måndag 14 oktober 2013

Repetition är kunskapens moder

Alla kanske inte läser Sydsvenskan. Inför en debatt ikväll i Malmö ombads jag att uttrycka min syn på omvärlden och det sätt som vi borde reagera. Ni har hört det förut:
 
Det svenska försvaret har länge varit ett lätt villebråd för olika grupper som vill driva sina egna intressen. Avsaknaden av tydlig hotbild och den militära allianslösheten har inte ställt krav på en nationell försvarsförmåga. Det ekonomiska utrymmet har istället tagits i anspråk av andra aktörer med stark vilja och tydliga dagordningar. Främst försvarsindustrin och horder av konsulter har kunnat sko sig. Men även fackliga och politiska intressen har tillgodosetts på bekostnad av förmågan till väpnad strid.

Försvaret av Sverige är inget särintresse. Men det finns gott om särintressen inom och utom Försvarsmakten och de står i vägen för återuppbyggnaden av försvaret.

Länge kunde Försvaret leva av det som brukar kallas ”arvet”; tusentals stridsfordon, hundratals stridsvagnar, stora mängder artilleri, helikoptrar, örlogsfartyg och stridsflygplan som fanns vid det kalla krigets slut . Långt in i förra årtiondet. fanns också många utbildade soldater

Inte minst försvarsindustrin har tryckt på för att betald och fungerande materiel ska skrotas. Varje vinstdrivande företag vill ju att det gamla ska kastas bort och ersättas med nytt. – oavsett om det gamla är tillräckligt bra.

Höga utvecklingskostnader har krympt försvaret. Stridsflyget är ett bra exempel. Varje ny generation har i princip lett till en halvering av antalet plan. Samtidigt har svenska statens oförmåga att ställa affärsmässiga krav lett till undermåliga och försenade leveranser.

ÖB säger ofta att personalen är försvarets viktigaste tillgång. Och så är det. Men precis som när det gäller försvarsmateriel, måste antalet officerare och soldater dimensioneras efter antalet förband. I krig ska en överstelöjtnant vara bataljonschef. Sveriges ska ha åtta manöverbataljoner, men i Försvarsmakten finns det 968 överstelöjtnanter/kommendörkaptener! Bortser man från hemvärnet har Sverige idag fler yrkesofficerare än soldater.

Sveriges närområde är under snabb förändring. Ryssland satsar i förhållande till sin BNP snabbare på sitt försvar än något annat land i världen. Trots korruptionen kommer den militära förmågan att öka kraftigt. Det innebär en ökad rysk närvaro i Östersjön och än fler incidenter.

Nyligen avslutades den ryska och vitryska militärövningen Zapad norr och söder om de baltiska länderna. Med tanke på att övningens ändamål skulle vara terroristbekämpning framstår de 70 000 soldaterna som deltog ha varit tillräckligt många.

Samtidigt går den politiska utvecklingen i Ryssland sedan länge åt fel håll. Det finns i praktiken ingen politisk opposition. Ingen rättstatlighet eller pressfrihet. Demokratiska krafter stämplas som utländska agenter och trakasseras. Det är ett faktum att de ryska vapnen inte längre står under demokratisk kontroll.

Militär förmåga och auktoritär, politisk utveckling har alltid varit en vådlig kombination. Det krävs inte mycket till analys för att konstatera att vår del av världen är långt mindre trygg nu än för tio år sedan.

Sedan några veckor arbetar försvarsberedningen med underlaget för nästa försvarsbeslut. Resultatet måste bli en stärkt, nationell säkerhet:

Sverige bör omgående söka medlemskap i Nato. Vare sig EU eller det nordiska samarbetet erbjuder några försvarsgarantier. På egen hand är Sverige för litet för att anta allvarliga utmaningar mot landets säkerhet.

Med början på Gotland måste en nationell försvarsförmåga byggas upp på nytt.

Inga stridsflygplan, örlogsfartyg eller stridsvagnar, får tills vidare avvecklas.

All anställd personal inom Försvarsmakten måste krigsplaceras och övas i sina befattningar.

Försvarsanslaget måste höjas i utbyte mot nya, välspecificerade militära förmågor. Viktiga exempel på detta är ytterligare en armébrigad och utökad beväpning till stridsflyget.

Det militära försvarets existensberättigande är krigsduglig bekämpningsförmåga – farlighet för potentiella fiender. Den insikten, liksom att världen är föränderlig, har under alltför lång tid saknats. Nu kan det mycket väl vara bråttom.
 
Allan Widman

37 kommentarer:

 1. Ja, så kan man se det. Vi har för många överstelöjtnanter/kommendörkaptener.

  Jag som ser glaset mer som halvtomt menar vi har för få bataljoner och fartyg.

  SvaraRadera
 2. Fast viktigast av allt är musikkårerna!

  Skämt åsido.
  Du har rätt i mycket, IT- och reklamkonsulterna har kunnat skratta, inte bara på vägen till banken, utan i stort sett dygnet runt.

  Du skriver vidare att "även fackliga...intressen har tillgodosetts på bekostnad av förmågan till väpnad strid".

  Vad avser du då?


  /Tomhylsan

  SvaraRadera
 3. Anonym 13:41,

  Bra vinkel. Likväl kommer det att dröja innan vi når balans...

  SvaraRadera
 4. Anonym 13:43,

  De 968 överstelöjtnanterna torde tala för sig själva...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Aha, ja en ej helt okvalificerad gissning är väl att den kommande "gradsänkning für alle" a.k.a. FMOrg18 i likhet med tvåbefälssystemet ej kommer att drabba övlt och uppåt.

   /Tomhylsan

   Radera
 5. Åt rätt håll Allan! Om bara särintressena Reinfelt & Borg kunde vakna.

  SvaraRadera
 6. Anonym 13:52,

  Så är det, att vi knappast kan lasta ambitiösa yrkesofficerare för deras iver och begåvning. De gör det som var utgångspunkten för deras rekrytering - strävar uppåt. Som alltid är ansvaret på den politiska nivån. Vi låter det bara fortsätta. Glömska av att hela poängen med ett försvar var många krigare och få hövdingar. Jag har svårt för att se hur vi ska leda rätt den tid som är ur led.

  Men viss ledning borde kunna hämtas ur mottot "farlighet för en potentiell fiende". Då måste vi nog sluta tänka i termer av försvarsindustriella arbetstillfällen och låta HKV vara utgångspukten för våra bryderier.

  Nu kan snart vara här.

  SvaraRadera
 7. Grattis Allan, din militärpopulism och läktarmentalitet (att i efterhand veta bäst) har visat på ny och oanad förmåga. Kan inte du i rollen som tidvis tjänstgörande, med din breda erfarenhet från bl a genomförandegruppen, intellektuellt förstärka upp HKV för att i en successivt krympande ekonomi åstadkomma ytterligare [sic!] en kvalitativ armébrigad samtidigt som du rundar svensk arbetsrättslagstiftning?

  SvaraRadera
 8. Allan, se det lite positivt!
  Det finns, med ett överskott på 960 bataljonchefer, en stor potential att växa i ;-)
  Betänk också de många brigadcheferna och däröver som finns att tillgå i ett tillväxtskede!!

  En general som chef för Gotlands försvar tillsammans med en liten marin blåsorkester!
  Inte tröskeleffekt men en liten trösteeffekt kanske kan påräknas?

  Dubbelsuck!!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 9. Väldigt bra skrivet , kloka reflektioner och lämpliga förslag.

  Underbar passage:

  "Med tanke på att övningens ändamål skulle vara terroristbekämpning framstår de 70 000 soldaterna som deltog ha varit tillräckligt många"

  Med vänlig hälsning Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
 10. Tack för ditt deltagande i Malmö igår! Min aktning för dig som politiker steg än mer. Följer din blogg och hoppas på mer frekventa inlägg från dig.

  SvaraRadera
 11. Nej till NATO !
  Vad Sverige behöver är en uppbyggnad av egen försvarsförmåga. Får vi resurser över kan vi stödja NATO. Ställ frågan vad finns kvar av NATO om fem år ? USA har en del interna problem och har sitt intresse mot Asien.
  Jag hade förväntat mig en framförhållning av försvarspolitiker, inte som nu när alla ser det uppenbara, börja prata om en försärkning av försvaret.
  Sent skall syndaren vakna.

  SvaraRadera
 12. Bra Allan! Kriga nu ända in i kaklet så vi får en förändring.
  M kommer inte att göra det när pengarna återigen skall till skattesänkningar som allt fler ställer sig tveksamma till.
  Lycka till!
  Lansen

  SvaraRadera
 13. Bra skrivet Allan. Jag tar dock det här med en nypa salt som allt annat från Folkpartiet och alliansen för hittills har ju inte mycket hänt. Blir det inte en markant positiv förändring med Försvarsbeslut 14/15 med stöd av Folkpartiet så har jag tappat all tro på er.

  Gör så gott du kan och VÅGA ta konflikterna och stå upp för försvarsfrågan.

  SvaraRadera
 14. Utmärkt! Då utgår jag ifrån att folkpartiet inte stödjer budgetpropositionen för 2014 ( som innebär fortsatt slakt av försvaret) när det blir dags för votering i Riksdagen. För inte är det väl det här bara vanligt intet förpliktigande munväder?

  MVH Karlsson82

  SvaraRadera
 15. Allan,
  när Försvarsmakten 2012 erbjöd pension åt de som hade mindre än 4 år kvar till ordinarie pension, ansökte jag om att få pension men förvägrades det av min regementschef med motivering att min kompetens behövdes (de sista två åren)
  Övlt med 36 tjänsteår i ryggsäcken

  SvaraRadera
 16. När det gäller det påstådda överskottet av övlt är väl det mest märkliga att det även den 1 januari 2014 kommer att vara vakanser på överstelöjtnantsbefattningar.......?

  Så då är det väl inte för många, eller?

  SvaraRadera
 17. Bra skrivet!
  En bra tumregel är att ha 2 till 3 generationer materiel. När den 3:e generationen införs så avvecklas den 1:a efter hand. Inköpskostnaden blir på så sätt hälften så stor jämfört med att hela tiden köpa nytt. Tre generationer amerikanska stridsvagnar existerade till exempel samtidigt: M48 Patton, M60 Patton och M1 Abrams. De äldre i uppgraderade versioner.

  SvaraRadera
 18. Det mäktigaste särintresset är dock kommunpolitiker och dess kommunalråd. I dess strävan att behålla eller öka skattepengar från statliga arbeten har de lyckats starta mälarkarusellen på 50-talet där regementen flyttade från rika Stockholm till fattiga kommuner runt Mälaren.

  Rika Kommuner som inte varit beroende av skattepengarna, som de försvarsanställda ger, har fått se sina regementen och flottiljer läggas ner eller flyttas till en fattig kommun. Fattiga kommuner där regementet har lagts ner, har fått ett ersättnings regemente från en rik kommun eller någon eller några andra myndigheter från Stockholm. Detta trots att de inte har fått väljarnas mandat att styra över staten. Allt för att behålla skattepengarna.

  SvaraRadera
 19. "Inga stridsflygplan, örlogsfartyg eller stridsvagnar, får tills vidare avvecklas."

  "Försvarsanslaget måste höjas i utbyte mot nya, välspecificerade militära förmågor. Viktiga exempel på detta är ytterligare en armébrigad och utökad beväpning till stridsflyget."

  Det är inga små tuggor du biter över! Jag kan bara önska dig lycka till

  SvaraRadera
 20. Jag klandrar varken industrin eller kommunalråd eller andra särintressen för att försöka få inflytande. Jag klandrar Rikstagen, Regeringen och till stor del grundlagen för att ge dessa det.

  SvaraRadera
 21. Många kommentarer. Och viss spridning. Någon säger bestämt nej till Nato, men framhåller att överflödig, svensk försvarsförmåga kan ställas till alliansens förfogande. Jo, tack.

  Andra oroar sig naturligtvis över hur enkelt saker kan formuleras på en blogg. Jag förstår det, men det jag skriver här förblir inte mellan skål och vägg.

  Jag inbillar att jag känner mitt parti och även min partiledare. Vi menar allvar. Inte för att det kan tyckas fördelaktigt i en inom-allianslig triangulering, utan för att sakernas tillstånd ger verklig anledning till oro.

  Om Försvarsmakten vill bädda för de anslagshöjningar som sannolikt kommer måste myndigheten bruka ett större allvar. Det handlar om gesällprov; att här och nu visa på hur man vill vårda skattebetalarnas ansträngningar.

  Är det möjligt att bemanna Strv på Gotland? Kan flygtidsuttaget på Gripen ökas? Kommer Apotekarkajen i Slite att förberedas för förstöring? Finns det en plan för att använda Trafikverkets vägfärjor för utsjömineringar? Kommer krigsplaceringar av personalen i förbandsreserven att vara klara senast 2014?

  Lågt hängande frukter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lågt hängande frukt att öka flygtidsuttaget i den fredsmässiga produktionen av stridsflygförband?

   Tvärtom, för att bygga upp en trovärdig flygbasbataljonsorganisation med förmåga att fältmässigt betjäna stridsflygförband kommer att innebära att flygtidsuttaget sjunker kraftfullt under uppbyggnadsåren. Flygtekniker måste få tid att utbilda sig själva att vara fältmässiga och samöva krigsförbandet i annat än flygunderhåll.

   Vi har i tio års tid systematiskt förstört de sista resterna vi hade av nationellt luftförsvar med stridsflygförband. Vi saknar flygbaser där vi kan sprida stridsflygplan på för att skydda dessa när de inte verkar över Sveriges yta. Det finns flygbaser i norr och syd men är ej tillräckliga. Flygtaktisk chef har sagt att principen är numer "verkan genom spridning" till skillnad ifrån forna tiders "Skydd genom spridning". Svenska flygvapnet kan gå till civila flygplatser för att uppnå denna verkansspridning men saknar transportförmåga i ett skymningsläge att genomföra detta. Väl på plats är förbanden fortfarande sårbara och känsliga samt har svårigheter att förflytta sig.

   Så nej, flygtidsuttaget är ett synnerligen dåligt mått på Försvarsmaktens effektivitet att omsätta medel till krigsdugliga förband. Ett effektivt flygvapen innebär inte endast en förmåga att flyga många timmar. Tänk på att om vi låter piloterna göra ett extra varv vid landning så kommer flygtidsuttaget att öka markant till liten extra drivmedelsförbrukning men till vilken nytta?

   J.K Nilsson

   Radera
 22. I försvarsberedningen är det blott du Allan och Torbjörn Björlund som har något vettigt att komma med. Gör gemensam sak i det hela.

  SvaraRadera
 23. Strilsäker,

  Redan nästa år vill V sänka försvarsanslaget med drygt en miljard. De kommande åren med än mer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har läst skuggbudgetarna men det är inte det jag åsyftar. Som Folkpartist är du och ditt parti med i alliansen så det blir knappast bättre där.
   Om vi tar Finland som exempel har de en historia av regnbågskoalitioner och har en helt annan försvarspolitik.
   Det ät knappast så att Folkpartiet får 40% av rösterna i nästa val, så att du kan få din vilja genom. Nu har vi två block som båda nedprioriterar försvars- och säkerhetspolitik. Då tycker jag de krafter som finns inom dessa kan göra något så ädelt att ni/de tillsammans kan enas om några förslag till lösningar. Annars kommer SD göra ännu ett jordskredsval.

   Radera
  2. Tycker nog att v budgetmotion och försvar är det mest kostnadseffektiva på kort sikt och medelång sikt.Sedan blir det svårare om inte JAS39/E finns.
   De vill behålla 100 jas C/D +begränsad mod tex motmedel ,avstå NBG,gå ur Afganistan och etablera en lägre internationell aktivitet och fokusera det nationella försvaret.De förespråkar återinförd värnplikt vilket löser vårt personalförsörjningsproblem och dessutom är det väsentligt billigare än GSS/T som för lön vilket Inte värnpliktiga får.
   V försvar är absolut bättre än alliansen nuvarande försvar trots styvt en miljard mindre. Det ger mer operativ effekt!
   Kan Finland med 65-70 % av vår försvarsbudget fixa ett bättre försvar så kan vi med 1 miljard mindre fixa ett bättre försvar OM vi drog det internationella slöseriet och felfokuset,upprättade en selektiv värnplikt igen och använder våra grejer långre och upphör med att slänga grejer som funkar även om det inte är absolut topp.
   Hellre 100 haub 77A än inga alls
   Hellre RB56 kvar än inga alls som avses avvecklas i materielplanen-vilket j-a mörker.
   Hellre RB17 med sjömålstridsdel kvar än inte osv osv
   Men försvarsmakten kämpar på med Prio och andra vassa operativa verkansdelar.

   men självklart krävs mer pengar ty V försvar räcker ju inte heller i volym och modernitet kopplat mot den ryska kapacitets och förmågeutveckling .

   Radera
 24. Gustav Wasa sa...

  Vem vill klandra kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona och landshövdingen i Blekinge? (Se länken nedan.)

  De representerar de två statsbärande partierna och vet att klingande spel på gator och torg alltid går hem bland väljarna. Därtill kan det nog med gott fog hävdas att Marinens musikkår är sydöstra Sveriges främsta medel för folkförankring av myndigheten Försvarsmakten.

  - Huruvida samma musikkår stärker den svenska viljan att med dödligt våld om så krävs försvara Sverige och svenska intressen är i någon mån en annan fråga. Svaret på den frågan torde vara avhängig av om respondenten tror på ändamålsenligheten av att med för närvarande avdelade medel och nuvarande utbildningsståndpunkt göra väpnat motstånd mot en övermakt.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5675716

  SvaraRadera
 25. Jag angav att :Vad Sverige behöver är en uppbyggnad av egen försvarsförmåga. Får vi resurser över kan vi stödja NATO. Det betyder, först egen förmåga s e d a n stöd till NATO. Som bekant har Sverige en bit kvar innan egen förmåga är uppnådd. Ett exempel på en dålig NATO lösning. Frankrike och USA ville anfalla Syrien, med kort betänketid. Tyskland ställde robotar vid Turkiska gränsen efter lång tvekan. Inte stor uppslutning där från USA/Frankrike.

  SvaraRadera
 26. Nej till Nato!
  För att bli riktigt tydlig, Libyien instas= stöd för NATO.
  Sverige borde prioritera egen incidentberedskap, nu satsades mycket på en NATO insats.
  Ingen Grip när 'ryska-påsken' inträffade...
  Sent kanske syndaren vaknar.

  SvaraRadera
 27. Skyll inte bort ansvaret på t. ex.:
  "- Avsaknaden av tydlig hotbild och den militära allianslösheten har inte ställt krav på en nationell försvarsförmåga.
  - Främst försvarsindustrin och horder av konsulter har kunnat sko sig.
  - I Försvarsmakten finns det 968 överstelöjtnanter/kommendörkaptener!"

  Politisk nivå, HKV och FMV försöker nog hålla sig under radarn....

  SvaraRadera
 28. Gustav Wasa sa...

  Ett huvudnummer på EU:s toppmöte i december om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är att hitta synergier och samordningsmöjligheter för medlemsstaternas ofta överlappande försvarsindustrier.

  - Hur ska det gå till? I USA är ingenjörer och middle-management inom flyg- och rymdindustri beredda att flytta mellan Kalifornien, Massachusetts och Texas vartannat år vartefter projekt startas, utvidgas och i slutändan läggs ner. Mellan Darmstadt, Hatfield och Toulouse flyttar inte många med familj och barn. Därmed blir europeiska flyg- och rymdprojekt med nödvändighet mindre kompetent bemannade och trögare i både upp- och nedgång jämfört med amerikanska.

  TKMS köpte Kockums. Hur många ubåtsingenjörer har växeltjänstgjort eller sekonderats mellan geografiskt närliggande Kiel och Malmö? Krävs det inte ett koncernperspektiv med något liknande pooling-n-sharing av kompetens för att räkna hem vinsten av ett uppköp?

  Astra Zeneca lade ner sin forskning i Södertälje till stor del för att det inte gick att locka forskare till Södertälje. Vare sig amerikaner eller européer var lockade av att deras barn skulle få gå i svensk skola. Frågan är om tyska ubåtsingenjörer vill låta sin barn gå i skola i Malmö?

  - Projektet NGU/A26 kanske borde sponsra tillkomsten av en tysk skola i Malmö?

  SvaraRadera
  Svar
  1. När A26 byggs kommer Wall Enberg att äga Kockums.

   http://www.svd.se/naringsliv/kockumubatar_8613102.svd

   Radera
  2. Det har sagts länge, men den digitala kommunikationen håller på att ersätta sammanträdesmetoderna. Som exempel kan nämnas ett projekt inom bildelsindustrin som jag råkar känna till. Där sitter ingenjörer i ett av ett huvudbolag ägda underbolag i Sverige, ett annat i USA, ett tredje i Japan och arbetar med ett och samma projekt åt en kund i Italien genom att skicka CAD-ritningar och annat underlag till varandra efter att ha synkat data inom respektive underbolag. Ett par - tre gånger om året träffas folk fysiskt, dock är sällan japanerna med eftersom väldigt få begriper den variant av "engelska" de talar. Projektet går framåt men givetvis vet ingen om det skulle gått snabbare framåt om samtliga suttit i samma byggnad.

   Radera