyakademiskt" parti, som Centern därmed lite släppte fram, utan att själv förstå glesbyggdesdilemat, varpå ngn, inte osannolikt under en magisk uppenbarelse på fjolljollen uppfann Sturplanscentern.

  Regementsdöden vägdes upp av buskhögskolorna ett tag, och sedan kom förvaret, alltså inte försvaret, utan utan S, ett miljömärkt försvar. Den nya försörjningsnäringen är bra, den är human, vi har råd, det är bra för ekonomin, och de som kommer hit konlurrerar inte med S-märkta arbetare i el-ettan eller på Hissingen/Trollhättan. Allt applåderas till en början i samtliga S-ledda avfolkningsbygder. Det var C-kommuneran som knorrade, och när de blev uthängd, så fick SD sin första bas av kommunaladministrativa missnöjda glesbygdsmän.

  Så länge det inte finns något annat parti i mitten, och PR-gänget i Centern börjar vrida kompassen högerut (västerut), så fortsatte rörelsen, trots att borgarna gör ett rätt hyggligt val 2002, men de får ändå inte tag på makten.

  Det är nu Fredrik börjar fundera på hur han ska få ihop en allians, för att stänga grinden för fp och C mot S, och själv orientera sig mot mitten (och mp), precis som Persson, och analysen var nog rätt, han tog ju hem spelet valet 2006, till priset av att SD kommer in som en raket, och försvaret fortsätter att vara regulator mot migrationen. De ganla strategerna i mp varnade för att sätta sig i regering, och just därför sitter vi situationen där vi sitter nu, man valde personliga mål, och nu börjar analysen hur vi hamnade här.

  Mp sitter lite med svarte Petter, eftersom de inte varit helt öppna med sina mål, men framför allt börjar nog en och annan journalist ställa sig frågan vad som var mitt ansvar, det flesta är ju trots allt ganska vettiga, och väldigt få nyttiga idioter på riktigt.

  Efter många och långa förhandlingar hösten 2002 var bollen rund i regeringsfrågan. Redan dagen efter valet möttes S och mp.

  Först sedan alla röster räknats på onsdagen var det helt klart att mp skulle bli ren vågmästare. Vilket alltså handlar om väldigt få röster, i ganska få lätt urskiljbara distrikt, i Stockholm, dvs var kampen om väljarna egentligen ligger, var finns de lättrörliga marginalväljarna?

  Efter förhandlingar torsdagen den 19/9 förklarade sig mp besvikna över att inte ha fått något konkret bud av Socialdemokraterna. (de var eller låtsades vara skitsura officiellt).

  Miljöpartiet vidhöll kravet att få statsrådsplatser, vilket än i dag är oklart om Peter och Maria använde som hot eller om de verkligen vill in, i vart fall var Persson livrädd och vill för allt smör i Småland inte ha in detta svårdefinierbara övermedelklassiga ultraliberala trädkramarparti på RK, som drev feminism, hbtq, flyktingamnesti och lägga ner försvars-frågor.

  Vad som räddade situationen var Peter Eriksson, som hade solid arbetarbakgrund, och som inte alls gick ihop med prostsonen från Hedvig Eleonora Ohly.

  Samtidigt meddelade vp att de var nöjda med hur förhandlingarna inletts, eftersom de drev politiska mål hårt.
  S.W

  SvaraRadera
 24. Söndagen den 22/9 nappade mp på en inbjudan av fp att förhandla om en borgerlig regering, där KD men inte M skulle ingå. Däremd skaffade sig mp ett rejält övertag i förhandlingen att ingå i regeringen.

  Ett par dagar senare meddelade Persson att han stängde dörren för vidare förhandlingar med mp så länge de förhandlade med de borgerliga,vilket var smart, för då sänktes svansföringen lite, men i slutändan var det mp som satt på essen, och S på Svarte Petter. Sitter man på tronen, så sitter man, och behöver inte bli vald, dvs man behöver bara förhandla bakom lyckta dörrar.

  Den 27/9 hoppade C av förhandlingarna som därmed omöjliggjorde en regering med S+fp+C. och det var detta som var den strategiska idiotin, så här i efterhand, nu visste mp att de kunde tränga in Persson i hörnet, och man gav sig på försvarspolitiken med hull och hår.
  Av både ideologiska och ekonomiska skäl.

  Mp fick ett nytt bud av S och sedan var det klart med försvar och migration, och lite höjda miljöskatter, som i sammanhanget var marginella. Men det är nu det intressanta inträffar, konstitutionellt, som man måste studera noga, för att fullt ut begripa vad som händer just nu, genom nya RF, nya budgetregler, och vad det är för krafter som styrde att Reinfeldt valde att hoppa av som partiledare. S.W

  SvaraRadera
 25. Söndagen den 22/9 nappade mp på en inbjudan av fp att förhandla om en borgerlig regering, där KD men inte M skulle ingå. Däremd skaffade sig mp ett rejält övertag i förhandlingen att ingå i regeringen.

  Ett par dagar senare meddelade Persson att han stängde dörren för vidare förhandlingar med mp så länge de förhandlade med de borgerliga,vilket var smart, för då sänktes svansföringen lite, men i slutändan var det mp som satt på essen, och S på Svarte Petter. Sitter man på tronen, så sitter man, och behöver inte bli vald, dvs man behöver bara förhandla bakom lyckta dörrar.

  Den 27/9 hoppade C av förhandlingarna som därmed omöjliggjorde en regering med S+fp+C. och det var detta som var den strategiska idiotin, så här i efterhand, nu visste mp att de kunde tränga in Persson i hörnet, och man gav sig på försvarspolitiken med hull och hår.
  Av både ideologiska och ekonomiska skäl.

  Mp fick ett nytt bud av S och sedan var det klart med försvar och migration, och lite höjda miljöskatter, som i sammanhanget var marginella. S.W

  SvaraRadera
 26. Regeringsuppgörelsen 2002 (kommer någon ihåg teatern, och kommer någon ihåg hur mycket kritik CB fick av att försöka provocera fram ett demokratiskt val, av regeringen, isteället för att bara sitta kvar, där MP sprang fram och tillbaka som prinsessan på ärten, och aldrig fick nog.
  (men också slapp ta ansvar för makten, så S fick ta det politiska ansvaret, och MP fick sina politiska mål, som aldrig riktigt kommunicerades till väljarna, varför proceduren bildade skola för nästa val. Trots CB "offer på altaret" dvs att media förlöjliga hans demokratiska poäng, så blev S tvunga (Nuder och Persson) att funda lite, ville de ha denna utpressningspolitik kvar till nästa val? Nä, så man satta samman en konstitutionell författningskommitté, och ändra på vår författning, ingen liten sak, eftersom det styr hela spelet, och kräver kvalificerd majoritet med mellanliggande val. Så det var MP:s rävspel med Peter och maria, som la grunden för den situation vi har idag, dels att vi har en ny RF, dels att MP mer eller mindre ensamma som strategisk mål la grunden för landsbyggdens revolution mot Stockholm, inkl att vi inte längre har ett försvar.

  Mitt under förhandlingarna öppnades riksdagen, och Moderaterna begärde misstroendeförklaring mot Persson.

  Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna stödde Moderaterna, men Miljöpartiet lade ned sina röster och Göran Persson kunde sitta kvar.

  Dagen därpå nådde Socialdemokraterna en uppgörelse med mp och vp om 121 punkter. Under kommande fyra år lovade partierna att införa en rad reformer, om de ekonomiska ramarna så skulle medge. Det var fråga om friår i hela landet från och med 2005. Det svenska torskfisket skulle stoppas från 1 januari 2003, senare flyttades detta datum fram.

  Djurskyddsmyndigheten skulle få ansvar för allt djurskydd.
  Trängselavgifter skulle införas i Stockholms innerstad.
  Norrbotniabanan skulle byggas.

  Föräldraförsäkringen skulle förlängas med två månader.
  Försvarsberedningen skulle som ett huvudalternativ räkna på en minskning av försvarsutgifterna. Vp och Mp skulle få egna tjänstemän i flera departement men inga statsrådsplatser.

  Regeringsombildning. Efter en besvärlig förhandlingsomgång kunde minoritetsregeringen Persson lägga fram statsbudgeten för 2003 inkl en stor regeringsombildning.

  Näringsminister Björn Rosengren lämnade regeringen och ersattes av Leif Pagrotsky, (som Göran i efterhand var rosenrasande på, och som sannolikt som enskild manöver bidrog till att tippa opinionen över till nej, på S-sidan :-)

  Redan i början av året avgick skolminister Ingegerd Wärnersson.

  Margareta Winberg blev vice statsminister efter Lena Hjelm-Wallén. Eftersom S ville täcka upp Gudruns pånyttuppfunna feminism, som gick som en löpeld på våra universitet och kyrkorörelsern, inkl media.

  Flera nya ministrar utan politisk bas utnämndes:
  (akademiseringen, den nödvändiga)

  Ann-Christin Nykvist, tidigare GD, blev jordbruksminister.

  Lena Sommestad, tidigare professor, blev miljöminister Gunnar Lund, tidigare ambassadör, bitr. finansminister, och LO:s avtalssekreterare Hans Karlsson blev arbetslivsminister. Minns alla hans affärslivslater...?
  S.W

  SvaraRadera
 27. Leni Björklund blev försvarsminister efter Björn von Sydow, som blev talman. Detta är centralt, Person visste att försvaret skulle slaktas fortsättningvis enl uppgörelsen, och du fungerade det inte med en Fil.dr i statsvetenskap, som var specialiserad på den svenksa konstitutionen och vår demokrati, så då blev det Röda korset, som kampanjade för ökat flyktingmottagande, den politiska piruett person kunde göra, för att genomföra uppgörelsen så smärtfritt som möjligt, utan att tappa för mycket poäng i media.

  Statsbudgeten för 2003

  Regeringens budget fick stöd av mp och vp.
  - biståndet höjs
  - taket i sjukförsäkringen höjs
  - skolan (kommunerna) får en miljard /år fram till 2005
  - allmän förskola för 4–5- åringar införs
  - Studiebidraget ökade från 9 till 10 månader
  - Nya regler för rättssäker migration

  På den vägen är det, vår nya konstitution har gjort valet något mer demokratiska, och därmed svårmanipulerbara för att påverka vår säkerhetspolitik. Det paradocala är att det är MP som lagt grunden för att att skynda på avrustningen, som förvissa genomförts i alla västländer och Ryssland under 90-talet, med Mp tog det ett steg längre, och utan den strategin, skulle vi ha mer handlingsfrihet, nu har vi i princip ingen, där vi bara lugnt klan invänta Finnarnas val, och hålla tummarna för att deras vana och diciplin, gör att de kommer fram till en gemensam hållning, över blocken, eftersom vi inte ligger långt från att det måste bli samlingsregering i Sverige, om utvecklingen fortsätter, åt fel håll. S.W

  SvaraRadera
 28. ´Midsommarkrisen handlade om på vilket sätt Sverige skulle stötta Finland, som befann sig i krig med Sovjekt, utan att bryta neutraliteten....(Det går så klart inte)

  Om vi inte hade ett försvar, och naturligtvis inte ville ge oss in i kriget på Tysklands sida, för Finland, eftersom Sverige faktigst inte sympatiserade med nazisterna, men heller inte med Sovjekt, så sitter man där med skägget i brevlådan.

  Skulle Sverige gått med i kriget på Rysslands sida, mot Finland? Har man inte en ide om Sveriges relation till Finland (och historiska relation till England, i maskopi mot Danmarks kontroll av Bälten) eller varför Hårsfjärdskatastrofen inträffade, varför det blev en toppkvalhemlig utredning som ännu inte är offentlig, pga Sveriges reglering av den känsliga Östersjötrafiken, så kanske någon måste börja upplysa allmänheten (i vårt fall våra superpolitiker som röker gräs och bor på miljövänlig båt i Stockholms innerstad) om deras väljares bostadsrätters värde faller som en sten, deras barn tvingas gå i skola med 50 % migranter som inte kan Svenska eller om den färska eko-maten på Ica (ej närodlad),

  i grunden grundas på handel över östersjön, och att vi är lika beroende av denna pöl som Ryssarna, (nä, vi har västkusten och Narvik).

  Utrikeshandel med råvaror, människor och förädlade varor, är hela pulsådern för ett modernt samhälle, inkl Ryssland, och vi betydlig mer sårbara är Ryssarna i längden.

  Eller tror någon att förbifart Stockholm behövs för jobbpendlingen till Uppsala från Södertälje?
  (här har mp för en gång skull lite rätt), eftersom handeln med dessa fartyg är stendöd, likt Karlsbirgs fästnings centralförsvarsmodell (när vi saknade KA), när fortet väl var färdigbyggt, eftersom vi då uppfunnit blockadminan och kustartilleriet.

  Anledningen är för att ta emot de nya fartygen på 18 m djupgående (klarar sig med näppe under Öresundsbron), med 15.000 containrar från Kina i en last, gissa hur många tradare det blir som ska ut på våra vägar, och gissa hur landsstginingsoperationer i framtiden går till till....
  man trycker in all militär materiellt från en destination i Kina, och bara kör ut den till en containerhamn, det finns egentligen ingen fullständig koll, det är värre än dagen D, när en sådan där containerfartyg ska dumpa av skåpen och iväg på lastbil, där kan vi tala om militärlogistik.

  Förstår man inte Finska vikens roll för Ryssland, förstår man nog ingenting alls, om handel och realpolitik eller varför Åland blev demilitariserat efter 1a Vk eller varför engelska flotta ödelade Bomarsunds fästning. Eller varför samlingsregeringen tvekade om blockadminiering i Östersjön under 1a världskrigets inledning. Eller varför det ligger jagutbåtar vid Svenska kusten, eller varför det ligger jaktjaktutbåtar och lurpassar tillbaka, it´s the economy stupid. S.W

  Det handlar om handel och ekonomi och vilka hamnar som Ryssland förfogar över. Det gick tex att räkna ut med lilltån att Ryssland skulle stötta Serbien och Assad i Syrien. Det är bara att titta på en karta, är man inträngd i ett hörn, så är man, och Ryssland kommer att kriga för sin del av kakan av jordens naturtillgångar, som alla andra. Därför kan det ibland vara bra att slänga alla värderingar om hur världen borde vara åt sidan, och krasst konstatera hur det faktiskt är. Handel bedrivs mellan hamnar på haven, och handel är grunden för nationers välfärd. S.W

  SvaraRadera
 29. t's not just about the money. It is also (and in some ways far more) about how you spend that money. It often seams to me that Sweden has very little idea of what the concept of defence actually means. Consequently, Sweden has many serious problems with defence and if it was ever to go to war will have one hell of a serious culture shock! To build up an effective defence Sweden will really need to look at what it is doing from top to bottom. From educating ministers to the organisation of the military and it's philosophy to the equipment the basic solider carries. It will take a lot of work to do that. Until then, things like NATO membership is out of the question as NATO is not an excuse for not having a defence.

  On saying that, I have notice that some changes have stated to occur. The home guard (a seriously under utilised resource in Sweden) has started moving toward becoming a more effective fighting force and the army is looking at reforming brigades. A step in the right direction but far more needs to be done.

  SvaraRadera
 30. Ang försvarsretorik

  Vi ska inte glömma bort (i en demokrati), att det är en smal elit, som styr vår retorik, att alla andra är beroende av detta styrande, dvs medbrogarna är beroende. Som nödvändig balans till den omfattande journnalstkåren, med två tidningar på varje ort, har vi gudskelov fått bloggarna, (gratisjournalister), och värt att notera är att tex Wiman, Wiseman och skipper inte gör reklam, för annat än de åsikter de släpper fram.

  Cornu är så underbart avvikande och uppstudsig mot allt, att man litar 100% när han skriver "att denna undersökning är inte finansierad av ngn annonsör".

  I övrigt är det livsfarligt med betalda åsikter, och vi måste ändå ställa oss frågan om inte stormakter är de som har mest resurser, att finanseriera åsikter, åt nyttiga idiotoer, tex PR-byråer.

  Så om Reinfelt är ärlig och säger att hans mål är att förändra Sverige för alltid, så är jag benägen att tro honom om målet, men medlet talar han inte om. Skattereformer är ingen bestående förändring, inte heller jobbcoacherna eller kurserna för ungdomar att virka eller titta på film. Att lägga ner värnplikten var nästan bestående. och gudskelov som vill Kindbergskan så otroligt gärna ta över arvet av makt, att hon kommer att ligga lågt med detta, och låta yngre "framgångsrika" kvinnor göra jobbet.

  Däremot är en Natoanslutning irreversibel, och just irreversibla beslut är lika farliga som att lägga ner hela försvaret, med motivet att:

  1. uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor?
  (men det gör man genom att införa värnplikt för alla)

  2. Vi ska professionalisera försvaret? Men det var professionellt, orsaken var att det inte gick att skicka värnpliktiga att kriga i mellanöstern, utan unga soldater som är beredda att sätta livet på spel, eftersom laternativet hemma är mörkt), men ingen talar om att våra trupper utomlands absolut inte skickar ut en kvinnlig patrull på rek i Mali, hoppas någon journo uppmärksammar genusperspektivet i den insatsen, så kanske någon drar slutsatsen om att genus inte var orsaken att lägga ner plikten.

  3. vi ska skydda demokratin i mellanöstern (jo, vi ser ju freden, den är nära i Syrien och Irak, och Talibanerna o väg tillbaka till Afganistan). Framför allt ser vi hur insatserna minskat på flyktingtrycket till Sverige, och att dessa kostnder absolut inte påverkar vår budget, eftersom inga grupper ska ställas mot varandra, samtidigt som allt ska betalas krona för krona. Hade försvarbudgten varit fast på säg 4% inkl civilförsvar, så hade väljarna fått välja bort tex pension,dagis, allmän sjukvård, gratis (tvångsmässig) skola, EU-avgift, assistentersättningen, äldrevård eller varför inte bistånd, eller bostadssubventionerna?

  http://nyheter24.se/debatt/781268-svenska-folket-betalar-for-allman-varnplikt-med-sin-egen-frihet

  Kommenterna säger allt. "Liberalen" J Norberg och nymoderaterna kommer, hur mycket PR-maksineriet än drar igång vara chanslösa, vilket bereder stor glädje, demokratin fungerar.

  Inte ens herr Norberg eller Kindbergskan anser att Svenskar ska få välja om de frivilligt ska betala skatt eller frivilligt ska låta sina barn gå i skolan, eller om de frivilligt ska få dagersättning utan att behöva arbeta, eller frivilligt ska åtlyda polisen, om de rånar en bank eller kastar sten på brandbilen, även om de tär nära. S.W

  SvaraRadera
 31. Tyvärr tillåter vårt ultraliberlala friskolesystem (som tom PR-konsulten Persson är mot) att ultrareligiösa samfund startar friskolor, med skattepengarna (krona för krona) och fostrar barn med en dubiös uppfattning om ett demokratiskt samhälle.

  Därför är detta med värdegrund farligt, eftersom värden inte kan vara sanna eller falska, de kan bara vara mer eller mindre tolkningsbara. och om värdegrund som ersättning för vår konsitution och lagstiftning är "värt" att återkomma.
  Schlingman satt igång ett PR-jippo som var rena driftkukun, för några år sedan, som ingen ännu uppmärksammat.

  Därmed har ultraliberalerna löst frågan, att upplösa nationsgränsen, dvs den värdegrund som vi själva bestämmer och försvarar, tex mot Ryska oligarker eller internationell ekonomisk brottslighet eller trafficking (som är smuggling av värnlösa barn) och helt enkelt upplösa den jämlikhet Sverige uppnått eftersom man lurar i väljarna att vårt synsätt kommer sprida sig till andra.... Fråga Putin eller alla nya ledare för nationalpartierna i Europa, vad anser om export av Svensk värdgrund, ska vi trycka in den med vapenmakt, eller tror vi ens själva, att våra omländr tror, att vårt PR-maksineri, tror på sig själva? I vart fall börjar postmodernismen (dvs värderelativsim) i kombonation med triangulerad värdegrund i mitten, att krackelera, eftersom det bara är en sort värdegrund som trumpetas ut, utan att det finns muskler bakom, att backa upp den, om ngn inte håller med, tex om vår utrikespolitik.

  Värst av allt, skapa grogrund för korruption. Frånvaro av korruption i statsmakt, myndigheter och företag (förutom våra politiska partier/PR-byråer som är svårt korrumperade eftersom bidragen ej redovisas öppet) är i själva verket är (värde)grunden för välstånd, alltså inte demokrati, utan frånvaro av korruption. (Rotstein)

  Här sover alla, och det är inte bättre inom S än M, Centerpartiet trodde man skulle stå fria. KD och VP är förmodligen minst anfrätta, men vi väntar på det parti som förstå går ut och redovisar öppet, krona för krona, hur åsiktsmaskineriet finansieras. S.W

  SvaraRadera
 32. När Finland blev av med Nokia till Microsoft, så var det klantigt, förmodligen ett utslag av vantro, att man trodde att en amerikanskt management bättre skulle tillgodose Finlands sak.
  Förmodligen är finska aktieägare om möjligt ännu mer naiva än Svenska, när artikeln nedan presenterades, obs bilden, för ett år sedan, började man känna sig obekväm, som Svensk gäller Nokia, (inte är lika enkel att tracka).
  Numera är det gamla Ericsson som gäller, bara att hålla tummarna för att inga centrala nyttiga idioter på våra myndigheter har Android eller apple. Nokia var de enda som satsat på ett eget från USA oberoende plattform, och givetvis köpte USA upp detta. (att skapa en ny mobilplattform, en utopistisk dröm, är det bästa Sverige/Finland skulle kunna göra som försvarssamarbete avs alliansfrihet).
  Undra hur det skulle varit om Ryssrna tillverkade mobiler, skulle vi lita på dem, och skulle FRA:S gd gå omkring och surra med en rysk mobil, om det senaste på fronten?
  http://computersweden.idg.se/2.2683/1.520540/microsoft-koper-nokias-mobildivision
  Bilden är tragisk och säger mer än tusen ord, om vilken skitig situation Finland sitter i, och man kan undra vad aktieägarna skulle investera sina 43 miljarder i, samma fråga ställs till Minecraft, grekiska skildväxlar? Se på Asea eller alla våra läkemedelsbolag, eller varför inte Kockums, våra nationella intressen inte kapital, utan realt kapital, och vi säljer ut allt, där tom moderutterna, inte förstår vidden av stormaktspolitik.
  Är det ingen som begriper att Pfizers ägare är ute efter patenten, och att frihandelsavtalen sedan sätter oss i ett dilemma, eftersom vi förhandlar bort möjligheten att lagstifta bort osund konkurrens, sådan vi beskyller Ryssland för. Det är ganska mycket som säljs ut, där ingen ställer sig frågan vad vi ska med låtsaspengarna till, den som köper har ju guldbyxor, ca 5 årt till, sedan blir det guldmyntfot, och då är vi ganska rökta, om vi inte har suveränitet och eget realt kapital, till vilket även räknas patent och vår upphovsrättslagstiftning för att skriva egna koder.
  Astra Zeneca är nära att bli uppköpta av Pfizer. Gudskelov förstår fp.
  http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/nyhetsbrev/?nid=353086
  Begriper den vanlige väljaren vad det innebär, varför är det ingen som talar om detta som en värdegrund? Eller lägger ihop två och två ang Finlands ekonomi? Från liberalt finsk håller får vi höra att allt är den Finska flyktingpolitikens fel? Hoppas bara att vår handelskommissionär går att styra upp, det handlar om lojalitet, vår egen eller eller andra makters? Pakten Sverige - Finland är det starkaste vi har, dvs i EU, om vi enas om en gemensam alliansfri försvarspolitik, acceptera att Finland och i förlängningen Sverige, är lika beroende av Ryssland som av England, (jag skrev inte USA) för vår långsiktiga säkerhet. Scania sålt, hur blir det med Wärtsilä? S.W

  SvaraRadera
 33. Ang Nato
  Personligen har jag alltid uppskattat CB, inte minst för kunskapen och fräckheten, bäst var när han sörjde Sharon (vilket många gjorde), men inte Hugo Chavez, CB inte kunde komma en (1) enda positiv egenskap alls, journon, som trodde sig ha karl på gaffeln blev knäpptyst. Obetalbart roligt.
  Eller som när CB täckte upp förra handelsministern, efter Tolgfors, och på fullt allvar påstod att någon prins i rövarbandet Saud, (ang vapenfabriken som S dvs Leni… först planterat), verkligen var en fin personlig kamrat, inte ens DFG är nära av en sådan genuin äkta eufemism, skicklighet beundras som sig bör, men jisses vad regeringen kom undan med hjärtat i halsgropen.
  CB ”Det ingår ju numera i av alla omfattad svensk försvarsdoktrin att vi skall kunna både ge och ta emot också militär hjälp. Om detta är doktrin är det ju logiskt att detta också tänks igenom och faktiskt förbereds, och då kommer det inte att gå att komma runt frågorna kring ett djupare samarbete med Nato.”
  Ge och ta. Master and servant. Detta är onekligen hbtq-frågor. Men frågan är om Sverige kan ge? Om vi inte har ett eget försvar. NBG15 ska vara på banan i januari (ett franskt förslag), och tittar vi på hur mycket andra ger där, så kan vi ana att Sverige faktisk kan ge ngt själva, dvs på bekostnad av att vi inte kan skydda oss, om någon annan tar oss, dvs ger oss en genuin penetrering ångt innanför våra yttersta plagg, där är det vi som tar emot, ända in i (skär)gården. SW

  SvaraRadera
 34. CB ”Det är min förhoppning att utredningens analys och rekommendationer skall diskuteras öppet och seriöst på det sätt som ämnet kräver. Att i förhand avvisa dess slutsatser är knappast förenligt med det allvar som dessa frågor faktiskt kräver.”

  Ja, diskussinen är urviktig och de rätta frågorna ska ställas

  allians eller inte

  i förhållande till ett starkt eller svagt försvar. Finland (och lite Norge) har gnällt länge över vårt säkerhetspolitiska tomrum, och naturligtvis kommer analysen visa att vi tvingas gå med i nato, om vi inte har ett försvar, problemet är bara, som flera försvarsbloggar konstaterat, att vi inte ens ska ställa frågan, förrän vi har ett eget försvar, så att vi kan kydda vår del av kartan, om vi skulle gå med i Nato.

  Dessutom är frågan anhängig Finland, och där är det inte bara Stubb som styr, han måste ta hänsyn till Sannfinländarnas eviga hat mot Svenskt undflyende efter vinterkriget, så vår debatt nu, opåverkar valet i vår, i Finland, och än är inte Kindberg vald, och än har inte SD tvingat fram nyval, som medel för att komma ur rävsaxen EU, Nato, försvar och migration, det är höga odds, kanske allt för höga.

  När Schori vaknar, då är björnen lös 
  http://www.svt.se/opinion/article2420932.svt

  att sas säga säga att diskussionen ska starta nu (för det är brottom med nato) genom att hänvisa till Novus, som man ju inte ens kan lura en femåring med, är fel ändå, i fråga om att ge och ta emot intellektuell hjälp.

  Bättre är att tex någon finansierar en Nato-opinion, av SCB, och använder RTB, och gör ett korrekt urval, och frågar minst 3000 personer, så att vi kan se inom vilka eliter och slags folk, som stödet finns, att man är för nato i fp är helt ok, det har man varit, och man tar konsekvensen av att var en liten hund i Stockholm, men så har vi s, mp och vp, samt SD....(undra hur Jimmy mår), och så har vi centern, den lede Ursula, och så M, alla potentiella väljare (och det kan bli nyval pga nato, är inte för nato, utan ett starkt försvar, och för säkerhets skulle kanske några oberoende kapitalstarka typer finansierar en seriös poll, och släpper två veckor före valet, alla är ju inte bakom flötet eller sover. och fp ska fundera på om de vill vara ett 5 % parti eller ett 15 % parti, i kamp med SD, så ärrr det. S.W

  SvaraRadera
 35. CB ”Att en opinionsundersökning i dag för första gången någonsin visar på fler som är för än mot ett svenskt medlemskap i Nato är förvisso intressant. ”

  Jo en (1) opinionsundersökning, men det står inte Novus, och det står inget om urval eller konfidensintervall, eller vem på TV4 som ligger bakom.

  angående Novus, de är rätt "nya" i gamet

  från deras egen självbild, att tidningarna slänger upp detta som en nyhet säger lite om hur våra journus klarat av den Svenska flumskolan :-)

  "Novus - den nya generationens undersökningsföretag

  Novus är ett undersökningsföretag som startade 2006

  med ambitionen att förena

  traditionell undersökningsmetodik
  med
  moderna medier

  och därmed leda företag från åsikt till insikt.

  Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp."

  Jo, vi ska upplysa vår demokratiska väljarbas, att basen för deras beslut, styrs med polls, där som sagt:

  arbetar med "opinionen" och "strategierna" för denna åstadkoms med "metoder" som "anpassas" efter frågeställning och "målgrupp."

  Det är den där anpassningen, som är grunden, hur ställs frågan, till vem, och går undersökningen att kontrollera, och hur många frågade de, och vad var bortfallet, 70 %?
  Novus är snömos, tyvärr kan varken journos försvar eller statistik eller säkerhetspolitik. Men vi kan väl ändra på det?
  Debatten är väldigt viktig för vår framtid, jag håller på England och Finland. Danmark har inga U-båtar, utöver pentagons, och det vet Ryssarna, så vad tror opinionen händer, om Pentagon kontrollerar bägge rännorna, med Skåne, det där är inte bara minerad mark, det är helt enkelt århundrades största säkerhetsrisk, vi kan börja fråga Skåningarna, som röstar vänster eller SD? S.W

  SvaraRadera
 36. "och släpper två veckor före valet"

  Finlands riksdagsval alltså, så det kan dra på rätt fint med hela valet i Finland, om bara arbetet i Sverige, från stormakterna, sköts rätt, med hjälp av nyttiga idioter, på bägge sidor, våra journs verkar ju uppenbarligen inte begripa sig på frågan, av astronomisk strategisk horisont, ty riket är ditt och makten och härligheten, i evighet.
  Gärna Nato, men först efter en gedigen folkomröstning, efter Finlands riksdagsval, och efter att vi vet om Kindberskan lyckas lura över SD, när Jimmy vaknat ur time-outen, att vi ska byta regering, efter M:s kongress, i samband med Finlands val. jag har ingen uppfattning, men misstänker att sannfinländarna kommer att gå som ett skott. Det var inte direkt fotfolket som sålde Nokia till Gates och Co. S.W

  SvaraRadera
 37. Natofrågan realpolitiskt är alltså helt bakvänd, det finns bara två alternativ:
  starkt försvar och alliansfri
  starkt försvar och i allians

  ett svagt försvar med eller utan nato, innebär att vi rider på andra länders säkerhetsgarantier, och det finns inte så många länder i världen än Sverige, som har bättre förutsättningar BNP per capita, att försja för egen och andras säkerhet, så ska vi vara lojla med Baltikum, Polen och Finland, (och Danmark utan sina U-båtar), så kan vi ha moderutter som rustar ner och ska gå med i nato, det är en betydande risk, som vi utsätter både Gotland, Skåne och Finland för. Stockholm klarar sig, men inte Helsingfors.

  Sålunda, först rusta upp, och bli trovärdig, och lunga ner läget lite, och sedan föra en diskussin om nato, där vi blir medlemmar i karusellen på lika villkor, dvs att vi kan tillföra skerhet, inte suga på andras goda vilja, och göra Ryssarna skogstokiga, det är sas inte säkert, och förenat med viss risk. S strategiskt äterstår att reda ut hur man får mp:s väljarbas i Stockholm, att inse att de riskerar mer än värdet på sin bostadsrätt eller huset på Gotland. Det enda som kommer att fungera, realpolitiskt, är att opinionen mobbar ihjäl moderaterna, så att det svider, varpå Kindberskan kan frigöra sig från Reinfeldts doktrin, eller vems det nu är, annars blir det ett Lundgren val 2018, och vi kommer ändå inte vara med i Nato. Heja f.p, trots allt. S.W

  SvaraRadera
 38. Det är ganska lätt att "lura" sig förbi Romsons snirklande, och egentliga avsikter i fråga om gränser och nation, för mp är migration och avskaffandet av försvaret målet, hur det sedan går för vår egen miljö, tror jag inte hon bryr sig om alls.
  Andra har redan beskrivit hur man lägger upp pliktsystemet:
  (praktiskt och kommunikativt), så att nyliveralerna och de gröna anarkosocialisterna, omöjligt kan argumentera mot:

  1. Ett jämställt försvar, förutsätter mönstring av bägge könen. Vilket är en jämlikesfråga, eftersom vi då får ett nationellt system, som kan scanna kunskap och psykologisk nivå hos befolkningen, dvs avgöra funktions- och stridsvärde, jämte hälsokontrollen, att veta BMI tex, är ganska bra, och se om det finns korrelation mellan arbetslöshet och övervikt? eller extremism och arbetslöshet. Hur som helst, att genomföra mönstring för alla människor som fyllt 18 år, är hela grunden för att kunna fatta adekvata beslut om framtiden, i nästan vilken fråga som helst. Naturligtvis vill inte mp detta, eftersom det kommer att påverka deras egna visioner.

  Alltså, argumentet för allmän mönstring är att det är det enda sättet att uppnå real jämlikhet och real jämställdhet, annars vet vi ju inte hur vi ska kompensera för alla svaga utsatta grupper :-)

  2. Argumentera om plikten, på samma sätt som för skolan, den delen handlar om
  utbildning, utbildning, utbildning
  kunskap kunskap kunskap
  insikt insikt insikt
  förmåga förmåga förmåga (individuellt och i grupp)

  Dvs alla individers rätt tillsamma förutsättningar, tex att simma, rädda liv, lägga förband, övernatta i skogen, laga mat över eld eller kanske tom agera i grupp vid brand/översvämning.

  alltså ett kommunitärt argument, som går bort från det individuellt ultraliberala, (själv är bäste dräng), dvs den starkes rätt, då får man med sig de flesta tänkande kvinnor, utöver anarkofeministerna som är förbannade på män i största allmänhet.

  3. Namnet. Det ska inte heta allmän värnplikt, eftersom att värna nationens försvar inte passar grönsaksliberalerna eller nymoderaterna. Så man använder det fina ordet
  allmän totalförsvarsplikt ATP.

  4. ATP är på 3 månader, och innehåller inga militära delar,däremot en ca 25 % teori, och 75 % praktik. detta är inget problem med tvång, eftersom de som vägrar inte bestraffas med fängelse, utan helt enkelt straffet, att när de säker arbete i framtiden, uppfattas som en person som ger fan i kollektivet, och inte bryr sig, dvs om ATP är så pass kvalifificerad, som den måste vara, för att inte bli fiasko, så kommer det vara något som ingen tänker vägra sig ur. Eftersom det ska vara plikt, så måste det vara en sanktion, att sas pliktvägra, och ett lämpligt straff är 20 dagsböter, dvs att bli lagförd som nyliberalt miffo eller KPML(r)are, eller möjligen bara allmänt avvikande. En fin markering kan vara att alla som gjort plikten får ett annat vapen i sitt pass, (men det kommer inte Ulf B och hans donna med på, så då går inte det :-)

  Sedan är det så klart möjligt med frisedel, dvs alla som inte bedöms klara av aatt genomföra en lägstanivå, och de som kommer hitta på vägar runt, typ religiösa skäl, vilket oftast är de ultraextrema krafterna, så få säpo koll redan där, vilka klaner som inte släpper iväg sina 18 åriga döttrar, att ställa upp för de Svenska grundvärderingarna, som naturligtvis alla som är här, helhjärtat ställer upp bakom :-)

  5, ATP genomförs direkt efter sommaren efter gymnasiet alternativt sommaren därpå, (uppskov), dvs augusti, sept och oktober.

  6. Efter de första 3 månaderna får man ett betyg, dett aär centralt, dvs man får flera betyg, uppdelade i:
  - förmåga (praktisk /arethe)
  - förmåga (teoretisk/fronesis/poeisis)
  - omdöme
  - uppträdande/uppförande
  S.W

  SvaraRadera
 39. 7. Sedan är det dags att välja: värn eller civilförsvar,

  Allmän värnplikt AVP
  Allmän civilplikt ACP

  ytterligare 3 månader, det är viktigt att alla som vill bli militärer, inte först ska gå direkt på värn, så slipper man genusdebatten där med. alla ska först gå Bamsekursen, och lära sig den Svenska värdegrunden, det blir ju buskul, i fråga om samhällets övriga värderelativism.

  Med denna grund blir det rätt så lätt att placera de individer som vill, för nästa steg

  Värn eller civil? gissa om det kommer att behöva massvis med civl beredskap i framtiden, så man ska inte tror att den civila delen kommer att vara mindre kvalificerad, det går att tänka lite åt loka håll, bilkårister, blå stjärnan, brandberedskap, skogsvård, och framför allt, civilpåatrull i samhällen med mycket stök, alltså närvaro med kommunikationsutrustning,.

  Här kan man öven använda beredskap/insats vid mindre kriser, tex dika diken vid översvämning, röja skog efter storm, skuktransporter vid överbelastning, (äldrevård kan vi nog glömma)

  9. Efter 6 månader är det slut på grundplikten, AGP. dvs vid halvåret, så att man sedan kan börja på högskolan. etc.

  10 Det är nu det viktiga inträffar, vidareutbildning för befäl, GB, dvs de som bedöms som lämpliga, blir GB. Det är nämligen dessa GB, civil GB och VärnGB, som ska utbilda kullen före, eftersom vi inte har råd med anställda.
  ABP allmän befälsplikt, som alltså är frivillig, och med någon liten ersättning, kanske, det ärn nämligen dessa indivder som försvaret är intresserade av för rekrytering, och de som inte ska bli anställda, är försvaret ännu mer intresserad av att ha koll på, som plutonsbefäl vid kris, eller som reserver.

  11. Efter GB, dvs efter 9 månader, säker man sista delen av plikten, dvs PB, delen, som är ytterligare tre månader, och mer kvalificerad, dvs vad man vill är att införa ett befordringssystem, så att så många som möjligt vill göra ATP, för att få göra civil eller värnplikt, för att sedan försöka komma in på ABP, och slutligen kvalificera sig som PB, då har det gått ett år, under värnpliktstiden var menigtiden ett år, och PB/KP minst 18 månader.

  12. Det centrala är att att ha ett system som smalnar av, och är öppet för alla, samt kombinera det med värnpliktens fördel, i vart fall vad alla som gjorde lumpen fick lära sig, att den Svenska vränpliktsarmen, hade världens bäst utbildae underbefäl, dvs PB/KB, eftersom det inte var vem som helst som blev det, och att det var mycket meriterande i civila livet, samt att det faktiskt är så, vid kris, att lämolighet ute på fäletet, där det händer, är viktigast av allt, och då ska de bästa vara där, eftersom det sannolikt sitter gökar på RK och rör till det, en slags blå grön röra, som vi haft sisat fyra åren, och det önskar sig ingen tillbaka till. Nä, stek muljöpartisterna stenhårt, med eller utan smör, grilla dem sedan i jämställdhet och att att alla ett mångfaldssamhållet måste få tillfälle att träffas en gång i livet, för att diskutera vad det är som grunden för att man betalar skatt och är lojal med sina folkvalda representanter, som värnar om våra barns framtida säkerhet och miljö.

  har man bara en grundidé, och likt Schlingman, från början har en plan för hur den ska kommuniceras, med rätt djävulsk Svensk baklängessvenska, så kan man slå grönsaksanarkisterna med hästlängder, och just Romson har en fin resa framför sig, eftersom det är uppenbart för det egna partiet, att de sålde sig för att få sina skrivbord och visitkort, och sas gjort hela partiet till nationaljubelfår, och kan man bara retoriskt passa samman de blå nyliberlaerna med denna röra, vi kan kalla dem det blå/svart/gröna blocket, så kommer tom CB att skruva på sig, den blå-svart-gröna baklängesröran 2018. Ska bli intressant att se den moderata Kongressen. S.W
  S.W

  SvaraRadera
 40. PS skissen ovan är alltså inte ämnad som ngt som ska genomföras, annat än som kommunikationsplan, mot debattörerna på andra sidan, eftersom vi ändå inte har råd med allmän värnplikt före nästa väl, men vi kan ju förbereda oss. Frågan om värnolikt är mycket större än så, det handlar om suveränitet. Av oklara skäl vill M att vi ska gå med i Nato, och det blir säkert bättre med ett skydd av kärnvapen, (förutom att hela S, mp och vp blicket kommer slå bakut). men ur konservativ borglig och faktiskt industrifackligt intresse, ligger Sveriges tekniska kunnande inom bland annat IT, och tro nu bara ingen att detta inte berör försvarsfrågor. Så ska Sverige i framtiden ha en ekonomi, som klarar av vår välfärd, så måste vi ha teknisk kunskap, som ligger över andra, vilket innebär att vi konkurrerar med tex USA om att sälja JAS-plan till alliansfria stater, eller för den delen U-båtar till Australien, att mp är mot vår försvarsindustri är en sak, de vill ju ändå inte att någon ska behöva arbeta, och tror att välfärden fungerar genom att beskatta företag och inte individer...

  Så om vi tänker Nokia, och vad som hänt Finlands försvarsförmåga därefter, samt deras Euroanslutning, som sannolikt gjorde att Nokia fick sämre odds, så handlar ävern värnplikt om försvarspolitik, eftersom vi snart inte har någon egen försvarsindustri kvar, eller förnmåga att utveckla, alla unga ska bli PR-konsulter och kommunikatörer, så blir vi ensidigt beroende av USA, dvs att vår försvarsbudget, precis som vår sjukvård, blir beroende av att köpa in väldigt dyra pryttlar, eftersom vi inte har ett alternativ. Så ett teknikförsvar i all ära, det är vi alla för, men se för f-n till att hålla detta igång med egna mammar, annars är vi inte ett dugg mer suveräna än de djupt skuldsatta republikanska sydstaterna som odlade bomull med gratis arbetskraft, för att befästa sina intressen.
  S.W

  SvaraRadera
 41. Nu får fp tänka till en gång till angående strategi och utrikespolitik, kan inte fp tänka några steg till angående hökpolitik och hålla koll på Israels inrikespolitik, så slipper vi kanske en helt onödig konflikt mellan S och fp, om vi ska komma vidare med försvaret, och få till stånd en skifte av genus, på världens mäktigaste stol? Gårdagens Nathan Shachar:
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/usas-och-israels-relation-allt-samre/
  Israels och USAs relationer har urartat till en bottennotering. Netanyahu anser att Obama är en vekling som inte begriper sig på av Mellanöstern.
  Efter en serie förolämpningar mot Netanyahu från Obamas rådgivare. Washington reaktion är ett svar på nya bostadsprojekt med nya judiska ockupanter i Palestinska områden.
  Bakgrunden till Netanyahus gapande är att hans koalition håller på att spricka och nyval färväntas utlysas i början av 2015. Bosättarnas parti har gått framåt i mätningarna på bekostnad av Likud, och när det inte finns någon moderat mitten i Knesset, så regerar de ultraortodxa.
  Under Obama-epoken har Netanyahu saboterat två amerikanska förhandlingsinitiativ med bl.a John Kerrys medlingsförsök kraschade. Israels försvarsminister Ya’alon har kallat Kerrys fredsplaner för ”verklighetsfrämmande messianism”.
  Obamas talesperson kallar N för ”Chickenshit” i en intervju. Washington jämför med tidigare israeliska förhandlingsbara ledare som Begin, Rabin och Sharon, vilka ställdes i kontrast till Netanyahu kompromisslöshet/gränslöshet, dvs att bara tänka på sitt parti (och sig själv)
  Netanyahus sponsor i USA är en miljardär som fått N som premiärminister att öppet ta parti mot Obama och för republikanen Mitt Romney.
  USA har avsiserat sämre tider för Israels nationalister (ngt som Birgitta O inte tycker om). USAs avsikter framöver är av intresse för erkännandet av Palestina, och det är inte omöjligt att vår regering S tar första steget, för att hjälpa demokraterna, dvs Hillary, i kommande drabbning om presidentskapet om 2 år. Personligen tror jag att världen blir lite mindre dålig under hennes fögderi, än under en republikan. Bill Clinton avskydde Netanyahu över måttan, och ärligt talat begriper jag aldrig varför Sverige ska importera en massa människor på flykt från mellanöstern, bara för att det är krig, och någon gång måste någon ta bladet från munnen och fråga sig om dessa små minoriteter med eller utan skägg, ska avgöra resten av världens angelägenheter, det är ju inte bara sig själva de sätter på pottan, utan alla, och det finns ett ansvar att inte låta dårpippin ta över världen. S.W

  SvaraRadera
 42. Efter de amerikanska kongressvalen i november (före vår statsbudget) förväntas demokraterna tappa, sedan ska USA och säkerhetsrådet att ta ställning för palestiniernas medlemsansökan till FN.

  Israel räknar med att USA skall lägga in veto, men Obama avser, som tack för att Netanyahu stödjer republikanernas Romney att presentera en tvåstatslösning, som inkluderar gränser för en palestinsk stat och en principförklaring mot bosättningarna.

  Detta är politik som CB är för,och socialliberala fp skulle vara mot en fredlig lösning eller för bosättare eller republikaner är det ingen som tror, så det bör inte vara en omöjlig väg framåt, den väg Margot slagit in på, för att få borgfred här hemma.

  Så där har amerikanska talesmän aldrig yttrat sig om andra statschefer, i vart fall inte Qadhafi, Khomeini eller Assad. Vad som är bra, för freden, är att N, inte Israel, i maskopi med tokfransarna med skägg, inte kan reta upp USA (demokraterna) hur mycket som helst, utan att republikanerna förlorar, dvs om Isreal öppet stöder republikanerna i USA samtidigt som Israel är helt beroende av USAs demokraternas skydd i säkerhetsrådet, men även för olja och kapital och inte vet hur det går i USA om 2 år, så spelar man lite högt.

  Så om man nu funderar lite, på ankdammen Svensk inrikespolitik, så är det nog inte helt fel, att börja marschen mot ett suveränt Palestina, det är sas lite vägen framåt, och hoppas att demokraterna fortsätter regera i vita huset, med vilka vi är beroende, med eller utan medlemskap i Nato.

  Vad vi måste räkna med är att republikanska intressen försöker påverka Svensk utrikespolitik, så att vi ska dra tillbaka ett erkännande, eftersom England (Camerun) förväntas följa efter, och sedan kan det bli rätt många länder, och på så vis påverkar detta väljre i Israel, vid nyvalet. Amerikanska intressen är tex export av vapenteknologi till Sverige, eftersom vi inte har kvar den förmågan själva (i alla delar)

  Så att ens diskutera Nato, för Sveriges del, innan vi vet om det blir en demokrat i Vita huset om två år, eller hur det går för dårfinkarna (skäggen) som pressar N på att jaga ut Palestinierna i öknen eller ännu bättre, till Sverige, verkar ju kunna spela lite roll, vilket slags nato det är vi ska vara med i, detta att var och en sköter sin sak i nato är inte sant, i en allians är man beroende av varandra, och den som betalar mest, har rätt att skälla högst.

  Det är faktiskt intelektuellt ohderligt, att utreda nato just nu, det är två helt olika världar, om vi skulle få in en ny Bush junior. Dessutom har moderutterna Kongress, och även om mp nu ger lite hals, så är moderutterna lite mer lågmälda, CB verkar lugn som en filbunke, men frågan är vad som händer i vår, alltså inte med Palestina, för det är nog inte ngn stor fråga inrikespolitiskt i Sverige, utan vad som händer med Nato efter Moderutternas kongress, och vad som händer med SD i fråga om vilken sida de ska stödja, i budgeten nu är det nog självklart att de kommer att lägga ner, om de får garantier från Kindberskan, att lägga om rodret i vår, avseende försvar, men då måste hon ju spara, och då rycker ju mp, eftersom det inte finns så mycket att spara på. Så i denna inrikespolitiska dans, ska alltså samtidigt Sverige ”utreda” ett eventuell Natomedlemskap, lycka till…

  Det enda vi kan göra i närtid, är att göra som Finland, och ligga jävligt lågt. Dessutom är SD för ett starkt försvar, och därmed också mot nato, eftersom SD trots allt är mot för mycket migration som tull syvern och sist är ett resultat av stormaktspolitik. S.W

  SvaraRadera
 43. Ber att få notera, risker med idioter, som bärs fram av nyttiga idioter:
  http://staffandanielsson.blogspot.se/
  ”Centerpartiet och jag (staffan danielsson) drev fram att Tomas Bertelman fick regeringens uppdrag att analysera Sveriges militära samarbeten, varav det särklassigt viktigaste är det med de västliga demokratiernas säkerhetsorganisation, "Atlantpakten" eller NATO.”
  Detta går inte att belägga, beslutet är fattat av en moderat försvarsminister 27 december 2013, och kan inte ha fattats utan att det var beslutat/förankrat först hos FR och CB, eftersom frågan är helt sammanhängande med vår utrikespolitik. Så att detta skulle vara centerns förtjänst verkar märkligt, dessutom är det fp, som är det gamla nato-partiet.
  ”Det är möjligt att Sveriges, och Finlands, säkerhet är tillräcklig genom att våra länder "ligger sked" med Nato genom ett samarbete om allting förutom medlemskap, dvs vi har liksom Ukraina inga gemensamma försvarsförpliktelser.”
  Finland och Sverige ligger inte sked, vi ligger och passar och har traditionellt varit vaksamma med vår utrikespolitik, förutom då Palme, som skåpade ut Nixon, av flera skäl, eftersom bara Palme visste att han inte riskerade så mycket, dvs han minskade i praktiken spänningen mellan väst och öst, och täppte till mot vänstervänstern. Däremot har inte Ukraina varit försiktiga, åt något håll, eftersom den nationen inte haft en gemensam lojalitet, ett gäng drar åt väst, ett annat åt öst, och då har man endera inbördeskrig eller en nation i splittring. Det är den där korruptionen, och ofärdiga nationen, där väldigt få västukrainare gör militärtjänst, samtidigt som västdelen fått väldigt mycket västlig uppbackning, som föranlett situationen, var det någon som trodde något annat? Ett år före annektering av Sydossetien var det en del av den gamla Sovjetvänliga eliterna, som varnade för vad ett närmande till väst kunde leda till, och det var väl 2007? Glöm inte heller att Georg Bush valde att invadera irak, utan sanktion, och att Sveriges tidigare utrikesminister Hans Blix (folkpartiet) förklarade att det inte fanns några massförstörelsevapen.
  ” Vi vet dock att Ukrainas nära samarbeta med Nato i dess partnerskap för fred inte betydde någon militär hjälp när Ryssland invaderat Krim och, faktiskt, områden i Östra Ukraina.”
  Ja, vi vet att Ukrainas två olika politiska eliter dragit åt varsitt håll, och inte kunnat enas, eftersom det varit komp mellan öst och västs intressen, om både Krim (Svartahavsflottan) och om handelsavtal.
  Vi kan konstatera att Ukraina förde en utrikespolitik som har försatt landet i en mardröm. Antingen är man med i nato, och företräder intressen i en riktning, eller så man inte medlem i Nato, och då får man finna sig i att utrikespolitiskt- och handelspolitiskt balansera mellan intressen, och det verkar som om fp, som är natovänligt förstår det. Nä, natoutredningen tillsattes i tider innan den moderata marschen mot tillbakagång var uppenbar. M Stod på toppen av sin galns, innan PS fick tag på Angelesaffären, en medborgare höjd över varje misstanke, att hon drev AF fullständigt åt skogen, med en massa hästskojare och bilhandlare, och eftersom hon var rekryterad av Littorin, som ersattes efter rokaderna med Tolgfors, så blev det en hel del villervalla, med politiken, och mitt i denna soppa, när det inte var självklart med att det skulle gå så illa i valet, för m, c och fp, så tillsatte man en försöksballongsutredning, av förmodligen Sveriges för ändamålet, mest meriterade tjänsteman, att vara klar efter valet men före budgeten. S.W

  SvaraRadera
 44. Sedan ska man i ärlighets namn fundera på hur man tänker, om man är ultrahöger och vill påverka/infiltrera Svensk opinion, ja inte kan man inta klassiska högerståndpunkter, om man ska komma åt de så kallade 68:orna, som det finns några kvar av, nä, man måste triangulera, vilket inte betyder att ta motståndrens ståndpunkt, utan en tredje, som gör att radarn lite missar målet. Det var tex självklart att Stubb skulle få en fråga om hbtq av en Svensk journalist (uppfattade inte om den var ironisk), i vart fall klarade Stubb frågan galant, det enda som saknades var den intersexuella och asexullas utanförskap, när vi alltså diskuterar säkerhetspolitik, det är väl i det ljuset, som man ibland kan fundera lite, hur korkade får vanligvänstern och vanlighögern vara, alla blir ju ständigt rundade av ett litet galet gäng ultraortodoxa libertarianer, som verkan ha tagit över mp, c, som därmed driver de stora hundarna lite fel, eftersom media ständigt uppmärksammar företrädare, som företräder det sensationella, som att knarka och förespråka legalisering, och att det är helt ok, bara man är den där bokstavskombinationen klar, inkl feministklisterlappen, utan att någon funderar på om det är en en falsk flagg?
  Alltså, alla åsikter och läggningar är viktiga, men där är lite farligt om bara några få, får företräde, eftersom valen avgörs av den sakliga och opartiska granskning som media väljer, ska spegla olika intressen, våra egna intressen, och de främmande intressen, som har intresse att påverka våra egna, när vi ska fatta beslut om vårt demokratiska folkstyra och våra barns framtid. Bard och Ursula har rätt att att driva frågan om att upplösa nationen och införa en "fri värld" men de borde granskas hårdare, sexualiteten ska inte hämma hur man blir granskad, allt annat vore ojämlikt. S.W
  S.W

  SvaraRadera
 45. Jaha, då har fp-myglet satt igång,
  (partiet/de gränslösa, lär sig aldrig)

  Personliga mål, framför politiska, när det ser ut att bli lite krisigt, jag då ska det puffas fram en Olsson eller en Ullenhag. Suck. Har ingen noterat vindkantringen och att man inte ständigt kan ligga i fasfel, (jmfr valet 2002)

  Ber att få påpeka att fp inte gått ner pga av Majoren,
  (föutom att skolans problem är så strukturella, att det inte gör att göra något åt demografi och härkomst, och att det är Ullenhag som saboterade för Majoren, att berätta om orsaken till skolkatastrofen)

  Katastrofvalet beror på Moderutternas positionering, till vänster om mp (i migration och försvar), vilket kvävt fp och KD, där C (dårfinkarnar) agerat medvetet. Byter fp ut Majoren nu, så är det en risk för hela ekosystemet.

  Felet är den politik majoren fått driva, och att man bytte in Ullenhag mot en lady som hade kulor.

  Olsson är nog bra, men blir en katastrof ihop med Kindbergskan, och de där damerna har redan kursen klar, det blir katastrof i ekonomin närmaste fyra åren, att skifta i fp nu, till Olsson, som ska hantera SD 2018, leder till jubel i busken i det blå/gula lägret.

  Å andra sidan kan det vara en fördel, med Olsson och Ullenhag, om man är nationalist, eftersom partiet då är irrelant 2018, och SD styr över försvarspolitiken med det som är kvar av M. Hoppas det finns gammelmoderater kvar om fyra år, just det ja, CB blir vår nya Per-Albin.

  Även om Ullenhag är en sidekick, är det rätt tydligt, att det är Olsson och Kindbergskan ska matchas fram, vilka rara ärton, kommer gå som tåget utanför Stockholm.

  Strategin, var är den?
  Schlingmans analys är från 2008.
  Blir det Olson och Ullenhag på ekonomin, och Annie Nozic sitter kvar i knät på PR-fjollorna, så kan vi hälsa hem.
  Hujeda mig.
  Då är det KD kvar, och in kommer väl en jänta där med, eller så får man ta ett djupt andetag och bli sosse på riktigt. S.W

  SvaraRadera
 46. Bidrar med försvarspropaganda och bildning, eftersom den saken är eftersatt i fp. S.W

  Om försvaret (och FoF i januari)
  Tabula rasa

  Om naturen
  Silent enim leges inter arma

  Om geografi
  Status quo ante (bellum)
  Ubi bene, ibi patria
  Terra firma < - > Terra inkognita

  Om handel i Östersjön
  Sine cerere et libero friget venus

  Om (handlings)förlamning
  Sed fugit interae, fugit irreparabile tempus.

  Om (att förändras under) eviga lagar
  Tempora mutantur, nos et mutamur in illis

  Om suveränitet (makt)
  Sine qua non
  Ultima ratio (regum)

  Om Utopism
  Spemque metumque inter dubiis

  Om analysen 2002
  Usus et tyrannus

  Om försvarsbesluten 1932 – 1938 (arma tider)
  Tamdiu discendum est, quamdiu vivas.

  Om vägval
  Sine ira studio

  Om plikt
  Salus populi suprema lex esto

  Om frihet (men vems?)
  Sub lege libertas

  Om handlingsfrihet
  Sero venientibus ossa

  Om firma Wiman och Hultqvist (inkl W & NS)
  Semper primus - Sapere aude!

  Vem man kan lita på?
  Semper idem

  Om att inte ge upp (sinnet)
  Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas
  Ut supra (in fidem)
  Om att förvalta sitt arv
  Ut sementem feceris, ita metes

  Om CB (på väg ut ur spinbunkern)
  Stat magni nominis umbra.

  Om Reinfeldt
  Stultorum incurata pudor malus ulcera celat.

  Om Putin
  Similia similiur curantur

  Om nyttiga idioter
  Solitudinem fecerunt, pacem appelunt

  Om Ursula och Barbie
  Sunt pueri pueri. pueri puerilia tractant

  Om att vara rak eller skev (dubiös)
  Saepe creat molles aspera spina rosas
  Om faran med att löpa med (Ullenhag & Co)
  Sic semper tyrannis
  Sic transit gloria mundi
  Om att ge och kunna ta
  Serva me, servabo te

  Om en självklarhet
  Sic vis pacem, para bellum

  Agera
  tere tulemast Tempus fugit

  PS
  Glöm inte vikten av definitioner, i den reala världen.
  Ser fram mot att bokstäverna hbtq blir hbtqia

  att fp noga definierar för kongressen vad
  transsexuella är i förhållande till intersexuella, och vad
  queersexuella är (om det är något annat än Bard & Ursula)

  Samt sätter en kompetent statistiker och räknar ut hur många individer som räknas till en av bokstavskominationerna och hur många som tillhör flera delmängder, och som inte röstar på vp eller mp.

  Definiera därefter feminism, först, och försök sedan definiera feminism utan socialism, och försök exkludera socialdemokraterns socialliberalism ur det....

  Om den väljarbasen är väldigt stor, så spelar deras inflytande i idol ändå inte så stor roll, när det nu blir kärvt ekonomiskt. Idag slog sannolikt Björnfällan igen enligt Cornu, och räntan är 0% Dags att titta valet 1932. S.W

  SvaraRadera
 47. Siderenko nästlade sig in hos en vanlig Svensk arbetarfamilj via en medlem i Sveriges kommunistiska parti, som på den tiden samarbetade med Komintern. Det slutade illa, fickan och hennes familj fick straffarbete, medan Siderenko som lurade dem, blev frigiven. Hade inte flickan blivit kontaktad och ombedd att lära en rysk tjänsteman på Intertourist bättre svenska, hon var godtrogen, så hade hennes far sluppit plikta med 12 års straffarbete, mamman fyra års straffarbete och flickan 1,5 år straffarbete, fastställt av Svea Hovrätt.
  Svea Hovrätt fastställde Siderenkos dom den 2 dec 1942 till 12 års straffarbete. Siderenko föreföll vara helt obekymrad, trots att han saknade diplomatisk immunitet.
  I augusti kontaktar Molotov Sveriges sändebud Assarsson i Moskva under en mottagning och krävde att Siderenko (som hungerstrejat i fyra dagar och var helt tyst) skulle bli frigiven, eftersom Ryssland påstod att han var satt under tortyr och inte fick mat. Assarsson framförde kraven på omedelbart frigivande, utan benådning till UD, som inte agerade, efter en kortare tid utvisades Assarsson från Moskav, anklagad för att spionera åt Berlin.
  Den 22/2 1944 rapporterade försvarsstaben om neutralitetskränkningar mot Sverige. Via Norra ytterskärgården passerades Nacka, av artighetsskäl fällde man först nödraketer för att varna befolkningen, kl 20:55 fällde man en bomblast över Hammarbyhamnen, Eriksdal och Tanto (en strategisk punkt för sjöfart mellan Saltsjön och Mälaren, samt ost om Tanto, centrum för Stockholms krigssjukvård (under Södersjukhuset).
  Bomberna orsakade den ojämförligt största glaskrossen i Sveriges historia.
  Som om detta inte var nog, och för att markera vad det var fråga om, kom en andra attack via Korsö ute vid Sandhamn som flög via Skarpnäck (där det fanns intressanta doningar), och vidare mot Södertälje, (där Scania tillverkade stridsvagnar) och sedan längs södra mälaren vidare mot Strängnäs, där bombflyget först gentlemannamässigt fällde ljusbomber (för att varna), sedan fällde brandbomber och spränggranater över P3:s kasserner som fick omfattande skador, ett 10-tal värnpliktiga invalidiserades.
  Samma natt kom en tredje attack via Svartlöga som fällde bomber mot stavsnäs, knutpunkten för landtransporter ut mot det yttre försvaret av Stockholms skärgård samt utanför Spillersboda hamn, som ligger rätt så nära E18 och Kapellskär, därefter ett bomb- och eldöverfall av Norra Blidö.
  Därefter flög man tillbaka, och väntade på att budskapet skulle nå fram. Efter några dagar utvisades Sidorenko till London tillsammans med SOE-officeren Rickman, men det är en annan historia.
  Tilläggas bör, för att förstå Siderenkoaffären, är att det var val i Sverige 1942 och under 1943 händer det rätt mycket i Finland. Stormakterna försöker påverka den Svenska opinionen, (neutraliteten) och det blir nu allmän samling på allvar, (en sammansvetsad igelkott, från höger till vänster), Gissa om handelsavtalet blev centralt 1943, när det stod klart hur vinden blåste, och det var nu som Finland satt riktigt pyrt till, samtidigt som det Svenska behovet av olja skulle planeras, (för på den tiden hade inte Ryssarna någon), varför östersjön blev ännu mer central, fast åt andra hållet… och om detta kan man läsa lite om i "Per Albin och kriget" (sid 314). S.W

  SvaraRadera
 48. Centerpartiet (hade en högljudd debatt inför valet 2010), om det var rätt väg att fokusera på den nya ”idepogrammet”, som är ett bevis på att Stockholmare (kortsiktigt) är smartare än bönder, men att bönder vinner i längden, eftersom när de blir lurade, resonerar med marken som utgångspunkt. SÅ att byta det gamla partiprogrammet (som aldrig var formulerat), till dagens, var ett ofog
  - Hållbar energiförsörjning (dvs mot kärnkraft)
  - Närodlad mat samt hållbar landsbygd, (business is local)
  - Naturfrågor och friluftsliv (inkl kånkengänget i Stockholm)
  - Decentralisering mot centralisering, dvs kritisk till att flytta makt från medborgarna.
  - För småföretag och mot Baggböleriet, innan lobbyisterna i LRF fick överhanden
  - Konservativa socialliberala, (och varken mer eller mindre socialt nationalistiska än S)
  Begriper media att Ursula åkt fast förbetalda mutresor (bestickning), och nu är i Bryssel, förbikryssad med en privatsponsrad kampanj, är narkoman (på riktigt). När det kommer in personer, som gubben i lådan, med pengar utifrån, som driver ett helt parti i galne tunna, är mycket facinierande, och ett utslag av PR-konsulternas bländverk. Huruvida det är en säkerhetsrisk eller en nyttig idiot, eller ett problem att Svenska politiker kommer undan med att vara betalda av näringslivet, som representaner för folkviljan är mycket alarmerande, (avs hur de ultraliberala lyckas runda 68ornas normala radar) Ursula är federalist och driver i grunden samma mål som mp och F!. Det hade räckte med ett parti, fp, som drev detta intelektuellt hederligt. Men nu är ju fan lös, eftersom det går att räkna ut med lilltån att SD är ett bångstyrigt parti, som inte kommer gå att toppstyra, så valet 2018 måste vara i fokus nu:
  S = 28 % (stadig parkerade)
  MP=4 % (klarar sig sannolikt på gärdesgården)
  VP=8 % (genom Jonas nyvunna statsmannamässighet och att de inte regerar)
  = 40 %
  SD = 17% (lägst, men det bli läskigt att räkna annars)
  Fi+waste=3%
  M= 18% (best case)
  Fp= 10 % (med Björklund, Olsson och Wiman och 4% med Olsson och Ullenhag)
  C = 5% med Stureplan och 10 % med ett bondetåg
  KD=7 %, om KD gör gemensam sak med FP och börjar gira bort från ultraliberalerna/hbtq-högern.
  =40 %
  Gissa vem som är mästare på vågen?
  När vi ska fatta beslut om försvar (och därmed migration), vilka hänger samman. S.W

  SvaraRadera
 49. Att skriva om Barbie är nog ingen idé, utöver att hon tröttnade på Handels, ungefär samma tid som Kindberskan, i den dr underbara brytningstiden då muren föll. Barbies första kända låt var "prostituterad" och sedan bar det av, hoppas att SR tar fram intervjun med Barbie, och spelar hennes låt, och sätter in den i en genuskontext, och funderar lite på om det inte är dags att överge det där förlegade 68-uttrycket, de som var 20 år 1979 (tänk Shahen/Reagan/Thatcher är gamla de med, med finns kvar.
  Reinfeldt, Borg och faktiskt Kindbergskan är 88:or, det är en helt annan tid, fostrade intellektuellt under 80-talet och sedan kom friheten med muren, och ungefär 1990 blommade Bang ut på allvar med den nya genusteorin, och våra universitet exploderade i utbildningsinflation, och så fick vi in don Kulic, som lärde oss att ingen längre vet vad som är en man eller kvinna, eftersom han varit i Brasilien, på socialantropologiska studier. Någon stans där bör de gamla KGB ha råkat ut för en existentiell akut kris, och i samma tidsanda fostrades en ny Rysk generation upp, mer revanchlysten än någonsin, eftersom fredsvilllkoren sannolikt var lite hårda, och alla glömde att Ryssland har en tradition av att klara sig själv, och dessutom alltid gjort det, alla andra är beroende av olika allianser. S.W


  Ursula är ett kvinnonamn som är en diminutivform av latinet ursus (björn) dvs "den lilla björninnan".
  Det har använts som dopnamn i Sverige sedan 1400-talet. Namnets kalenderdatum kommer från Sankta Ursula, helgonet med de elvatusen jungfrurna.
  http://www.stureplanscentern.se/om/
  https://runelanestrand.wordpress.com/tag/fredrik-federley/
  https://www.flashback.org/t1278338
  http://blogg.vk.se/kritik/2014/02/20/annie-loof-ar-en-nyliberal-och-riktiga-centerpartister-borde-fa-bort-henne/

  SvaraRadera
 50. Bidrag till den som är intresserad av att inte missa (semantiken) i statsmannakonsten när Reinfeldt trumpet uttrycker ”ibland går det inte som man tänkt sig” :-)
  Den där natoutredningen är helt underbar, och man ska börja med att läsa direktiven, och sedan kolla datumet de skrevs av försvrasministern, och sedan backa exakt en vecka och läsa ADD, för att se vad den vikigaste utrikespolitiska analuysen var (egentligen), opch tack gode gud för CB, den ende hederlige carlen, som låter oss få insyn bakom kulisserna.

  Utredingen kom som en räddande ängel, men inte alls som den strategiskt var tänkt, eftersom tänket var att sitta kvar, (och valkampanjen var ju inte CB:s bord, utan Schlingmans, det hade ju gått bra 2006.

  Idén var som sagt var att mp inte skulle avsätta den gamla regeringen, eftersom de då skulle hamna i ett dåligt förhandlingsläge med S, och det var därför mp på förhand låst sig mot S, för att få en position mot m. (med de ya spelreglerna)

  Dr Schlingman och Reinfeldt antog att mp inte kunde rösta bort en sittande regering, om de stod till vänster (numera ska vi vara ärliga och säga till ultrahöger) om mp i "hjärtefrågorna" migration och försvar, varför det skulle vara svårt för mp att rösta fram S, eftersom S och vp är för värnplikt och Reinfeldt visste att debatten om Nato skulle explodera efter valet, men före valet i Finland.

  Ett nationellt försvar (och civilförsvar), dvs först rädda sig själva, innan alla andra ska räddas, är den viktigaste ideologiska grunden som Svenska väljare har, om det blir skarpt, och mp har bara inte fattat detta, utan tror att världen är som Sverige, varför man inte inte ens fokuserar på miljö, men så har också partiet fått kritik från de gamla, som kunde tänka, och visste vad realpolitik var.

  Så när mp och vad värre var m, inte hade koll på den dolda statistiken, dvs att sd och mp var kommunicerande kärl, men inte direkt, utan indirekta strömningar, så gick valet inte riktigt som man tänkt sig.
  När Natoutredningen planerades mot slutet av 2013 trodde trodde partigängarna att mp skulle nå minst 10 % och vara vågen, nu gasade Reinfeldt på allt han kunde, för att sätta ett bestående historiskt avtryck, dvs Nato.

  Men vad han missade var att utrikespolitik från andra länder, medvetet eller omdevetet, påverkar väljarna, skogsbranden var en olycklig slump, men nedskjutningen av ett civilt flygplan som flög 2 miniter framför en SAS-kärra var helt nödvändigtvis inte ett kanpptryckarfel, utan hade ett syfte. Vi behöver inte fundera mycket, antingen var det medvetet eller så ar det ett misstag, i vart fall så påverkade det opinionen i Norden, och fick alla att titta österut, efter detta var det inte ett enda ord om feminism och hbtq på TV, av förklarliga skäl.

  Om utredningen:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/90/53/53c734bb.pdf

  Sverige har sedan 80-talet övergått - från breda utredningar i parlamenterisk kommitte, med flera olika experter - till enmansutredningar, som regeringen styr själv, och med experter som är allt annat än experter, jämför utredningen om värnplikt…

  Alla utredningar har direktiv, dvs regeringen skriver (mellan raderna) vad de vill att utredningens ska komma fram till. Vilket, för den som inte förstår, är den viktigaste grunden för att S inte vill utreda saken, mp kommer aldrig gå med på några direktiv som får ihop en Natoutredning, då flyger Romson ögonaböj. Nä, ligger man i lä om en stor slagbjörn, som känner sig lite rädd om sina björnbarn och dessutom känner sig trängd i idet, så ska man inte trumpeta för mycket, man får helt enkelt gnola på den där sången i Klas Klättermus, med farmor som tassar försiktigt förbi räven. S.W

  SvaraRadera
 51. ADD
  Fortfarande Ukraina i centrum 20 december 2013

  STOCKHOLM:
  Det har varit tämligen så bråda dagar sedan jag kom tillbaka hit efter årets avslutande ministermöten i Bryssel, och skrivandet här tillhör det som ju blivit lite lidande.

  I tisdags var så Ukrainas president Yanukovich i Moskva och återvände därifrån med ett för honom livsviktigt nödlån samt en hel del andra avtal av delvis lite oklar karaktär.

  Officiellt talades det om att han fått ett lån på 15 miljarder dollar, men värt att notera är att bara ca tre miljarder betalas ut i närtid, att de övriga är föremål för kontinuerliga diskussioner och att lånen har en påtagligt kort löptid.

  Och detta innebär att Moskva ju har en, milt sagt, hygglig hållhake på president Yanukovich så länge han fortsätter på denna kurs.

  Att man i Kreml vill att Ukraina först lämnar den europeiska energigemenskapen och därefter ansluter sig till dess tullunion kan det knappast råda någon tvekan om. Men sannolikt ser man det nu som möjligt att uppnå dessa mål endast om man tar det steg för steg under den närmaste tiden.

  För Ukrainas del innebär det att den omedelbara finansiella krisen mildras samtidigt som de mer långsiktiga politiska och ekonomiska kriserna fördjupas.

  Landet vänds bort från den modernisering som man så väl behöver, och risken ökar markant för att man med eller mot sin vilja glider in i ett satellit-liknande förhållande till Ryssland.

  Men motkrafterna mot en sådan utveckling förblir starka. Undersökningar tyder på att krisen sedan mötet i Vilnius lett till att stödet för den europeiska vägen för landet påtagligt ökat. Och med en med all sannolikhet fördjupad ekonomisk och social kris kan den utvecklingen mycket väl förstärkas ytterligare.

  Budskapet från det EU-toppmöte som pågår i Bryssel när detta skrivs är att dörren till avtalet med EU fortsatt står öppen, och att vi kommer att fortsätta att vara engagerade för ett fritt, demokratiskt och moderniserande Ukraina.

  När president Putin framträdde på stor presskonferens i Moskva i går upprepade han att Ryssland kommer att stoppa Ukrainas fria handel med Ryssland om landet går vidare med frihandelsavtalet med EU.

  Hur man från rysk sida samtidigt kan säga att man inte utövar påtryckningar på Ukraina framstår mot bakgrund av detta som obegripligt. Det handlar ju om ett hot som, om det sattes i verket, skulle få mycket negativa effekter på handel mellan länderna och på Ukrainas ekonomi.

  Och det är ju dessutom uttryck för ett nollsumme-tänkande som vi borde ha lagt bakom oss i dagens Europa.

  För oss är det naturligt och bra att Ukraina kan ha frihandel med såväl Ryssland som EU. Det vinner alla på.

  Men för Kreml är det tydligen bara acceptabelt att Ukraina har detta med Ryssland, och man ser ett avtal mellan EU och Ukraina som någon typ av förlust man inte kan acceptera.

  Kring detta talade vi självklart en del i går när Slovakiens utrikesminister Miroslav Lajcak var här på informell middag, men där vi också i andra frågor summerade upp det gångna året och blickade in i det nya.

  Och kring detta kommer vi också att tala när jag strax välkomnar Lettlands utrikesminister Edgars Rinkevics på informell lunch med motsvarande inriktning.

  Senare i eftermiddagen är det Norges EU- och samordningsminister Vidar Helgesen som besöker mig för diskussioner såväl om den bilaterala agendan som vidare europeiska frågeställningar.

  SvaraRadera
 52. Den här modellen är strikt förenklad, men kanske hjälper till att göra en egen tolkning, av vad som pågår bakom TV-rutan när PS har show för det sovande folket.

  Beslut om Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete

  Försvarsministern Karin Enström
  (chefen för försvarsdepartementet)
  beslutar den 27 dec 2013

  att en särskild sakkunnig ska biträda RK med att beskriva
  (med regeringskansliet avses här statsrådsberedningen)
  hur Sveriges internationella FÖRSVARSSAMARBETE
  i Norden (här avses Finland)
  inom EU (här avses England/Tyskland)
  med Nato (här avses Norge, Danmark, Pentagon)
  och andra berörda fora (här avses Putin :-)

  ser ut...
  (bra, att förespegla medborgarna hur landet ligger (i brygga efter valet, och inte före, men det gör bara att det blir etter värre med SD avs svekdebatt)

  och ge förslag påhur derssa kan utvecklas

  (Ja, en en,ansutredare, som ger förslag, på hur vi ska utveckla, smaka på ordet utveckla, som betyder K Anka, istället för att skriva välja)

  Arbetet ska genomföras i enlighet med bilagan in detta beslut. (man måste nu läsa bilagan)

  Detta är en kamouflerad (och nödvändig) Natoutredning, frågan är mer, varför kom den nu?
  varför trodde ingen att det skulle hända ngt på vägen?
  Varför kom det plötsligt ett guldkort på posten, och varför skriver CB "detta kommer Ryssland aldrig att acceptera"?

  Det är inte bara minerad mark, utan ett regelrätt hot om krig, där regeringen avrustat det sista som går, och låter våra officerare åka runt och bevaka gränsen med en a-kan.
  , som gjorde att utredningen inte riktigt kunde komma fram till de önskvärda slutsatserna, dels föra att världens blev ytterligt instabil efter nyår, dels för att regeringen förlorade valet. Detta är oansvarigt, och den enda som varnar oss är CB, på sitt diplomatiska sätt. Bertelman har inte haft ett lätt uppdrag, men kom i land med bravur, trots allt.

  Varför det hörs röster att tillsätta en ny utredning, är ett troll, eller ett trams, vi ha ju inte ens hunnit sätta oss ner och analysera klart vad utredningen innebär, och vi har inte ens en regering som lagt fast en budget, och vi har en minoritetsregering, som stödjer sig på mp, som vill rusta ner, och vi har en vågmästare som vill rusta upp, som hotar med nyval, och deras partiledare är hemma och tar en paus, eftersom han förvissa haft det tufft, men nog anade att det skulle kunna blåsa ännu mer höststormar fram till M:s kongress.

  HUr val påverkas, får man inte lära sig det på JMK?

  Intressse - > Agent - >Opinion ->Opinionsundersökning - >
  Val - > Utslag -> Ny utrikespolitik

  Intressse - > Agent - > Opinion -> Fanstyg - > Val - > Utslag -> Ny utrikespolitik

  Först matrisen Vi och Dom....(som vi inte tror finns)

  Medborgare Medborgare
  Regent Svensk inrikespolitik Svensk utrikespolitik
  Fr. makt Svensk inrikespolitik Svensk utrikespolitik

  Några exempel på vad andra länders diplomatkår och säkerhetstjänst har betalt för att göra på uppdrag av sina skattebetalare, om någon missat att andra länder har intressen i Sverige.

  och (konjunktion)

  att val i en demokrati går att påverka, so oder so, av främmand länders beskickningar.
  S.W


  SvaraRadera
 53. Moderat inrikespolitik < - >utrikespolitik (shit gick snätt
  Sosse inrikespolitik < - > utrikespolitik (äntligen på RK)
  Finland inrikespolitik < - > utrikespolitik (Joo, de sover )
  Balticum inrikespolitik < - > utrikespolitik ( Baltutlämn..)
  Polen inrikespolitik < - > utrikespolitik (energi)
  Ukraina V inrikespolitik < - > utrikespolitik (dollar)
  Ukraina Ö inrikespolitik < - > utrikespolitik (Rubel)
  EU norr inrikespolitik < - > utrikespolitik (Kvack)
  EU mitt inrikespolitik < - > utrikespolitik (Flämt)
  EU syd inrikespolitik < - > utrikespolitik (behöver lån)
  USA inrikespolitik < - > utrikespolitik (elefant+åsna?)
  Ryssland inrikespolitik < - > utrikespolitik (de sover)

  Så jag får tuta l luren lite mer, kanske åka in med en hel eskader i skärgården, och tala om, nu är vi här, eftersom de inte fattade ett dugg när vi drog över Sveriege med våra kärnvapenkärror, jo förresten, när vi gjorde det, så drog de fel slutsats, folket sov, och man fortsatta driva Ukraina åt väst, och fortsatta rusta ner.

  Hallå i lingonskogen.

  Rusta upp och fortsätt att bedriv storhundspolitik,
  eller fortsätt rusta ner, och ligg lågt, och håller ert helt borta från hunddagiset, ni är sas inte med på banan.

  Realpolitik
  Detta är formulär A på ett dagis, fortsätter i grundskolan och sedan blir det på riktigt i arbetslivet. anpassa eller försvinn.

  Alla minns inte Maj-Britt Theorin, det var fin kvinna, med ett ädel syfte, men inte trodde man att hela Sverige politiska elit skulle bli utopister eller narkoleptiker.
  S.W

  SvaraRadera
 54. Försvarsministern Karin Enström
  (C försvarsdepartementet) beslutar den 27 dec 2013
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/90/53/53c734bb.pdf
  Sid 78
  Försvarsministern beslutar att utse enmansutredaren (särskild sakkunnig)
  Tomas Bertelman, som inte är vem som helst

  Bakgrund från direktivet om Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete
  Inledningen i regeringens direktiv är första klavertrampet;
  ”SÄKERHET byggs SOLIDARISKT tillsammans med andra och
  HOT mot FRED och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med
  andra länder OCH organisationer…
  - Sverige har inte varit solidariskt mot våra grannländer, i synnerhet ej balticum, som vi utlovat ensidiga garantier till, utan att ha ett försvar att backa upp med, detta är varken säkert eller trovärdigt. (och förefaller vara omoget)

  - Hot mot fred, kan vara att tex hota en granne, (även om man inte tycker det själv (om man är narcisist) så måste man som icke gränslös person ha FÖRMÅGAN att sätta sig in i Rysslands situation, detta är inte att vara Rysslandsvän, utan Sverigevän, att inte förstå en motståndare/fiende, är i praktiken att vara 5e kolonnare, dvs utsätta medborgarna för en risk de inte är medvetna om, detta är illojalt, mot folket. (1 kap 1§ i RF)

  - att tränga in Ryssland i östersjön, så att hela landet stryps vid en handelsblockad, om de inte dansar efter andras pipa innebär att Putin dragit slutsatsen att hans försvar inte räcker till för att skydda Ryska intressen, som han på samma ”demokratiska” sätt som Reinfeldt, anser sig företräda, med skilnaden att P inte är demokratiskt vald, men talar ur skägget, och Reinfeldt är demokratiskt vald, med säger inte som det är.

  - St Petersburg är formulär A, inget annat är viktigare för Rysk handel (ekonomi). Ett Svensk Natomedlemskap hotar Rysk ekonomi på ett fundamentalt sätt och därmed måste vi förstå fiendens perspektiv till upprustning och Moderaternas vilja att följa maj-Britt Theorin i spåren, med den skillnaden att hon fattade innebörden av att rusta ner, total underkastelse av andra intessen.

  - Vår försvar är en funktion av vår förda utrikes-, valuta- och handlespolitik.

  - Den sista delen i utsagan ovan är delvis sann, en ensidigt angrepp klarar vi ej av själva, vi behöver stöd, vid en större konflikt, ska vi dels hålla våra egen linje, OCH dessutom hjälpa de som är mindre, tex Balticum, samt naturligtvis Finland, direkt och indirekt, eftersom Finlands geopolitiska länge är synnerligen utsatt, det finns en växelverkan, dvs Finlands och Sveriges ställningstaganden hänger ihop, som kommunicerande kärl, målen är lika, men vi har olika medel och metoder, dvs Sverige har i praktiken inget nationellt försvar, men trumpetar mer i luren än någonsin. S.W

  SvaraRadera
 55. Några statements från utredningens direktiv
  (från Försvarsministern vars ansvar utgör yttersta garant och skydd för våra liv)

  1. Utgångspunkten ”bör” vara den omvärldsanalys som Försvarsberedningen lämnat i rapporten ”Vägval i en globaliserad värld DS 2013:33)
  Här är det mysko, dvs vår försvarsminister, fattar beslut den 12 juli 2012 om en utredning som ligger till grund för en ny utredning, ska avhandla Nato efter valet 2014.
  Enströms ämbetsperiod var 18 april 2012–3 oktober 2014
  Tolgfors hade just fatta beslut att sälja iväg våra Hkp4 och offrades pga vapenfabriken Saloom i Saudi, som Leni Björklund tagit initiativ till, detta luktar Nato lång väg, och frågan är vad denna vapenfabrik egentligen hade för syfte, eftesom den var så hemlig, och varför just Sverige skulle uppföra en hemlig fabrik, helt utanför parlamentarisk kontroll?
  Hade Enström tillräcklig insikt om beslutets konsekvenser, för det som händer nu?
  Visserligen var hon backbencher i Riksdagen sedan 98 och satt i försvarsutskottet 02-10
  Knappast, när Karin fattar tillträder 18 april, och hunnit hälsa på alla på departementet, och låta sig intevjuas, går det 2 månader, sedan läggs grunden för den analys om Nato, som ligger på bordet nu, samtidigt som de fortsätter att slakta försvaret, och håller på med Afganistan.
  Den 12 juli 2012 beslutade C Försvarsdepartementet, statsrådet Karin Enström, att följande anvisningar ska gälla för Försvarsberedningens fortsatta arbete:

  Försvarsberedningen ska analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner. Försvarsberedningen ska redovisa sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik senast den 1 juni 2013.

  Arbetet har letts av
  riksdagsledamoten Cecilia Widegren (m)
  riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (m)
  riksdagsledamoten Hans Wallmark (m)
  riksdagsledamoten Allan Widman (fp)
  riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c)
  riksdagsledamoten Mikael Jansson (sd),

  riksdagsledamoten Peter Rådberg (mp),
  riksdagsledamoten Urban Ahlin (s)
  Peter Hultqvist (s)
  riksdagsledamoten Åsa Lindestam (s),
  riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (v).
  riksdagsledamoten Torbjörn Björlund (v).

  Ämnesrådet Nils Hänninger (sakkunnig)
  utrikesrådet Björn Lyrvall (sakkunnig)
  ämnesrådet Ola Hedin (sakkunnig)
  kanslirådet Anna Håkanson (sakkunnig)
  Kanslirådet Jessica Svärdström (expert)
  generalmajor Dennis Gyllensporre (expert)
  enhetschef Carin Kaunitz (expert)

  Försvarsberedningen är enig om huvuddragen i rapporten. Inom vissa områden har dock ledamöterna Allan Widman, (fp)
  Mikael Jansson (sd)
  Torbjörn Björlund (vp)
  anmält avvikande uppfattningar.
  Dessa bifogas rapporten i bilagorna 1, 2 och 3.

  Så att läsa dagens natoutredning från Bertelman, låter sig inte göras om man inte först läser (kritiskt) regeringens analys av omvärlden, för det är denna analys, som ligger till grunden för vår säkerhet, och hur vi hamnade här, sådan tur var sover inte folket, utan röstade bort häxerikonsterna, och det borde inför Folk och Försvar, med betoning på Folk, göras en grundlig hederlig analys på Försvarshögskolan, om denna analys sas är adekvat uppfattning om världsläget och om vad säkerhetspolitik är, så att vi kan utvärdera ansvar, om det skulle bli nyval.
  S.W

  SvaraRadera
 56. Artikel av Annika Nordgren Christensen Publicerad på webben 31 oktober, 2014

  På Liberal debatt
  http://www.liberaldebatt.se/2014/10/lakmustest-for-borgerlig-forsvarspolitik/

  Lackmustest för borgerlig försvarspolitik

  SW = Noteringar på Annikas artikel om försvarspolitik, eftersom hon är en av få som på ett sakligt och opartiskt sätt klarar av att förklara försvars- och säkerhetspolitik, på ett realt sätt, som går att begripa för vanligt folk, som inte bor på Surdegssöder.

  ”Sett till försvarsfrågan kom valet att bli det hetaste på länge”

  S.W Försvarsfrågan var nedtonad tom i Almedalen, och trots skogsbrand, krim, Pågående krig i Ukraina, samt nedskjutna flygplanet, så ska vi titta på valdebatten, och uttalande från partierna, för att svara på frågan, relaterat omvärlden, så var försvarsfrågan mer eller mindre undangömd, och när det debatterades i slutdebatten, ja döm själv genom att rekapitulera, det är svammel. Notera i stället Reinfeldt som sitter och ljuger rakt ut, att han har rapporter från Svenska företagare i Ryssland, att läget är lugnt och stabilt, det är århundrades största svindel, i en av de viktigaste frågorna man har en stat till, när det börjar bli hett, säkerheten för nationen.

  ”Försvarsberedningen imploderade i maj inför förvånade journalister på frågan om Försvarsmaktens ekonomi de närmaste åren.”

  SW Korrekt

  ”I övrigt var man nämligen i stort sett överens.”

  SW Om vad var man överens, tramset eller det som inte skrevs, det krassa verkligheten? Dvs säkerhetsläget, hur var det med alla som inte var med i beredningen, som tystats ner?

  ”Beredningens ledamöter hade stora slitningar kring beskrivningen av Ryssland och det säkerhetspolitiska läget, när signaler kom från RK centralt att det var viktigare att visa på den splittrade oppositionen än att hålla ihop majoriteten.”

  S.W beskrivningen från RK om Ryssland var helt fel, och kom från moderat håll, CB tassade lite, och det gjorde Enström med. Det var Reinfelds själv som var Rysslandsexpert, i strid mot bättre vetande, MUST, FOU, FRA och naturligtvis ÖB, även om alla hade munkavle, gissa varför allt exploderade dagen efter statsministerns avgick…

  ”Peter Hultqvist (S pekade på ansvar i att säga som det var om tillståndet i Försvarsmakten och att samarbeta behövdes över blockgränserna."

  SW eftersom han visste att m låg och lurpassade på mp, i regeringsmakten, så tog S en viss risk där, som gick hem.
  forts.

  SvaraRadera
 57. ”Peter Hultqvist pekade på ansvar i att säga som det var om tillståndet i Försvarsmakten och att samarbeta behövdes över blockgränserna.”

  S.W I borgerliga var det knäpptyst från försvarsministern, och det gällde både 1e marioett Tolgfors, och ”stackars” Enström, som fick tycka in rädda situationen, men hon var och förblev marionett nr2. Centerpartiet, försvarsvänliga lantmannapartiet (bondetågsgänget) är utraderat , på landsbygden, pga Styreplansdårarna, som har fritt spelrum bland medieeliten. Att fp bär fanan beror på Björklunds bakgrund från bl.a K1 som av "Guds försyn" fick in Allan i på teaterutskottet för UD:s fredsinsatser 

  S.W Hultqvist fattar ett och annat, ja det gjorde nog fler inom S efter lärdomarna av Len. Sedan är så klart C numera en lydig jycke till M:s försvarspolitik, och att CB vill få med oss i Nato kan man förstå av ideologiska skäl, men inte av realpolitiska, han om någon är insatt i hur landet ligger, med både Gotland, Åland och i förlängningen Skåne (Lilla Bält)

  SW Fp klarade sig utomordentligt redan i Ådalen, som enda parti före skogsbranden, genom att föra fram frågan om värnplikt, ska kanske nämnas? Samt att Allan, som medlem av alliansen tog bladet från munnen på sin blogg och beskrev lite av verkligheten, sedan kan man håna Allan för genomförandegruppen, men det var ”härtill är jag nödd och tvungen” och fp har varit tydliga med försvaret OCH Nato, vilket är hedervärt, men att som M dölja nato, och rusta ner, det är direkt ohederligt.

  ”Både moderater och socialdemokrater talar numer om att
  »försvaret av Sverige börjar i Sverige«”

  SW Korrekt, enligt säkerhetspolitisk doktrin:

  SW försvaret av en stat (nation) börjar med statens (nationens) gränser, vad tror allmänheten att militärer i flotan och flyget gör, bevakar gränslösheten i Anarchy, state & utopia?

  ”Den största omsvängningen har fp gjort, att förfäkta försvar av nation och närområde som utgångspunkt för försvaret.”

  SW Korrekt, bara fp kommer ur detta med hedern i behåll, och nu vill den folkpartikulära kvinnosaksklubben tillsammans med Ullenhobs flyktingshaveri byta ut major Björklund, som gjort något riktigt ansvarsfull, tillsammans med Wiman varit vinden, och inte följt John, det är statsmannamässigt, det är typiskt att detta kritiseras, när övriga under 12 års tid, dragit fel slutsatser, eller krupit, vilket inte minst Wiseman och Skipper lett i bevis, och som Wiman förtjänstfullt beskrivit på sin blogg.

  ”Denna utveckling oroar alla”

  S.WOron är stor i försvaret, och allmänheten ovetande om hur landet ligger, och varför Putin rustar upp, och hur det hänger ihop med frihandelsavtal eller påhitt om säkerhetsgarantier, det är ju trams alltihopa, och ofattbart att människor i den moderata ledningen kunna låta detta ske, rent ut sagt utan hänsyn till medborgarna. Frågan är mer om oron är realpolitisk hos skribenten, eller om den är ett uttryck för annan oro, tex att Fp tagit ledningen i Alliansen, att mp:s och m:s valnederlag berodde på andra faktorer än försvar, det var migration och feminism som var de stora valfrågorna, som ledde oss hit, och satte SD på tronen, i vart fall är nog alla inkl SD oroade över eskaleringen, och lika oroade är folk över inrikespolitisk villervalla med osnutna politiker, med utvecklingen i vårt närområde när som Finland varit ovanligt tydliga med sitt missnöjde med Sveriges hopplöshet.

  SvaraRadera
 58. ”Det finns goda skäl till att höja Sveriges nationella försvarsförmåga”

  SW Ja, alla skäl i världen, men hur då? Öka budgeten, och spara på vilka utgiftsområden då?

  ”– militärt som civilt – ”

  SW Civilförsvaret kom upp efter skandalerna kring skogsbranden, och då var den beredskapen sas för sent, så om vi både ska öka militärt nationellt försvar, och nationellt civilt, och nallar av biståndsbudgeten för migration, så undrar man lite hur denna förmåga ska ökas? Med vilka resurser, och vilka utgiftsområden ska stryka på foten, detta som är pudels kärna.

  ”men utan någon grindvakt som bevakar vikten av fortsatt internationalisering"

  SW Grindvakten är mp och m, som varit eniga om att lägga ner värnplikten och skicka insatstrupper utomlands, efter Afghanistan blev det Mali.

  ”och Försvarsmaktens nödvändiga identifikation av att vara en del av ett internationellt säkerhetssystem,”

  SW Trams, politik handlar om att välja, nu har vi inga resurser, och Ryssarna är arga som bin, så vad är det som är så viktigt för tex försvarsbloggar, att identifiera sig med? Att de är en del i ett ”säkerhetssystem” Det är en lögn, vi är inte med i något annat än ett osäkert system.

  ”riskerar Sverige en direkt skadlig isolering”

  SW Skadlig för vad, för vår egen säkerhet, eller för EU:s, där vi är största enskilda resurs avs stridsgrupperna. Isolerade?

  ”(om än kortsiktigt populär i såväl försvarskretsar som opinionsmässigt)”

  SW Opinionen har inte hängt med, eftersom försvarspolitikerna bedragit medborgarna, och då är opinionsbildare som Annika vikiga, att det görs rätt analys, och inga baklängesresonemang, vi har en akut kris framför oss, delvis framkommen pga av förestående Nato-ansökan från Sverige, utan att ha med Finland, och detta är realpolitik, när Ryssarna skramlar på allvar med sina vapenmakt, kanske är det svårt att förstå, att det börjar bli skarpt läge där ute, eller var går smärtgränsen på surdegssöder?

  ”»Försvaret börjar i Sverige«-linjen”
  ska kombineras med den nya regeringens formuleringar om att
  »militär alliansfrihet alltjämt tjänar vårt land väl«”

  SW Korrekt, alliansfrihet kräver ett försvar, det är ett axiom.

  ”och det glasklara beskedet i regeringsförklaringen att Sverige inte ska söka medlemskap i Nato.”

  SW Logiskt, det går inte att vara alliansfri och vara med i Nato…

  SvaraRadera
 59. ”Det kan bli en toxisk mix av nedprioriterade internationella insatser,”
  SW Baklängessvenska, de tär giftigt i närområdet, eftersom vi haft en märklig utrikespolitik, som inte lirat med vårt försvar, så att prioritera ned internationnal insatser blir följden, av att inte tala om vad vi ska spara på för övriga utgiftsområden, SIDA eller migration? Det r sas de enda regulatorer som finns som inte leder till uppror bland röststyrkan, alla den egna plånboken styr, det är också realpolitik.
  ”daterad retorik kring Nato”
  SW Det där får man inte ihop, retoriken om Nato? Den driver ju S, och har alltid gjort, att det inte kommer på fråga, och mp är rätt säkra de med, mp-väljarna alltså, att man inte vill vila i skuggan av kärnvapen, Schlaug skulle få hjärtinfarkt, och hela den autonoma vänstern, skulle gå man ur huse och slänga stenar på Romsons träskrov, vår vice statsminister skulle behöva ett eget försvar, och hon skulle behöva ta god hjälp av Tores gamla personal, det är ett ofog allt sammans. Som bara kan hända i Sverige. Suck.
  ” och ett territoriellt perspektiv som i förlängningen skapar en försvarsmakt som måhända är större på pappret,”
  SW, retoriken från Hultqvist och Wiman är ärligt, och därför är det så viktigt att de får fortsätta, över moderutternas val, och att feministerna inte byter ut Major Björklund, i vart fall inte före Finlands val, för annars blir det ingen alls bra dialog med våra grannar, tro mig.
  ”men Moskvas högsta dröm i introvert oförmåga att utgöra en del av ett snabbt och högteknologiskt regionalt skydd.”
  SW Moskva har inga drömmar, Moskva har krassa mål, som de kommer kriga för, att Sverige och Finaldn inte ska gå med i Nato. Sedan ska man skilja på medel och metoder för att uppnå detta mål, och bara ett troll eller en naiv fåne eller nyttiga idioter, kan undgå att se mål, medel och tom retorik, det är inga små järtecken.
  ”Samarbete och militärt stöd (och hjälp) ska med den nya regeringen kanaliseras framförallt genom nordiskt samarbete, särskilt med Finland,”
  SW Ja, vi har inga andra alternativ, efter 12 år med grön försvarspolitik. Detta är första gången som mp inte är vågmästare, om vi struntar i retoriken, och tittar på verkan, dvs medel, så är det första gången försvaret får mer resurser, och det är för att mp (gudskelov) tog allt ett steg för långt, partiet förtjänar att gå under, (falsk flagg), eftersom man inte prioriterar miljö, utan migration och att lägga ner försvaret och värnplikten, hu jeda oss.

  SvaraRadera
 60. ”utan någon Nato-option i rockärmen.”

  SW Det finns ingen opinion, och den undersökning som är gjord från Novus är inte redovisad urval eller hur många som deltog, och vad frånfallet blev, så vi kan ana, när allt står klart, efter lite granskning av media, att stödet sjunker, när alla fattar att det inte blir Nato, om inte S vill eller det utlyses folkomröstning…(och det finns människor som personligen kommer att borga för ett riktig statistisk undersökning p SCB, som dessutom kan statistik lite bättre än de flesta av de riggade opinionshusen, detta handlar ju om våra liv, i händer på dammsugarförsäljare och PR-krämare, inkl vad som avses med främmande makt.

  ”Men i Finland kan det röra på sig alliansfrågan på ett annat sätt än i Sverige”

  SW Det kan nog mp drömma om, men har alla koll på Sannfinländarna och Centern och Socialdemokraterna, samt på den ledande elitens retorik, tror inte det. Trams.
  ”och österut har man dessutom vare sig glömt det uteblivna telefonsamtalet från Stockholm till Helsingfors i samband med svensk EG-ansökan eller brutna samarbeten på försvarsmaterielsidan.”

  SW Sant, det är mycket man inte glömt, inkl att Sverige rustat ner, och satt Finalnd på pottan, som vanligt, som Svensk skäms man öronen av sig

  ”Regeringen räknar med att intresset för ett allt djupare försvarssamarbete är lika starkt på båda sidor Östersjön”

  SW Intresset berör olika saker, skilj på värnplikt, vapensystem, samband, övervakning, ledning, försvarmaterialinköp/utveckling, luftförsvar (en frågan Sverige vägrar ta i tu med) samt naturlitvis frågan om Nato, som inte är realistisk, Finaldn vet vad som gäller, och vill inte riskera armgång med en Svensk regering som är beroende av mp, eller att F!dårarna kommer in i Riskdagen och ska barja med dialog/samtal/feminism, för att få Putin på gott humör

  ”och att denna samsyn fortsatt gäller Nato.”

  SW Samsyn om vad avseende Nato? Det finns inte i badbaljan att Finland och Sverige delar mening, i inland är människor upplysta och har gjort allmän värnplikt, genomlidit inbördeskrig, vinterkrig, fortsättningskrig (Dvs 2a VK) och känner sig inte så glada över Sveriges agerande, när vi stoppade hjälp från England. (inkl Horsfjärdskatastrofen)

  ”Men förhoppningar är en dålig strategi, i synnerhet när det kommer till säkerhetspolitik.”

  SW Just så

  ”Sammantaget är den låsta Nato-dörren den tydligaste skillnaden mellan den nuvarande rödgröna regeringen och den blå.”

  SW Moderaterna kom ut ur garderoben i veckan, och deras inställning påverkar valet om 4 år, samt ev nyval, och SD är vågmästare, så natofrågan har inte varit tydligt kommunicerad.

  SvaraRadera
 61. ”Bara de borgerliga partierna vet hur de kommer att hantera försvars- och säkerhetspolitiken i opposition,”

  SW Nä, de vet de inte, mOderutterna ska ha kongress, och huvuden kommer att rulla, var så söker, ibland annat försvarsfrågan, de gamla hederliga blå moderaterna reser sig, eftersom partiet annars är utraderat ute i landet, och då måste de välja avs migration, och så får de en debatt om plikt, och den ska man inte vara säker på, att Reinfelts avtagerska bemästrar, om hon vill bli vald.

  ”men man kan konstatera att man från olika håll redan på valnatten förde fram just försvarspolitiken som ett område man var beredd att samverka om.”

  SW Värnplikt? Budget? Luftförsvar? Utrikes närvaro? Nato för KD, vågar partiet det, och kommer Annies palttform hålla, hon har gjort ett katastrofval, det är ingen som noterat det.

  ”Så länge som Sverige upplever ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, allt oftare manifesterat av luftrumskränkningar och verbala markeringar, minskar allmänhetens tålamod med sådant som uppfattas som rent partiegoistiska hänsyn och taktiserande.”

  SW Ja, det kallas i klartext för inadekvat verklighetsuppfattning, och är intelektuellt bankrutt, eftersom alla inte kan vara dårar, som är politiker, med ansvar för säkerhetshetpolitik.

  ”Turerna kring Försvarsberedningen fungerade troligen också som ett slags vaccin.”

  SW Turerna har bara börjat. Vaccinet finns inte, utom räfst och rättarting, och att det blir slut med detta tramsande, som absolut inte är den rosa färgens fel, utan mer hbtq-högerns, och all osannolik triangulering kring allt annat än grundläggande säkerhetspolitik med rådande historiska bakgrund. Suck.

  ”Men det som motsäger en lugn samförståndsresa på vägen mot det inriktningsbeslut för försvaret som är planerat att fattas under våren 2015, är att Moderaterna behöver göra upp med sin nuvarande – hårt kritiserade – försvarspolitik”

  Det är inte hela sanningen, det är stora saker på gång, och Reinfeldt kontrollerar inte den processen, eftersom det är just ett val, och att han visserligen avgått som minster, men att hela ledargarnityret sitter kvar från regeringen, samt att han själv är oförande, och har förlorat big-time, så Kindberg är inte alls säker, att hon blir vald, om det inte blir totalpudel och räfst och rättarting, och ändrar sig inte M, så kommer ändå inte SD ge dem stöd….:-)

  ”i kombination med att Folkpartiet gör anspråk på oppositionsledarrollen inom politikområdet.”

  SW Det har det redan sedan länge, M överlät klokt nog utskottsposten till Allan, eftersom Fredrik villa få bort allt officellt ansvar hos sina rekryteringar inför kongressen, med det räcker inte. Notera att det är helt tyst, och alla lite rädda, inför stundande val, och då är det Fp som gäller, föriutom då att Kindberskans kamrat Olsson gör anspråk på att ta över efter major Björklund, och då får vi sas EU och feministiska tongångar från Fp, och det kommer passa M väldigt bra, tror jag. Och ackompanjerar de sedan med Ullenhob, som förknippas med integrationen, som förknippas med gränslöshet, så kan det faktiskt kanske svänga för M…?

  SvaraRadera
 62. ”Under hösten kommer en enmansutredning presentera en översyn av Sveriges internationella militära samarbete, inklusive Nato och det kommer bli ett lackmustest på hur oppositionen inriktar sin roll under mandatperioden:”
  SW Jo, det kommer ta hus i h-e, det har inte börjat än,
  ”Kommer man börja opinionsbilda i den enda riktigt blockskiljande frågan, eller utkämpa strider om mer symboliska frågor?”
  SW Nä, det blir ingen opinionsbildning om Nato, eftersom vi inte har ett försvar, så dum är inte ens Kindbergskan, hon vill ju inte går till historien som Stockholmslollan som gjorde sig av med Gotland, även om det vore rätt åt Reinfeldt.
  ”Det smartaste draget försvarsminister Hultqvist kan göra, både för svensk säkerhet och möjligheten att formulera ett försvarsinriktningsbeslut som överlever riksdagens behandling, är att låta Försvarsberedningen jobba vidare med nya uppdrag.”
  SW Det är nya förutsättningar, ett blankt papper, eftersom den öppna debatten just startat, och den ska hedras föredrädesvis vissa försvarsanställda, som tagit bladet från munnen, och slängt bort det rosa täcket.
  ”Det finns två självklara,
  i) vid sidan av att vara samrådsorgan mellan regeringen och riksdagen:
  ii) Utformandet av en ny säkerhetsstrategi (den senaste skrevs 2006)
  iii) politiskt omhändertagande av ovan nämnda utredning.”
  SW Vi har en minoritetsregering, och då är det Riksdagen som bestämmer, och Allan har tagit ledningen för landets försvar i utskottet, och Hultqvist för regeranadet, och H har en militär som statssekreterare, så vi kan utgår från att det blir nya bullar med analysen, nu när Reinfeldt är borta, och Kindbergskan har inte försvar som sin bag, ännu, så försvarsberedningen kommer starta från 0, med värnplikt och vissa vapensystem som första åtgärd. Sedan är det NBG15 ska bli intressant efter nyår, och andra engagemang, inte bara Mali, vi kan vänta fler kränkningar, beroende på hur mycket Cp och m gapar om Natom suck,
  ”Nästa steg är att låta Försvarsberedningen fusioneras med Finlands motsvarighet och låta regeringsförklaringen hösten 2015 lyda att Sverige inte ensamt kommer söka medlemskap i Nato.”
  SW Just så, det finns inte en enda sportmössa som läget är nu, med val i Finland, att någon där kommer knysta om Nato, gissa om Stubb är vilsen, om farbror CB inte på samma sätt vägleder rätt i den stora hundgården.

  slut kommentar S.W

  SvaraRadera
 63. Reflektioner på J.S artikeli SvD om media och informatörer (som är viktig som sjutton)
  ”dramatiken i Stockholms skärgård även om ubåtsjakten blåstes av för mer än en vecka sedan”
  SW Mediedrama(queens). Att ryssarna åker runt på nöjesturer och testar, inte vår ubåtsjakt, utan vår förmåga att upptäcka undervattensverksamhet, är kanske mer rutin, även om det är ett drama i sig, det osäkrade Östersjön.
  ”Först männen i uniform som spelade hjältar.”
  SW Queens har alltid beundrat män i uniform, (i hemlighet)
  ”Sedan reportrar i fältmässig mundering som for runt i motorbåtar och helikoptrar likt de planlöst kringirrande Dupontarna i Tintins äventyr.”
  SW Ja, Svarta guldet, det är klassisk stormaktspolitik om olja. Dupontarna åker runt i en jeep, och följer gamla hjulspår, men poängen i serien är ju oljekontrakt, att shejkerna ska skriva på för en den ena, än den andre, och att man inte riktigt vet exakt, vem som Tintin (detektiven) slåss mot, förutom dr Müller, den tyska arvfienden, där de flesta tyskarna arbetade för USA efter kriget. För övrigt ansågs Herge vara medlöpare, och figuren Kn Strömming, den bittre alkoholisten, alteregot för en klassisk grå ankunge.
  ”Vi förmåddes tidvis tro att inkräktaren var på väg att fastna i nätet.”
  S.W Informationsfolket har gjort en miss, men det är ett kollektivt haveri, som går ända upp till rättscheferna på departementen, avsaknaden av semantiska relationer (postmodernism) i språk som handlar om exakta ting, ingen vet längre vad militären uttrycker, eftersom militärer är vana att uttrycka sig exakt och korrekt, medan politiker, informatörer (låter som spioner) och PR-tramsora numera förklarar allt baklänges, inkl RK:s utredningar om vår förda försvarspolitik, hela vårt utredningsväsenden är i fritt fall, avseende sanning, relevans, neutral representation och neutral återgivning (avses här att man börjat använda postmoderna icke-neutrala ord som utveckla, reform, framsteg, mångfald, jämställdhet, demokratiska värden, som faktiskt inte betyder något alls, om man inte definierar detta)
  Så är det två världar som möts, realism vs utopism. (ägna några minuter och läs på om vad Tolgfors, Videgren och Enström informerar medborgarna om, om försvar, problemet är inte att informatinen är infantlil eller falsk, problemet är att den är innehållslös, det betyder absolut ingenting, reform och utveckla, är inga militära ord, det är ord som rättscheferna använder för att sudda bort verkligheten.
  Detta är ett gift som är svårt att bli av med, att militärer fortfarande använder ett exakt språk, eftersom krig är på riktigt, om det smäller. Alla informationstrasorna på staben fanns inte på 80-talet, mig veterlige var den första civika rekryteringen Staffan Dopping, i övrigt bestod ”informattörerna av riktiga militärer, så journalsiterna fick prata med verksamhetsföreträdare, tex kunde en chef för marinstabens centrala informationsstab vara Kk och riktig befälhavare på U-båt.

  Problemet är inte propagandan, det har militärer oftast bemästrat, problemet är att journalister inte längre behärskar det militära språket, det ontologiska språket.
  Språket som modell för verkligheten. S.W

  SvaraRadera
 64. Det militära språket, det ontologiska språket?
  Det behöver man inte vara lingvist eller begripa semantiska relationer för att begripa, det räcker med att förstå Ogdens trekant, eller Richards variant med tetran, som ofta är en symbol för graftekniken/grafisterna.

  Det räcker med att veta vad en definition är, samt veta att det är heter ÄR EN (ISA) även om det finns fyra typer av generiska relationer.

  Som nymornad journalist, som inte vet ngt om försvarspolitik, så börjar man med att lära sig språket, det tar ca 20 - 30 min att läsa på det mest grundäggande.

  Militära reglementet, IKFN. (föreskrifter)

  Ingripande
  Kränkning
  Fred
  Neutralitet

  och så garvar i synnerhet de kvinnliga journalsiterna om alla vita hetrosexuella medelålders män i försvaret, som vet vad Fi är, både den lede och den rosa Fi, vad en kränkning egentligen innebär, vad ett ingripande är, om man blir kränkt på riktigt, hur man avvärjer en kränkning i fred, (och inte i krig), och fundera igenom vad neutralitet är, dvs ngt som inträffar under krig, i fred råder andra förutsättningar, för att just inte råka i krig, om man blir kränkt, det kallas försvar, förebyggande försvar, och i värsta fall krävs insatser, för att avvärja kriget.

  Börja med definitionerna, sedan kan man ju läsa vilka instruktioner som våra militärer måste följa, strikt, by the book. Mycket är internationella regler, och begriper man detta, kanske man begriper varför vi har ett försvar, kanske.
  (Sedan kan journalisterna gissa varför regeringen tillsätter försvarsministrar om inte vet vad tex IKFN är, men vet vad en blogg är, eller en PR-byrå.

  Då går att räkna ut med lilltån varför det inte kommer att komma upp ett statsfartyg under vattnet. Det går inte, och kommer inte att gå, om fartyget inte stryker flagg. När det är fred, och Sverige skulle ta till vapeninsats, och lyckas få skottet rakt i råttan, så är det en konflikteskalering.
  Fienden vet ju att måste ta till vapeninsats för att få upp farkosten, sannolikt vill vi inte attackera ett statsfartyg från Ryssland, vi vet ju inte konsekvensen av detta, eftersom vi inte har ett försvar, eller så kan vi inte använda våld, om vi inte har helikoptrar eller skarpa vapen (torpeder/robotar), och då blir det en underrättelseoperation.
  Det går ju inte tvinga upp en farkost genom att ropa ta fram en megafon och ropa, hallå killar, kom upp ur dyn nu, era sabla luspudlar, vi vet ju varifrån ni kommer, från våra sonarer, och ni kan väl bjuda Svenska marinen på en informationskampanj, så att väljarna får visshet om att försvararet är fullt tillräckligt, och att vi klarar vår alliansfrihet själva, utan att gå med i nato.
  Några bra definitioner som man kan läsa på, eller så kunde försvarsmakten kanske arrangera ett seminarium för journalister, gärna med en kvinlig Kk, och förklara innebörden av:
  Zoner (territorium) samt ekonomisk zon och angränsande zon.
  Fientlig handling
  Fientlig avsikt
  Incident
  Kränkning
  maktbefogenheter
  åtgärd för genomfart som inte är oskadlig
  Erinra
  Insats
  Prejningsorder till fartyg
  Våldshandling
  Avvisning
  Tvång

  Läs på dessa defitioner, som är rätt så "verbiga" dvs luktar åtgärd, att agera, och fundera på vad alternativet är att inte sätta en sjåmålsrobot i sidan, eller torped från helikopter, även om inte drickat skulle vara nedlusat med Stockholmsfjollor, med fjoll avses här människor av bägge könen med allehanda sexuell minoritetsläggning, som bara råkar hänga framför twitter, FB, bloggar och PR-husen och söka efter sensationer, och inte fundera över vad sammanhang och analys är, eller komplexa samband är, eller vikten av att veta exakt vad man säger, om man ska avge verkanseld och avliva ett gäng officerare från en främmande makt, som är mycket uppretad, så när militären säger U-operation, så vet Fi, inte F!, att de redan från början kan simma ganska lugnt. S.W

  SvaraRadera
 65. åter till SvD-artikel, eftersom artikeln är så viktig, och lite tolkningsbar: in media res:

  ”tecken” = JS

  ”Till slut och som sig bör tackade vinnaren konteramiral Anders Grenstad reportrarna för viktiga insatser. Och ÖB Sverker Göransson tyckte medierna var ett viktigt ”redskap”.

  SW Ja, vinnare är de då inte, om man inte räknar en momentan triumf över Svensk försvarspolitisk dårskap, försvaret har varit slagpåse sedan 1993 år, och föremål för direkta sadistiska ”övergrepp”  sedan Leni tog över och Tolgfors övergick till den masochistiska varianten, dvs militär underkastelse av en värnfri PR-konsult i en gränslös värld, och priset tog Libyen, alltså inte deltagandet, utan effekten av insatsen.

  Vinnare? Släpper man ut en fånge ur ett koncentrationsläger, tex Gulag, efter 10 år, så är nog fången ganska tacksam åt en smörgås med prickekorv och lite smör, det är en gigantisk framgång.

  Resan mot adekvat (sann) framgång i mellan två parter som har olika syn stavas:

  • Ömsesidig respekt
  • alternativt sympati (enligt A Smiths definition)
  • Frånvaro av vantro/sjuklig misstänksamhet, tex troll
  • Kunskap
  • Eftertanke
  • Helikopterperspektiv
  • Abstraktionsförmåga
  • Historiesyn och helhetssyn

  Våra myndigheter, de politisk centrala, som Arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller tom Polisen är lika kidnappade )av PR-folket, eftersom detta ju är Schermans poäng, vad händer i ett land utan oberoende journalistik? när media är endera kokta eller köpta, samtidigt som våra politiker lärt sig att påverka vindriktningen med icke ringa summor på PR/strategisk kommunikation, av skattemedel, och skandalerna med AF är bara toppen på Isberget.

  Begär man ut detta sammantaget ur offentlig bokföring,alla konton för PR, (det finns redan uttaget, förmodligen går det att kränga till främmande makt :-) som analysmaterial, så kan man lägga pussel, hur mycket pengar som går iväg,
  endera på alla informatörer, som inte är förankrade i verksamheten, våra fackföreningar är tex fullständigt nedlusade med informations- och kommunikationsollk, som enligt Schlinmandoktrinen fått överhöghet över strategin, utan att veta vad ordet betyder.

  Informationscheferna / GD kan inte alltid förklara vad skattebetalarna mer exakt får för pang för pengarna, som är opartiskt och sakligt….myndigheterna kallar avnämare för kunder, och anställda för "medarbetare" (tex TT:s medarbetare Hazzan Frazzan Tazzan, i Beirut)

  Våra militärer är nog de sista som bedriver förtäckt politisk agenda, på annan parts uppdrag, än av sitt statsråd, statsråden har dessutom sålt iväg vår försvarsindustri, och lagt ner statsfinaniserad forskning och utveckling, problemet är snarare omvänt;

  Eftersom det inte har bedrivits någon saklig information alls, inkl alla märkliga försvarsutredningar, sedan von S dagar så befinner sig försvaret i en slags existentiell koma, man vet ju inte om man är:
  önskvärd eller eller hot mot demokratin
  om man tjänare medborgarna eller de som nu nu tar över Afgansiatn efter uttåget
  om man försvarar eller är en stridsgrupp
  Om EU är en försvarsallians eller Nato
  om civilförsvar är lika dumt som territorialförsvar
  om moderater är mer vänster än Sjöstedt avs gränsskydd
  (då börjar det bli jobbigt att jobba med rikets säkerhet)

  Att våra politiker arbetar som PR-konsulter, före de är politiker, och sedan direkt efter, utan att redovisa intäkterna är mer korrupt än (här passar det inte med en liknelse eftersom det bli taskigt att peka ut ett preciserat U-land, men vi kan dra till med Ryssland :-),

  och att partierna inte redovisar sina finansiärer.

  Vår ”fria” media, ägs av privata aktörer, är iof sig köpt, men i vart fall ärlig med det, och balanserar detta, eftersom de annars lika gärna kan dela ut färdiga reklamblad, så problemet med den nya ”fantastiska” fria globala kommunikationen som försvarsberedningen skriver om, är att den är högst suspekt, och till vissa delar inte mer monopolitisk än pravda, i vart fall är de få som använder annat än en sökmotor, och läser mer än de fem första träffarna, av 10 000 förslag. S.W

  SvaraRadera
 66. Kvarvarande myndigheter i dagens PR-sverige, som inte lusats ner av PR/informatörsgalenskapen förskräcker betydlig mer än försvarsmakten. Allt kan inte bli rätt då, och blev det inte heller, men det var en bra övning i Svensk krishantering, det enda som fattas nu, är någon skarpsynt nyttig idiot räknar ut att det var initierat av militärerna, inte för anslagen, utan för att öva krishantering och masskommunikation, i skarpt läge, dessvärre skulle de aldrig våga, eftersom det skulle avslöja hur Sveriges psykologiska försvar ser ut för Fi och ge F! ny amu att ta sig till Almedalen, och bräka på om en budgetincident när en incidentrote dånar i väg för att avvärja en kränkning av medborgarnas värn.

  Så dum är ingen, att avslöja tillståndet efter valet, det gjorde skogbranden och kriget i Ukraina, och före det Krim, och före det Georigen, ooch parallelt Putins ord och handling i budgeten.

  Budgeten från s+mp, och går inte göra något åt, såvida det inte blir nyval, eller Löfven kan göra upp med KD och Fp, och dumpa moderutterna, så att de får sig en riktig omskakning, dvs partistrategiskt kan inte fp och KD leva i skuggan, utan måste vässa klorna, och enda sättet att inte låta m+SD ta över, är att sedermera nära partierna handlingsfrihet, att alla kan ligga med alla. (i de viktiga frågorna, som försvar, ordning, kunskap, exportindustri och social trygghet)

  Försvarsspektaklet visar på en större svaghet avs förmåga och psy.försvar än Fi skulle kunna tro var möjligt, dvs kollektivt fårbeteende där alla glömmer bort helheten, vilket stavas bildning, vilket jag förmodar är Schermans poäng.


  Försvarets informationshantering skulle möjlige (konspiratoriskt) kunna vara en dubbelluring, att vilseleda Fi, eftersom alla medborgarna, och i synnerhet Finland, innerst inne vet att hela vårt psy.försvar är topptrimmat, för att hantera en konflikt i Östersjön, inkl inrikespolitiskt samförstånd.

  Tacken (vinsten) var inte för Dupontbeteendet, när PS ville få med en fartygschef under pågående insats till en försvarsdebatt om resurser/vår försvarspolitik, nato? Tacken var som jag ser det ärlig, ma hade nog inte förväntat sig att bli annat än hånad, och så stod det journalister och tog militärerna på allvar, det ar de inte vana vid, att inte från start bli utmålade som statsfiender, som företräder det utländska militärindustriella komplexet, eller vara lömska natohejdukar.

  Den ironiska generationen, kanske har missat Yes minister, men kan inte leva på ironi hela livet, och kanske anar man ugglor i mossen, om någon är är tacksam för att man inte blev helt förminskad, som det heter i härskarteknikens ABC. S.W

  SvaraRadera
 67. Tänk om försvaret menar allvar med tacket, det skulle ju vara otänkbart, att det lärde alla en del, att verkligheten finns utanför PR-kontot och hur många infantila notiser, PR-byrån får med, utan att någon överhuvud mäter innehållet eller dess påverkan på djupet, man möter mängd, av trams, och sedan är framgång = mängd av trams.

  Spekulationer att det är kontraproduktivt av Fi att hota oss, eftersom detta skrämmer in oss i nato, är på gränsen till gyckel, är alternativet rosa ballonger för inte få oss med i nato, då behöver vi inte försvar alls.

  Tänk (risken) attdet är så med hot, riktiga hot, att politiska hot/påtryckningar inte bara är på låtsas, om man inte är beredd att iscensätta hot, då blir hoten impotenta, och ingen tror att tsar P vill framstå som en rosa ballerina, så man tänka realpolitiskt, att hoten börjar försiktigt, trappas upp, och händer inget, så får man dra till med ramen på riktigt, i vart fall måste militären kalkylera med risken, klassisk riskanalys är ngt som helt saknas i försvarsberedningens arbete, inte ens en antydan, och då blir så klart hela frågan svårbemästrad.

  Tacken kan även tolkas:
  - som ett tack till journalisternas, att de vaknade, sömndruckna,
  och gjorde oss till heders, i Finland
  - Som en nödvändighet, tom M Ribbing rekommenderar att man tackar för maten,
  trots att anrättningen inte var till fyllest
  - psy.op, tacket visar något som inte redovisas
  - Som ett försök att bygga vidare, dvs att försöka förbättra relationerna (vilket är mest sannolikt)

  De missar förvaret själv gjorde var lätträknade, och var sannolikt mycket lärorika. Tränar man inte skarpt länge (beredskap), så brukar det inte gå bra när det är tävling.


  Ingen hade övning, inte politikerna, inte Pressekr som var nya/ej tillsatta, efter att statsminister avgått som Rysslandsvän med förklaringen att försvaret var ett särintresse, och stormaktspolitiken som tvingar människor på flykt, ett ansvar för Svensk landsbygd, jo då är det Ankeborg, och det är ett kollektivt ansvar, en ledare är en bild av folket, sover media, sover ledaren, eftersom det är ett omänskligt arbete, i dagens medieklimat, man tappar skälvfallet all markkontakt, med både sin familj, sitt parti, och sin nation, eftersom politiken global. Ärligt talat är man inte frisk, om man vill bli statsminister, och är man mot förmodan vid sina sinnes fulla bruk, så blir man rätt snabbt en sådan där hackspett i K Anka på Julafton, eftersom man lever in en låtsasvärld, där besluten man fattar är på riktigt, men allt som beskrivs och kommuniceras är tomt prat alt dårpippi.

  Att få ihop partipolitik, inrikespolitik, utrikespolitik, EU-politik och sedan Nato, 10 – 12 h om dagen och ha familj och socialt liv, under 8 år är omänskligt, tom Person blommade upp och föreföll plötsligt sympatisk, som PR-konsult, då har det gått långt. Om ett helt parti börjar följa John, och alla andra partier följer med, utom Centerpartiet som gick först, med att hylla Anarchy state & utopia öppet, så är det illa. Nozic blev blev Ph.D 1963 och gav ut ungdomsverket 1974 Och om någon har undrat varifrån ordet mångfald eller rättigheter kommer från, så får man läsa boken: för att ta inledande meningen:
  Indivudals (Nozic avser här alla) hav rights, and there are things no oerson or group may do to them (whithout violating teheri rights), så människan har bara rättigheter, plikt finns inte, det är detta som gifter ihop nymoderaterna och miljöpartiet, samt tyvärr tossefolkpartiklarna och framför allt nycentern, om nu någon undrat lite varifrån dårpippin kommer. (Nozic har i vart fall övergivit idén för länge sedan och blivit lite ädelsosse, ala Rawls S.W

  SvaraRadera
 68. Att starta som statsminister är inte lätt, det var ju total villervalla på RK första året med Reinfeldt.

  Persons Dr Albankonsert tog ändå priset, som föranledde att de fick offra expeditionschefen på UD, den gamle BSO68an Klackenberg, som ansvarig, för ett PR-fiasko.

  Tror det är bäst att se det hela som beredskap alla plötsligt kommenderas ut i skärgården, ingen kan stryra en sådant fårbeteende, det går inte att föreställa sig, att det skulle bli sådant liv av en "underrättelseoperation?

  Tänker på Göteborgspolisens insatschef när Bush var här 2001, han hade det inte heller så lätt. Det kunde varit värre.
  Tankarna gick ibland till besättningen i 22an i

  att angöra en brygga eller

  eller

  avsnitten med Saltkråkan, när turisterna kommer till ön och ställer till, med Knorrhane och Ruskprick i en tråbåt som misstänksamt blänger på allt främmande, med skrållan förnumstigt frågande om vad de smugglande, egentligen.

  Det var buskis och Svensk pilsnerfilm, utöver allvaret, som hade sin rättmätiga plats, allt var ju inte dåligt, rekapitulerar man allt, var det nog mer bara ovana att förstå vad som händer, och skildra detta nya "normalläge". S.W

  SvaraRadera
 69. ”Långt bort i väster, i USA, förlöjligade John Oliver i humorprogrammet Last Week Tonight vår ubåtsfrossa. Tyckte vi borde kämpa på som skottarna som jagat odjuret i Loch Ness i decennier. Humor och hån mot både marinen och medierna.”

  SW Förlöjligande var det inte, inte heller bra PR för Sverige, möjligtvis ett utslag av postmodernismen,

  något måste humoristerna skämta om, och det var ju buskis, som förmedlades till medieeliten, så var det inte mer än rätt, att dra till med Nessie. Vad kan man mver skämta om, minkar?

  Femhörningen förnedrade i vart fall inte media, enbart Fi,
  deras insatser begriper vi oss på lika lite som de begriper sig på vår mediekultur. Altså den som trots allt inte är riggad och planererad, utan just ad´hoc.

  I enhörningens hemlighet förekommer undervattensverksamhet, innan det visar sig att de centrala resurserna inte låg i i en exploderad örlogsman, utan i valven på ett slott.

  ”Men var inte det här ubåtslarmet ungefär som på 1980-talet?”

  När Sverige bedrev ubåtsjakt på den tiden, med skarpa vapen, och hade ett kustförsvar och full bemanning med personal i undervattensbevakningscentraler, KA-batt, värn och utkiksposter och något fler luftfartyg med örnkoll på det mesta, dvs ovan och under ytan?

  Lika lite då som nu, ville man få upp något, och lika lite då som nu, vill vi att stridsflyg ska avlossa en robot mot ett kränkande ryskt attackflygplan, eftersom det det är fred, och inte krig. Vi vill ju inte ens att poliser ska skjuta mot anfallande skurkar, och glömmer hur omöjligt det är att sätta ett skott i springande ben, (hopplöst)
  Militärer i fred har samma svårighet, man får inte sätta två skott i huvudet, på ngn skarpt bara för att det ser lite suspekt ut, ens under ytan.

  Det är inte så länge sedan, (likt alla som Sherman är födda före 1968), att det tydligt går att minnas förändringen, även för de inte gjorde värnplikt på sjöbevakningen, kustartilleristation, ngt av våra KA-regementen eller tom på fartyg. Tom isbrytare hade värnplitiga, och försvarsministern kördes runt av en värnpliktig, och det var värnpliktiga som vaktade var enda skyddsobjekt i Sverige, eftersom det är världens mest tråkiga arbete, eftersom om det bevakas, så händer inget, och om de inte bevakas, så börjar det hända konstiga saker, och då måste man ha elitförband. Försvarspolitiker förstår inte längre att förebyggande åtgärder innebär att slippa anställa kadrar av fast anställda människor som ska stå och sova i en kur om natten, ha pension, nattillägg, inte vill jobba utanför storstaden och ha breda karriärmöjligheter efter ett år....

  Skillnaden, den var framför allt det var rutin, med kränkningar under kalla kriget, att det inte var några hysteriska journalster ute i skären, utan skärgårdsbefolkning och militärer, dit även värnpliktiga räknades.

  Det var tom vanliga värnpliktiga som satt som telegrafister, kryptoanalytiker och körde mindre båtar, helt utan högskoleutbildning. Det var 80-tal, och av någon outgrundlig anledning hade inte flumskolan på 70-talet lyckats förstöra 60-taliseterna, det måste ha varot en kvardröjande omöjlig effekt av 50-talets kvardröjande katederundervisning.

  ”Även då ett försvar som tvingats till besparingar. Och mystiska ubåtssignaler, som senare visade sig komma från minkar.”

  SW Ja, här visar det sig detta, med bildningen hos medieeliten, att försvarets sonarteknik, som ÖB emeritus BG nyligen påmint, gjorde det möjligt att skilja på mink, säl, attackdykare från mindre undervattensfarkoster, (se även Tintin och Hajsjön, även om Rackham den Rödes skatt är bättre, avseende prof Kalkyls ritning på en mekanisk haj)

  ”Jag tänker nu på medierna, inte på marinen.”

  SW Man kan påminna om minkarna, beskriva problemet, att lyssna dagarna i ända på ljud under vattnet, är väldigt enformigt, och går delvis att automaisera, men inte allt, fundera på hur det låter under vattnet och hur olika farkoster låter. S.W

  SvaraRadera
 70. Den stora skillnaden är att vi saknar fast bemanning och saknar vapensystem, t ex Hkp 4 eller korvetter, eller eld för att få upp en ubåt, och har lagt ner stora delar av övervaknuingssystemet under vattnet, som ett resultat av RK analys om rikets försvarsbehov.

  ”Och då ser 2014 års föreställning annorlunda ut. Det är en transformation över tid. Svår att se mitt i nuet. Men rollspelet avslöjar.”

  SW Ja, nu börjar artikeln bli riktigt bra.
  S.W Nu börjar det komma in på frågan, vad masskommunikaion är, när för få springer för fort i samma nätverk, inter har tid att tänka glömmer bort "lantisarna".

  Reinfeldt var ju känd för att inte ha missat ett enda moderat kafferep under sin tid i Riksdagen, men efter att han blev ledare, så missade han att fika vidare. S.W

  SvaraRadera
 71. Shermans artikel alltså, viktig, centrala är alltså inte vårt försvar, säkerhetspolitik eller utrikespolitik, eller ens den tidigare brogliga regeringens insatser. Vad SvD artikeln inriktar sig på är media, PR och militärens egna budbärare, och det är en klassiker, att kritisera budskapet och formen, och psy.op är viktigt, även i vår inrikespolitiska press, i frågor om Nato och värnplikt, så ska det bli ordning, kan man inte förringa Schermans budskap, "Om hur militärstaben vann informationskriget" inrikes eller uttrikes?

  "tecekn" är JS.

  ”Marinen informerar, medierna rapporterar.”

  S.W Jo, repartage kan endera vara grävande, eller intervjuer, eller ögonvitttnesskuldringar, de repartage vi såg var klassiska "krigskorrespondentreportage" vid fronten, att befinna sig där det brinner, skapar autencitet åt budskapet, så där får vi inse att den faktiska informationen, den objektiva, var vad som visades, lite båtar, förträdesvis gunmmibåtar och stridsbåt 90, som är framtagen för att transportera kustjägare mellan öar, och kanske några gröna grodgubbar. Vad som var det tydliga (dolda) budskapet, var ju vad som inte sågs i rutan, helikopter 4 eller dess ersättare, flera större ubåtsjaktfartyg. Det var inte marinen som informerade, det var marinen som utförde en insats enl reglementet, och mest sannolikt är att marinen fick tillåtelse att göra en insats, eftersom han som intygad före valet att allt var stabilt som en kontinental-sockel hade sagt upp sig, eftersom budskapet inte gick hem.

  Sedan krävs det ju lite förklaringar, när all yrvaken media kräver svar, och där gjorde försvaret sitt bästa, att ge information, eftersom media var lite sömniga, det är lite som högskolans tredje uppgift, försvaret kan sägas (psykologiskt försvar) även ha i uppgift att förklara för medborgarna vad håller på med, och den nya moderaterna gillade nog inte den där folkförankringen, utan tänkte nog mer på Prio. alltså att prioritera rätt. S.W

  SvaraRadera
 72. Någongång i mitten av 80-talet, före Tritnaha, på den tiden fri radio stavades Osqradion.

  Av någon anledning var det rena Bullerbystämningen på marinstabens informationsavdelning under kalla kriget, det år jag själv hade insyn, i vart fall, mitt under all jakten, och då var det alltså skarpa insatser på riktigt, bomber och granter, för att citera Kn Strömming,

  Arbetet var fokuserat på att inhämta information, sammanställa den, (abstrahera, och sedan dela ut den till alla som var kommendörer och uppåt.

  Det gick ut på att på att sammanställa information från radion/TV och från ca 40-50 tidningar ute i landet, som rapporterade, om vad som hände ute i landet, det land som skulle försvaras, det Stockholmsslangen kallar spenaten, obygden och banjolandet, det ansågs vara viktigt, för det var lite där det hände, och våra regementen låg. och (konjunktion)

  hela militärorganisationen var decentraliserad, jämför Centerns partiorganisation före Ursula startade Stureplanscentern. Så av någoon anledning ansåg centralstaben, som kommenderade försvaret i fred, att det var viktigt att hålla koll på vad som hände i den byrålåda som skulle vara i akt, om det blev skarpt, och av någon märklig anledning så ansågs försvaret vara viktigt, för det var nog 30 sidor sammanställt material varje förmiddag, med de viktigaste artiklarna, så man får anta att pressen, under ett helt decenium, inte kan ha trott att allt var på låtsas, med budget ubåtar, om om marinsatben kunde göra en daglig smmanställning på nyhetsrapporteringen varje dag, år ut och år in, det var sas en annan slags verklighet, direkta nyheter från fronten, och inga tramsiga "von oben" artiklar, som handlade om informationsstragegi, det var 80-tal, och PR-byåerna hade inte kopplat greppet, om mediaeliten, och jornalsiter var fortfarande vänster, men kanske mer materiellt vänster, och inte så mycket anarko/utopistvänster, så det gick vägen rätt bra, en bom var var en bomb, och en helikopter en helikopter, och så läste alla tidningen. S.W

  SvaraRadera
 73. Det viktiga var nog också att det var en helt annan aoutonomi, i det militära, hela organisationen var gjordd för att föra krig självständigt, utan en enda Stockholmare, eller politiker, eller PR-konsult, så centralstyrning var något Stalin och Hitler prövat, och varje gång de försökte, så slaktades en miljon man, och när det gått åt h-e, så fick militörerna ta över, och då delegerar man ansvaret på ett annat sätt, och tror inte att man kan skapa ett Prio-system, som håller ordning på ärtsoppan i Mali och under en skogsbrand samtidigt, det har aldrig gått och kommer aldrig att gå, i skarp läge, utan måste decentraliseras, ansvaret för att få ihop drivmedel, flygunderstöd, mat, skydd och samband, och ska man arbeta i Nato, då är det en annan sak, då måste man underkasta sig allt ett (1) system, då behövs inga Stril alls, bare ett (1) prio, helst som någon annan äger källkoden till, så att bara den centrala dataadministratörer vet exakt var alla rpisnkorvar håller hus. Idag är vart enda mobfärråd nedlagt, och då klarar sig hemvärnet på vad matmor har i kylskåpet

  State och the nation
  Vart enda regementschef (som var myndighetschef) uttalade sig om insatserna, om jag minns jag rätt, och minnen kan vara bedrägliga, som sas smalade sin, det var inte så att staben centralt satt och trumpetade ut, det var bottom - up , inte vice versa,

  Så kunde det sitta en Kk på sitt rum med skägg (och pipa) längta tillbaka till sin ubåt utan dusch, och som emellanåt fick specialfrågor från journalister, om taktik eller varför en viss vapeninsats var si eller så, men det skrevs inte så mycket om detta i media, vad staben central sa, (det var ju propaganda :-) och som värnpliktig fick man svara på frågor, tom om C Almkvist ringde, i värt fall när ingen annan var inne.

  Det var andra tider, värpliktiga åkte hiss med ÖB, värnpliktiga bemannade vart enda vaktställde, och inga privata företag, vad som fanns hette gränsakspoliser som det stog ABAB på, värnpliktiga fick spranga upp till försvarsstaben hämtade bilder i ubåtsarkivet på de senaste vassaste Ryska U-båtarna om det krävdes, och det var ingenting särskilt med det. Ingen enda jävel visste då vad media och kommunikaionsvetenskap var, man visste vad en journalist var, och att de flesta var vänster, och att det var så det var.

  Det enda de värnpliktiga vakterna visste, var att smyggubbarna på Must (SSI) inte bar namnbricka, att man fick lära sig identifiera hemliggubbarna på annat sätt, andra tider.

  Journalisterna hade, mot förmodan, en annan respekt för militärerna (68a eliten alltså), och militärerna definitivt respekt för journalisterna, som var pålästa och emellanåt fick in en bredsalva, man så det nog lite som kvalitetskontroll, så avslöjanden var ju inte alltid dåliga, om det var något som var en blotta.

  Det var mer det politiska efterspelet kring ståhejet som var medialt driftkuku, med Bildt, Palme och sedan Carlsson,
  som ju gjorde lite inrikespolitik av det hela.

  Eftersom Palme var en lika förnäm typ som Bildt, så blev var det nog mer tuppfäktning, och sedan Carlsson, som inte ens hans egna trodde på, i början. S.W

  SvaraRadera
 74. Hela spelet var känt av den politiska eliten, Natos J och A U-båtar som tränade lurpass från ostkust, och Ryssarnas ubåtar och sabotageteam, som övade lurpass, i Svenska alliansfria farvatten, som i händelse av kris fick sin särskilda plan utlöst med trafiken från St Petersburg, förbi Balticum, som inte Ryssarna ville få inlåst, varför Sverige/Norge låg lite i vägen.

  Att Balticum var ockuperat ter sig i efterhand självklart, och att ta sig förbi Skåne/Bält är ju inte heller lätt, så kanske det går upp ett ljus om artikel om Skåne på Skipper.

  ”Alltmedan tid och kraft till det granskande uppdraget inte riktigt räcker till.”

  SW Det var ett tag sedan antalet journalister blev färre än andelen PR-konsulter, problemet är att media, är reklamfinansierad, eftersom tidningsköparna litar på Google, och matar Googlemotorn om vad som är viktigt i världen (vi borde använda Duckduck eller Wolfram Alfa), få vet vad en filterbubbla är.
  Det räcker inte riktigt med reklamen, eftersom alla är reklamtrötta, att bedriva seriös obunden journalistik är omöjligt, någon måste väl betala journalistikens löner. Om ingen köper tidningar och ingen läser annonser, så börjar ju ovälkommen underrättelseverksamhet och PR-verksamhet gifta ihop sig, vilket gör det så obehagligt, dvs Putins propagandamaskin är ju lite humor, och lite lärorikt, men väldigt tydligt med, vem som är avsändare, syftet, och vad målen är, men den här dolda betalda informationsvärden, där medborgare förväntar sig att allt ska vara gratis, det är inte ens utopiskt, det är kusligt på riktigt, att inte veta vem som köpte agendan.
  PÅ 80-talet var man ju, rätt eller fel, övertygad om att Svenska freds var köpta at Sovjet, men nu är man ju helvilsen, när moderater och miljöpartister i praktiken strävar åt samma håll, med alla våra stackars bänder kidnappade av en liten björnhona som rymt till Bryssel, med en köpt kampanj, för att pudra snoken i fred.
  ”Men framför allt färre reportrar som hinner med något annat än att spegla ett skeende där militärens grepp över informationen är starkt.”
  S.W Det är illa, men kaderna av informationssoldater hos militären fanns inte på 80-talet, frågan är om det fanns ngt annat än yrket journalist, informatörerna fanns inte någon annan stans heller, det var verksamhetsfolk som skötte kommunikationen, och därmed blev språket verkligt, och därmed fattade beslutsfattare och väljare bättre beslut, eftesom de var upplysta. Gissa om Putins folk har de ännu värre, vilken introvert bubbla. Vi sitter inte mer i skiten än någon annan. S.W

  SvaraRadera
 75. Om försvarskommunikation

  (eftersom undertexten handlar om opinionsbildning om begreppet suveränitet, i en demokrati. Nato är? En fråga som ställa ställs är, hur kommer det sig att Sverige och Finland är tekniskt mer framstående än Danmark och Norge, är detta genetiskt, kulturellt eller beroende på närheten till Ryssland? Eller kan vårt tekniska försprång vara en del i vår suveränitet oh ha att göra med att vi varit tvungna att uppfinna prylarr själva, och inte förlita oss på högre makters system, som man blir lite beroende av?

  Försvarets kommunikation är en del av vårt försvar/säkerhet, (underrättelseverksamhet och psykologiskt försvar)

  på samma sätt som att media,

  alltså en fri och obunden press,
  kallas den den 4 statsmakten,
  (även om de i Sverige kallar sig 3e statsmakten).

  Så om demokratiska värden är värdegrunden/motivet för vårt försvar, enligt försvarsberedningen, så ska vi kanske definiera vilka demokratiska värden vi ska försvara, rätten att (frivilligt) skriva bort sin frihet (en Nozick-idé)

  Så här känner man med hela kroppen, att militärens informationsstab lyckats förleda hela debatten, bort från Alice i underlandet och till en debatt som handlar om verkligheten, det är mycket skickligt och sofistikerat, det kan absolut inte vara en korrelation med att det varit val, och hela försvarsutskottet bytt statister, förutom de som sitter kvar, samt att det är ny regent? S.W

  SvaraRadera
 76. ett utkast, till Försvarsberedningen, om vi skulle vilja definiera varför vi har ett försvar,

  för detta är det centrala, med att vara suverän, ju mindre suverän, desto mer behov av att köpa skydd från en större hund, och som läst boken om Svitjods undergång, vet att de stackar som bor mitt emellan två beskyddar-organisationer, som slåss om handeln i ett kvarteret, är de som har det tuffast, gränsytor mellan makt är svårast att hantera, där Finland betalar ett högre precis, betydligt högre, än Sverige, och därmed har rätten att vara med i debatten, innan någon smugit oss in i en demokratisk återvändsgränd, och om inte annat kommer Finland att lösa denna fråga åt oss, vilket sas redan startats, eftersom i vart fall inte Finland sover.

  - Fri åsiktsbildning, tex Ryssland /Italien (Berlusconi)
  -
  - Frånvaro av korruption i statsförvaltningen.

  Dvs lojalitet, att demokratin är till för medborgarna, och att politikerna driver ett allmänintresse, och inte andra intressen, tappar man där, tappar man demokratins grundidé, individens egenintresse, att ställa upp för kollektivet, här är transparens centralt.
  (Ahlenius, som inte skräder orden mot Bankiren Mon)

  - Origgade val, kräver mycket av både medborgare och politiker, valfusk inte behöver vara att man räknar röster med fel metod, utan att tex bygga upp opinionen med undersökningar som inte går att kontrollera, dvs publicera opinionsundersökningar med riggade frågor som sedan samkörs med en massa opinionsbildning.

  - oberoende statsförvaltning (opartisk och saklig), tex från politiska nycker, dvs att tjänstemän och ämbetsverk gör det som regleringsbreven säger, och inget annat, därför har vi offentlighetsprincipen, som kan kringggås genom att man privatiserar verksamheten, för då får man inte ut informationen, dvs transperens är hotas, privaiseringar är inte fel, så länge samma regler gäller, annars är privatisering ett demokratihot, och om detta diskuterar vi inte heller, när vis funderar på vad vi ska försvara, en demokrati, som säljer iväg möjligheten att kontrollera, om beslutet var i medborgarnas intresse?

  - Fri åsiktsbildning kräver fri tillgång till ”objektiv information” (här har försvaret ett problem, informationen, den vitala, är hemlig, annars är försvaret försvarslöst. Det får helt enkelt alla privata opi ionsbildare ta och slicka i sig, att försvaret av deras fri- och rättigheter inte är till salu, det håller tom SvD med om.

  - Detta ligger nära kunskap, att tolka vilken information som är relevant, och om den är sann

  Är tex könsmaktordningen mer relevant i försvarsdebatten, än realpolitik/geopolitik, svaret måste vara ja,

  (i en demokrati) eftersom F! är de enda sidan driver frågan (och enligt Westerståls objektivitetsmodell uppfylls kravet på balanserad representation, genom att föra fram F1 i var enda fråga om Fi)

  - att Sverige är orättvist för att män har testosteron och några fy gynnade eliter äger mer kapital än sina fruar, är en central tanke för att ska vi inte ha ett försvar, eftersom detta är grunden för könsmaktordningen (i Sverige), om vi bara lägger ner försvaret, kommer den rosa revolution att sprida sig som en löpeld, och Putins patriarkat ar dit pepparn växer, varpå alla kvinnors sanna frigörelse från patriarkats uppfylls, frågan är nu om media klarar av att prioritera sanningskravet från nautral representation, demokratiskt objektivt, missar de, så händer det grejor, tex att det startas missnöjespartier, vilket är en demokratisk naturlag, man får gilla läget, att Sverige numera har ett vågmästarparti för alltid, som kan balansera höger och vänster, som är blågult, man kan inte skylla på väljarna, i en demokrati.... eller?

  - Exempelvis kan vi inte föra en debatt om Nato utifrån handelspolitik eller geopolitik eller riskera ett intressentperspektiv, om att lura på oss natoanpassade vapenystem, som är en monopolmodell. S.W

  SvaraRadera
 77. Cornus kvällsmys med Fidolin tar nu priset i begåvad satir.

  Inte så mycket brödtexten, som kommentarerna som är obetalbara, ang patriarkatets primat.

  Cornus kommentarssvans tar upp kampen med God morgons världens "Public service" som annars är det roligaste och närmast sanning liggande, som står att finna ang Svensk inrikespolitik.

  I vart fall kan ingen förnumstig genuswisserbesser nu komma att anklaga patriarkatet för att bara mobba kvinnor som tar för sig av makten med kluven tunga. Slakten av Fidolin är hänsynslös, (dessbättre självförvållad). En vit man, utan skägg, kan andra vita män sparka på hur mycket som helst , utan att koryféerna går i försvarsställning.

  Det är inte direkt mångfaldssverige som hänger på i Cornus environger, och så fort han skriver positivt om Israel, så gapas det ordentligt, så inte ens Cornu klarar den matchen, ens mot frihetsfrontens förtrupper.

  Just nu är det där, ang mp, man får de bästa tidiga indikationerna på vart Sveriges inrikespolitik är på väg.

  Det är så roligt att man kiknar, det gick inte att föreställa sig, att det kunde bli dråpliga och mer absurt än med DCn på miljöndep, men det blev det.

  För att få bort fokus från haveriet så har Romson gått under jorden, och fram skickas Fidolin som riddare att rädda den fallna manteln, och det blev bara ännu bättre.
  (man kan se Löfven, sitta i en sådan där Basil Falthy ställning (psykologavsnittet) i hukande ställning med händerna på huvudet, och bara vilja försvinna. S.W

  SvaraRadera
 78. Inrikespolitisk betyder detta att vinden kantrar snabbare än väntat, lukten av blod finns i luften. Kejsarns nya kläder är väl en sak, om mp, men vad som egentligen händer är
  i klartext att våra reala problem uppdagas.

  (Tex kommer Magdas kritiker snart få äta upp detta med ladorna, så svänger det där, och detta med nollränta är inget litet järtecken)

  Så här kan man se spelplanen (för försvarspolitiken)

  1. Moderaterna satsade allt på ett kort, och förlorade
  dvs trodde enfaldigt att alliansen + mp skulle väga över
  och bringa sd i knät på S där M skulle sitta kvar och få en enkel resa till skiftet i mars, och bistå Stubb i nato-planen.
  (FR var nog en bra strateg, men klarade inte av statistiken och riskkalkyleringen, dvs att F! sänkte mp, och Fi indirelt sänkte moderaterna :-)

  2. S+Mp blev inte större än Allainsen, utan måste ha med vp på båten för att bli större än den andra ynkliga minoriteten.

  3. Alla kan numera räkna, SD är vågmästare, och värre blir det. Med hjälp av mp:s rättssäkerhet för migranter och flyktingbarn,och nu barnkonentionen så, kommer oron för en havererad välfärd ännu mer in på husknuten, varför valet 2018 redan är klart.

  4. Dvs antingen måste fp+kd göra upp med S eller så måste något av blocken göra upp med SD. Det finns inte en journalisti världen, som kan påverka migrationen och dess effekter, vilket är ett strukturellt faktum i budgeten, och det kommer att svida lång mycket mer, i välfärden.

  5. Kindberg gör en första antydan till omställning, efter sekundanten Kristerssons öppning inför budgeten.
  Vilket är klurigt, i grunden borde inte m vilja ha rodret, innan de hunnit tvätta bort den gamla nymoderata politiken, och det tar ett tag. Nato dock bra, att de talar ur skägget, men gagnar detta tilltron till vår tidigare försvarsminister, vad var det hon höll på med egentligen?

  6. vår utrikesminister börjar tala om att "försvara" vårt territorium, dvs Sverige på randen till krig? I vart fall är opinionen numera vaken, om försvaret och det måste rimligen lastas m och vår tidigare försvarsminister, som aspiraer på att bli nymoderat utrikesminister istället för Margot, ojoj. S.W

  SvaraRadera
 79. 7. Så frågan är mer om någon har kontroll alls (inrikespolitiskt) inför 2015 när Finland ska hålla val, sannolikt inte.

  Inte ens SD vet, de är inte vana vid att vara herre på täppan, och nu vara lite herrelösa, från att vara Askungen och komma in till slottet tar tid är inte lätt, och trots allt får de inte närvara vid Nobel. Däremot är Jimmys frånvaro bara bra, för SD, och dålig för SDs belackare, eftersom männsiskor tenderar till att växa med ansvar.

  Ingen vill ha ett extraval nu, eftersom SD kommer kamma hem fler mandat, Reinfeldteffekten sitter kvar, och mp på randen till självutplåning, och om Gudrun ges ny luft i PS att föra en rosa utrikespolitik mot våra varma vänner i Öst, så blir Sverige i rampljuset på fler än en synvinkel, dessutom kan m omöjligt hålla nyval utan ny partiledare.

  Så budgeten måste igenom, och SD vill godkänna den, och S kommer sannolikt göra en Carlsson, och försöka återuppstå med en ny budget, som ligger i Svensk linje, så vem ligger med vem där, i vart fall kommer inte S vilja ligga med Annie, androgynt Stardustskt snygg ja, men inget att ligga sked med. C och M har haft för lika PR-byråstöd.

  Så vad kan S göra för att blidka SD att "ta ansvar för Sverige" och lägga ner rösten om budgeten, när försvaret får mindre pengar, i praktiken, med MP i båten?

  Nä, S sitter med Svarte Petter, en hycklerska och en pajas att vila sig mot, och så står Sjöstedt i bakgrunden och tar ansvar, bland annat genom att driva kärnfrågan, Sveriges suveränitet genom värnplikt och inte Blackwater, där får ha till och med sig alla gröna kvinnor i Stockholm, och hela PS-komplexet, så S avundas man inte när de ska på friarstråt.

  Vända sig mot en ny inrikespolitisk och (konjunktion) utrikespolitisk ordning, där utrikespolitiken styrs av krafter vi inte riktigt kontrollerar, eftersom vi i praktiken inte är suveräna, i ordets egentliga bemärkelse. Dvs andra kan styra vår intrikespolitik, grattis folkviljan. S.W

  SvaraRadera
 80. Om S har en kamrat de inte vill ha med i båten, och som inte är vägmåstare, och inte kommer vara det i valet 2018, så är det rimligt att S måste vandra åt höger, om de vill hitta några kompisar, och ju mer de vandrar, desto mer växer Jonas, så det blir en upprepning av 1998 i valet 2018, kan man tänka. Den resan startar nu. Och så hyllas Annie av SD i en ny opinionsundersökning, som ingen vet hur den är gjord, och S sänks, och var är våra kritiska journalsiter som Scherman efterfrågan? Att Löfven skulle ha tappat är inget vi vet alls, vi vet bara att Löfven har seriösa problem att få ihop en regering, eftersom moderaterna lagade ihop, för att använda mp-retorik, en toxisk mix, av parlameneterisk villervalla. Allt för att Schlingman, dr Spin, skrivit en bok om urbanitet, där han på fullt allvar trodde sig veta hur kvinnor i storstäder kommer att rösta, ska påpekas att Schlingman och dr Kjell Funk, medförfattaren inte är några djuplodande kunskapare i kultur, statiskt eller historia, och ses mer är sådana där figurer som kan styra, men i avsaknad av bildning saknar ledningsförmåga.

  S har inga bra mitt kompisar, eftersom någon som kan tänka (Timbro) kidnappat Cp via den lilla björnhonan och Barbibarden, i vart fall i Natofrågan. Så det är bara att vänta på ett bondetåg, man lyckades tom lura i Centern att sälja sin press, och köpa PR-tjänster, istället för att själv bedriva opinionsbildning, och där får man ge Kindberg lite rätt, hur lyckades de? S har få parter att göra upp med.

  Fp är de enda som varit konsekventa (ärliga) med nato och bär kamma hem försvarfrågan, eftersom vi ändå inte kommer att gå med i Nato utan Finland eller ha med S på banan, då finns nog inte så många alternativ kvar, när både Tyskland och Frankrike börjar med egna bilaterala kontakter med Ryssland, England för egen linje (inkl folkomröstning) och Juncker driver en vacklande federation vidare i ljuv samklang med en Polsk och Italiensk duo i EU-rådet.

  Nä, någon försvarsallians lär inte EU vara, som Sverige är/varit drivande i, genom att lägga ner vårt eget försvar.

  Om vi inte kommer att gå med i nato, (utan en folkomröstning 2018 som låter folkviljan avgöra vår suveränitet) eftersom inte S vill, så kan man egentligen utreda nato utan bekymmer, om utredningen inte ska utmynna i en SOU, med färdiga slutsatser inna den påbörjats, en Natoutredning kan vara på ett annat plan, och vara bildande, och den frågan kommer inen seriös debattör undan, annars smygs vi in i nato, och utsätter oss för en del risker på vägen.

  Natoförespråkarna skyr folkomröstning om nato som elden, och ska vi vara ärliga så är de utredningar som försvarsutskottet gjort före Bertelman:

  - Bedrägliga
  - Inaktuella
  - Ofullständiga
  - Huvudlösa

  Så kanske ska man göra halt och ställa frågan:
  hur hamnade vi här, varför och vems är ansvaret?

  Som sagt, (fp och lite S) är de enda som kommer undan med heder, och resten borde skämmas, att sätta nationens suveränitet på spel, genom att spela för högt, under bordet, det kommer rimligen att slå tillbaka, och kommer att utnyttjas av fler än en främmande makt.

  Utan en framkomlig väg med Nato, och moderaterna verkar sas inte ha fattat än, vilken trovärdighetssoppa de satt sig i, genom att dansa tango med mp om vår migrations- och försvarspolitk, eftersom fp och kd inte fick vara med där, så rekylerar frågan tillbala, till försvarets uppgift och kostnad, och ja, folkförankring, dvs vår egen suveräntiet, ska den överlåtas till en nymoderat försvarsminsiter som kränger iväg tom sjöräddningshelikoptrar, och inte är i närhetn a att förklara om det är andra än privata skyddsvakter (tänkt första steget mot Blackwater) som ska skydda 1000-tals skyddsobjekt vid kris, och vilken bra näringsgren det är, eller ska försvaret förankras i folket, som i vart fall allt jät enligt vår grundlag, RF har alla makt, att besluta om bland annat sin suveränitet. Här har bara nyliberalerna Mp att hålla i handen, eftersom fp gud sked lov har sina socialliberala rötter kvar. S.W

  SvaraRadera
 81. Så inför budget är det KD+FP som gäller avseende försvarsuppgörelse med S, om inte m hinner före för att ha med sig ngt byte när de ska tacka av Reinfeldt med nymoderata ballonger i mars, och därefter sända iväg en en ny våg av gul-blå ballingor när vi fått vår järnlady, naturligtvis kan bara en kvinna driva försvarsfrågor i ett land som Sverige, annars kommer Gudrun ut ur holken och piper om att det är ett sätt att förtrycka kvinnor på Södermalm, fråga Pekul vad hon tycker om trycket på kvinnor och barn i Kurdistan.

  Det är vindkantring och det blåser kyligt från öst, samtidigt som EU håller på att ställa om, från USA och mot Öst, och då vi inte en så stor hund vi tror. Eftersom inte Danmark har egna U-båtar, så är det någon annan som vaktar utfarten för det mesta av Rysslands import och export via Östersjön, och utan eget försvar, är det inte självklart att Sverige ska ta ansvaret för att eskalera konflikten med Putin, om halva Europa svänger mot Putin, tom Frankrike säljer krigsfartyg till Ryssland, som alltså Sverige riskerar möta med våra ärtbössor. Det är något med verkligehtsförnalringen som saknas hos den lyliberala maffian, de pratar om utopiska ideal, om individers rätt att inte göra lumpen, och för att slippa det, ska vi vila under ett kärnvapenparaply, utan att ha en tröskel för konentionellt försvar, vad är kunskapen, (eller viljan) om världens brutalitet och realitet?

  8. Här får nog KD+Fp passa sig, att värna sin status som trovärdiga och realistiska, o relation till den nymoderata linjen som helt bär dr Schlingmans framtidsanalys, gröna urbana storstäder med multinationella företag som framtiden, inte har han läst nationalekonomi, eller begriper vad som händer med realt kapital och råvaror om vi får en guldmyntfot, (det samlas i ladorna ska folk veta).

  9. Om M nu riskerar att bli ett vindflöjelparti, så kan den risken hanteras genom att gria långsamt, och spela med försvar och migration, i själva verket är det just hotet från P, som är hela motivet bakom "försvaret" att det är försvarbart, att ändra grunduppfattning om Sveriges nyss nedlagda nationalla försvar och frågan om vår suveränitet,
  detta blir valfrågor 2018, och EU bara en ännu mer lam anka, eftersom det är schluuuut i ladan, och skuldberget växer, utan att någon kan förklara vem som ska borga, inte gör Tyskland detta.


  10. Om det nu inte går att rädda mp pajarsiet - genom att hävda att vår vice statsminister fått en alltför tuff" granskning för att hon är vit hetrosexuell kvinna i Stockholms innerstad som är akademiker (juris dr) och lever med en dito vit man, så kanske hon inte har blivit granskad av media som varit väldigt överslätande - Så då har vi fått Fidolins lärarkupp, dvs dels att han brutit uppgörelsen med borgarna, eftersom inte S annars fått med sig vp, och dels för hans obetalbart underskattade pajaseri. S.W

  SvaraRadera
 82. 11 När Fidolin dessutom jämställs som Ullenhags jämlike, så duger inte ens en stereotyp könsmaktsordningen som räddningsplanka åt Åsa, männen, de vita, är j osannolikt elaka, med omvänd svart humor, bättre slakt kan det inte bli, och ingen kvinna riskerar att vara i närheten att bli så mycket driftkuku som just Ullenhag och Fidolin.

  12. Av detta följer att mp är ett svagt kort att hålla i handen, för en regeringsbildare, oavsett om det blir nyval eller i vlet 2018, faktum är att det är mp som starkt bidragit till att vinden kantrar ordentligt åt höger, socialkonservativt åt höger, och att gränslösheten verkar vara lite svår att göra funkie.

  Eftersom mp varken är vågmästare eller har några slipade knivar att försvara sitt krumbukande med, så måste man föreställa sig att SD, vare sig vi vill eller inte, har en del att säga till om. Det är en nu partner att dansa med, och problemen S och M har nu, har att göra med hur de ska ställa om, utan att blir för genomskinliga.

  13. s + m lurpassar, om vilka de kan ligga med om regeringsmakten, och mp går inte att ligga med, eftersom de inte är vågmästare, och när de dessutom sålde smöret, så blir de ännu mer attraktiva, oavsett genus, att ligga sked med, för både Löfven och Anna KB. S.W

  SvaraRadera
 83. 14. Två val, som påverkar Sverige om valet om nato

  2015 har Finland val, tre veckor efter Ms stämma, någon ny natoutredning blir det inte, även om M nu svängt och vill.
  Vi får en ny nymoderat partiledare, som ska svänga tillbaka, feminiseringen av M innebar fanflykt till SD och S, och de kommer inte vilja ta i mp med tång.

  15. Nya hundar i hundgården
  2018 är SD så rumsrena, och Sveriges (EUs) ekonomi så dålig, att det inte går att blunda för verkligheten, att blåser nya vindar i Sverige.

  Av detta följer strategiskt, att taktiken om regeringsmakten ändrar riktning. Det finns några hårnålskurovor,

  statsbudgeten, vad s måste sockra med?
  (utan att tappa vp och mp)

  Jimmys återkomst (fasiken vad han har det bra nu)

  Kommissionens nystart.....

  Eus nya ledning, dvs Polen + Italien pekar mot sydost (Polen har lite Finlandslika erfarenheter)

  Vår egen kommissionär i handel (som ofta är grunden för krig), vad är det för frågor som är Svensk fana i EU

  Nordic battlegrupp
  (nordiska bataljgruppen) som Sverige håller i (95% av resurserna) efter nyår, vad händer om den behöver sättas in? Då befinner sig Sverige i praktiken i krig, och det är faktiskt en persongrej, att parera nato med NBG, för att ena partiet, och det kan blir en riktig pajasgrej det med, eftersom det är Sverige, och inga andra, som är med, et Franskt initiativ, som Person blåste Kohl med och som är värt noll, när Republiken säljer Pansarkruyssare till Putin för att de inte har ngt val. Jo, det där med att inte ha ett försvar, tänkte någon på frågan, avs Palestoina, på att om man inte har ett försvar, så är man inte suverän, och då är det frågan om man man är en stat, och vår nation ha vi sas upplöst av helt andra orsaker, eftersom nation som begrepp, i grunden betyder värdegemensakp, och de ser vi inte röken av i Sverige, frågan är då om vi är Européer, och om något vet vad som skiljer Östeuropas., västeupropas, nordeuropas och sydeuropas

  geografi, handel, skuld och skattesystem, transfereringsssystem, rättstillämpning, etc S.W

  SvaraRadera
 84. Moderaternas stämma,
  som ska välja

  ny partistyrelse och (konjunktion)
  ny partiledare, och (konjunktion)
  ny inriktning (ny Svensk linje)

  och samtidigt ta höjd för valet 2018 (vilket är partiets uppgift) att ta ansvar för Sverige, är sekundärt eftersom partier har till demokratisk uppgift att rensa bort troll och få alla knapptryckar endiga om en Svensk linje.

  samtidigt som m ska hantera villervallan Fredrik skapat, det var psykologiskt självklart att han fick kritik från gammelmoderaterna för att han duckade för den miss han själv lagat.

  Det är ju inte så att det inte finns falanger inom m heller, hur många minns inte kriget och valfusket inom Stockholms-grenen för snart fem år sedan, samt att Ulf K tillhörde en annan mer landsbyggds-orienterad falang i den stora MUF-kriget där Reinfeldt vann och fick en riksdagsplats på köpet.

  Om mp vågar släppa fram Åsa efter Fidolins teater, eller om bägge rören går under jorden och slutar bedriva opinion :-)

  om S kan sitta kvar, eller om firma Kinberg/Kristersson trevar om att stödja S, utan att vara beroende av mp, eftersom nästa hårnålskurva är i slutet av mars, när m har stämma, och partigängarna ska lägga ut en ny Svensk linje, före det vill de inte sitta på Svarte Petter, regeringsmakten, så att tsar P påverkat vår inrikespolitik, får nog ändå inte ses som osannolikt. S.W

  SvaraRadera
 85. Det händer mycket i sandlådan, till råga på allt så förlorade elefanterna mot åsnorna, samtigt som Nettanyahu tog ställning mot Obama, och då kan man nästan ana USAs utrikespolitik om två år, och så har nu m svängt om natoutredning, och antyder att detta inte måste vara avhängigt Finland?

  Vågar någon gissa hur vår stora i granne i öst kommer att försöka påverka Finlands inrikespolitik i april, när det blir val,

  Natolobbyisterna har inte kommit åt C och om alla minnst s gick sannfinnländarna som en raket förra valet, med anledning av den Finske mannens missnöje med eliterna i helsingfors och EU, så det är inte fullständigt säker att de andra partierna inte lärt sig läxan, Sverige gjorde det i vart fall inte.

  , så utgången är nog given, tror jag. Inte valet, men hur dörren blir till nato.

  Ett försök gjorde att förklara Finlands ekonomi, med deras migrationspolitik, eftersom det nu svänger i Sverige, inte ens romkortet fungerar, så ligger fokus nog på

  EU
  Ryssland
  försvar (nato)
  vad kan i vänta oss av Sverige....
  Ekonomi/handel
  Energiberoende
  dvs realpolitik.

  några hbtq-frågor kommer inte ta överhanden, ka man tänka.

  Nä, moderaterna har inte koll på vad de ska, (ännu), och S har panik i leden, inte pga av Löfven eller Margot, utan för att de är beroende av mp., och inte får in några vassa knivar på RK, (alla som är vassa vill inte sitta i en båt med Romson och röker på med Fidolin.

  Nu riskerar s eller m inte bara att få militärer och lärare mot sig, utan även facken och journalisterna, och då har vi den fina sitsen att ingen vill regera, politik börjar bli på riktigt, och det är en seger, för demokratin. S.W

  SvaraRadera
 86. Ja, då har till slut SD lärt sig baklängessvenskan i Sverige på riktigt, och är därmed svårare för media att rå på :-)

  Hur det fungerar med att vilseleda opinion, beskriver för övrigt Chomsky träffande i en bok från 1999 (makt, lögner, motstånd, sid 155 är bra, även 169, 170), som jag misstänker att somliga i grönsvarta frihetsblocket studerat. Om nu SD:arna läser på lite, så kanske det går att börja bena ut intressekonflikterna mellan stat, nation, och globaliserade företag) och klarlägga de olika mål olika grupper har, med samma medel (migration).

  Hur som haver, det är naturligtvis självklart det som nu håller på att hända, och grå att förklara för en femårig, att välja, och tydliggöra valen.
  man kan inte säga: Sverige har råd med en 20 ggr mer genersös flyktingpolitik än snittet i Europa.

  Man måste säga: Sverige har råd med en 20 ggr mer genersös flyktingpolitik än snittet i Europa om vi prioriterar bort:
  - försvar
  - bistånd
  - investeringar
  - bostadsbyggande etc

  Det är så uppenbart.
  Så vi kan ana oss tilla tt det kommer krav på nya budgetregler, i vart fall är det (skadeglatt) glädjande att Riksdagen börjar bli demokratisk, dvs SD säger att det inte handlar om migration, (vilket det inte gör), det handlar om hur mycket resurser som ska läggas på
  civilförsvar
  försvar
  skola
  pensioner
  etc
  och ökar man de posterna, så måste något annat minska, och man behöver faktiskt inte tala om vad, det är mer en fråga vad man prioriterar mest. Så om inte de andra partierna nu lär sig att SD lärt sig knepet, så kommer de bli duktigt akterseglade.
  Det handlar om att bryta upps tatsbudgeten. MP ska tex säga tydligt:
  Vi prioriterar migration och rättssäkerhet för utlänska flyktingbarn högst av allt, sedan kommer miljö, sist försvaret, (om vi ska titta på reala prioriteringar)

  FP kommer prioritera skola, personliga assistenter och försvar

  KD kommer prioritera bistånd, vård och omsorg, (och familjepolitik)

  C kommer att prioterita utförsäljning av Svenska företag, urbanisering av storstäder, hbtq.-frågor och fri jazztobak.

  m Kommer att prioritera att kunna ekonomi, sänka skatter och privatisera allt som går.

  S kommer är ett öppet kort.
  vp är mot allt som är privatiseringar, och är de enda som egentligen inte har någora ideologiska problem mot sina väljare, det är mer blobaliseringen som ställer till det.

  Ja, nu är det bara att fatta hela grejen, vad ett politikområde är, och om det ska öka eller minska.
  först är det storramen
  - intäkter (skatter)
  -utgifter (taket)
  sen är det politikområdena.

  Det kommer att bli sjövilt, genom att S redan började slira på reglerna, så det är bara att beta av område för område, summera, mot taket, och så ser man vad som blir kvar till det områden som SD säger att det inte handlar om....

  eftersom det är ett tak, så blir det sedan politkerna ansvar att se till att taket inte sprängs, då går statsbudgeten och kredivärdigheten åt pepparsvängen, så då får regeringen anpassa mottagandet till matsäcken, och vare sig man tycker det är bra eller dåligt, så är detta demokratiskt grundläggande, annars drar politiekrna undan hela sin egen legitimitet, och vi är ganska nära en upprepning av 1932 nu, dvs SD kommer kunna få öveer 20% i nästa val, och då är de vågmästar for ever. Det är bara att gratulera, det är inte SDs skicklighet, utan andras dårskap, som skapat situationen, och frågan är nu hur man ska damma av Troedssons gamla ordningsregler. jag tror själv på demokrati, men inte snömosdemokrati, med baklängessvenska, där våra poliker avskaffat vår territorialla försvar, med ord som "utveckla" det heter på Svenska avveckla, och då är det ok, om väljarna vill det.
  S.W

  SvaraRadera
 87. Kan vara bra att höra av sig till ESV för mer information, Svenska myndigheter är fantastiska, och i dessa budgettider bör man vara noga med hårda siffror.

  Det finns utmärkta underlag på ESV, så man får försöka ringa och höra efter, eftersom finansdepartementet i dessa tider är Fort Knox

  http://www.esv.se/Verktyg--stod/Publikationer/2013/Tidsserier-statens-budget-mm-2012/

  Se flik 11

  Centralt är raderna
  försvarsmateriel
  nämnder

  materiel är för säkerhets skull undanstoppade på två rader, med olika sätt att se på saker, anskaffning av materiel, förtäljer tex inte om det även inrymmer "avskaffning" :-)

  Så en budgetpost med anslag till en myndighet, måste ses till helheten, hur mycket avlövar sedan staten anslaget via tex internhyra, eller att helt enkelt sälja egendom, fortifikationsverket har väl ägt en del mark vid kusten, och den kan man kanske sälja eller göra sig av med, om den inte behövs, eftersom säkerhetsläget var väldigt stabilt 2008 måste det blev ännu säkrare 2010, eller för att vara fräck 1998.

  Dvs det finns en korrelation när MP kommer åt bokföringen och kan börja trixa med försvarsmeteriel, eftersom plogbilarna tycker att det är bättre om internationell vapenindustri styr detta, än en alliansfri stat.

  Att stormakter styr den internationella agendan med livvaktsskydd och med vapen, det har väl aldrig någon utanför mp kunnat föreställa sig. JAS till Argentina? Nja, köper de F-plan är det en annan sak med stridsledningen :-)

  Så kan man finansiera en massa "nyttiga" individer, tex pittmätarkritiker, att Sverige ska ta täten som humanitär stormakt, och ta emot alla drabbade från vapenindustrins härjningar, ja då har man antigen tänkt ordentligt, eller inte alls. Hoppet står till vänsterpartiet, som kanske blivit av med de mest hopplösa tossarna till mp, så att partiet svänger om, inte bara om värn, utan även industri, det finns inte så mycket kvar, och detta var ju en av grundoktrinerna i Sverige, som alla var överens om, även avseende det ideella målen, att Sveriges vapenindustri inte bara var ond, tredje världen är nu i händerna på tre stormakter, och kampen är lika obarmhärtig som alltid.
  Att sedan trycka ut industrin med migration och tom bistånd, i dessa tider visar lite på att partier kan ha samma utrikespolitiska "påhittade" mål, för att nå helt andra inrikespolitiska.

  En xls-rad i statsbudgeten som ökar, innevär att något annat måste stryka på foten. Det intressanta är att det nog var mer sannolikt att Sovjelt låt bakom detta 80-talet, men att den sannolikheten minskat 2000-talet, i vart fall var det när att alliansen vid tiden gjorde sig av med även FMV, och då hade världen blivit nästan helt bipolär.

  ESV redovisning är övertygande, man kan , om man vill i samma tabell följa andra tidsserier, även bistånd och migration, och se hur dessa kan extrapoleras fram 4 år och fundera på vilka poster som går att nypa, håll koll på nämnderna.

  Så om någon undrar varför det inte finns försvarsmateriel, så är det a) för att vi behövde ny för att vara i öknen, b) för att vi behövde pengar till annat, och då då kan man dels minska anslagen till Svensk industri, vilket slår på bruksorterna, och så kan man sälja det vi har, vilket ger en liten intäkt.

  Sammantaget ger det en minskad försvarförmåga, som alla numera säger, vi kommer aldrig kunna komma tillbaka dit, men man måste hålla i backspegeln, att detta var och är en medveten politik, som först S drev när de fick in mp i knät 1998 och sedan m drev ännu hårdare när de gjorde upp med mp 2006.

  Det är xls-arket stupido.

  S.W

  SvaraRadera
 88. xls-arket styr numera Svensk säkherhetspolitik bakom lyckta dörrar, Hammarsköld, Undén, Erlander, Palme, skulle vända sig i graven, eftersom det är så tydligt att krassa utrikespolitiska mål i andra länder, så otroligt lätt ställer om ett helt lands suveränitet, för all framtid...

  Förmodligen är CB inte heller helt nöjd, och att han gudskelov kan vända på sig en bra tid till, med att den rödgröna röran ockuperade försvarsbudgeten, i synnerhet försvarsmateriel, tom hkp4.

  Det är just därför att det centralt med tradition och förnyelse, moderaterna förnyade sig för mycket, och det blev en fix idé hos statsministern att åstadkomma något bestående i böckerna, demografin är ordnad, och nato går säker att ordna, i ordnade former, i dialog med Ryssland, och om inte, så löser stormaktspolitikn detta ändå. England är på väg bort från EU, och EU är på väg mot ngt nytt, och var det slutar, det beror på fiatpengarna, som det verkar som att KIna och Ryssland planerar något hyss för.

  Nymoderaterna kanske inte riktigt fattade konsekvenserna, med vår granne i öst, så nu sitter vi nu här och funderar på hur vi hamnade här.

  Fråga mp, det är deras politik och Schlingmans tankar i Urban Express, orientering åt en uppfattad elit, kvinnor och feminister i Stockholm, men måste människor styckas upp bara efter kön, vad är det för fel på gemensamma demokratiska värderingar, om hur just vår landplätt ska förvaltas åt vara barn. Men dessa värderingar kan bara definieras i förhållande till något annat, och sättas i rimlig relation till vår historia, gränslöshet är ofta grandios, fråga Adolf. S.W

  SvaraRadera
 89. När det gäller Sveriges utrikespolitk
  (grundläggande bildning)
  håller ännu
  ”Från Undén till Palme”
  ISBN 91-1-897711-1

  Håller tummarna för att Norstedts uppdaterar även den boken med en ny upplaga

  "Från Undén, (via Palmé & Persson) till Carl Bildt”

  Eftersom tidsspannet då blir 1945 - 2015
  Dvs det går att följa vår utrikespolitik i relation till vårt försvar under hela efterkrigstiden, fram till att Persson blev stormaktsspelare, och detta ska inte skyllas honom eller Reinfeldt, de har nog gjort sitt bästa, men inte haft överblicken, så den enda vi har kvar,med överblick är CB, som sas var med 1968 och kommer kunna ge en begriplig förklaring inför våra kommande historieböcker, hur hamnade vi här?

  Böjar Norstedts uppdateringen nu, så kommer allt gå bra även med försvars- och säkerhetspolitiken, eftersom CB har en del att laga i ordning inför kommande vägval.

  Inte minst att vägleda nygammelmoderaterna på rätt väg, det är inte möjligt förrän i april.

  Just nu borde de fundera på konsvensen 2018 för både utrikes- och inrikespolitken och för partiets framtid, med de aktuella medel och metoder som föreligger.

  Boken avslutas 1990 med:

  ”En konsekvens härav (utrikespolitik) är att nord-sydfrågan har ställt oss Svenskar inför kravet att visa de moraliska idealen, inte bara genom kritik av andra länder (jmfr tex Olsson) som inte lever upp till dem (vår egen herremoral), utan även i praktiskt umänge med de ”annorlunda” människor som av olika skäl sökte sig till Sverige. Nord syd är inte bara en fråga om Namibila, Vietnam eller Nicaragua, utan även Sjöbo, Södertälje och Tensta.

  Det är vackert, med tillägget att ingen tog notis om frågan, och inte gör det nu heller. I patriarkens, Alcalas och den hederlige Björklunds namn. S.W

  SvaraRadera
 90. Så länge S sitter i dr Åsas knä kommer strategin att fortsätta, den la mp 1998. Av detta följer (och outgrundloga skäl efter valförlusten och väljarnas markering) att alliansen fortsätter migrationstricket, förmodligen för Reinfeldt sitter kvar som partiledare för m, och m har de traditioner de har, avs ledningsfilosofi gäller tradition.
  Om målet är att Sverige ska med i nato, och Fredik inte talat om det förrän efter han förorat valet, eftersom han inte talade om målet, och drev outgrundliga medel och metoder, utan att skapa några nya arbetstillfällen alls, av kvalicierad art, sådan som uppräthåller välfärden, så är det dags för fp attt sluta tuta i väljarna en massa normativa idelalistiska utrikesmål, fortsätt fokusra på skola och bildning, med koppla för guds skull detta till kvalificerade arbeten, och det är inte PR-konsult, utan klassiska Svenska hårda ämnen, kommunikationsteknik och industri, och naturligtvis programmering, och här har vi ett stort försprång, genom både kvinnor och migranter, huvudlösa underbetalda tjänstejobb i sericesektorn, bygger ingen stabil ekonomi alls, man måste investera kapital, och för detta krävs riskvillighet, och det är inte alls samma sak som dagens riskkapitalister i Monaco.
  Nato är kanske rätt väg, men är medlen och metoderna rätt, har m tänkt på att grandiositet kan kosta partigängarna deras framtid, i nästa val?
  Nä, ska vi ha någon industrikapacitet kvar, så måste SD rösta för alliansens knäppbudget, göra Löfven en tjänst (så han kan sova gott om natten) och frita honom ur gisslan (och detta är normativt etiskt en god handling), och därefter lägga fram ett återtagande av forskning, utveckling, materiel och värnplikt, (och styra om natoprojektet Prio, för då får han (och SD) av outgrundliga skäl med sig vp, (som inte alls är överens med mp om gränslösheten) och sedan är saken biff partipolitiskt, då ger SD (också normatitivt etiskt försvarbart) M tid och möjlighet att svänga tillbaka och fråga CB ett och annat fom april, dvs upplösa den blågröna röran, men de bygger lite på att fp håller en Svensk linje.
  Kindberg blir bra, men bara när hon blivit führerin, fram tills dess rablar hon lite siffor och gör det hon måste, för att sedan kunna lägga om kursen, för att nå dit ser det märkligt nog ut som att Romson/Ullenhag/Olsson/Lööf/Reinfeldts gränslösa utrikespolitiska linje gäller, om kristallkula ger att det pendlar tillbaka, så ligger Sveriges säkerhetspolitik i skötet på tilläggsbudget och budget 2016, och för detta behöver m-distrikten ute i landet viss kommunikativt bistånd.
  Annie var 16 när Från Undén till Palme gav ut, och förmodligen ville hon som alla unga, ge något till resten av världen, så läste en massa nyliberala verk, och skrev en uppsats om rättigheter, och hur PR-makarna sedan ordnade detta, med C:s nya idé program är magiskt, bönder om något vet att världen består av realiteter, och inte idéer, bägge kan köpas, men det förra kan man i vart fall bedöma, det senare blir lätt det godas fiende. Så var det. S.W

  SvaraRadera
 91. xls-dok på ESV?
  Jo, en snabb uppställning av försvarsmaktens medel
  som är till för att nå de mål Riksdagen satt upp

  Fred & frihet (suveränitet)
  (med medlet totalförsvar):

  Flik11 (bör det vara)
  Rad
  194 Materiel och anläggningar
  168 Anskaffning av materiel och anläggningar
  175 Nämnder

  Materiel och anläggningar
  99 21 048 023
  00 21 019 835
  01 21 347 465
  02 20 535 296
  03 19 350 439
  04 17 391 942
  05 18 349 554
  06 17 468 817
  07 19 232 318
  08 16 266 494
  09 228 881 (8 598 846 rad 168)
  10 10 324 357 (rad 168 osv)
  11 8 798 831
  12 9 102 096
  13 ?
  14 ?
  15 ?

  Ja, försvarsmaterielt är mer än hälften, och sannolikt måste försvaret ta av löpadande förbandsverksamhet för att klara omställningen.
  Nämnder
  97 5 020
  98 10 055 (nu händer något)
  99 9 683
  2000 10 077
  2001 9 779
  2002 9 027
  2003 6 649 (och så sakta tillbaka i normalläge)
  2004 5 278
  2005 5 698
  2006 5 202
  2007 5 245
  2008 6 377
  2009 16 721 (hoppsan, Borg behöver stålar)
  2010 19 310
  2011 5 456 (och tillbaka till normalläge)
  2012 5 468
  2013

  Ergo, försvaret ska lösa en uppgift som inte går, givet att Sverige ska nå målet om fred och säkerhet.

  Konskevensen av att rusta ner, leder nästan alltid till konflikt, och när Sverige dessutom rustat ner, och närmat sig nato, och avser gå med i Nato, ja då är det kokta fläsket stekt även i Moskva. Lösningen ligger i försvarsbudgeten, att se till att försvarsmateriel kommer tillbaka till Sverige och Svensk industri, det skapar en kvalificerad jobbmaskin, och inte ens våra migranter tror att framtiden ligger i att sälja dagis och långvårdsplatser för skattemedel, som hamnar i Monaco. och var pengarna ska tas från, jag det är det som politiken är till för. Just ny myglar Moskva - Peking om energi och att friställa sig från Dollar, och visst var pansarvagnar på fridens torg en styggelse, men nu ska vi se om vår egen pöl och handel, och sluta lösa andras problem, för då får vi problem själva.
  Det behöver man inte ha läst om Svensk utrikespolitik för att förstå. S.W

  SvaraRadera
 92. Wisemans senaste inlägg ligger nära gränsen till overklighet (eller svart komik), om man beaktar läget runt knuten. I det perspektivet kan man se vad det är som styr politiken, inte ens budgeten, utan krass intern partipolitisk maktkamp. Sådan tur var för Sverige, håller m på att få ihop tradition med förnyelse, dvs det blir Fredriks kronprinsessa, men med ett nytt gäng, utan belastning, bäst är Ulf K.
  Så utrikesläget, vid kris, ska styra en liten stats överväganden (rationellt), om politik går ut på att hantera även yttre hot (andras intressen),”vi tar ansvar” är et vi hör, men hur, vilka prioriterade medel och metoder använder våra politker, mer än normativ etik, som är rent trams vid en konflikt med kallt stål inblandad.
  Förr var det intressen inom en nation som styrde partierna / politiken, meden det nu är andra länder och globala företags intressen som även ’beroende och har intresse och möjlighet att lägga sig i vår inrikespolitik, för att komma åt vår utrikes dito. Att då tala om öppna hjärtan är tvärtemot iskallt och kanske tom hjärtlöst. Visst förändras allt för alltid, men världen utanför Sverige blir inte nödvändigtvis bättre om vi importerar världen och dess problem till vår landsbygd, och löser logistiken med riskkapitalbolag. Kanske har Svensk säkerhetspolitik, försvarspolitik och industripolitik, inkl vår vapenindustri en roll att spela även för fred, det är det som är så bakvänt. Att försvarslös = maktlös.
  I vart fall är Kindberg inte bara en duktig flicka med ett mål, ska hon klara valet om fyra år bör det klargöras om det är väljarna som styr partiets position, Schlingmans samhällssyn eller om det är partimedlemmarna? eller vilka intressenter som finansierar partipolitiken som ska formalisera demokratins vilja. Här förskräcker inte bara frihetstiden i Sverige efter Poltava.
  Vad som är av intresse för framtiden är att vår nuvarande ÖB, försvarsstab, och ansvariga politiker (försvarministern inkl utskottets ordf) är uppväxta, utbildade, inskolade och tränade med en försvarsorganisation som fungerat och hållit freden, strategi för det oväntande, det har inte jäntan Annie, hon är en duva vars världsbild formades när muren föll, men geografin och nationerna, de består. S.W

  SvaraRadera
 93. Försvaret har haft handlingsfrihet och förmåga, med ett basförsvar, återväxt, förutsägbarhet, mobiliseringskraft, och spetsförmåga med insatskraft, för både fred, gråzon och krig, för att förebygga krig (eller annektering av territorium, som Danmark dyrt fick erfara, eftersom man saknade försvar och förmåga, när det kom till den hårda kritan). Så man undrar, hur de ska gå i framtiden, trots allt är vår nuvarande försvarsledning förtrogen med en organisation som inte var på låtsas.

  Detta beslut, dårpippan att lägga ner försvaret och sprida ut övningsregementet lite ad-hoc för olika vapenslag fattade regeringen Persson, som kunde tongångarna i det egna partiet, att det inte skulle gå att lura med Sverige i Nato. Hela Europa, Japan, Taiwan, mellanöstern kan inte alla hänga på US-corps, man måste bidra till säkerhetssystemet, och börja med den plätt man kan påverka, den egna jordplätten.

  Hur tänkte den politiska eliten redan under von Sydow?, förmodligen är svaret så enkelt att statsbudget styrde, att avtalet med stridsgruppen, som Sverige. trots minimal försvarsbudget, tog full ekonomiskt ansvar för, inte rymdes i budgeten, och då fick man improvisera, och då blir det som Wiseman träffande beskriver, med en lätt känsla av overklighet, när de som vet och visste agerat precis tvärt mot vad all grundläggande militär kompetens beskriver, att veta vad man ska göra, innan det händer, och också kunna agera när det händer, och ha en strategi, för det oväntade. S.W

  ”slutsatsen att svensk grundstrategi måste vara robust. Härifrån formuleras två komplementära strategiska principer som kan läggas till grund diskussion om militärstrategisk handlingsfrihet på kort och lång sikt liksom för svensk medverkan i internationell kris- och konflikthantering. En övergripande slutsats är att det måste finnas en balans mellan dessa perspektiv.”

  Kloka ord, från FOI 2002

  http://foi.se/ReportFiles/foir_0642.pdf
  http://foi.se/rapport?rNo=FOI-R--1132--SE

  SvaraRadera

 94. 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1991

  M 70 84 107 97 55 82 80 80
  fp 25 19 24 28 47 17 26 33
  kd 22 17 19 24 34 42 15 26
  C 18 22 23 29 24 18 27 31

  Höger 135 142 173 178 160 159 148 170

  saknas 40 33 2 -3 15 16 27 5
  blågrön-röra 153 166 198 197 178 175 166 170

  småpåvar 65 58 66 81 105 77 68 90
  gulblå röra 198 191 193 178 160 159 148 195

  SD 63 49 20 0 0 0 0 25
  Mp 18 24 25 19 18 16 18 0
  otrogna 124 114 92 76 89 51 71 89
  = mp, sd, fp, c (historiskt)

  S 108 113 112 130 135 131 161 138
  v 25 21 19 22 36 43 22 16
  Vänster 133 134 131 152 171 174 183 154

  saknas 42 41 44 23 4 1 -8 21
  rödgrön-röra 151 158 156 171 189 190 201 154

  småpåvar 43 45 44 41 54 59 40 16
  gulröd röra 196 183 151 152 171 174 183 179

  sum 349 349 349 349 349 349 349 349
  175 175 175 175 175 175 175 175

  Av detta följer att Alliansen är fastsnurrad vid rodret som Reinfeldt och Schlingman la fast 2008 och som gick åt pepparn vid valet (hur det faktiskt blev), dvs att försöka snurra bort SD genom att få borgerlig majoritet med mp genom att ställa sig till vänster om mp i migration och försvar, för att locka kvinnor i storstäder, (som är journalister och styr media, menade chefstänkarna)

  Den gubben gick uppenbarligen inte hem, inte ens Arkelsten (från samma ankdamm som Kindberg), som skulle saluföra det Perssonska gröna folkhemmet för kvinnor gick hem.

  I väntan på ny ledning raglar m runt med utan ny kurs och tror att kursen från2008 leder till vinst....nu, men hur tror man 2018?

  Därför stundar kaos i Riksdagen. Fortsatt nedläggning av försvar och bistånd, grundstenarna i Svensk säkerhetspolitik demonteras, bit för bit, bara för att man fått för sig att migrationsdumpning utanför Stockholm leder till att den berömda medelklassen samlas i ett reservat i Stockholm, så fungerar inte politik i verkligenheten. Studera fakta, ta var enda valkrets och lägg pussel, och räkna samman delarna, det är fler än Stockholm, även om det kan vara svårt att förstå för de som tillhör centrum, och kanske tom är ansvarig för EU-portföljen?

  Räknar man + och - över tid, ungeför som man räknar statsbudgeten, så utgår man från resultatet, inte vad man hoppas att det ska bli, 100.000 nya migranter utan kunskaper i Svenska kan skapa helt nya arbetstillfällen för Sverige, om det nu finns lärare som kan utbilda dem i Svenska och vill skapa en framtid för sin familje, där ute på landet, där samhället i övrigt tagit ner flaggan (välfärden)

  Så ser man på faktiska siffror och gör en enkel predikation på det stora dragen, så inser man att det inte spelar så stor roll vad någon gör nu för utspel, det är bara trams.

  2018 så ligger småpåvarna fast i inbördes konurrens i mitten, men vi har inte längre två stora hundar, utan tre mellanstora.

  Detta ändrar på alla invanda föreställningar om Svensk politik närmaste 30 åren, det kommer påverka det mesta, inkl vad vänster är, vad höger är och även feminismen, som kommer börja fyllas med ett innehåll som inte bara är gränslöst självförverkligande hos en liten smal elit, tex alla kvinnor som kommer till Sverige har en historia, från var de flytt från, och varför, och de bor heller inte i Stockholm, eller har läst genusvetenskap eller är akademiker, och jobbar med media och kommunikation, majoriteten har det inte. och det är detta som skrmmer, hur ett litet antal människor, sprunga ur handels och studentkåren vid Stockholms universitet kan felbedöma större trender, det är för att ta i, en inadekvat verklighetsuppfattning, som inte riktigt tar hänsyn till hur det är i och utanför Sverige, eller vad det är för drivkrafter som styr politiken, in the long run. S.W

  SvaraRadera
 95. Studera sedan fp i valet 91, 94, 98 och 2002, när det gick bra för Lejonkungen, och ta in fakta, vill fp vara en liten pajas som lägger upp propaganda om något de inte begriper på regeringens hemsida, eller ska man vara intellektuellt hederlig och akademisk och försöka sig på att ta in verkligeheten, när gick det bra för fp, (och när gick det bra för C). Det ser ut som att Reinfeldts PR-trick fungerade en gång över tid, och så landar man tillbaka på ruta ett, antingen så försöker Kindbergskan upprepa Fredriks illussion, som fungerade eftersom Persson var trött och desillusionerad, eller så gör man en ny analys. Just nu verkar det som att hur SD än gör med budgeten, så spelar det ingen roll, det går att tjata om att de ska ta ansvar för Sverige, vilken ingen skulle andats om före valet, men Sveriges framtid avgörs inte nu, utan 2018, och då får man fundera, hur kan man ändra på den prediktion som ligger, vi kan konstatera att tom surdegssöder klappar händerna för försvaret, och det går att ana, att alla unga människor där, med eller utan kofta och skägg, inte skiljer sig nä,nvärt från alla, kanske kan fler människor tänka och komma fram till att vi inte kan fortsätta leva i reservat, och att det finns intelektuell hederlighet även på Södermalm, så kvar finns ev en lite tynande elit på Östermalm/Täby/Lidingö, men inte ens på L-ö är det lugnt, hela kommunledningen har slutat, kvar finns ett tomrum, där man ska ta nya krafttag med den så kallade värdegrunden. S.W

  SvaraRadera
 96. Aftonbladet och Annie idag, med indirekt relevans för budgetsanering på toppen (det är lite parodi)

  ”SD utesluter inte att rösta på Alliansens budget och därmed sänka Stefan Löfvens regering.”

  SW Varför ska SD frånsäga sig det maktinstrument som regeringsformen ger, det är självklart att ett parti som ingen annan vill samarbeta med, inte avhändar sig den makt de har, och skapar valfrihet. Alliansens förda politik bäddat sängen för SD, som är vågmästare, nu får allianspartierna niga, fortsätta springa efter Fredik eller sy ihop något som ger summan 175. Det räcker inte med mp, och mp har dessutom visat sig vara lite vajiga. Sossarna måste komma tillbaka till makten, annars tappar de sin regeringsvana.

  AB ”Annie Lööf är övertygad om att partiet är ute efter mediautrymme.”

  SW Jo, man kan ju titta på vem som tar upp mediautrymme, Skilj på mål, medel och metod, att komma med dramatiska utspel i media är en metod, att lägga en exakt samma budget som i valet inkl försvar och migration som är mp:s krav är ett politiskt medel. Målet för politiken är att nå makt, och sedan utöva makt, för något slags syfte, oftast för maktens egen skulle, som är Schlingmans idé, eller så är det för att tillförsäkra medborgarna fred och frihet, som det brukar stå i statsbudgeten,

  AB ”De rödgrönas budget kommer att gå igenom, säger Annie”

  SW Det beror på om SD röstar för den, men Alliansens soppstrateger har inte räknat ut att SD kan rösta på Alliansen, det är ju inte SD som inte tar ansvar, utan Alliansen som tramsar, det ser ju alla att det är ett skådespel, att alliansen inte vill bli valda, och spelar ut kort som de tror ingen nappar på, varför tror inte alliansen att S kan spela politik, och varför skulle S bjuda på att Alliansen under 6 månader omgrupperar och sedan fäller regeringen med SD kommande höst? Det är ju rätt så uppenbart att Sverige inte går att regera utan SD och nu är det mer en fråga hur de kommande mellanstora hundarna ska närma sig den heta potatisen  Teatern är söt, men inte genial.
  AB ”Det är oklart om regeringen och Löfven kommer att få tillräckligt med stöd för sin första budget i riksdagen.”

  SW Budgeten innebär en katastrof för försvaret och 200 av 290 kommuner och är en större fråga än SD och kommer aldrig hålla fyra år. Det är förför det hummas om en ettårig uppgörelse, tror Annie att S är förståndshandikappade, att de inte räknar med att Alliansen byter skrud nästa är och gör upp med SD, och tar över RK, och det är väl ingen som tror att S utan kniv, tång och kanske pansartrupper ger upp kanslihusockupationen, där har de tänkt parkera sig 8 år, och då måste de ha med SD, för mp kommer inte klara summan 175, så nu är det dans mot en ny tangokavaljer. Kommer alliansen få med KD på att fortsätta dränera biståndet? och det är inte heller säkert, att de samvetsömma klarar den granskningen av media.
  AB ”Efter att Alliansen presenterade sin skuggbudget gav SD beskedet att man ännu inte bestämt sig för hur man ska rösta i kammaren.”

  SW SD vet att de kan göra upp strategiskt med två block, en allians utan mp eller S+vp utan mp, och detta är realpolitik, eftersom vänstern vacklar om framtiden, i matrisen

  Vad betyder vänster – höger avseende

  A. Manchesterkapitalism – blandekonomi som var ett fint socialliberalt ord på 70-talet

  B. Globalism – suveränitet

  Globalism numera är lika med otyglad kapitalism, så är ändras höger till vänster och vänster till höger, i frågan om internationalen. S.W

  SvaraRadera
 97. AB ”Skulle SD rösta på Alliansens budget räcker inte det stöd som S/MP-regeringen har tillsammans med V, som man budgetförhandlat med.”
  SW kan inte Aftonbladet skriva, ” så faller regeringens budget” eftersom Alliansen + SD samlar 191 mandat i kammaren. Och nu vill inte Alliansen bli valda, så röstar SD för budgeten, så kommer sannolikt alliansen att lägga ner sina röster  och det skulle bli politisk historia, dags att skaffa en biljett till föreställningen.
  AB ”Tidigare har SD lagt ned sina röster när deras egen motion förlorat.”
  SW Eftersom den inte varit vågmästare”
  AB ”Nu låter det annorlunda - Mattias Karlsson meddelade att man ännu inte bestämt sig.
  SW Nä, alliansen har ju lagt upp föreställningen genom att anföra exakt samma politik som SD är mot, och då får man ta konsekvensen med sin tvättade hals. I en demokrati röstar man på det man tror är bäst själv, inte vad Annie Lööf tycker är bäst för henne. Och hon vill ju inte sitta i opposition i 8 år, då är hon utbytt 
  AB ”Om SD röstar på Alliansens budget skulle Sverige stå inför en regeringskris.
  SW Vad då kris, tvärt om, då infaller sig handlingsfrihet i kammaren, Löfven får möjlighet att ombilda regeringen, med C går det inte, fp verkar glida, det beror lite på Björklund, men förmodligen kommer inget borgligt parti ändra riktning förrän efter kommunal systemkollaps 2018. När Stefan visat att han försökt allt han kan, kanske 2 regeringsombildningar till, och förklarat att de här miljögardisterna inte är helt rumsrena, så kommer han att bli tvungen att landa med en budet som landar mot SD, och sitta som minoritetsministär  Just pga alliansens trams. VP lär lägga ner, eftersom alternativet är 4 år till med libertarianerna, med fortsatt utförsäljning av Svensk ”nationalegendom’ vilket är enkelt att förklara för väljarna, inte ens i gammelfeministiska led går det hem, utom då den rosa nyfeminismen.
  AB ”Kan förvänta sig mer av SD”

  SW Nu blir det ännu roligare, nu ställer Annie krav på SD att vara statsmannamässiga, och talar i egen sak. Att binda ris åt egen rygg verkar vara alliansens strategi.
  ”Men C-ledaren Annie Lööf är övertygad om att Stefan Löfvens budget kommer att få tillräckligt med stöd i riksdagen.”
  SW Övertygad? Vad Annie ska göra är att fundera på C strategi, om SD röstar på Alliansen, och Regeringen avgår, vad talar för att SD skulle rösta för en vänster/mp budget, att SD blivit socialister?
  AB ”På en träff med riksdagsjournalisterna berättade hon att hon ser sannolikheten att SD skulle rösta på Alliansens budget som mycket, mycket liten. De rödgrönas budget kommer att gå igenom.”
  SW Varför trumpetas det? Är syftet att påverka SD eller att få eget mediautrymme?
  AB ”–Som tredje största parti kan man förvänta sig mer av SD, att de skulle rösta på en budget som Alliansens, som är långt i från vad de själva tycker, är under all kritik.”
  SW Nu framstår Annies tänkande som högst obegripligt, för att använda framlänges-svenska, hur kan hon ställa krav på att man ska förvänta sig att SD röstar på en borglig budget, som har samma villkor för migration och försvar som regeringens, tvärt om, kan man räkna ut med lilltån att SD utan minsta problem, med finurlig baklängessvenska, kommer att rösta för alliansens, något om företagande, landsbygd, ekonomiskt ansvar för Sverige och helhet, det är är ju självklart, vad talar för att SD ska rösta på Löfvén? Vad som talar för SD val, är realpolitik, att spräcka det kompakta blocket som mp knutit upp både alliansen och regeringen med, och då sa inte SD rösta på regeringen, där i sitter arvfienden Romson och driver kampen mot Svenska miljötalibaner, dvs vad som anses vara SDs kränkta kärnväljare ute i obygden. S.W

  SvaraRadera
 98. Med stigande förvåning, om vad alliansens ledande talesperson ger för tydliga besked till väljarna

  AB ”Man kan förvänta sig mer av SD som tredje största parti, säger hon.”

  S.W Ju mer Annie förväntar sig något, desto roligare blir det. Om nu SD lägger ner, och Stefan slipper ombilda, vad vinner SD på det, ingen vill ju ha nyval, alla har kniven på strupen, man kan väl just förvänta sig av en demorkati, att den följer spelreglerna, talmannen har fyra försök på sig, och det är oklart i praxis, vad ett försök är

  AB ”Annie Lööf menar att SD:s vägran att ge besked handlar om att det är ute efter mediautrymme under tiden som återstår till budgetomröstningen.”

  S.W Mediautrymmet är en funktion av handling, och SDs agerande en funktion att alliansen håller fast kursen, och inte kan regera, ens med mp, så nu handlar det om att manövrera mot SD? och för att detta ska gå hem, måste det till en kris på riktigt, att valutamarknaderna börja pressa kronan, och något händer med räntan, och det är nog dit vi ska först  under galgen.

  AB ”De gör det för att vara intressanta några veckor till.”

  SW Analysförmågan i media är imponerande. SD är i kravt av att vara vågmästare intressanta i fyra år till, och nästa val är de ännu mer intressanta, så frågan är mer hur intressant Annies center är.

  Det finns i Svensk politik 5 st småpåvepartier som dallrar mellan 17 och 22 mandat, Annie är störst bland småvalparna, hade det inte varit för branden, så hade vi haft 6 småvalpar. Tre äkta småpåvar, fp, c, mp i en oklar mittröra, så blir det ännu trängre i ingenmanslandet av gränslöst ingenting, fattas bara rosa ballonger.

  AB ”Att rösta på Alliansens budget skulle ju inte gagna deras politik utan bara vara för att ställa till kaos, det tror jag inte deras väljare uppskattar.”

  SW Nu antyder Annie vad det handlar om, det skapar kaos inom alliansen, som är ledningslös, där ni Annies statsmannaskap sätts på prov.

  Tänker på Mona, Leissner, Söder, Gudrun, och nu Annie och tom Åsa, att vara partiledare är ingen dans på rosor, oavsett genus, även om "man" blir mycket hårdare dömd som kvinna, så kryper verkligheten inpå. Putin bryr sig ett dugg om rosa ballongbudksap granskas betydligt hårdarde i Svensk press, än partier som försöker driva saklig realpolitik, och då man helt enkelt slicka i sig.

  Det är ansvar, få som vill och har förmåga att axla det, och orka, det landskap som vi har. Linslusar har motiv, men inte alltid förmåga, när de får ansvar.

  Kindbergskan klarar matchen, det vi såg av Lööf, hemvändandet från Thailand, där hon förklarade att hon inte var nyliberal, efter att ha tagit fram världens mest nyliberala idelogiprogram med Timbro är klassiskt.

  Och ofoget att lägga ansvaret för ansvar, att inte rösta med alliansen är huvudlöst, tvärt om förväntar missnäjda väljare med alliansens politik att SD inte harmoniserar sig med Mp, allt är som vanligt baklänges, och man börjar bli van
  S.W

  SvaraRadera
 99. AB ”Annie hänvisar också till den praxis och regelverk som finns”

  SW Praxis finns i form av frivilliga överenskommelser mellan partier, regelverk? är det Troedssons ordningsutredning?

  AB ”Annars skulle SD bryta den praxis och det regelverk som finns, och sätta en nyordning i Sverige.”

  SW En ny start för Sverige? Demokratin sätter sin egen ordning, under grundlagarnas vingar,

  AB ”Jag tycker vi ska sätta hårt tryck på SD om de vill vara seriösa och trovärdiga, eller om de bara är här för att ställa till kaos.”

  SW Trycket vilar nog mest på politisk omognad hos en brådmogen 84a. Äntligen börjar politik i Sverige bli spännande.

  AB ”I går meddelade Alliansledarna de inte kommer att försöka bryta ut delar ur regeringens budget och sänka dem i riksdagen.”

  SW Nä, då riskerat de att få med sig SD och Alliansen vill uppenbarligen inte regera, varför tror någon att Reinfeldt avgick, det gick inte som han trott, väljarna flydde till SD.

  AB ”Enligt Annie Lööf vill Alliansen vara ansvarstagande även i opposition.”

  SW Ansvarstagande, då bör man lägga egna budgetförslag, för att visa väljarna respekt, inte fortsätta med samma budget som man föll på. Såvida man inte har för avsikt att komma tillbaka hösten 2015 och regera vidare med SD eller fortsätta att låta mp styra migrationen, och undanröja var enda övrig budgetutrymme för all framtid S.W

  SvaraRadera
 100. AB ”Därför har vi sagt att vår budget ska vi lägga fram som en helhet. Den ställs mot regeringens budget, som i sig är väldigt skadlig för Sverige, för jobb och tillväxt.”

  SW Det är ganska små skillnader, jämför med en budget i övriga Europa, så framstår förslagen som tvillingar, det skadliga (risken) för Sverige, är att slarva med säkerhetspolitiken, och det har Alliansen gjort över måtta.

  AB ”Men Alliansen har samtidigt öppnat upp för att sänka regeringen i andra frågor i riksdagen. Det handlar bland annat om skolan, Förbifart Stockholm och framtiden för Bromma flygplats.”

  SW Skolan är i kaos för att det inte finns lärare där alliansen dumpar migranter, och Svensla elever i Svenskreservaten presterar utmärkt, men det redovisas inte. Sverige havererar om man inte gör något åt reservatismen som grundläggs i förskola och sedan accellererar.

  SW Bromma är en symbolfråga, sossarna lägger inte ner Bromma, det är säkerhetspolit, beslutsfattarflyget. Förbifarten är onödig när den är färdigbyggd, den ska hantera lastbilstrafik från Kapellskär, Nynäs och Oxelösund samt Värtan, och konsumtionen kan fortsätta ett litet tag till, sedan går den mot noll, och då kan pengarna användas till kollektivtrafik, och rusta upp det vi har, tex försvarsanläggningar.

  AB” Vad vi gör i riksdagen de kommande åren är att vi på förslag som vi tycker är genuint dåliga, kommer att rösta på våra egna förslag. Det kommer innebära att regeringen kommer fällas i en rad olika frågor, säger Annie Lööf”

  SW i klartext lägga förslag som SD stödja, utom migration och försvar? Hur genomskinlig får man vara med sitt ansvar för regerandet. Alliansen har ju regerat med mp avseende migration och försvar, och med sd i övriga frågor 2010 – 2014, Titta på trenden, och fundera på valet 2018 med Annie, Anna, Birgitta och en ung jänta från KD som sedan kompletteras med Gudrun, jo det kommer att gå så där för alla som tror på bibeln Urban Express och vill göra funkiga affärer. Ska detta gå vägen för borgarna, så gäller det att hitta någon som har förmåga och inte bara motivation att synas i TV, radio och tidningar,
  För att använda ”Perssonska” – tänkandet måste komma i fokus, att bara trumpetat, att följa John leder bara till att SD ökar, om det nu inte är så, som jag bärjar misstänka, att de som kan tänka, och rekryterat Annie, har räknat att vart vi är på väg, och vilka medel och metoder behövs för att nå målet. För övrigt håller jag med Assar L 113 punkt angående journalistutbildning, att skaffa sig en klassisk bildning eller sakkunskap ska vara grunden, sedan kan man lära sig skriva referat på popius. S.W

  SvaraRadera
 101. Bidrag till en knut

  Om vi antar att trendlinjerna över tid, longitudinella samband har en viss lagbundenhet, dvs de är funktioner av vad som har hänt (kontinuitet) och vad som kommer att hända (förändring), så är det rimligt, med den växel som hövdinge la i, för att få till ett bestående "högervrid" på kappseglingsbanan, kommer att vara bestående, dvs migrationen, som inte går att hejda, kommer att ge utslag i valet 2018.

  2018 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1991
  M 20% 70 84 107 97 55 82 80 80
  FP 7% 25 19 24 28 47 17 26 33
  KD 6% 22 17 19 24 34 42 15 26
  C 5% 18 22 23 29 24 18 27 31
  SD 18% 63 49 20 0 0 0 0 25
  MP 5% 18 24 25 19 18 16 18 0
  S 31% 108 113 112 130 135 131 161 138
  V 7% 25 21 19 22 36 43 22 16

  100% 349 349 349 349 349 349 349 349

  Så antar vi nu att valet ungefärligen blir så här, med marginella färöndringar mellan småpåvepartierna, så har vi en enkel modell för ett kommande beslut om nato.

  Antagande: eftersom Nato berör Sveriges suveränitet, är det inte rimligt att anta att partierna inte kommer att utlysa folkomröstning i fråga om nato, i synnerhet som S är mot.

  En folkomröstning kan hållas i valet 2018, då har vi drygt 3 år på oss att förbereda oss mentalt, och ge signaler till omvärlden att hantera ett förändrat säkerhetspolitisk länge i Östersjön för både nato, våra grannländer, inkl Finland och naturligtvis vår gamle käre granne i Öster.

  Antagande 2. En folkomröstning följer till viss del vilken hållning partiernas resp ledning tar, och hur hur saken framställs i media.

  Antagande 3. Det är rimligt att anta, uppdraget till PS till trots, att SvT och SR inte kommer att driva en överdrivet natovänlig linje, och det är rimligt att anta att DN och SvD kommer att driva en rimligt natovänlig linje. Expressen kommer att driva en aggressivt natovänlig linje :-) och Aftonbladet någon osannolikt allmän uppgiven blandlinje.

  Antagande 4 Natoomröstningen kommer att påverka hela valet, eftersom nato blir överordnad andra frågor, och det blir buskil med F! När Gudrun hoppar upp ur byrålådan och ska driva en feministisk försvarspolitik, som är mot nato, men ändå inte, lite som Junker, man röstar för, fast man är mot.

  Av detta följer att Borgarna, som är för nato, inte kommer att vilja ha folkomröstning i valet, utan skjuta detta, som man gjorde med Euron, till nästkommande EU-val, och det blir väl 2020?

  Så alla försvarsplanerare och beredningar ska alltså planerar vår försvar, för en folkomröstning om 6 år, och då blir det två scenarier, för militären, planering för vårt försvar med natomedlemskap, och planering utan medlemskap, eftersom ett nej (och det är fred) innebär att frågan skjuts 50 år fram i tiden, och då är alla som nu är med i valet borta ur matchen.

  Det finns alltså mycket goda skäl, för att förstå partistrategernas beslut nu, att spekulera i hur det kommer att gå i en folkis, där folket bestämmer, vad polikerna ska ha för uppfattning, eftersom all makt trots allt utgår från folket, och vi är ett "demokratiskt' land, med egen "suveränitet". Det går nämligen att komma fram med hyfsade odds redan nu, hur det kommer att gå, och sätter vi en vadslagningsfirma på spåret, får vi upp en målkarta redan nu, vilket kan vägleda våra försvarspolitiker redan nu :-) Och ger vi en hint om vinden 2020, blir det lättare nu, med takiken för både budget och försvarsberedning, liksom fråga om en natoutredning, som delvis är sossarnas interna politiska problem nu. (MP är ju mot värnplikt....dvs indirekt för nato, (alltså gröngölingseliten) S.W

  SvaraRadera
 102. Så med ovan antagna mandatfördelning, som hypotes, så ska man nu kalylera hur valmänskåren ställer sig till nato, låt oss anta att alternativen är Ja eller Nej (disjunkt) och att inte S hittar på en linje 2, Nej till nato, men med förnuft, som innebär att vi är med, fast ändå inte :-)

  Kalkyl på antaget resultat 2018

  ja nej ja nej
  M 14% 6% 0,7 0,3
  FP 6% 1% 0,9 0,1
  KD 4% 2% 0,7 0,3
  C 4% 2% 0,7 0,3
  SD 7% 11% 0,4 0,6
  MP 1% 5% 0,1 0,9
  S 6% 25% 0,2 0,8
  VP 0% 7% 0 1

  Sum 42% 58%

  Man kan från detta grundantagande göra känslighetsanalyiser, beroende på vad tex främmande makt ställer till med, och det går att tänka sig att om regerigne utlyser en folkis, så kommer alla möjliga parter försöka påverka opinionen, dock kan vi anta - det var ett troll på en grannblogg från en viss PR-byrå med hypotesen att tsar P höll på att skrämma in oss i nato? - så kan utslaget av ovan bero på hur hett det är i våra grannländer.

  Om Putin ödelagt och invaderat Baltikum, jag då kommer opinionen att svänga, och har Putin bara varit elak, men inte intervenerat, är det rimligt att Svenska väljare kommer att hantera sitt val med en rimlig och adekvat ryssskräck, men alltså inte vara livrädda. Det finns svartas svanar, och vd som helst kan hända, det är det läskiga.

  Men, försvarsbeslut måste bygga på rationell analys, och inte bara vad experterna tror, i denna fråga är det lika realpolitiskt att anta experterna måste ta hänsyn till utfallet i en folkis. Historien förskräcker, nya M är för Euron, och folket röstade nej, och med anledning av hur vinden blåser efter valet, är det rimligt att valmanskåren kommer att vara lite nostalgisk, och se change och neo, ooch nytt, Sture och allt vad det heter, med en viss skepsins, icke att förglömma, ca en miljon migranter, som ska rösta, och de flesta kommer att vara mot Nato.

  Så om vi antar, att hur mycket resurser som Ja förespråkarna än lägger ner, och hur mycket rationella skäl det än finns, och det finns väldigt många, så kan vi dessutom anta att Finland sitter med samma problem, och det vet hövdingen, det var på tapeten redan 2002. Så då måste vi dessutom lägga in i kalkylen hur Finland ställer sig, och avvaktar vi nu till efter M-kongressen och efter Finlands val, och noterar hur det går för S+Centern + sannfinländarna, kan vi anta att Samlingspartiet inte kommer att gå fram.

  Detta ger att en folkomröstning inte kommer säga ja, och därmed behöver vi inte hålla någon, och därmed kommer Svensk säkerhetspolitik fortsätta ragla runt som en skadeskjuten anka. Det enda vi vet vet, oavsett nato, är att försvaret måste rustas upp, att det lrävs mycket resurser, att de ansvariga företrädesvis är S + M och att S har vänt.

  Av detta följer, att det för en vanlig medborgare är oklart varför S är mot en objektiv natoutredning, det skulle ju kunna kallas folkbildning, och neutralisera frågan, så rationellt bör S gå med på FP + M:s krav, för att neutralisera, vi vet ju ändå hur det går, och att inte utreda ger bara upphov till trollerier. Det enda som är viktigt, är att redan nu ge SCB i uppdrag att parallellt med sina PSU genomföra natomedlemskaps-opinion, parallellt, så att de 'fria" opinionsinstituten, som möter opinion med humbugg statistik, har något att luta sig mot. Det är enkelt att tippa att trenden kommer att pendla runt 40 / 60 stablit över tid, och ngn gång gå upp mot 45 / 55, men inte mer. S.W

  SvaraRadera
 103. SÅ vad är det att bråka om, utred nato, som fan, skriver man direktiven korrekt, vad syftet är med utredningen, och sätter igång nu, och har med sig SD på att den fina pedagogiken att väljarna ska ges förtroende, och inte migrationsindustrin, så kommer ju utredningsdirektiven att satabilisera, rimligtvis, alla vet vart vi är på väg, och att det är folket som avgör, och då upphör dubbla agendaor och osäkerhet för Putin, som är elak som fan, men också hotad och trängd som fan, och det sista vi vill göra, är att reta upp en mycket egendomlig man, som råkar vara född i St petersburg, och Putin är ju inte så gammal, han fick sin värdsbild satt, där på 80-talet, när det var kallt krig, och Ryssland, jag menar Ryssland, kontrollerade Östersjön.
  Sedan klappade allt ihop, och mening med allt, föll ihop, nu är det en ny mening, kampen i sig, som existentiell grund, och jag kan ge mig tusan på att tom Fp är nöjda, som intelektuellt hederligt parti, att om nu demokrati ska vara värt ngt på pappret, som motvikt mot den onde tsar P, så ska vi låta folket bestämma, och inte Tolgfors, Pedersen och Co. Det vore inte hedervärt, skulle urholka demokratibegreppet, som är illa anfrätt reda nu av hövdingen, och hu är det bara släppa ut anden ur flaskan.
  Den ledande eliten som styr och ställer 2020 och gjorde lumpen 1981 dvs U137 kommer att vara 60 år då, dvs alfa med grått hår, och de som gjorde lumpen med hövdingen 55 år och lumpargenerationen när muren föll 50 år, dvs då nästan samtliga män var inkallade som värnpliktiga, och det kommer att spela roll, nostalgin hos 60-talisterna, i en mycket komplicerad skakig värld, med enorma inrikespolitiska utmaningar. Nä sossarna borde vara rädda för att inte utreda nato, vad mp anbelangar, står det skrivet i stjärnorna, kanske krav på miljöfri bottenfärg på Kustbevakningens fartyg? Värnpliktsfrågan löser ju S på ett annat departement, med ett annat utgiftsområde, annars går det inte att ställa om försvaret, till att kunna ge verkanseld, får då behöver vi ändå ingen värnpliktig kanonmat. nato är alltså ingen stor taktisk fråga nu, och värnplikt är ingen stor fråga nu, men en gigantisk strategisk fråga inför 2018, det handlar nämligen om vilket civil samhälle vi ska ha, i ca 500 småorter, där det så kallade samhället kapitulerat, och då återstår nationen, vd det nu är, inkl mångfalden, och då måste även M ha en lösning, för vilket samhälle man vill ha, utanför elitens högborg, det är sas där valen avgörs, om man räknar huvuden. S.W

  S.W

  SvaraRadera