lördag 6 februari 2010

Herre i eget hus?

Bara dagar före jul skriver ÖB i SvD att det inte blir någon GLC. För dyrt och för riskfyllt. Redan då varnade jag i ett blogginlägg för att kampen inte skulle vara slut. Särintressena skulle inte ge upp, och inte heller dess vänner i politik och förvaltning. Zoltan har nu avslöjat att det finns ett nytt typförband i HKV:s interna papper: Ledningsstödsstab. För den upplysningen ska vi vara tacksamma.

Peter Neppelberg, denne sanningskämpe i myndigheten, bekräftar att fara på nytt är å färde. Hästveda ska avvecklas 2014. Inte genom beslut av regering eller riksdag - bara med C Prods välsignelse. Så kommer inte att ske. Det finns ett tydligt riksdagsavgörande av motsatt innebörd. Skrivningen var inte slentrianmässig, utan resultatet av långa och hårda förhandlingar. De som till sist ingick överenskommelsen vet precis hur den ska tolkas.

I morgon blir det en del om behovet av ett stärkt, svenskt försvar. Ja, omvärldsläget motiverar detta. Nej, det står inte i motsats till vår insats i Afghanistan. Allvarskänsla och operativt fokus. Varken mer eller mindre.

Allan Widman

6 kommentarer:

 1. Kan du ta upp detta då, som jag tänker skicka till Sten Tolgfors med flera:

  "Sten! Hur kommer det sig att du har dragit slutsatsen att det är osannolikt att ett enskilt land kan bli utsatt för en aggression från Ryssland? Jag för min del tror att ett storkrig mellan Ryssland och Europa alt. Nato är osannolikare! Vi kan ju bara se på hur Ryssland agerade mot Estland under bronssoldatsstatykrisen. Ett enskilt litet land mot Ryssland utan att någon agerade, och då rörde det sig ändå om ett Natoland! Sedan hade vi Georgienkriget. Ett verkligt krig som var och förblev ett begränsat krig mellan Ryssland och Georgien! Allt talar för att Ryssland kan och kommer att agera så igen, om situationer uppstår. Att Sverige inte är med i Nato och att vi är militärt mycket svaga i förhållande till Ryssland, svagare än vi kunde vara, gör det sannolikare att Sverige kan vara eller bli ett tänkbart mål för Ryssland vid en tvist. Nu kanske du invänder med att det är desto större anledning att ”mata krokodilen” med eftergiftspolitik? Men då svarar jag att det får till följd att vi censurerar oss själva och därmed dödar demokratin!"

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

  SvaraRadera
 2. Knappast någon stat har en i tid räknat lika utbildad officerskår, som Sverige.

  Ändå synes det mig högst anmärkningsvärt att de svenska företrädarna för den militära professionen kämpar, så frenetiskt för att själva utan synlig politisk förankring ta beslut, som ovillkorligen leder till nedläggningen av ett beprövat strids- och luftbevakningssystem (Stril) och våra utspridda krigsflygbaser. Detta utan att några fungerande alternativ förefinns.

  - Varför oombedd ta på sig ansvaret för att duglig krigföringsförmåga avvecklas?

  SvaraRadera
 3. Roger,

  Jag delar huvuddragen i din argumentation. Vår försvarsminister kommer säkert att få ta del av dessa tankar.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Mitt senaste blogginlägg kan ses som en mycket lång kommentar.

  http://forsno.blogspot.com/2010/02/behovsanalys.html

  Jag väntar med viss spänning på hur er nya försvarspolitiska linje kommer att se ut mer konkret och till vilken utsträckning ni kan få med er resten av Alliansen.

  SvaraRadera
 5. Teknikutvecklingens drivkrafter.

  I perspektivstudiens rapport 2009 kan vi läsa att nätverksbaserat försvar (NBF) alltjämt fortsätter införas. Analogt med Wisemans hydrametafor sker detta numera främst under benämningen Network Enabled Capabilities(NEC).

  Utveckling av koncept och teknik inom ramen för NEC innebär ihopkoppling och kortare ledtider mellan sensorer och verkansmedel samt ökade möjligheter till samverkan mellan system och stridskrafter i syfte att öka stridskrafternas verkansförmåga.

  Utvecklingen tenderar emellertid bli alltmer avancerad och dyr att driva varför den i ökande grad genomförs i internationellt samarbete. De bakomliggande drivkrafterna till de investeringar som görs avseende forskning och utveckling inom detta område är emellertid rent kommersiella.

  Hört det förut – någon?

  SvaraRadera
 6. Efter att chefen (ÖB) informerat sina anställda (via SvD) att det projektet GLC/NOC nu är slut vad det många av oss ansällda som tog en lättnadens suck. Men som bla Wiseman skriver har detta bara byttnamn till "ledningsstödsstab" rykten skola inten tro på men då informationen inom vår egna organisation är knapp och man vet inte ver vi är på väg , ska nu denna GLC/NOC cirkus återigen på ny turné ut i landet ??

  Det har vart väldig koncentering på luftbevakningen men sjö delen ???? Snart möter några sjöcentralen bödeln och de centraliseras till 2 platser.

  Jag har all respekt för att man inom verksamheten måste se över utgifter, vad har inte GLC/NOC projektet kostat redan nu? och att bygga nytt i "Enköping" vad skulle detta kosta , varför inte nyttja de anläggningar som vi redan har i enda som saknas är att "jacka" in sjöbevakningen till befintliga ställen och vips vi har ju redan GLC/NOC funktion idag detta behöver man inte vara raketforskare för.

  Sedan som slut tamp ett stort tack till Allan för din blogg och engageman för oss ute "på golvet" och framför allt ditt stora stöd för oss veteraner

  SvaraRadera