torsdag 14 januari 2010

Svensk, operativ förmåga

Som framgår av dagens Brännpunktare ska moderniseringen av det svenska stridsflyget ske med utgångspunkt från svenska, operativa behov.

Detta förutsätter naturligtvis en Luftförsvarsutredning som analyserar dessa behov och balanserar komponenterna i ett svenskt luftförsvar så att optimal försvarsförmåga uppnås.

I artikeln betonas också betydelsen av ett försvar av Gotland. Inte bara därför att ett återtagande är svårt utan också därför att detta hangarfartyg sannolikt är nödvändigt för ett framgångsrikt försvar av Sverige.

Vilka militära förmågor som ska tillföras Gotland måste naturligtvis bli föremål för noggranna avvägningar. Enligt direktiven till den försvars- och säkerhetspolitiska arbetsgrupp som snart sätter igång handlar det om en permanent militär närvaro på ön. Utöver traditionella arméstridskrafter kan det naturligtvis också bli fråga om sådant som stärker hela det nationella försvaret. Till exempel kustartilleri i form av Robot 15 från rörliga lavetter. Det skulle innebära en bekämpningsförmåga över större delen av den egentliga Östersjön.

Återkommer ikväll med kommentarer till kommentarerna


Allan Widman

10 kommentarer:

 1. Kustrobotbatterier kompletterat med nytt kvalificerat luftvärn skulle, i alla betydelser, räcka långt.

  Om vi vill kunna verka med även mer symboliska markstridskrafter på andra sidan Östersjön vill jag dock slå ett slag för fregatter och förmåga att skydda eskorterade fartyg mot angrepp med framför allt u-båtar och sjömålsrobotar.

  Även om all koalitionspolitik är grundad på kompromisser, och när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken oftast blocköverskridande sådana, kändes det väldigt skönt att ett riksdagsparti ser situationen som den är och agerar därefter.

  Vad jag menar är att det är väldigt långt kvar innan något likande det ni föreslår kan bli politisk verklighet, men som japanerna säger:

  Ganbatte!

  Sedan behöver vi bara enas om den säkerhetspolitik försvaret ska stödja...

  SvaraRadera
 2. Det nationella militära försvaret av Gotland måste kunna tas upp tidigt.

  Vid ett skymningsläge inför en kris får det inte bli fråga en kapplöpning av egna luftburna resuser från Karlsborg och Skövde för att kontra ett angrepp med utgångsläge i till exempel Pskov.

  Ytterligt eldkraftiga svenska förband måste kunna mobiliseras med på Gotland boende kontraktssoldater inklusive officerare. Det bör till exempel ingå fyra robotplutoner med hemvärnets extremt korta mobiliseringstid i den nya återuppsatta Gotlandsbrigaden. Hälften med eldenheter RBS-15 och hälften med RBS 70.

  Varje potentiell angripare ska tvingas räkna med att i alla lägen möta roboteld i luften och till sjöss runtomkring Gotland.

  Som framgår av länken nedan så finns kustrobotkompetens kvar i Sverige. Även fast vi själva inte har egna kustrobotförband kvar, så utvecklar och exporterar vi materielen bland annat till Finland.

  De redan beslutade stridsvagnarna av typ Leopard till Gotland bör naturligtvis organiseras för att skydda och erhålla skydd av ovannämnda terrängrörliga robotplutoner.

  RBS 15 i sina olika versioner torde svara för en mycket stor andel av Sveriges samlade robotarv på hyllorna runtomkring i Försvarsmakten.

  http://www.spacewar.com/reports/RBS15_Mk3_Successfully_Fired_999.html

  SvaraRadera
 3. Nu är det ju inte bara Gotland det handlar om utan även andra områden. Strategiska analyser kan visa att de gamla kända riskområden såsom, Bråviken, Mälardalen och Sydostkusten, inklusive Öland, är aktuellla. Ett starkare Gotland rundas med lätthet och andra områden blir heta. Kalla krigets analyser blir åter aktuella etc. etc. Den subversiva krigföringens konst är ett annat kapitel. Den delen av kalla kriget har egentligen aldrig avstannat, bara gått in i nya skeden. Ett i flera deccenier välmående Sverige som nu drabbas av storindustriella ihopklappningar med åtföljande problem för alltfler människor innebär förmodligen att viljan att engagera sig i försvarsfrågor blir ganska låg då den egna välfärden hotas. Försvarsfientliga partier på vänsterkanten, vilka avser att försöka komma i regeringsställning med sossarna, tjänar givetvis på det här. En inte alltför vågad analys. Den kanske något paranoida tanken blir då huruvida den finansiella krisen kan utnyttjas av annan part för att undvika "fel" utgång av valet. Genom att understödja en utdragen process vad avser GM-SAAB etc förblir försvarsfrågan ett sänke för de politiker som vill driva den frågan.
  Frågan blir då; Hur vända fokus? Folk i Trollhättan läste nog inte dagen Brännpunkt!
  Borneo

  SvaraRadera
 4. @Borneo
  RBS 15 Mk III, som än så länge bara används av exportkunder, har en räckvidd på 200 km. Kustrobotbatterier utgångsbaserade på Amf 1, "P 18" och Marinbasen i Karlskrona skulle kunna täcka hela östkusten från Öresund till Ålands hav.

  SvaraRadera
 5. Ett krav på att beväpna och förbandssätta Visbykorvetterna får INTE betyda att en närmast OREALISTISK överambition fullföljs!

  - Det bör innebära att RBS 15 istället används, som kustrobot och att JAS Gripen används för områdesluftförsvar också av Visbykorvetter i Östersjön.

  Visbykorvetterna bör användas för minröjning/minjakt och ubåtsjakt, möjligtvis också för utläggning av okontrollerbara utsjömineringar. De är ju redan utrustade med minräls på sitt aktra väderskyddade däck.

  Ombordbasering av helikopter är inte oundgängligen nödvändigt i vårt närområde. Istället bör de åtta (8) sjöoperativa HKP 15B understödjas av baseringsalternativ längs med den svenska kusten inklusive på Gotland och Gotska Sandön.

  Hawk och BAMSE, men inte nödvändigtvis Visbykorvetter, kan med fördel användas för punktluftförsvar på landbacken, också av eventuella internationella toppmöten i till exempel Stockholm, Göteborg eller Malmö. Om ett toppmöte återigen förlades till Åre, så skulle fartygsbaserat luftvärn aldrig kunna vara aktuellt.

  Blir en Visbykorvett någonsin färdig enligt de ursprungliga planerna?

  - Finns det något mer tidskrävande än att utveckla dess befintliga ledningssystem, så att det uppfyller de luftfartens sekundoperativa säkerhetskrav, som ett rörligt områdesluftförsvar med en ny kvalificerad luftvärnsrobot skulle kräva? Därtill ska det ju ackrediteras enligt pursvenska DIT 04.

  Just för att Umkhonto har lång räckvidd, så måste väl en Visbykorvett med en sådan robot kommunicera med civil flygtrafikledning antingen direkt eller via STRIC?

  Det kan konstateras att knappast någon annan örlogsflotta än den svenska funderar på att ens gifta ihop minjakt/minröjning med ubåtsjakt i ett och samma skrov. Redan denna uppgiftsblandning har ju i praktiken visat sig utomordentligt grannlaga för oss.

  Föreslagen lösning för sjömålsbekämpningsförmåga med RBS 15 med avlossning från ett inre utrymme av Visby under däck har också all potential för att bjuda på ytterligare ett decennium av utvecklings- och utprovningsinsatser inom områdena rökgas- och värmeavledning.

  - Är det inte dags att snart börja jobba på reell krigsduglig förmåga för de fem (5) Visbykorvetterna i ett par av de sjöoperativa rollerna?

  - Vore det inte en lämplig ambitionsnivå att sikta mot påmönstrade och krigsplacerade besättningar, som är fullt kapabla till min- och ubåtsjakt, kanske också utläggning av minor?

  SvaraRadera
 6. Hoppas att detta inte bara är valfläsk. Vi (och ni) bör komma ihåg att den beskrivna ambitionen inte ryms inom nuvarande ekonomiska ram. Hur skall ambitionen finansieras? Behöver värnplikten återuppväckas i någon form? Utan en trovärdig politisk idé kring finansieringen blir uttalandet bara tomt populistiskt valfläsk (om försvarsfrågor kan anses populära?), som dessutom lätt kan avfärdas av oppositionen. Snälla, jobba vidare med frågan så att den inte självdör eller blir slaktad. Än har ni inte levererat något som vinner mitt förtroende eller min röst.

  SvaraRadera
 7. Helikoptrar. Nu pratar jag inte om sådant lyx som MEDEVAC utan vanliga jämrans trupptransporthelikoptrar. Inte eller 5-10 utan 50-100. Vi får många helikoptrar till kostnaden av ett PRIO system.

  Läs de två exempel som jag refererar till i mitt inlägg om att utbilda afghanska armén.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/01/att-trana-upp-en-afghansk-arme.html

  Med en Colombiansk lösning skulle vi få "riktiga" manöverbataljoner och med snabba transporter kunna täcka större yta med mindre mängd trupp och vid behov snabbt ändra riktning på vårt försvar. Hv kan stå för yttäckningen. HKP blir i detta fall en "Force multiplier".

  Dessutom skulle dessa helikoptrar kunna användas i t.ex. Afghanistan och då kommer vi helt från behoven av bepansrade trupptransporter och MEDEVAC helikoptrar då vi vi inte exponerar soldaterna för vare sig IED eller självmordsbombare. Vir på köpet möjligheten att uppträda på ett oväntat sätt då vi inte låser oss till de vanliga vägarna för transport. 1h till yttersta ändan av PRT MeS i stället för 1 dag!

  SvaraRadera
 8. Stort tack Allan för din efterlängtade brännpunktsartikel. När du får tid får du gärna utveckla tankegångar. Hur skall de personal försörjas 5 brigad lösningen. Kan vi hoppas på att det historiska felbeslutet att låta värnplikten vila tas tillbaka. Billigare så och ger en del nettopengar tex för anskaffa RB15 för kustrb kompanier med exakt den utgångsgruppering jag föreslog för enmånads sedan som sammanfaller med Forsno förslag också.
  Hur har du tänkt med 5 brigad lösningen ?Nu 8 lätta mekbataljoner+4 i mobreserv. Skall de ingå i 5 brig lösningen eller?Därutöver?

  SvaraRadera
 9. Vi behöver inte jämföra oss med rika Colombia.

  Det räcker med fattiga Peru för att konstatera att det utan ensad högteknologisk helikopterflotta går att bekämpa en ideologiskt motiverad och narkotikafinansierad upprorsrörelse på hög höjd och i tropiskt klimat (hot n' high). Eller så är det just för att de inte har råd med egenutveckling av särlösningar, som de går iland med uppgiften?

  K3:s luftburna bataljon (LBB) utmönstrades ur krigs- (insats-) organisationen lagom till det den blivit operativ.

  Det fanns ju ingen taktisk luftrörlighet till LBB eftersom HKP 4 tvunget måste förtidsavvecklas för att inom helikoptervapnets kostnadsram kunna finansiera den fortsatta utvecklingen av HKP 14.

  Våren 2008 hann HKP 4 ändå användas för att i mörker och under skarp eldgivning med tre kulsprutor taktiskt lyfta NBG 08:s luftburna skvadron. Det fungerade, så med rådande logik skulle förmågan avvecklas.

  Med en idag beslutad insatsorganisation på över 28 000 soldater, så går det nog att krigsorganisera 5 brigader. Brigadledningsförmåga finns också i nu beslutade insatsorganisation. Men självfallet förutsätter det att alla svenska yrkesofficerare accepterar en skarp krigsplacering även om den inte nödvändigtvis är på Lidingövägen i Stockholm.

  SvaraRadera
 10. Orthus

  Vore enkelt att finansiera inom försvarsmaktens nuvarande ekonomiska ram om man bara effektivisera FORTV d.v.s minska de oskäliga hyreskostnaderna.

  SvaraRadera