tisdag 9 november 2010

Viskningar och rop

Den första, men knappast sista, manifestationen till stöd för soldater och anhöriga på Sergels torg blev en framgång. Stephan Lindeblad ska ha all heder av detta initiativ. Idé och genomförande var hans från början till slut.

Inte nog med att manifestationen samlade uppemot trehundra deltagare. Därtill fördes gamla kamrater samman: Jag träffade ett gäng från BA 01 som tagit tillfället i akt till återförening. En av dem hade till och med flugit in från Kiruna.

Under gårdagen fick jag på nytt möjligheten att besöka LSS i Uppsala. Dragningarna bekräftade bilden av en förmåga med stora utmaningar framför sig. Trots centralt stöd är det långt kvar innan man når upp till en rekrytering som kan råda bot på underbemanningen.

Förmågeglappet har väl sina nödtorftiga, tekniska lösningar. Samtidigt finns det en del andra nötter som måste knäckas. Ehuru obehagligt måste även nödvändiga legala och politiska förutsättningar komma på plats.

GLI/NOC dras med sina bekymmer. Det handlar både om att försöka definiera målbilden i funktionella termer och om att uppbåda tillräckligt med mod för att ge sig ut på denna vågliga seglats. Problemen hänger naturligtvis samman. Eftersom FML fortfarande bara kan förklara vad GLI/NOC inte är, känner myndigheten själv och de politiska beslutsfattarna en tilltagande osäkerhet. Sommarens framställan från regeringen, om de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna, ska tydligen besvaras i nästa vecka. Något säger mig dock att Moment 22 kommer att bestå.

Ibland heter det att även felaktiga beslut kan vara bättre än inga beslut alls. Måhända äger påståendet giltighett i utsatta, sekundoperativa lägen. Men ifråga om grundläggande funktioner, som byggts upp under årtionden, kan passivitet vara att föredra. Vi vet vad vi har.

Allan Widman

7 kommentarer:

 1. Är det inte dags att Försvaret börjar följa de politiska direktiven istället för att streta emot likt en motsträvig hund, ovan att ledas i koppel?

  Nu läggs det misstänkt mycket energi inom FM ledning att runda och tolka direktiv för att driva en egen uppgjord linje.

  Sätt Försvaret i en dressyrskola där den lär sig lyda givna order.

  SvaraRadera
 2. Den politiska viljan att styra myndigheten Försvarsmakten synes högst begränsad.

  Som framgår av frågesvaret om framtida ingenjörsförmåga i Boden (Se länk nedan), så är myndigheten fri att lokalisera bägge ingenjörsbataljonerna till Eksjö eftersom det där liksom det vid varje garnison måste gå att utbilda för alla svenska förhållanden, således också för subarktisk förmåga.

  - Försvarsmakten stärker genom att fördubbla antalet ingenjörsbataljoner i Eksjö starkt denna produktionsort inför framtiden.

  - Försvarsmakten försvagar genom att skilja på ingenjörsförmåga och mekaniserad manöverförmåga i Boden på tanken om att träna i formatet "Combined Arms". Tanken om att åter förbereda för svenska markstridsbrigader står inte högt i kurs.

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2010/11&dok_id=GY1222&nr=22

  SvaraRadera
 3. Borneo,

  Vi politiker får precis de myndigheter vi förtjänar. Varken mer eller mindre.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Eller hur Widman...
  Och nu ska ni få en till - den 474:e statliga myndigheten.
  Snyggt jobbat!

  SvaraRadera
 5. Birger Jarl,

  Nu följer jag inte riktigt. Vilken ny myndighet avses?

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Widman,

  Jag åsyftar givetvis den nya myndighet som social- och bostadsminister Stefan Attefall föreslår för samordning av statliga myndigheters fakturahantering, löne- och personaladministration. Ett slags super-FMLOG.

  Atterfall:
  ”Man kan spara 30-35 procent på att använda ny teknik, gemensamma system med andra myndigheter. Vi räknar med att det kan komma att röra sig om en miljard kronor på sikt.”

  Hört det förut?

  Luktar SAP (PRIO) lång väg!

  Mitt i all bedrövelse kan man konstatera att det - i brist på annat - i vilket fall blir ”rättvist” när samtliga myndigheter under regeringen lamslås vid införandet av detta infama stödsystem.

  SvaraRadera
 7. @ Birger Jarl

  Ska man införa en myndighet som administrerar administrationen? Haha va f-n. Det har blivit så mycket red-tape och administration etc att träsket blivit otroligt svårframkomligt. Inte undra på att det är svårt för företag att lyckas i det här landet.

  Mitt tips är att den svenska staten till slut kommer att kollapsa under sin egna administrativa tyngd om det inte görs en upprensning snart.

  SvaraRadera