onsdag 23 juli 2014

Men alltför länge sen...

Alla läser inte Sydsvenska Dagbladet. Publicerade följande artikel där idag:


När värnplikten gjordes vilande för snart fem år sedan angav riksdagen att den kunde införas på nytt om omvärldsläget så krävde eller om försvaret inte kunde bemannas på frivillig väg. Det är ingen överdrift att påstå att båda dessa förutsättningar nu är uppfyllda.

Rysslands militära aggression i Georgien och Ukraina har kastat Europa tillbaka i spänningar och instabilitet. Dessvärre framstår Östersjön och Norra Europa alltmer som ett centrum för den utvecklingen. Fortsatt rysk upprustning i kombination med ett ökat internt förtryck talar för att läget kommer att försämras än mer de närmaste åren. De ryska vapnen står inte längre under demokratisk kontroll.

Samtidigt är det uppenbart att den krigsorganisation Sverige beslutade om år 2009 inte kan bemannas på frivillig väg. Det skulle ha skett vid utgången av detta år. Beskedet från Försvarsmakten är nu år 2023.

I ren desperation har Försvarsmakten framfört förslag om att Sveriges mycket begränsade krigsorganisation ska minskas än mer. Att ett litet, allianslöst land i tider som dessa ska stå utan militärt försvar, utgör ett oacceptabelt risktagande.

När värnplikten förklarades vilande hade den vanvårdats under lång tid. Trots bred kritik omfattade den enbart landets manliga befolkning och efter grundutbildning återkom soldaterna aldrig i tjänst. Några repetitionsövningar genomfördes inte. Befälsutbildningen för värnpliktiga var avskaffad och den vanligaste uppgiften var att gå vakt vid kaserner och förråd. Medan många som ville göra lumpen nekades, tvingades ett fåtal in med plikt. Fokus var heller inte längre det nationella försvaret, utan insatser långt från Sveriges gränser.

Mot denna bakgrund blev beslutet att förklara plikten vilande en logisk slutpunkt i en lång utförsbacke. Även jag tillhörde dem som trodde och hoppades att frivilligheten skulle vara tillräcklig.

Nu är läget ett helt annat. Sverige är i skriande behov av ett nationellt, militärt försvar. Det kommer att kräva fler soldater, ett jämt och tillräckligt flöde av personal in i försvaret och att de som tjänstgör där väljer att stanna kvar. Genom frivillig rekrytering har omkring hälften av de förband som Sverige ska ha tillgängliga i händelse av krig kunnat bemannas så här långt. Det duger inte. Nu måste riksdagen, regeringen och försvarsmakten se sanningen i vitögat och med plikt komplettera återstoden.

Överste Anders Emanuelson föreslår en allmän och könsneutral medborgarplikt för att tillgodose inte bara försvarets, utan också vårdens och omsorgens behov av personal (Aktuella frågor 21/7). Tanken är på många sätt tilltalande. En medborgarplikt skulle ge unga människor arbetslivserfarenhet, göra att de utvecklas, och samtidigt innebära en nyttig förstärkning inom viktiga samhällsområden.

För mig som liberal är ett offentligt tvång alltid problematiskt. Det är ett nödvändigt ont mot en enskild som kan tillgripas för att försvara våra gränser och vårt nationella oberoende. Att även använda plikt i fråga om skola, vård och omsorg framstår som mer våld än vad nöden kräver.

Och att uppväcka värnplikten ska inte ersätta, utan komplettera den rekrytering som nu sker på frivillig grund. 

Norge och Danmark har under lång tid haft frivilligt rekryterade och anställda soldater. Trots det har de fortsatt att vårda och vidmakthålla värnplikten som en viktig del i sitt militära försvar. Sverige gör klokt i att lära av deras exempel. Med ett blandsystem kan Sverige återuppbygga ett tillräckligt uthålligt och omfattande nationellt försvar för att avskräcka från väpnade angrepp. Vid ytterligare försämringar i omvärldsläget kan Sverige förhållandevis snabbt öka landets förmåga än mer. Samtidigt finns det också anställda soldater som svarar för hög beredskap och som på FN:s uppdrag kan göra insatser för fred och säkerhet i andra länder.

Vi lever i en osäker tid. Jämnt hundra år efter det första världskrigets utbrott har konflikter blossat upp, ända från Kinesiska sjön i öster till Mali i väst. Och mörka moln hopar sig även i vår närhet. Rysslands president Vladimir Putin har med eftertryck visat att han har en långsiktig politisk plan som syftar till att återskapa Sovjetunionens maktsfär. Det är på nytt tid att rusta sig mot despotins nycker och begär.
 
Allan Widman  

69 kommentarer:

 1. Du är inte lite fräck du, när det var du och dina partikamrater som hårdast drev värnpliktens avskaffande trots att militär expertis avrådde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ÖB började offentligt propagera för ett yrkesförsvar 2010, bland annat med ett antal artiklar på Newsmill. Högre militär expertis än så hittar du nog inte.

   Skulden för sakernas tillstånd skall alltså delas mellan alliansregeringen och den militära ledningen.

   Radera
 2. Vad hände med "Europa säkrare än på länge" och "bättre nu än på 20 år"?

  SvaraRadera
 3. Anonymer,

  Ja, jag är så fräck att jag kan konstatera att jag hade fel.

  Jag tror aldrig att jag sagt att Europa nu är säkrare än på 20 år. Överbevisa mig gärna.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Å nej, det var inte så jag menade. Det var ju en allianskollega till dig som påstod att Europa är säkrare än på länge och att svenska försvaret är bättre nu än på 20 år. Du kanske skull kunna ta ett snack med henne också.

   Radera
 4. Hur lång tid bedömer du att det kommer att ta att bygga upp ett försvar som avskräcker andra länder från ett militärt angrepp på Sverige, likt det vi hade fram till slutet av 80-talet?
  Kommer vi att hinna om det vill sig illa?
  /Jocke

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på att enorma mängder materielsystem har blivit skrotade, strukna eller icke uppgraderade så kommer det nog ta en stund.

   MSB är ett skämt, hälften av de som jobbar där vet nog inte ens hur flyglarmet låter, än mindre vet hur dem ska hantera följder av detta.

   Civilförsvaret då? Ja det finns inte mer. All lagring av förnödenheter har upphört, likaså utbildning och krigsplacering av personal till civilförsvaret.

   Personal i försvaret då? Ja vi ser ju hur ypperligt rekryteringen går.

   Bevakning av territoriet? Jadu, så länge dom korrupta förrädarna i Rosenbad hinner fly landet och dess medborgare dom svikit i egenintresse så är det ingen fara.

   Hur lång tid då? Allt mellan 15 till 30 år förutsatt att pengar skjuts till och värnplikt införs. Det är bara radikaler som ser det som tvång, vi är ett kollektiv och det bör ligga i allas vårat intresse att försvara och bevara detta. Med vapen, elkablar eller gasbinda i hand.

   Innan det inträffar finns risk att vi byter namn till folkrepubliken Sverige och pratar ryska. Alternativt lever i stenåldern på grund av Oppenheimers leksaker. De få som överlever detonationer, radioaktivt nedfall och nukleär vinter.

   Det var mina 15 minuter. Tack för mig.

   //Bekymrad och sviken medborgare

   Radera
 5. Anledningen till att våra krigsförband inte är uppfyllda beror ju på att ni inte skjutit till erforderliga pengar. Att fylla upp delar av förbanden med plikt kommer inte avhjälpa det problemet. Se till att skjuta till pengar för att materiellt och personellt fylla upp IO14 i första hand. Först därefter kan ytterligare åtgärder komma att bli aktuella.

  Tyvärr förlorar FP mitt förtroende med detta populistiska utspel vilket primärt verkar syfta till att ta röster från SD.

  SvaraRadera
 6. Många anonyma,

  Nej, var och en får svara för sina uttalanden. Jag svarar för mina.

  Vad beträffar den tid vi har till förfogande bedömer jag att den är knappare än de flesta tror. Det handlar inte om krig och fred här och nu, utan om hur ett s.k. normalläge ter sig över Östersjön. Det är som schack - de inledande dragen har ofta en avgörande betydelse för utgången.

  Pengar skjuts nog till. Bedömer att Försvarsberedningen mera är ett golv än ett tak. Likväl har Riksrevison och Försvarsmaktens egna årsredovisningar tydligt angivit att vi inte kan bemanna i närtid. Det räcker för mig.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har svårt att tro att sittande regering är benägna att skjuta till pengar nu, eller ens snart.

   Det gemensamma utspelet om ökade försvarsanslag från de fyra alliansledarna visade sig ju bara vara ett löfte om satsningar nästa och näst-nästa mandatperiod.
   Skylttrimning och siffertrix. Som vanligt.

   Samtidigt, ute i den verkliga verkligheten, så ligger väl regeringens sparbeting på FM fast?.

   Radera
 7. Är det inte också läget att utkräva ansvar av den general som med spänstiga Powerpoint-presentationer lurade er politiker att tror att yrkesförsvaret skulle bli billigare och bättre?

  //Henrik J

  SvaraRadera
 8. Anonym 23 juli 12:36,

  Din kommentar gör mig vid närmare betraktande lite nyfiken. Vilken militär expertis avrådde när totalförsvarsplikten avskaffades?

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå visst fanns det de som avrådde men den generalen förvisades fr HKV!

   Radera
 9. ....och var hade du tänkt hitta de befäl som ska utbilda dessa horder med värnpliktiga? Ska det kunna ske inom tio år så får pensionerna sänkas rejält så att pensionsavgångna officerare tvingas in i yrket igen, annars lär det inte gå! Önskedrömmar igen med andra ord, glöm det som en "Quick fix". Du får nog backa till 30-åriga kriget och hyra in skottar igen!

  SvaraRadera
 10. Henrik J,

  Tror nog inte att någon egentligen blev lurad. Det var verkligen en lång utförsbacke med ett logiskt - och måhända - planerat slut. Likväl är jag intresserad av vem Du tror skulle ha lurat oss?

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. M Moore.

   //H J

   Radera
  2. Tyvärr fanns det fler än generalen Moore bl.a riksdagsmannen Swärd (C)som gjorde utredningen om värnplikten .... och dessutom kan de flesta generalerna ingenting/mycket litet om historia och bevisligen nästan ingenting om ekonomi.

   Radera
  3. Desto mer om prestige och tjocka plånböcker.

   Radera
 11. Såvitt jag vet har vi fortfarande drygt 9000 yrkesofficerare som besitter gedigna kunskaper om trupputbildning. Det är i dagarna 100 år sedan första världskriget utbröt. Efter det övervintrade Tyskland en väsentligt mindre generalstabskår än den vi har för att vidarebefordra "arvet".

  Politik är det möjligast konst.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. "...mindre generalstabskår än den vi har"

   Ja, det kan ju inte ha varit många då...eller?

   ;-)

   Radera
  2. Haha, ja att hitta en mindre generalstabskår än den svenska är väl ungefär lika lätt som att hitta ett land med mindre befolkning än Kina.

   Radera
 12. De var färre generaler och amiraler än vårt fyrtiotal.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är väl Sverige och möjligtvis någon bananrepublik som har sådan ratio mellan tex generaler och artilleripjäser.

   Radera
 13. Allan - det är ett sundhetstecken att du erkänner att du hade fel men å andra sidan så är inkompetens inte det vi behöver för framtiden. Vi var så många fler som visste att detta skulle leda till dagens situation....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt Gudmar men den som inte tänkte som "chefen" hade ingen framtid och är chefen den den som tänker och tänker fel i brist på kunskaper - så går det som det gick. Ni minns väl ÖRA - Uppenhet -Resultat och Ansvar - men högsta ledningen hade en propp i örat och departementet leddes av en vapenvägrare så det fanns ingen som ville lyssna till varningssignalerna. Hade man rest till Helsingfors och talat med finnarna hade man nog fått en annan bild av situationen långt tidigare. Men det var väl inte lika spännande som de andra studieobjekt man valde.

   Radera
 14. Eftersom de få förband vi har idag redan går på knäna för att lösa sina uppgifter (och tvingas idag att prioritera bort delar) så räcker inte resurserna för värnpliktsutbildning också! Fundera ett tag över hur många av de "9000" på papperet officerare som de facto tjänstgör på förband? Likväl som politik är det möjligas (inga visioner här inte) konst så är resursfrågor. Om man stryper någon så att han kippar efter andan så vinner han inte 100 meters finalen i OS! I sporten krig så vill man inte få silvermedalj, det gör för ont! /Nemo Saltad Sobrius

  SvaraRadera
 15. Allan, Vad stod det egentligen i inriktningspropositionen om reformens tidtabell? ”Insatsorganisationen bör vara intagen 2014, men samtliga förband bedöms inte vara fullt operativa 2014, främst beroende på bristande personaluppfyllnad.” Påfyllnaden förutsattes alltså pågå åren efter 2014 – eftersom det är en så genomgripande reform. Hälsningar Sten

  SvaraRadera
 16. Allan.

  Ser du de beskrivna åtgärderna ovan som ett sätt att fylla upp och samöva befintlig org eller ser du också framför dig en ökad (eller minskad) förbandsmängd?

  /ZK

  SvaraRadera
 17. Anonym 22:04,

  Vet att läget är ansträngt vad avser resurser. Samtidigt riskerar ett envist och ensidigt fortsättande med enbart anställda att leda myndigheten in i ett Sisyfos-arbete. När folk inte stannar sin kontraktstid måste luckorna fyllas med nyrekryteringar som ska utbildas. Innan detta är gjort har än fler försvunnit...

  Sten,

  Ja, det är en genomgripande reform som nu snart löpt i fem års tid. Enligt FM är man halvvägs. 2009 var väl läget sådant att man kunde ta riskerna med visst jämnmod. Bedömer inte så längre vara fallet. Att vårt ynka försvar ska vara bemannat minst två ÖB och ett antal regeringar från nu håller helt enkelt inte.

  Mina hälsningar till Dig.

  ZK,

  Jag tror inte tillväxt kommer vara möjlig förrän nu beslutad krigsorg är intagen. Just nu handlar det om att i första hand få den bemannad, utrustad och samövad.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. IO14 är ju skapad för att försörja internationella insatser. Är det då inte onödigt att ta denna "ända in i kaklet" innan vi skapar en organisation bättre anpassad för nationellt försvar?

   /ZK

   Radera
  2. "måste luckorna fyllas med nyrekryteringar som ska utbildas"... Vilket är lika med det kontinuerliga utbildningsbehov som ett värnpliktsystem! Att tro att en ånyo infört värnpliktsutbildning löser dagens problem är naivt. På sikt kan det ha positiv påverkan men då är det troligen försent om dagens utveckling fortsätter. Vi slåss med det vi de facto har idag, åtminstone på en plats i några timmar. Frågan är om motståndaren vill möta oss där eller väljer såsom Adolf en gång i tiden att gå runt hindret? Nuvarande brist på genomtänkt försvarside har lett oss in i en situation som påminner om Centralförsvarsprincipen. Välkommen till Karlsborgs fästning, den ligger åtminstone i Skaraborg! /Nemo Saltad Sobrius

   Radera
  3. Trimma om inriktningen för FM, IO14 är en återvändsgränd. Alla förband behöver inte utomlands med en slimmad logisitkorganisation. Minska kraven på effekt av alla frontförband till förmån för logistik som ger effekt över tiden.

   Som Nieretniks sa att det förbanden har med sig in i striden är det som de får klara sig med under kriget.

   Vakanserna är ändå så stora i FM att ominrikta plutoner och kompanier är ändå bara ett pappersarbete.

   J.K Nilsson

   Radera
 18. Gustav Wasa sa...

  Sverige valde den mest utrerade tillämpningen av "All-Volunteer Force" som tänkas kunde.

  Storbritannien och USA accepterar att också de allra modernaste och kostbaraste systemen bemannas med reservister, t ex B-2 Spirit och E-3 Sentry.

  Efter åtta (8) veckor på Sandhurst examineras reservofficerare som fänrikar tillsammans med övriga som gått ett år.

  Om vi i Sverige inte som "osvenskt" avvisade det som får anglosaxiska system att fungera, så skulle vi slippa att återuppta värnplikt.

  Centraliserad utbildning, blandning mellan frivillighet och inlåsning, företräde till anställning och utbildning efter avslutad tjänstgöring är komponenter som byråkratiskt och legalt känns främmande för svensk civil arbetsmarknadskultur. Därför behöver vi åter värnplikt.

  SvaraRadera
 19. Poängen ovan var att reformen inte är så försenad som du skriver, Allan. Mer pengar till förbandsanslaget, samt friare tyglar för FM att välja balans mellan kategorier anställda, kan påskynda genomförandet. Det var väl Försvarsberedningens syn?

  SvaraRadera
 20. Somliga, ovan och annorstädes, påstår att IO14 skapats för internationella insatser enkom. Det stämmer inte. Ni som så påstår får gärna presentera en organisation som möter dagens säkerhetshot och då givetvis med en realistisk genomförandeplan.

  SvaraRadera
 21. "en organisation som möter dagens säkerhetshot"
  Problemet är bara att den skulle vi ha börjat bygga för tio år sedan och det kan ingen genomförandeplan i världen rätta till. Det vi nu behöver bygga är ett försvar som möter framtidens säkerhetshot. Eftersom ett återinförande av invasionsförsvaret inte är möjligt måste det nya försvaret riktas mot två nyckelord:
  Tröskel och vedergällning.

  Dvs följande:
  1. Stridsflyg med jrb, sjömålsrb och kryssningsrb.
  2. Luftvärn för att skydda flygbaserna.
  3. Ubåt med torped och kryssningsrb.
  4. Ytstridsfartyg med sjömålsrb, lvrb och kryssningsrb.
  5. Fordonsburen mark/sjömålsrb.
  6. Ubjhkp.

  Det mesta som inte direkt stöder detta måste skalas på pga ekonomin tex mekbat, uav, gendercenter osv

  Kanske kontroversiellt men vi har inget val pga ekonomin. Vi måste ju också samtidigt bygga upp en fungerande skola, få järnvägen att fungera osv osv osv

  /ZK

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att vi bör ha en tröskel mot den potentiella angriparen instämmer jag i. Jag är dock av uppfattningen att dina förslag i många avseenden är irrelevanta och förlegade, i synnerhet för ett litet land som Sverige men också för att de speglar en ålderdomlig syn på säkerhetshoten.

   Avseende vedergällningsförmåga utgör inga av dina förslag något som de facto kan skapa vedergällning av relevans. Det finns bara en typ av kännbar militär vedergällning mot en stormakt och det är kärnvapen (däremot finns flera icke-militära medel) vilket inte är realistiskt för Sverige att utveckla.

   Sammantaget är dina förslag till stor del irrelevanta både mot dagens och morgondagens säkerhetshot. Jag hoppas att det finns klokare tankar både inom den militära ledningen såväl som i den politiska.

   Radera
  2. Vad ser du själv att vi bör satsa på i så fall? PRIO och musikkårer?

   Du kan ju skriva ner mina sex punkter på en lapp och bocka för om vi i framtiden skulle lägga mer än en miljard på någon av dessa. Hur många tror du stämmer?

   Det smärtsamma är ju det vi inte har råd med och som måste bort.
   Osthyvelprincipen fungerar inte längre!
   /ZK

   Radera
  3. Innan vi kan bestämma vad vi ska satsa på måste det finnas en ordentlig analys av framtida säkerhetshot. Jag tycker försvarsberedningens rapport var alltför tunn i detta avseende.

   När analysen är klar måste det tas fram en säkerhetspolitisk idé för Sverige och först därefter kan vi börja fundera över Försvarsmaktens uppgifter och utformning.

   Det är i nuläget alltför otydligt vad Sverige har för säkerhetspolitisk grundidé. Att en sådan finns är helt avgörande för hur FM ska utformas.

   Radera
  4. Så länge enlighet går före riktighet väntar du nog förgäves på bättre rapporter från föber.

   Radera
 22. Herr Widman.

  "Den föreslagna utvecklingen mot ett mer användbart och tillgängligt försvar kan bara ske i den takt som ekonomin medger."
  Sidan två i proppen!

  Detta innebär när försvarsmakten meddelar, att med nuvarande tillskjutna medel så kan den i bästa fall komma i mål med organisationen 2023 så är det denna tidtabell regeringen valt.
  ÖB har också meddelat vad som krävs i tillskott för att realisera IO14 någon gång runt 2023.
  Materielbergets behov är också redovisat.
  Personalförsörjningsproblemen likaså.
  Här förväntas du veta vad har regeringen valt att göra och därmed också vilka konsekvenser detta får.
  Kommer inte dessa tillskott blir det ingen IO14 överhuvudtaget vilket jag hoppas du förstår!
  De som skrev proppen verkar ha begripit?

  "Försvarsmaktens nya insatsorganisation bör vara intagen 2014. Dock bedöms inte samtliga förband vara fullt operativa 2014, främst beroende på bristande personaluppfyllnad. Regeringen vill understryka att den föreslagna utvecklingen mot ett mer tillgängligt försvar bara kan ske i den takt som ekonomin medger."
  Sidan 13.

  Här har FM meddelat att organisationen är intagen enligt plan, dock saknar den personal, materiel, pengar och övning. D.v.s. det är bara rader i ett dataprogram som finns tillgängliga "här och nu".
  Jämför gärna med de gamla "pappersförbanden".
  Detta uppfattar dock FM vara den plan som regeringen är villig att finansiera!

  Situationen i Ryssland och problemen kring Putte är inte obekanta i proppen heller.

  "Ryssland anser sig ha vitala intressen även gentemot Vitryssland och Ukraina som får sägas vara en del av ett större svenskt närområde.
  Ryssland har svårt att acceptera tanken på att Vitryssland, Ukraina, Moldavien, och länderna i södra Kaukasus skulle utgöra ett för Nato och Ryssland gemensamt närområde, inom vilket även Nato har legitima intressen.
  Sidan 25.

  Här bör ju ingen vara förvånad och oskuldsfull. Jag tycker det är ganska klart och tydligt uttryckt vad man anser i frågan.

  "Ett land med stormaktsambitioner i Sveriges närområde är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Ett Ryssland som fortsätter att utvecklas i auktoritär riktning med inslag av maktspråk mot grannländer inger oro."
  Sidan 28.

  Tyvärr har regeringen inte förmått att ta till sig vad de själva skrivit och dra några slutsatser. Här är väl det gamla beteendet att titta i plånboken efter analyser om hotbild och omvärldsuppfattning som är framme igen.

  Jag vet inte var du hittar att IO14 skulle vara bemannad och klar 2014 i proppen. Den skulle och skall vara klar i den takt regeringen bestämmer att finansiera den.
  Med nuvarande regering och dess förslag är inte 2023 något aktuellt datum för IO14.
  Endast materielbehovet år 2023 vid nuvarande IO14, väntas ligga på 60-80 miljarder.
  Materielen prioriterades bort, på känt maner, till förmån för andra utgifter för regeringen.
  Redan nästa år träffar skiten fläkten för Marinen! Du vet den som har världens modernaste flotta:--)

  Till dessa kostnader ska läggas de nya inspel som regeringen i sin militära vishet har meddelat. Lvbataljon, ubåt, flygplan m.m.
  Vad är den beräknade kostnaden för att införa någon typ av värnplikt och vem/vilka är villiga att förutom ovanstående bekosta en sådan uppbyggnad igen?


  Teaterdirektören.

  P.S. Grundproblemet (underfinansieringen) du tar upp i ditt inlägg har vi pratat sedan 2008. Var har du varit;-)

  SvaraRadera
 23. Allan.

  Alliansen (vilken du representerar) tillsammans med FML har försatt Sverige i en farlig sits. Nationen är nu ett säkerhetspolitiskt vakuum med en utrikesminister som bokstavligen låter käften glappa som om det inte fanns en morgondag.

  Kan det inte för en enda gångs skull i det politiska Sverige tagas lite ansvar? Sparka ÖB, Moore, Salestrand mfl som ligger bakom detta. Vårdslöst och oödmjukt (FM VIND) agerande vilket har riskerat rikets säkerhet.

  Du Allan, samt ett flertal andra försvarspolitiken bör avgå, be om ursäkt och därefter aldrig titta åt försvarspolitik igen.

  SvaraRadera
 24. Det “Teaterdirektören” inte skriver är att “materielberget” inte blev känt för politiken i någon form av precision förrän hösten 2012 - inte inför Inriktningspropositionen 2009 - utan mer än tre år efteråt. Det var just risk för sådana negativa överaskningar som gjorde att regeringskansliet lade in ekonomiska brasklappar i texten, kan man utgå ifrån.

  Materielberget har inte avdömts av politiken - vare sig avfärdats eller accepterats - det har inte underställts varken riksdags- eller regeringsbeslut. Mycket av det ligger också så långt fram i tiden att det inte fattas politiska beslut i den horisonten.

  IO14 bygger helt på försvarsmaktens ekonomiska underlag, det s.k “30 januariunderlaget” 2009. IO14 var där i ekonomisk balans.

  Det är inte det nya personalförsörjningssystenet som inneburit de ökade kostnaderna. Det är materielanslaget, som också försvarsmakten tidvis begärt att få flytta resurser ifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hm.. Läsa och förstå!

   "Försvarsmakten redovisar i sitt svar på planeringsanvisningarna att det finns ett stort behov av omsättning, eller genomförande av halvtidsmodifieringar och renoveringar, av plattformar inom den 10-åriga planeringsperioden. Vidare bedömer Försvarsmakten att det inte är möjligt att inrymma alla identifierade behov inom anvisade ekonomiska ramar och att den föreslagna investeringsnivån innebär risker avseende materiellt vidmakthållande och förnyelse."
   Sidan 87 prop 2008/09:140.

   Läser man svaren på planeringsanvisningarna från FM är det svårt att spela okunnig.

   Vi vet väl alla (speciellt blogginnehavaren) regeringens åtgärd för att minska materielberget genom att ta bort behoven!

   FML, som genom sitt jönsande med att allt är frid och fröjd och går enligt finansierad plan, gör inte saken lättare att förstå.
   I andra dokument från FM och Riksrevisionsverket låter det annorlunda.
   Tyvärr är de pengar som FM fått betala tillbaka till statskassan på grund av icke fattade regeringsbeslut i miljardstorlek. Någon omfördelning har regeringen inte varit pigg på att godkänna då de ansett sig behöva medlen till annat.

   Teaterdirektören.

   P.S. Vi får inte glömma bort att om och när vi kommit i mål med IO14 är vi framme vid enveckasförsvaret. Detta är ÖB och Fömin helt överens om.
   P.S.2 Politiska inspel i valrörelsen, med materiel ner till detaljnivå som inte är finansierade eller underställda beslut gör väl heller ingen glad.

   Radera
  2. Det fanns inga uppgifter om “60-80 miljarder” då. De kom när Enström frågade försvarsmakten mer än tre år senare. “Materielberget” ligger dessutom delvis bortom 2018-19, som omfattades av tioårsperioden.

   Radera
  3. Nej det fanns inga uppgifter om några 60-80 miljarder.
   Dessa siffror kommer lite senare, som jag skrev i min kommentar gäller dessa beräkningar nu och omfattar fram till ca 2023. Materielkostnaden står inte still i tioårsperioder utan priserna rullar framåt precis som övriga samhällets kostnader.
   För varje år som vi inte tar tag i problemen ökar kostnaden kraftig. Skulle gissa att nästa års kostnadsberäkning för berget år 2023 passerar 100 miljardersstrecket? Det går fort nu.
   Det finns enskilda åtgärder som hade kostat ca 100 000 kronor år 2008 som nu närmar sig miljonen.

   Materielkostnaden för kommande tioårsperioden från 2008 beräknades då till ca 30 miljarder kronor. Det är bara att ta fram försvarsmaktens materielplan från 2008 och plussa ihop de olika projektens kostnader. Här gäller de vanliga räknesätten och ej Tolgforsmodellen.

   Teaterdirektören.

   P.S. Ju längre tiden går missar vi modifieringar och renoveringar. När vi passerar 2025 börjar det istället bli aktuellt med nyinvesteringar. Då blir kostnaden för att klara av berget av en helt annan kaliber.

   Radera
  4. Hur har specificeringen av mtrlberget gjorts? Mellan tummen och armbågen som vanligt eller färdiga upphandlingar av FMV?

   J.K Nilsson

   Radera
  5. Nej, materielplanen är en delvis annan sak än materielberget. Det kommer alltid att bli mycket stora belopp - ett antal tiotals miljarder - om tio års (eller 15 eller 20 års) materielinvesteringar summeras. Materielplanen ska hantera det i tioårsperspektiv. Det materielberget handlar om och som gör det problematiskt är det som ligger utanför materielplanen, dels efter, dels vid sidan av.

   Du blandar nu anskaffning av materiel och livstidsförlängning, underhåll av materiel. Sammanhängande ja, men anslagsmässigt inte samma.

   Radera
  6. När FM har begärt att flytta pengar ifrån mtrlanslaget är det för att det funnits ett överskott i det anslaget p.g.a att leverans av ett flygplan har skjutits på eller någon annan försening har inträffat. Outnyttjat men budgeterat anslag får inte sparas utan går i princip tillbaka till statskassan. FM har också lagt förslag om att inte beställa mtrl under ett visst år som inte passar med vad som beställs av regeringen iform av nya beredskapsförband och liknande.

   J.K Nilsson

   Radera
  7. Anonym.

   Jag har nog uttryckt mig otydligt!
   När de investeringar, anskaffningar, modifieringar m.m. som skulle gjort materielen användbar inte får göras uppstår ett behov av nyinvestering.
   Detta är en del av materielberget.

   För att kunna realisera en av politikerna bestämd förbandstyp krävs materielen x.
   Denna kan vi få fram genom inköp. modifiering eller annat vis. När politikerna väljer att inte godkänna, finansiera o.s.v. uppstår ett materielbehov vare det fanns med i materielplanen eller inte. Detta är en annan del av berget.

   Därför skriver regeringen på detta viset i proppen.
   "Försvarsmakten redovisar i sitt svar på planeringsanvisningarna att det finns ett stort behov av omsättning, eller genomförande av halvtidsmodifieringar och renoveringar, av plattformar inom den 10-åriga planeringsperioden. Vidare bedömer Försvarsmakten att det inte är möjligt att inrymma alla identifierade behov inom anvisade ekonomiska ramar och att den föreslagna investeringsnivån innebär risker avseende materiellt vidmakthållande och förnyelse."
   Sidan 87 prop 2008/09:140.

   Den summa som då fanns utanför "anvisade ekonomiska ramar" var då cirka 30 miljarder kronor. Vidare i texten varnar man för ett stigande ofinansierat behov "den föreslagna investeringsnivån innebär risker avseende materiellt vidmakthållande och förnyelse."

   Kort sagt, om materielen inte följer materielplanen hamnar den i begreppet materielberget om behovet kvarstår.
   Jämför gärna med materielplanen 2008 och vad som realiserades av denna. O.B.S. vissa behov togs helt enkelt bort av genomförandegruppen på grund av annan politisk prioritering.

   Detta var en genomtänkt och kalkylerad risk som nu riskerar att träffa fläkten. Man kan väl säga att nuvarande risktagning kommer att kosta som lägst 60 miljarder fram till år 2023, under förutsättning att vi börjar nu.
   För varje åtgärd vi försummar och för varje år som går blir allt dyrare och vårt enveckasförsvar allt längre bort i framtiden.

   Materielberget är en kalkylerad risk som man från politisk sida tagit för att finansiera andra saker.
   Nu håller det politiska systemet så sakta börja förstå hur det hela hänger ihop. Förbanden blir endast färdiga "i den takt som de ekonomiska medlen tillåter". Dessa styr politikerna över!

   "Det är på nytt tid att rusta sig mot despotins nycker och begär."
   Ur herr Widmans inlägg.

   De flesta är överens så länge man inte pratar kronor och ören. RB5 och hundramiljonersbesparingen är väl tydliga tecken på att vår regering är helt ur fas med verkligheten?

   Teaterdirektören.

   P.S. Tyvärr hänger det mesta ihop och i ett system av system får det inte fattas någon bit här och där.

   Radera
  8. Nej, materielplanen måste alltid anpassas till inriktningen. System kan bortfalla och system kan tillföras beroende på given inriktning och uppgift. Valt system kan också förändras beroende på beslutad inriktning. Dessutom måste planen anpassas till rådande materielförsörjningsstrategi. Därför kan inte med automatik planen från 2008 användas för en inriktning från 2009.

   Radera
  9. Eftersom materielförsörjning är en verksamhet med långa ledtider så är planeringen från 2008 synnerligen relevant 2009.

   Det går helt enkelt inte att vända materielförsörjning lika fort som man ändrar i powerpointdokument eller tar beslut på politisk nivå. Försöker man göra detta så blir resultatet oftast bara att inget blir levererat samtidigt som avbrutna projekt fortfarande kostar pengar.

   Radera
  10. Vad menar du? Ska planering för en icke längre relevant inriktning fullföljas?

   Radera
  11. Anonym.

   Siffrorna fanns, varningar fanns och hade funnits sedan länge. Varför politikerna valde att inte uppmärksamma fakta vet jag tyvärr inte. Sett utifrån de ickebeslut och de saknade åtgärder regeringen levererat är väl tidpunkten för insikten av materielberget helt betydelselös.
   Anledningen till att man inte kunde/fick förstå får du söka efter själv. Men du kan ju fundera på om proppen hade gått igenom om fakta och siffror från verkligheten hade redovisats för riksdagen?

   Påståendet, att IO 14 var i ekonomisk balans, från försvarsmakten, var väl ett önsketänkande, då utredningen om personalförsörjningen inte ens var klar.

   Jag förstår att en av de anonyma är inne på tanken om den materielstyrning vår regering just nu använder.”Ur hand i mun”.
   Här blir det tyvärr som Uppgiven skriver. Inget levereras och pengar ödas bort.

   På senare tid har även de nymoderata delarna av regeringen satt upp det blöta fingret i blåsten, räknat dagarna till valet och levererat en massa ofinansierade förslag under rubriken vaga vallöften om...under förutsättning att o.s.v.

   Att som politiker sitta still på rumpan och påstå att jag inget visste säger nog tyvärr mer om han/henne än om den omgivande verkligheten. Partipiskan fanns även före 2008.

   Avslutningsvis kan ni väl försöka skaffa er en signatur? Det blir svårt att svara anonym när en skriver,,
   ”Materielplanen ska hantera det i tioårsperspektiv”

   Och den andra,,
   ”Därför kan inte med automatik planen från 2008 användas för en inriktning från 2009.”

   Lite positivt är det att läsa att några politiker nu kommit till någon form av insikt. Läs gärna inlägget felciterade, felinformerade eller naiva på bloggen Skipper.

   Lite sent och lite under galgen men ändå;-)

   Suck!

   Teaterdirektören.

   P.S. Den grundläggande orsaken, underfinansieringen, är väl alla överens om idag? Dessvärre går det åt mer energi för att beskylla varandra än att försöka rätta till problemet.

   Radera
  12. @Anonym 11:30

   Ja, i många fall. Alternativet är som sagt att ingenting någonsin blir klart och Försvarsmakten på sikt står utan materiel. Det _tar tid_ att få materiel från TTEM till förbandssättning. Ska den processen startas om varje år så blir det enda resultatet att det kostar stora pengar utan att leverera något.

   Det finns ett skäl till att vi i Afghanistan använde materiel framtagen för nationellt försvar (a k a "Invasionsförsvaret) liksom vi nu ska planera för att använda materiel framtagen för Afghanistan i nationellt försvar när detta nu blivit politiskt mode igen.

   Radera
 25. Stort tack Allan.

  Allan Widman gör rätt analys och drar rätt slutsats baserat på de två korrekta bevekelsegrunderna.
  Gillar politiker som kan ändra sig när verkligheten kommer ikapp och förbi.
  Så nu hoppas jag FML gör samma analys och drar samma slutsats.
  Det pågår ett krig mitt i Europa .

  kn jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
 26. Gustav Wasa sa...

  Många är vi som minns när det var vedertagen visdom i Sverige att ge utvecklingsbistånd till kommunistiska enpartiregimer t ex: Kuba, Nicaragua och Vietnam.

  Logiken var att om inte Sverige kravlöst ställde upp på dessa diktaturer, så skulle de vara hänvisade till att helt förlita sig på Östtyskland och Sovjetunionen. Och genom att Sverige finansierade civila sektorer som hälso- och sjukvård, utbildning respektive pappersbruk, så skulle mottagarländerna inte bara utveckla sina polis- och försvarsmakter med hjälp av expertisen från Östtyskland och Sovjetunionen. Det skulle också bli ett svenskt mänskligt ansikte på den östeuropeiska socialismen i Havanna, Managua och Hanoi.

  Självklart gav utvecklingsbiståndet till kommunistiska diktaturer svenska arbetstillfällen. Det var ju svensk världsledande kompetens som kolporterades, vare sig det var läkemedelsfabrik till Kuba, skolväsende till Nicaragua eller pappersfabrik till Vietnam. Hur många arbetstillfällen i Sverige skulle inte riskeras om inte Sveriges pålitliga samarbetsdiktaturer fick fortsätta att leva i symbios med oss?

  Alla tre ovan nämnda utvecklingsländer är fyrtio år senare alltjämt fullfjättrade diktaturer. De två första fortfarande statshandelsländer som av gammal vana följer Moskvas minsta nycker plikttroget avseende sådant som att erkänna ett självständigt Sydossetien. Det tredje är en marknadsmarxistisk stat av Beijing-modell. Dock i väpnad konflikt med sin expansionistiska granne.

  Innan 2001 så erkänndes Taliban-regimen i Afghanistan av blott tre stater. Samma tre stater: Förenade Arabemiraten, Pakistan och Saudiarabien, som också ligger i topp för Sveriges mest långsiktiga åtaganden med avseende på sin vapenexport.

  - Förenade Arabemiraten, Pakistan och Saudiarabien skulle självklart erkänna en talibandiktatur om en sådan åter installerade sig i Kabul. De bygger ju sina egna förtryckarregimer på samma ideologiska bas som talibanerna.

  De en gång så imponerande kommunistregimerna i tredje världen är idag alla på historiens skräphög om de ens överlevt. Det är inte farligt bara lite pinsamt att de i sådan omfattning understöddes av det officiella Sverige.

  Det är väl ingen i dagens officiella Sverige som är vidare imponerad av sådant som den visionära kraften eller den intellektuella spänsten hos världens islamistiska regimer?

  Däremot är de islamistiska regimerna i en globaliserad värld också på mycket lång sikt långt farligare för Sveriges säkerhet än vad någonsin Kuba, Nicaragua eller Vietnam någonsin var.

  Det är ofta farligt att likt Dr Faust ge sig i kast med Mefistofeles alldeles oaktat hur löftesrikt denne presenterar sina upplägg och dessas nytta.

  SvaraRadera
 27. Gustav Wasa sa...

  I Tage Erlanders memoarer andra delen 1940-1949 utgiven 1973 står det på sidan 383:

  "Jag hade på hösten (1948) ett samtal med dåvarande chefen för försvarsstaben, sedermera överbefälhavaren Nils Swedlund...
  ...Han gick så långt att han sa att i ett förtvivlat läge skulle det vara lättare för de svenska trupperna att försvara Sverige från Norge än att fortsätta försvaret här hemma."

  - Räckvidden på enskilda vapensystem och därmed meningsfulla operationsområdens storlek torde väl inte ha minskat sedan slutet av 1940-talet?

  Likväl agerar vi som om sentensen: Sverige försvaras bara av svenskar - Svenskar försvarar bara Sverige - alltjämt gällde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Om utländsk vapenmakt i händelse av kris, beredskap eller krig skulle behöva tillföras ett i fred militärt alliansfritt Sverige, så skulle det behöva ske under synnerligen enkla former.

   Betänk att ingen har hävdat att Sverige har ett vad avser vidden ytterst begränsat och till djupet likaledes grunt signalspaningssamarabete med Amerikas Förenta Stater. Det torde tvärtom röra sig om ett samarbete sedan åtminstone sextiotalet år vid det här laget. Personkontakterna parterna emellan kan förutsättas vara väl etablerade och goda.

   Likväl så famlar vi och missförstår varandra den 18 juli i år när en amerikansk RC-135 över Östersjön ska vända tillbaka till sin hemmabas i Storbritannien.

   Procedurerna för att undvika vådabekämpning (Blue-on-Blue) vid tillförseln av utländska militära resurser inklusive förband till Sverige under en pågående internationell kris måste vara otvetydiga.

   Förslagvis överrenskommes i ett avtal om "Host Nation Support" att medlemsstat i Nato äger full rådighet vad avser bekämpning av luftmål söder om latituden 57 grader 55 minuter nordlig bredd och väster om longituden 11 grader 55 minuter ostlig längd under tiden 60 minuter innan ETA till flygfältet Säve. Inom ovan definierade område och tid råder eldförbud för allt svenskt luftvärn.

   Turligt nog ligger Landvetter och dess terminalområde utanför ovannämnda område. Runt Landvetter kan vi försvara med svensk RBS 70 och svensk markbaserad IRIS-T även när medlemsstat i Nato luftförsvarar sin tillförsel av militära resurser och förband till Säve och Skandiahamnen.

   Radera
 28. Allan Widman förtjänar beröm av två anledningar:

  1, Allan tar debatten öppet på sin blogg och svarar frekvent på kommentarer. Rätt sällsynt i dessa sammanhang. Det är mycket positivt och jag får intrycket av att Du Allan tar till dig vad dina läsare skriver.

  2, Allan och hans parti har insett allvaret, ändrat sig kring flera frågor och vill göra något åt vårt bristfälliga försvar. Jag hoppas och tror att det inte är röstfiske. Man vill något, men Moderaterna är tyvärr (fortfarande) bromsklossen i nio fall av tio i en regering som borde vara försvarsvänlig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Nio fall av tio"

   Kan du ge något exempel på detta tionde fall?

   Radera
  2. Tja, man har ju varit positiva till Gripen E och beställt ytterligare 10 exemplar från ursprungliga 60. Det är väl det tionde fallet.

   Radera
  3. Vad hjälper det när M samtidigt kräver att delar av den personal som krävs för att sköta flygplanen skall sparkas?

   Radera
 29. Hur kan regeringen tala om att att vi inte har råd att satsa mer på försvaret när man enligt ett inslag i SVT häromdagen reserverat 17.000 miljoner till arbetslösa med funktionshinder som inte utnyttjas. Och den moderatledda regeringen föreslog ju i höstas en höjning av taket för statlig skatt som skulle ha kostat flera miljarder - uppenbarligen fanns det pengar till det så att allt till försvaret måste finansieras krona för krona är rent nys. Jag förstår inte att folkpartiet vill sitta med i en regering som så totalt nonchalerar den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt
  närområde. Det är inte bara skaraborgare som bor i dethär landet.

  SvaraRadera
 30. Gustav Wasa sa...

  Försvarsmaktens helikopterstrategi från 1999 om att satsa på en (1) tvåmotorig enhetshelikopter för alla arenorna lever alltjämt i högönsklig välmåga. Därmed gäller målet att helikoptervapnet med HKP 14 likt det spetsiga stridsflyget och sina JAS ska komma i åtnjutande av fördelarna med swing-role. En fiende ska in i det sista hållas i ovisshet om i vilken roll svensk operativ chef väljer att utnyttja sina samlade helikopterresurser.

  Likaså den utomordentligt höga svenska ambitionen i ovannämnda strategi att svensk militär helikopterflygförare inte någonsin ska behöva flyga relativt sett billigare flygtimmar i enmotorig helikopter respekteras fullt ut.

  Anskaffningen av HKP 16 kan ses som en komplettering av ovannämnda strategi enär MEDEVAC Hot-n-High inte var aktuellt då strategin antogs 1999.

  Däremot är fördröjningen av avvecklingen av HKP 10 efter insatsen i Afghanistan ett klart brott mot Försvarsmaktens helikopterstrategi. Flygvapnets främste företrädare och därmed Försvarsmaktens främste helikopterföreträdare har det senaste decenniet klart deklarerat att det inte går att hålla fler än två (2) helikoptertyper samtidigt. Idag håller sig Försvarsmakten med fyra (4) helikoptertyper.

  Fredstida nationell skogsbrandbekämpning avses i en framtid att i den mån det inte inkräktar på dess införande realiseras med HKP 14.

  I sammanhanget kan det vara värt att notera att HKP 14 är en specialvariant med 24,5 cm förhöjt skrov beställd endast av Sverige i 18 exemplar av en helikoptertyp (NH90) som tillverkas i femhundra exemplar med ordinärt ej förhöjt skrov till övriga kunder t ex Finland och Norge. Därtill är NH90 (inkl HKP 14) världens första helkomposit och världens första fly-by-wire helikopter som serietillverkas, d v s ett synnerligen komplext för att inte säga komplicerat materielsystem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Alliansen levererade ett stigande antal flygtimmar militär helikopter de tre senaste åren:

   Sammanlagd flygtid för HKP 10, HKP 14, HKP 15 och HKP 16 blir de tre senaste åren:
   2011 = 4864 flygtimmar,
   2012 = 5650 flygtimmar och
   2013 = 7134 flygtimmar.

   Mycket tack vare att HKP 16 (Black Hawk) flög 2280 timmar förra året (2013), så finns idag förutsättningar för att fler svenska helikopterflygförare är i god flygtrim jämfört med för ett år sedan.

   Radera
  2. Gustav Wasa sa...

   På länken nedan finns en bild på finländsk NH90 hämtande vatten ur skogssjö med Bambi-bucket för släckning daterad 4 april 2010‏.

   Det är min bedömning att Bambi-bucket sannolikt är en kostnadseffektiv hyllvara vars användning kan bedömas vara av nytta för Försvarsmaktens goodwill vid samverkan med civila parter inom ramen för uppdraget att försvarsplanera för kris, beredskap och krig.

   Arbetet med att fastställa vad som gynnar civilmilitär samverkan kan initieras centralt av en flaggman eller general i Högkvarteret, men givetvis också regionalt vid en av staberna i Boden, Kungsängen, Revinge eller Skövde.

   http://www.hel.fi/hki/pela/fi/Uutiset/Valtakunnallista+lentosammutusjarjestelmaa+tehostetaan+pelastuslaitosten+lisaresurssiksi+metsapalojen+sammutukseen

   Radera
 31. Varför nu tala om värnplikt. Statsministern har slagit fast att Sverige inte inom överskådlig tid isolerat kommer att angripas. Försvarsministern säger att det är massor med ansökningar om jobb i Försvaret. Är ni inte synkade inom Alliansen i frågan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Från Fjärran Östern och datumlinjen till Afrikas västkust bortom nollmeridianen pågår idag krig.

   Det kan vara ett kallt krig med utprovning av massförstörelsevapen som på Koreahalvön. Det kan vara en huggsexa om olja och gas som i Sydkinesiska sjön med tiotalet inblandade stater. Det kan vara heta inbördeskrig som i Afghanistan, Irak, Syrien, Israel, Palestina, Libyen, Centralafrikanska republiken, Mali och Ukraina där grannländer i alla fallen är inblandade på den ena eller bägge sidorna.

   Det kallas sammantaget ännu inte för världskrig, men krigshandlingar utövas dagligen över halva jordklotet.

   I en globaliserad värld innebär det att Sveriges säkerhet har markant försämrats.

   Radera