måndag 30 januari 2012

En jur stud är inte alltid bäst

Att ställa höga, teoretiska krav på varje individ som vill delta i försvaret av vårt land är fel. Att bli soldat, vare sig det är fråga om hemvärnet eller andra insatsförband, kräver duglighet och omdöme. Men att man är näst intill högskolebehörig utgör ingen garanti för detta.

Det förslag, som jag hoppas att ÖB nu lägger, syftar till att bredda rekryteringen. Avsikten är att göra försvaret av Sverige till en angelägenhet för hela samhället, även för dem som inte kunnat eller velat ta sig igenom ett nationellt gymnasieprogram med godkända resultat.

Enligt Skolverket hade var tredje elev som 2004 påbörjade en gymnasieutbildning ingen högskolebehörighet fyra år senare. Att ställa krav som exkluderar stora grupper och som saknar tydlig relevans för uppgiften stärker inte folkförankringen.

Den stora utmaningen är inte att klara rekryteringen till GMU. Den är att behålla kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande soldater över tid. Även här spelar antagningskraven stor roll. Sannolikheten för avhopp och fortsatta civila studier torde vara högre bland ungdomar som redan kommit en bra bit på den teoretiska vägen. Jag misstänker att Försvarsmakten också insett detta.

Det handlar inte om att välja bort vare sig den ena eller andra kategorin. Ska försvaret vara representativt för samhället måste utgångspunkten vara att inkludera. Jag minns soldater i det gamla värnpliktsförsvaret som varken besökt ett gymnasium eller varit utomlands. Likväl kunde de ha andra kompetenser som vida överträffade sina teoretiskt skolade kamrater. En jur stud är inte alltid bäst när man ska byta motor på en CV 90 i tjugo minusgrader.

Allan Widman

13 kommentarer:

 1. "En jur stud är inte alltid bäst när man ska byta motor på en CV 90 i tjugo minusgrader".

  Så kan det vara, men en jur kand förstår i alla fall vad som står i manualen. Däremot är det nog bättre med någon som gått ut fordonsprogrammet på gymnasiets treåriga linje. Något bör ju denne ha snappat upp.

  SvaraRadera
 2. @Sumatra

  Och varför skulle någon som gått ut fordonsprogrammet välja Försvarsmakten? Får ju bra mycket mer betalt som civil.

  SvaraRadera
 3. @Allan

  Jag håller inte med dig.

  Det exemplet du tar upp passar bättre i en tid då värnpliktsförsvaret var på topp. Under en tid då vi hade stor bredd och mängder med F-värnpliktiga som hade "handräckningstjänst" och tjänstgjorde vid "hamnservice" på Berga örlogsbas och med andra mindre krävande tjänster. Då kunde dessa individer mycket väl tas med enbart grundskola i ryggsäcken. Sådana platser finns inte ens längre då vi numera låter FM Log göra allt sådant till en hög kostnad jämfört med tidigare.

  Nu har vi ingen bredd inom FM överhuvudtaget, utan nästintill bara spets. Då duger det inte med grundskola. Det krävs lite mer än så.

  Däremot välkomnar jag en återgång till ett värnpliktsförsvar med bredd igen, då kunde vi kriga och byta en motor i -20 om det behövdes. Jag tror inte vi ens har den kompetensbredden kvar i dag...

  SvaraRadera
 4. @ Anonym 09:33

  Jag förstår frågan men håll med om att det är mer logik i det upplägget än att en jur kand väljer att byta motorer på en CV 90 i tjugo minusgrader.

  Här är ett försök att besvara din fråga:

  "Under det fjärde kvartalet 2011 var drygt 124 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på cirka 21 procent, ej säsongsjusterat. Sverige har en ungdomsarbetslöshet som ligger över snittet för EU. Detta beror inte bara på senaste lågkonjunkturen, ungdomsarbetslösheten var hög även under den senaste högkonjunkturen".

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-manad/?awc=&gclid=CKyF3t_3-q0CFdAvmAod_nFQNg

  Dessa siffror kan kanske även förklara det stora antalet sökande till GSS. Att mecka CV 90 kan kanske vara insteg på arbetsmarknaden för den som gått fordonsteknisk linje på gymnasiet.

  Att plocka in ungdomar med endast grundskola vältrar bara över stora delar av gymnasiets utbildning till t.ex FMTS. Hur godhjärtad man än är, så är livet så beskaffat att man måste kunna vissa saker för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Sånt e´ livet, så mycket falskhet bor det här. Och det falskaste av allt är att lura en hel generation att man inte behöver kunna något eller att man inte behöver anstränga sig. Man kan ju alltid googla. Eller bli politiker (inte till dig, Allan).

  En värnpliktig systemtekniker i flottan hade Matte D som ett av flera krav. Nu kanske det räcker med näsan över vattenytan i grundskolans matematik. Dessvärre har prytlarna inte förenklats i motsvarande grad.

  SvaraRadera
 5. Vänner,

  Vi måste ha respekt för de kvalifikationer som naturligt krävs för tjänstgöring i Flygvapnet och Marinen. Våra två riktigt tekniktunga vapengrenar som ju enbart ska ha kontinuerligt tjänstgörande soldater.

  Vad beträffar motorbyten på CV 90 är det ju riktigt att det krävs någon som kan läsa manualen, men samtidigt krävs det väl också tre till fyra rätt händiga och kroppsstarka personer som kan vrida den rätt och dra åt skruvar och muttrar till rätt moment.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Allan

  Lite orättvis tycker jag ändå du är mot jur stud ...

  Min son gjorde lumpen i näst sista vplomgången i Arvidsjaur på vakt och insats (jägarutb inställd det året). Han fick i allra högsta grad tjata sig till att få rycka in och göra värnplikten. Han har sökt några utlandsmissioner men konkurrensen var hård så han har inte kommit i väg på någon.

  Han läser nu juridik i Uppsala och har anmält sig som villig att tjänstgöra som GSS/T vid LSS Uppsala vid det insatskompani som sätts upp.

  Huruvida han blir antagen/anställd (eller vad nu benämningen är) avgörs knappast av om han har civila kvalifikationer som fordonsmek eller juristkunskaper utan snarare av om FM har de ekonomiska medel att tillgå för att utbilda och öva GSS/T i det förband som sätts upp.

  Att använda sig av redan utbildade värnpliktiga, med inte allt för "rostiga" kunskaper torde vara det snabbaste, billigaste och enklast sättet att skapa de förband vi saknar i den organisation regering och riksdag varit med om att fatta beslut om.

  Problemet är att inte ens den lösningen verkar FM ha råd med idag ...


  Vänligen

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 7. Gustav Wasa sa...

  a) Om det blir en etablerad "sanning" att inget annat än högskolebehörighet duger för att utbilda till någon typ av befattning som soldat är det då ens teoretiskt möjligt att någon gång i framtiden återinföra en mer allmän värnplikt?

  Den värnpliktslag som ska aktiveras vid ofärd bör självfallet vara förberedd i förväg. Kan en sådan förberedd lag i praktiken innebära att värnplikt enkom gäller för envar som uppfyller rådande antagningsbestämmelser för högskolestudier, utan att den samtidigt är en klasslag?

  Borde inte en eventuell medborgarplikt att med vapen försvara sitt land gälla för fler än akademiker och potentiella sådana?

  b) Saco rekryterar idag genom sitt medlemsförbund Officersförbundet hela det militära kollektivet från yngsta meniga rekryt hela vägen upp till rikets Överbefälhavare.

  Fortfarande har TCO och LO genom sina medlemsförbund mycket få militärer som medlemmar.

  Så länge som högskolebehörighet är ett krav för all grundläggande militär utbildning (GMU) kan Officersförbundet inom Saco och gentemot TCO och LO hävda att alla deras medlemmar, oaktat av vilken grad de vara må, är akademiker eller akademikers vederlike.

  - Gynnar det Sveriges värnkraft att all militär personal är organiserad i ett (1) enda fackförbund? För arbetsgivaren kan det vara enklare att förhandla med en motpart än med flera.

  - Har unga tidsbegränsat anställda (GSS-K eller GSS-T) samma intressen som äldre anställda med fullmakt?

  SvaraRadera
 8. @ Allan

  Det är en gammal sanning att bonnpöjkar och feskepöjkar är en tillgång. Dessvärre kategorier som blivit allt sällsyntare.

  Nu är det ingen automatik i att man är händig och kroppsstark bara för att man slutat skolan efter genomförd grundskola.

  Även kvinnor, som vanligen är mer kroppssvaga, måste kunna byta en CV 90-motor. Detta är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket måste beaktas inför kommande materielanskaffningar. Vad gäller CV 90 går dessa säkert att modifiera. Eventuellt genom att montera mindre och därmed mer lättbytta motorer.

  Nä, nu tror jag bestämt att jag farit iväg bort i tok. Inte alltid som logik och PK-tänkande leder en rätt. Nu skall jag genast gå och ta tagelskjortan på.

  SvaraRadera
 9. Som föreslås här...
  http://cynismer.blogspot.com/2012/01/gymnasieexamen-och-lamplighet-som.html

  Ta in även de som inte har fullständig examen med villkorad anställning och låt dem komplettera på tjänstetid.
  Samtidigt så måste man också se till att de tvingande krav som ställs är relevanta och att alla viktiga krav verkligen finns med.

  SvaraRadera
 10. Johan,

  Du har rätt. Förr i tiden fanns ett "lärlingsspår" även för officerare utan gymnasium. De kunde läsa in bland annat detta i Uppsala parallellt med militär utbildning. Det vore väl en lätt sak att ordna också för den som antas till GSS/K.

  Och nej, lika lite som en jur stud är en feskar- eller bonnpojk en garanti för muskelkraft. Min poäng är bara att vi behöver olika kompetenser och att förankringen av försvaret hindras om stora delar av samhället inte blir delaktiga.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 11. Beträffande debatten gällande valet av motor till stridsfordon 90. Mot dem som krävt en ny lätt, motor har de stått som värnat den betalda och svensktillverkade som används idag. Samtidigt som motorns tyngd förblir kritisk för jämställdheten vore det synd och skam att inte tillvarata gjorda investeringar. Av gångtiden i de befintliga motorerna har bara en fjärdedel hittills utnyttjats.

  Det mest logiska är att välja både och. Det är inte ofta stridsfordon behöver motorbyte. Genom att kräva modularitet kan vi nyttja billiga körmil med befintlig motor och öka jämställdheten med en ny i skarpa lägen och vid krävande övningar.

  Dagens strisfordonsmotorer underhålls regelbundet och prestanda för de båda motorerna är i stort sett lika. Vi ska varken kasta bort vår egen industriella kompetens eller det som är betalt och fungerande. Arvets ska vårdas.

  /pseudomeken

  SvaraRadera
 12. Jag förstår inte problemet. Det viktiga är att man i försvaret får rätt person på rätt plats. Och rätt person på rätt plats kan vara en juris studerande eller en kvinna eller man med nio års grundskoleutbildning - precis som i vilket försvar som helst (inklusive vårt gamla värnpliktsförsvar). Skolan utbildar inte attityd och vinnarskalle. Det är något man bär med sig, oavsett vad det står på visitkortet.

  Det som stör mig är att det läggs mer tid på att diskutera dessa detaljfrågor än själva huvudproblemet. Det är som att diskutera vilken färg kejsaren ska ha på strumporna, vilket är helt ointressant eftersom kejsaren är naken i övrigt.

  SvaraRadera
 13. Det fanns ett system i Sverige där vi hade möjlighet att utbilda de mest lämpade till diverse uppgifter inom Försvarsmakten. Detta system valde du Allan och din kollegor i riksdagen att mot bättre vetande avskaffa från en dag till en annan. Med detta enda beslut har ni för överskådlig framtid tillsett att Sveriges försvarsförmåga är i stort sett obefintlig. Och detta dessutom med en modell som ger oerhört lite "pang för pengarna".

  Innan denna fadäs är passerad till historien kommer det här landet aldrig att återigen kunna återupprätta en vettig försvarsförmåga till en likaledes vettig kostnad, till detta är nämligen nationen inte demografiskt begåvad.

  Vill du Allan gör ett slag för Sveriges framtida försvarsförmåga ställer du dig upp i riksdagen och erkänner det som alla med insikt i försvarets verksamhet redan vet (men få vågar säga): "Vi gjorde fel, värnplikten är den modell som bäst passar Sveriges behov och förutsättningar."

  Och kom inte dragandes med värnpliktens tillkortakommanden, modellen är självfallet inte felfri men den stora problematiken kommer sig av ineffektiv ledning med politiserade överbefälhavare och likaledes ineffektiv ledning från riksdag och regering.

  SvaraRadera