tisdag 30 juli 2013

Veteraner ger folkförankring

Få verksamheter är så centrala för det svenska samhället som dess militära försvar. Därmed berör snart sagt varje del av Försvarsmakten hela det svenska folket. Det gäller såväl om personalförsörjning sker genom lagreglerad plikt eller frivillig rekrytering på arbetsmarknadens villkor. Det gäller såväl de insatser som görs internationellt som de som är begränsade till svenskt territorium. Försvarsmakten finns till för Sverige.

I ett land som levt i fred i två hundra år finns sällan personliga minnen av säkerhetspolitikens mer tragiska dimensioner. Detta till skillnad från i våra grannländer där hotet om existentiell utplåning varit en realitet som traderats från individ till individ i generation efter generation.

Det är bekymmersamt att Göteborgs universitet i sina SOM-undersökningar stadigt visar att svenska folkets förtroende för försvaret är markant lägre än för andra jämförbara myndigheter inom statens kärnverksamhet som polisen och domstolarna. Redan i kommentarerna 2007 skriver SOM-institutet: Polisen har en förtroendeskapande närhet till medborgarna som försvaret saknar. Och sedan dess har inte kontaktytorna mellan försvaret och resten av samhället vidgats. Snarare tvärtom.

Det är därför positivt att Sveriges andra största stad tillförs två sjukvårdskompanier med 278 befattningar från Skövde. Gamla Skaraborgs län är nog idag ett av ytterst få landsändar där Försvarsmakten fortfarande är en del av den samhälleliga vardagen med en naturlig roll som för inte så länge sedan fanns i de allra flesta svenska residensstäder. En mycket stor del av Sveriges potentiella rekryter finns i de större städerna därför måste Försvarsmakten verka och synas i städer som Göteborg, Malmö, Uppsala och Norrköping. Det är synnerligen tveksamt om Försvarsmakten bör krympa sin närvaro över landet ytterligare.

Reklam kan inte ersätta personliga nätverk. En kampanj i media kan definitivt resultera i temporär uppmärksamhet och generera omedelbar respons. Men för sin uthålliga position har Försvarsmakten förlitat sig på nätverk av likasinnande med gemensamma intressen. Tack vare tidningen Värnpliktsnytt, salig i åminnelse, så har en betydande del av Sveriges journalistkår en grundläggande kännedom om militärt försvar. Valen till värnpliktsriksdagar och värnpliktsråd har kontinuerligt skolat ledare till samtliga politiska partier och Försvarets tolkskola har varje år försörjt utrikesdepartementet med aspiranter till diplomatutbildningen. Under epoken med tiotusentals reservofficerare fanns det knappast en företagsledning, oavsett bransch, som inte hade åtminstone en reservofficer. Allt detta är nu borta.

Om svenska folkets förtroende för försvaret ska kunna återställas, så måste föregångsmän och dito kvinnor med sitt föredöme få visa vägen. Världsmästare som Stellan Bengtsson och Ingemar Stenmark gjorde värnplikt på sitt sätt i den tidens idrottsplutoner. Alldeles oavsett hur bra soldater de hann bli mellan alla permissioner för internationella tävlingar, så visade de med sitt exempel att försvaret var viktigt. Det är en roll som idag kanske bara fältartisterna har lyckats fortsätta utan avbrott.

I alla de stater som liksom Sverige valt en All-Volunteer-Force är det veteranerna som är föredömena, för att inte säga hjältarna. Statsmakterna lyfter fram sina veteraner och folken kan identifiera vad som förkroppsligar den egna statens värden och därmed dess varaktiga existensberättigande.


Allan Widman22 kommentarer:

 1. Skulle nog vilja addera hemvärnsoldaterna som en viktig folkförankrande faktor i vårt land..

  mvh jan-olov holm hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
 2. Gustav Wasa sa...

  Det militära instrumentets folkförankring utan att det först förankrats i det civila samhällets olika eliter är förmodligen en omöjlighet.

  Den siste generaldirektören för en av försvarsfamiljens civila myndigheter (FMV, FOI, FRA, KBV, MSB...) med grundläggande soldatutbildning i bagaget är mest sannolikt redan tillsatt.

  SvaraRadera
 3. Jan-Olov,

  Självklart folkförankrar Hemvärnet. Det är lokalt, det är kontinuerligt fungerande och av folket.

  Den förankringsmöjlighet som finns genom våra veteraner handlar främst om vad de gjort; på statsmakternas uppdrag satt sin egen säkerhet på spel för andras i en skarp insats. Det är en stor individuell uppoffring, inte bara av soldaten, utan även hans eller hennes anhöriga.

  Vi får heller inte glömma att många hemvärnssoldater också är veteraner från Afghanistan, Afrika och Balkan.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Gustav Wasa sa...

  Som framgår av nedanstående länk, så är det bara en högskoleutbildning, som månne något förvånande enligt Svenskt Näringsliv håller högre kvalitet än Handelshögskolan i Stockholm.

  Att en betydande andel av varje årskurs på Handels fram till för ett par decennier sedan var reservofficerare gav militära intressen ett oproportionerligt stort inflytande över svenskt samhällsliv och svenska folkets föreställningsvärld.

  - Hur är det tänkt att Hemvärnet ska ta makten över metaforerna och forma det svenska etablissemangets syn på Sverige?

  Det finns knappast något som längre talar för att reservofficersinstitutionen åter får en roll som politisk katalysator av någon betydenhet i Sverige. Dess tid som politisk påverkansagent är förbi.

  För försvaret av svenskt territorium kommer det behövas hemvärn, reservofficerare och åtskilliga GU-F:are med tvåveckorsutbildning. Men det är en annan sak.

  http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/Topplista_l_n_33560a.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha, ja statistik kan då nyttjas till allt.
   Att redovisa lönen för en övlt som återkommer i tjänst efter chefsprogrammet som ingångslön för officer ser ju snajdigt ut.


   "Allt detta är nu borta."

   Varför tog du bort det då?

   Radera
 5. Anonym,

  Första delen av Din kommentar är obegriplig.

  Vad beträffar den andra delen så plockades den grundläggande reservofficersutbildningen och i stort sett varenda idrottspluton bort innan jag hann ta plats i riksdagen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ajdå. Jag förtydligar.

   I tabellen redovisas ingångslön efter utbildning.
   Var hittar du fänrikar med 41000?

   Att sedan döpa tabellen till "kvalité" är väl inte riktigt korrekt.

   Radera
 6. Gustav Wasa sa...

  Sverige må inte vara världens mest jämställda land mellan könen i alla avseenden.

  Men vår position på en skala mellan traditionellt kvinnliga respektive traditionellt manliga värderingar ligger längst ut åt det kvinnliga hållet av alla världens stater. Till och med i jämförelse med våra nordiska grannländer, så utmärker vi oss. Se länken nedan!

  Omsorgen om egna militära maktmedel blir därför något tämligen problematiskt för våra politiska företrädare att hantera i kontakten med en alltmer avmilitariserad allmänhet.

  En politisk elit utan egna personliga militära referensramar kan förvisso stödja sig på martialiska värderingar i det omgivande samhället.

  Snart är vi i Sverige i situationen att knappast någon självständig och därför reell politisk beslutsfattare har egna militära erfarenheter och det svenska samhället är alltjämt i jämförelse med världen i övrigt extremt genomsyrat av värderingar om jämkning, konsensus och omsorg om den svagare parten i en konflikt.

  - Paradoxen är att världens mest fredsälskande land valt världens mest utrerade krigföringsmässiga system för personalförsörjning av sina väpnade stykor!

  Machiavelli skriver klokt om det begränsade värdet av kondottiärer för små stater.

  http://geert-hofstede.com/sweden.html

  SvaraRadera
 7. Veteraner kan bidra till folkföranklingen om de upplever att de behandlats väl av FM, och om insatsen de varit med om har haft ett brett och långsiktigt stöd från det civila och politiska Sverige.


  Får vi någon form av svenska 'Vietnamveteraner' efter en mindre framgångsrik insats, samtidigt som det politiska Sverige och FML försöker distansera sig från ansvaret eller skriva om slutresultatet till en framgång, då blir nog effekten att FM distanseras _ytterligare_ från det civila samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Det är inte primärt ett antal försvarsrelaterade myndigheter, däribland Försvarsmakten, som behöver folkförankras.

   Det är först och främst svenska folkets försvarsvilja, det vill säga tilltron till att väpnat motstånd är meningsfullt för att i yttersta nödfall värna Sveriges överlevnad som behöver stärkas.

   När väl försvarsviljan finns, så finns också känslan för att det är på allvar och att försvarets utformning inte är något som får bli som det blir när väl industri- och regionalpolitiken fått sitt.

   Radera
 8. Hej!

  Är inte du försvarspolitiker också?
  Vad tycker du om den begränsade övning som genomfördes i östra Ryssland?

  SvaraRadera
 9. Per A,

  Över femtio länder håller på att hantera sina erfarenheter av Afghanistan. Det var den politiska makten som svek.

  Magnus.

  helt korrekt. Jag är också försvarspolitiker. Som i sin avvikande mening i försvarsberedningen tidigare i somras skrev att vi även borde uppmärksammat det nya, ryska övningsmönstret. Det tyckte inte majoriteten.

  SvaraRadera
 10. Tack för svar!
  Märkligt att det inte ville uppmärksammas. Det är övningar som gör det möjligt att effektivt använda stridsmedlen. Annars är ju materielen bara olika former av maskiner.
  Mvh
  Magnus

  SvaraRadera
 11. Rekryteringsproblematiken kan endast lösas med ett medel och det vill tyvärr inte HSB skjuta till - pengar, mycket mera pengar.

  Ökade anslag finansiera bättre löner och förmåner, materiell, utbildning och övningar. Att försöka rekrytera personal till en organisation som saknar de mest fundamentala förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet, är minst sagt svårt. Särskilt då den ansvariga ministern förvandlats till driftkoko i media pga den förda politiken och förtroendet för försvarspolitiken och FM störtdyker.

  Det finns nog tyvärr inte ett lyckligt slut på eländet. För den som är road av matematik, lägg ihop siffrorna för antalet anställd personal som presenteras på FM-hemsida. För övrigt så fullgjorde endast 12500 personer sina HV-kontrakt i fjol.

  SvaraRadera
 12. Gustav Wasa sa...

  Visst leder en "All-volunteer Force" till högre personalkostnader. Det rapporterade dåvarande svenske försvarsattachén i Haag om i nedanstående länkade tidning på sidorna 14-17.

  Men nederländska försvaret upptäckte också att de inte kunde rekrytera den mest attraktiva arbetskraften, vare sig det rörde sig om skyttesoldater eller flygförare, om de inte kunde erbjuda kontinuerlig och snabb anställning. Det dög inte med en handfull tillfällen till grundläggande introduktionsutbildning per år.

  "All-volunteer Force" och "Boot-camp" är som ler och långhalm, även fast de bägge bryter med vår värnpliktsutbildningsmodell och dess traditioner.

  http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/10010.PDF

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Enligt reportage i tidningen Journalisten 30 maj 2013 har antalet sökanden till Tolkskolan minskat och elever som inte klarar utbildningen ökat sedan värnplikten gjordes vilande.

   Intressant är därför detta klipp från Facebook:

   Försvarets tolkskola
   3 hours ago

   Nästa gång man kan söka till Tolkskolan är i januari-mars 2014. Har man inte gjort lumpen förut söker man då till grundläggande militär utbildning (GMU) omgång 4, som startar sommaren 2014 och följs av en förberedande officerskurs (FOK). Den tre terminer långa specialistofficersutbildningen på Tolkskolan påbörjar man sedan vårterminen 2015.

   N.N: Så det är ingen idé att ansöka nu? Innan stod det på hemsidan att man skulle söka till GMU 1, och den ansökningstiden är ju nu?

   X.Y: Det stämmer helt. Du söker i januari-mars 2014, precis som det står ovan. Det finns inga tidigare tillfällen.

   - Hur länge kan en som duger till tolk förväntas vara beredd att vänta på GMU? Hörde jag Boot-camp och anställning för tjänstgöring i Försvarsmakten fram till kursstart på Tolkskolan?

   Radera
 13. Gustav Wasa sa...

  Först försvann förmågan, sedan också vår vilja.

  Jag tror inte att det går att återta den folkliga försvarsviljan utan att vår reella förmåga till beprövad krigsduglig bekämpning först närmast övertydligt bevisats för en svensk allmänhet.

  Detta senare kan ske med det goda exemplets makt.

  Sänkningen av kryssaren Blücher och det hjältemodiga motståndet på Westerplatte stärkte nog norsk respektive polsk försvarsvilja momentant och högst betydligt.

  Militärt motstånd, även mot en övermakt, uppfattades därmed inte som meningslöst. Kriget, ockupationen och lidandet blev närmast måttlöst stort för de bägge härtagna nationerna. Likväl kan än idag Norge och Polen stödja sig på sina historiska erfarenheter från andra världskriget. Det finns en botten som den norska och polska försvarsviljan svårligen sjunker igenom.

  Nationalism är i bägge staterna i huvudsak något självklart och positivt.

  För oss som i stort saknar egna aktuella exempel på att militärt motstånd varit meningsfullt saknas denna grund för viljan att med vapen försvara vår nation. Vi är hänvisade till opinionsbildning och politiskt ledarskap.

  Trots att Sverige är ett extremt lite auktoritetstroende land, så är vi hänvisade till civila eliters tilltro till ett militärt försvar, som enda medel för att stärka svensk försvarsvilja.

  Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets ledarsidor förespråkar bägge ett starkare svenskt militärt försvar. Frågan är bara hur många som tar intryck av dem och hur länge de kommer fortsätta att bilda opinion.

  Till och med år 2000 så fanns en institution benämnd Totalförsvarets chefsnämnd med eget kansli. Inom dess ram träffades och nätverkade totalförsvarets generaldirektörer. Det är min bestämda uppfattning att det bidrog till att hålla försvarsviljan uppe i denna krets av beslutsfattare och att det bidrog till att upprätthålla försvarsvilja som ett allmänintresse för Sverige.

  SvaraRadera
 14. Gustav Wasa

  Vill nog påstå att du har fel.
  Vi har inte haft en sådan försvarsdebatt sedan ubåtskränkningarna under början av 80 talet som vi har nu.
  Skälet är just att det finns en försvarsvilja och en reaktion på vissa politikers beskrivning av nuläget och den kompakta tystnaden som råder där kring det auktoritära rysslands oannonserade beredskapsövningar,en lång tids upprustning mm utan att riksdagen och regeringen har lagt konkreta förslag till förstärkningar och reell återtagning.
  DN och SVD är inte ensamma att diskutera försvar tvärtom+försvarsbloggar som läses av många och blivit en alternativ plats för diskussion och informationsinhämtning.

  Allan
  Våra riksdagspolitiker kan göra skillnad genom att redan i höstriksdagen lägga konkreta och finansierade förslag på förstärkningar.
  Försvarsviljan eroderas av brist på handlingskraft från både riksdag,regering och försvarsmaktsledningen.

  Allan du och dina kollegor i försvarsutskottet kan göra skillnad genom att tvinga regeringen att lägga propositioner om förstärkning redan i höst.
  Gör det!
  Du kommer att få uppbackning av de andra partierna utom M.

  Nu handlar det om oss medborgare som bor här i Sverige dom du och andra representerar.
  Vi sitter i samma båt.
  Nu kräver jag faktiskt att ni sätter er tillsammans och lägger förslag som värnar våra familjer, vänner, hembygd och vårt land i första hand och slänger partipolitiken och prestige och historia där den hör hemma nämligen soptippen.

  Jag efterlyser försvarsvilja från regering,riksdag och försvarsmaktsledning i handling och i ord.

  Sverige är fantastiskt och värt att försvara

  Det skall from nu vara ok att vara sund patriot och sann Sverige vän precis som i vilket annat Nordisk land som helst där det är normalt att gilla sitt land och uttrycka det.


  Kn jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl  SvaraRadera
 15. Gustav Wasa sa...

  Tankesmedjan Frivärld och United Minds kanske är ute och cyklar?

  I deras undersökning länkad nedan, så är det alltjämt Moderaterna som i april 2013 har störst förtroende inom försvarspolitiken.

  Moderaternas partisekreterare vet nog tämligen exakt hur många som lämnat partiet med försvarspolitiska argument.

  Huruvida en minoritet kan tvinga en majoritet i en regering eller ett parlament att inta en eller annan politisk ståndpunkt synes mig dubiöst.

  http://www.frivarld.se/wp-content/uploads/2013/05/United-Minds-Försvarsfrågor_April13.pdf

  SvaraRadera
 16. Gustav Wasa

  Som jag ser det så kan FP+KD+SD+S+V i försvarsutskottet gå ihop och tvinga regeringen att återkomma med förslag i riksdagen.
  I försvarsberedningen har ju FP+KD+S haft ett visst samarbete för att få klarare och mer realistiska skrivningar.
  Det samarbetet kan nog utvidgas.
  Personligen ser jag hemskt gärna att blockpolitiken bryts upp.

  Jo partisekreteraren M vet nog det men kanske inte har koll på väljarflykten ty dom är ju inte lika kända av naturliga skäl som egna partimedlemmar .

  Vad united mind INTE mäter är förändringen dvs hur sker förskjutningen mellan partierna.
  Skulle M få samma resultat nu?
  Nej jag tror att M har minskat.
  Ju mer som skrivs i media ,bloggar tv mm och ju mer Putin flexar med militära muskler och ju öppnare debatt om svensk försvars(O)förmåga desto mer kommer vanliga väljare att upptäcka att det Karin Enström/widegren mfl säger inte stämmer.

  KD,FP ligger närmare S och SD än M i försvarspolitiken just nu tycks det vilket är bra för landet och försvaret.
  V på väg uppåt i försvarspolitiken i nationell kontext.

  mvh/jan-olov

  SvaraRadera
 17. Gustav Wasa sa...

  Power is the ultimate aphrodisiac!
  (Henry Kissinger)

  - Kanske ligger det något i att makt och makthavare generellt sett uppfattas som ytterligt attraktiva? Alla vill väl para sig med en alfahane eller dito hona?

  Visst manipulerar Robert Mugabe valresultat, men till och med en och annan norrman beundrade den virile Vidkun Quisling. Mången väljare tänder på vad som uppfattas som stabila ledargestalter.

  Alla svenska partier beställer egna opinionsundersökningar. Rika partier gör fler och mer ingående än mer resursfattiga partier. Det krävs dock inte tillgång till några hemliga siffror för att veta att Reinfeldt, Borg och Bildt uppfattas som Sveriges överlägset mest förtroendeingivande och regeringsdugliga politiker.

  Moderaterna tog socialdemokratiska väljare 2010. Det gjorde inte alliansens tre stödpartier som alla tre backade relativt resultatet 2006. Och idag ligger stödpartierna i opinionsundersökningar under valresultatet 2010.

  - Vilket parti är det som har örat mot marken och bäst följer sina väljares preferenser?

  - Vilket parti är det som de flesta av dagens handelsstudenter vill tillhöra och jobba för i regeringsställning?

  Läs gärna Navyskipper länkad nedan för att se hur en gammal sjöofficer och ledamot av Krigsvetenskapsakademin är beredd att anpassa sig för att få uppdrag i det nya arbetarpartiet.

  http://navyskipper.blogspot.se/2013/08/en-nygammal-forsvarsblogg-med.html#comment-form

  SvaraRadera
 18. Jag tror att svenska folket inte känner igen sig i de försvarsbeslut som tas. Omvärlden är förändrad, det har de flesta upptäckt men samtidigt upplevs försvarsbesluten som om de baseras på ett status quo. Den militära expansion som vi kan se i vårt närområde har inte fått några konsekvenser i Sverige och då är det klart att gemene man förlorar förtroendet för vår försvarsförmåga.

  SvaraRadera