onsdag 2 februari 2011

Osvuret alltid bäst

Försvarsmakten inkom till sist med svar på den framställan regeringen gjorde beträffande GLI/NOC i somras. Trots att man erhållit uppskov med tre månader finns det enligt uppgifter fortfarande frågetecken i underlagen.

Frågan om den framtida stridsledningen har nu bollats under tre års tid mellan regering och Försvarsmakt. Likväl synes ytterligare beredning nu nödvändig. Det kan inte vara rimligt att satsa miljarder på något som enbart kan beskrivas i termer av vad det inte är.

Ja, jag skriver miljarder. Den svenska riksdagen delges förvisso inte några detaljer på prislappar i materielplanen. Men till bland annat OSSE görs det årligen mer utförliga redovisningar.

Under rubriken "Electronics and communications", som väl i och för sig utgörs av en hel del annat än ledningssystem och ledningscentraler, redovisar Sverige följande kostnader i sin senaste rapport:

År 2008 2 697 milj kr
År 2009 1 944 milj kr
År 2010 2 562 milj kr
År 2011 3 050 milj kr

Till detta ska å andra sidan sannolikt läggas avvecklingskostnader bland annat för Hästvedaberget. Enligt uppgifter ska Fortverket ha börjat räkna på detta. Även här tycks beloppen vara minst sagt substantiella.

Regeringen och riksdagen har uttryckligen kommenderat ett stopp för vidare NBF-utveckling, men osvuret är alltid bäst...


Allan Widman

16 kommentarer:

 1. Herr Widman, dags att ge någon kicken? Följer man inte Riksdagsbeslut borde man göra något fel, ett fel som det borde finnas uppsägningsgrunder för!

  SvaraRadera
 2. "Det kan inte vara rimligt att satsa miljarder på något som enbart kan beskrivas i termer av vad det inte är."

  Typ PRIO då...

  SvaraRadera
 3. Kriesse,

  Faktum är att jag uppfattar en viss ljusning när det gäller GLI/NOC. Det viktigaste är ju att få stopp på dumheterna, även om vi har alldeles för lite av ansvarsutkrävande inom svensk statsförvaltning.

  SvaraRadera
 4. Till avvecklingskostnaderna för Hästvedaberget bör ju även läggas kostnaderna för renoverings- om- och tillbyggnadskostnader för de anläggningar som skall vara kvar! Kostnader, som nog skulle få den ensamstående undersköterskan som till syvende och sist betalar kalaset, att fullständigt tappa tron på det mesta! Kostnader som likväl inte kommer att lyckas med att överbrygga det förmågeglapp som FM, mot bättre vetande, nu är på väg att skapa!
  Att ta del av detta, tillsammans med den mer detaljerade utvecklingsplanen för flygvapnet, gör att man allvarligt överväger att lämna allt och för en gångs skull sätta sig själv och den egna framtiden i centrum.

  SvaraRadera
 5. Allan,
  Någona avveckling av Hästveda får absolut inte ske.
  Den enda avveckling som bör ske är den person eller personer som beslutat detta.
  Under 4 år så tycks kostnaden enl din uppgift vara styft 10 miljarder !!!!!
  Vem anser att detta är en rimligen avvägning av våra resurser och väl investerade pengar sett mot våra operativa behov?
  Är det inte betydligt rimligare att lägga pengarna på att täcka våra operativa brister i luftförsvaret lv robotar,jaktrobotar,lv robotar till korvetter ,markmålsbekämpning ingrera rb 71 mot JAS 39 C/D osv,mekbrigad och kustrobotar på Gotland osv osv
  HUR KAN DETTA SLÖSERI FÅ PÅGÅ?
  Helt obegripligt och helt oansvarigt.
  Jag har INGET förtroende för försvarsmaktens förmåga att AVVÄGA resurser.
  Däremot hyser jag förtroende att lösa uppgifter per förbandstyp enl TOEM.Där gör vi ett ganska bra jobb numera

  SvaraRadera
 6. Medelåldersmannen,

  Så länge det finns liv finns det hopp. Tvärtom borde alla goda krafter nu utöka sina ansträngningar. En nationell dimension synes alltmer möjlig. Den är i sig både återhållande och förpliktigande. Förmågeglappet har redan uppstått. Nu gäller att inte låta någon göra ont värre.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Jan-Olov,

  TTEM för GLI/NOC är något jag gärna tog del av. Senast jag frågade myndigheten existerade något sådant inte.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 8. Renoveringar av kvarvarande anläggningar hade skett ändå även om inte H-veda skulle lagts ner. Ombyggnationer och tillbyggnationer är dock en helt annan fråga.

  Lever GLI/NOC fortfarande? Trevligt ändå att det verkar som om det "ljusnar" i den frågan.

  //Nyfiken

  SvaraRadera
 9. Blir nog med Hästveda som med mycket annat, det avvecklas, säljs för en symbolisk krona och sedan hyrs för dyra pengar av konsulten som köpte det.

  SvaraRadera
 10. Non-Effect Based Politics (NEBP) är vad som de senaste tre-fyra åren utspelat sig med avseende på:

  a) Avbrytande av NBF
  b) Sjömålsförmaga med Visbykorvett (RBS-15)
  c) Spaningsförmåga med JAS 39 Gripen (SPK 39)
  d) Flygburen ubåtsjaktförmåga (HKP4 vs HKP14)

  Den politiska ledningen i riksdag och departement har avgett mer eller mindre klara besked i vart och ett av fallen. Men läget är oförändrat. Det är fortfarande minst tre år till dess, som operativ effekt kan realiseras.

  Detta är inget unikt för Sverige. Tvärtom. Rymd-, försvars- och flygprojekt är generellt sett i hela världen försenade och fördyrade. Så länge som dessa förhållanden är mindre väl kända utanför kretsen av närmast sörjande och det finns ett arv som livstidsförlängs, så är problemen i huvudsak praktiska och hanterbara.

  Men när nu förmågeglappen mångfaldigas och sträcker sig över decennier, då undermineras själva tilltron till meningsfullheten med att fortsätta upprätthålla ett nationellt militärt försvar. Det blir en fråga om upprätthållande av försvarsvilja.

  Alldeles särskilt så om försvaret uppfattas fortsätta att likväl kosta inte försumbara summor och det snart inte kommer finnas en stor del av befolkningen, som investerat närmare ett år av sina liv i militär uniform, som de inte alla vill se som bortkastad tid.

  Lumparminnen i rosa skimmer tillhör en svunnen tids folklore. Och någon motsvarande anglosaxisk folklig anda av att stödja våra veteransoldater har ännu inte fått fotfäste i den svenska folksjälen.

  Först försvinner vår förmåga, sedan också vår vilja att försvara oss!

  SvaraRadera
 11. Gustav Wasa,

  Det måste erkännas att Dina förutsägelser ligger i farans riktning. När politiken inte förmår att sätta stopp tappar inte bara det uniformerade fotfolket sugen, utan så småningom även en allt mer oförstående och till slut alienerad befolkning.

  Försvarsmakten saknar på egen hand förutsättningar att bli bättre än vad regering och folkvalda med fasthet är beredda att kräva.

  Även om jag med varierande kraft försökt att påverka i de frågor som finns på Din NEBP-lista kan jag bara konstatera att resultatet är skralt.

  På någon punkt är nog hoppet också ute. Men för mig finns egentligen inget val mellan att ge upp eller att försöka igen och igen och igen.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 12. Widman, Skipper har skrivit något intressant på sin blog där han frågar sig vad FMTIS är. Det känns som man försöker dölja NBF genom sammanslagningar av förband..

  http://navyskipper.blogspot.com/2011/02/vad-ar-fmtis.html

  SvaraRadera
 13. "If you can't convince them, confuse them!"

  "Målen helgar medlen"

  För att ett ifrågasatt projekt bara genom en ny förpackning ska slippa ifrån sina kritiker, så är det ingen direkt nackdel om det mesta av den omkringliggande verksamhetens struktur allt som oftast rekonfigureras och att ledningsprinciper och dito processer samtidigt ges lite nya innebörder.

  - Är det bara en tillfällighet att Försvarsmaktens Högkvarter har omorganiserats i genomsnitt var artonde månad det senaste decenniet? Eller har det varit nödvändigt för att trygga rikets säkerhet att betala priset av all den röra det skapat för ledningen av landets militära styrkor? Den av Statens Haverikommission efter Rydhaveriet beställda så kallade "Kulturutredningen" anser inte det senare.

  Konungen är inte längre Överbefälhavare (ÖB) och gott så. Statschefen har bara kvar symbolisk makt, om än ej definierad eller reglerad av regeringsformen (RF).

  Vår nuvarande ÖB uttalade sig offentligt från scenen i Sälen i år att han inte var en vanlig myndighetschef bland andra.

  Detta uttalande, som inte ifrågasattes av någon närvarande, kan tolkas som att Sverker Göransson anser sig besitta någon form av ej närmare definierad eller reglerad, det vill säga närmast symbolisk makt i kraft av sitt ämbete.

  En makt som inte är författningsreglerad eller förvärvats av honom själv personligen genom förtjänst och skicklighet, utan just befogenheter grundade på någon mer mystiska makt, liknande den en kung har från sitt folk.

  En svensk myndighetschef, som bokstavligen tror sig vara Överbefälhavare, trots att lag och förordning närmast pekar på att det är regeringen och då bara på delegation av riksdagen, som alltid innehar den yttersta makten, kan givetvis självständigt agera i enlighet med vad denne tror vara långsiktigt bäst för landets försvar oaktat vad den för en (1) mandatperiod valda politiska ledning tycker och tänker.

  - Är detta förklaringen till varför Försvarsmakten inte hörsammar riksdagens och regeringens beslut om avbrytande av NBF?

  SvaraRadera
 14. På min blogg har jag skrivit lite om en eventuell kommande omgalonering av officerare. Jag tror att den frågan har väl så stor sprängkraft som många mer organisatoriska frågor som diskuteras.

  Mina kunskaper om Hästveda är inte av den dimensionen att jag har så mycket att tillföra debatten. Fast jag är rimligt påläst inom personalförsörjning.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 15. Sinuhe,

  Välkommen tillbaka. Läser Dig alltsomoftast. Dina kunskaper om personalförsörjningen är långt djupare än mina om stril och Hästveda. Låt oss lära av varandra!

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 16. Allan, tack så mycket! Nu blir nog den egyptiske bloggaren kvar ganska länge! Jag var faktiskt inte så uppmärksam på att antalet bloggare inom HR-området var så litet...;-)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera