onsdag 13 mars 2013

Vägen som gör mödan värd...

I början av veckan kort besök i Norrbotten. Vädret på topp, stämningen mera blandad.

Inte minst arbetstagarorganisationerna uppehöll sig mycket kring PRIO. Den minnesgode vet ju att när debattens vågor gick höga i augusti-september hette det att man skulle vara tillbaka i normala gängor redan vid årets slut. Så är det inte när första kvartalet nu lider mot sitt slut. Och nu tar förbanden spjärn inför fortsättningen, nämligen utvecklingsfas 5 och 6...

Någonstans på den långa färden upphör resmålet att vara det väsentliga. Istället är det resan i sig, själva processen, som hamnar i förgrunden. Deltagarna bryter ständigt ny mark och berikar sina kunskaper. Och snart har man glömt att det finns några som troget väntar vid en perrong.

I Norrland bekräftades till del det bristande intresset för rekryteringen av GSS/T. Invändningarna hade jag redan hört. "De kan sluta precis när de vill" och "finns det egentligen något intresse för att vara tidvis tjänstgörande"?

Jag förnekar inte svårigheterna, men fokus från myndighetens sida borde istället ligga på hur kan vi behålla dem och utnyttja det engagemang som ändå finns? Vissa tankar har dykt upp på premier och olika uppdrag att undersöka detta har redan lagts ut. Det kan nog vara bra, men sannolikt behöver tidvis tjänstgörande också bindas upp på det sätt som skett för reservofficerare. Våra premier var inte bara bakåt- utan även framåtsyftande. Om vi kort efter utbekommande av en premie lade av ledde detta till en rak återbetalningsskyldighet. Även detta måste övervägas.

Det finns även skäl att fråga sig om soldater verkligen är anställningsbara efter bara tre månaders GMU? Måhända skulle värnpliktsförmånerna kunna förlängas till att även omfatta befattningsutbildningen. Nettoavkastningen på utbildningsinvesteringarna skulle snabbt öka för myndigheten.

Försvarsmakten har fått en tydlig uppgift av riksdag och regering att rekrytera och anställa ett stort antal tidvis tjänstgörande soldater. Att då som svar ifrågasätta viljan hos svensk ungdom kan visa sig farligt. Det kan tolkas som att de uppväxande släktena inte har ett intresse av ett svenskt försvar. Och så vill man väl ändå inte att det ska tolkas?

Allan Widman 

28 kommentarer:

 1. Jag anser att riksdagen har gett försvarsmakten fel uppgift att rekrytera GSS/K och GSS/T.
  Jag anser att vi istället skall reaktivera den vilande värnplikten successivt igen och öka volymen reservofficerare.
  Skillnaden nu bör vara en obligatorisk mönstringsplikt och därefter en könsneutral uttagning till värnplikt.
  Därtill måste de värnpliktiga repövas regelbundet till skillnad från förut.
  Den tredje skillnaden bör vara att ingen placeras i fängelse vid pliktvägran utan det duger gott med dagsböter.

  Att nu fortsätta med detta gigantiska personalförsörjningsexperiment är att äventyra våra medborgare och Sveriges säkerhet.

  2014 skulle IO2014 vara 100% uppfyllt enl försvarsbeslutet och nu indikeras 2023.
  Fan trot!

  Kan Finland,Norge och Danmark fixa en personaluppfylld försvarsmakt så kan vi det med.


  Jan-Olov Holm

  SvaraRadera
 2. "Någonstans på den långa färden upphör resmålet att vara det väsentliga. Istället är det resan i sig, själva processen, som hamnar i förgrunden. Deltagarna bryter ständigt ny mark och berikar sina kunskaper. Och snart har man glömt att det finns några som troget väntar vid en perrong."

  Jag antar att "Deltagarna" är de som beställt PRIO och SAP-konsulterna och att de "som troget väntar vid en perrong" är de som väntar på reservdelar...

  Snart kommer de som vill ha ut något ur förråd också att få stå vid perrongen...

  SvaraRadera
 3. "Det finns även skäl att fråga sig om soldater verkligen är anställningsbara efter bara tre månaders GMU? Måhända skulle värnpliktsförmånerna kunna förlängas till att även omfatta befattningsutbildningen."

  Vad blir i så fall skillanden jämfört med tiden före yrkesförsvaret?


  Samtidigt inne på SAP-konsluternas kontor spelas Dire Straits "Money for nothing" på högsta volym...

  SvaraRadera
 4. @Allan

  Du och dina allianskollegor ska nog inte prata så mycket om rekrytering....

  Amfibiekapten Enströms senaste utspel kan väl knappast räknas som rekryteringsbefrämjande, och med den försvarspolitik som du och dina allianskollegor bedriver behöver nog inte Försvarsmakten lägga en enda sekin på att bygga varumärke...

  Pengarna kastas i sjön när den politiska nivån totalt kör varumärket i botten. Vem är intresserad av FM när det stora dragplåstret Afghanistan avvecklas och amfibiekapten Enström pratar om nedskärningar och minskade lönekostnader - dessutom innan försvarsberedningen gjort sitt jobb....

  Alliansen framstår mer och mer som en gänga clowner där småpartierna sitter som lydiga knähundar runt husse Finansministern.

  //Traxx

  //Trax

  SvaraRadera
 5. Gustav Wasa sa...

  Det duger inte med 5% i opinionen om man vill åstadkomma sådana storverk som att avskaffa den av socialdemokraterna 1995 införda och av moderaterna alltjämt så omhuldade värnskatten.

  Pyttepartier har oftast bara inflytande i pytteklass. En eller flera av moderaternas stödpartier kommer att åka ur riksdagen och ett borgligt statsbärande parti i vardande ser med tillförsikt framtiden an.

  Samtidigt bör man betänka att det varit myndighetens militära rådgivare som övertygat tillitsfyllda försvarsministrar om klokskapen med att bygga upp ett veritabelt köttberg av bataljonschefsutbildade och till denna nivå befordrade militära officerare.

  En nordisk försvarsmakt klarar sig med långt färre än tusentalet överstelöjtnanter och kommendörkaptener.

  Göran Frisk var blott och bart kapten när han 15 januari 1975 tillträdde som fartygschef för HMS Västervik. Likväl dög han till att i sinom tid bli kommendör.

  On-the-job-training ger inga akademiska poäng men fältvana och sjöben. En inte helt oäven grund för ett gott ledarskap för den som redan från början har ett gott omdöme.

  SvaraRadera
 6. Allan, är det någon som inför vpl-avskaffande brydde sig om att göre en demografisk analys i syfte att belysa Sveriges möjligheter att bemanna ett anställt försvar? Var det någon som gjorde (realistiska) ekonomiska kalkyler inför förändringen? Var det någon som tittade på vilka lagrumsförändringar som skulle bli nödvändiga? Jag kan fortsätta i dagar med att rada upp det oändliga exemplen på den huvudlöshet som var betecknande för hela processen. Karriärskåta generaler drev på från FMs håll och världsfrånvända liberalister med sikten skymd av partiböcker och ideologiskt skimmer bäddade villigt i riksdagen för att man på rekord tid genomförde en förändring av allra tyngsta strategiska art i princip helt utan seriös eftertanke.

  Nu står vi här med fostret i sätesbjudning och Enström måste ägna sig åt ministerstyre för att försöka rädda ekonomin. Förmågan och försvaret är helt utanför kartan när allianspartierna drar åt skygglapparna och fortsätter krysta på trots att allt vett och sans säger att här har något gått riktigt fel.

  SvaraRadera
 7. Allan,

  Instämmer med VikstromD-väl rutet.
  Kanske du Allan,Staffan Danielsson,Michael Moore och Karin Enström kan berätta det som aktivt fortfarande verkar i olika roller och deltog i försvarsberedningens arbete och underlag till riksdagsbeslutet.

  Jan-Olov Holm

  SvaraRadera
 8. Misstänker att FM svårigheter att rekrytera hänger samma med beställarens bristande förtroende och intresse för dess verksamhet. Varför lägga tid på dåligt betald utbildning, i en verksamhet som regeringen anser vara ett särintresse utan någon som helst vikt. Du har ju själv del i utvecklingen Allan och att du fortfarande vågar visa upp dig på ditt regemente, utan att skämmas ögon ur dig, är för mig en gåta. Vad det kokar ner till är väl, vem vill ha Bagdad Bob Enström till chef - inte särskilt många.
  Anders

  SvaraRadera
 9. Anonym 00:33,

  Vad som är ställt utom allt tvivel är att Du inte vågar visa upp Dig. Anonym. Så behagligt att aldrig kunna behöva stå för det man skrivit.

  Jag har inga problem med att inställa mig. Jag använder varje kunskap jag får för att sprida ljus över tillståndet.

  Likväl har Du rätt. Jag har varit en del av utvecklingen, även om jag ville annorlunda. Trodde aldrig på tusentals heltidsanställda. Ville redan 2009 att fyra femtedelar skulle vara tidvisa.

  Måhända hade jag fel då, men jag vet att jag koommer att få rätt sedan.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 10. Tycker inte att det faller någon skugga på Allan Widman. Han försöker nog så gott det går inom ramarna för allianssamarbetet att parera den Moderata kollapsen.

  Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Jag kan tänka mig att lägga min röst på Fp i nästa val. Men det förutsätter att samarbetet med M avslutas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Men det förutsätter att samarbetet med M avslutas"... jaha? och övergår till ett samarbete med den store försvarsfienden (s)? Grattis till det självmålet.

   Radera
 11. Jan-Olov, varför vill du tvinga unga människor att bli soldater? Jag är intresserad av din analyse hur förhållandena i Försvarsmakten skall ändras en smula för att unga människor frivilligt skall bli soldater istället?

  Med vänlig hälsning/Göran Mellblom Livgardet

  SvaraRadera
 12. Hej Allan...då jag finner dig sympatisk och hyfsat intelligent vill jag göra dig uppmärksam på att NIKK, våra genusvetare i norden. har kommit med ett 10 punkts programm för att förbjuda kritik mot och annan uppfattning än feminismen. England har tydligen redan en liknande lagstiftning som godtyckligt kan användas både till ett och annat, denna har Rowan Atkinson gått ut och kritiserat. Vill härmed be dig att tillse att detta aldrig går igenom till att bli tvingande lag. Ber om ursäkt för att inlägget inte direkt har med ämnesvalet på din blogg att göra.

  / mvh Magnus

  SvaraRadera
 13. Magnus,

  tror att Du kan sova lugnt.

  SvaraRadera
 14. Göran,

  Min bedömning är att vi inte kan personalförsörja IO2019 eller en större organisation som ju verkligheten faktiskt kräver med GSS/K och GSS/T.
  Därför krävs värnplikt precis som Finland,Norge och Danmark.
  Det går bara inte och försvara ett land med stora underskott av soldater.
  Oavsett vsh så tror jag på det goda exemplens makt.Dra lärdom av metoder och kommunikation på förband där rekryteringen av GSS/T har lyckats hyfsat. Ett välskött förband med verkliga krigsuppgifter ,krigsövningar och bra mtrl är ett sätt. Ta försvaret av Sverige på fullt allvar och fokusera på det och lägg annat åt sidan.

  SvaraRadera
 15. Jan-Olov,

  hur många soldater anser du behövs och med hur lång tjänstgöringstid?

  En man - En röst - Ett gevär som var arbetarrörelsens krav för värnpliktens införande känns inaktuellt idag. Hur anser du en motsvarande slogan skulle se ut idag, att basera motivet för tvånget på?

  Om vi är strikta, så har svenskarna genom sina valda representanter åter uttalat sig emot tvånget att vara soldat, vilket på sin tid var motivet för yrkesarméns införande (alltså i historisk tid).

  Om bara äldre yrkesofficerare, som frivilligt valt soldatyrket, och personer som inte berörs gillar tvånget så är det något att begrunda. Hur kan man komma runt detta?

  Med vänlig hälsning /Göran Mellblom

  SvaraRadera
 16. Göran,

  Vårt försvar bör omfatta faktor 3 IO2014/2019 dvs ca 150.000.
  Jag har utvecklat på armebloggen tidigare vilket försvar vi bör ha uppgifter,dimensionering,finansiering och i annat inlägg hur det bör personalförsörjas selektiv värnplikt.
  En man-en röst ett gevär är definitivt inte aktuellt för mig.
  Tror inte vi behöver någon annan slogan mer än att "Sverige är fantastiskt och värt att försvaras"

  Vi får se hur det parlamentariska läget ser ut 2014 då försvarsbeslutet fattas men konstaterar att senaste försvarbeslutet personalförsörjningsdel röstades igenom med 3 riksdagsledamöters övervikt att låta värnplikten vila och då var SD ej med.
  Allt hänger på om S kan tänkas återinföra någon slags värnplikt eller ej och de kommer att få stöd av V och SD som båda är positiva till reformerad värnplikt.

  Slutligen för mig är dagens personaluppfyllnad en katastrof för landets försvarsförmåga och medborgare och vi tar risker nu vi inte borde ta.
  Jag vill inte vänta till 2023 bara för att konstatera att nej det gick inte.

  mvh Kn jan-olov Holm

  SvaraRadera
 17. Jan-Olov,

  som du förstår intresserar jag mig för tvång - frivillighet som grund.

  Jag är tveksam till om tvånget verkligen fungerar idag. Att eventuellt öva folk under tvång - ja, men att gå i insats under tvång? Hur ser du att det skulle gå till? Vilka tvångsmedel skall finnas och vem skall utöva dem och hur, som du ser det?

  Vad skulle krävas för att få ett tillräckligt antal frivilliga, som du ser det? Försvaret hade flera frivilliga än 150.000 under det Kalla Kriget.

  Handlar inte all personalförörjning om att människor som skall göras till soldater måste betraktas som just människor med känslor och behov, som måste tillgodoses om de skall fungera?

  En gång, tror jag mig veta, hade Försvarsmakten en modell för att locka till sig såväl samhällselitens ungdomar som de bredare lagrens och få dem att inte bara gilla utan jämväl att visa för andra att de gillade att vara soldater.

  Sedan kom plötsligt en tid då inte det ansågs rätt att ens officerarna syntes offentligt, och vi vek oss för detta. Samhällseliten vände sig i samband med detta bort ifrån Försvarsmakten.

  Hur skulle en modell för att få tvångsrekryterade att gilla att vara soldater se ut, och hur skulle deras officerare vara beskaffade?

  MVH Kn Göran Mellblom/Livgardet

  SvaraRadera
 18. Göran

  jag tror att tvånget upplevs lite olika person till person.Från i princip inget tvång utan en möjlighet att göra något annnorlunda och lite spännande personligt utvecklande till de som verkligen uppfattar det som pest/kolera.

  Åren innnan vi lät värnplikten vila uppfattar jag som de flesta som togs in var motiverade att göra värnplikt.
  Om vi denna gång i en reformerad selektiv värnplikt inkluderar årskullen flickor bör den frivilliga aspekten ytterliggare förstärkas vid uttag.
  Så min bedömning på ett uttag av ca 10000/år av en årskull på ca 100000 så är 10% motiverade.

  jag tror vi måste bli tydliga med att försvaret handlar om att främst försvara Sverige,din hembygd,din familj. Det handlar inte om insats i andra länder- det handlar om där du bor.
  Det är det vi skall motivera våra ungdomar till och då behöver naturligtvis detta beskrivas i uppgiften till försvarsmakten och kommunikation ut till försvarsmaktens anställda skolor,förband.
  När nu närområdet rustar och wisemans,o platse,brezjnev mfl beskriver så har vinden enl min mening kantrat till en kyligare fred med flera klart oroande tecken.
  När detta blir känt om nu riksmedierna någon gång kan återge vad som faktiskt händer ,för den breda allmänheten och våra ungdommar ja då kommer också försvarsviljan att öka och intresset att öka att frivilligt komma till frivilligförsvaret tex hv som jag ingår i.

  jag stannar där i diskussionen.

  mvh
  Kn Jan-Olov Holm

  SvaraRadera
 19. Jan-Olov,

  vi yrkesmilitärer har att hålla till godo med det personalförsörjningssystem som vår Lagliga Överhet behagat förse oss med, och vi arbetar på så gott vi kan.

  När de Lagliga Överheten införde allmän värnplikt för män, så tog systemet lång tid att etablera. De första skarpa insatserna var under Storstrejken, ett halvdussin år efter systemstart. Då användes de under avveckling varande yrkessoldaterna istället.

  Arton år efter systemstart skulle en bataljon till Åland för insats. Man rekryterade frivilliga även den gången. Vår yrkesarmé med dess nya arbetsförhållanden för oss officerare, yrkessoldater GSSK och GSST tar säkerligen lika lång tid på sig, och kommer nog utvecklas efter hand.

  Jag skulle tro att bekymren är ungefär likadana överallt, även i de gamla etablerade yrkesarméerna. Men du säger att den militära verksamheten enbart skall bedrivas i hemlandet.

  Regeringen och Riksdagen säger oss yrkesmilitärer något annat, och att vägra hörsamma detta är naturligtvis otänkbart. (Som av en händelse sker detta i alla länder i Europa - samtidigt).

  Man kan undra vad Europa egentligen skall med alla sina yrkessoldater och strategiskt transportflyg? Börjar det måhända bli ont om yrkessoldater på annat håll (USA?), men bli gott om dem någon annanstans (Kina?)

  Det tycks som Europa gör sig redo att ta ett annat typ av ansvar än det tar idag.

  Hur ser du på saken Jan-Olov?

  MVH Göran Mellblom

  SvaraRadera
 20. Militärismen är människans enda fiende men den tappar mark för vart år som går......

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/varlden-mer-fredlig-an-nagonsin

  SvaraRadera
 21. Gustav Wasa sa...

  Alla som varit i närheten av ett flygvapen har noterat devisen:

  "Sleep tight tonight - Your Air Force is awake!"

  http://s221.photobucket.com/user/jandjaz/media/OldGeezer.jpg.html#/user/jandjaz/media/OldGeezer.jpg.html?&_suid=136671747918804462349672618032

  SvaraRadera
 22. Hej Allan!

  Bra skrivet i DN idag! Tänkte tipsa om att ditt ungdomsförbund skrev på samma tema här i Östergötland igår: http://www.corren.se/asikter/debatt/rusta-upp-forsvaret--eller-lagg-ned-6369546-artikel.aspx

  SvaraRadera
 23. Gustav Wasa sa...

  Den ryska statsledningen kan mycket väl ha en realistisk och kontinuerligt uppdaterad syn på Sverige?

  De vet i så fall om att det svenska invasionsförsvaret är nedmonterat och att det inte längre finns några krigsflygbaser med sidobanor och basbataljoner. De vet med andra ord tämligen exakt hur begränsad vår faktiska försvarsförmåga är och bedömer därtill det som ytterligt osannolikt att Sverige någonsin kommer att militärt bistås av Nato eller någon stat som är medlem i denna allians.

  Mest sannolikt har behöriga myndigheter i Ryssland en korrektare uppfattning om de politiska maktförhållandena i ett öppet samhälle som Sverige än vad vi har om dem. Det torde finnas sakförhållanden, som har inte obetydlig påverkan på rysk politisk vilja, som är mer eller mindre osynliga i en auktoritär och i stort avseende sluten statsbyggnad och som därför undslipper även den skarpaste utomstående betraktaren på en ambassad i Moskva.

  Om det är på detta sätt så har Ryssland inget objektivt egenintresse av att provocera Sverige med skenanfall mot svenska mål. Det skulle ju kunna leda till svensk upprustning och svenskt närmande till Nato.

  Vad som däremot inte ens en svensk välrenomerad professor kan veta är om privatpersonen Vladimir Vladimirovitj Putin född 1952 och vars farfar var personlig kock åt både Lenin och Stalin har optionen att ge upp sin synbarligen väl konsoliderade och om än med terror likväl balanserade maktbas utan utrikes- och försvarspolitiska äventyrligheter i sitt nära utland?

  - Har den nuvarande ryske presidenten egen personlig handlingsfrihet att liksom de Gaulle eller Mannerheim helt odramatiskt avgå utan att riskera att då själv arresteras och möta samma öde som Ceausescu?

  - Finns det en garanti för att bara inrikespolitiskt våld räcker när statens allmosor tryter som konsekvens av fallande råvarupriser? Var inte aktionen 8 augusti 2008 ytterligt populär i breda folkliga kretsar?

  SvaraRadera
 24. Hej Allan! Tack för bra inlägg och tankar. Ledsen att min kommentar kommer så här långt efteråt men den kommer ändå och avser ditt ursprungliga inlägg.
  Att rekrytera GSS/T ligger naturligtvis i myndigheten Försvarsmaktens intresse. FM kan och bör bli bättre på att informera om vad GSS/T faktiskt är och fortsätta de interna diskussionerna kring vad vi kan göra bättre. Redan namnet är ju rätt intetsägande. Vi har helt klart en väg att gå i detta. På förbandsnivå arbetar vi mycket hårt med rekrytering men det känns lite som att arbeta i motvind. Oavsett vilka invändningar som finns mot fattade beslut så är de fattade. Av kommentarerna på din blogg uppfattar jag återinförandet av värnplikten som en större sak och att mängder av beslut är väldigt dåliga beslut. Tja, kanske det men nu är vi där vi är och för oss som arbetar konkret med rekryteringen och fullföljandet av de fattade besluten längst ut känns det emellanåt lite tröstlöst att diskutera vad som borde varit. Min största invändning är att det som nu bestämts inte förs fram på ett bättre och tydligare sätt från politiskt håll. Det talas om ”samhällsreform” men var är samhället? Är det enbart Försvarsmaktens ansvar att informera om detta? Varför är inte fler ministrar ute och informerar och diskuterar? I alla fall mer synligt och högt. Fler än Karin Enström? Det torde ligga i hela regeringens, och även riksdagens, intresse att detta faktiskt blir så bra det kan bli. När var ministrar ansvariga för utbildning, bostäder, infrastruktur, arbetsmarknad, näringsliv m.fl. ute och diskuterade och informerade om det förändrade personalförsörjningssystemet och försvaret som en del av samhället? Vad har dessa ministrar gjort inom sina ansvarsområden för att stödja myndigheten FM i sitt arbete? Vilka inriktningar har givits till andra departement för att hjälpa till? Jag vet naturligtvis inte allt och kanske har det gjorts saker i detta men jag och människor i min omgivning ser dem inte.
  Försvaret är väl en sak för hela Sverige och inte bara för Försvarsmakten?
  Patrik Edentoft
  Tillhörande "köttberget" av bataljonchefer och då som chef för den tidvisa 41. Mekaniserade bataljonen på P4 i Skövde

  SvaraRadera
 25. Hej Allan! Nu hoppas vi att FP står upp för vad du tycker när ni lämnar rapporten i morgon.
  Håller tummarna att ni går emot (M,VP, och MP).

  SvaraRadera
 26. Men Allan,
  Allvarligt, minska personalen på HKV, och ta bort magasinförsvaret!
  Var behöver vi stridsvagnar? På Rosengården och Husby? Absolut inte i försvarskrigföring.

  SvaraRadera