torsdag 9 december 2010

Syltrygg?

Jag har varit på några dagars besök i Washington. USA är naturligtvis i grunden skakat av Wikileaks. Av det vanliga självförtroendet och frejdigheten syntes ej mycket. För State Department har avslöjandena fått proportioner fullt jämförbara med "nine-eleven". Tillsammans med skenande budgetunderskott, allt tydligare inrikespolitisk polarisering och utmaningarna i Afghanistan befinner sig landet i ett mycket utsatt läge.

Anti-amerikanska debattörer, inte minst i Sverige, tolkar det som att vi nu ser början till slutet på USA:s globala dominans. Jag varken tror eller hoppas att det är så. Landets exceptionella politiska och militära styrka har förvisso haft sina avigsidor. Men hur kommer världen att se ut om den inte längre kan lita till USA:s förmåga att gripa in? Det vill vi nog inte veta.

Under ett par timmar fick jag också möjlighet att besöka Department of Veterans Affairs (VA). Med sina över 250 000 anställda (!) svarar myndigheten både för medicinskt, socialt och ekonomiskt omhändertagande av soldater och anhöriga. Enbart under 2008 gav man medicinsk vård till 5,6 miljoner veteransoldater. Det politiska trycket på myndigheten är enormt. Varje ledamot av senaten och representanhuset är involverad i veteranpolitiken och bearbetas kontinuerligt av veteranlobbyn, som beskrivs som en av landets mest inflytelserika. I genomsnitt håller kongressen 200 hearings per år där VA:s representanter under ed får vittna om sina ansträngningar.

Under min bortovaro har debatten om FM:s personalpolitik fortsatt. Upprördheten är stor och berättigad. Det förändrar dock inte det faktum att Försvarsmakten, under ÖB och inom ramen för svensk arbetsrätt, själv avgör hur man agerar som arbetsgivare. Anna-Lena Sörensson (S) har ställt en fråga till försvarsministern om personalpolitiken i Försvarsmakten. I gårdagens svar på denna avslutar försvarsministern med följande mening: "Vid de återkommande dialogerna mellan Försvarsdepartementet och ledningen för Försvarsmakten är de arbetsgivarpolitiska frågorna av stor vikt".

Detta ska läsas som att man från försvarsdepartementets sida vill markera att man återkommande tar upp frågan om hur myndigheten agerat när det gäller att implementera skyldigheten till internationell tjänstgöring. Och att svaret inte bara innehåller den sedvanliga hänvisningen till att arbetsgivaransvaret är FM:s, ska nog tolkas som att departementet inte direkt "gjort vågen" när myndighetens handläggning redovisats...

Ja, måhända är jag och en del av mina utskottskollegor ena riktiga syltryggar som inte omedelbart krävt ÖB:s avgång och ej heller förmått försvarsdepartementet att handgripligt idka våld mot den svenska grundlagen. En dag ska jag på denna blogg berätta om vad som i övrigt gjorts för att stärka vårt försvar, med motsvarande utgifter för en riksdagsledamots möjligheter till inflytande.

I veckan publicerades en debattartikel av mig som kritiserade Försvarsmakten för att inte ordna med en gapfiller för vår egen TUAV i Afghanistan. Jag antar att FM snart går i svaromål. Det givna försvaret är naturligtvis att Genomförandegruppen, som jag var ledamot av, för två år sedan stoppade just det upplägg som riksdagen senare beställde.

Då som nu ansåg jag det fel att SAAB skulle göra en särskild handpåläggning. Varför? Systemet Shadow 200 hade ju mer än 100 000 flygtimmar i operativ miljö. Det behövde inte modifieras, utan kunde (som jag tidigare skrivit på denna blogg) tagits direkt från USA till Afghanistan. Inte bara tid utan också pengar hade vunnits. Även om detta inte har någon bäring på myndighetens ovilja att beställa gapfillern kommer det nu att idisslas.

Jag tror att de flesta som följer denna blogg förstår sambanden i svensk materielförsörjning. Likväl måste dessa omprövas när nationen och våra soldater befinner sig i krig.


Allan Widman

20 kommentarer:

 1. "Ja, måhända är jag och en del av mina utskottskollegor ena riktiga syltryggar som inte omedelbart krävt ÖB:s avgång och ej heller förmått försvarsdepartementet att handgripligt idka våld mot den svenska grundlagen."

  Ska jag tolka ovanstående citat som att ÖB har ett frikort? Han kan behandla sin personal hur oanständigt som helst så länge han inte bryter mot lagen? Är det så här du och ditt parti vill att statliga arbetsgivare ska bete sig?

  Har ÖB även frikort när det gäller att misshushålla med av skattebetalarna gjorda investeringar i form av utbildning?

  Finns det även ett frikort som gäller den obefintliga försvarsförmågan och det faktum att den bastard till försvarsmakt som skapats i dagsläget är fullkomligt oanvändbar till allt utom administration?

  Har ÖB ett frikort och kan pumpa in ytterligare miljarder i vårt nya tyska s.k. "stödsystem" vars namn jag vägrar att skriva ut - två MILJARDER and counting (mer pang för pengarna - eller hur...?). Datainspektionen satte P för HR-modulen - den som skulle vara så förlösande och kunna matcha rätt kompetens till rätt befattning i rätt tid....
  Dålig säkerhet var det visst - och nu ska hela LIFT stoppas in i detta undermåliga affärssystem....

  När tycker du - Allan - att försvarsförmågan nedgått till så låg nivå att det är dags att gripa in?

  Hur mycket kompetensdränering ska få fortgå innan du och dina kollegor reagerar?

  ...eller hindrar grundlagen den politiska nivån att gripa in innan ÖB:s förordnande går ut?

  Allan! Åk för guds skull ut i verkligheten på oanmälda besök och prata med de som står mitt uppe i sörjan, fråga hur stort förtroende de har för ledningen och om de tror på den inslagna riktningen. Fråga även om de skulle rekommendera någon att söka anställning i Försvarsmakten.

  SvaraRadera
 2. Håller helt med om att TUAV hade kunnat levereras direkt utan att ta "genvägen" via Saab.

  Risken är att vi gör om misstaget med HKP14 planeringssystem...

  SvaraRadera
 3. Trident,

  Det kan möjligen vara svårt att förstå att mitt enda inflytande består i den massmediala uppmärksamhet jag förmår att skapa. Men just så är det. Jag får aldrig knapptrycka beträffande Chefsingenjörens uppsägning. Jag kan fördöma detta i Dagens Eko, jag kan beskriva FM:s neuros på min blogg, men saknar varje makt att påverka i enskilt fall.

  Likväl tror jag att ett långsiktigt arbete syftande till att öppna upp FM är den bästa vägen. Jag vill avslöja varje försök till mörkläggning och lyfta upp de mest pinsamma projekten i dagsljuset. Jag vill affärsmässighet till stöd för operativ förmåga.

  Mina kollegor i utskottet tycker för det mesta att FM vet bäst och att lekmän inte ska lägga sig i. Att göra "vad ÖB vill" har dock för länge sedan passerat sitt bäst före datum och har inget med folkligt styre att skaffa.

  Med respekt


  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Oki, nu diskuterar vi skruv och mutter igen men just TUAV var ju problematiken uppdragssystem och bildanalys. Här finns det i flygvapnet system för just det ändamålet. Jag ser det som naturligt att implimentera det i ett flygande sytem till. Är systemen likartade kan und/Mission support element gå mellan en gripendivision och TUAV operatör näst intill sömlöst. När en Shadow har landat in med detaljunderlag så kan bildanalytikern redan ha anlyserat översiktsbilder i från Gripen och sedan rakt in kan lägga in bilderna ifrån TUAV.

  Alternativet är att inskaffa missionspecifika system, det ser jag som ett rent slöseri med resurser. Hur gör vi med utbildning till MSE framgent? Skall vi köra två spår beroende på vilket system som de skall jobba? Hur ser användningen av TUAV ut i det svenska försvaret? Om det är exklusivt Afghanstans behov så ser jag helst att vi inte skall köpa ett sådant system utan använda det befintliga spaningssystemet vi redan har.

  Finns det en långsiktig plats för systemet i svenska Försvarsmakten så varför skall vi göra det så specifikt?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 5. Trident,

  Hela poängen med mitt förförra inlägg var just att han inte hade något frikort. Vår myndighet har nu nått upp i 40 generals- och amiralspersoner. Därmed överstiger de vida antalet haubitsar av modellen Archer.

  Likväl är Försvarsmakten till sist en person. Ytterst bär ÖB ensamt ansvaret och han har inget frikort. Tvärtom är han, ifråga om ansvarets utkrävande, det enda kortet i leken.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. J.K Nilsson,

  Min uppfattning är att vi så snart möjligt ska ha effekt i MES. Om Du delar den ambitonen kan vi senare utveckla mer framtidsinriktade idéer om bemanningsproblematiken i vårt framtida flygvapen.

  Förmodligen hade det snabbaste och mest kostnadseffektiva, utifrån befintliga svenska resurser, varit en C 130 på 6 000 meters höjd med beprövade och befintliga sensorer. Kanske även försett med grovkalibriga automatvapen. Högt eller lågt, länge och/eller långsamt.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Allan, hur ser det ut med Open skies flygplanet? skulle man kunnat byta kamror och jobba inom ramen för dess svenska organisation?

  Men min fråga var mer konkret om TUAV har en plats generellt i den svenska organisationen eller om det är Afghanistanlösning?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. Open Skies:
  OS 100 kan byta från våtfilm till digital sensor utan någon förändring och därmed omcertifiering av statens innehavda SF 340. Det flygplan som används för Wien-inspektioner av bland andra USA i bland annat forna Sovjetunionen kan självfallet användas i Afghanistan.

  Sedan 1986 utvecklar Saab en spaningskapsel till JAS 39 Gripen. Denna kapsel (SPK 39) har ännu inte offererats till något annat land och kommer mest sannolikt att ianspråkta ekonomiska utvecklingsresurser i än många år.

  Däremot flyger beprövade spaningskapslar från hyllan med utländska Gripen-operatörer.

  TUAV nationellt:
  Förmågan att länka ner digitala bilder från luften med RAKEL realiserar Frivilliga Flygkåren sedan en tid nationellt med klubbflyg.

  Det nationella försvarets främsta brist torde i dagsläget inte vara amerikanska TUAV:er skräddarsydda för användning till brigader. Det är brigaderna själva som saknas.

  Den uppdatering som duger för israeliska försvarets bruk av Sky Lark duger inte för oss i samma stridstekniska UAV, som vi finkänsligt döpt om till Falken. Detta även fast det utan minsta kostnad hade gett oss omedelbart fördubblad prestanda. Det fanns ju inte inplanerat och störde därmed ritningarna.

  SvaraRadera
 9. J.K Nilsson,

  Open Skies konceptet är också flexibelt, beprövat och kostnadseffektivt. Vi tycks ju dessutom ha gott om Erieye för export. Även ett sådant kunde vara en lösning i Afghanistan.

  Är TUAV något med plats i "den svenska organisationen"? Jag tror inte att en sådan lösning skulle valts givet ett territoriellt perspektiv. Här hemma finns flera alternativ och långt fler plattformar för motsvarande förmåga. Samma förband här som där, är en sanning med vissa modifikationer.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 10. Frågan är vilken form av förmåga vi behöver. Räcker liteninkapseln till JAS till eller är recceliten ett säkert köp? Rotevis där den ena har reccelite och den andra litenin? SPK flyger hyffsat bra i dag och skulle säkerligen inte göra bort sig i Afghanistan.

  Jag är så outsägligt trött på visioner och fantasier i stället för att kunna reda ut varför det som vi har inte duger. Allt ifrån fordon till flygplan och helikoptrar. Vart jag än vänder mig så är det det "nya" som skall lösa allt, sedan blir det försening för att man varit lite för entesuastisk i beställningen och missat något så banalt som underhållsinstruktion eller reservdelsförsörjning, men så då är pengarna slut och vi får vänta nått år till så att det nya inte längre är nytt och då automatiskt inte får några pengar.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. Gott så Allan, då tycker jag att man skulle kunna få se den utvärdering som säger att det skulle vara mindre ekonomiskt att använda våra befintliga lösningar i Afghanistan i stället för att köpa nytt och exklusivt.

  Jag skulle i det här fallet då jobba mer för leasinglösning istället för att äga själv.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. Allan,

  var snäll och upplys oss. Om inte en riksdagsman i Försvarsutskottet har möjlighet att gripa in när försvaret inte fungerar, vem har den möjligheten?

  Vem har rätten eller snarare skyldigheten att avsätta ÖB och den högsta Försvarsmaktsledningen när kostnaderna löper fritt och personalens förtroende är nere i bottensedimentet på väg nedåt?

  Om inte den eller de makthavare som har denna skyldighet tar den på allvar, innebär det inte att ÖB därmed har just det - Frikort?

  Vad är det som hindrar den politiska nivån från att agera i en såhär stor och övergripande fråga när den inte har några problem att detaljstyra i andra?

  Ni kan besluta att vi inte behöver någon lv-robot till Visby (trots att sensorer, ledningssystem och eldledning redan finns) men ni kan inte agera när FML är på väg att köra Försvarsmakten i diket?

  Vi som seglar för om masten har, som du märker, svårt att förstå sammanhanget. Jag vore tacksam om du kunde upplysa oss om VEM som har skyldighet att agera när skeppet stävar mot undergången.

  / Commander

  SvaraRadera
 13. Statsråden B.Ask och G.Carlsson fick under förra mandatperioden sin regeringschefs uppdrag att hitta nya förtroendefulla arbetsuppgifter till de dåvarande myndighetscheferna för polisen respektive SIDA.

  Tillsättandet av generaldirektörer hör entydigt och oinskränkt till regeingschefens beslutsdomän. Det vore synnerligen äventyrligt av ett enskilt statsråd att på eget initiativ agera inom detta område.

  Alldeles särskilt så om det rör rikets ÖB. Liksom i Turkiet vore avsättandet av denne befattningshavare i Sverige något vida skickelsedigrare än när danske Forsvarschefen fick det så kallade slikessnöret härförliden.

  Sten Sture Tolgfors kommer ända intill dess att regeringschefen meddelar honom något annat att uttrycka sitt fulla och obrutna förtroende för myndighetschefen för Försvarsmakten.

  Enskilda statsråd kan i Sverige inte få en misstroendeförklaring i riksdagen, det kan bara regeringsbildaren och hela dennes regering få av parlamentet. Det synes mindre sannolikt att gruppledare Kinberg Batra skulle medverka till något sådant.

  SvaraRadera
 14. Det är inte förvånande att materielanskaffning till Försvarsmakten är problemfyllt. Det är snarare så att det är förvånande de gånger materiel anskaffas inom planerad tid, till den planerade kostnaden och att den levererar förväntad effekt. Intresset för detaljer är slående hos enskilda riksdagsmän, politiskt sakkunniga och tjänstemän på departementsnivån, den politiska ledningen, medarbetare på alla nivåer i Försvarsmakten, vid övriga försvarsmyndigheter och inte minst hos enskilda medborgare som inte har någon närmare anknytning till området än ett brinnande intresse för militär materiel.

  Lägger vi dessutom till det faktum att många aktörer med bestämda åsikter i ett visst materielärende i många fall har en påtagligt bristande kunskap så ökar det ytterliggare problematiken.

  Under mina mörkare stunder får jag ofta känslan att inget kommer att bli särskilt mycket bättre före det att våra ekonomiska resurser minskar ytterliggare. Kanske först då är incitamenten tillräckliga att utkräva tillräckligt sakkunskap i beslutsunderlag. Kanske först då tvingas vi inta ett mer minimalistiskt synsätt på behov och därtill relaterade krav.

  SvaraRadera
 15. TRIDENT skrev:
  "Har ÖB ett frikort och kan pumpa in ytterligare miljarder i vårt nya tyska s.k. "stödsystem" vars namn jag vägrar att skriva ut - två MILJARDER and counting (mer pang för pengarna - eller hur...?). Datainspektionen satte P för HR-modulen - den som skulle vara så förlösande och kunna matcha rätt kompetens till rätt befattning i rätt tid....
  Dålig säkerhet var det visst - och nu ska hela LIFT stoppas in i detta undermåliga affärssystem...."

  Kan bara hålla med TRIDENT...under min tid i ÖB LIS. Arbetade jag tillsammans med Professor M-Å Hugosson med att upplysa ÖB ledning om att de erfarenheter av systemet, som bla Volvo hade var så avskräckande att FM skulle hålla sig borta från systemet. Man blir bara förbannad när man ser vilken lekstuga och okunskap som präglar nuvarande FM:s ledning i IT-frågor.

  SvaraRadera
 16. "Jag antar att FM snart går i svaromål"

  Mjo, måhända är det så, men AI, som vi hade på besök här på regementet tidigare idag, nämnde både ditt namn och dolkstöt i ryggen i samma mening.

  Sedan pratade han om ett fattigt folk där ingen vågade säga vad dom egentligen tycker, styrda av en ledning utan verklighetsförankring med hjälp av en enorm propagandaapparat.
  Jo, han talade om Nordkorea, fast de flesta i aulan satt nog och tänkte på Försvarsmakten...

  Han beskrev också ingående hur "de som inte blivit befodrade" gnäller på diverse nätsidor och avslutade med att han själv givetvis inte läste dessa bloggar.

  SvaraRadera
 17. B-E, förnekelsen är en stark kraft...

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 18. B-E,

  Tacksam för informationen. Det vore naturligtvis ovärdigt en generalsperson att till tredje man framföra sådan kritik. Men om så är hoppas jag att han är man nog att också framföra den direkt till mig.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 19. ...och visst vore det även ovärdigt för en generalsperson att inför en samling anställda säga att "Allan Widman pratar skit!" syftandes till artikeln om TUAV....

  Nu gjorde generalspersonen detta och då är frågan om AI är värdig att vara generalsperson eller om någon borde skicka ett sms till honom....

  SvaraRadera
 20. MUSIS kan vara ett komplement till TUAV,
  /FOI:ten

  SvaraRadera