måndag 24 januari 2011

Förklara!

Just nu sprider sig ett nytt mantra uppe på Lidingövägen 24: "Klart att det inte går med så få heltidsanställda soldater". Mantrat syftar på den uppenbara stollighet som präglar riksdagens beslut om att minst tre fjärdedelar av soldaterna inom markstridskrafterna ska vara periodvis tjänstgörande.

Hög som låg inom försvaret har för mig försökt att förklara varför det inte går med mindre än nästan hälften heltidsanställda. Ingen har lyckats. Om det beror på mina bristande utförsgåvor eller undermålig pedagogik kan naturligtvis diskuteras.

För bara två år sedan hade vi i princip inga soldater anställda förutom dem i utlandsstyrkan. Likväl kunde vi jaga ihop folk till Battle Groupen och en hel del andra insatta eller beredskapssatta förband. Vi hade i princip samma personalförsörjning när Ulf Henricsson på 90-talet med några månaders förberedelser kunde stampa fram en bataljon till Bosnien. Den behövde heller inte skämmas för sig vid en jämförelse med andra länder.

Man kunde tycka att reservister med beredskapstillägg skulle vara ett steg framåt. Att det skulle ge väsentligt mer "gripbara" förband än tidigare. Men inte så; det måste förstås vara heltidsanställda.

Vad jag förstår siktar man på ett op-tempo ca 1/6 generellt och lite högre för insatsförbandens soldater och officerare. Gott så. Frågan är dock hur personalen ska kunna utvecklas och hållas igång däremellan? Övningar är ju bra, men hur mycket klarar vi att planera för och har vi råd med? Risken finns att de vi vill behålla söker sig någon annanstans och att mindre utvecklingsbar personal blir kvar.

Jag håller med om att lagstiftningen borde haft större framförhållning. Samtidigt kan man ju inte blunda för att det finns en hel del möjligheter i den generella arbetsrätten. Om nu inte alla regler träder ikraft förrän den 1 januari 2012 varför kan man inte anställa blivande periodvis tjänstgörande och grundutbilda dem under innevarande år. Därefter kan de ju på de villkor som erbjuds få bestämma om de vill fortsätta eller inte. Det lär finnas något som heter överenskommen visstidsanställning...

Jag antar att av de ca 16 000 soldater som ska anställas kommer ca 10 000 att tjänstgöra i markstridskrafterna. Skillnaden mellan 25 procent anställda på heltid och drygt 40 procent innebär då ytterligare kanske 1 500 heltidslöner. Dessa kommer att tränga undan övningsverksamhet, materielanskaffning och mycket annat utan att någon hittills kunnat visa den försvars- eller säkerhetspolitiska vinningen därav.

Var vänlig och förklara!


Allan Widman

19 kommentarer:

 1. En sak du utlämnar är de uppgifter som hittills skötts av värnpliktiga under grundutbildning. Det blir ett inte försumbart antal tjänster som nu ska skötas av heltidsanställda soldater. För det är väl inte bara utlandsuppdragen som ska lösas?

  SvaraRadera
 2. Därför att vi inte uppnår högre kvalitét med det du vill göra än vad vi gjorde i det tidigare värnpliktsförsvaret. Det är just Kvalitétsargumentet och den omedelbara gripbarheten som Tolgfors anförde som skäl för reformen.

  Inför varje insats måste vi då börja om med att sammöva grupper och plutoner likt vi gör idag. Vi slipper förmodligen teknisk utbildning och förarutbildning i stor utsträckning men med en viss omsättning av soldater så har vi det ändå. Kvalitétsargumentet är sålunda skjutet i sank.

  Gripbarhetsargumentet faller när vi inte kan/får planera med redundans på raderna. Tänk på att Tolgfors anförde fullskaligt krig som skäl för reformen. Tidigare hade vi 24h beredskap för första linjens förband i Sverige sedan sjönk kravet till 72h för huvuddelen av köttet. I praktiken så fick man leva med sammansatta plutoner och kompanier vart efter dom mobbade färdigt. Jag ser ingen som helst anledning till varför det skulle vara någon skillnad med IO14 år 2019. Beredskapstillägg är väll en trevlig löneförstärkning men i praktiken måste soldaten jaga arbete i hela Sverige och då är vi tillbaka i det gamla mobbsystemet.

  Däremot det som skiljer oss ifrån gårdagen är de volymer som utbildas varje år. Att kunna stampa fram 500 - 1000 soldater att skicka utomlands var inget problem på 90-talet. men volymerna mellan 2005 och 2010 ger ett klent underlag att stampa fram soldater 2012 - 2020.

  Det är du som måste visa varför det är bra i vanlig ordning om du förespråkar något. Inte kritikerna.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 3. Själv är jag mer intresserad av motiven till att vi idag har 41 generalspersoner och i runda slängar 1500 man i högkvarteret.
  ..fast vi lär väl båda få vänta på svaren.

  Under tiden kan vi ju roa oss med att se vad som händer när det går upp för dom få heltidsanställda soldaterna som vi har just nu, att en stor del av deras arbetstid (från vecka 20 i år) kommer att ägnas åt att sitta i vakten.
  Ett faktum som inte riktigt framgår i alla de flashiga reklamkampanjer som översköljer oss.

  SvaraRadera
 4. Blir nog privata entreprenörer som får överta den mondäna sysslan efter ett tag, då dessa redan sörjer för diverse bevakning av objekt och transporter åt FM redan och det förmodligen blir billigast så. Lite skrämmande att securitas kommer att ha fler beväpnade personalresurser inom riket än armén, men det kanske är så det ska vara i framtiden som bara kommer att bli fred och vita duvor....

  /maggan

  SvaraRadera
 5. Skall bli intressant att se soldaternas reaktion när det går upp för dem att de skall snickra mål på målverkstaden, underhålla löparspår vara garage förman på motoravdelningen och sköta körgårds materiel och lösa en massa andra saker som de civila nu löser när man nu vill avskeda många av dem för att gå in i den nya basorganisationen.
  Tanken är INTE att någon antrepenör skall lösa dessa sysslor utan Insatsorganisationen för att frigöra pengar till den stora mängden kontrakterade soldaterna.
  De inser snabbt att är den nya tidens mob och förplägnads soldater med låg lön

  SvaraRadera
 6. Nja, faktiskt är det så att de flesta av de "tråkiga" tjänster lejer vi ut till civila och entrenprenörer som vi betalar mer än vad vi betalar våra soldater. Allt för att hålla ner antalet soldater. På samma sätt går det till emd de tjänster vi avvecklar från FMV, HKV och andra stödmyndigheter. Bort med tjänsten och in med en "konsult" med avsevärt högre timlön. Gissa var denne konsult jobbat tidigare?


  Jag är inte ett dugg förvånad över det Allan beskriver. Det var ytterst väntat.

  SvaraRadera
 7. Allan har en point. Jag är själv fundersam till varför vi ska ha stående bataljoner ur specialtruppslagen (artilleri, luftvärn, ingenjörbataljon med mera). Jag anser att det borde gå att behålla 25 %-inriktningen om man ökar på manöverbataljonerna men minskar på specialbataljonerna.

  Självklart är det så att systemet med reservister (reservofficerare samt GSS/T) kommer att ge en helt annan möjlighet till nyttjande av VANLIGA KRIGSFÖRBAND än det tidigare byggsatssystemet.

  Visst är det synd att Roléhns utredning inte finns förrän nu, men det är bara att bita ihop och jobba med den interimistiska lösningen ett år framåt.

  GMY

  //Sinuhe

  SvaraRadera
 8. Bra poäng Sinhue men är inte bara en lösning för utlandsstyrkan? Var är visionerna för att uppfylla Försvarsministerns visioner om kvalitét och gripbarhet?

  Försvarsministern exemplifierade ju med Georgien och det "snabba" förloppet. Men det känns som om vi glidit tillbaka till ett mobiliserat försvar men med sämre soldaturval.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 9. Det är högst rimligt att anta att ett statsråds långsiktiga visioner återfinns tydligt formulerade och i av högst densamme väl vald detaljeringsgrad i en av denne till riksdagen avgiven proposition. I detta fall har så skett i Prop 2009/10:160.

  Departementets expeditions- och rättschef har att som oväldig ämbetsman bland annat tillse att upprättade skrivelser, som till exempel regleringsbrev till myndigheter följer bokstav och anda i lagar och sammalunda i av riksdagen fattade beslut. Vid fall av vidlyftigheter härvidlag, så tillägger lämpligen den samvetsgranne en notering om att han eller hon inte deltagit i beredningen av det bedömt "orena" ärendet.

  SvaraRadera
 10. @Sinuhe

  Men om vi nu ska ha ett "snabbt gripbart försvar" för att kunna möta ett "snabbt Georgienkrig" så borde väl t ex luftvärnet vara stående? Det om något, tillsammans med jaktflyget, behöver ju vara tillgängligt omedelbart.

  För det är väl inte så att det bara ska vara förband som ska rotera till Afghanistan som ska ha hög tillgänglighet? ;-)

  SvaraRadera
 11. Vänner,

  Den bild som Wiseman tecknar stämmer åtminstone med vissa iakttagelser jag gjort på fältet. I många fall avses bevakningspersonal att hyras in. Jag har även sett bevakningssoldater på värnpliktsförmåner under hösten.

  I själva sakfrågan; heltid- eller periodvis, blir jag inte så imponerad av argumentationen. J.K. Nilsson gör ett försök och pratar om gripbarheten. Enligt honom är kontrakterade soldater med beredskapstillägg lika illa som det gamla värnpliktsförsvaret.

  Men vilken är skillnaden i gripbarhet? Kommer inte också heltidsanställda soldater att emellanåt befinna sig på utbildning och semester? Och vem har sagt att reservistförband inte kan hållas samman över tid? Särskilt som vi nu talar om att de ska tjänstgöra varje år samt göra insats tillsammans med viss periodicitet.

  Det finns säkert olika bedömningar om kostnaden för periodvis respektive heltidsanställda soldater. Men låta oss anta att den förra kategorin kostar en fjärdel av den senare. Bortsett från de kvalitativa aspekter jag tidigare anfört innebär detta att volymerna inte kan upprätthållas i ett heltidsanställt försvar. Det blir inga brigader och ingen tillräcklig bemanning av det svenska, nationella försvaret.

  Den nuvarande styrningen på personalförsörjning leder bort, inte bara från det möjliga, utan också från det önskvärda. Just nu borras huvuden långt ner i sanden...

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 12. Jo visst kommer heltidsanställda soldater att befinna sig på semester, vara sjuka, föräldralediga, m.m. Det är därför jag angriper att det saknas redundans. Planeringsförutsättningarna är en soldat per rad. Skall vi kunna ha gripbarhet och effektivitet så skall vi ha fler soldater per rad i åtminstånde kritiska tjänster. När förbanden får ha semester måste styras av beredskap och behovet.

  Värnpliktsförsvaret vilade också på en grund av repitionsövningar så det är ingen skillnad. Men att tro att reservistförband kan kallas in, kompletteringsutrustas och åka på insats bara för att dom övar någon vecka tillsammans varje år är en utopi.

  Men om jag har förstått saken rätt så var det egentligen inte gripbarhet och kvalitét som var skälet till reformen utan just att man i liberal anda inte vill använda pliktinstrumentet.

  När vi inte tidigare har haft råd med repitionsutbildning av våra soldater, varför skulle vi helt plötsligt få det nu? Vill vi ha förband som är snabbt gripbara så måste vi nu ändå ha krav på snabb mobilisering eller skall vi fortsätta med R30, R90 och 3 års tider?

  Så vad är egentligen skillnaden?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 13. J.K Nilsson

  Skillnaden är att förbanden hålls samman och i den bästa av världar får utbilda och öva sig minst någon månad vart år. Jag tror att en sådan lösning kommer att visa sig långt bättre än de sista tio åren med plikt. En tid utan repövningar, med avskaffad mobiliseringsorganisation, extremt hög förbandsomsättning samt avskaffad PB och KB utbildning.

  Vi kommer att kunna erbjuda rätt många veckors övning och utbildning till rätt många reservister för priset av en enda heltidsanställd.

  Men visst, det tog även emot ideologiskt att med plikt och hot om frihetsberövande kalla in till en verksamhet som mera präglades av problemet att erbjuda plats åt alla som ville. Aldrig mer tvång än nöden kräver...

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 14. Det finns en skillnad i attityd mellan Sverige och USA.

  Populärkultur är förvisso ingen kunskapskälla med avseende på sakförhållanden, däremot så har framgångsrik populärkultur absolut gehör för sin publiks värderingar.

  Jämför:
  http://www.youtube.com/watch?v=DWrMeBR8W-c

  http://www.youtube.com/watch?v=Au-u5uPwLJo

  I Åsa-Nisses land så är reservisten något töntigt och överspänt. I Toby Keiths land så är reservisten ansvarskännande och efterfrågad.

  Det är inte förvånande att vi samtidigt som vi för första gången haft en reservofficersenhet i Högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm i stort sett inte utbildat eller övat reservofficerare.

  I USA flyger reservofficerare till och med spetsigt stridsflyg i skarpa operationer.

  Vore det inte bra om Helikopterflottiljen också hade reservofficerare som flygförare? Dessa skulle periodvis flyga civilt och därmed i viss omfattning vidmakthålla sin flygtrim utan kostnad för statsmakten.

  Är det bättre att majoriteten av den flygande personalen inom helikoptervapnet spelar innebandy?

  SvaraRadera
 15. Allan, skall vi jämföra värnpliktsförsvar och "Frivilligförsvar" (för yrkesförsvar får man inte säga) så kan du ju inte på hederligt vis jämföra pappersförband med ett önskat utfall om åtta år. Utfallet om åtta år är beroende av det som du anser varit försummat de senaste tio åren.

  Jag har några farhågor om de tidvis tjänstgörande och den främsta är hur man som arbetsgivare skall kunna anställa dessa. Om vi nu säger att de skall tjänstgöra en månad om året så borde detta generera i minst två veckors ledigt. Totalt tidsuttag torde då ligga på 6 - 7 veckor. Den anställde skall också ha semester, visserligen kommer denne inte att få tillgodoräkna sig ett helt år i semesterersättning ifrån den huvudsaklige arbetsgivaren men det torde ändå bli ungefär fyra veckor. Tillsammans med helgdagar blir det då förhållandevis lite arbete uträttat och då har jag inte räknat med lite influensa, VAB och riktigt föräldraledigt, insatser och ledighet efter insats.

  Hur skall ersättningsnivån se ut, skall det vara 16300 för den månad som går åt i statens tjänst? Kan vi räkna med kompensation för utebliven löneutveckling, en arbetsgivare kommer knappast att premiera en person som är borta ett halvår vart tredje år och däremellan minst tre månader i statens tjänst.

  Den enkla lösningen är att heltidsanställa dom soldater som skall rotera och göra insater. Att sysselsätta och öva är inte ett problem. "Reservisterna" kan gott vara mobiliserande kött den dagen de behövs, vill de göra insatser kan de söka vakanser som ändå alltid kommer att uppstå och då ingå i ett heltidsanställt förband.

  Jag tvivlar på att vi med Frivilligförsvaret får ett bättre försvar än det vi hade på åttiotalet.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 16. J.K Nilsson,

  Tycker Du underskattar värdet av periodvis tjänstgörande.Men jag är ju själv reservare och på något sätt kanske part i målet.

  Vad beträffar att falla efter i löneutveckling och tilltänkta ersättningsnivåer vill jag nog erinra om att reservister i allt väsentligt kommer bestå av studeranden i åldern 20-28 år. I vart fall om vi ser till att ha verksamhet i anslutning till de större lärosätena, men det tycks ju långt ifrån säkert om nuvarande planer förverkligas.

  Din sista mening ska väl uppfattas som att Du alls inte tror på frivillighet, vare sig på hel- eller deltid? Men om det är Din uppriktiga mening så får du väl leta efter vad som mest liknar det vi hade på 80-talet...


  Allt gott


  Allan

  SvaraRadera
 17. Jo du Allan

  Numera framstår det som vi hade på 80-talet som ett rätt tilltalande alternativ till den röra vi har idag som mest känns som ett fritt fall mot någon form av botten...

  Det verkar ju inte som om någon har tänkt igenom någonting eller räknat på någonting av det som sker nu

  Att det blir dyrare att ersätta värnpliktiga med civila (vaktbolag och andra entrepenörer) kan väl inte komma som någon överraskning?

  Allt verkar bli mindre, sämre och dyrare än det vi hade förut

  Men vi kanske måste dra ned verksamheten till en omfattning och komplexitiet att t.o.m. FML och ansvariga politiker kan se sambanden och i förväg inse vad beslut kommer att leda till...

  SvaraRadera
 18. Jag menar repitionsövningar, riktiga krigsförbandsövningar, mobiliseringsplaner, riktiga mobiliseringstider. Jag tror inte det s.k. Frivilligförsvaret kan bli bättre än det och det är just bättre som Försvarsministern har orerat om. Skall vi bli bättre än vi var då så blir det riktigt yrkesförsvar med stående styrkor i en stor omfattning.

  Jag kan köpa argument som att det skall vara frivilligt och enbart gripbart för internationella "klia rygg" operationer men det blir inte bättre iform av försvar av Sverige som Försvarsministern så hårt omhuldade.

  Det är djupt ohederligt att såga ett värnpliktsförsvar p.g.a av vad vi gjort detta årtusendes första decenium. Skulle vi ha ett fungerande försvar så var vi tvungen att göra något och det har lika gärna kunna vara fortsatt värnplikt, stamanställda rotation och beredskapsförband. Den enda skillnaden jag ser är att vi skall ha avtal med soldaterna om tjänstgöring och inte kallar in med plikt. Men allt annat är lika.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 19. Apropå att vissa ovan hävdar att det ska anlitas civila bolag till bevakningssysslor...

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Officerare-i-vakttjanst/

  SvaraRadera